Συνεργάτες

Ιδρύτρια εργαστηρίου

Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή

Η Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή είναι Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος, διαθέσιμη εδώ.

Η Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή είναι Καθηγήτρια στην έδρα της Αγγλικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge (2015- ), Professorial Fellow του Fitzwilliam College (2016- ) και Διευθύντρια του Διεπιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου των Γλωσσικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου (2017- ) (https://www.languagesciences.cam.ac.uk/directory/professor-ianthi-tsimpli).

Διευθύντρια εργαστηρίου

H Κατερίνα Νικολαΐδου είναι Καθηγήτρια του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, έχει Μ.Α. στη Θεωρητική Γλωσσολογία και Διδακτορικό στη Φωνητική από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία. Διδάσκει μαθήματα στο χώρο της Φωνητικής, Φωνολογίας, Φωνολογικής Ανάπτυξης και Διδασκαλίας της Προφοράς. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (Reading University, Queen Margaret University College, Edinburgh). Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φωνητικής. Εκπονεί έρευνα στο χώρο της πειραματικής φωνητικής στο φυσιολογικό και παθολογικό λόγο, της φωνολογικής κατάκτησης στη μητρική και ξένη γλώσσα, της συνάρθρωσης και αρθρωτικής μεταβλητότητας, καθώς και της μεθολογίας διδασκαλίας της προφοράς. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού (Ευρώπη και ΗΠΑ) και της Ελλάδας. Έχει ανακοινώσει την έρευνα της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την επιμέλεια έκδοσης βιβλίων/πρακτικών συνεδρίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών συλλόγων, υπήρξε αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας Φωνητικής (International Phonetic Association) από το 2011 έως το 2015 καθώς και γραμματέας της ίδιας Εταιρίας από 2003 έως το 2011. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Μόνιμου Συμβουλίου για την Οργάνωση του Διεθνούς Κογκρέσου Φωνητικών Επιστημών από το 2011 έως το 2015. Την τρέχουσα περίοδο είναι Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Απασχολούμενοι

Μαρία Δημητρακοπούλου
(dimitm@enl.auth.gr)

Η Μαρία Δημητρακοπούλου ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τον Οκτώβριο του 2017. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, κάτοχος ΜΔΣ. στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Birmingham στη Μ. Βρετανία και Διδακτορικού Τίτλου στην Ψυχογλωσσολογία από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Η διδακτορική της διατριβή είχε ως θέμα τα χαρακτηριστικά της Κλίσης στην Αγγλική ως Γ2/Ελληνική ως Γ1. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στον χώρο της γενετικής σύνταξης, της γλωσσικής ανάπτυξης και της διγλωσσίας.

Μαρία Καλτσά
(mkaltsa@enl.auth.gr)

Η Μαρία Καλτσά εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια ψυχογλωσσολογίας στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2012 απέκτησε το Διδακτορικό της τίτλο στη Ψυχογλωσσολογία με θέμα «Η κατάκτηση της τελικότητας στη μητρική γλώσσα» από το ΑΠΘ. Το διδακτορικό της χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ». Το 2006 ολοκλήρωσε το πτυχίο της στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ ένα χρόνο αργότερα απόκτησε το Μεταπτυχιακό της τίτλο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, με χρηματοδότηση του Cambridge European Trust 2006-2007. Στην περίοδο 2012-2015 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων σε Διάφορους Τύπους Διγλωσσίας» στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το 2016, έλαβε την Υποτροφία Αριστείας - Βραβείο Αριστείας & Καινοτομίας Μεταδιδακτορικού Ερευνητή από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για τη μελέτη «Γλώσσα και Επίκτητες Γλωσσικές Διαταραχές: Το Νοητικό Λεξικό σε ομιλητές της Ελληνικής Τυπικά Αναπτυγμένους και με Νόσο Αλτσχάιμερ» και από το 2017 εργάζεται ως διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο λεξικό, στη (μορφο)σύνταξη, στα φαινόμενα διεπιπέδου, στην απόκτηση της μητρικής και δεύτερης γλώσσας, στην πολυγλωσσία, στη γλωσσική συρρίκνωση καθώς και στη γλωσσική επεξεργασία.

Γεωργία Φωτιάδου
 (geofotia@enl.auth.gr)

Η Γεωργία Φωτιάδου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια ψυχογλωσσολογίας στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Διδακτορική της διατριβή (2010, Υποτροφία ΠΕΝΕΔ 03) διαπραγματευόταν το θέμα «Μορφολογία της φωνής και οι αλλαγές στη μεταβατικότητα στα ελληνικά: έλεγχος σε σώματα κειμένων και ψυχογλωσσολογικά πειράματα». Η ίδια είναι επίσης πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ (1997) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, με ειδίκευση στη «Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και δεύτερης ξένης», ΑΠΘ (2003, Υποτροφία ΕΠΕΑΕΚ). Στην περίοδο 2012-2015 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 2011 (E.Y.: Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή), με τίτλο «Ατομικές Διαφορές στην Επίλυση της Αναφοράς: Γλωσσικές και Γνωστικές Επιδράσεις», ενώ σε προηγούμενα έτη είχε απασχοληθεί σε διάφορα άλλα ερευνητικά προγράμματα (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Έχει απασχοληθεί ως διδακτικό προσωπικό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών (Τμήμα Δημοτικής ΔΠΘ, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα (Τμήμα Αγγλικής ΑΠΘ και Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην γλωσσική κατάκτηση σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους πληθυσμούς, όπως και στην απόκτηση και ανάπτυξη δεύτερης γλώσσας, ενώ έχει επίσης ασχοληθεί με γλωσσικές μελέτες στο φάσμα διαταραχών και συσχέτισης με τις γνωστικές διαδικασίες.