Имамо задовољство да вам пожелимо добродошлицу на сајту "Са два језика!" Ради се о једном организационом одељењу информативне службе за двојезична питања, “Bilingualism MattersУниверзитета у Единбургу. Главна и одговорна особа ове службе је професор Антонела Сораце, која ужива међународно признање међу најпознатијим истраживачима у области билингвализма. Особа одговорна за службу "Са два језика" у Грчкој је професор Јанти-Марија Цимпли, која се истиче својим радом из области усвајања језикâ.

Грчка као вишејезичко друштво

Иако је у иностранству врло честа и уобичајена појава да неко дете говори више од једног језика, у Грчкој се тек од недавно примећује феномен двојезичности и вишејезичности. У Грчкој, Двојезичност (Билигвализам) се јавља већином на два начина: (а) код деце из мешаних бракова, тј. у породицама, у којима један родитељ говори осим грчког и неки други језик и (б) код деце из имигрантских породица. Трећа вероватноћа појаве двојезичности (бројчано мања), јавља се код деце, којима су обоје родитеља грчког порекла, али који, знајући предности двојезичности, шаљу своју дјецу у двојезичне школе или у школе на једном страном језику (нпр. у енглеску, француску, немачку школу…).

Према последњим подацима, проценат двојезичне деце у Грчкој прелази 10% укупне ученичке популације. Готово сваки разред похађају од једног до четири двојезична детета различитих националности (углавном албанске, руске, турске и ромске националности). Укупан број двојезичних ученика је у школској 2002-03. години процењен на 96.526 (2004: 58), док је први језик који ова деца говоре код куће, веома разноврстан, као што је приказано на графикону, судећи по земљама порекла породицâ) (2004: 29).

Релативно нова појава двојезичности као и недостатак знања, често доводе до предрасуда и негативних реакција при васпитању двојезичног детета. Нажалост, често је двојезичност посматрана као ситуација у којој се дете збуњује, једно стање, „другачије“ од нормалног. Циљ службе "Са два језика" је да помогне свима, обиљем информација о позитивној страни двојезичности и да се охрабре породице, учитељи и наставници, као и институције да подрже двојезични или чак вишејезични развој деце.

Извор: http://diversity.commedia.net.gr/files/statistics/statistika_dedomena_gia_metanastes_sthn_ellada.pdf 

Двојезичност чини добро

Истраживања су показала да двојезичност делује позитивно на развој деце. Деца, која су изложена различитим језицима, лакше прихватају и упознају различите културе. Тако се навикавају на различите начине размишљања и лакше разумеју мишљења других људи. Такође је научно доказано да двојезична деца имају тенденцију ка бољим резултатима на тестовима који изискују знање из различитих дисциплина и да се боље концентришу. Они су често добри читаоци и генерално лако уче стране језике. Зато „Двојезичност“ није само „знање два језика“, него нешто много више!

Међутим, постоји велики ризик да се предности двојезичности претворе у недостатке, ако школе у Грчкој не буду успеле да се правилно суоче са феноменом хетерогености (различитости) у учионици. Заједно се трудимо како би се постојећи услови променили преко програма, као што су: Образовање и повратак страних студената, Образовање деце муслиманске заједнице у Тракији, Образовни програм ромске деце, и програм Образовање деце емиграната. Штавише, постоје многе државне институције (као што је Центар за грчки језик и Институт за обраду говора), али и непрофитне организације, као што су Полидромо: Група и часописи о двојезичности и мултикултуралности у образовању и друштву, које систематски истражују потребе у области језика и утичу на ширење научног знања у овој области. Такође треба поменути да постоји широка мрежа организацијâ, које се баве питањима од интереса страних популација у Грчкој (напр: Грчки форум миграната, многе невладине организације, али и Европски сајт о социјалном укључивању у Грчкој), међу многим другима.

Прочитајте више (чланци из научних часописа и одломци иностраних новина у вези са позитивним странама двојезичности) овде.