Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 17/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα Κινητικότητας & Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Humanity in Action Fellowships (9.2.2020)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 17/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Υποτροφίες Γλώσσας & Πολιτισμού Ινδονησίας – Πρόγραμμα Darmasiswa (2.3.2020)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 17/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Υποτροφία φοίτησης στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master Erasmus Mundus «Philosophies allemandes et françaises: enjeux contemporains» (PhiAFEC)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 17/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη τρίμηνης υποτροφίας για διδάσκοντες και ερευνητές σε πανεπιστήμια της Ρουμανίας
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 17/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη μεταδιδακτορικής υποτροφίας για έρευνα πεδίου στην Αϊτή
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 14/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη 2 υποτροφιών για το Chinese Cultutre Summer Program 2020, από το Shanghai International Studies University της Κίνας
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 14/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη 2 υποτροφιών για το Chinese Cultutre Summer Program 2020, από το Shanghai International Studies University της Κίνας
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 13/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: 1st International Conference on English for Specific Purposes (E.S.P.), English for Academic Purposes (E.A.P.) & Applied Linguistics (A.L.) - CFP
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 13/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Applications Now Open for 2020 Humanity in Action Fellowships
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 8/1/2020  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ και Γ’ Κύκλου, ακ. έτους 2016-2017 (αιτήσεις 5/2-5/4/2020)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 12/12/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων "European Master in Human Rights and Democratisation"
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 1/10/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Education VIA Culture: An International Conference on the applications of Cultural Heritage in Education
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 27/8/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright σε Έλληνες και Ελληνίδες Πολίτες, ακ. έτους 2020-2021
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 23/5/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 25/1/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 21/5/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ετήσιος Διαγωνισμός Επιστημονικών Μελετών Βασιλικής Ακαδημίας Υπερπόντιων Επιστημών Βελγίου
περισσότερα εδώ ...