Γλ4-550 Κοινωνιογλωσσολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Eπιχειρείται η κριτική προσέγγιση των κυρίαρχων θεωρητικών/μεθοδολογικών ρευμάτων από την εποχή της πρώιμης Κοινωνιογλωσσολογίας έως τη σύγχρονη εκδοχή της. Οι φοιτήτριες/τές έρχονται σε επαφή με μια σειρά από αντιπροσωπευτικά δείγματα στον χώρο της Αστικής Διαλεκτολογίας (ποσοτική Κοινωνιογλωσσολογία), των Κοινωνικών Δικτύων, της Εθνογραφίας της Επικοινωνίας και της Εθνομεθοδολογίας (Ανάλυση Συνομιλίας). Στις υποχρεώσεις τους συμπεριλαμβάνεται η ενεργή συμμετοχή στη θεωρητική συζήτηση και πρακτική ανάλυση που θα διεξαχθεί στην τάξη, καθώς και η σχολιασμένη παρουσίαση θεωρητικού υλικού που θα τις/τους ανατεθεί, έτσι ώστε να καταδειχθεί η κατανόηση και κατάκτηση των σχετικών εννοιών.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.