Greek versionEnglish version
School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8
School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8

Εγγραφές σε μαθήματα

Εγγραφές σε μαθήματα

Γενικές Οδηγίες

 1. Φοιτητές/ήτριες που ακολουθούν τα προγράμματα σπουδών από το έτος 2010-11 και μετά θα πρέπει να ενημερωθούν για τα ενημερωμένα κριτήρια αποφοίτησής τους (βλ. ιστοσελίδα του Τμήματος).
 2. Αφορά τα έτη εισαγωγής 2010-11 έως και 2013-14: Προκειμένου να αποφοιτήσετε πρέπει να έχετε περάσει δύο από τα παρακάτω μαθήματα: ΜΔΣ 1-118 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές, ΜΔΣ 1-180 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές (φοιτητές/ήτριες που είχαν περάσει το Πολ1-380 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές, δεν χρειάζεται να πάρουν αυτό το μάθημα), ΜΔΣ 2-214 Μεθοδολογία της Μετάφρασης.
 3. Από το ακαδ. έτος 2015-16, το μάθημα της ξένης γλώσσας έπαψε να είναι υποχρεωτικό. Αυτό ισχύει αναδρομικά για όλους τους εισακτέους (άρα και όσους/όσες έχουν έτος εισαγωγής πριν το 2015-16). Ως και το ακαδ. έτος 2014-15, η ξένη γλώσσα (ΞΓ) πιστώνεται με 6 ΠΜ. Από το ακαδ. έτος 2015-16, η ΞΓ πιστώνεται με 2 ΠΜ. Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούν οι μειωμένες ΠΜ στη λήψη πτυχίου, από το εαρινό εξάμηνο 2017-18, τα μαθήματα ξένων γλωσσών δε θα προσμετρώνται ούτε στις απαιτούμενες 240 ΠΜ ούτε στο βαθμό πτυχίου. Θα προβάλλονται ωστόσο στο παράρτημα πτυχίου. Σημειώνεται ότι όσοι/όσες έχουν κατοχυρώσει ΠΜ από ΞΓ ως και το χειμερινό εξάμηνο 2017-18, τις διατηρούν ως έχουν. Οι αλλοδαποί/ές φοιτητές/φοιτήτριες έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν 4 επίπεδα Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως εξής: ΝΕΛ-001 (4 ECTS), ΝΕΛ-002 (4 ECTS), ΝΕΛ-003 (5 ECTS), ΝΕΛ-004 (5 ECTS).
 4. Έλεγχος Πιστωτικών Μονάδων μετά το πέρας του 5ου εξαμήνου: Οι φοιτητές/ήτριες πρέπει μετά το πέρας του 5ου εξαμήνου σπουδών να ελέγχουν τις ΠΜ τους βάσει των κριτηρίων αποφοίτησης του έτους εισαγωγής τους, για να διασφαλίζουν ότι οι ομάδες μαθημάτων καλύπτονται από τα σωστά μαθήματα (βλ. κωδικούς μαθημάτων). Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν προβλήματα που στο παρελθόν έχουν καταγραφεί λίγο πριν την ορκωμοσία, π.χ. ελλιπείς ΠΜ σε κάποιες ομάδες και αδυναμία αποφοίτησης. Για τον έλεγχο αυτό, οι φοιτητές/ήτριες θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους και, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις εκάστοτε ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Εγγραφές, Χρήσιμες πληροφορίες), και σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ή ασυμφωνιών τη Γραμματεία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουν όσοι/ες επιστρέφουν από το πρόγραμμα ERASMUS, καθώς αρκετά μαθήματα πολλές φορές πιστώνονται με λιγότερα από 6 ECTS.

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα έτη εισαγωγής από το 2010-11 έως και 2013-14 δεν ισχύει η παραπάνω ομαδοποίηση για τα Λογ7- αλλά ό,τι προέβλεπαν οι αντίστοιχοι Οδηγοί Σπουδών.

Χρήσιμες Πληροφορίες και Κανονισμοί

1. Δύο γενικές διευκρινίσεις για τις εγγραφές στα μαθήματα

 1. ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΦΑΣΗ, ΜΕΤΡΑΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ.
  Παράδειγμα: Έστω ότι χρειάζεστε το μάθημα Γλ 8-888 ως ΥΕ σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών σας. Το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να σας το εμφανίζει είτε ως 'Γλ ΥΕ' είτε ως 'λοιπό Γλ' είτε ως 'ΕΕ' (γενικά το σύστημα δεν τα πάει καλά με τις ομαδοποιήσεις των μαθημάτων). Σε όποια ομάδα κι αν το δηλώσετε και σε όποια ομάδα κι αν γίνει δεκτό, θα μπορεί να μετρήσει τελικά ως μάθημα της ομάδας που ανήκει σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του έτους εισαγωγής σας (δηλαδή ως ΥΕ στο συγκεκριμένο παράδειγμα).
 2. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
  Παράδειγμα: Έστω ότι χρειάζεστε 3 μαθήματα από τη λεγόμενη Ομάδα Α (Θεωρητικής) Γλωσσολογίας (όπως π.χ. οι εισαχθέντες από το 2003 ως το 2009). Και έστω ότι καταφέρνετε κάποια στιγμή να επιτύχετε σε 4 μαθήματα αυτής της ομάδας. Τα 3 (οποιαδήποτε 3, δεν έχει σημασία) θα μετρούν στην Ομάδα Α και το 4ο θα μετράει ως 'λοιπό Γλ'. Αν έχετε καλύψει ΚΑΙ τα λοιπά Γλ που απαιτούνται σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών σας, τότε το μάθημα αυτό θα μπορεί να μετρήσει ως Ελεύθερης Επιλογής: κανένα κατοχυρωμένο ('περασμένο') μάθημα δεν χάνεται! (ΠΡΟΣΟΧΗ όμως στα μαθήματα ΥΕ της Λογοτεχνίας - βλ. τη σχετική ανακοίνωση).

Προσοχή!
α
. Το μάθημα Γλ2-121Υ 'Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ' (παλιό πρόγραμμα σπουδών) και το μάθημα Γλ2-200Υ 'Σύνταξη και Σημασιολογία' (2010-11 έως και 2014-15) έχουν πλέον αντικατασταθεί από το μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών Γλ2-101Υ 'Μορφολογία και Σύνταξη'. Με άλλα λόγια:

β. Επίσης, όσοι/ες έχουν περάσει το Γλ2-410Ε 'Συγκριτική Σύνταξη' δεν πρέπει να εγγραφούν στο Γλ4-410Ε (και το αντίστροφο).

Για φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής 2014-2015

γ. Το μάθημα Γλ2-110Υ Σημασιολογία και Πραγματολογία αντικαταστάθηκε από το μάθημα Γλ2-210Υ Σημασιολογία-Πραγματολογία.

δ. Το μάθημα Γλ1-201: Ειδικά Θέματα Αγγλικής αντικαθίσταται στο πρόγραμμα σπουδών 2014-15 από μία ελεύθερη επιλογή (μετά τις τελευταίες εξελίξεις με το ΠΠΔΕ).

2. Κριτήρια αποφοίτησης

Οι κανονισμοί που ισχύουν για την απόκτηση πτυχίου ανάλογα με το έτος εισαγωγής συνοψίζονται στους πίνακες που είναι διαθέσιμοι εδώ.

3. Απουσίες σε εργαστηριακά μαθήματα

Στα εργαστηριακά μαθήματα του πρώτου έτους η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/ήτριες που ξεπερνούν ένα όριο απουσιών δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν είτε στις κανονικές είτε στις επαναληπτικές εξετάσεις και οφείλουν να εγγραφούν στο μάθημα ξανά σε επόμενο εξάμηνο. Το όριο απουσιών διαφοροποιείται ανάλογα με το μάθημα όπως φαίνεται παρακάτω:

Σημειώνεται ότι οι φοιτήτριες/ές, που εισέρχονται στο Τμήμα με το ποσοστό των ειδικών κατηγοριών και των μετεγγραφών, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα του Α' εξαμήνου όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα. Επειδή τα μαθήματα αυτά έχουν συγκεκριμένο αριθμό απουσιών που μπορούν να δικαιολογηθούν, αν η εγγραφή τους καθυστερήσει και έχει ξεπεραστεί ο επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών, θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα αυτά σε μετέπειτα στάδιο των σπουδών τους.

4. Απουσίες στα υπόλοιπα μαθήματα

5. Αξιολόγηση μαθημάτων

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ https://qa.auth.gr).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (έτος εισαγωγής 2010-11 έως και 2014-2015)

1. Σχετικά με τον υπολογισμό των μαθημάτων ΥΕ ως Ε - NEA ANAKOINΩΣΗ

Για όσους/ες ακολουθούν το ΝΕΟ πρόγραμμα σπουδών (έτος εισαγωγής 2010-11 και μετά) τα μαθήματα επισκόπησης αγγλικής και αμερικανικής λογοτεχνίας (με κωδικούς 6-240, 6-241, 6-242, 6-243, 6-244, 6-245 και 7-245, 7-247, 7-248, 7-249) μπορούν να προσμετρηθούν ΜΟΝΟ ως μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Με άλλα λόγια, όπως έχει ανακοινωθεί επανειλημμένα, ΔΕΝ είναι δυνατό να προσμετρηθούν ούτε στα μαθήματα επιλογής λογοτεχνίας («λοιπά λογοτεχνικά») ούτε στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Υπενθυμίζεται ότι, αντίθετα, για τα μαθήματα ΥΕ Γλωσσολογίας δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός – δηλαδή τα μαθήματα ΥΕ α΄ και β΄ ομάδας, μπορούν να προσμετρηθούν ΕΙΤΕ ως μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ΕΙΤΕ ως μαθήματα επιλογής γλωσσολογίας («λοιπά γλωσσολογικά») ΕΙΤΕ ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

2. Απαιτούμενος αριθμός Πιστωτικών Μονάδων για τη λήψη του Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Οι πρώτοι/ες φοιτητές/τριες που ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών (με έτος εισαγωγής το 2010-11) φέτος μπορούν για πρώτη φορά να επιλέξουν μαθήματα από άλλα Τμήματα.

Τονίζεται ότι στην περίπτωσή τους (όσων δηλαδή ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών) ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ο αριθμός των ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Μονάδων (και όχι των Διδακτικών Μονάδων ούτε των μαθημάτων): για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 240 ΠΜ (ECTS) και όχι 120 ΔΜ ή 40 μαθήματα.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή επομένως κατά την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα και Σχολές: για να αντικατασταθεί ένα μάθημα του Τμήματός μας που αποδίδει 6 ΠΜ θα πρέπει και το μάθημα Ελεύθερης Επιλογής να αποδίδει 6 ΠΜ – αλλιώς θα χρειαστεί να γίνει εγγραφή σε περισσότερα μαθήματα προκειμένου να καλυφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων Πιστωτικών Μονάδων.

Για όσους/ες ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα σπουδών, εξακολουθεί να ισχύει εναλλακτικά η απαίτηση για 120 ΔΜ (και όχι απαραίτητα 240 ΠΜ).

ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Όπως έχει ανακοινωθεί επανειλημμένα, το μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών Γλ2-120Υ 'Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι' έχει αντικατασταθεί από το μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών Γλ2-100Υ 'Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας'. Με άλλα λόγια:

Παρόμοια, το μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών Γλ2-121Υ 'Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ' έχει αντικατασταθεί από το μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών Γλ2-200Υ 'Σύνταξη και Σημασιολογία'. Με άλλα λόγια:

Παρόμοια, το μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών Γλ3-225Υ 'Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών Ι' έχει αντικατασταθεί από το μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών Γλ3-225Υ 'Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας'. Με άλλα λόγια:

Παρόμοια, το μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών Γλ3-326Υ 'Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών ΙΙ' έχει αντικατασταθεί από το μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών Γλ3-326Υ 'Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών'. Με άλλα λόγια:

2. Μεταβατικές διατάξεις από το παλιό στο νέο πρόγραμμα σπουδών: Αλλαγές στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Φοιτητές/τριες που έχουν περάσει κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα του παλιού συστήματος (δηλαδή όσοι/ες έχουν εγγραφεί στο Τμήμα ΠΡΙΝ από το 2010-11) δεν μπορούν να εγγραφούν στα «αντίστοιχα» του νέου συστήματος (που ισχύει για όσους/ες εγγράφονται στο Τμήμα από το 2010-11 και μετά):

Εφόσον έχουν περάσει το μάθημα του παλαιού συστήματος Δεν μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα του νέου συστήματος
Γλ2-120Υ Eισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Γλ2-100Υ Eισαγωγή στη Mελέτη της Γλώσσας
Γλ2-121Υ Eισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ Γλ2-200Υ Σύνταξη και Σημασιολογία
Γλ3-225Υ Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών Ι Γλ3-225Υ Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας
Γλ3-226Υ Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών ΙΙ Γλ3-326Υ Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών
Γλ2-220ΥΕ Eισαγωγή στη Mορφολογία Γλ2-321E Eισαγωγή στη Mορφολογία
Γλ2-299E Ειδικά Θέματα: Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία Γλ2-398E Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία
Γλ3-326Υ Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών ΙΙ Γλ3-326Υ Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών
Γλ3-329ΥΕ Διδακτική Θεωρία και Πράξη Γλ3-329Υ Διδακτική Θεωρία και Πράξη
Γλ4-363ΥE Kοινωνιογλωσσολογία Γλ4-463E Κοινωνιογλωσσολογία
Γλ4-206Ε Ειδικές Περιοχές της Αγγλικής Γλ4-306Ε Ειδικές Περιοχές της Αγγλικής
Γλ4-282Ε Γλώσσα και Ύφος στα MME Γλ4-382Ε Γλώσσα και Ύφος στα MME
Γλ5-200E Εισαγωγή στην Ερευνητική (Γλωσσολογική) Εργασία Γλ5-300E Εισαγωγή στην Ερευνητική (Γλωσσολογική) Εργασία
Γλ5-300E Eπιβλεπόμενη Eρευνητική Eργασία Γλ5-490E Eπιβλεπόμενη Eρευνητική Eργασία
Γλ5-400Ε Διπλωματική Eργασία Γλ5-495E Διπλωματική Eργασία

Όλα τα υπόλοιπα ΥΕ του παλαιού προγράμματος του Τομέα αντικαθίστανται από τα ίδια μαθήματα ως Ε. Ευνόητο είναι πως όσοι/ες τα έχουν περάσει ως ΥΕ δεν μπορούν να ξαναεγγραφούν σε αυτά ως Ε:

 1. Γλ2-221Ε Σύνταξη
 2. Γλ2-230Ε Αγγλική Φωνητική και Φωνολογία
 3. Γλ2-335Ε Φωνολογία
 4. Γλ2-341Ε Σημασιολογία
 5. Γλ2-350Ε Πραγματολογία
 6. Γλ2-370Ε Iστορία Aγγλικής Γλώσσας
 7. Γλ3-327Ε Στρατηγικές Γλωσσικής Eκμάθησης και Επικοινωνίας
 8. Γλ3-341E Διαγλωσσικές Eπιδράσεις στη Γλωσσική Eκμάθηση
 9. Γλ3-351Ε Αξιολόγηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης
 10. Γλ3-370E Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας
 11. Γλ3-380Ε Απόκτηση και Διδασκαλία Λεξιλογίου
 12. Γλ3-450Ε Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος
 13. Γλ3-458E Προσέγγιση & Σχολιασμός Γλωσσικού Μαθήματος
 14. Γλ3-463Ε Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης
 15. Γλ3-465Ε Αξιολόγηση στην τάξη
 16. Γλ4-337E Eισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία
 17. Γλ4-363Ε Κοινωνιογλωσσολογία

Οι αλλαγές αυτές αφορούν το ΝΕΟ πρόγραμμα σπουδών (που ισχύει για όσους εισάγονται στο Τμήμα από το 2010-11 και μετά). Για όσους/ες εξακολουθεί να ισχύει το παλιό σύστημα, ευνόητο είναι ότι εξακολουθούν να μετρούν ως ΥΕ.

3. Μεταβατικές διατάξεις από το παλιό στο νέο πρόγραμμα σπουδών: Μαθήματα επιλογής λογοτεχνίας (“λοιπά λογοτεχνικά”)

Για αρκετά χρόνια το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε 15 ΔΜ από μαθήματα επιλογής λογοτεχνίας (μετά από από τα μαθήματα επισκόπησης). Η ακριβής διατύπωση της σχετικής απαίτησης (π.χ. στον Οδηγό Σπουδών 2009-10) είναι η εξής: «15 ΔΜ (5 μαθήματα) από οποιαδήποτε μαθήματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (Λογ5, Λογ6, Λογ7, Λογ8, Λογ9), από τα οποία 3 ΔΜ (1 μάθημα) μπορεί να είναι επιπέδου 200 και οι υπόλοιπες 12 ΔΜ (4 μαθήματα) πρέπει να είναι προχωρημένου επιπέδου, δηλ. με κωδικό αριθμό 300 ή 400.»

Είναι ευνόητο ότι όσοι/ες έχουν κατοχυρώσει 15 ΔΜ μόνο από τα επίπεδα 300 ή 400 έχουν καλύψει τη σχετική ομάδα: ότι δηλαδή ένα μάθημα επιλογής του 3ου ή του 4ου έτους σαφώς μπορεί να αντικαταστήσει ένα μάθημα επιλογής του 2ου (αλλά όχι αντίστροφα: ένα μάθημα 2ου δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα του 3ου ή του 4ου).

Με άλλα λόγια, είναι δυνατό οι 15 ΔΜ επιλογής λογοτεχνικών μαθημάτων να είναι ΜΟΝΟ 3ου και 4ου έτους (και να μην περιλαμβάνουν κανένα μάθημα του 2ου).

4. Νεότερες μεταβατικές διατάξεις από το παλιό στο νέο πρόγραμμα σπουδών: Κωδικοί μαθημάτων του Τομέα ΜΔΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. Τμήματος (στη συνεδρίαση 140/21-2-2012) και στο πλαίσιο της μετάβασης από το παλιό στο νέο πρόγραμμα σπουδών, διευκρινίζεται ότι τα παρακάτω μαθήματα του Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών είναι δυνατό να προσμετρηθούν στα μαθήματα επιλογής των τομέων λογοτεχνίας (δηλαδή στα «λοιπά λογοτεχνικά») για όσους/ες φοιτητές/τριες ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα σπουδών (έτος εισαγωγής μέχρι και το 2009-10).

 1. ΜΔΣ1-358Ε Εισαγωγή στον Κινηματογράφο
 2. ΜΔΣ1-380Ε Εισαγωγική στις Πολιτισμικές Σπουδές
 3. ΜΔΣ1-390Ε Εισαγωγή στον Πολιτισμό της Εικόνας
 4. ΜΔΣ2-352Ε Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης
 5. ΜΔΣ2-398Ε Λαϊκή Κουλτούρα: Εμπειρία Οπτικοακουστικών Μέσων
 6. ΜΔΣ2-424Ε Σημειωτική & Ρητορική
 7. ΜΔΣ2-468Ε Eιδικά Θέματα στις Πολιτισμικές Σπουδές: H Aναγέννηση του Xόλιγουντ
 8. ΜΔΣ2-478Ε Μεταφορά από το Κείμενο στην Oθόνη
 9. ΜΔΣ2-480Ε Αναπαραστάσεις της μετάφρασης/διερμηνείας στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο
 10. ΜΔΣ2-481Ε Μουσική και Κοινωνικά Κινήματα
 11. ΜΔΣ2-485Ε Κινηματογραφικά Είδη του Χόλυγουντ
 12. ΜΔΣ2-488Ε Αφηγηματολογία στο Μυθιστόρημα και τον Κινηματογράφο

Με το ίδιο σκεπτικό, με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος (στη συνεδρίαση 385/4-12-12) τα παρακάτω μαθήματα του Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών είναι δυνατό να προσμετρηθούν στα μαθήματα επιλογής του τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (δηλαδή στα «λοιπά γλωσσολογικά») για όσους/ες φοιτητές/τριες ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα σπουδών (έτος εισαγωγής μέχρι και το 2009-10):

 1. ΜΔΣ2-214 Μεθοδολογία της Μετάφρασης
 2. ΜΔΣ2-310Ε Ιστορία της Μετάφρασης
 3. ΜΔΣ2-414Ε Θεωρία της Μετάφρασης
 4. ΜΔΣ3-301Ε Εργαστήριο Μετάφρασης Γενικών Κειμένω
 5. ΜΔΣ2-325Ε Θεσμοί και Μετάφραση στην Ε.Ε.
 6. ΜΔΣ3-306Ε Εργαστήριο Μετάφρασης Οικονομικών Κειμένων
 7. ΜΔΣ3-322Ε Εργαστήριο Τεχνικής/Επιστημονικής Μετάφρασης
 8. ΜΔΣ4-431Ε Οπτικοακουστική Μετάφραση
 9. ΜΔΣ1-406Ε Εισαγωγή στις Σπουδές Διερμηνείας
 10. ΜΔΣ4-320Ε Μεταφραστική Τεχνολογία

Για όσους/ες ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών ισχύουν όσα περιγράφονται στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών (2010-11 κ.ε.).