Συνεργάτες

Ιδρύτρια εργαστηρίου

Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή

Η κα Τσιμπλή είναι Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος, διαθέσιμη εδώ.

Η Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή είναι Καθηγήτρια στην έδρα της Αγγλικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge (2015- ), Professorial Fellow του Fitzwilliam College (2016- ) και Διευθύντρια του Διεπιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου των Γλωσσικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου (2017- ) (https://www.languagesciences.cam.ac.uk/directory/professor-ianthi-tsimpli).

Διευθύντρια εργαστηρίου

H Κατερίνα Νικολαΐδου είναι Καθηγήτρια του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, έχει Μ.Α. στη Θεωρητική Γλωσσολογία και Διδακτορικό στη Φωνητική από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία. Διδάσκει μαθήματα στο χώρο της Φωνητικής, Φωνολογίας, Φωνολογικής Ανάπτυξης και Διδασκαλίας της Προφοράς. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (Reading University, Queen Margaret University College, Edinburgh). Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φωνητικής. Εκπονεί έρευνα στο χώρο της πειραματικής φωνητικής στο φυσιολογικό και παθολογικό λόγο, της φωνολογικής κατάκτησης στη μητρική και ξένη γλώσσα, της συνάρθρωσης και αρθρωτικής μεταβλητότητας, καθώς και της μεθολογίας διδασκαλίας της προφοράς. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού (Ευρώπη και ΗΠΑ) και της Ελλάδας. Έχει ανακοινώσει την έρευνα της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την επιμέλεια έκδοσης βιβλίων/πρακτικών συνεδρίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών συλλόγων, υπήρξε αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας Φωνητικής (International Phonetic Association) από το 2011 έως το 2015 καθώς και γραμματέας της ίδιας Εταιρίας από 2003 έως το 2011. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Μόνιμου Συμβουλίου για την Οργάνωση του Διεθνούς Κογκρέσου Φωνητικών Επιστημών από το 2011 έως το 2015. Την τρέχουσα περίοδο είναι Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Απασχολούμενοι

Μαρία Ανδρέου
(marandreou@enl.auth.gr)

Η Μαρία Ανδρέου είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Διδακτορικό της είναι στον χώρο της Ψυχογλωσσολογίας και πιο συγκεκριμένα ερευνά τις «επιδράσεις της διγλωσσίας σε λεκτικές και μη λεκτικές γνωστικές δεξιότητες». Η Διδακτορική της διατριβή χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση». Η Μαρία Ανδρέου είναι ερευνήτρια στο πρόγραμμα Γνώση. Γραμματισμός και Διγλωσσία για παιδιά με τα Ελληνικά και τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, μια διεθνής συνεργασία που ερευνά τις διαφορετικές μορφές της δίγλωσσης εκπαίδευσης με γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες. Συμμετέχει, επίσης, ως ερευνήτρια στο COST Action IS0804, που εξετάζει γλωσσικές διαταραχές σε πολύγλωσσες κοινωνίες. Το 2009 απέκτησε το πτυχίο της στο τμήμα Φιλολογίας, ενώ το 2011 απέκτησε το Μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη Γλωσσολογία, και τα δύο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Μεταπτυχιακή της εργασία είχε ως τίτλο «Η πρόσληψη του επιτονισμού στις προτάσεις των Ελληνικών». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διγλωσσία και την πολυγλωσσία, την κατάκτηση της γλώσσας, την ανάπτυξη της αφήγησης καθώς και στη σύνταξη και στις διαταραχές επικοινωνίας.

Ιφιγένεια Δόση
(idosi@lit.auth.gr)

Η Ιφιγένεια Δόση είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής της σχετίζεται με την Ψυχογλωσσολογία. Συγκεκριμένα ερευνά τη γραμματική και λεξική όψη και πως αυτή σχετίζεται με τη διγλωσσία και τη γνωστική ψυχολογία. Η Διδακτορική της διατριβή χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση». Επιπλέον, είναι ερευνήτρια στο πρόγραμμα "Γνώση, Γραμματισμός και Διγλωσσία σε παιδιά με τα Ελληνικά και τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα" (Cognition, Literacy and Bilingualism in Greek-German-speaking children (CoLiBi)), το οποίο αποτελεί μια συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Κολωνίας. Επιπλέον, έχει εργαστεί με σώματα κειμένων μαθητών, ως ερευνήτρια στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων μαθητών", συμβάλλοντας στην δημιουργία του "Ελληνικού Σώματος Κειμένων Μαθητών (ΕΣΚΕΙΜΑΘ)" . Απέκτησε το πτυχίο της στη Γλωσσολογία και Διδακτική από το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. (2008) και το Μεταπτυχιακό της στη Γλωσσολογία & Διδακτική από το ίδιο τμήμα (2011). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διγλωσσία και τη πολυγλωσσία, τη γλωσσική ανάπτυξη, τη γλωσσική επεξεργασία καθώς και τις γλωσσικές διαταραχές αναφορικά με το διεπίπεδο μορφο-σύνταξης και σημασιολογίας.

Μαρία Καλτσά
(mkaltsa@enl.auth.gr)

Η Μαρία Καλτσά εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια ψυχογλωσσολογίας στον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2012 απέκτησε το Διδακτορικό της τίτλο στη Ψυχογλωσσολογία με θέμα «Η κατάκτηση της τελικότητας στη μητρική γλώσσα» από το ΑΠΘ. Το διδακτορικό της χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ». Το 2006 ολοκλήρωσε το πτυχίο της στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ ένα χρόνο αργότερα απόκτησε το Μεταπτυχιακό της τίτλο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, με χρηματοδότηση του Cambridge European Trust 2006-2007. Στην περίοδο 2012-2015 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων σε Διάφορους Τύπους Διγλωσσίας» στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το 2016, έλαβε την Υποτροφία Αριστείας - Βραβείο Αριστείας & Καινοτομίας Μεταδιδακτορικού Ερευνητή από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για τη μελέτη «Γλώσσα και Επίκτητες Γλωσσικές Διαταραχές: Το Νοητικό Λεξικό σε ομιλητές της Ελληνικής Τυπικά Αναπτυγμένους και με Νόσο Αλτσχάιμερ» και από το 2017 εργάζεται ως διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο λεξικό, στη (μορφο)σύνταξη, στα φαινόμενα διεπιπέδου, στην απόκτηση της μητρικής και δεύτερης γλώσσας, στην πολυγλωσσία, στη γλωσσική συρρίκνωση καθώς και στη γλωσσική επεξεργασία.

Μαρία Κατσιπέρη
(katsiperim@gmail.com)

Η Μαρία Κατσιπέρη είναι υποψήφια Διδάκτωρ στον τομέα της Γλωσσολογίας στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική της διατριβή έχει τον τίτλο «Γλωσσικοί και μνημονικοί περιορισμοί στην ερμηνεία της αναφοράς: η αναπτυξιακή σκοπιά». Απέκτησε το βασικό τίτλο σπουδών της από το ίδιο ίδρυμα το 2010. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές είχαν ως αντικείμενο τις αναπτυξιακές και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές (M.A., University of Essex, 2011). Έχει εργαστεί πάνω στην εκπαίδευση, στη γνωστική-γλωσσική αποκατάσταση και στην έρευνα. Είναι μέλος του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι πράξη 2656, (E.Y: Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή) που εξετάζει τις ατομικές διαφορές στην επίλυση της αναφοράς. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη γλωσσική και γνωστική επεξεργασία, την απόκτηση μητρικής και δεύτερης γλώσσας και τις γλωσσικές διαταραχές.

Ελένη Φλέβα
(elenifleva@enl.auth.gr)

Η Ελένη Φλέβα εργάζεται ως Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η έρευνα της χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 2011 (Action 2656) που έχει ως στόχο τη διερεύνηση ατομικών διαφορών στην επίλυση της αναφοράς. Η Ελένη κατέθεσε τη Διδακτορική της διατριβή το 2012 στο Πανεπιστήμιο του Reading, Μεγάλη Βρετανία, με 4-ετή χρηματοδότηση από το Οικονομικό και Κοινωνικό Ερευνητικό Ίδρυμα (ESRC). Το πεδίο της Διδακτορικής της Διατριβής ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου μεσολάβησης για την αποτελεσματική ένταξη των εφήβων με σύνδρομο Asperger σε σχολεία γενικής παιδείας. Η Ελένη ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό της τίτλο (με διάκριση) στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, Μεγάλη Βρετανία αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, Μεγάλη Βρετανία. Είναι μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παιδιά με αυτισμό και με σύνδρομο Asperger μέσα στο σχολικό περιβάλλον καθώς και στην ανάπτυξη της γλώσσας και των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών στο αυτιστικό φάσμα αλλά και σε τυπικά ανεπτυγμένους πληθυσμούς.

Γεωργία Φωτιάδου
 (geofotia@enl.auth.gr)

Η Γεωργία Φωτιάδου είναι Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 2011 (πράξη 2656) (E.Y: Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή), με τίτλο «Ατομικές Διαφορές στη Επίλυση της Αναφοράς: Γλωσσικές και Γνωστικές Επιδράσεις». Η Διδακτορική της διατριβή (2010, Υποτροφία ΠΕΝΕΔ 03) διαπραγματευόταν το θέμα «Μορφολογία της φωνής και οι αλλαγές στη μεταβατικότητα στα ελληνικά: έλεγχος σε σώματα κειμένων και ψυχογλωσσολογικά πειράματα». Η ίδια είναι επίσης πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ (1997) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, με ειδίκευση στη «Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και δεύτερης ξένης», ΑΠΘ (2003, Υποτροφία ΕΠΕΑΕΚ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην γλωσσική κατάκτηση σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους πληθυσμούς, όπως και στην απόκτηση και ανάπτυξη δεύτερης γλώσσας. Έχει ασχοληθεί με τη γλωσσική επεξεργασία Γ1 και Γ2 σε παιδιά και ενηλίκους και με έρευνα σε σώματα κειμένων. Τα ενδιαφέροντα της επιπλέον συμπεριλαμβάνουν γλωσσικές μελέτες στο φάσμα διαταραχών και συσχέτισης με τις γνωστικές διαδικασίες.