Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα, που θα ανανεώνεται τακτικά, αναρτώνται απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα.

Μπήκα στη Σχολή κατά το Ακαδ. Έτος 2013-4 (ή κατά το 2014-5). Προκειμένου να διδάξω, μετά την αποφοίτησή μου, στη δημόσια εκπαίδευση, χρειάζεται να έχω ΠΠΔΕ;

Όχι, λόγω τροπολογίας που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2017. Συγκεκριμένα: «Άρθρο 83, παρ. 13: Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η απαίτηση για ΠΠΔΕ ισχύει πλέον για όσους εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2015-2016 και μετά.

Τι γίνεται αν πάρω μάθημα επιλογής από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής που δε συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα Ι ‘Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής’;

Το μάθημα αυτό λογίζεται ως απλό επιλεγόμενο, δηλαδή δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως το ένα απαραίτητο για το ΠΠΔΕ μάθημα από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Θα ήθελα να διευκρινίσω αν πρέπει να ξαναδώσω το competence test για την πρακτική άσκηση καθώς το πέρασα πέρυσι αλλά θα κάνω αίτηση τώρα για πρακτική.

Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, η επιτυχής εξέταση στο τεστ κατοχυρώνεται και για επόμενα εξάμηνα, βλ. http://www.enl.auth.gr/pa/conditions.html.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου σε περίπτωση επίσκεψης στο/στη Σύμβουλο Σπουδών;

Πρέπει να έχεις ελέγξει τα κριτήρια αποφοίτησης του έτους εισαγωγής σου (http://www.enl.auth.gr/criteria.html) και να έχεις συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα με τα μαθήματα και τα στοιχεία που ζητούνται.

Γνωρίζω ποιες/ποιοι είναι οι Σύμβουλοι Σπουδών κατά το τρέχον έτος. Μπορώ να επικοινωνήσω μέσω email απευθείας μαζί τους;

Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσεις την ηλεκτρονική φόρμα http://www.enl.auth.gr/advisor.htm, όπου ζητούνται και ορισμένα στοιχεία σου τα οποία επιτρέπουν στις/στους Συμβούλους να σου απαντήσουν πιο κατατοπιστικά.

Τί ισχύει για τους τριτοετείς (ΣΗΜ: εισαχθέντες 2015-6) που σε αυτό το εξάμηνο θα κάνουν διδακτική θεωρία και πράξη; Συγκεκριμένα, ο οδηγός σπουδών μας αναφέρει ότι στο ε' εξάμηνο πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα γλωσσολογίας και ένα μετάφρασης και διαπολιτισμικών σπουδών. Όμως, στο στ' εξάμηνο, όπου έχει ως υποχρεωτικό μάθημα το διδακτική θεωρία και πράξη, προβλέπει αντί για μάθημα μετάφρασης και διαπολιτισμικών σπουδών, ότι θα πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Έτσι δεν ξέρουμε τι θα πρέπει να δηλώσουμε από τα δύο, διότι σε προηγούμενα εξάμηνα, η σειρά των μαθημάτων ήταν ενδεικτική και πολλές φορές άλλαζαν ποια μαθήματα θα είχαμε στο χειμερινό και ποια στο εαρινό εξάμηνο.

Το πρόγραμμα στον Ο.Σ. είναι ενδεικτικό. Το σίγουρο για σας είναι πως βάσει αλφαβητικής σειράς, γράφεστε αυτό το εξάμηνο αυτόματα στο μάθημα διδακτική θεωρία και πράξη. Στο εαρινό εξάμηνο θα σας εγγράψουν στο άλλο υποχρεωτικό μάθημα του 3ου έτους. Στα επιλεγόμενα μαθήματα υπάρχει ευελιξία, με την έννοια πως στο τέλος του ακαδ. έτους θα πρέπει να έχετε πάρει επιλογές από αυτές τις κατηγορίες των μαθημάτων που βλέπετε στο ενδεικτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να αρχίσετε να καλύπτετε τις ομάδες στα κριτήρια αποφοίτησής σας. Δεν έχει σημασία αν τα δηλώσατε και τα πήρατε το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.