Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Α΄ εξάμηνο ΠΜ
Ελπ 1-501 Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού Ι 15
Ελπ 1-510 Θεωρία λογοτεχνίας και μέθοδοι ανάλυσης κειμένων 15
Β΄ εξάμηνο ΠΜ
1ο διατμηματικό σεμινάριο ειδίκευσης (επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων) 10
2ο διατμηματικό σεμινάριο ειδίκευσης (επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων) 10
3ο διατμηματικό σεμινάριο ειδίκευσης (επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων) 10
Γ΄ εξάμηνο ΠΜ
Ελπ 1-502 Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού ΙΙ 15
Ελπ 1-512 Θεωρία λογοτεχνίας και πολιτισμού 15
Δ΄ εξάμηνο ΠΜ
Σεμινάριο πολιτισμικών σπουδών (επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων) 10
Ε΄ εξάμηνο ΠΜ
Ελπ 1-690 Διπλωματική εργασία 20

 

Σεμινάρια ειδίκευσης – μαθήματα επιλογής

 

Ιστορία και ρεύματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Εξάμηνο

ΠΜ
Λογ 2-620 Λογοτεχνία, κοινωνία, ιστορία Β 10
Λογ 2-621 Η Αναγέννηση στην Ευρώπη Β 10
Λογ 2-622 Ευρωπαϊκός Κλασικισμός Β 10
Λογ 2-623 Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Β 10
Λογ 2-624 Ευρωπαϊκός Ρομαντισμός Β 10
Λογ 2-625 Ρεαλισμός και Νατουραλισμός Β 10
Λογ 2-626 Μοντερνισμός Β 10
Λογ 2-627 Μετα-μοντερνισμός Β 10
Λογ 2-628 Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας Β 10
Λογ 2-630 Ευρωπαϊκά λογοτεχνικά κινήματα Β 10
Λογ 2-640 Θέματα λυρικής ποίησης Β 10
Λογ 2-645 Θέματα αφηγηματικής ποίησης Β 10
Λογ 2-650 Θέματα ευρωπαϊκής θεατρικής παράδοσης Β 10
Λογ 2-655 Σύγχρονο θέατρο στην Ευρώπη Β 10
Λογ 2-660 Θέματα μυθιστορήματος Β 10
Λογ 2-668 Λογοτεχνικό δοκίμιο Β 10
Θεωρία λογοτεχνίας και μεθοδολογία ανάλυσης κειμένων   ΠΜ
ΘΜ 3-610 Ειδικά θέματα θεωρίας λογοτεχνίας Β 10
ΘΜ 3-612 Ειδικά θέματα ανάλυσης κειμένων Β 10
ΘΜ 3-613 Θεωρίες λογοτεχνίας και διδακτική της λογοτεχνίας Β 10
ΘΜ 3-615 Γενική και συγκριτική γραμματολογία Β 10
ΘΜ 3-616 Ζητήματα διακειμενικών σχέσεων Ι Β 10
ΘΜ 3-617 Ζητήματα διακειμενικών σχέσεων ΙΙ Β 10
Λογοτεχνία και πολιτισμικές σχέσεις   ΠΜ
ΛΠ 4-671 Ειδικά θέματα πρόσληψης Ι Β 10
ΛΠ 4-672 Ειδικά θέματα πρόσληψης ΙΙ Β 10
ΛΠ 4-681 Λογοτεχνία και Φιλοσοφία Β 10
ΛΠ 4-683 Λογοτεχνία και Τέχνη Β 10
ΛΠ 4-685 Λογοτεχνία και Κινηματογράφος Β 10
ΛΠ 4-690 Ειδικά θέματα λογοτεχνίας και πολιτισμού Β 10
Θέματα ευρωπαϊκού πολιτισμού   ΠΜ
Πολ 5-610 Σύγχρονη πολιτισμική θεωρία Δ 10
Πολ 5-612 Ανάλυση πολιτισμικών κειμένων Δ 10
Πολ 5-620 Ο λαϊκός πολιτισμός της Ευρώπης μέχρι 1800 Δ 10
Πολ 5-625 Σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός Δ 10
Πολ 5-630 Πολιτισμός και εθνοτική ταυτότητα Δ 10
Πολ 5-631 Πολιτισμικές μειονότητες Δ 10
Πολ 5-639 Εθνοτικές σπουδές: ειδικά θέματα Δ 10
Πολ 5-640 Ειδικά θέματα διαπολιτισμικότητας Δ 10
Πολ 5-645 Μετα-αποικιακά θέματα Δ 10
Πολ 5-646 Πολυ-πολιτισμικά θέματα Δ 10
Πολ 5-650 Σημειωτική ανάλυση της εικόνας Δ 10
Πολ 5-655 Ο κινηματογράφος στην κοινωνία Δ 10
Πολ 5-660 Τα ΜΜΕ και ο σύγχρονος πολιτισμός Δ 10
Πολ 5-665 Η ρητορική της διαφήμισης Δ 10
Πολ 5-670 Ειδικά θέματα επικοινωνίας και θεάματος Δ 10
Πολ 5-680 Μορφές και προβλήματα του σύγχρονου πολιτισμού Δ 10