Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 23/2/2018  Από: Jacobson Κristin
Μάθημα: Λογ9-390 Εισαγωγή στην ερευνητική εργασία
Τίτλος: Course syllabus and Tuesday’s readings
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 23/2/2018  Από: Ριστάνη Μαρία
Μάθημα: Λογ1-120 Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έρευνας
Τίτλος: extended theory lesson
Dear all,

as already announced in class, we will have an extended theory lesson this Monday (26/2) in room 01 (New Wing)11:00-14:00


Ημ/νία: 20/2/2018  Από: Καλογεράς Γεώργιος
Μάθημα: Λογ7-271 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: από τον μοντερνισμό μέχρι σήμερα
Τίτλος: Texts not found in The Norton Anthology
There are four texts you will need to download and print for this class. You will find them on my webpage:
http//www.enl.auth.gr/staff/kaloger.htm


Ημ/νία: 20/2/2018  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Μάθημα: Γλ3-342 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
Τίτλος: ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η διανομή του βιβλίου Developments in English for Specific Purposes θα γίνεται από αύριο στο γραφείο 305 στις ώρες συνεργασίας μου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018

Ημ/νία: 20/2/2018  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Μάθημα: Γλ3-225 Aπόκτηση Δεύτερης Γλώσσας
Τίτλος: ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η διανομή του βιβλίου HOW LANGUAGES ARE LEARNED θα γίνεται από αύριο στο γραφείο 305 στις ώρες συνεργασίας μου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018


Ημ/νία: 13/2/2018  Από: Θεοδοσιάδου Γεωργία
Μάθημα: Λογ7-340 Eισαγωγή στη Λογοτεχνία του Aμερικανικού Nότου
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος
Το μάθημα Λογ7-340: Εισαγωγή στη Λογοτεχνία του Αμερικανικού Νότου δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 14/2 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Θα ξεκινήσει κανονικά στις 21/2.


Ημ/νία: 10/2/2018  Από: Σχοινά Μαρία
Τίτλος: Sabbatical
I will be on sabbatical leave from 12/2/2018 to 29/6/2018.