ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

Η κύρια συλλογή είναι τοποθετημένη στον κυρίως χώρο και στο πατάρι της Βιβλιοθήκης. Τα βιβλία είναι τοποθετημένα στα ράφια σύμφωνα με τον ταξινομικό αριθμό που βρίσκεται στη ράχη τους. Τα βιβλία με ταξινομικούς αριθμούς από A έως P106.L βρίσκονται στο πατάρι, ενώ τα βιβλία με ταξινομικούς από P106.M έως Ζ στον κυρίως χώρο της.
Οι ταξινομικοί αριθμοί δηλώνουν το θέμα του βιβλίου και ακολουθούν του κανόνες του ταξινομικού συστήματος της Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου. Το πρώτο στοιχείο του ταξινομικού αριθμού είναι γράμμα ή γράμματα του λατινικού αλφάβητου και δηλώνει τις διαφορετικές επιστήμες. Οι κυριότερες κατηγορίες που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη είναι:

B Φιλοσοφία. Ψυχολογία
D Ιστορία και Πολιτισμός της Αγγλίας
E-F Ιστορία και Πολιτισμός της Αμερικανικής Ηπείρου
H Κοινωνικές Επιστήμες. Γυναικείες Σπουδές
L Εκπαίδευση
P Γλώσσα και Γλωσσολογία
PA Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
PE Αγγλική Γλώσσα
PN Κριτική της Λογοτεχνίας. Κινηματογράφος. Θέατρο
PR Αγγλική Λογοτεχνία
PS Αμερικανική Λογοτεχνία

ΣΥΛΛΟΓΗ ON RESERVE

Τμήμα της Κύριας Συλλογής είναι η συλλογή On Reserve. Η συλλογή On Reserve αποτελείται από βιβλία που τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος θεωρούν σκόπιμο να συμβουλευτούν οι φοιτητές στη διάρκεια των μαθημάτων του εξαμήνου. Τα βιβλία είναι συγκεντρωμένα στα ράφια που βρίσκονται ανάμεσα στο αναγνωστήριο και τη νησίδα Η/Υ της Βιβλιοθήκης και είναι τοποθετημένα με βάση τον ταξινομικό τους αριθμό. Για να ξεχωρίζουν οπτικά από τα υπόλοιπα βιβλία της Κύριας Συλλογής έχουν ένα κίτρινο αυτοκόλλητο στη ράχη τους. Επίσης, στη συλλογή On Reserve ανήκουν σε μόνιμη βάση τα λεξικά και οι ανθολογίες Norton.
Οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν τα βιβλία που ανήκουν στην On Reserve συλλογή μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου του Α.Π.Θ., επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο "Δεσμευμένα για μαθήματα" της αρχικής σελίδας, ενώ δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης με τίτλο και κωδικό μαθήματος, όνομα διδάσκοντα και τμήμα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, υπάρχει και έντυπος κατάλογος με τις on reserve βιβλιογραφίες του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού. Τα βιβλία που ανήκουν στη συλλογή αυτή εμφανίζονται στον κατάλογο με την ένδειξη "3ωρος δανεισμός" για τις βιβλιογραφίες των προπτυχιακών μαθημάτων και "3ήμερος δανεισμός" για τις βιβλιογραφίες των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Η Πληροφοριακή Συλλογή περιλαμβάνει γενικές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά Αγγλικής γλώσσας, βιογραφικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες γλώσσας και λογοτεχνίας, βιβλιογραφίες κ.α. Τα βιβλία της Πληροφοριακής Συλλογής είναι, επίσης, τοποθετημένα στα ράφια με βάση τον ταξινομικό τους αριθμό και είναι συγκεντρωμένα στο τέλος του αναγνωστηρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των πληροφοριακών πηγών μπορείτε να βρείτε στον οδηγό της Βιβλιοθήκης "Οι τύποι υλικού και τα είδη των πληροφοριακών πηγών".

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή σε 95 τίτλους περιοδικών. Τα περιοδικά της Βιβλιοθήκης μαζί με τα περιοδικά των περισσότερων βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής Σχολής είναι συγκεντρωμένα στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής στο κτίριο της Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής. Τα περιοδικά στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη είναι τοποθετημένα στα ράφια αλφαβητικά με τον τίτλο. Δεν δανείζονται αλλά χρησιμοποιούνται ή φωτοτυπούνται μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Μπορείτε να δείτε τους τίτλους των περιοδικών που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και τους συγκεκριμένους τόμους κάθε τίτλου στον Κατάλογο της.

Περισσότερες πληροφορίες για τον εντοπισμό τίτλων περιοδικών και την έρευνα στο περιεχόμενό τους μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Αναζήτηση Πληροφοριών στις Πηγές του Α.Π.Θ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CD-ROM)

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας διαθέτει τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές σε οπτικούς δίσκους (Cd-Rom). Οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται το υλικό αυτό από τη βιβλιοθήκη και να το χρησιμοποιούν μόνο μέσα στο χώρο της.

Πίσω στην Αρχή