Χρήσιμες Πληροφορίες - Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2018 (ισχύει από 02/07/2018)

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30

προσοχη

Η Βιβλιοθήκη και το Αναγνωστήριο θα παραμείνουν κλειστά από τις 30/07/2018 έως τις 24/08/2018.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 54 124

Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής - 3ος Όροφος [308]

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: englibrary@enl.auth.gr

Τηλ.: 2310 997459
Φαξ: 2310 997432

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φωτεινή Σταύρου Βιβλιοθηκονόμος fstavrou@enl.auth.gr
Κλεονίκη Σκουλαρίκα Βιβλιοθηκονόμος skleonik@enl.auth.gr

Υπεύθυνος Ιστοχώρου

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Κλεονίκη Σκουλαρίκα.
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: skleonik@enl.auth.gr, τηλ.: 2310997418