ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Δικαίωμα Δανεισμού / Ανανέωση

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. και οι εξωτερικοί χρήστες του Πανεπιστημίου που έχουν κάρτα βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιώματα:

Κατηγορία Χρηστών Αριθμός Βιβλίων Διάρκεια Δανεισμού Ανανέωση Συνδρομή
Προπτυχιακοί Φοιτητές 4 15 ημέρες 2 φορές καμία
Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 15 30 ημέρες 2 φορές καμία
Διδάσκοντες με σχέση εργασίας με το Α.Π.Θ.
(π.χ. Π.Δ. /407, Μέλη ΕΕΔΙΠ)
15 30 ημέρες 2 φορές καμία
Μέλη ΔΕΠ 20 60 ημέρες 2 φορές καμία
Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Α.Π.Θ. 4 15 ημέρες 2 φορές καμία
Φοιτητές ΕΑΠ 3 15 ημέρες 1 φορά καμία
Εξωτερικοί Χρήστες (Μέλη ΔΕΠ και φοιτητές άλλων ιδρυμάτων
/ δημόσια πανεπιστήμια Ελλάδας)
3 15 ημέρες 1 φορά 30 € ετήσια
20 € 6μηνη
Λοιποί Εξωτερικοί Χρήστες 3 15 ημέρες 1 φορά 50 € ετήσια
30 € 6μηνη
20 € 3μηνη

Η ανανέωση μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε επί τόπου στη Βιβλιοθήκη με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης.

Έκδοση Κάρτας

Η έκδοση των καρτών για τα μέλη του Τμήματος Αγγλικής (φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό) αλλά και εξωτερικών χρηστών γίνεται από τη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Κράτηση / Ανάκληση

Κράτηση μπορεί να κάνει ένας χρήστης όταν ένα βιβλίο είναι δανεισμένο και επιθυμεί να κρατηθεί γι' αυτόν όταν επιστραφεί. Οι κρατήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους χρήστες μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου του Α.Π.Θ. Για την ηλεκτρονική κράτηση είναι απαραίτητος ο αριθμός της δανειστικής κάρτας του χρήστη που επιθυμεί να κάνει την κράτηση και ένας τετραψήφιος αριθμός (pin) που έχει δηλώσει ο ίδιος ο χρήστης στη Βιβλιοθήκη. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επιστραφεί το βιβλίο που χρειάζεται νωρίτερα από την ημερομηνία επιστροφής, τότε θα πρέπει να κάνει και κράτηση, μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου, και ανάκληση, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στο σημείο εξυπηρέτησης της βιβλιοθήκης.

Καθυστερημένη Επιστροφή Βιβλίων

Για την καθυστερημένη επιστροφή των βιβλίων επιβάλεται πρόστιμο 0.30 ευρώ για κάθε βιβλίο την ημέρα σε όλες τις κατηγορίες δανειζομένων.

Περιορισμοί

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

ΝΗΣΙΔΑ Η/ΥΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

Στο χώρο της Bιβλιοθήκης υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα όπου οι χρήστες μπορούν να φωτοτυπούν το υλικό που επιθυμούν. Για τη χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος είναι απαραίτητη η κατοχή ειδικών καρτών τις οποίες οι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται από τη Bιβλιοθήκη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (VPN) ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΘ

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναγνωρίζονται (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή τους) ως προερχόμενοι από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων).

Πίσω στην Αρχή