15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία

23-25 Νοεμβρίου 2012 

ΕΓΓΡΑΦΗ

  Συμμετέχοντες Μέχρι
30/09/2012
Από
1/10/2012
1 Μέλη της ΕΕΕΓ 40 € 50 €
2 Μη-μέλη της ΕΕΕΓ 60 € 70 €
3 Ομαδική (για τουλάχιστον τρία άτομα από τον ίδιο φορέα) 50 € 60 €
4 Φοιτητές 20 € 20 €

Η συμμετοχή περιλαμβάνει: 

  1. συνεδριακό υλικό
  2. καφέ
  3. δεξίωση 

Εγγραφή και οδηγίες πληρωμής

Η εγγραφή στο Συνέδριο μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Κατάθεση χρημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. Λογαριασμού: EUR 5230-003123-701
BIC: PIRBGRAA
IBAN: GR43 0172 2300 0052 3000 3123 701
Προσοχή!
α) Στο γραμμάτιο είσπραξης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη καθώς και η ένδειξη «Συνδρομή συνεδρίου 2012»,
β) Η προμήθεια της τράπεζας βαρύνει τον καταθέτη.

2. Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας (ηλεκτρονικά)
Προσοχή! Η προμήθεια της τράπεζας βαρύνει τον καταθέτη.

Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας είναι διαθέσιμη εδώ.

3. Ταχυδρομική επιταγή στην:

Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Τμήμα Αγγλικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24 Θεσσαλονίκη

Προσοχή! Πρέπει να αναγράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του αποστολέα καθώς και η ένδειξη «Συνδρομή συνεδρίου 2012». 

4. Στο Τμήμα Αγγλικής

3ος όροφος του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής, ΑΠΘ κάθε Πέμπτη 12:00-15:00 (Γραφείο 306Ε).

5. Εγγραφή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Μόνο με μετρητά στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace.

Για να επικυρωθεί η εγγραφή σας πρέπει απαραίτητα να στείλετε με fax στο (+30) 2310 99 7432 (υπόψη Μ. Μουμτζή):


Όροι επιστροφής χρημάτων

Χρήματα επιστρέφονται εφόσον αυτό ζητηθεί γραπτά από την Ο.Ε. της ΕΕΕΓ και με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Μέχρι τις 23/10: Επιστροφή όλου του ποσού
  2. Μέχρι και τις 8/11: Επιστροφή του μισού ποσού
  3. Από την 9/11 και μετά ΔEN επιστρέφονται χρήματα.

Πολύ σημαντικό! Τραπεζικά ή άλλα έξοδα συναλλαγής δεν επιστρέφονται.