Χορηγοί

  1. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

  2. Πρυτανεία ΑΠΘ

  3. Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

  4. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

  5. Υπουργείο Εξωτερικών

  6. Μονοχρωμία