Διοίκηση

Πρόεδρος
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Καθηγητής
Γραφείο: 310Β
Τηλ.: 2310-997939
Email: atsangal@enl.auth.gr
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 308ΣΤ
Τηλ.: 2310-997414
Email: trapatz@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Ιωάννα (Νίνα) Τοπιντζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 308Γ
Τηλ.: 2310-997050
Email: topintzi@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 307Γ
Τηλ.: 2310-997445
Email: yiannopo@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Δόμνα Παστουρματζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 308E
Τηλ.: 2310-997464
Email: pastourm@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Λουΐζα Δεσύλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 310Γ
Τηλ.: 2310-997368
Email: ldesilla@enl.auth.gr
Διευθ. ΠΜΣ "Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία"
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 305
Τηλ.: 2310-997396
Email: agatho@enl.auth.gr
Διευθ. ΠΜΣ "Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές"
Ζωή Δέτση, Καθηγήτρια
Γραφείο: 309Β
Τηλ.: 2310-997448
Email: detsi@enl.auth.gr
Προϊστάμενος Γραμματείας
Χρήστος Αρβανίτης, Διοικητικός υπάλληλος
Γραφείο: Γραμματεία
Τηλ.: 2310-991354
Email: charvani@enl.auth.gr