Ευσταθιάδη Λία

ΕΕΠ - Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Lia Efstathiadi is a Senior Teaching Fellow at the Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). She studied in Thessaloniki and holds a BA, an MA, and a PhD from the School of English (AUTH). She teaches language courses in 1st year students. She has published articles on Epistemic Modality, FL aptitude and Working Memory.  She takes a particular interest in Second Language Acquisition, Vocabulary acquisition by young learners, Language Aptitude, Executive Functions, Working Memory, Corpus Linguistics, Modality.
Publications
Efstathiadi, L. (2016). Vocabulary acquisition by young Greek learners of L2 English. The predictive role of complex Working Memory in Early Foreign Language Learning. Selected papers of the 21th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 21), pp. 527-547, ISSN 2529-1114.
Ευσταθιάδη, Λ. (Ημερομηνία ανάρτησης 30-3-2015) Δείκτες Επιστημικής Τροπικότητας στο γραπτό λόγο αλλόγλωσσων που μαθαίνουν την Νέα Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα: Μία έρευνα βασισμένη σε σώματα κειμένων. Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, http://elearning.greek-language.gr του επιμορφωτικού εξ αποστάσεως προγράμματος "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής" του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Efstathiadi, Lia (2014). Does the early introduction of English as an L2 boost children's cognitive skills? The case of the 3rd experimental school in Evosmos, Thessaloniki. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, σελ. 120-129, Τόμος Α' .
Efstathiadi, Lia (2013). The role of FL aptitude and the Executive Functions of Working Memory and Inhibition, in FL vocabulary acquisition by young Greek learners of English. Unpublished PhD dissertation, Aristotle University of Thessaloniki.
Ευσταθιάδη, Λία (2011). Epistemic modality markers in the discourse of L1 and L2 speakers of Modern Greek: A corpus-based study. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 31, σελ. 138-156, Εκδόσεις Ζήτη & Σία ΟΕ.
Efstathiadi, L. (2010). The use of epistemic markers as a means of hedging and boosting in the discourse of L1 and L2 speakers of Modern Greek: A corpus-based study in informal letter-writing. In G.R.S. Weir, & S. Ishikawa (Eds.), Themes in Science and Technology Education: Special issue on ICT in Language Learning. Computer-aided language analysis, teaching and learning: Αpproaches, perspectives and applications, 3(1-2), pp. 181-206. Athens: Kleidarithmos Bookstore.

 
 
 
 
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018)
Εξάμηνο Κωδικός Τίτλος Τμήμα Ημέρα Από Έως Αίθουσα
Χειμερινό Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I a Δευτέρα 09:00 11:00 417
Χειμερινό Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I d Τρίτη 16:00 18:00 417
Χειμερινό Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I a Τετάρτη 09:00 11:00 417
Χειμερινό Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I d Πέμπτη 14:00 16:00 107
Εαρινό Γλ1-102 Γλωσσική Κατάρτιση IΙ d Δευτέρα 08:30 10:30 112 π.κ.
Εαρινό Γλ1-102 Γλωσσική Κατάρτιση IΙ d Τετάρτη 08:30 10:30 112 π.κ.
Εαρινό Γλ4-496 Ειδικά Θέματα: Παράγοντες / Μεταβλητές που επηρεάζουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας Τρίτη 16:00 18:30 112 π.κ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο309ΓΤηλέφωνο+ 30 2310 997457 Fax+ 30 2310 997432
Emaileconomid@enl.auth.gr
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 
ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ελληνική έκδοση   Αγγλική έκδοση  
ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗμέραΑπόΈωςΣχόλιο/Ημερομηνίες
Τρίτη13:3015:30
Πέμπτη14:0016:00