Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
Photo Gallery
Ο πολλαπλασιασμός των ακαδημαϊκών μονάδων που καλλιεργούν τον επιστημονικό λόγο αναφορικά με τη μετάφραση στην Ελλάδα και διεθνώς είναι ίσως ενδεικτικός της σημασίας που σταδιακά προσλαμβάνει η συγκεκριμένη επιστήμη στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες μέσα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Η 1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων που διοργανώθηκε στο Αριστοτέλειο πανπειστήμιο Θεσσαλονίκης, από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2006 από Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με τον Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με θέμα «Μεταφρασεολογικές Σπουδές και Έρευνα στην Ελλάδα» επιχείρησε ακριβώς να συγκεντρώσει νέους Έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας προκειμένου να επιτευχθεί η ανταλλαγή απόψεων αλλά και η χαρτογράφηση της σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο.

Στο cd αυτό περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις της 1ης Συνάντησης Νέων Μεταφρασεολόγων οι οποίες αρθρώνονται στους εξής άξονες:
- τεχνική μετάφραση,
- διαχείριση ορολογίας,
- νέες τεχνολογίες στη μετάφραση,
- διδακτική της μετάφρασης,
- μετάφραση της ποίησης,
- λογοτεχνική μετάφραση,
- ο υποτιτλισμός.

Η εκδοτική επιμέλεια αφορά στη μορφοποίηση και παρουσίαση των κειμένων, ενώ το περιεχόμενο και οι γλωσσικές επιλογές είναι ευθύνη των συγγραφέων.

Θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε τον τεχνικό του Τμήματός μας κ. Κ. Πάγκαλο καθώς και τον κ. Π. Παναγιωτίδη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματός μας για την ηλεκτρονική επεξεργασία και την πολύ προσεγμένη παρουσίαση αυτού του cd.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Καθηγήτρια Τώνια Νενοπούλου - Δρόσου
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας