School of English LOGO

Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης

School of English LOGO

Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

«Γλωσσικές Όψεις της Άνοιας: η διερεύνηση της λεξικής, συντακτικής και κειμενικής πολυπλοκότητας στις αφηγήσεις ελληνόφωνων ομιλητών με Ήπια Γνωστική Διαταραχή και νόσο του Αλτσχάιμερ» (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020-2023)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καλτσά
Ο στόχος του έργου είναι να διερευνήσει τα κύρια γλωσσικά χαρακτηριστικά των ομιλητών της Ελληνικής με άνοια ενσωματώνοντας στα πειραματικά δεδομένα την κλινική εκτίμηση, τη νευροψυχολογική αξιολόγηση, την ανάλυση νευροαπεικόνισης και την ανάλυση της γλωσσικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η λεξική, συντακτική και κειμενική πολυπλοκότητα στις αφηγήσεις ομιλητών της ελληνικής: (α) νεαροί ενήλικες, (β) υγιείς ηλικιωμένοι, (γ) άτομα προκλινικών σταδίων στο φάσμα της άνοιας τύπου Αλτσχάιμερ με Υποκειμενική Νοητική Διαταραχή, (δ) άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή και (ε) άτομα με νόσο του Αλτσχάιμερ στα αρχικά στάδια. Η εξέταση του αφηγηματικού λόγου σε ευρύ ηλικιακό φάσμα αποσκοπεί στον εντοπισμό των γλωσσικών δεικτών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, διευκολύνοντας έτσι την κλινική διαδικασία διάκρισης των ατόμων με Ήπια Νοητική Διαταραχή ή νόσο του Αλτσχάιμερ από τα άτομα με φυσιολογική γήρανση.

Μεταδιδακτορική Έρευνα με τίτλο «Η Αξιολόγηση της Μεθόδου της Ανίχνευσης της Οφθαλμοκίνησης στην Εκτίμηση της Γλωσσικής και Γνωστικής Ανάπτυξης των Παιδιών στην Βρεφική και Νηπιακή Ηλικία» (2019-2022)

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια: Μαρία Καλτσά
Επιβλέπουσα: Κατερίνα Νικολαΐδου
Στόχος της έρευνας είναι να αξιολογηθούν οι γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες πρόωρων παιδιών μέσω της μεθόδου της ανίχνευσης της οφθαλμοκίνησης και να συσχετιστούν με τα αποτελέσματα της νευροαναπτυξιακής τους εκτίμησης. Αυτή η διεπιστημονική έρευνα στους χώρους της μνήμης, της γλώσσας και της νευροανάπτυξης στοχεύει στην αξιολόγηση ενός μη παρεμβατικού διαγνωστικού εργαλείου, του καταγραφέα οφθαλμικών κινήσεων (eye-tracker), ως μέσου για την εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών αλλά και για την έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε πρόωρα παιδιά με σκοπό την πρώιμη παρέμβαση για τη βέλτιστη ανάπτυξη των νοητικών τους λειτουργιών. Ο πρώτος κύκλος εργασιών του έργου έχει ολοκληρωθεί με την συμμετοχή 118 παιδιών ηλικίας 10 μηνών.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Ατομικές Διαφορές στην Ερμηνεία της Αναφοράς: Γλωσσικές και Γνωστικές Επιδράσεις

Σε συνεργασία με τη
Μαρία Μαστροπαύλου - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να ερευνήσει πιθανές γλωσσικές και γνωστικές επιδράσεις στην επίλυση της αναφοράς. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στοχεύουν να παρουσιαστούν σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

ΘΑΛΗΣ - Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας

Σε συνεργασία με 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Χατζηδάκη), Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κάζη), Πανεπιστήμιο Κολονίας (Bongartz), Πανεπιστήμιο Cambridge(Gathercole), Πανεπιστήμιο Εδινβούργου (Sorace), Πανεπιστήμιο Χαβάης (Schwartz), Πανεπιστήμιο Reading (Μαρίνης)
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διερευνήσει τις γλωσσικές και τις γνωστικές δεξιότητες των δίγλωσσων παιδιών (με γλώσσες τα Αγγλικά, Γερμανικά, Αλβανικά και τα Ελληνικά) ηλικίας 8-12 ετών ανάλογα με τον τύπο του σχολείου στο οποίο φοιτούν (μονόγλωσσο ή δίγλωσσο) και το γλωσσικό μέσο (Αγγλική, Γερμανική, Αλβανική ή Ελληνική) το οποίο χρησιμοποιείται για να καλλιεργηθεί ο γραμματισμός των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Subject-object ambiguities and the role of Aspect

In collaboration with
Despina Papadopoulou - Aristotle University of Thessaloniki
Leah Roberts and Sarah Liszka - Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen
This is an eye-tracking study on English as a second language of Greek speakers. The aim is to investigate the role of aspectual morphology in detecting local ambiguities when processing sentences in the second language. The preliminary results from this experiment have already been presented in two major international conferences (Boston University Conference on Language Development; Architecture and Mechanism of Language Processing).

Cross-linguistic Narrative Development Project CDI-III

In collaboration with
Ageliki Nicolopoulou - Lehigh University, U.S.A.
New Researcher: Maria Papakonstantinou - Aristotle University of Thessaloniki

Subject pronoun interpretation: Native Language

In collaboration with
Despina Papadopoulou - Aristotle University of Thessaloniki
Theo Marinis - University of Reading
Evangelia Plemmenou - Pantion University
The interpretation of null and overt subject pronouns in sentences with backward anaphora with child and adult native speakers of Greek.

Subject pronoun interpretation: Italian L2 Speakers of Greek

In collaboration with
Prof. Antonella Sorace - University of Edinburgh
New Researcher: Maria Kaltsa - Aristotle University of Thessaloniki

Iraklitos II Project in O.P. ‘Education’ Research Grant (2008 to 2012): The Acquisition of Telicity in the Native Language

New Researcher: Maria Kaltsa - Aristotle University of Thessaloniki

Netherlands Organisation for Scientific Research NWO (01/2009 to 01/2012): Interdisciplinary Perspectives on Multilingual Development

PI: Monika S. Schmid - University of Groningen

COST Action ISO804 (2009 to 2013): Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment

PI: Sharon Armon-Lotem - Bar-Ilan University, Israel

AUTH Research Committee Research Grant (09/1998 to 03/2000): A Greek Diagnostic Test of Verbal Intelligence

In collaboration with
Stavroula Stavrakaki - Aristotle University of Thessaloniki
The test provides measurements of verbal abilities in production and comprehension of vocabulary, syntax and morphology. There is a preschool and a school age version.

Karatheodoris Research Grant (11/2001 to 11/2004): The Development of Functional Categories in L2 Greek

PI: Anna Roussou -University of Patras
New Researchers: Maria Dimitrakopoulou, Melina Kalaitzidou, Georgia Fotiadou - Aristotle University of Thessaloniki
In this project we investigated the acquisition of determiners and clitics in Greek as a second language. We tested a group of Slavic speakers who were exposed to Greek after immigrating to the country and without being exposed to structured Greek input. Results have already been presented at the 6th International Conference on Greek Linguistics (ICGL) at Crete, at the 13th International Conference on Applied Linguistics at Thessaloniki, at the 7th ICGL, York and at the Generative Approaches to Language Acquisition Conference 2005, Siena.

Iraklitos Project in O.P. ‘Education’ Research Grant (2003 to 2006): The effect of morphophonology and the interpretability of features in the grammar of typically developing and Specifically language-impaired children

New Researcher: Maria Mastropavlou - Aristotle University of Thessaloniki
In this doctorate thesis M. Mastropavlou investigated the development of nominal (gender, case, number) and verbal (tense) features in Greek SLI grammars in relation to age-matched and language-matched controls.

Morphological cues in sentence processing

In collaboration with
Despina Papadopoulou - Aristotle University of Thessaloniki
We investigate the role of morphology, such as Case and S-V Agreement, in the on-line processing of temporally ambiguous constructions with native speakers – adults and children – and L2 learners of Greek.

IKYDA 04, Greek Institute of State Scholarships and DAAD Research Grant (2005 to 2007): Grammatical Features in Bilingualism and Specific Language Impairment: The Development of Subordinators and Prepositions in Bilingual and SLI Children

In collaboration with
Monika Rothweiler - University of Hamburg
Despina Papadopoulou - Aristotle University of Thessaloniki
New Researchers: Kalliopi Katsika, Maria Mastropavlou, Agapi Mylonaki - Aristotle University of Thessaloniki
We investigate the developmental patterns that characterize typical and atypical acquisition of Greek and German in the domain of morphosyntax and, specifically,
  • markers of complementation/subordination and
  • prepositions
Results of the study have been presented at the Workshop on “Diglossia stin Paidiki Ilikia” (Bilingualism in Childhood) 2006, Panellinios Sillogos Logopaidikon, Athens; at the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, at the 8th ICGL, University of Ioannina and at the 30th DGfS, Bamberg, Germany.

PENED 03, General Secretariat of Research and Technology Research grant (11/2005 to 11/2008): Sentence processing & interpretation in Greek: a comparative study between psycholinguistic findings and corpus-based analyses

In collaboration with
Despina Papadopoulou - Aristotle University of Thessaloniki
New Researchers: Kalliopi Katsika, Georgia Fotiadou - Aristotle University of Thessaloniki
We compare data from on-line reading experiments and corpora analyses of written and oral language. The main purpose of the project is to test the predictions of experience-based sentence processing models. The phenomena we investigate are:
Preliminary results have been presented at: 13th GALA, Thessaloniki; 17th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki; 30e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Nicosia; Workshop on “Experimental Evidence for Minimal Structure”, 29th DGfS, Siegen, Germany; 3rd Meeting of Postgraduate Students, University of Athens; International Workshop on “Frequency and Language Development”, 15 Wuppertaler Linguistisches Kolloquium, University of Wuppertal, 2008, Germany.

General Secretariat of Research and Technology, Corresponding board in Cyprus Research Grant (09/2007 to 09/2008): Linguistic abilities in children with Specific Language Impairment

In collaboration with
Kakia Petinou - Cyprus College
Post-doctorate Researcher: Maria Mastropavlou - Aristotle University of Thessaloniki
In this project we investigated the acquisition of past tense marking in Cypriot Greek and Greek SLI children in relation to age-matched and language-matched controls. Results of the study have been presented in 19th ISTAL, Thessaloniki.

Netherlands Organization for Scientific Research (05/2008 to 05/2010): Age Effects on Language Development in Early Child Bilingualism

In collaboration with
Prof. Antonella Sorace - University of Edinburgh
Prof. Aafke Hulk - University of Amsterdam
Dr Sharon Unsworth and Dr. Leonie Cornips - Meertens Institute / Utrecht
Post-doctorate Researcher: Efrosyni Argyri - University of Edinburgh
In this project we investigate whether there are age effects in early child bilingualism. The main questions are: What is the optimal age at which exposure to a second language should take place? Does an early start always guarantee success? Are there other factors interacting with age which should be taken into account? We investigate the longitudinal development of three different groups of English-Greek bilinguals – bilingual first language (2L1) children, ‘early successive bilingual’ children and second language (L2) children. Our focus is the acquisition of voice morphology and transitivity alternations, and grammatical gender in Greek.
Results of the study were presented in ISB7 (International Symposium on Bilingualism 7) in Utrecht, July 2009, DGfS (2010), Boston University Conference on Language Development (2010), Generative approaches to Second Language Acquisition (2010).