Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ στις συνελεύσεις του Τμήματος
more ...

46th International Byron Conference: “Wars and Words”
more ...

Language Competence Τest for Prospective Teachers - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γλωσσικής εξέτασης (Ιούνιος 2021)
more ...

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κ. Μαρίας Κοταμπίτση
more ...

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση της βάσης ‘Bloomsbury Drama Online’ / Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
more ...

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
more ...

Σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
more ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών/Διευθυντριών των Εργαστηρίων του Τμήματος
more ...

SUMMER SCHOOL 2021 INVITATION - "The Politics of Social Distancing"
more ...

Μαθήματα της κατ' εξαίρεση εξεταστικής που δεν διδάσκονται το τρέχον εξάμηνο
more ...

Exam timetable June 2021
more ...

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
more ...

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
more ...

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου του ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
more ...

Ανακοίνωση της Γραμματείας της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής
more ...

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
more ...

Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021
more ...

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
more ...