Γλ2-410 Συγκριτική Σύνταξη

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής και εστιάζεται στη μελέτη των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών  των δύο γλωσσών. Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την περιγραφική και επεξηγηματική επάρκεια διάφορων συντακτικών θεωριών (σύγκριση Τυπολογίας και Παραμετροποίησης στο πλαίσιο του Μινιμαλισμού).. Η συζήτηση θα καλύψει φαινόμενα όπως:  η έννοια του ‘υποκειμένου’ στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, διαφορές στη σειρά των όρων, η οριστικότητα στην ονοματική φράση, παρεμφατικές και μη-παρεμφατικές δομές, ο χρόνος και η ρηματική όψη, οι συμπληρωματικές προτάσεις, τα οποία, όπως έχουν δείξει έρευνες, προκαλούν προβλήματα κατά την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Γ2). 


Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές

Αξιολόγηση μέσω γραπτών εξετάσεων. Προαιρετική εργασία στα μέσα του εξαμήνου (40%).

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline