Γλ3-571 Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρούς Μαθητές

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε ηλικίες παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Ειδικότερα τα θέματα που καλύπτονται σχετίζονται με το πώς σκέφτονται και μαθαίνουν τα παιδιά και την εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών για καλύτερα αποτελέσματα σ’ ό,τι αφορά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Συνεπώς είναι απαραίτητη μια εξέταση των τάσεων που διαμορφώνονται παγκοσμίως στη διδασκαλία της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές, των διδακτικών τεχνικών και της αξιολόγησης που υιοθετείται. Περαιτέρω, το μάθημα παρέχει ένα πλαίσιο για τη διάρθρωση της σκέψης σχετικά με την εκμάθηση της γλώσσας από παιδιά και τη θεώρηση στρατηγικών διδασκαλίας για μια αποτελεσματική διδασκαλία της ξένης γλώσσας στα μικρά παιδιά. Τα αποτελέσματα του μαθήματος είναι: n H κατανόηση των διδακτικών μεθόδων που εφαρμόζονται σε τάξεις με παιδιά n H ανάπτυξη ικανότητας για επιλογή της πιο κατάλληλης διδακτικής διαδικασίας για παιδιά n H εκτίμηση των αρχών για την ανάπτυξη γνώσης ανάγνωσης και γραφής. Aξιολόγηση: α) Eργασία και/ή β) τελική εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.