Добре дошли на сайта „С два езика”! Става дума за една организация филиал на информационната служба Bilingualism Matters на Единбургския университет. Главен отговорник на службата е професор Антонела Соръс, международно признат учен и един най-известните изследователи на билингвизма от цял свят. Отговорник за Гърция за „С два езика” е професор Янти-Мария Цибли, която се отличава с работата си в областта на психолингвистиката.

Гърция като многоезично общество

Ако за други държави е често явление едно дете да говори повече от един език, то ние в Гърция едва отскоро се сблъскваме с билингвизма и многоезичието. В Гърция билингвизмът (диглосията) произхожда главно от две места: децата от смесени бракове, семейства в които единият родител говори език, различен от гръцкия и децата от имигрантските семейства. Трети случай (процентно по-рядък) са децата от гръцки семейства, чиито родители, познавайки ползата от билингвизма, изпращат децата си в двуезично или другоезично училище (напр. френски лицей, английски лицей, немски лицей и др.).

Спрямо неодавна публикуваните данни, броят на децата билингви в Гърция надвишава 10% от сбора на всички ученици в страната. В почти всеки училищен клас се обучават между 1 и 4 билингви от различен етнос (главно албанци, руснаци, турци, роми; сборът на учениците билингви записан през 2002/03 уч. година е 96.526 (2004:58), като първият език, който говорят тези деца вкъщи, покрива един доста широк спектър (както се вижда от държавите, от които произхождат семействата) (2004:29).

Билингвизмът е сравнително нов феномен и непознаването му често води до предубеждения и отрицателни реакции във връзка с отглеждането на едно дете, което говори два езика. За съжаление диглосията често се смята за ситуация, която обърква детето, за ситуация различна от нормалната. Цел на службата „С два езика” е да помогнем на всички, предоставяйки им богата информация за плюсовете на билингизма и да насърчаваме семействата, педагозите и отговорните държавни служби да подкрепят билингвистичното и дори многоезичното развитие на децата ни.

Извор: http://diversity.commedia.net.gr/files/statistics/statistika_dedomena_gia_metanastes_sthn_ellada.pdf 

Ползите от билингвизма

Изследването показва, че билингвизмът влияе положително върху израстването на децата. Децата, които се намират под влиянието на различни езици, лесно възприемат различните култури и познават много такива. Така се нагаждат към различни начини на мислене и по-лесно възприемат мнението на другия. Освен това беше доказано научно, че при децата билингви съществува тенденцията да се представят по-добре в затворен тип тестове и да са по-добри в проверките на вниманието. Често пъти са по-добри в четенето и принципно учат лесно чужди езици. Следователно диглосията не е просто „два езика”, а много повече!

Все пак има опасност предимствата на билингвизма да се превърнат в недостатък след като гръцкото училище не успява да се справи с различията в един клас. Всички ние се опитваме да променим статуквото чрез програми като „Образование за имигранти и завърнали се гръцки емигранти”, „Образование за децата от мюсюлманската общност в Тракия”, „Образование за децата роми” и между тях програмата „Образование за еднородци”. Освен това съществуват много държавни образувания (като Центъра за гръцки език и Института за език и обработка на реч), но и неправителствени организации - напр. „Полидром”, която системно се занимава с изследването на нуждите в областта на езика и разпространението на научните знания в този клон на науката. В крайна сметка една широка мрежа организации се занимава с въпроси, които вълнуват разноезичните общности в Гърция (показателни примери са гръцкия форум на имигрантите, многобройните неправителствени организации и заедно с много други Европейската уеб-страница за обществена интеграция в Гърция).

Прочетете допълнително (статии в научни списания от чужбина за ползите от билингвизма) тук.