ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Πρόσβασης του Κοινού (OPAC - Online Public Access Catalogue) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει όλα τα έντυπα και κάποια από τα ηλεκτρονικά βιβλία όλων των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Περιλαμβάνει, επίσης, τους τίτλους των έντυπων περιοδικων στους οποίους έχει συνδρομή το Πανεπιστήμιο καθώς και κάποιους τίτλους περιοδικών για τους οποίους έχει σταματήσει η συνδρομή αλλά υπάρχουν παλιότερα τεύχη. Ο Κατάλογος είναι προσβάσιμος μέσω της ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης του Α.Π.Θ. στη διεύθυνση http://search.lib.auth.gr.

Κάθε τεκμήριο που εντοπίζεται στον κατάλογο συνοδεύεται από τοπικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν:

προσοχη

Η αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων, στα οποία έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο, με την Ενοποιημένη Μηχανή Αναζήτησης του ΑΠΘ θα πρέπει να γίνεται και στην καρτέλα "Κατάλογος" αλλά και στην καρτέλα "Άρθρα, Περιοδικά", για καλύτερα αποτελέσματα. Για πιο ολοκληρωμένη έρευνα, οι χρήστες θα πρέπει να ψάχνουν σε κάθε εκδότη ηλεκτρονικών βιβλίων ξεχωριστά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Η ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης του Α.Π.Θ. (http://search.lib.auth.gr) ενσωματώνει:

Η ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης του Α.Π.Θ. παρέχει:

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. παρέχει του παρακάτω οδηγούς χρήσης: