ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΟΥ HEAL-LINK

Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών πηγών (βιβλία, περιοδικά, άρθρα, διδακτορικές διατριβές, κ.α.) που είναι διαθέσιμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) μπορεί να γίνει :

 • είτε χρησιμοποιώντας υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΑΠΘ,
 • είτε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία εικονικού δικτύου (VPN) μέσω της οποίας αναγνωρίζεστε ως χρήστες του ΑΠΘ όπου κι αν βρίσκεστε,
 • είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΣΕΑΒ/HEAL-Link μέσω shibboleth με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Yπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN)

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναγνωρίζονται (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή τους) ως προερχόμενοι από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων).
Προϋποθέσεις:
- Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό.
- Να έχετε οποιαδήποτε σύνδεση Internet στο χώρο όπου βρίσκεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στην παρακάτω διεύθυνση: https://it.auth.gr/el/netAccess/VPN.

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΣΕΑΒ/HEAL-Link μέσω shibboleth.

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Οι εκδότες/πάροχοι που συμμετέχουν και υποστηρίζουν την πρόσβαση μέσω shibboleth, αναφέρονται στον ιστότοπο του HEAL-LinK (Υπηρεσίες / Υποδομή ΑΑΙ / Συμμετέχοντες/ Εκδότες/Πάροχοι) μαζί με σύντομες οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας ανάλογα με τον κάθε εκδότη/πάροχο.

Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στην ProQuest Ebook Central

Ειδικότερα, για τα ηλεκτρονικά βιβλία που είναι διαθέσιμα μέσω της ProQuest Ebook Central υπάρχει η δυνατότητα, δημιουργώντας λογαριασμό από κάποιον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του ΑΠΘ, να μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων, όπου κι αν βρίσκεστε, και χωρίς να χρησιμοποιείτε την πρόσβαση εικονικού δικτύου (VPN).

 • Βήμα 1ο
  Από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αναζήτηση Πληροφοριών στις Πηγές του Α.Π.Θ. / Βιβλία / Ηλεκτρονικά , επιλέγετε το σύνδεσμο της Proquest Ebook Central.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην Proquest Ebook Central πρέπει να γίνει από υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου!
 • Βήμα 2ο
  Επιλέγετε "Sign In" (επάνω δεξιά).
 • Βήμα 3ο
  Επιλέγετε "Create Account" και συμπληρώνετε τα πεδία που σας ζητάει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και email μη ακαδημαϊκό. Επιλέγετε επίσης το κουτάκι που γράφει “I agree to ProQuest's Privacy Policy and Terms of Service” και κάνετε κλικ στο "Create Account".
 • Βήμα 4ο
  Με αυτόν το λογαριασμό μπορείτε να βλέπετε από υπολογιστή εκτός πανεπιστημίου τα ηλεκτρονικά βιβλία αυτής της υπηρεσίας. Από το βιβλίο που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να κάνετε download ή να εκτυπώσετε τον αριθμό σελίδων που αναφέρει στην αρχική του σελίδα. Όταν έχετε διαβάσει, εκτυπώσει κλπ. τις σελίδες που χρειάζεστε, επιλέγετε "Sign Out" (επάνω δεξιά).

Πίσω στην Αρχή