ΜΔΣ3-301 Εργαστήριο Μετάφρασης Γενικών Κειμένων

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές/τριες μια ευρεία και στέρεη βάση για τη μετάφραση. Οι φοιτητές/τριες θα μεταφράσουν διαφορετικά είδη κειμένων που θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών (νομικά, ευρωπαϊκά, οικονομικά, χρηματοοικονομικά, τεχνικά κ.ά.), έτσι ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς που απαιτούν εξοικείωση με μια πληθώρα θεμάτων. Επιπλέον, το μάθημα θα εστιάσει στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων) που είναι διαθέσιμες στους μεταφραστές. Θα γίνονται συζητήσεις με τους φοιτητές σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε κάθε μεταφραστική εργασία, όπως ανάλυση κειμένου, χρήση γλώσσας, ορολογία, πολιτισμικές πτυχές της μετάφρασης κ.ά. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Κατανόηση της μεταφραστικής διαδικασίας •Γνώση διαφορετικών θεματικών περιοχών •Σωστή χρήση σύγχρονων τεχνολογιών •Εξέταση διαθέσιμων στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων Δεν διανέμεται σύγγραμα αλλά σχετικό πλάνο μαθήματος. Αξιολόγηση: Μεταφραστικές εργασίες και τελική εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Δευτέρα08:30 11:00103 Αποστόλου Φωτεινή
Εαρινό Τρίτη08:30 10:30103 Αποστόλου Φωτεινή