Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 6/6/2018  Από: Μελά-Αθανασοπούλου Ελισάβετ
Τίτλος: Ώρες γραφείου
Οι ώρες γραφείου της κας Μελά ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Στο εξής θα βρίσκεται στο γραφείο της από 20-30 Αυγούστου Τρίτη-Πέμπτη από 12.00-15.00.