Διοίκηση

Πρόεδρος
Μιχαήλ Μηλαπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 307Β
Τηλ.: 2310-997436
Email: mm@enl.auth.gr
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Καλογεράς, Καθηγητής
Γραφείο: 307Α
Τηλ.: 2310-997454
Email: kalogera@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 305
Τηλ.: 2310-997939
Email: atsangal@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας
Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 309A
Τηλ.: 2310-997403
Email: katkit@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας
Γεωργία Θεοδοσιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 310Γ
Τηλ.: 2310-997471
Email: theodosi@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Μιχάλης Κοκκώνης, Καθηγητής
Γραφείο: 306Β
Τηλ.: 2310-997426
Email: kokonis@enl.auth.gr
Διευθ. Mεταπτυχιακών Σπουδών
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Γραφείο: 306A
Τηλ.: 2310-997429
Email: knicol@enl.auth.gr
Προϊστάμενος Γραμματείας
Χρήστος Αρβανίτης, Διοικητικός υπάλληλος
Γραφείο: Γραμματεία
Τηλ.: 2310-991354
Email: charvani@enl.auth.gr

 Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Ζωή Δέτση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λία Ευσταθιάδη, ΕΕΠ
Μιχάλης Κοκκώνης, Καθηγητής
Τίνα (Σταματία) Κροντήρη, Καθηγήτρια
Μιχαήλ Μηλαπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αρετή Σουγάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Σχοινά, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σύμβουλοι Σπουδών
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννα (Νίνα) Τοπιντζή, Επίκουρη Καθηγήτρια
Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κυριακή Κουρούνη, ΕΕΠ
Επιτροπή Οδηγού Σπουδών
Γεωργία Θεοδοσιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κυριακή Κουρούνη, ΕΕΠ
Ιωάννα (Νίνα) Τοπιντζή, Επίκουρη Καθηγήτρια
Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
Επιτροπή Ερευνών
Τίνα (Σταματία) Κροντήρη, Καθηγήτρια
Επιτροπή για το Πρόγραμμα "Εύδοξος"
Τίνα (Σταματία) Κροντήρη, Καθηγήτρια
Σάββας Πατσαλίδης, Καθηγητής
Θωμαή Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μιχάλης Κοκκώνης, Καθηγητής
Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επιτροπή Εθελοντισμού
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συντονιστές ECTS Τμήματος
Θωμαή Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Δόμνα Παστουρματζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
ECTS για πρακτική άσκηση
Αρετή Σουγάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννα (Νίνα) Τοπιντζή, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μιχαήλ Μηλαπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δόμνα Παστουρματζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ζωή Δέτση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Αρετή Σουγάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Επιτροπή Ερευνητικής Πολιτικής
Θωμαή Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ζωή Δέτση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Αγγελική Αθανασιάδου-Γεροθανάση, Καθηγήτρια
Μιχάλης Κοκκώνης, Καθηγητής
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αρετή Σουγάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Σχοινά, Επίκουρη Καθηγήτρια