Γλ2-321 Mορφολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζω τη Μορφολογία από τη σκοπιά της σύγχρονης, βασικής γλωσσολογικής θεωρίας. Η κύρια μου φροντίδα είναι να εξασφαλίσω στους φοιτητές/-τριες με την κατάλληλη και πλήρη εισαγωγή πάνω στη φύση της λεκτικής δομής, καθώς και με τις βασικές έννοιες που αφορούν τις διαδικασίες λεκτικής κατασκευής και τους τρόπους με τους οποίους ο σχηματισμός των λέξεων αλληλεπιδρά με τη Φωνολογία, τη Σύνταξη και το Λεξικό. Αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες, όπως μόρφημα, αλλόμορφο, η κατηγοριακή, σημασιολογική και μεριστική δύναμη του επιθήματος σε σχέση με τις μεγάλες μορφολογικές διαδικασίες της Σύνθεσης και Παραγωγής. Στη συνέχεια η παραγωγικότητα και η λεξικοποίηση σχολιάζονται λεπτομερώς. Τέλος οι νόμοι που διέπουν τον σχηματισμό των λέξεων και η θεωρία των ορισμάτων συζητούνται διεξοδικά. Παραδείγματα αντλούνται από την Αγγλική, Ελληνική αλλά και από μη-ΙΕ γλώσσες. Όριο λέξεων 150-200 Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από το γενικό αντικειμενικό στόχο του μαθήματος (α) τις προαπαιτήσεις του (εφόσον δεν πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα) και (β) τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (κατά προτίμηση υπό τύπο κουκκίδων)

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη13:30 16:00107 Μελά-Αθανασοπούλου Ελισάβετ
Εαρινό Τρίτη11:00 13:30107 Μελά-Αθανασοπούλου Ελισάβετ