Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης

Βάση Δεδομένων Δημοσιεύσεων

 

2015


Anaphora resolution in healthy bilingual ageing: evidence from the visual world paradigm
Maria Katsiperi, Georgia Fotiadou, Eleni Fleva, Ianthi Maria Tsimpli
Bilingualism and Cognitive Aging 2015, University of Groningen: the Netherlands (28-30 January, 2015)


Bilingualism & Aging
Maria Katsiperi, Georgia Fotiadou, Eleni Fleva, Ianthi Maria Tsimpli
Linguistic Spring School "Bilingual Acquisition and Education – Perspectives from Greece, Germany, and beyond..." , University of Cologne (9th-13th March 2015)


Revisiting lexical processing: evidence from Greek-speaking adults
Katsiperi Maria, Fleva Eleni
22nd International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics, April 24-26, 2015

 

2014


Chapter 3: Self-paced listening.
Despina Papadopoulou, Ianthi Maria Tsimpli, Nikolaos Amvrazis
J. Jegerski & B. VanPatten (eds.) Research Methods in Second Language Psycholinguistics (pp.50-69). Routledge


Exploring The Effects Of Print Exposure On Lexical Processing Among Greek Adults
Georgia Fotiadou, Eleni Fleva, Maria Katsiperi, Ianthi Maria Tsimpli
Proceedings of the International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT2014), Pracana C (ed.), Porto: Portugal (April 2014), pp. 310-313


Factors affecting ambiguous pronoun resolution among Greek-speaking children
Katsiperi M.& Tsimpli I.M.
Experimental Methods in Language Acquisition Research X 2014 (EMLAR X), Utrecht University, Utrecht: Netherlands (April, 14-16, 2014)


Linguistic Processing and Executive Control: Evidence for Inhibition in Broca’s Aphasia
Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli
Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th ISTAL , pp.455-470. London: Versita de Gruyter. [Access at: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/422023]


Linguistic Structure and Narrative Quality in Child L1 Production
Ianthi Maria Tsimpli, Maria Papakostantinou, Ageliki Nicolopoulou
Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th ISTAL , pp.387-404. London: Versita de Gruyter. [Access at: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/422023]


Mental state terms and the role of working memory in high functioning autistic children's narrative production
Eleni Baldimtsi, Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli
Language Disorders in Greek 5, Cyprus, 30-31/05 2014


Mental state terms and the role of working memory in high functioning autistic children’s story generation from picture-stories
Eleni Baldimtsi, Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli
Workshop on Late Stages in Speech and Communication Development, Chandler House, UCL, 3-4 April 2014 (poster session)


Morphological decomposition in Broca's aphasia
Kyrana Tsapkini, Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli, Gonia Jarema
Aphasiology, Volume 28, Issue 3, pp.296-319 doi:10.1080/02687038.2013.853022


Non-Target Long-Distance Wh-Questions: Crosslinguistic Typological Distinctions in Early L1 Production
Evangelia Asproudi
Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th ISTAL , pp.199-218. London: Versita de Gruyter. [Access at: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/422023]


On the problem of optionality in non-native English Subject Extraction.
Alexandra Prentza
Journal of Greek Applied Linguistics 28: 69-89

Oral narratives in children with autism: Syntax and coherence
Eleni Baldimtsi, Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli
13th International Congress for the Study of Child Language, Amsterdam:The Netherlands, July 14 - 18, 2014


Print exposure and memory effects on pronominal resolution
Eleni Fleva, Georgia Fotiadou, Maria Katsiperi, Eleni Peristeri, Maria Mastropavlou, Ianthi Maria Tsimpli
Experimental Psycholinguistic Conference (ERP), Madrid: Spain (October 1-3, 2014)


Productivity and Interpretations of Greek Voice Morphology: A Corpus-Based Analysis
Georgia Fotiadou
In Karyolaimou M., Baider, F. & M. Katsoyannou (Eds.) Actes du 30e Colloque International de linguistique fonctionnelle, Chypre 18-21 octobre 2006, E.M.E. (Éditions Modulaires Européennes) & InterCommunications s.p.r.l., 79-85. ISBN: 978-2-8066


Pronominal Subjects in English L2 acquisition and in L1 Greek: issues of interpretation, use and L1 transfer.
Alexandra Prentza
Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (April 1-3, 2011)/ Edited by: Nikolaos Lavidas, Thomaï Alexiou & Areti-Maria Sougari. Versita: London,


The Acquisition of Motion Verbs in Greek: Evidence from Comprehension
Maria Kotroni
Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th ISTAL , pp.289-312. London: Versita de Gruyter. [Access at: http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/422023]


The Role of definiteness in Anaphora Resolution
Maria Mastropavlou, Maria Katsiperi, Georgia Fotiadou, Eleni Fleva, Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli
Experimental Psycholinguistic Conference (ERP), Madrid: Spain (October 1-3, 2014)

 

2013


On the optionality in L2 pronominal production and interpretation
Alexandra Prentza, Ianthi Maria Tsimpli
EUROSLA Yearbook: Volume 13, Roberts, Leah, Anna Ewert, Miroslaw Pawlak and Magdalena Wrembel (eds.), pp.22–46.


Resolution of pronominal ambiguity in Greek: syntax and pragmatics.
Alexandra Prentza & Ianthi-Maria Tsimpli
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 33ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Α.Π.Θ., 27 Απριλίου 2012, 197-208.


The interpretability of features in second language acquisition: evidence from null and postverbal subjects in L2 English.
Alexandra Prentza & Ianthi-Maria Tsimpli
Journal of Greek Linguistics 13: 323-365. (DOI: 10.1163/15699846-13130204)


The role of retelling stories in the use of the mental lexicon in high functioning autistic children
Eleni Baldimtsi, Ianthi Maria Tsimpli
4rth Pah-Hellenic Conference in Autism. Thessaloniki 4-6/10/2013. Hellenic Society for Protection of People with Autism. Poster in Greek: [Ο ρόλος της αναδιήγησης ιστοριών στη χρήση του νοητικού λεξικού σε παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας] 

 

2012


Active vs Non-active voice in the Greek diachrony: real or apparent optionality in the use of voice morphology?
Nikolaos Lavidas, Georgia Fotiadou, Ianthi Maria Tsimpli
Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics, Komotini 2012, Gavriilidou Z., Efthymiou A., Thomadaki E., Kambakis-Vougiouklis P. (eds.), pp.390-400


Anaphora resolution in near-native speakers of Greek
Nikolaos Amvrazis
International workshop on the Acquisition of the Syntax of Romance Languages. Cambridge Scholars.


The Development of Temporality in Greek Child Language: Acting-Out the Interaction between Connectives and Cognitive Complexity
Maria Papakonstantinou
Studies in Greek Linguistics 32, pp. 281-292


The Lexicon–Syntax–Morphology Interface in Language Unimpairedand Broca’s Aphasic Populations: When Unaccusative Verb Processing Meets Animacy and Voice Alterations
Georgia Fotiadou, Eleni Peristeri
Studies in Greek Linguistics 32, pp. 77-88


Transfer at the syntax - discourse interface and feature interpretability: pronominal subjects in the Greek/ English Interlanguage.
Alexandra Prentza
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 32ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Α.Π.Θ. 6-8 Μάη 2011, 301-313.

 

2011


A comparison of the BAT and BDAE-SF batteries in determining the linguistic ability in Greek-speaking patients with Broca's aphasia.
Eleni Peristeri, Kyrana Tsapkini
Clinical Linguistics Phonetics 25(6-7), pp.464-79 doi: 10.3109/02699206.2011.560991


Attachment preferences and corpus frequencies in PP ambiguities: evidence from Greek
Kalliopi Katsika
Selected Papers from the 19th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki.


Interprétation(s) des verbes anticausatifs en grec et en français : liens entre fréquence et données empiriques
Georgia Fotiadou, Hélène Vassiliadou
Travaux de linguistique 62, pp. 99-127 doi: 10.3917/tl.062.0099


Προ/μεταρηματικό υποκείμενο σε αγγλόφωνους ομιλητές με Γ2 την Ελληνική
Nikolaos Amvrazis
Proceedings of 2nd Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics. Patras

 

2010


An Interference Method to Investigate Working Memory in Greek-speaking patients with Broca's Aphasia
Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli
Academy of Aphasia 2010, Procedia Social and Behavioral Sciences 6, pp. 66–67


Sentence processing strategies in children and adults: PP Attachment in corpora and psycholinguistic experiments
Kalliopi Katsika
Dissertation Summary, Journal of Greek Linguistics 10, 143-147, DOI 10.1163/156658410X491811


The acquisition of transitivity alternations in Greek: Does frequency count?
Georgia Fotiadou, Ianthi Maria Tsimpli
Lingua, Volume 120, Issue 11, pp.2605–2626


The Processing of Unaccusativity by Eight Greek-speaking Agrammatic Patients
Eleni Peristeri, Ianthi Maria Tsimpli, Kyrana Tsapkini
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 48th Academy of Aphasia Proceedings, Volume 6, pp. 176–177


Δείκτες υπόταξης στην ΕΓΔ: Σύνδεσμοι και Συμπληρωματικοί Δείκτες
Μαρία Μαστροπαύλου, Καλλιόπη Κατσικά, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή
Ι. Βογινδρούκας, Α. Οκαλίδου, Σ. Σταυρακάκη (Εκδ.), Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 119-174.

 

2009


A Corpus-based Study on Prepositions and Prepositional Phrases in Greek
Kalliopi Katsika
F.H. Baider, M. Karyolemou, M. Katsoyannou (Eds.), Actes du 30e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Paris: L’Harmattan


Exploring the Minimal Structure in Greek: a study on Prepositional Phrase attachment ambiguities
Kalliopi Katsika
Lingua 119 (10), 1482-1500, DOI: 10.1016/j.lingua.2008.04.006


Production of Motion Verbs: evidence from L1 and L2 Greek
Ianthi Tsimpli, Despina Papadopoulou, Kalliopi Katsika, Maria Mastropavlou, Agapi Mylonaki
M. Baltazani, G.K. Giannakis, A. Tsangalidis, G.J. Xydopoulos (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics, University of Ioannina, pp. 532-544,


The development of passive and reflexive interpretation of non-active voice morphology in L1 Greek
Maria Papakonstantinou
Tsangalidis, A. (Ed.), Selected Papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, pp. 301-309

 

2007


Feature Interpretability in L2 Acquisition and SLI: Greek Clitics and Determiners
Ianthi Maria Tsimpli, Maria Mastropavlou
The Role of Formal Features in Second Language Acquisition, H. Goodluck, J. Liceras & H. Zobl (eds.), pp.143-183, Routledge.


Motion Verbs in Greek and German: evidence from typically developing and SLI children
Despina Papadopoulou, Monika Rothweiler, Ianthi Maria Tsimpli, Solveig Chilla, Annette Fox-Boyer, Kalliopi Katsika, Maria Mastropavlou, Agapi Mylonaki, Nadine Stahl
Tsangalidis, A. (Ed.), Selected Papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, pp. 289-300.


The interpretability hypothesis: evidence from wh-interrogatives in second language acquisition
Ianthi Maria Tsimpli, Maria Dimitrakopoulou
Second Language Research, 23, 2, pp. 215-242

 

2006


Attachment Preferences and Corpus Frequencies in Prepositional Phrase Structures: A Study in Greek (poster presentation)
Kalliopi Katsika
12th Annual Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing, Nijmegen, 30 August – 1 September, 2006


Features and Agree Relations in L2 Greek
Maria Dimitrakopoulou, Georgia Fotiadou, Anna Roussou, Ianthi Maria Tsimpli
A. Belleti, E. Bennati, C. Chesi, E. Di Domenico and I. Ferrari (eds) Language Acquisition and Development, Proceedings of GALA 2005, Cambridge Scholars Press, pp. 167-172

The syntax/morphology interface: Agree Relations in L1 Slavic / L2 Greek
Ianthi Maria Tsimpli, Anna Roussou, Georgia Fotiadou, Maria Dimitrakopoulou
Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics, University of York (September 2005)