Λογ5-126 Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Δράμα

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Ο βασικος στόχος αυτού του εισαγωγικού μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών/τριών για κριτική γραφή και να ασκήσει τις επιχειρηματολογικές τους δεξιότητες. Εφόσον από την άποψη των λογοτεχνικών ειδών προσανατολίζεται στο δράμα, επικεντρώνεται στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, ειδικά επιλεγμένων ώστε να εξοικειώσουν τους/τις φοιτητές/τριες στα παραστασιακά χαρακτηριστικά του δράματος, τα οποία το διαχωρίζουν από τα άλλα είδη λογοτεχνικής γραφής. Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού διανθίζεται από οπτικοακουστικό υλικό και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, έτσι ώστε να ενισχύονται τα κίνητρα των φοιτητών/τριών για την επιτυχή τους απόδοση στις προφορικές και γραπτές υποχρεώσεις του μαθήματος. 

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΤετάρτη13:30 16:00107 Δέτση Ζωή
Χειμερινό bΠέμπτη11:00 13:30417 Ριστάνη Μαρία
Εαρινό aΤρίτη11:00 13:30112 π.κ. Ριστάνη Μαρία
Εαρινό bΠέμπτη11:00 13:30112 π.κ. Δεληκωνσταντινίδου Κατερίνα

Αρχεία μαθήματος

Course Outline