Γλ2-492 Γνωστική Γραμματική της Αγγλικής

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η Γνωστική Γραμματική είναι ένα μοντέλο περιγραφής της γλώσσας που συνδυάζει εννοιολογικές κατηγορίες και διαδικασίες με τη γλωσσική μορφή. Μια γνωστική προσέγγιση στη γλώσσα εστιάζει στη σημασία. Δεν είναι απλά μια προσέγγιση για τη γνώση της γλώσσας αλλά η ίδια η γλώσσα είναι μια μορφή γνώσης και έτσι πρέπει να μελετηθεί, με επίκεντρο τη σημασία. Η γνωστική γραμματική λαβαίνει υπόψη και τη γλωσσική μορφή και τη γλωσσική χρήση. Η γλωσσική δομή αντανακλά οντότητες και διαδικασίες του εννοιολογικού κόσμου. Η γλωσσική χρήση προσδιορίζεται από τη γραμματική δομή που έχει στην κατοχή του ο ομιλητής και που εξαρτάται από τις επικοινωνιακές του ανάγκες. Καθώς επιτελείται μια επικοινωνιακή πράξη, ο ομιλητής επιλέγει τις μονάδες εκείνες που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να αποδώσουν αυτό που έχει κατά νου. Αυτή η διαδικασία ερμηνευτικής απόδοσης κάνει μια γραμματική γνωσιακή. Όριο λέξεων 150-200 Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από το γενικό αντικειμενικό στόχο του μαθήματος (α) τις προαπαιτήσεις του (εφόσον δεν πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα) και (β) τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (κατά προτίμηση υπό τύπο κουκκίδων) Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμεται σύγγραμμα; Ναι Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ναι Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις ή ερευνητική εργασία

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Τρίτη16:00 18:30417 Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική

Αρχεία μαθήματος

Course Outline