Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Διοίκηση και Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Διευθύντρια:

Μέλη:

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ

Για θέματα σπουδών

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραφείο Σπουδών 308Α

Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος

Υπεύθυνη: Δάφνη Μουστακλίδου

Τηλ.: 2310 - 99 7402 Fax: 2310-997432

E-mail: dtmousta@enl.auth.gr

 

Για κατάθεση δικαιολογητικών

Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής

Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 3ος όροφος 54 124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 - 995183

E-mail: info@enl.auth.gr