Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση εκμάθησης της ξένης γλώσσας (ΞΓ).

Ο ρόλος των διδασκόντων είναι να:

Για την επίτευξη όλων αυτών, θα χρησιμοποιηθούν διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία, τεχνικές, δραστηριότητες, όπως επίσης και αυθεντικό υλικό, που απώτερο στόχο έχουν την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή όλων, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις τυχόν ιδιαιτερότητες ή/και προσωπικές αδυναμίες τους και να ανακαλύψουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο θεώρησης, αντιμετώπισης και επαφής τους με την ΞΓ.

Με την είσοδο στο Τμήμα Αγγλικής θεωρείται δεδομένη η γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο δομών, γραμματικής, λεξιλογίου, κλπ. O ρόλος των εισηγητών του μαθήματος είναι να διδάξουν στις/ους συμμετέχουσες/οντες τρόπους που θα τις/τους βοηθήσουν να αξιολογούν τον λόγο τους (καθόλα τα στάδια παραγωγής του), για ένα ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτήτριες/ές θα κληθούν να λάβουν μέρος σε σειρά δραστηριοτήτων που απαιτούν αυτοσχεδιασμό ή αυθόρμητη απόκριση, ώστε να ενισχύσουν τα γλωσσικά τους αντανακλαστικά.

Αν και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα βασίζεται κυρίως σε περιγραφικά και αφηγηματικά είδη λόγου, παράλληλα με την απόκτηση της δυνατότητας σύγκρισης και αντιπαραβολής κειμένων, το μάθημα θα θέσει τις βάσεις για την εφαρμογή των αρχών μάθησης υψηλότερου επιπέδου και ακαδημαϊκής γραφής.

Όριο απουσιών στο μάθημα: 5

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση: 60% του τελικού βαθμού
Γραπτές πρόοδοι: 20% του τελικού βαθμού
Προφορικές παρουσιάσεις-συμμετοχή στην τάξη: 20% του τελικού βαθμού

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 4 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΔευτέρα09:00 11:00417 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό aΤετάρτη09:00 11:00417 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό bΔευτέρα09:00 11:00112 π.κ. Γρούτκα Πασχαλίνα
Χειμερινό bΤετάρτη09:00 11:00112 π.κ. Γρούτκα Πασχαλίνα
Χειμερινό cΔευτέρα09:00 11:0001 ν.π. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό cΤετάρτη09:00 11:0001 ν.π. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό dΤρίτη16:00 18:00417 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό dΠέμπτη14:00 16:00107 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό eΤρίτη11:00 13:00112 π.κ. Μπαρτζώκας Βαλάντης
Χειμερινό eΠαρασκευή15:30 17:30112 π.κ. Μπαρτζώκας Βαλάντης
Χειμερινό fΠέμπτη16:00 18:0001 ν.π. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό fΠαρασκευή13:30 15:30112 π.κ. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό gΔευτέρα09:00 11:0004 ν.π. Μπαρτζώκας Βαλάντης
Χειμερινό gΤετάρτη09:00 11:0004 ν.π. Μπαρτζώκας Βαλάντης

Αρχεία μαθήματος

Course Outline