Εξώφυλλο

14ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει επιλεγμένες ανακοινώσεις του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) στη Θεσσαλονίκη στις 14-16 Δεκεμβρίου 2007. Η γενική θεματική του συνεδρίου ήταν: «Εξελίξεις στην ΄Ερευνα της Γλωσσικής Εκμάθησης και Διδασκαλίας». Για την επιλογή των υποβληθέντων άρθρων ακολουθήθηκε η διαδικασία της «τυφλής κρίσης» από την κριτική επιτροπή του συνεδρίου τα μέλη της οποίας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις ουσιαστικές τους υποδείξεις καθώς και για το χρόνο που αφιέρωσαν και τον κόπο που κατέβαλαν. Από τις 47 ανακοινώσεις που υποβλήθηκαν για δημοσίευση, τελικά επιλέχθηκαν 37 για τον τόμο των Επιλεγμένων Άρθρων.

Ο τόμος αποτελείται από τέσσερα μέρη που περιλαμβάνουν αντίστοιχα: α) άρθρα προσκεκλημένων ομιλητών, β) άρθρα γραμμένα στην ελληνική, γ) άρθρα γραμμένα στην αγγλική και δ) άρθρα γραμμένα στη γαλλική.

Για λόγους επιστημονικούς, οικολογικούς αλλά και οικονομικούς αποφασίστηκε ο παρών τόμος να κυκλοφορήσει σε ηλεκτρονική μορφή (CD) με παράλληλη παρουσίαση μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο www.enl.auth.gr/gala

Ευχαριστούμε την οργανωτική επιτροπή και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΕΓ που μας εμπιστεύθηκαν την επιμέλεια της έκδοσης και στήριξαν το έργο μας καθώς και την Ειρήνη Κέλμαλη που ανέλαβε τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με τους συγγραφείς και την ταξινόμηση των κειμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη Μαρία Μουμτζή για την πολύτιμη βοήθειά της στην ομοιογενοποίηση και στη διόρθωση των κειμένων. Τέλος, εκ μέρους της Ο.Ε. και του Δ.Σ. της ΕΕΕΓ ευχαριστούμε τους χορηγούς του συνεδρίου.

Οι επιμελήτριες της έκδοσης

Αγγελική Ψάλτου-Joycey
Μαρίνα Ματθαιουδάκη