Γλ1-101 Γλωσσική Κατάρτιση I

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Η Γλωσσική Κατάρτιση Ι είναι το πρώτο από τα δύο μαθήματα (Γλωσσική Κατάρτιση Ι & ΙΙ) που ασχολούνται με τις τέσσερις δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου). Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ήτριες να: α)αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για αποτελεσματική μελέτη και μάθηση και να θέσει τις βάσεις για καλύτερη κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας, β) κατανοήσουν τον τρόπο που μαθαίνουν έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν στο μέλλον τα όποια γλωσσικά προβλήματα ανακύπτουν, γ) αναπτύξουν τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης και ανάλυσης μέσω της εξέτασης κειμένων και της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου (κυρίως περιγραφικού και αφηγηματικού τύπου), δ) μάθουν να κατανοούν καλύτερα μικρές εννοιολογικές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές δομές και λεξιλογικές επιλογές σε πραγματολογικό επίπεδο, ε) βελτιώσουν την παραγωγή προφορικού λόγου (θέματα προφοράς, ακρίβειας στο λόγο, παρουσίασης εργασίας μπροστά σε κοινό), στ) βελτιώσουν την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου (παραγωγή αφηγηματικής/περιγραφικής παραγράφου, καθαρότητα στις ιδέες/σκέψεις, παραγωγή επιτηδευμένου λόγου). Η παρακολούθηση στο μάθημα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που το όριο των πέντε απουσιών ξεπεραστεί, δεν μπορεί ο φοιτητής/τρια να πάρει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου ή/και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να εγγραφεί στο μάθημα εκ νέου την επόμενη χρονιά.

Αξιολόγηση: Ο τελικός βαθμός βασίζεται στην απόδοση των φοιτητών/τριών στα παρακάτω:
1. Τελική γραπτή εξέταση, 2,5 ωρών (60% του τελικού βαθμού)
2. Σειρά γραπτών εργασιών (μέσα στην τάξη ή στο σπίτι; 20% του τελικού βαθμού)
3. Προφορική επίδοση (συμμετοχή μέσα στην τάξη και παρουσίαση εργασίας; 20% του τελικού βαθμού).


Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 4 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΔευτέρα09:00 11:00417 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό aΤετάρτη09:00 11:00417 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό bΔευτέρα09:00 11:00112 π.κ. Γρούτκα Πασχαλίνα
Χειμερινό bΤετάρτη09:00 11:00112 π.κ. Γρούτκα Πασχαλίνα
Χειμερινό cΔευτέρα09:00 11:0001 ν.π. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό cΤετάρτη09:00 11:0001 ν.π. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό dΤρίτη16:00 18:00417 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό dΠέμπτη14:00 16:00107 Ευσταθιάδη Λία
Χειμερινό eΤρίτη11:00 13:00112 π.κ. Μπαρτζώκας Βαλάντης
Χειμερινό eΠαρασκευή15:30 17:30112 π.κ. Μπαρτζώκας Βαλάντης
Χειμερινό fΠέμπτη16:00 18:0001 ν.π. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό fΠαρασκευή13:30 15:30112 π.κ. Joycey Edgar-Matthew
Χειμερινό gΔευτέρα09:00 11:0004 ν.π. Μπαρτζώκας Βαλάντης
Χειμερινό gΤετάρτη09:00 11:0004 ν.π. Μπαρτζώκας Βαλάντης

Αρχεία μαθήματος

Course Outline