15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία

23-25 Νοεμβρίου 2012 
 

Στο πλαίσιο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων, η Eλληνική Eταιρία Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) διοργανώνει το 15ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 23-25 Νοεμβρίου 2012. Το θέμα του συνεδρίου είναι Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία. Προσκαλούμε άρθρα που θα πραγματεύονται τις ακόλουθες θεματικές:

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 15ο Διεθνές Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 25/06/2012 (νέα προθεσμία υποβολής) και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση gala-auth@enl.auth.gr. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 31/07/2012. Το κείμενο της περίληψης δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις (μαζί με τη βιβλιογραφία) και θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή word και pdf. Το ανώνυμο αρχείο να αποσταλεί χωρίς να υπάρχουν αυτοαναφορές στο κείμενο και/ή τη βιβλιογραφία. Όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο, να δίνεται η αναφορά με την ένδειξη «Συγγραφέας» και το έτος δημοσίευσης.

Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με μία ανακοίνωση ατομική και/ή μία ομαδική. Για κάθε ανακοίνωση θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική. Επιλεγμένες ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του συνεδρίου σε μορφή άρθρου. Οι σύνεδροι παρακαλούνται να προσδιορίσουν τη θεματική της περίληψής τους.
Στις αίθουσες θα υπάρχει οπτικοακουστικός εξοπλισμός (φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας, ηχεία). Παρακαλούνται οι σύνεδροι που θα χρησιμοποιήσουν παρουσιάσεις Powerpoint να δημιουργήσουν αρχεία σε μορφή MSOffice 2003 (.ppt) και όχι μεταγενέστερο (.pptx) για την αποφυγή προβλημάτων συμβατότητας.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές


Πρακτικά Συνεδρίου

Για την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της 'τυφλής' επιλογής με τη μέθοδο των κριτών. Τα άρθρα που θα εγκριθούν θα συμπεριληφθούν σε τόμο που ενδέχεται να εκδοθεί από το Cambridge Scholars Publishing.