Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής

Το μάθημα ‘Γλ3-456 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας’ (6 ΠΜ (με έτος εισαγωγής 2011-2012 μέχρι και 2014-2015) και 12 ΠΜ με έτος εισαγωγής 2015-2016)) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για φοιτητές/τριες του Τμήματος με έτος εισαγωγής 2011-2012 και αργότερα και έχουν επιτυχή συμμετοχή στα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας:

Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εξέταση Language Competence Test for Prospective Teachers* πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση κατοχυρώνεται και για επόμενα εξάμηνα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση τόσο το χειμερινό όσο και το εαρινό εξάμηνο του 7ου και 8ου εξαμήνου αντίστοιχα, οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες που διαμορφώνονται ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης (ενδεικτικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, για συμμετοχή στο Γλ3-456 το χειμερινό εξάμηνο απαιτούνταν 162 πιστωτικές μονάδες και το εαρινό εξάμηνο απαιτούνταν 180 πιστωτικές μονάδες).

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 διαφορετικούς τρόπους είτε εκτός είτε μέσω ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση για εγγραφή στο μάθημα Γλ3-456 και να γίνει η εγγραφή στο μάθημα μετά από τον σχετικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω και να κάνουν τη σχετική αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών που θα πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΑΠΘ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος έργου ΕΣΠΑ του ΑΠΘ: Καθηγητής κ. Κορωναίος) θα προκύψει συνεκτιμώντας τα παρακάτω:

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καλούνται να παρακολουθήσουν το ενημερωτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/02/2018, ώρα 09:00-11:00, αίθουσα 108

Προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 19/02/2018 - 25/02/2018, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Σχετικά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ & ΔΟΥ
    Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: εάν ο/ φοιτητής/τρια δεν έχει ΑΦΜ, θα πρέπει πρώτα να εκδώσει το ΑΦΜ από την Εφορία στην οποία ανήκει (Τμήμα Μητρώου). Η ΔΟΥ είναι η Εφορία στην οποία ανήκει. Και τα δύο παραπάνω αναγράφονται στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που έχουν πάρει από την εφορία κατά την έκδοση του ΑΦΜ. (Η έκδοση του ΑΦΜ ισχύει και για τους αλλοδαπούς φοιτητές). Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ: Ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να διαθέτει ΑΜΚΑ. Εάν κάποιος δεν το γνωρίζει, μπορεί να το αναζητήσει στη σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/, καταχωρώντας τα στοιχεία που του/της ζητάει. Ακόμη, και στην περίπτωση που ένας/μία φοιτητής/τρια είναι αλλοδαπός/η (π.χ. Κύπριος) τότε θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΚΑ (σε ένα ΚΕΠ προσκομίζοντας το διαβατήριό του/της).
  2. Σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ)
    Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν διαθέτει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν έχει ξαναδουλέψει ή είναι ασφαλισμένος/η σε άλλο ταμείο εκτός από ΙΚΑ ή Ταμείο Δημοσίου) τότε θα πρέπει επισκεφθούν το ΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ και να εκδώσουν το αργότερο έως τις 21/02/2018 τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ έχοντας μαζί τους ταυτότητα και γνωρίζοντας το ΑΦΜ τους και τον ΑΜΚΑ τους. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το έντυπο της βεβαίωσης θα το βρείτε στον σύνδεσμο: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/636422930054430882.pdf και αφού το εκτυπώσετε και το συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας θα πρέπει να πάτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να υπογραφεί. Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ είναι απαραίτητος, προσωπικός και ανεξάρτητος από τον Φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο καθένας. Προσοχή: ΔΕΝ θα πρέπει να δηλωθεί σε καμία περίπτωση ο ΑΜΑ ΙΚΑ των γονιών του/της φοιτητή/τριας. Δεν παύει η ασφάλεια που ήδη έχει κάποιος/α. Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια είναι έμμεσα ασφαλισμένος/η στους γονείς του στο ΙΚΑ ή στο Ταμείο Δημοσίου, τότε από το 2015 έχει και ο/ ίδιος/α προσωπικό αριθμό ΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει απλά να ζητήσει μία βεβαίωση με τον αριθμό του/της από το ΙΚΑ και δεν χρειάζεται να έχει μαζί του/της τη βεβαίωση που αναφέρουμε παραπάνω. 
  3. Το χαρτί με τον ΑΜ ΙΚΑ μαζί με μια φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθένειας (εκείνης στην οποία φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία και η φωτογραφία είτε είναι άμεσα, είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) θα πρέπει να τα φέρουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ στο υπόγειο του Κτηρίου Διοίκησης ή να τα στείλουν με e-mail (σκαναρισμένα ή με φωτογραφία) στο pfiliou@auth.gr έως τις 23/02/2018.
  4. Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν μαζί τους και την αναλυτική τους βαθμολογία εκτυπωμένη από το SIS AUTH.
  5. Από τις 19/02/2018 έως τις 25/02/2018 θα πρέπει να μπουν στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ (www.dasta.auth.gr - πρακτική - διαχείριση πρακτικής - φοιτητές) και εισάγοντας τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία να καταχωρίσουν τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται και να πατήσουν υποβολή.
  6. Αντίστοιχα, από τις 19/02/2018 έως τις 25/02/2018 στην ίδια σελίδα (www.dasta.auth.gr - Πρακτική Άσκηση- Διαχείριση πρακτικής - φοιτητές/τριες) και στην καρτέλα Περίοδοι Πρακτικής θα πατήσουν στην περίοδο Εαρινό 2018 και θα επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας τον/τους Φορέα/εις Υποδοχής για την Πρακτική Άσκηση (συμπληρώνοντας τον αριθμό 1, 2 έως 5 αντίστοιχα και πατώντας ΑΙΤΗΣΗ).

Βρείτε εδώ την παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής στην κ. Φίλιου Πολυξένη (2310 997193).

* Υπόδειγμα προηγούμενης εξέτασης

Η εξέταση Language Competence Test for Prospective Teachers περιλαμβάνει: Reading και Use of English.

Για υπόδειγμα εξέτασης, πατήστε εδώ. Για τις απαντήσεις, πατήστε εδώ.