Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) ιδρύθηκε το 1980, έχει έδρα της τη Θεσσαλονίκη και είναι μέλος της Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA), η οποία ιδρύθηκε το 1965.

Κύριοι σκοποί της ΕΕΕΓ είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, η ενημέρωση και συνεργασία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για οτιδήποτε σχετίζεται με τη γλωσσολογική έρευνα, τα αποτελέσματα και τις εφαρμογές της, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών της, η ΕΕΕΓ έχει διοργανώσει μεγάλο αριθμό ημερίδων, διεθνών συμποσίων και συνεδρίων –μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Συνέδριο της AILA το 1990– στην έδρα της αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Η ΕΕΕΓ εκδίδει επίσης το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (JAL) κύριος στόχος του οποίου είναι η παρουσίαση εργασιών που εκφράζουν σύγχρονους προβληματισμούς και προτάσεις πάνω σε θέματα της Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Διεύθυνση Aλληλογραφίας
Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 997456
fax: 2310 997432
ηλ. διεύθυνση: gala-auth@enl.auth.gr
ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/gala