Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 19/4/2018  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Τίτλος: Επιπλέον μάθημα την επόμενη βδομάδα
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 18/4/2018  Από: Πατσαλίδης Σάββας
Μάθημα: Λογ7-459 Αγγλόφωνο Θέατρο στον Κόσμο
Τίτλος: Make-up class (7-459)

As promised here is the information regarding our make-up class

MAY 10 (Thursday)

New Building, Faculty of Philosophy

TIME: 16.00-18.30

ROOM: 01Ημ/νία: 29/3/2018  Από: Δέτση Ζωή
Μάθημα: Λογ7-368 Αμερικανικό Θέατρο 1776-1950
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα δεν θα γίνει αύριο Παρασκευή 30/3/2018 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Ημ/νία: 20/3/2018  Από: Καλογεράς Γεώργιος
Μάθημα: Λογ7-271 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: από τον μοντερνισμό μέχρι σήμερα
Τίτλος: Martin Luther King
Unfortunately, the new edition of the Norton does not have 'I have a Dream.' So we will look at the other two texts tomorrow.


Ημ/νία: 25/2/2018  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Τίτλος: Αλλαγή στις ώρες συνεργασίας αύριο Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου
Εκτάκτως αύριο Δευτέρα 26/2 θα έχω ώρες συνεργασίας 11.00-12.00 (αντί 11.00-13) εξαιτίας απρόοπτου κωλύματος.


Ημ/νία: 25/2/2018  Από: Καλογεράς Γεώργιος
Μάθημα: Λογ7-271 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: από τον μοντερνισμό μέχρι σήμερα
Τίτλος: Missing pages from "All Souls"
With apologies, the missing pages 817-18 have been added to the uploaded text.


Ημ/νία: 20/2/2018  Από: Καλογεράς Γεώργιος
Μάθημα: Λογ7-271 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: από τον μοντερνισμό μέχρι σήμερα
Τίτλος: Texts not found in The Norton Anthology
There are four texts you will need to download and print for this class. You will find them on my webpage:
http//www.enl.auth.gr/staff/kaloger.htm


Ημ/νία: 20/2/2018  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Μάθημα: Γλ3-342 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
Τίτλος: ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η διανομή του βιβλίου Developments in English for Specific Purposes θα γίνεται από αύριο στο γραφείο 305 στις ώρες συνεργασίας μου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018

Ημ/νία: 20/2/2018  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Μάθημα: Γλ3-225 Aπόκτηση Δεύτερης Γλώσσας
Τίτλος: ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η διανομή του βιβλίου HOW LANGUAGES ARE LEARNED θα γίνεται από αύριο στο γραφείο 305 στις ώρες συνεργασίας μου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018