Οργανωτική Επιτροπή

 1. Αγγελική Ψάλτου-Joycey
   
 2. Μαρίνα Ματθαιουδάκη
   
 3. Ελένη Αγαθοπούλου
   
 4. Βασιλεία Καζαμία
   
 5. Αναστάσιος Τσαγγαλίδης
   
 6. Μαρία Μουμτζή
   
 7. Ευαγγελία Μουσούρη