Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 6/2/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Μαθήματα με προϋποθέσεις εγγραφής

Για το μάθημα Γλ4-437 Ψυχογλωσσολογία: Μοντέλα παραγωγής και κατανόησης του λόγου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει το μάθημα Γλ4-337 Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία.

Για το μάθημα ΜΔΣ3-394 Ειδικά μαθήματα: Συνεργατική μετάφραση και διαχείριση έργου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει το μάθημα ΜΔΣ2-431 Οπτικοακουστική Μετάφραση.

Για το μάθημα ΜΔΣ3-325 Θεσμοί και μετάφραση στην ΕΕ οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει το μάθημα ΜΔΣ3-301 Εργαστήριο Γενικής Μετάφρασης.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις