Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 19/9/2017  Από: Γιαννοπούλου Ευθυμία
Τίτλος: Change of Office Hours
Please, note that I won't hold my office hours on Friday 22 September. I'll be in my office, instead, on Thursday 21 September 11:00 to 13:00.

Effie Yiannopoulou


Ημ/νία: 13/9/2017  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Τίτλος: Αλλαγή στις ώρες συνεργασίας σήμερα Τετάρτη 13/9
Εξαιτίας διοικητικών καθηκόντων, σήμερα οι ώρες συνεργασίας μου θα γίνουν 14.00-16.00 (αντί 13.00-15.00)


Ημ/νία: 12/9/2017  Από: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη
Τίτλος: Absence leave
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 6/9/2017  Από: Νικολαΐδου Αικατερίνη
Τίτλος: consultation
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 1/9/2017  Από: Σουγάρη Αρετή
Τίτλος: Κατ'εξαίρεση εξέταση των μαθημάτων Γλ3-351 (Οργάνωση και αξιολόγηση διδακτικού υλικού) και Γλ3-458 (Προσέγγιση και σχολιασμός γλωσσικού μαθήματος)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 31/8/2017  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Τίτλος: ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Ώρες συνεργασίας για τον Σεπτέμβριο εδώ: http://www.enl.auth.gr/instructor.asp?Id=34

6-10/9 και 27-30/9 θα απουσιασω λόγω συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια.


Ημ/νία: 31/8/2017  Από: Ευσταθιάδη Λία
Τίτλος: Αναρρωτική άδεια
Μέχρι τις 23/9 θα βρίσκομαι σε αναρρωτική άδεια. Αν είναι κάτι επείγον, παρακαλώ στείλτε μου e-mail.


Ημ/νία: 25/8/2017  Από: Joycey Edgar-Matthew
Μάθημα: Γλ3-450 Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος
Τίτλος: Reading material for September exam
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 25/7/2017  Από: Joycey Edgar-Matthew
Μάθημα: Γλ3-450 Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος
Τίτλος: Reposting of announcement about suggested reading for exam
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 6/7/2017  Από: Joycey Edgar-Matthew
Μάθημα: Γλ3-450 Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος
Τίτλος: Suggested study for the 3-450 September 2017 examination
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 30/6/2017  Από: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
Τίτλος: Κατ'εξαίρεση εξέταση του μαθήματος Γλ2-221ΥΕ (Σύνταξη) του παλιού προγράμματος σπουδών
περισσότερα εδώ ...