Teaching assistants

FullnameStatusOfficePhoneEmail
Alexiadou Elpiniki Foreign language teacher 410997392ealexiad@lance.auth.gr
Alvanoudi Angeliki Administrative personnel 310Δ997428Angeliki.Alvanoudi@jcu.edu.au
Anastasiadou Sofia Administrative personnel 310Γsofi.d.anastasiadou@gmail.com
Dimitriadis Giorgos Administrative personnel 310Δ997428geodim@enl.auth.gr
Fotiadou Georgia Administrative personnel 308Δ997460geofotia@auth.gr
Kaltsa Maria Administrative personnel 308Δ997460mkaltsa@enl.auth.gr
Kanarakis Ioannis Administrative personnel 310E997427yanniskanarakis@gmail.com
Karasimos Athanasios Administrative personnel 310Ε997427akarasimos@gmail.com
Misiou Vasiliki Administrative personnel 309Δ997425v_misiou@yahoo.gr
Papadaki Eleni Foreign language teacher 410997392papadel@lance.auth.gr
Peristeri Eleni Administrative personnel 310E997427eperiste@enl.auth.gr
Roupakia Lydia Administrative personnel 309Δ997425lydia.roupakia@univ.oxon.org