Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Ο ιστότοπος αυτός είναι αφιερωμένος στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, το οποίο λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2003. Στον παρόντα ιστότοπο παρουσιάζονται:

  • Γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Προγράμματος, τους μαθησιακούς στόχους και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγει, στοιχεία σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό (διδακτικό & διοικητικό) που το πλαισιώνει.
  • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής (κριτήρια, υποβολή αίτησης, δείγματα θεμάτων) και φοίτησης (οδηγός σπουδών, περιγραφές & πρόγραμμα μαθημάτων).
  • Σταχυολογημένο ερευνητικό υλικό που προέκυψε μέσα από τα διδασκόμενα μαθήματα (εργασίες που έχουν εκπονηθεί από φοιτήτριες και φοιτητές παλαιότερων ετών).
  • Νέα, ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία σχετικά με δράσεις και δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.