Greek versionEnglish version
School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English LOGO

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8
School of English slide 0
School of English slide 1
School of English slide 2
School of English slide 3
School of English slide 4
School of English slide 5
School of English slide 6
School of English slide 7
School of English slide 8

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας


«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Πρακτική Άσκηση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας δίνει τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών/τριών με τη σχολική τάξη, συμβάλλοντας στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τη θέσπιση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 71/19-5-2010), ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ώστε με τη λήψη του πτυχίου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Ήδη το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Ι: Πρακτική Άσκηση – Η Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1998-2001) έκανε τα πρώτα βήματα προς μια πορεία για την καθιέρωση της πρακτικής άσκησης σε Δημοτικά Σχολεία. Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Β’ φάση): Πρακτική Άσκηση - Η Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2005-2008) έδωσε τη δυνατότητα επέκτασης και καθιέρωσης της πρακτικής άσκησης και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κατά το χρονικό διάστημα 2010-2015 συμμετείχε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης (ΕΣΠΑ 2010-2013) και πρόσφερε πρακτική άσκηση για 2 μήνες σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 2016-17 συμμετέχει στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με περιορισμένο αριθμό θέσεων μερικής απασχόλησης για 2 μήνες σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος Γλ3-456 ‘Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας’ (6 ΠΜ με έτος εισαγωγής 2011-2012 μέχρι και 2014-2015) και των μαθημάτων Γλ3-457Υ & Γλ3-459Υ Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας I και ΙΙ αντίστοιχα (12 ΠΜ με έτος εισαγωγής 2015-2016 και μετά, υποχρεωτικά επιλογή και των δύο μαθημάτων στο ίδιο εξάμηνο), η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται διαζευκτικά είτε στην Πρωτοβάθμια είτε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 2 μήνες. Επισημαίνεται ότι στην αρχή του εξαμήνου, πριν την τοποθέτηση σε σχολείο πραγματοποιούνται εντατικά σεμινάρια σε διάφορες θεματικές ενότητες. Τόσο η παρακολούθηση των σεμιναρίων κατά τη διάρκεια των 3-4 εβδομάδων όσο και η επί τόπου παρακολούθηση και διδασκαλία στο σχολείο είναι υποχρεωτική.

Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής των σχολείων, τους επόπτες καθηγητές και την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στην περίπτωση της συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, παρέχεται υποστήριξη από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ. Στην αρχή του εξαμήνου οι ασκούμενοι/ες παρακολουθούν σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Τμήμα και που αποσκοπούν στη σύνδεση θεωρίας και πράξης καθώς και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με μεθοδολογικά θέματα που έχουν σχέση με το δημόσιο σχολείο. 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν το portfolio, έκθεση για την άσκηση που πραγματοποίησαν και κάνουν ηλεκτρονική αξιολόγηση του προγράμματος. Προκειμένου να ανακοινωθεί ο βαθμός στο μάθημα θα πρέπει να κατατεθεί το portofolio σε ημερομηνία που ορίζει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Το portfolio είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης στο σχολείο και την κατάθεση βαθμολογίας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης των ασκουμένων γίνεται με βάση:

Στόχοι

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους ασκούμενους με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να τους φέρει κοντά στις πρακτικές διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.

Η πρακτική άσκηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι ασκούμενοι

Επικοινωνία

Συντονίστρια της Πρακτικής Άσκησης: Αρετή-Μαρία Σουγάρη.

Για θέματα διευκρινήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση: eltpractice@enl.auth.gr.

Για θέματα σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Π. Φίλιου, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ (Κτήριο Διοίκησης), pfiliou@auth.gr, τηλ. 2310-997193.