Συνέδρια/Συμπόσια Τμήματος

Προγραμματισμένα

2019
6 Απριλίου Feminism and Technoscience - 3rd Biennial European Association for American Studies (EAAS) Women’s Network Symposium - Call for Papers
2018
23 Νοεμβρίου Narratives of Immigration: Community interpreting as a right/rite of passage

Περαιωμένα

2018
13 Ιανουαρίου Επιμορφωτική Ημερίδα "Περιβάλλον και Οικολογία στην Εκπαίδευση" - Πληροφορίες - Πρόγραμμα / Αφίσα
2017
15-17 Δεκεμβρίου Διεθνές Συνέδριο - The Politics of Space and the Humanities
11 Νοεμβρίου Διεθνές Συμπόσιο - Byron's Voices: Cultural and Textual Interactions
25-27 Μαΐου Διεθνές Συνέδριο - Film Adaptation
31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 23rd International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
14 Ιανουαρίου Ημερίδα "εκπαίδευση, μετακίνηση και διαπολιτισμικότητα" - Αφίσα - Πληροφορίες & Πρόγραμμα
2016
22 Οκτωβρίου Διεθνές Συμπόσιο-Ημερίδα, “Η Σχέση του Σαίξπηρ με την Κλασική και Σύγχρονη Ελλάδα”
15 Απριλίου International Symposium Personal Narratives
2015
19 Δεκεμβρίου Επιμορφωτική Ημερίδα "Λογοτεχνία, Τέχνη & Τεχνολογία στην Εκπαίδευση" - Πληροφορίες / Πρόγραμμα / Αφίσα
24 Οκτωβρίου Ημερίδα για το το εκπαιδευτικό εργαλείο "Μιλώ Ελληνικά/SpeakGreek"
15-16 Μαΐου Workshop on "Linguistic and Cognitive Effects in Anaphora Resolution"
15-17 Μαΐου rethinking democracy in literature, language & culture
23-24 Απριλίου Workshop on "Bilingual Acquisition & Bilingual Education: Linguistic and Cognitive effects"
24-26 Απριλίου 22nd International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
2014
13 Δεκεμβρίου Λογοτεχνία & Τέχνη στην Εκπαίδευση - Αφίσα ημερίδας
6-7 Δεκεμβρίου The Greek Diaspora: Greek and Canadian Perspectives - Program
23 Ιουνίου Research Day 2014 - Πρόγραμμα
2 Μαΐου Workshop "Language Knowledge and Development in Native and non-Native Speakers"
25-26 Απριλίου 1st International Symposium on Figurative Thought and Language
15 Μαρτίου Ημερίδα "The Study of Literature in the Digital Age"
2013
6-7 Δεκεμβρίου "Χω/oρο-γραφώντας την Αμερική", HELAAS-Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αφίσα, Πρόγραμμα
15 Ιουνίου Research Day 2013 - Πρόγραμμα
31 Μαΐου Ημερίδα με θέμα: «Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Α.Π.Θ.», αφίσα, πρόγραμμα
18-21 Απριλίου The Viewing of Politics and the Politics of Viewing: Theatre Challenges in the Age of Globalized Communities
5-7 Απριλίου 21st International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
25 Ιανουαρίου Αστικά πεδία σε μετάβαση -  Πρόγραμμα Ημερίδας -  Φόρμα Εγγραφής
2012
27 Νοεμβρίου Narrative and Interdisciplinarity
19-20 Οκτωβρίου Charles Dickens: Births, Marriages, Deaths
1 Ιουνίου Research Day 2012 - Πρόγραμμα
2011
30 Σεπτεμβρίου Ημερίδα "απ-εικονίσεις της αμερικής"-Πρόγραμμα
2 Ιουνίου Research Day 2011 - Program
1-3 Απριλίου 20th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
15 Ιανουαρίου Ημερίδα στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος "Σπουδές φύλου και ανθρωπιστικές επιστήμες"-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
14 Ιανουαρίου Workshop Γλωσσική εκπαίδευση σε δίγλωσσους μαθητές
2010
4 Ιουνίου Research Day 2010 - Program - Abstracts
23 Απριλίου Rethinking the Novel-One-day Symposium 
2009
12 Ιουνίου Research Day 2009 - Program 
3-5 Απριλίου 19th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
2008
7-9 Νοεμβρίου International Conference on Language Documentation and Tradition
6-8 Ιουνίου Research Days 2008 
30 Μαΐου-1 Ιουνίου 7th International HASE Conference: The Individual and the Mass
18 Απριλίου Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και οι προοπτικές ανάπτυξής του. Δράσεις του Α.Π.Θ.
2007
14-16 Δεκεμβρίου 14th International GALA Conference Advances in Research on Language Acquisition and Teaching
8, 9 Ιουνίου Research Days 2007
4-6 Μαΐου 18th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
4-6 Μαΐου 3rd International Conference on Modality in English
5, 6 Μαΐου Workshop on Learning Strategies and Teaching Strategies for Autonomy
27 Απριλίου Symposium Women in Theatre/Spectacle
15-18 Μαρτίου HELAAS Graduate Student International Conference Inaugural
2005
30 Ιουνίου-3 Ιουλίου Fifth Symbiosis Biennial Conference
4-9 Ιουνίου International Conference- Politics [AND/IN] Aesthetics
15-17 Απριλίου 17th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
2004
20-23 Μαΐου Fourth MESEA Conference
2003
16-19 Οκτωβρίου Southern Ethnicities
26 Μαΐου Shakespeare's Adaptability
14-18 Μαΐου The Flesh Made Text
11-13 Απριλίου 16th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics