ΒΙΒΛΙΑ

Σ' έναν Κατάλογο και σ' έναν Συλλογικό Κατάλογο θα βρείτε:

 • τη βιβλιογραφική περιγραφή των τεκμηρίων που περιλαμβάνει,
 • την τοποθεσία (βιβλιοθήκη) που βρίσκονται τα τεκμήρια και τον ταξινομικό αριθμό για να τα εντοπίσετε στα ράφια.

Έντυπα

Ηλεκτρονικά

Χρήσιμες Πηγές

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων, στα οποία έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο, με την Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του ΑΠΘ θα πρέπει να γίνεται και στην καρτέλα "Κατάλογος" αλλά και στην καρτέλα "Άρθρα, Περιοδικά", για καλύτερα αποτελέσματα. Για πιο ολοκληρωμένη έρευνα, οι χρήστες θα πρέπει να ψάχνουν σε κάθε εκδότη ηλεκτρονικών βιβλίων ξεχωριστά.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Έντυπα

 • Ηλεκτρονικός Κατάλογος και Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του Α.Π.Θ.
 • Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Πρόσβασης του Κοινού (OPAC) του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει τους τίτλους των έντυπων περιοδικών στους οποίους έχει συνδρομή το Πανεπιστήμιο καθώς και κάποιους τίτλους περιοδικών για τους οποίους έχει σταματήσει η συνδρομή αλλά υπάρχουν παλιότερα τεύχη. Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τα περιοδικά όλων των τμηματικών βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου. Εκτός από τη βιβλιογραφική αναγραφή του περιοδικού δίνονται και τοπικές πληροφορίες (Holdings) οι οποίες περιλαμβάνουν τη βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το περιοδικό αλλά και τα αποκτήματα της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, δηλαδή του τόμους και τα τεύχη που διαθέτει. Η τελευταία πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη ακόμα για όλους τους τίτλους περιοδικών.
  Η Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του Α.Π.Θ. ενσωματώνει τόσο τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Πρόσβασης Κοινού (OPAC), και επομένως παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έντυπα περιοδικά του Πανεπιστημίου, όσο και το σύνολο των ηλεκτρονικών συνδρομών του Συνδέσμου Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
 • Κατάλογος Περιοδικών της Θεματικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής
 • Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής συγκεντρώνει τα περισσότερα έντυπα περιοδικά των βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής Σχολής. Ο κατάλογος της περιλαμβάνει τα περιοδικά που βρίσκονται στον χώρο της βιβλιοθήκης. Κάθε τίτλος αναφέρει τον αριθμό ISSN, τη συχνότητα, τους τόμους, τα τεύχη, τις χρονιές και αν το περιοδικό συνεχίζει να είναι τρέχων ή μη. Αναφέρονται επίσης οι τυχόν ελλείψεις στους τόμους καιτα τεύχη του περιοδικού και αν το περιοδικό είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή, δίνεται επίσης η ηλεκτρονική του διεύθυνση για την ανάκτηση του πλήρους κειμένου.
 • Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ)/ ΕΚΤ
 • Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αποτελεί αποτελεί μοναδικό εργαλείο για κάθε χρήστη που αναζητά να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο περιοδικό σε κάποια ελληνική βιβλιοθήκη ή να ενημερωθεί για το σύνολο των συλλογών των περιοδικών μιας βιβλιοθήκης. Στον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, και που καλύπτουν όλα τα γνωστικά πεδία, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν. Σήμερα, στον κατάλογο συμμετέχουν 201 βιβλιοθήκες με τις συλλογές τους να αριθμούν 98.825 τίτλους περιοδικών. Στον ΕΣΚΕΠ στηρίζεται για τη λειτουργία του το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) που απαρτίζεται από 147 βιβλιοθήκες.

Ηλεκτρονικά

 • Αλφαβητικός Κατάλογος Ηλεκτρονικών Περιοδικών
 • Περιλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρονικών συνδρομών των περιοδικών του Συνδέσμου Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
 • Θεματικός Κατάλογος Ηλεκτρονικών Περιοδικών
 • Περιλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρονικών συνδρομών των περιοδικών του Συνδέσμου Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
 • Η Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του Α.Π.Θ.
 • Η Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του Α.Π.Θ. ενσωματώνει τόσο τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Πρόσβασης Κοινού (OPAC), και επομένως παρέχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο μέρος των έντυπων περιοδικών του Πανεπιστημίου, όσο και το σύνολο των ηλεκτρονικών συνδρομών του Συνδέσμου Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.
 • Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - HEAL-Link
 • HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link) είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας και αποτελείται από τα:
  • 37 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (22 Πανεπιστήμια και 15 Τ.Ε.Ι.)
  • 14 Ερευνητικά Ιδρύματα
  • Ακαδημία Αθηνών
  • Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
  • Βιβλιοθήκη της Βουλής
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  • Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Μέσω της διαδικτυακής αυτής πύλης τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε:
 • Προθήκη: ηλεκτρονικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης
 • Περιλαμβάνει τα περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του Α.Π.Θ., όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια κ.α.
 • JSTOR
 • Πρόσβαση στα παλιότερα τεύχη 1800 ηλεκτρονικών περιοδικών πλήρους κειμένου. Οι συλλογές στις οποίες έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: African Studies, African American Studies, Anthropology, Archaeology, Asian Studies, Classical Studies, Ecology, Economics, Education, Film Studies, Finance, Folklore, Geography, History, History of Science, Language and Literature, Latin American Studies, Mathematics, Middle Eastern Studies, Performing Arts, Philosophy, Political Science, Population Studies, Psychology, Slavic Studies, Sociology, Statistics.
 • Project Muse
 • Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 300 περίπου τίτλων, 65 εκδοτών που καλύπτουν θέματα Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομίας, Φιλοσοφίας κ.λ.π..
 • Periodicals Archive Online
 • Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου (και τα παλιότερα τεύχη) για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Παρέχεται πρόσβαση μόνο μέσω δικτύου του ΑΠΘ (IP αναγνώριση).
 • ProQuest
 • Eυρετηριάζει περισσότερα από 12.500 περιοδικά, με πλήρη πρόσβαση σε περίπου 9.700 από αυτά, καθώς και ~2 εκατ. διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές. Οι θεματικές περιοχές που καλύπτει είναι: The Arts, Business, Dissertations and Theses, History, Language and Literature, Social Sciences.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Αποτελεί έναν ηλεκτρονικό κατάλογο, διαθέσιμο στον Παγκόσμιο Ιστό, που ευρετηριάζει και πάρεχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, ανοιχτής πρόσβασης περιοδικά.
 • JURN directory
 • 3.000 ηλεκτρονικά περιοδικά που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
 • News and Periodical Resources on the Web / The Library of Congress
Πίσω στην Αρχή

ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Ένα Ευρετήριο Άρθρων Περιοδικών και άλλου υλικού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε:

 • άρθρα πάνω σ' ένα θέμα που σας ενδιαφέρει,
 • άρθρα ενός συγκεκριμένου συγγραφέα,
 • κάποιο συγκεκριμένο άρθρο με βάση τον τίτλο του,
 • άρθρα που δημοσιεύτηκαν σ' ένα συγκεκριμένο περιοδικό, εφημερίδα, συνέδριο, κ.α.

 • Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του Α.Π.Θ.
 • Η Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του Α.Π.Θ. παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των ηλεκτρονικών συνδρομών του Συνδέσμου Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τίτλους περιοδικών και άρθρων και να δουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η υπηρεσία παρέχει, επίσης, σύνθετη αναζήτηση.
 • Προθήκη: ηλεκτρονικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης
 • Περιλαμβάνει τα περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του Α.Π.Θ., όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια κ.α. Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης με τίτλο άρθρου και με λέξεις κλειδιά.
 • Επιστημονικές Εργασίες των Μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. / ΙΚΕΕ
 • Περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του Α.Π.Θ., όπως άρθρα σε περιοδικά και σε συνέδρια, βιβλία, καλλιτεχνικό και πολυμεσικό έργο, μελέτες, κ.α.
 • JSTOR
 • Πρόσβαση στα παλιότερα τεύχη 1.800 ηλεκτρονικών περιοδικών πλήρους κειμένου. Οι συλλογές στις οποίες έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: African Studies, African American Studies, Anthropology, Archaeology, Assian Studies, Classical Studies, Ecology, Economics, Education, Finance, Geography, History, History of Science, Language and Literature, Latin American Studies, Mathematics, Middle East Studies, Philosophy, Political Science, Population Studies, Slavic Studies, Sociology, Statistics.
 • Project Muse
 • Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 300 περίπου τίτλων, 65 εκδοτών που καλύπτουν θέματα Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομίας, Φιλοσοφίας κ.λ.π..
 • Periodicals Archive Online
 • Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου (και τα παλιότερα τεύχη) για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
 • ProQuest
 • Eυρετηριάζει περισσότερα από 12.500 περιοδικά, με πλήρη πρόσβαση σε περίπου 9.700 από αυτά, καθώς και ~2 εκατ. διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές. Οι θεματικές περιοχές που καλύπτει είναι: The Arts, Business, Dissertations and Theses, History, Language and Literature, Social Sciences.
 • ProQuest Art Journals
 • ProQuest Education Journals
 • Ευρετηριάζει πάνω από 760 κορυφαία επιστημονικά περιοδικά για την εκπαίδευση, με περισσότερους από 600 τίτλους πλήρους κειμένου. Παρέχει, επίσης, τις επιτομές των άρθρων. Η θεματική κάλυψη περιλαμβάνει βιβλιογραφία για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης την εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαίδευση στο σπίτι και άλλα εξειδικευμένα θέματα.
 • ProQuest History Journals
 • ProQuest Language and Literature
 • Συλλογή βάσεων της ProQuest για τη λογοτεχνία και τη γλώσσα: British Humanities Index (BHI), CBCA Complete: Literature & Language, Linguistics & Language Behavior Abstracts, ProQuest Career and Technical Education: Literature & Language,ProQuest Dissertations & Theses: Literature & Language, ProQuest Dissertations & Theses A&I: Literature & Language, ProQuest Research Library: Literature & Language.
 • ProQuest PAC Publicly Available Content Database
 • Σχεδιασμένη να συμπληρώνει τις υπόλοιπες βάσεις δεδομένων της ProQuest, η συγκεκρινένη βάση συγκεντρώνει και συνδέει με το πλήρες κείμενο ποικίλων επιστημονικών πηγών απ' όλο τον κόσμο δημοσιώς διαθέσιμων. Περιλαμβάνει άρθρα περιοδικών, προδημοσιεύσεις, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και αναφορές.
 • ProQuest Psychology Journals
 • Ευρετηριάζει πάνω από 640 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, με πάνω από 540 τίτλους πλήρους κειμένου. Παρέχει, επίσης, τις επιτομές των άρθρων. Τα θέματα που περιλαμβάνει είναι: Behavioral psychology, Clinical psychology, Developmental psychology, Neurology, Personality, Psychobiology, Psychometrics, Social psychology.
 • ProQuest Social Science Journals
 • Περιλαμβάνει πάνω από 535 τίτλους περιοδικών για τις κοινωνικές επιστήμες, με περισσότερους από 310 τίτλους πλήρους κειμένου. Οι επιστημονικοί κλάδοι που παρουσιάζονται ποικίλουν από την ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη έως την επικοινωνία, την εκπαίδευση, την εγκληματολογία, τη δημογραφία, τα οικονομικά και άλλα.
 • Scopus
 • Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 21000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, σε περισσότερους από 90000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HEAL-Link). Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 • Educational Resources Information Center - ERIC
 • Συγκεντρώνει υλικό για θέματα γλώσσας και εκπαίδευσης. Εκτός από άρθρα περιοδικών, περιλαμβάνει επίσης πρακτικά συνεδρίων, κυβερνητικές εκδόσεις, διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές, αναφορές, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλιογραφίες, οδηγούς και βιβλία.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Αποτελεί έναν ηλεκτρονικό κατάλογο, διαθέσιμο στον Παγκόσμιο Ιστό, που ευρετηριάζει και πάρεχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, ανοιχτής πρόσβασης περιοδικά.
 • Επετηρίδες Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών - Θεσσαλονίκης
 • Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο των δημοσιευμάτων των Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών / Θεσσαλονίκης της χρονικής περιόδου 1925-1997.
 • E-print Network
 • Περιλαμβάνει προδημοσιεύσεις άρθρων (preprints), ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, κ ά
Πίσω στην Αρχή

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ

Τι είναι τα ευρετήρια παραπομπών;

 • Web of Science
 • [Science Citation Index Expanded --1899-present, Social Sciences Citation Index --1898-present, Arts & Humanities Citation Index --1975-present, Conference Proceedings Citation Index- Science --1990-present, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities --1990-present, SciELO Citation Index(1997 - present) ]
 • Scopus Author Search
 • Google Scholar

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • Journal Citation Reports - Impact Factor
 • Εργαλείο για την αξιολόγηση τίτλων περιοδικών που καλύπτουν τις θετικές και κοινωνικές επιστήμες. Προσφέρει τον αντίκτυπο και την επιρροή μιας δημοσίευσης στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους δείκτες αξιολόγησης περιοδικών και για τις παραπάνω βάσεις δεδομένων μπορείτε να βρείτε στον Ιστότοπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Βάση Ψηφιοποιημένων Διατριβών Α.Π.Θ., 2003- (Γκρίζα Βιβλιογραφία)
 • Περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Α.Π.Θ. από το 2003 και έπειτα.
 • Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
 • Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών (32.271) που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το πλήρες κείμενο των διατριβών είναι διαθέσιμο.
 • ProQuest Dissertations and Theses Global
 • Αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών παγκοσμίως με εργασίες που χρονολογούνται από το 1743 έως σήμερα. Διατίθεται το πλήρες κείμενο για τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί από το 1997 και μετά και επιλεκτικά για πριν από το 1997.
 • ProQuest Dissertations and Theses Open Access
 • Η συγκεκριμένη πηγή παριλαμβάνει το πλήρες κείμενο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών ανοικτής πρόσβασης δωρεάν. Μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που σας ενδιαφέρουν, και να δείτε το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF.
 • Network Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
 • Αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό που ασχολείται με την προώθηση, χρήση και διατήρηση διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή (electronic theses and dissertations - ETDs). Περιλαμβάνει περίπου 4 εκατομμύρια διατριβές από συνεργαζόμενα ιδρύματα.
 • Open Access Theses and Dissertations (OATD)
 • Ο οργανισμός OATD.org στοχεύει να αποτελέσει την καλύτερη πηγή αναζήτησης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που δημοσιεύονται ανά τον κόσμο υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Ο OATD μέχρι το τέλος του 2014 έχει ευρετηριάσει περισσότερα από 2.370.000 διατριβές από περισσότερα από 1000 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.
 • DART-Europe E-theses Portal
 • Ο δικτυακός τόπος DART, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από τη Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών Ευρώπης - LIBER, στοχεύει να αποτελέσει το μοναδικό δικτυακό τόπο αναζήτησης διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στην Ευρώπη.
 • Universal Index of Doctoral Dissertations in Progress
 • Βιβλιογραφική βάση διδακτορικών διατριβών σε εξέλιξη από όλο τον κόσμο.
 • Αρχείο Έντυπων Μετατπυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πίσω στην Αρχή