School of English LOGO

Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης

School of English LOGO

Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης

Ερευνητική Ομάδα Γλωσσικής Ανάπτυξης και Διαταραχών (ΕΟΓΑΔ)

Ερευνητική Ομάδα Γλωσσικής Ανάπτυξης και Διαταραχών (ΕΟΓΑΔ)

Βασικός σκοπός της ΕΟΓΑΔ είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη της ερευνητικής ομάδας να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στη μέχρι τώρα έρευνα, όπως παρουσιάζεται σε άρθρα που θα επιλέγουν ή/και σε προσωπική τους έρευνα στο πεδίο της Ψυχογλωσσολογίας, και συγκεκριμένα στη διεπαφή της σύνταξης με τη μορφολογία, φωνολογία, σημασιολογία ή πραγματολογία σε συνάρτηση με την απόκτηση της μητρικής γλώσσας, την κατάκτηση της δεύτερης/ξένης, τη διγλωσσία και τις γλωσσικές διαταραχές (μη τυπική ανάπτυξη μητρικής γλώσσας, παθολογία λόγου).

Οι συναντήσεις κατά κύριο λόγο συνίστανται στη(ν):

  1. παρουσίαση άρθρου δημοσιευμένου σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
  2. παρουσίαση προσωπικής έρευνας (σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένη)
  3. παρουσίαση, με τη μορφή εργαστηρίου, πειραματικών τεχνικών/μεθόδων και εργαλείων όπως και ευρημάτων ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Γλωσσικής Ανάπτυξης και Φωνητικής
  4. συζήτηση πάνω σε ένα θέμα στο οποίο γίνεται εισήγηση με σκοπό να σκεφτούμε πιθανά θέματα έρευνας και τρόπους διεξαγωγής της.

Οι συναντήσεις το ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019-2020 γίνονται κάθε δεύτερη Τετάρτη (από τις 6/11/2019), ώρα 09.00πμ-11:00πμ στην αίθουσα 308 πατάρι (3ος όροφος Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής).

Οι συναντήσεις και οι όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα ανακοινώνονται εδώ και κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Εάν θέλετε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιθυμείτε να κάνετε παρουσίαση, ή έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για την ερευνητική ομάδα, επικοινωνήστε με τη Μαρία Δημητρακοπούλου.


Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

18 Μαρτίου 2020
Αθηνά Κικιοπούλου

Anti-that-trace effects in English


4 Μαρτίου 2020
Βασιλίνα Σπανού

Παρουσίαση της έρευνας της Βασιλίνας στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διπλωματικής εργασίας με τίτλο: Anaphora Resolution and Executive Functions in child bilingualism


19 Φεβρουαρίου 2020
Αφροδίτη-Ειρήνη Σερέτη

Παρουσίαση της σε εξέλιξη έρευνας της Αφροδίτης στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διπλωματικής εργασίας με τίτλο: The Effect of Auditory Processing on the Development of Phonological Awareness


5 Φεβρουαρίου 2020
Αναστασία Ντέρη

Goad, Η., & White, L. (2006). Ultimate attainment in interlanguage grammars: a prosodic approach. Second Language Research 22, pp. 243-268.


15 Ιανουαρίου 2020 (στην αίθουσα 417 Junior, για τη συγκεκριμένη ημερομηνία μόνο)
Αθηνά Κικιοπούλου

Fennetta van der Scheer, F., Jonkers, R., & Gilbers, D. (2014). Foreign accent syndrome and force of articulation. Aphasiology, 28, 4, 471–489.


18 Δεκεμβρίου 2019
Βασιλίνα Σπανού & Ελένη Ζημιανίτη

Peristeri, E. & Tsimpli, I.-M. (2013).Pronoun processing in Broca's aphasia: Discourse–syntax effects in ambiguous anaphora resolution. Aphasiology, 27(11): 1381-1407.


4 Δεκεμβρίου 2019
Αθηνά Ντάλλη & Μαρία Δημητρακοπούλου

Clahsen, H., & Ali, M. (2009). Formal Features in Aphasia: Tense, Agreement, and Mood in English agrammatism. Journal of Neurolinguistics 22, pp. 436-450. Fyndanis, V., Varlokosta, S., & Tsapkini, K. (2012). Agrammatic production: Interpretable features and selective impairment in verb inflection. Lingua 122: 1134-1147.


20 Νοεμβρίου 2019
Αναστασία Ντέρη

«An EPG analysis of fricatives in a Greek adult with Down Syndrome» Η παρουσίαση βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποίησε η κ. Ντέρη στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της διατριβής.


6 Νοεμβρίου 2019
Αθηνά Κικιοπούλου, Δήμητρα Νιαούρη, & Αφροδίτη Σερέτη

Juana Liceras, J., Bel, A., & Perales, S. (2006). Living with Optionality’: Root Infinitives, Bare Forms and Inflected Forms in Child Null Subject Languages. In N. Sagarra, & A. J. Toribio (eds.), Selected Proceedings of the 9th Hispanic Linguistics Symposium, (pp.203-216). Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.


Παρουσιάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

4 Ιουνίου 2019
Αναστασία Λαδά

Παρουσίαση του άρθρου: Sorace, A., Serratrice, L. Filiaci, F. & Baldo, M. (2009). Discourse conditions on subject pronoun realization: testing the linguistic intuitions of older bilingual children. Lingua 119, 460– 477.


29 Μαΐου 2019
Αθηνά Κικιοπούλου

Παρουσίαση του άρθρου: Tsimpli, I., Sorace, A., Heycock, C, and Filiaci, F. (2004). First language attrition and syntactic subjects: A study of Greek and Italian near-native speakers of English. International Journal of Bilingualism, 3, 8, 257-277.


22 Μαΐου 2019
Ελένη Ζημιανίτη

Παρουσίαση του άρθρου: Guasti, T., Stavrakaki, S., & Arosio, F. (2012). Cross-linguistic differences and similarities in the acquisition of relative clauses: Evidence from Greek and Italian. Lingua 122, 6, 700–713.


15 Μαΐου 2019
Δήμητρα Νιαούρη

Παρουσίαση του άρθρου: Kempler, D., Almor, A., Tyler, L.K. , Andersen, E., & MacDonald, M.C. (1998). Sentence Comprehension Deficits in Alzheimer’s Disease: A Comparison of Off-Line vs. On-Line Sentence Processing. Brain and Language 64, 297–316.


8 Μαΐου 2019
Αφροδίτη Σερέτη

Παρουσίαση του άρθρου: Roberts, L., & Liszka, S.A. (2013). Processing tense/aspect-agreement violations on-line in the second language: A self-paced reading study with French and German L2 learners of English. Second Language Research, 29, 4, 413-439.


17 Απριλίου 2019
Μαρία Δημητρακοπούλου

Συζήτηση πάνω σε θέματα σύνταξης και έρευνας με βάση το άρθρο: Tsimpli, I.M., & Papadopoulou, D. (2006). Aspect and argument realization: a study on antecedentless null objects in Greek. Lingua 116, 10, 1595-1615.