Witamy Państwa na stronie „W dwóch językach”! Jest to stowarzyszenie będące częścią służby informacyjnej Bilingualism Matters Uniwersytetu Edynburskiego (The University of Edinburgh). Profesor Antonella Sorace, jego główna przewodnicząca, jest powszechnie znaną i uznawaną przez światową społeczność naukową ekspertką w dziedzinie dwujęzyczności (bilingwizmu). W Grecji głównym przewodniczącym stowarzyszenia „W dwóch językach” jest Profesor Ianfi Maria Tcibli (Ιάνθη Μαρία Τσιμπλή), znana ze swoich prac na temat przyswajania języka przez ludzi i zdobywania językowych umiejętności komunikacyjnych.

Grecja jako wspólnota wielojęzyczna

Wielojęzyczność jest zjawiskiem powszechnym w wielu krajach jednak w Grecji występuje dopiero od niedawna. W Grecji dwujęzyczność występuje głównie w dwóch przypadkach:

  1. u dzieci z małżeństw mieszanych, w których jeden z rodziców mówi w języku innym niż grecki.
  2. u dzieci z rodzin imigrantów.

Istnieje również trzecia kategoria dwujęzyczności. Są to dzieci greków, którzy świadomi korzyści jaką przynosi dwujęzyczność, umieścili swoje dzieci w szkołach dwujęzycznych bądź zagranicznych np., francuskich, angielskich, niemieckich, itd. Odsetek tych dzieci jest jednak stosunkowo mały.

Według ostatnich danych, ilość dzieci dwujęzycznych w Grecji przekroczyła 10% łącznej liczby uczniów . W prawie każdej klasie uczą się od jednego do czwórki dzieci dwujęzycznych u których językiem ojczystym jest albański, rosyjski, turecki lub romski. Łączna liczba uczniów dwujęzycznych w roku szkolnym 2002-2003 wynosila 92 526 osób (2004: 58), a spektrum języków jest bardzo szerokie i zależy od kraju, z którego pochodzą rodzice. Podawane jest w zawiadomieniu (2004: 29).

Przyczyną częstych uprzedzeń i negatywnego nastawienia wobec edukacji dziecka w środowisku dwujęzycznym jest brak kompleksowej wiedzy w tej dziedzinie, oraz sama dwujęzyczność, która jest nowością. Niestety, wiele osób postrzega środowisko dwujęzyczne jako coś odmiennego od środowiska naturalnego, czyli jako takie, w którym dziecko łatwo może się zgubic. Celem organizacji “W dwoch jezykach” jest pomoc w udzieleniu wszystkim kompleksowych informacji o pozytywnych stronach dwujęzyczności, a także pozyskania wsparcia wśród rodzin, nauczycieli oraz instytucji rządowych, rozwoju dwujęzycznosci lub wielojęzycznosci u naszych dzieci.

Bilingwizm sprzyja

Jak pokazały badania, dwujęzyczność sprzyja pozytywnemu rozwoju dzieci. Dzieci pod wpływem różnych języków łatwiej poznają i odbierają inne kultury. W taki sposób przyzwyczają się one do różnych sposobów wyrażania myśli i ławiej pojmują inne punkty widzenia. Jest to również udowodnione naukowo, że dzieci dwujęzyczne mają większe predyspozycje aby osiągać lepsze rezultaty w testach wielozadaniowych i ogólnie łatwiej jest im się skupić. W większości przypadków dzieci dwujęzyczne czytają więcej i łatwiej opanowują nowe języki. Dwujęzyczność to nie tylko „dwa języki”, ale coś o wiele więcej!

Jednak wszystkie pozytywne strony dwujęzyczności mogą obrócić się przeciwko dziecku, jeżeli nie zabezpieczy się go w greckiej szkole środowiskiem specjalnym. Wspólnie próbujemy zmienić obecnie istniające warunki przy pomocy takich programów jak „Wychowanie uczniów, obcokrajowców i repatriantów”, „Wykształcenie we wspólnocie muzułmańskiej w Tracji”, „Wykształcenie dzieci romskich” albo program „Wykształcenie krajanów”. Oprócz tego, jest wiele instytucji państwowych, takich jak „Centrum Języka Greckiego” i „Instytut rozwoju języka i mowy”. Istnieją również organizacje non-profit, np. „Polidromos: grupa i czasopismo o dwujęzyczności i wielokulturowości w wykształceniu i społeczeństwie ”, które stale zajmują się problematyką analizy potrzeb w dziedzinie języka i rzucają na to zjawisko światło z naukowego punktu. Na zakończenie chcielibyśmy wspomnieć o jeszcze jednej sieci organizacji mającej do czynienia z kwestiami, które mogą być interesujące dla mieszkańców Grecji mówiących w innym języku. Jest nim „Forum greckich emigrantów”, oraz liczne organizacje niepaństwowe, wśród których znajduje się „Europejska strona internetowa integracji społecznej w Grecji ”.

Tu znajdziesz artykuły z czasopism naukowych i dużo innych informacji o przewagach dwujęzyczności! Kliknij tutaj!