Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης

Το Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης (308Δ) καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος στα εξής πεδία:

Πληροφορίες: Tηλ.: 2310 99 7460. Υπεύθυνη: Νικολαΐδου Αικατερίνη (Αναπληρώτρια: Αλεξίου Θωμαή).