Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Ερευνητικές Εργασίες Φοιτητών/τριών

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή μεταπτυχιακών διατριβών, πατήστε εδώ.

 

Σημείωση

Ημερομηνία υποβολής τελικής μεταπτυχιακής διατριβής: 30/9/2016.

Όριο λέξεων μεταπτυχιακής διατριβής: 12.000 λέξεις (50 σελίδες, εκτός βιβλιογραφίας).