Δημιουργικές ομάδες

 

Λέσχη Ανάγνωσης "Transparent Windows" Θεατρική Ομάδα "Bald Theatre"
 
Breathe in Experience, Breathe out Poetry Thessaloniki Cognitive Linguistics Research Group
   
Echoes - Online Literary Magazine Multimodal Group
   
Bridges of Poetry Bards Players
   
 
Storytellers