15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία

23-25 Νοεμβρίου 2012 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οργανωτική Επιτροπή Πληροφορίες
Αγγελική Ψάλτου-Joycey
Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Ελένη Αγαθοπούλου
Θωμαή Αλεξίου

Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου
Μαρία Μουμτζή
Μαρία Μουμτζή, γρ. 306Ε (πατάρι)
3ος όροφος, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 541 24, Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 13.00-15.00, ν.κ. ΦΛΣ, 308Γ, Θ. Αλεξίου, 2310 997098
Τετάρτη, 13.00-16.00, Γραφείο ΕΕΕΓ (ν.κ. ΦΛΣ, 306Ε), Μ. Μουμτζή, 2310 997456
Πέμπτη, 14.00-16.00, ν.κ. ΦΛΣ, 306Α, Μ. Ματθαιουδάκη, 2310 997455
Παρασκευή, 11.00-12.00, ν.κ. ΦΛΣ, 305, Α. Ψάλτου, 2310 997405

fax +30 2310 997432 (υπόψη Αγγελικής Ψάλτου-Joycey)
e-mail: gala-auth@enl.auth.gr