Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 21/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: International Careers Festival 2018 in Rome - Call for participation
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 15/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Linguistics Prague 2018 | 26 April - 28 April 2018 | Faculty of Arts | Charles University
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 15/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Συμμετοχή σε έρευνα
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 3/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 3/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ενημέρωση για επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 2/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου, Αριθ.πρωτ. 5823/1-11-17
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 20/10/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη προγράμματος προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 6/10/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Βραβεία Εστίας Ναυτικών, ακ. έτους 2016-17
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 21/8/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 21/8/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών ακ. έτους 2018-2019 από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 30/6/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες
περισσότερα εδώ ...