Ημερίδα για το το εκπαιδευτικό εργαλείο

"Μιλώ Ελληνικά/SpeakGreek"

Σάββατο 24/10/2015
9.00-14.00

Αμφιθέατρο ΙΙΙ
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος:

SpeakGreek «Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος βιοανατροφοδότησης για τεμαχιακά και υπερτεμαχιακά στοιχεία της Ελληνικής: Εφαρμογή στην εκμάθηση και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην κλινική παρέμβαση»,

οργανώνουμε ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού για το εκπαιδευτικό εργαλείο που υλοποιήθηκε στο έργο.

Το SpeakGreek είναι ένα ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακό εργαλείου εκπαίδευσης της προφορικής γλώσσας για μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και για άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας.

Το εκπαιδευτικό εργαλείο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο σύνδεσμο: http://speakgreek.web.auth.gr

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό εργαλείο, τα εργαστήρια που συμμετείχαν στην υλοποίησή του, και να δώσει την ευκαιρία για ελεύθερη συζήτηση και ανατροφοδότηση μεταξύ των οργανωτών και συμμετεχόντων.

Βρείτε εδώ την αφίσα της Ημερίδας

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της Ημερίδας

Η ημερίδα προσφέρεται δωρεάν και δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.

LIVE STREAMING

Παρακολουθήστε ζωντανά την ημερίδα μέσω διαδικτυακής προβολής

Φόρμα Εγγραφής

Η ηλεκτρονική εγγραφή στην ημερίδα έχει ολοκληρωθεί.

Χάρτης