Κατεύθυνση Ταξινόμηση

Τίτλος Εργασίας

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων/ουσα

Εγγραφές: 738

1. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΣΤΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Μη-κυριολεκτική πραγμάτωση του COVID-19
Μετάφραση Τίτλου: Figurative Manifestation of COVID-19
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


2. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Η παραγωγή λόγου σε διαφορετικές ηλικίες: μια ακουστική ανάλυση
Μετάφραση Τίτλου: Speech production across ages: an acoustic analysis
Επιβλέπων/ουσα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ


3. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Πολυτροπική επικοινωνία και εμφύλα στερεότυπα στην Ελληνική διαφήμιση
Μετάφραση Τίτλου: Multimodal Communication and Gender Stereotypes: The Case of Greek Advertising
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


4. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Γουΐλιαμ Κάρλος Γουίλιαμς και Τσαρλς Όλσον: Γράφοντας το Μεγάλο (Μετα)Μοντέρνο Ποίημα
Μετάφραση Τίτλου: William Carlos Williams and Charles Olson: Writing the Long (Post)Modernist Poem
Επιβλέπων/ουσα: ΤΑΤΙΑΝΗ ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ


5. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Η Τριλογία "Αγώνες Πείνας" της Σούζαν Κόλινς και Αφηγηματικές Τεχνικές στη Συγγραφη Fanfiction
Μετάφραση Τίτλου: Suzanne Colins" The Hunger Games Trilogy and Fanfiction Narratine Practices
Επιβλέπων/ουσα: ΤΑΤΙΑΝΗ ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ


6. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Διδασκαλία και Εκμάθηση Λεξιλογίου με τη χρήση Ψηφιακών Μέσων
Μετάφραση Τίτλου: Teaching and Learning Vocabulary through the use of Digital Tools
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


7. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Θεατρικότητα και Ύπαρξη: (Απο-)Δομώντας τις Περσόνες του Λόρδου Βύρωνα στο Childe Harold"s Pilgrimage
Μετάφραση Τίτλου: Theatricality of Existence: (De)Constructing Lord Byron's Personas in Childe Harold"s Pilgrimage
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ


8. Ονοματεπώνυμο: ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Αδικία, Ανθρώπινα Πάθη και η Δυνατότητα Πολιτικής και Ηθικής Αναδιαμόρφωσης στα Έργα του William Godwin Caleb Williams και St Leon
Μετάφραση Τίτλου: Injustice, Human Passions and the Possibility of Political and Moral Reform in William Godwin's Caleb Williams and St Leon
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ


9. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΑΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Επεξεργασία τοπικών αμφισημιών υποκειμένου-αντικειμένου στα ελληνικά από ηλικιωμένους. Επαρκείς ερμηνείες και επιδράσεις σημασιολογικής αποδεκτότητας.
Μετάφραση Τίτλου: Processing of subject-object temporary ambiguities in Greek by older adults. Good-enough interpretations and semantic plausibility effects
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ

Αυτή η έρευνα εξετάζει την επεξεργασία αμφισημιών υποκειμένου-αντικειμένου από ηλικιωμένους, φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής, χρησιμοποιώντας τη συμφωνία υποκειμένου-ρήματος ως μέσο επίλυσης της αμφισημίας. Ο κύριος στόχος της είναι να διερευνήσουμε εάν οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τις ίδιες στρατηγικές επεξεργασίας με τους νεότερους ενήλικες όταν επεξεργάζονται αμφίσημες προτάσεις υποκειμένου-αντικειμένου στα ελληνικά. Πιο συγκεκριμένα, επιθυμούμε να κατανοήσουμε εάν υπόκεινται στην καθολική αρχή επεξεργασίας του καθυστερημένου κλεισίματος (Frazier, 1978). Επιπλέον, ένας από τους στόχους αυτής της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του ρόλου της σημασιολογικής αποδεκτότητας στην επεξεργασία αυτών των αμφισημιών στα ελληνικά και η διερεύνηση της ύπαρξης «επαρκών» ερμηνειών (good-enough interpretations) στην επίλυση της τοπικής αμφισημίας. Στοχεύουμε επίσης να κατανοήσουμε εάν οι ηλικιωμένοι επεξεργάζονται τη συμφωνία υποκειμένου-ρήματος με την ίδια ακρίβεια όσο οι νεότεροι ενήλικες. Ο ρόλος της εργαζόμενης μνήμης και του ανασταλτικού ελέγχου εξετάζονται επίσης σε σχέση με την απόδοση των συμμετεχόντων. Για το σκοπό της έρευνας, είκοσι νέοι ενήλικες (20-30 ετών) και είκοσι-ένας ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (70-85 ετών), φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, συμμετείχαν σε ένα χρονομετρικό πείραμα αυτορυθμιζόμενης ανάγνωσης προτάσεων και ένα μη χρονομετρικό πείραμα αντιστοίχισης πρότασης με εικόνα. Επιπλέον ερωτήσεις της μορφής «ΝΑΙ-ΟΧΙ» συμπεριλήφθηκαν στο πείραμα με σκοπό να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις ανάγνωσης των συμμετεχόντων και τις κρίσεις σημασιολογικής αποδεκτότητάς τους. To πρώτο πείραμα αφορούσε δύο μεταβλητές: αυτή της σημασιολογικής αποδεκτότητας και αυτή του μορφολογικού χαρακτηρισμού του ρήματος. Το δεύτερο πείραμα αφορούσε μόνο το μορφολογικό χαρακτηρισμό του ρήματος. Αναμέναμε διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων, με εμφανέστερες επιπτώσεις δομικής παραπλάνησης στους ηλικιωμένους και συχνότερες εμφανίσεις «επαρκών» ερμηνειών. Περιμέναμε επίσης να βρούμε μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης καθώς και χαμηλότερες επιδόσεις στους ηλικιωμένους. Προβλέπαμε επίσης ότι η επίδραση της σημασιολογικής αποδεκτότητας θα αντικατοπτριζόταν στους χρόνους αντίδρασης των συμμετεχόντων στην αμφίσημη ονοματική φράση (ΟΦ) και στην κύρια ρηματική φράση (ΡΦ) των προτάσεων που εξετάσαμε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δομική παραπλάνηση εμφανίστηκε στην ομάδα των ηλικιωμένων στη κύρια ΡΦ της δεύτερης συνθήκης του χρονομετρικού πειράματος (συνθήκη σημασιολογικής αποδεκτότητας: πληθυντικός αριθμός). Ωστόσο, δομική παραπλάνηση δεν ανιχνεύθηκε στους χρόνους αντίδρασης των νεότερων ενηλίκων στο ίδιο σημείο. Επιδράσεις σημασιολογικής αποδεκτότητας βρέθηκαν και στις δύο ομάδες στην αμφίσημη ΟΦ αλλά όχι στην κύρια ΡΦ που επιλυόταν η αμφισημία. Επιπρόσθετα, οι ηλικιωμένοι ενήλικες βασίστηκαν περισσότερο στο μοντέλο των «επαρκών» ερμηνειών, αναλύοντας πιο συχνά την αμφίσημη ΟΦ και ως αντικείμενο και ως υποκείμενο της δευτερεύουσας και κύριας ΡΦ αντίστοιχα, ένα εύρημα που συσχετίστηκε με τη χαμηλή επίδοσή τους στη δοκιμασία ανασταλτικού ελέγχου. Αντίθετα, οι νεότεροι ενήλικες ανέλυαν πιο συχνά την αμφίσημη ΟΦ μόνο ως υποκείμενο της κύριας ΡΦ στη δοκιμασία αντιστοίχισης πρότασης-εικόνας. Τέλος, οι ηλικιωμένοι ενήλικες είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στην επεξεργασία της ρηματικής μορφολογίας καθώς και μεγαλύτερους χρόνους ανάγνωσης των προτάσεων συγκριτικά με τους νεότερους συμμετέχοντες.


10. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: (Ανα)χαρτογραφώντας την δομινικο-αμερικανική μεταναστατευτκή εμπειρία: Μία κριτική ανάγνωση των μυθιστορημάτων How the Garcia Girls Lost their Accents (1991) της Julia Alvarez και Dominicana (2019) της Angie Cruz
Μετάφραση Τίτλου: Narrative (Re)Mappings of the Dominican-American Immigrant Experience: Reading Julia Alvarez's How the Garcia Girls Lost their Accents (1991) and Angie Cruz's Dominicana (2019
Επιβλέπων/ουσα: ΛΥΔΙΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ


11. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Το Ατομικό Συμφέρον και το Αμερικανικό Όνειρο στο "Τα Πολλά Λεφτά" του Τζων Ντος Πάσος και το "Αβεσσαλώμ, Αβεσσαλώμ!" του Γουίλιαμ Φώκνερ
Μετάφραση Τίτλου: Self-interest and the American Dream in John Dos Passos’s The Big Money and William Faulkner’s Absalom, Absalom!
Επιβλέπων/ουσα: ΤΑΤΙΑΝΗ ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ


12. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΥΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΓΥΡΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Γυναικείες Μεταμορφώσεις στα Αναθεωρημένα Παραμύθια της Angela Carter και της Emma Donoghu
Μετάφραση Τίτλου: Out with the Old and In with the New: Female Metamorphoses in the Revised Fairy-tales of Angela Carter and Emma Donoghue
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


13. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Μια ακουστική ανάλυση της παραγωγής του ρωτικού από Έλληνες ενήλικες και παιδιά.
Μετάφραση Τίτλου: An acoustic analysis of photic production by Greek chrildren and adults.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ


14. Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Λεπτομερής Γλωσσική Περιγραφή και Περιγραφητές ΚΕΠΑ: Η Περίπτωση των Υποθετικών Λόγων στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης Γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Detailed linguistic descriptions and CEFR descriptors: the case of conditionals in ELT”
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ


15. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Αντισημιτισμός και η Ουτοπία της Δύσης στο Μυθιστόρημα Anorthodox (2012) της Deborah Feldman και στην Ομώνυμη Σειρά του Netflix
Μετάφραση Τίτλου: Anti-Semitism and the Western Utopia in Feldman's Novel Anorthodox and the Homonymus Netflix Series
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΗ


16. Ονοματεπώνυμο: ΣΕΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: «Το Λονδίνο Αντέχει!»: Πολεμικό Τραύμα στα Πολεμικά Μυθιστορήματα της Elizabeth Bowen
Μετάφραση Τίτλου: "London Can Take It!”: War Trauma in Elizabeth Bowen’s War Fiction
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


17. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΙΑΧΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Brexit και Θέματα Ιστορίας, Μνήμης και Ταυτότητας
Μετάφραση Τίτλου: Brexit and Questions of History, Memory and Identity
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


18. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/7/2021
Τίτλος Εργασίας: Επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητα των Τσικάνο στα μυθιστορήματα του Rudolfo A. Anaya Bless Me Ultima (1972) και Heart of Aztlan 1976): Συλλογικότητα, Υβριδισμός και Πολιτισμική Μετάλλαξη
Μετάφραση Τίτλου: Re-routing Chicano to Identity in Rudolfo A. Anaya's Bless Me Ultima (1972) novels Bless Me Ultima (1972) and Heart of Aztlan 1976): Community, Hybridity and Transformation
Επιβλέπων/ουσα: ΛΥΔΙΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ


19. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΤΣΛΕΡ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Η συμβολή των Marcel Duchamp και Joseph Boeys στην πραγμάτωση μιας πιο συλλογικής και συμμετοχικής τέχνης
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ


20. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Η χρήση της ελληνικής γλώσσας ως (Γ1) στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2) στην σχολική τάξη
Μετάφραση Τίτλου: The use of the Greek language (L1) in the EFL classroom.
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


21. Ονοματεπώνυμο: ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Η κατανόηση του ρήματος στην Άνοια: μια προσέγγιση μέσω της ορισματικής δομής του ρήματος.
Μετάφραση Τίτλου: Verb production and comprehension in dementia: A verb argument structure approach
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ

Αυτή η μεταπτυχιακή διατριβή ερευνά τη δυσκολία των ατόμων με Ήπια Γνωστική Διαταραχή (ΗΓΔ), με ήπια και μέτρια Νόσο Αλτσχάιμερ (ΝΑ) στην παραγωγή και κατανόηση των ρημάτων ψυχικού πάθους, όπου η κατανομή των θεματικών ρόλων απαιτεί τόσο την κανονική όσο και τη μη κανονική πραγματοποίηση επιχειρημάτων. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάθεση των θ-ρόλων είναι δύσκολη για άτομα με ΝΑ. Ωστόσο, ελάχιστες μελέτες έχουν εξετάσει το συγκεκριμένο (σημασιο-) συντακτικό φαινόμενο για άτομα με ΗΓΔ. Επιπροσθέτως, η ανάθεση των θεματικών ρόλων σε προτάσεις, οι οποίες εμπεριέχουν ρήματα ψυχικού πάθους, αποδεικνύεται μια διεργασία με ιδιαίτερη δυσκολία για άτομα με ΝΑ (Manouilidiou et al., 2009). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει αν υπάρχει έκπτωση στην ικανότητα αντιστοιχίας των σημασιολογικών και συνακτικών αναπαραστάσεων των θεματικών ρόλων, που ανατίθενται από ρήματα ψυχικού πάθους, από άτομα με ΝΑ και ΗΓΔ. Ένας ακόμα στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει εάν υπάρχει έκπτωση των γλωσσικών ικανοτήτων, που άπτονται στο (σημασιο-) συνταντικό φαινόμενο της παρούσας μελέτης, όσο η νόσος προχωρά. Λαμβάνοντας υπόψιν το καθημερινό γλωσσικό ερέθισμα, ο ρόλος της συχνότητας των ρημάτων υπό εξέταση είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας που ερευνάται. Δεδομένης της καθοδικής πορείας που σημειώνει οι νοητικές/γνωστικές ικανότητες των ατόμων με ΝΑ και ΗΓΔ, εξετάζεται η επίδραση της εργαζόμενης μνήμης (working memory) στην ανάθεση των θεματικών ρόλων. Για αυτούς τους ερευνητικούς σκοπούς, χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες ένα τεστ εργαζόμενης μνήμης (Wechsler, 1981) με δύο σκέλη, ένα ευθείας και ένα αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων, και δύο δοκιμασίες αντιστοιχείας προτάσεων-εικόνων (Sentence-Picture Matchings Tasks) για να εξετασθεί η παραγωγή και η κατανόηση των θεματικών ρόλων σε προτάσεις με ρήματα ψυχικού πάθους. Οι δύο δοκιμασίες περιέχουν ρήματα ψυχικού πάθους, τα οποία ακολουθούν την κανονική θεματική ιεραρχία (θ-ρόλοι: δράστης & θέμα), και ρήματα ψυχικού πάθους, που ακολουθούν τη μη-κανονική θεματική ιεραρχία αναθέτοντας πρώτα το θ-ρόλο του θέματος από εκείνον του βιώνοντα μιας κατάστασης σε επιφανειακό προτασιακό επίπεδο. Φυσικοί ομιλητές της ελληνικής με ΗΓΔ (Ν= 20), με ήπια ΝΑ (Ν=16), με μεσαίου επιπέδου ΝΑ (Ν=11) και υγιή άτομα (Ν=47) συμμετείχαν στις προαναφερθείσες δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι υπάρχει σταδιακή έκπτωση της ικανότητας ανάθεσης των θ-ρόλων, καθώς η ασθένεια χειροτερεύει, ειδικά σε προτάσεις με ρήματα ψυχικού πάθους. Η συχνότητα εμφάνισης των ρημάτων στην καθημερινή ζωή των ατόμων με ΗΓΔ και ΝΑ παίζει σημαντικό ρόλο στην συνολική επίδοση των συμμετεχόντων, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανόηση. Τέλος, η επιρροή της εργαζόμενης μνήμης είναι μικρής σημαντικότητας στην γλωσσική επίδοση των ατόμων με ΗΓΔ και ΝΑ.


22. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Ένα επισημειωμένο Σώμα Κειμένων, μαθητών της Αγγλικής επιπέδου Γ2 (CEFR) με την ελληνική ως πρώτη γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: An error-tagged learner corpus of L1 Greek EFL learners’ texts of C2 level (CEFR)
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


23. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Στρατηγικές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην μητρική και ξένη γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Strategies of primary school teachers in L1 and L2
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ


24. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Ερευνώντας τις αντιλήψεις των μαθητών και των καθηγητών στα δημοτικά σχολεία: Μια σύγκριση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία
Μετάφραση Τίτλου: Investigating students’ and teachers’ perceptions towards CLIL instruction in primary schools: A comparison between Greece and Spain
Επιβλέπων/ουσα: ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ


25. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μεθόδων στη διδασκαλία του επιτονισμού στην ελληνική τάξη αγγλικών
Μετάφραση Τίτλου: Teaching intonation to Greek EFL learners: assessing the effectiveness of Audiolingualism vs the Communicative Approach
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ


26. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Μνημονικές τεχνικές στην εκμάθηση ξένης γλώσσας με μη λατινικό αλφάβητο: τα Ιαπωνικά Χιραγκάνα
Μετάφραση Τίτλου: Mnemonics in the learning of non-Roman foreign language alphbets: Japanese Hiragana
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την προοπτική των μνημονικών τεχνικών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών με μη-λατινικό αλφάβητο, όπως τα Ιαπωνικά. Αρχικά αναφέρεται στους ορισμούς όρων μνημονική και μνήμη επεξεργασίας και επικεντρώνεται στις διαφορετικές μνημονικές τεχνικές ως στρατηγικές διδασκαλίας και εκμαθήσεις ξένων γλωσσών. Ο στόχος της διπλωματικής είναι να ερευνήσει τα αποτελέσματα της χρήσης μνημονικών ως εργαλεία για την εκμάθηση μη-λατινικής γραφής σε άμεση και ετεροχρονισμένη ανάκληση. Ειδικότερα, ερευνά την επιρροή της μεθόδου διδασκαλίας και εκμάθησης με λέξεις κλειδιά σε Έλληνες που κατέχουν πολύ καλά την αγγλική χωρίς εμπειρία στην εκμάθηση γλώσσας που δεν χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Ένας άλλος στόχος της έρευνας αυτής είναι η συσχέτιση μεταξύ της μνήμης επεξεργασίας και των αποτελεσμάτων της χρήσης και της έλλειψης μνημονικών τεχνικών. Στο πείραμα συμμετείχαν 4 ομάδες από 10 συμμετέχοντες που διδάχτηκαν Χιραγκάνα μεμονωμένα. Η διαδικασία συμπεριλάμβανε ένα τεστ μνήμης επεξεργασίας και μια σειρά από βήματα διδασκαλίας και εξέτασης, καθώς και την τελική εξέταση αργότερα. Οι τρεις μνημονικές ομάδες χωρίστηκαν ανάλογα με το ερέθισμα που χρησιμοποιήθηκε για τη παρουσίαση των μνημονικών των συμβόλων, δηλαδή οπτικοακουστικό, μόνο οπτικό και μόνο ακουστικό ερέθισμα. Κατά την εξέταση μετρήθηκε η συνολική ορθότητα των απαντήσεων καθώς και ο χρόνος αντίδρασης για κάθε ένα από αυτά. Το πείραμα έδειξε μικτά αποτελέσματα τόσο για την άμεση όσο και την καθυστερημένη ανάκληση των συμβόλων και δεν υπήρχαν σημαντικά αποτελέσματα για την επίδραση του προσφάτου. Τέλος, υπήρξαν κάποια συμπεράσματα για την αναλογία μεταξύ ορθότητας και μνήμης επεξεργασίας.


27. Ονοματεπώνυμο: ΣΕΡΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Η Επίδραση της Ακουστικής Επεξεργασίας στην Ανάπτυξη Φωνολογικής Ενημερότητας.
Μετάφραση Τίτλου: The Effect of Auditory Processing on the Development of Phonological Awareness
Επιβλέπων/ουσα: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ανθρώπινη αναπτυξιακή πορεία υπαγορεύει την ανάπτυξη ακουστικής ωριμότητας πριν την ανάπτυξη γλωσσικής ικανότητας. Αυτό που έχει εδραιωθεί μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία είναι η σχέση μεταξύ φωνολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής ικανότητας. Γνωρίζουμε ότι η κατάκτηση φωνολογικής επίγνωσης οδηγεί στην ανάπτυξη καλής αναγνωστικής ικανότητας, ενώ ελλείμματα φωνολογικής επίγνωσης δύνανται να δημιουργήσουν αναγνωστικά ελλείμματα. Αυτό που τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι το αν τα ελλείμματα φωνολογικής επίγνωσης μπορούν να αποδοθούν σε ελλείμματα ακουστικής επεξεργασίας σε παιδιά με φυσιολογική ακουστική οξύτητα. Στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία έχουν υπάρξει δύο αισθητηριακές υποθέσεις, οι οποίες αποδίδουν τα γλωσσικά ελλείμματα παιδιών σε ελλείμματα σε μη λεκτικά ερεθίσματα σχετικά με την ακουστική επεξεργασία: Η Υπόθεση Ταχείας Χρονικής Ανάλυσης (Tallal, 1980) και η Υπόθεση Χρονικής Ολοκλήρωσης (Goswami, 2002). Η Υπόθεση Ταχείας Χρονικής Ανάλυσης αποδίδει τα γλωσσικά ελλείμματα των παιδιών σε ελλείμματα στην αντίληψη ταχέως εναλλασσόμενων εισερχόμενων ακουστικών ερεθισμάτων, ενώ η Υπόθεση Χρονικής Ολοκλήρωσης αποδίδει τα γλωσσικά ελλείμματα των παιδιών σε ελλείμματα στην αντίληψη ρυθμού. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνήσει τη συσχέτιση ακουστικής επεξεργασίας και φωνολογικής επίγνωσης και να διερευνήσει το ρόλο της ηλικίας και γνωστικών παραγόντων (μνήμη, προσοχή, μη λεκτική νοημοσύνη) στην παραπάνω συσχέτιση. Χρησιμοποιήσαμε ένα τυχαιοποιημένο δείγμα 20 παιδιών ηλικίας 5-7 ετών με φυσιολογική ακουστική οξύτητα και με καθόλου (ή ελάχιστη) αναγνωστική εμπειρία. Αξιολογήσαμε την επίδοση των συμμετεχόντων σε δοκιμασίες ακουστικής επεξεργασίας, φωνολογικής επίγνωσης και γνωστικής επίδοσης. Οι προβλέψεις των θεωριών ελέγχθηκαν για ένα νέο πληθυσμό και για ένα νέο γλωσσικό σύστημα, παιδιά ηλικίας 5-7 ετών, φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν υποστήριξαν πλήρως καμία από τις δύο υποθέσεις. Βρέθηκε, παρόλα αυτά, συσχέτιση μεταξύ ακουστικής επεξεργασίας και φωνολογικής επίγνωσης, η οποία φαίνεται να μην επηρεάζεται σημαντικά από την ηλικία και τους γνωστικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η ικανότητα διάκρισης συχνοτήτων επηρεάζει την ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών αυτής της ηλικίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η μη λεκτική ακουστική επεξεργασία- συγκεκριμένα η ικανότητα διάκρισης συχνοτήτων- επηρεάζει τη φωνολογική επίγνωση, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η γλώσσα και η μουσική βασίζονται σε κοινούς γνωστικούς και/ή αντιληπτικούς μηχανισμούς.


28. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση δημοσιογραφικών κειμένων σε αντιπαράθεση με θέμα τα παραδοσιακά προϊόντα της Λουνιτζάνας: η απάντηση του Μάριο Φερράρι
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of controversial journalistic texts on the traditional products of Lunigiana: Mario Ferrari's reply
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια σχολιασμένη μετάφραση τριών ιταλικών δημοσιογραφικών κειμένων με θέμα την Λουνιτζάνα και δύο πολιτισμικά αντικείμενα της τοπικής γαστρονομίας, τα τεσταρόλι, τα οποία είναι ένα είδος ζυμαρικών, και τα κρασιά της περιοχής. Τα δύο πρώτα κείμενα που θα μεταφραστούν είναι αντιπαράθεσης, και το τρίτο αξιολογικό. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κείμενο (“ED ECCO LE BRUTTE MANIERE DA CONSERVARE”) γράφτηκε από τον Τζόρτζο Μπόκα, και δημοσιεύτηκε στο ιταλικό περιοδικό Espresso στις 8 Ιουνίου 1980. Το δεύτερο κείμενο (“Giudizi gastronomici di Giorgio Bocca, i «testaroli» per le occasioni”) είναι του Μάριο Φερράρι και δημοσιεύτηκε στην ιταλική εφημερίδα La Nazione στις 9 Ιουνίου του ίδιου έτους, ενώ το τρίτο κείμενο δημοσιεύτηκε στην ιταλική εφημερίδα Il Corriere Apuano στις 17 Μαρτίου 2018, χωρίς υπογραφή. Το σύνολο των κειμένων αποτελείται από 2.651 λέξεις. Ο σκοπός της μετάφρασης των κειμένων αυτών είναι η δημοσίευσή της στην εφημερίδα Καθημερινή, στην στήλη του Γαστρονόμου. Παράλληλα, κατά τον σχολιασμό της μετάφρασης, θα αναλυθούν διάφορα επίπεδα του λόγου, όπως η σύνταξη, το ύφος (εάν είναι επίσημο ή ανεπίσημο, εάν χρειάστηκε να διατηρηθεί ως έχει ή όχι) και οι ειδικοί όροι (το πώς μεταφέρθηκαν στη γλώσσα στόχο). Επίσης, θα γίνει ανάλυση και τεκμηρίωση των μεταφραστικών επιλογών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.


29. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Μία ψυχαναλυτική προσέγγιση του τραύματος και της λειτουργίας της αφήγησης στα μυθιστορήματα Πατρίδα από βαμβάκι της Έλενας Χουζούρη και Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Άλκης Ζέη
Μετάφραση Τίτλου: A psychoanalytic reading of trauma and the function of narration in Elena Chouzouri’s novel Cotton Motherland and Alki Zei’s Achilles’ Fiancee
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο ψυχικό τραύμα των πολιτικών εξόριστων-προσφύγων του Εμφυλίου Πολέμου και τη λειτουργία της αφήγησης, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τη συγκριτική μελέτη των μυθιστορημάτων της Έλενας Χουζούρη Πατρίδα από βαμβάκι και της Άλκης Ζέη Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Η έρευνα στηρίζεται σε θεωρητικά εργαλεία που αντλούνται από το πεδίο της ψυχανάλυσης και ειδικότερα από τις θεωρίες του Sigmund Freud και του Jacques Lacan για το τραύμα και τον ρόλο της αφήγησης. Η εξέταση του τρόπου με τον οποίο το τραύμα των δύο πρωταγωνιστών αναπαρίσταται στα δύο μυθιστορήματα μέσω της αφήγησης-γλώσσας, αποτελεί βασικό οδηγό για την παραπάνω μελέτη. Μέσω της ανάλυσης προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με τη θεραπευτική λειτουργία της αφήγησης όσον αφορά τη διαχείριση του τραύματος, ενώ, παράλληλα, αναδεικνύεται και η επίδρασή του στη δόμηση της ταυτότητας των δύο κεντρικών χαρακτήρων.


30. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/4/2021
Τίτλος Εργασίας: The Absurdity of Terrorism and the Management of Mourning in Novels Ωστικό κύμα (Blast) by Nikos Davvetas and Τρομοκρατικό χτύπημα (L’attentat) by Yasmina Khandra
Μετάφραση Τίτλου: Ο Παραλογισμός της Τρομοκρατίας και η Διαχείριση του Πένθους στα Μυθιστορήματα Ωστικό κύμα του Νίκου Δαββέτα και Τρομοκρατικό χτύπημα του Γιασμίνα Χάντρα
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Η παρούσα εργασία με τίτλο Ο παραλογισμός της τρομοκρατίας και η διαχείριση του πένθους στα μυθιστορήματα Ωστικό κύμα του Νίκου Δαββέτα και Τρομοκρατικό χτύπημα του Γιασμίνα Χάντρα εκπονήθηκε από την Πηνελόπη Μαυρομματίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού υπό την επίβλεψη της διδάκτορος Αικατερίνης Σπυροπούλου και της καθηγήτριας Ζωής Δέτση. Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του τρόπου που παρουσιάζονται ο παραλογισμός της τρομοκρατίας και η διαχείριση του πένθους στα δύο μυθιστορήματα. Οι υποθέσεις των δύο μυθιστορημάτων, αν και εκτυλίσσονται σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, έχουν πολλές ομοιότητες. Στα δύο αυτά μυθιστορήματα ανακοινώνεται στους κεντρικούς ήρωες ότι σημαντικά για αυτούς πρόσωπα (η γυναίκα του πρωταγωνιστή Παλαιστίνιου με ισραηλινή υπηκοότητα φημισμένου χειρουργού Αμίν στο πρώτο και ο φοιτητής στην Αγγλία γιος της πρωταγωνίστριας Ελληνίδας ζωντοχήρας νοικοκυράς Δέσποινας στο δεύτερο) σκοτώθηκαν σε βομβιστικές επιθέσεις, στις οποίες τα πρόσωπα αυτά υπήρξαν όχι μόνο θύματα αλλά και θύτες. Η αποκάλυψη αυτή σηματοδοτεί για τους δύο πρωταγωνιστές την έναρξη μιας επίπονης ψυχικής διαδικασίας κατά την οποία επιχειρούν να αποδεχτούν και να διαχειριστούν το τραυματικό γεγονός. Έτσι, οι έννοιες του τραύματος και του πένθους συνιστούν τον θεματικό πυρήνα των δύο μυθιστορημάτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι έννοιες της τρομοκρατίας, της ταυτότητας, του τραύματος και του πένθους, οι οποίες έχουν ουσιαστικό ρόλο στα δύο μυθιστορήματα. Στο δεύτερο μέρος διερευνάται πώς, και στις δύο περιπτώσεις, η αίσθηση έλλειψης ταυτότητας και η αναζήτησή της ωθεί τους χαρακτήρες των μυθιστορημάτων σε εκδηλώσεις βίας, όπως η (ισλαμική στην προκείμενη περίπτωση) τρομοκρατία, η οποία ωστόσο οδηγεί σε περισσότερη βία και επομένως δεν είναι λύση αλλά παραλογισμός. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται πώς αντιδρούν οι πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων στην τραυματική αποκάλυψη, η οποία πυροδοτεί και στους δύο κρίση ταυτότητας. Στόχος είναι να δειχθεί ότι η διαχείριση του τραύματος τελικά τους οδηγεί σε επιλογές και αποφάσεις που συγκλίνουν υπέρ της ζωής και της ελπίδας.


31. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Εξερευνώντας την ακουστική περιγραφή: Σχολιασμένη μετάφραση (EN-EL) του επιστημονικού άρθρου "Visual Impairment and Presence: Measuring the Efeect of Audio Description" των Louise Fryer και Jonathan Freeman
Μετάφραση Τίτλου: Discovering Audio Description: An annotated translation (EN-EL) of the conference paper "Visual Impairment and Presence: Measuring the Efeect of Audio Description" by Louise Fryer and Jonathan Freeman
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρου?σα διπλωματικη? εργασι?α αποτελει? σχολιασμε?νη μετα?φραση του επιστημονικου? α?ρθρου «Visual Impairment and Presence: Measuring the Effect of Audio Description», των συγγραφε?ων Louise Fryer και Jonathan Freeman, η οποι?α εκπονει?ται στο πλαι?σιο του Διατμηματικου? Προγρα?μματος Μεταπτυχιακω?ν Σπουδω?ν Διερμηνει?ας και Μετα?φρασης (κατευ?θυνση Μετα?φρασης) που προσφε?ρει το Αριστοτε?λειο Πανεπιστη?μιο Θεσσαλονι?κης. Η εν λο?γω εργασι?α επικεντρω?νεται στην ακουστικη? περιγραφη?, η οποι?α αποτελει? ε?να σχετικα? καινου?ριο κεφα?λαιο της οπτικοακουστικη?ς μετα?φρασης, το οποι?ο χρη?ζει περαιτε?ρω ε?ρευνας και προω?θησης. Στο πρω?το κεφα?λαιο της εργασι?ας επιδιω?κεται η εξοικει?ωση του αναγνω?στη με το υπο? μελε?τη πεδι?ο, την ακουστικη? περιγραφη?. Παρουσια?ζονται οι κυ?ριοι πυλω?νες της συγκεκριμε?νης υπηρεσι?ας προσβασιμο?τητας (κοινο?-στο?χος, περιεχο?μενο, τρο?πος εκτε?λεσης), γι?νεται συνοπτικη? ιστορικη? αναδρομη? σε σημαντικα? προ?σωπα και γεγονο?τα που οδη?γησαν στην εμφα?νιση και εξε?λιξη της ακουστικη?ς περιγραφη?ς παγκοσμι?ως, ενω? συγχρο?νως γι?νεται αναφορα? στην ισχυ?ουσα νομοθεσι?α της Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης και τα τρε?χοντα στατιστικα? στοιχει?α των ατο?μων με προβλη?ματα ο?ρασης, στοιχει?α που καταδεικνυ?ουν τον κρι?σιμο ρο?λο που διαδραματι?ζει η εν λο?γω υπηρεσι?α. Στο δευ?τερο κεφα?λαιο, διενεργει?ται η προ-μεταφραστικη? ανα?λυση του κειμε?νου-πηγη?ς, κατα? την οποι?α αναγνωρι?ζεται η επικοινωνιακη? περι?σταση και η περικειμενικη? γνω?ση που απαιτει?ται απο? τον αποδε?κτη, ενω? πραγματοποιει?ται κειμενικη? και γλωσσικη? ανα?λυση του κειμε?νου-πηγη?ς και παρουσια?ζεται το?σο η μεταφραστικη? εντολη? ο?σο και η μεταφραστικη? στρατηγικη? που διε?πει το κει?μενο-στο?χος. Στη συνέχεια, παρατι?θεται η αντιστοιχισμε?νη μετα?φραση, η οποι?α ακολουθει?ται απο? το γλωσσα?ρι με την αποδελτιωμε?νη ορολογι?α και την τεκμηρι?ωση αυτη?ς. Τε?λος, παρουσια?ζονται τα κυ?ρια μεταφραστικα? προβλη?ματα και οι δυσκολι?ες που αντιμετω?πισε η μεταφρα?στρια κατα? τη μεταφραστικη? διαδικασι?α και αναλυ?ονται οι αποφα?σεις που οδη?γησαν στο τελικο? αποτε?λεσμα.


32. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/4/2021
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά του άρθρου με τίτλο "Ameliorating the quality issues in live subtitling" του Andrew Lambourne
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from English into Greek of the conference paper entitlied "Ameliorating the quality issues in live subtitling" by Andrew Lambourne
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα ενός τμήματος του επιστημονικού άρθρου του Andrew Lambourne με τίτλο «Ameliorating quality issues in live subtitling». Στο συγκεκριμένο άρθρο, ο συγγραφέας εξετάζει τα ζητήματα ποιότητας του ζωντανού υποτιτλισμού και ενός νέου, είδους αυτού, της επανεκφώνησης λόγου (respeaking) και ερευνά τις προοπτικές βελτίωσής του για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προώθησης της προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα ακοής σε κάθε είδους οπτικοακουστικό υλικό. Μέσω της παρούσας εργασίας επιδιώκεται η διερεύνηση της επανεκφώνησης λόγου, η ανάδειξη αυτής ως είδους οπτικοακουστικής μετάφρασης που προωθεί την προσβασιμότητα, καθώς και η μελέτη της ορολογίας του εν λόγω πεδίου, η οποία δεν έχει ακόμα τυποποιηθεί. Η εργασία αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση του αντικειμένου της επανεκφώνησης λόγου και της έρευνας γύρω από αυτό. Επίσης, ακολουθεί ανάλυση της μεταφραστικής θεωρίας και της μεταφραστικής εντολής, καθώς και η κειμενική ανάλυση του κειμένου-πηγή, με στόχο την ανάδειξη της επικοινωνιακής περίστασης. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η μετάφραση κατ’ αντιστοιχία με το πρωτότυπο κείμενο. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το γλωσσάρι των όρων του κειμένου και η τεκμηρίωσή τους, όπως επίσης και την παρουσίαση της ορολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε προ-μεταφραστικό στάδιο. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα ακολουθεί η παρουσίαση και σχολιασμός των κυριότερων μεταφραστικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία και οι τεχνικές που επιλέχθηκαν για την επίλυσή τους.


33. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/3/2021
Τίτλος Εργασίας: Μερικά ψέματα δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν. Σωστά;» Αναξιοπιστία και Σχέσεις Εξουσίας στα λογοτεχνικά έργα Lolita του Vladimir Nabokov και Notes on a Scandal της Zoe Heller
Μετάφραση Τίτλου: A few little lies never hurt anyone. Right?” Unreliability and Power Relations in the novels Lolita by Vladimir Nabokov and Notes on a Scandal by Zoe Heller
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Η εργασία αυτή πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη των μυθιστορημάτων Lolita του Vladimir Nabokov και Notes on a Scandal της Zoe Heller. Οι κύριοι πρωταγωνιστές των έργων θα αναλυθούν σε ζεύγη, έτσι ώστε να δοθεί ένας πιο διορατικός ορισμός στους όρους «θύμα» και «θύτης» και να γίνει κατανοητό πώς ένα άτομο, σύμφωνα με τις καταστάσεις που βιώνει, μπορεί να υπάρξει είτε το πρώτο, είτε το δεύτερο, είτε και τα δύο. Η εργασία παρουσιάζει μια γενικευμένη περίληψη των δύο έργων και εξετάζει δύο κεντρικές ιδέες, δηλαδή την αναξιοπιστία του αφηγητή, όρος που επινοήθηκε από τον Wayne Booth, και τις σχέσεις εξουσίας, μια θεωρία του Michel Foucault. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, με την βοήθεια της λογοτεχνικής θεωρίας περί αναξιοπιστίας του αφηγητή, εξετάστηκε το πώς οι αφηγητές χρησιμοποιούν την αναξιοπιστία τους για να κρύψουν την τρέλα και τις εμμονικές τους συμπεριφορές από τους αναγνώστες, αλλά και για να δικαιολογήσουν το έγκλημα της παιδοφιλίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, με την βοήθεια της θεωρίας περί 3 σχέσεων εξουσίας, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι σχέσεις που διαμορφώνουν οι πρωταγωνιστές με τους ανήλικους, αλλά και με τους λοιπούς χαρακτήρες, βάσει κοινωνικών και έμφυλων κριτηρίων, κι αποδείχτηκε ότι οι σχέσεις εξουσίας που δημιουργούν οι θύτες δεν είναι ίδιες λόγω της θέσης που κατέχουν οι ίδιοι στην πατριαρχική κοινωνία.


34. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/3/2021
Τίτλος Εργασίας: Brandalism: διακειμενικότητα, πολυτροπικότητα και μεταδημιουργία
Μετάφραση Τίτλου: Brandalism: intertextuality, multimodality and transcreation
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT > EL


35. Ονοματεπώνυμο: ΧΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/1/2021
Τίτλος Εργασίας: Ελληνική Κρίση, Μνήμη και Ταυτότητα σε Noir Φόντο: Δύο Μυθιστορήματα, Ένα Τρίπτυχο Πέτρος Μάρκαρης, Wolfgang Schorlau
Μετάφραση Τίτλου: Greek Crisis, Memory and Identity on “Noir” Backdrop. Two Crime Novels, A common pattern: Petros Markaris, Wolfgang Schorlau
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ελληνική Κρίση, Μνήμη και Ταυτότητα σε Νουάρ Φόντο: Αντικείμενο της εργασίας είναι δύο αστυνομικά μυθιστορήματα, το Μεγάλο Σχέδιο του Wolfgang Schorlau και το Τίτλοι Τέλους του Πέτρου Μάρκαρη. Βασικός ερευνητικός άξονας είναι το θεματικό τρίπτυχο που περιγράφεται στον τίτλο της: Ελληνική Κρίση, Μνήμη και Ταυτότητα. Εξετάζει, α) την αναπαράσταση της ελληνικής κρίσης, που εκδηλώνεται με σφοδρότητα από το 2009, τις αιτίες και τις συνέπειές της, β) τον συσχετισμό της με ζητήματα του παρελθόντος, τη ναζιστική κατοχή και τον ελληνικό εμφύλιο και γ) τη σύνδεσή της με ζητήματα ταυτότητας των υβριδικών υποκειμένων και την έννοια της εθνικής ταυτότητας. Η ανάλυση των μυθιστορημάτων γίνεται με την ανάγνωσή τους α) ως κοινωνικά αστυνομικά μυθιστορήματα, β) ως ιστορικά αστυνομικά μυθιστορήματα και γ) ως αστυνομικά μυθιστορήματα που παρουσιάζουν συνάφεια προς το μετα-αποικιακό μυθιστόρημα και τη λογοτεχνία του κόσμου. Από την τριπλή αυτή ανάγνωση αναδεικνύονται τα εξής: α) τα δύο μυθιστορήματα είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του υβριδισμού που χαρακτηρίζει το σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα, β) διαθέτουν σύνθετο περιεχόμενο και βάθος, το οποίο μάλιστα εκφράζεται μέσα από μια εξίσου σύνθετη φόρμα που εμφανίζει έντονα στοιχεία διακειμενικότητας και πειραματισμού, γ) το αστυνομικό μυθιστόρημα καταφέρνει και εκλαϊκεύει περίπλοκα ζητήματα και έννοιες, γεγονός που το καθιστά σημαντικό για τη λαϊκή κουλτούρα δεδομένης της απήχησής του και ένα μέσο παρέμβασης στο δημόσιο λόγο.


36. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/1/2021
Τίτλος Εργασίας: Άλις Μέλινγκς και Σίχεμ Ζααφάρι, Δύο Διαφορετικές Προοπτικές της Γυναίκας Τρομοκράτη στα Μυθιστορήματα Η Καλή Τρομοκράτισσα της Ντόρις Λέσινγκ και Το Τρομοκρατικό Χτύπημα του Γιασίντα Χάντρα
Μετάφραση Τίτλου: Alice Mellings and Sihem Zaafari: Two opposing aspects of the female terrorist in Dorris Lessing’s The Good Terrorist and Yasmina Khadra’s The Attack
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Η συμμετοχή των γυναικών στην τρομοκρατία αποτελεί ένα αυξανόμενο φαινόμενο και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει θεματικά από τη λογοτεχνία. H μελέτη της ταυτότητας της γυναίκας τρομοκράτη αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη των κινήτρων αλλά και στην κατανόηση της ψυχοσύνθεσης των γυναικών που αποφασίζουν να ενταχθούν σε έναν κόσμο βίας. Στα μυθιστορήματα Η καλή τρομοκράτισσα της Doris Lessing και Το τρομοκρατικό χτύπημα του Yasmina Khadra πρωταγωνιστούν γυναίκες που εμπλέκονται στην τρομοκρατία από διαφορετική αφετηρία και χαράσσουν τη δική τους πορεία στον σκοτεινό κόσμο της. Στο μυθιστόρημα της Lessing βλέπουμε μία ευαίσθητη και τραυματισμένη γυναικεία μορφή με επιφανειακή δράση, ενώ ο Khadra μας δίνει μία περισσότερο εγκληματική και τολμηρή εκδοχή της γυναίκας τρομοκράτη. Οι διαφορετικές προοπτικές της ταυτότητας της γυναίκας τρομοκράτη, όπως αυτή απεικονίζεται στα δύο μυθιστορήματα, οφείλονται σαφώς στα διαφορετικά βιώματα των συγγραφέων τους και σε σημαντικό βαθμό πηγάζουν από τη διαφορετικότητα του φύλου τους. Συγκεκριμένα αποδεικνύεται ότι η γυναικεία συγγραφική πένα της Lessing προσδίδει στην πρωταγωνίστρια χαρακτηριστικά που ανιχνεύονται περισσότερο στη γυναικεία ψυχοσύνθεση και ταυτότητα, ενώ ο Khadra δημιουργεί μια γυναικεία μορφή με έντονα ανδρικά στοιχεία. Η μελέτη της σεξουαλικής, έμφυλης, προσωπικής, κοινωνικής και εθνικής ταυτότητας των δύο χαρακτήρων, αλλά και των εξωτερικών επιδράσεων που αυτή δέχεται κατά τη διαμόρφωσή της συμβάλλει στην ανάδειξη δύο ενδιαφερουσών προοπτικών της γυναίκας τρομοκράτη στο πεδίο της λογοτεχνικής δημιουργίας και αναδεικνύει προσωπικότητες που υπερβαίνουν τις έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις που κρατούν τη γυναίκα έξω από ανδροκρατούμενους τομείς όπως η πολιτική και η τρομοκρατία.


37. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/1/2021
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνικές προσεγγίσεις του Ολοκαυτώματος για παιδικό/νεανικό κοινό και δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησής τους
Μετάφραση Τίτλου: Literary approaches of the Holocaust for junior/younger reading public and their subsequent teaching employment potentials
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Σκοπός της διατριβής ήταν η συγκριτική ανάλυση αναγνωσμάτων παιδικής λογοτεχνίας με θέμα το Ολοκαύτωμα που μπορούν να διαβαστούν από ή σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών. Καθώς η παρούσα μελέτη αφορά στο ελληνόφωνο κοινό, βασικό κριτήριο επιλογής αποτέλεσαν η ελληνική γλώσσα και έκδοση. Εξετάστηκαν 7 έργα, όλα πρόσφατες εκδόσεις, από τα οποία δύο ανήκουν σε Έλληνες συγγραφείς (Τα κίτρινα καπέλα, Αστεράκι μου), τρία σε Ιταλούς (Ένα κορίτσι στο Άουσβιτς, Οι βαλίτσες του Άουσβιτς, Η Χάννα δεν κλείνει ποτέ τα μάτια), ένα σε Άγγλο (Τα σπίτια με το αστέρι) και ένα σε Αμερικανίδα (Έρικα). Αρχικά επικεντρωθήκαμε στον ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα του Ολοκαυτώματος και στη θεματική που αυτό εγείρει, παράγοντες που ανάγουν την ιστορικότητα των λογοτεχνικών κειμένων γύρω από το θέμα σε υπέρτατη αξία. Η ανάλυση ενδοκειμενικών και εξωκειμενικών («παρακειμενικών») στοιχείων στα συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα επέτρεψε την διάκρισή τους σε δύο ομάδες απεύθυνσης: μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά. Η ιστορική αληθοφάνεια, ο τρόπος παρουσίασής της και η τελική έκβαση της ιστορίας εξετάστηκαν χωριστά στις δύο ομάδες, δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν σαφείς διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με την ηλικία. Διερευνήσαμε, τέλος, τις δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης των κειμένων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης. Επισημάνθηκε η χρόνια παραγνώριση ή αποσιώπηση του Ολοκαυτώματος στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού, η οποία την τελευταία τριετία φαίνεται να αντικαθίσταται από ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από μεριάς Πολιτείας σχετικό με το θέμα. Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν: προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά Δημοτικού βασισμένες στα επτά έργα, παράλληλα κείμενα (λογοτεχνίας, ζωγραφικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου) και ιδέες ανάπτυξης Διαθεματικών Σχεδίων Εργασίας (Projects). ?


38. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/1/2021
Τίτλος Εργασίας: Η Συμβολή των Edgar Allan Poe και Arthur Conan Doyle στην Εξέλιξη του Αστυνομικού Μυθιστορήματος από τον 19ο έως τον 21ο Αιώνα
Μετάφραση Τίτλου: The contribution of Edgar Allan Poe and Arthur Conan Doyle to the development of the detective novel from the 19th to the 21st century
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Το αστυνομικό μυθιστόρημα αποτελεί ένα λογοτεχνικό είδος, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε και έγινε ευρέως διαδεδομένο και αποδεκτό. Οι απαρχές του τοποθετούνται τον 19ο αιώνα με τον Edgar Allan Poe να θεωρείται θεμελιωτής της αστυνομικής ιστορίας. Αρχικά αποσαφηνίζοντας τον όρο αστυνομικό μυθιστόρημα, η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει να αναδείξει τη συμβολή του Poe στην καθιέρωση του είδους και να ερευνήσει τα συνθετικά στοιχεία, τα οποία απαρτίζουν το αστυνομικό μυθιστόρημα, όπως αυτά καθορίστηκαν από τον συγγραφέα. Βασικός άξονας της διατριβής είναι η συγκριτική μελέτη της αστυνομικής ιστορίας Οι Φόνοι της οδού Μοργκ (1841) του Poe και του μυθιστορήματος Σπουδή στο Κόκκινο (1887) του Arthur Conan Doyle, ο οποίος υπήρξε σημαντικός συνεχιστής του Poe. Σκοπός είναι να διερευνηθούν και να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές και οι ομοιότητες των χαρακτήρων - ηρώων C. Auguste Dupin και Sherlock Holmes. Από τη σύγκριση αυτή αποδεικνύεται ότι οι κοινωνικές συνθήκες, οι ιδεολογίες και οι θεωρίες της εποχής επηρέασαν τους συγγραφείς. Αναδεικνύεται επίσης ότι ο Doyle επηρεάστηκε από τον Poe ως προς την επινόηση και τη διαμόρφωση του κεντρικού ήρωα - ντετέκτιβ και ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Doyle ενσωμάτωσε ή / και προσάρμοσε τα βασικά στοιχεία των αστυνομικών ιστοριών, εξελίσσοντάς τες όμως με τον δικό του τρόπο γραφής. Η συμβολή των δύο αυτών συγγραφέων στην καθιέρωση του αστυνομικού μυθιστορήματος είναι εξαιρετικά σημαντική μέχρι και σήμερα.


39. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/1/2021
Τίτλος Εργασίας: Το Τρομοκρατικό Χτύπημα του Yasmina Khadra και Το Μαύρο Αλγέρι του Maurice Attia: Η Διαμόρφωση της Ταυτότητας και η Λογοτεχνία της Τρομοκρατίας
Μετάφραση Τίτλου: Yasmina Khadra’s L’ Attentat and Maurice Attia’s Alger la Noire: The formation of identity and the Literature of Terrorism
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Η παρούσα εργασία με τίτλο « Το Τρομοκρατικό Χτύπημα του Yasmina Khadra και Το Μαύρο Αλγέρι του Maurice Attia: Η διαμόρφωση της ταυτότητας και η Λογοτεχνία της Τρομοκρατίας» εκπονήθηκε από την Αικατερίνη Σαϊνατούδη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός) υπό την συνεπίβλεψη της κυρίας Αικατερίνης Σπυροπούλου και της καθηγήτριας Ζωής Δέτση και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και ανάδειξη ζητημάτων που άπτονται παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου και οι επιρροές που δέχεται στα πλαίσια πολυπολιτισμικών κοινωνιών οι οποίες συχνά αποτελούν πεδία συγκρούσεων. Η διερεύνηση πραγματοποιείται μέσα από την παρουσίαση των ενεργειών και των σκέψεων των πρωταγωνιστών δύο γαλλόφωνων μυθιστορημάτων τα οποία συγκαταλέγονται στην κατηγορία της λογοτεχνίας της τρομοκρατίας και στο νουάρ αστυνομικό μυθιστόρημα. Τα μυθιστορήματα είναι Το Τρομοκρατικό Χτύπημα (2005) του Yasmina Khadra και Το Μαύρο Αλγέρι (2006) του Maurice Attia. Στόχος της εργασίας είναι να προβληθεί η οπτική των ζητημάτων που προαναφέρθηκαν μέσα από τη λογοτεχνική γραφή των δύο συγγραφέων.


40. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάτφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά αποσπασμάτων του άρθρου με τίτλο "The Children's Hour": Masculine Redemption in Contemporary Film" του Michael Kimmel
Μετάφραση Τίτλου: Translating Masculinity Discourse in Michael Kimmel "The Children's Hour": Masculine Redemptionin Contemporary Film: An Approach to Gender Identities from the Translator's Point of View.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά αποσπασμάτων του άρθρου «The Children’s Hour: Masculine Redemption in Contemporary Film» του Michael Kimmel. Ο συγγραφέας εξετάζει την αναπαράσταση του ανδρισμού στις σύγχρονες ταινίες του Hollywood, με φόντο τους μετασχηματισμούς που σημειώνονται στο πεδίο των έμφυλων ταυτοτήτων από τη δεκαετία του 1980. Στόχος της εργασίας είναι η παραγωγή ενός μεταφράσματος, το οποίο συμβαδίζει νοηματικά και υφολογικά με το πρωτότυπο κείμενο. Για τον σκοπό αυτό, η μεταφραστική στρατηγική διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη μεταφραστική εντολή, την επικοινωνιακή περίσταση, το είδος του κειμένου, τον επικοινωνιακό στόχο, καθώς και τα πραγματολογικά και υφολογικά στοιχεία του πρωτοτύπου. Από μεταφραστική σκοπιά, το κείμενο-πηγή αποτελεί πρόκληση, διότι απηχεί μια διεπιστημονική προσέγγιση των Ανδρικών Σπουδών, η οποία, με τη σειρά της, συνεπάγεται μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη όρων από διαφορετικά πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται εν συντομία το γνωστικό αντικείμενο των Ανδρικών Σπουδών και κατόπιν παρατίθενται η αντιστοιχισμένη μετάφραση, το γλωσσάρι όρων και η ορολογική τεκμηρίωση. Στη συνέχεια, αναλύονται τα κειμενογλωσσολογικά στοιχεία του πρωτοτύπου και περιγράφονται τα στάδια της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι κυριότερες μεταφραστικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία στο λεξιλογικό, μορφοσυντακτικό, υφολογικό και πραγματολογικό επίπεδο. Η αιτιολόγηση των μεταφραστικών επιλογών ερείδεται στις σχετικές μεταφραστικές θεωρίες.


41. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπασμάτων του άρθρου "Electrodermal activity as a measure of emotions in media accecibility research: methodological considerations που δημοσιεύτηκε στο Journal of Specialised Translation (2020)
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of an excerpt from the article "Electrodermal activity as a measure of emotions in media accecibility research: methodological considerations" published in the Journal of Specialised Translation (2020)
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL

H παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική επιλεγμένων αποσπασμάτων από το επιστημονικό άρθρο με τίτλο «Electrodermal activity as a measure of emotions in media accessibility research: methodological considerations», με συγγραφείς τους Anna Matamala, Olga Soler-Vilageliu, Gonzalo Iturregui-Gallardo , Anna Jankowska, Jorge-Luis Mendez-Ulrich και Anna Serrano Ratera, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2020 στο Τεύχος 33 του περιοδικού Τhe Journal of Specialised Translation. Σκοπός του άρθρου είναι να προτείνει τη χρήση της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας ως αντικειμενικό τρόπο μέτρησης σε επιστημονικές έρευνες με θέμα την προσβασιμότητα στο οπτικοακουστικό υλικό. Η εργασία είναι δομημένη σε έξι ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία εισαγωγή στο θέμα της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας και των εφαρμογών της. Επιπλέον αναλύεται το είδος και η λειτουργία του Κειμένου – Πηγή και του δια-επιστημονικού χαρακτήρα του. Ακολουθεί η αντιστοιχισμένη μετάφραση και το γλωσσάρι των όρων που αποδελτιώθηκαν από το Κείμενο – Πηγή. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η τεκμηρίωση των 60 όρων που αποδελτιώθηκαν, με ορισμό και συγκείμενο, μαζί με τις πηγές τους, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική. Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση της διαδικασίας ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης και στην έκτη ενότητα γίνεται ανάλυση των μεταφραστικών προβλημάτων και δυσκολιών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη μία μεταφράστρια όταν καλείται να μεταφράσει επιστημονικά κείμενα που συνδυάζουν όρους από ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα αυτά της ιατρικής, της τεχνολογίας και της μεταφρασεολογίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει, μέσω της θεματικής του Κειμένου – Πηγή, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα στον τομέα της οπτικοακουστικής μετάφρασης.


42. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΑΡΟΎΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/12/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα αποσπάσματος του βιβλίου περί οικονομικών: "Living Rich/ Smart: How to get more of what you really want"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from English to Greek of an excerpt from the financial book: "Living Rich/ Smart: How to get more of what you really want"
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


43. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΙΟΓΚΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/12/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση (EN-EL) - Απόσπασμα από το άρθρο "Creating wealth through debt" του Michael Hudson
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation From English into Greek of an excerpt of the article "Creating wealth through debt" written by Michael Hudson
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα ενός αποσπάσματος του άρθρου με τίτλο «Creating wealth through debt» του Michael Hudson. Ο συντάκτης του κειμένου μελετά την έννοια του χρέους σε συνάρτηση με τη δημιουργία πλούτου και αναλύει την εξέλιξη του καπιταλισμού στον Δυτικό Κόσμο υπό το πρίσμα ποικίλων οικονομικών θεωριών. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος αναλύεται η μεταφραστική θεωρία στην οποία βασίστηκε η μετάφραση, η μεταφραστική εντολή και η μεταφραστική στρατηγική. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με την τυπολογική ταξινόμηση του πρωτοτύπου, με βάση τα επίπεδα ανάλυσης λεξιλογίου, σύνταξης, υφολογίας, με επίκεντρο την περίσταση επικοινωνίας. Στο πρακτικό μέρος, παρατίθενται αρχικά το μετάφρασμα κατ’ αντιστοιχία με το πρωτότυπο και το γλωσσάρι των όρων του κειμένου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η τεκμηρίωση των όρων και τέλος αναλύονται τα σημαντικότερα μεταφραστικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής και ισοδύναμης μετάφρασης του παραπάνω κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση, το είδος, τον σκοπό του κειμένου, αλλά και τα πραγματολογικά στοιχεία του. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της μετάφρασης οικονομικών κειμένων και μερικά από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο μεταφραστής οικονομικών κειμένων.


44. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΪΛΚΟΞ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΟΥΕΝΤΙΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/12/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά προς τα ελληνικά αποσπασμάτων του "Malignant Self Love" του Sam Vaknin".
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from English into Greek of sections from “Malignant Self Love” by Sam Vaknin
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη σχολιασμένη μετάφραση δύο αποσπασμάτων του βιβλίου Malignant Self Love: Narcissism Revisited του συγγραφέα και ψυχολόγου Sam Vaknin. Το έργο εστιάζει τη Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας, μια ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αίσθηση προσωπικής αξίας και έλλειψης ενσυναίσθησης για άλλα άτομα. O συγγραφέας του έργου επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά τις διάφορες πτυχές αυτής της ψυχικής ασθένειας, καθώς και να αιτιολογήσει τα κίνητρα πίσω από τις χειριστικές και εγωπαθείς συμπεριφορές των ατόμων με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Πρόκειται για ένα αντικείμενο στον κλάδο της ψυχολογίας και ψυχιατρικής που έχει παρεξηγηθεί, και επικρατούν πολλές παρανοήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις. Ένας από τους στόχους του Vaknin είναι η διευκρίνηση και απομυθοποίηση τέτοιων αντιλήψεων. Καθώς το έργο ισορροπεί ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο και την εκλαϊκευμένη επιστήμη, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση τους βαθμού ύπαρξης ειδικής ορολογίας και γλώσσας, και την ικανότητα συνύπαρξης αυτών με άλλα μη-ειδικά στοιχεία. Στην εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο καθαυτού, το γνωστικό αντικείμενο του και παρατίθεται στοιχισμένο το πρωτότυπο με το μετάφρασμα. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα γλωσσάρι ορολογίας, πίνακας ορολογικής τεκμηρίωσης, και σχολιασμός των μεταφραστικών δυσκολιών που εντοπίστηκαν κατά τη μετάφραση του.


45. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/12/2020
Τίτλος Εργασίας: Φύλο και Γεωγραφική Διάλεκτος στη Μεττααγλώττιση: Μια περιπτωσιολογική μελέτη της ταινίας κινουμένων σχεδίων "Brave" (2012).
Μετάφραση Τίτλου: Gender and Geographic Dialect: A case study of the animation film "Brave" (2012)
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή και την ανάλυση της απόδοσης της γεωγραφικής διαλέκτου στη μεταγλώττιση και στον υποτιτλισμό της ταινίας κινουμένων σχεδίων των Disney και Pixar, Brave (2012), αλλά και την παρουσίαση των χαρακτήρων με βάση το φύλο τους και πως αυτό αντικατοπτρίζεται στο λόγο. Η εν λόγω ταινία αποτελεί ιδανικό παράδειγμα προς ανάλυση για τη μελέτη της μεταφοράς της γεωγραφικής διαλέκτου στην οπτικοακουστική μετάφραση, καθώς είναι η μοναδική ταινία της Disney στην οποία όλοι οι χαρακτήρες μιλάνε μια άλλη γλωσσική ποικιλία πέρα της πρότυπης γλώσσας (standard language) στο πρωτότυπο. Επίσης, η ταινία Brave (2012) είναι από τις πρώτες που ανήκουν στη δεύτερη γενιά ταινιών με πριγκίπισσες της Disney. Αυτό συνεπάγεται τη προσαρμογή της ταινίας με τα νέα δεδομένα του τέταρτου φεμινιστικού κύματος, δηλαδή την παρουσίαση μιας νέας, ανεξάρτητης και δυναμικής πρωταγωνίστριας, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με τις προκατόχους της. Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά που αφορούν το φύλο αναλύθηκαν μέσα από τη θεωρία και κατηγοριοποίηση της Lakoff (1975), σχετικά με τα χαρακτηριστικά του γυναικείου και ανδρικού λόγου. Η μεταφορά της διαλέκτου εξετάστηκε με τις μεταφραστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην απόδοση του πολιτισμικού στοιχείου, όπως τις ορίζουν οι Γραμμενίδης (2009), Baker (1992), Newmark (1988) και Δημητρούλια & Κενδρωτής (2015). Απώτερος στόχος της εργασίας είναι να συνεισφέρει στον διάλογο για τη μετάφραση των γεωγραφικών διαλέκτων αλλά και του φύλου στα οπτικοακουστικά προϊόντα στα ελληνικά, που ακόμη βρίσκεται, όπως προκύπτει από την ελληνική βιβλιογραφία, σε αρχικό στάδιο.


46. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά αποσπασμάτων του άρθρου: "The world as gallery, conceptualism and global neo-avant-garde" της Zoe Sutherland από το περιοδικό New Left Review
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from English to Greek of excerpts from the article "The world as gallery, conceptualism and global neo-avant-garde" by Zoe Sutherland from the journal New Left Review
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα τριών αποσπασμάτων του άρθρου με τίτλο “The world as gallery, conceptualism and global neo-avant-garde”, το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New Left Review, με συγγραφέα τη Zoe Sutherland. Η συντάκτρια του άρθρου μελετά την Εννοιολογική τέχνη, όπως αυτή γεννήθηκε και άνθισε σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, αντιμετωπίζοντάς την ως την κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένη τέχνη. Η εργασία αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Στο πρώτο μέρος, προσεγγίζεται η ιστορία της Εννοιολογικής τέχνης και η σχέση της Ιστορίας της τέχνης με τη θεωρία και την πράξη της μετάφρασης. Επίσης, ανιχνεύεται κάθε διάσταση του κειμένου-πηγής, σε γλωσσικό επίπεδο, αλλά και ορίζεται η μεταφραστική στρατηγική, η οποία αποφασίστηκε με γνώμονα τη μεταφραστική εντολή. Στο πρακτικό μέρος, παρατίθεται, αρχικά, το μετάφρασμα κατ’ αντιστοιχία με το πρωτότυπο και το γλωσσάρι των όρων του κειμένου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η τεκμηρίωση των όρων και, τέλος, αναλύονται τα σημαντικότερα μεταφραστικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής και ισοδύναμης μετάφρασης του εν λόγω κειμένου με βάση την επικοινωνιακή περίσταση, το είδος και τον σκοπό του κειμένου. Μέσω της παρούσας εργασίας, αναδείχθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το συγκεκριμένο πεδίο και κατέστη σαφές ότι πρόκειται για μια ανεξερεύνητη περιοχή σε ορολογικό αλλά και φρασεολογικό επίπεδο, πεδίο δόξης λαμπρό για μελλοντική έρευνα.


47. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση (EN-EL) "Marlene Dumas "Sweet Nothings: Notes and Texts" - Ορολογία και Διακειμενικότητα: Αποσπάσματα "Why do I write (About Art), "Blind Spots".
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation (EN-EL): Marlene Dumas "Sweet Nothings: Notes and Texts" - Terminology and Intertextuality
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση δύο αποσπασμάτων, από το βιβλίο με τίτλο «Sweet Nothings: Notes and Texts», έργο της ζωγράφου και συγγραφέα Marlene Dumas. Σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, είναι η παραγωγή μιας λειτουργικής και ισοδύναμης μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα εντός συγκεκριμένου πλαισίου, το οποίο ορίζεται από την μεταφραστική εντολή (σύμφωνα με την θεωρία της Christiane Nord). Η μετάφραση των δύο αποσπασμάτων αυτών, με τίτλο «Why do I Write (About Art)» και «Blind Spots», αναδεικνύει προβληματικές που αφορούν σε θέματα ορολογίας, όπως και προβληματικές που έχουν εκφραστικές, πραγματολογικές και διακειμενικές προεκτάσεις. Το πεδίο των εικαστικών τεχνών σε επίπεδο ορολογίας αλλά και θεωρητικό, αποτελεί ένα σημείο ακόμα σκοτεινό και ανεξερεύνητο για το αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας και ακόμα περισσότερο, όταν το πεδίο αυτό αναλύεται μέσα από την οπτική γωνία της ίδιας της καλλιτέχνιδος. Το διεπιστημονικό, ορολογικό, αλλά και γενικότερο υπόβαθρο των αποσπασμάτων αυτών, αναδεικνύει τον πολυσχιδή χαρακτήρα του πεδίου της τέχνης και συγκεκριμένα της ζωγραφικής, στοιχείο εμφανές εντός των κεφαλαίων της ορολογικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης των μεταφραστικών δυσκολιών της παρούσας εργασίας. Η μετάφραση του ιδιαίτερου εκφραστικού μέσου της Dumas, όπως και των διακειμενικών και πραγματολογικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα κείμενά της, αποτέλεσε έναυσμα για την επανεξέταση εννοιών και όρων οι οποίοι ανήκουν στο πεδίο των εικαστικών τεχνών


48. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση (EN-EL) Αποσπάσματα από την Ευρωπαϊκή Δημόσια Έκθεση Αξιολόγησης (EPAR) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για το φαρμακευτικό προϊόν Recarbrio
Μετάφραση Τίτλου: Annoated translation (EN-EL) - Passages from the European Medical Association's (EMA) European Public Assessment Report (EPAR) for Recarbrio
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν αφενός η μετάφραση αποσπασμάτων ενός ειδικού φαρμακευτικού κειμένου, και αφετέρου η ανάλυση των μεταφραστικών επιλογών. Όσον αφορά στο προς μετάφραση κείμενο, πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Έκθεση Αξιολόγησης (EPAR) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το φαρμακευτικό προϊόν Recarbrio. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας γίνεται ανάλυση του προς μετάφραση κειμένου, δηλαδή του κειμένου πηγής (ΚΠ). Εξετάζεται το είδος του κειμένου, η επικοινωνιακή περίσταση, η κειμενική λειτουργία, αλλά και άλλες παράμετροι που καθόρισαν τον τρόπο μετάφρασης των επιμέρους όρων και προτάσεων. Στη δεύτερη ενότητα παρατίθεται το κείμενο στόχος (ΚΣ) κατ’ αντιστοιχία με το ΚΠ. Ο όρος «ΚΣ» χρησιμοποιείται για τη μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου από τα αγγλικά (γλώσσα πηγή, ΓΠ) στα ελληνικά (γλώσσα στόχο, ΓΣ). Στην τρίτη ενότητα υπάρχει το γλωσσάρι με τους αγγλικούς ειδικούς όρους και την ελληνική τους απόδοση. Το γλωσσάρι ακολουθεί η τεκμηρίωση των όρων, η οποία γίνεται βάσει αξιόπιστων πηγών όπως αυτές περιγράφονται στα επιστημονικά κείμενα της βιβλιογραφίας. Στη μεταφραστική θεωρία βασίζονται, επίσης, ο εντοπισμός και η ανάλυση των μεταφραστικών κ.ά. προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζονται στην τέταρτη ενότητα της εργασίας, αλλά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή τους.


49. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Βιντεοπαιχνίδια και επιχώρια προσαρμογή στον ελληνόφωνο χώρο: Μια περιπτωσιολογική μελέτη του League of Legends
Μετάφραση Τίτλου: Videogame Localization for a Greek Audience: A case study of League of Legends
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Ανέκαθεν, η ψυχαγωγία αποτελούσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, ενώ το στοιχείο του παιχνιδιού συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του πολιτισμού (Huizinga, 1938). Τα βιντεοπαιχνίδια, χάρη στην πολύπλευρη και ιδιαίτερη φύση τους, συνδυαστικά με τη δυνατότητα εμβύθισης (immersion) που παρέχουν στους παίκτες, κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, γεννώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα μια από τις πλέον, αν όχι την πλέον, κερδοφόρα βιομηχανία (ESA, 2019). Αναπόφευκτα, το ολοένα και αυξανόμενο κοινό τους δημιούργησε την ανάγκη για τη μετάφραση ή την επιχώρια προσαρμογή τους. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τη δημοτικότητα των βιντεοπαιχνιδιών, η οποία παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση, η επιχώρια προσαρμογή φαίνεται να μην χαίρει ιδιαίτερου ερευνητικού και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, γεγονός που παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα (O’Hagan, 2019). Κύριος στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η παρουσίαση της φύσης και των προκλήσεων της επιχώριας προσαρμογής για τον ελληνόφωνο χώρο μέσω παραδειγμάτων από το League of Legends, (2009) αλλά και η διερεύνηση του κατά πόσο οι επιλογές των μεταφραστών ή/και ειδικών επιχώριας προσαρμογής μπορούν να ενισχύσουν ή να δυσχεράνουν την εμπειρία των παικτών και το αίσθημα της εμβύθισης. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πραγματοποιήθηκε μια ποιοτική μελέτη 10 παικτών League of Legends, οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά σε μια σειρά από ημί-δομημένες συνεντεύξεις με σκοπό να παρέχουν ανατροφοδότηση πάνω σε επιλεγμένες γραμμές διαλόγου του παιχνιδιού.


50. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά αποσπασμάτων του άρθρου με τίτλο: "Post-traumatic stress disorder depression among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq".
Μετάφραση Τίτλου: Post-traumatic stress disorder depression among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq.
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση επιστημονικού κειμένου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και, συγκεκριμένα, μετάφραση αποσπασμάτων του άρθρου με τίτλο «Post-traumatic stress disorder and depression among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq», το οποίο συντάχθηκε από τους επιστήμονες Harem Nareeman Mahmood, Hawkar Ibrahim, Katharina Goessmann, Azad Ali Ismail και Frank Neuner και δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό ιατρικό περιοδικό Conflict and Health στις 8 Νοεμβρίου 2019. Το ζήτημα το οποίο πραγματεύεται το εν λόγω άρθρο είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες (ΔΜΣ) και η κατάθλιψη των Σύριων προσφύγων που διαμένουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ειδικότερα, πρόκειται για μελέτη η οποία διεξήχθη το 2017 από ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών με τη μορφή συνεντεύξεων και τη χρήση επικυρωμένων ψυχομετρικών εργαλείων σε 988 Κούρδους της Συρίας οι οποίοι ήταν πρόσφυγες που διέμεναν σε προσφυγικό καταυλισμό του Ιρακινού Κουρδιστάν. Σκοπός της εν λόγω μελέτης ήταν η εκτίμηση της παρουσίας συμπτωμάτων ΔΜΣ και κατάθλιψης στα άτομα αυτά. Η παρούσα εργασία διαρθώνεται σε ενότητες στις οποίες παρουσιάζεται το κείμενο-πηγή (ΚΠ) και το κείμενο-στόχος (ΚΣ) κατ’ αντιστοιχία, αποδελτιώνονται οι βασικότεροι όροι του ΚΠ με την καταγραφή τους σε γλωσσάρι κατ’ αλφαβητική σειρά, τεκμηριώνονται οι όροι που αποδελτιώθηκαν με την παράθεση ορισμού ή, ελλείψει αυτού, με επεξηγηματικό συγκείμενο, τόσο στη γλώσσα-πηγή (ΓΠ) όσο και στη γλώσσα-στόχο (ΓΣ), καθώς και με την παράθεση των πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν, αναλύονται τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, και, τέλος, παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία.


51. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά του αποσπάσματος “Ficciones somaticas. La invencion de las hormonas sexuales” από το βιβλίο Testo yonqui. Sexo, drogas y biopolitica του Paul B. Preciado
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from Spanish into Greek of the extract "Ficciones somaticas. La invencion de las hormonas sexuales" of the Paul B. Preciado's book "Testo yonqui. Sexo, drogas y biopolitica".
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί τη σχολιασμένη μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά του αποσπάσματος με τίτλο «Ficciones somaticas. La invencion de las hormonas sexuales» από το βιβλίο Testo yonqui: Sexo, drogas y biopolitica (Βαρκελώνη, 2020) του ισπανού συγγραφέα Paul B. Preciado. Το απόσπασμα μελετά το πλαίσιο στο οποίο ανακαλύπτονται οι σεξουαλικές ορμόνες, καθώς και τη μετέπειτα συνθετική τους παραγωγή, οι οποίες λειτουργούν ως μηχανισμός υποκειμενοποίησης που μετατρέπει το ανθρώπινο σώμα σε κεφάλαιο στη φαρμακοπορνογραφική εποχή. Ως εκ τούτου, με τη μετατροπή του φυσικού σε συνθετικό αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτά το κοινωνικό φύλο, η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική ταυτότητα. Στόχος της εργασίας, εκτός από τη μετάφραση, είναι η τεκμηρίωση της επιλεγμένης ορολογίας που εμφανίζεται στο κείμενο, καθώς και η ανάλυση μεταφραστικών προβλημάτων που προέκυψαν καθ’ όλη τη μεταφραστική διαδικασία


52. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΑΜΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο Ορολογίας στο πεδίου πολιτισμού σε συνεργασία με τη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TermCoord) με γλώσσες εργασίας αγγλικά - γαλλικά - ελληνικά
Μετάφραση Τίτλου: Terminology project in culture in collaboration with the Terminology Coordination Unit of the European Parliament (Termcoord) with EN-FR-EL as working languages
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Termcoord) και ανήκει στο πρόγραμμα YOUR TERM CULT, το οποίο έχει στόχο την συλλογή και τεκμηρίωση ορολογίας στο πεδίο του πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Σκοπός της εργασίας ήταν η αναζήτηση ισοδύναμων όρων και η τεκμηρίωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, των όρων που περιλαμβάνονται στην υπάρχουσα βάση ορολογίας στην γαλλική γλώσσα που έχει δημιουργηθεί από την ερευνητική ομάδα του ΙSIT. Επιπλέον έγινε προσπάθεια αναζήτησης ορισμού ή συγκειμένου στην αγγλική γλώσσα, για τους παραπάνω όρους. Για τους σκοπούς της έρευνάς δημιουργήθηκαν σώματα κειμένων, τα οποία επεξεργαστήκαμε με το εργαλείο Sketch Engine με σκοπό τόσο την τεκμηρίωση των όρων, όσο και την αναζήτηση ορισμού/συγκειμένου. μας οργανώθηκαν τελικά σε μια οντολογία σε μορφή Εxcel. H εργασία περιλαμβάνει παρουσίαση του πεδίου της έρευνας, της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε, των εργαλείων επεξεργασίας σωμάτων κειμένων, αναλυτική παρουσίαση των σταδίων της έρευνάς και παράρτημα με δείγματα των σωμάτων κειμένων και την οντολογία, σε μορφή Εxcel, με τα αποτελέσματα της εργασίας μας.


53. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΑΓΓΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Τεχνητά παραγόμενα πλάσματα και δόμηση ταυτότητας στο Never Let Me Go του Kazuo Ishiguro και το Westworld του HBO: Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση
Μετάφραση Τίτλου: Artificially Produced Creatures and Identity Construction in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go and in HBO’S Westworld: A Psychoanalytic Reading
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την κατασκευή της ταυτότητας των τεχνητά παραγόμενων πλασμάτων. Επικεντρώνεται στους κλώνους στο μυθιστόρημα του Kazuo Ishiguro Never Let Me Go και στα ανδροειδή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του HBO Westworld, με σκοπό να αποδείξει ότι η δόμηση της ταυτότητάς τους αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο δομείται η ανθρώπινη ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα, και στις δύο περιπτώσεις, οι αναγνώστες και οι τηλεθεατές, αντίστοιχα, παρατηρούν τους κύριους χαρακτήρες να αναπτύσσουν και να εδραιώνουν τις ταυτότητές τους με βάση στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κατασκευή της ανθρώπινης ταυτότητας, όπως η μνήμη και ο καθρέφτης. Η παραπάνω θέση υποστηρίζεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση: αφενός, τις θεωρίες του Sigmund Freud σχετικά με τη μνήμη, τα όνειρα, τη συνείδηση και το ασυνείδητο, και αφετέρου, τη θεωρία του καθρέφτη του Jacques Lacan και τα θέματα που προκύπτουν από αυτήν για τη δόμηση της ανθρώπινης ταυτότητας.


54. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΡΔΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/11/2020
Τίτλος Εργασίας: Μεταδημιουργία: Θεωρητική προσέγγιση και περιπτωσιολογική μελέτη της αγγλικής διαφημιστικής καμπάνιας "End Period Poverty" ("Μην είσαι απούσα).
Μετάφραση Τίτλου: Transcreation and Advertisement: The case study of the campaign "Don't be absent" - "find period poverty"
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΟΥΪΖΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της μεταδημιουργίας, μίας νέας πρακτικής της επιστήμης της μετάφρασης, η οποία πρωταγωνιστεί στους χώρους της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Αρχικά, έγινε προσπάθεια θεωρητικής αποσαφήνισης της μεταδημιουργίας, με την παράθεση σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών, όπου έγινε αναφορά και στην ορολογία που χρησιμοποιήθηκε και στην εργασία. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε περιπτωσιολογική μελέτη, κατά την οποία εξετάστηκαν σε αντιπαραβολή δύο διαφημιστικές καμπάνιες της εταιρείας P&G (Always). Η μία διαφημιστική καμπάνια είναι στην αγγλική γλώσσα και η άλλη αποτελεί το προϊόν της μεταδημιουργίας της για το ελληνικό κοινό (“End period poverty”-«Μην είσαι απούσα»). Οι δύο καμπάνιες εξετάστηκαν σε μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο και εντοπίστηκαν ομοιότητες και διαφορές σε λεκτικό και οπτικό επίπεδο. Τέλος, έγινε σχολιασμός ενός παρακειμένου, μίας διαφήμισης με ίδια θεματική και στόχευση αλλά με διαφορετικό πλαίσιο δημιουργίας.


55. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/10/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης διερμηνείας του ΔΠΜΣ διερμηνείας και μετάφρασης, με έμφαση στην προετοιμασία του διερμηνέα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting of the J.P.P.S. “Conference Interpreting and Translation” with emphasis on the interpreter’s preparation and the difficulties that might arise while interpreting
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στην προετοιμασία του διερμηνέα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει» έχει ως στόχο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται ο διερμηνέας και τις πάσης φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζει πριν και κατά τη διάρκεια της διερμηνείας, όπως οι δύο αυτές παράμετροι έγιναν αντιληπτές από τη γράφουσα κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης. Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: περιλαμβάνει την εισαγωγή με μια σύντομη θεωρητική ανάλυση, τέσσερα κεφάλαια αφιερωμένα στις επιμέρους διοργανώσεις, όπου η γράφουσα έκανε την πρακτική άσκησή της, τα συμπεράσματα εν είδει επιλόγου που φιλοξενούν τον απολογισμό της πρακτικής της άσκησης, τη βιβλιογραφία με την παράθεση των πηγών και τέλος, το παράρτημα, όπου παρατίθενται αποσπάσματα από το υλικό της κάθε πρακτικής άσκησης και από τα γλωσσάρια καθώς και τα έντυπα αξιολόγησης. Το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η εργασία είναι ότι περισσότερο από οτιδήποτε η προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας της διερμηνείας και της αντιμετώπισης των πολυεπίπεδων προκλήσεων που είναι άμεσα συνυφασμένες με τη δραστηριότητα αυτή.


56. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/10/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στις δυσκολίες που προέκυψαν και τον ρόλο του διερμηνέα
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting course of the (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, with emphasis on the interpreter’s role and the difficulties that might arise while interpreting
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρούσα εργασία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η γράφουσα κατά τη διάρκεια της εργασίας της ως διερμηνέα συνεδρίων στο πλαίσιο της πρακτικής της άσκησης για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε για διάφορους φορείς και σε διάφορους χώρους. Μεταξύ άλλων, για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2019) και της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, αλλά και στο Διεθνές Συνέδριο «Πάντα ρεί: Η αλλαγή στις Θεραπευτικές Κοινότητες». Στόχος της είναι να αναδείξει τον ρόλο του διερμηνέα και τις διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες της κάθε μορφής διερμηνείας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Για να το επιτύχει, συνδυάζει το βιβλιογραφικό υπόβαθρο με την πολύτιμη εμπειρία της γράφουσας.


57. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/9/2020
Τίτλος Εργασίας: Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων στο Possessing the Secret of Joy (1992) της Άλις Γουόκερ και το Λουλούδι της Ερήμου (1998) της Γουόρις Ντίρι
Μετάφραση Τίτλου: Female Genital Mutilation in Alice Walker’s “Possessing the Secret of Joy” (1992) and Waris Dirie’s “Desert Flower” (1998)
Επιβλέπων/ουσα: ΔΟΜΝΑ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ


58. Ονοματεπώνυμο: ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/9/2020
Τίτλος Εργασίας: Αναθεωρήσεις του Φύλου στα ποιήματα του Τζον Κιτς «Lamia”, “Isabella” και “The Eve of St. Agnes”
Μετάφραση Τίτλου: Gender Ambivalence in John Keats’s “Lamia”, “Isabella” and “The Eve of St. Agnes”
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


59. Ονοματεπώνυμο: ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/9/2020
Τίτλος Εργασίας: Η Ελεύθερη Βούληση στην Αρθρουριανή Λογοτεχνίας του Chretien de Troyes
Μετάφραση Τίτλου: Free Will in Chretien de Troyes’ Arthurian Romances
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ


60. Ονοματεπώνυμο: ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Πολυτροπική επικοινωνία σε μια διαφήμιση στο Youtube.
Μετάφραση Τίτλου: Multimodal Communication in a Youtube commercial
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Τα τελευταία χρόνια γνωσιακοί γλωσσολόγοι, που δραστηριοποιούνται στη Θεωρία της Εννοιακής Μεταφοράς, έχουν μετατοπίσει την προσοχή τους από τις γλωσσικές πραγματώσεις της μεταφοράς, αλλά και άλλων μηχανισμών, στη μελέτη των πολυτροπικών εκδηλώσεων αυτών των γνωσιακών μηχανισμών (Duignan et al., 2004• Fahlenbrach, 2008• Coegnarts & Kravanja, 2012• μεταξύ πολλών άλλων). Όπως σημειώνει ο Forceville (1996: 1), η παραδοχή ότι η μεταφορά είναι ένα εννοιακό και όχι γλωσσικό φαινόμενο χρονολογείται από το βιβλίο Metaphors We Live By από τον Lakoff & Johnson, όμως δεν έχει λάβει τη δέουσα σημασία. Ακολουθώντας αυτήν την τάση και εφαρμόζοντας τις ιδέες της Θεωρίας της Εννοιακής Μεταφοράς που σχετίζονται με την πολυτροπικότητα, πολλοί μελετητές έχουν αναλάβει τη μελέτη της μη-κυριολεκτικότητας στη διαφήμιση. Αυτή η μελέτη αξιοποιεί τις προηγούμενες αυτές αναζητήσεις όμως απομακρύνεται από τις παραδοσιακές πλατφόρμες διαφήμισης όπως η τηλεόραση (Forceville, 2007• Urios-Aparisi, 2009) ή τα έντυπα μέσα (Hidalgo-Downing & Mujic, 2011• Perez-Sobrino et al., 2018). Αντ’ αυτού, επικεντρώνεται στη διαφήμιση στο Youtube, μέσω της συζήτησης της διαφήμισης για τη σειρά κινητών Galaxy S10 της Samsung (διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=ZCfgkIyD9g0&t=17s• ανακτήθηκε 19/11/2020). Με λιγότερους περιορισμούς από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, το Youtube έχει γίνει μια από τις σημαντικότερες διαφημιστικές πλατφόρμες. Η παρούσα έρευνα λοιπόν εξετάζει το σύνολο των εννοιακών μηχανισμών (μεταφορές και μετωνυμίες) που διαπερνούν το σύνολο του βίντεο, και επιχειρεί να απαντήσει τις παρακάτω ερωτήσεις: α) Ποιοι τρόποι χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τη μη-κυριολεκτικότητα στη διαφήμιση στο Youtube; β) Αλληλεπιδρούν αυτοί οι τρόποι μεταξύ τους;, και αν ναι γ) για ποιο σκοπό. Κάθε διαφημιστής αποσκοπεί στο να μεταδώσει συγκεκριμένες θετικές πληροφορίες για ένα προϊόν (ή μια μάρκα) οπότε το να δοθούν αυτές οι πληροφορίες με έντονο τρόπο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα μ’ αυτό θα αναμέναμε την παρουσία πολλών διαφορετικών τρόπων οι οποίοι εξασφαλίζουν πρόσβαση στο κεντρικό μεταφορικό σενάριο της διαφήμισης και το υπερτονίζουν. Ο διαφημιστής θα πρέπει τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει τη γλώσσσα, την εικόνα, το χρώμα και τη μουσική ως τρόπους αλλά θα μπορούσαν αν προκύψουν και άλλοι. Όπως υπόρρητα διατυπώθηκε παραπάνω, αυτοί οι τρόποι θα πρέπει να συνεργάζονται ως ένα αδιαίρετο σύνολο με την έννοια ότι ο καθένας συνεισφέρει στην υποστήριξη και στην ανάδειξη του “συστεματικού” μεταφτονυμικού σεναρίου (ΤΟ SAMSUNG GALAXY S10 ΓΙΑ ΤΗ) SAMSUNG ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ που διαπερνά όλο το διαφημιστικό και καθοδηγεί την ερμηνεία του (Gibbs & Cameron, 2008: 71-72)


61. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΠΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Ενσυναίσθηση και Πολυτροπικότητα στη Διαδικτυακή Διδασκαλία της Αγγλικής στους ενήλικες: Η περίπτωση των έργων του Jonathan Safran Foer Extremely Loud and Incredibly Close και της Kate Pullinger Inanimate Alice
Μετάφραση Τίτλου: Empathy and Multimodality in Online EFL Adult Teaching: The Case of Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close and Kate Pullinger’s Inanimate Alice
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή

Στη συγκεκριμένη διατριβή εστιάζουμε στο έργο του Jonathan Safran Foer Extremely Loud and Incredibly Close (2005) και της Kate Pullinger Inanimate Alice (2005) και αναπτύσσουμε τους τρόπους που η ηλεκτρονική λογοτεχνία συνδέεται με την ψηφιακή λογοτεχνία καθώς και τους λόγους που τις καθιστούν κατάλληλες να χρησιμοποιοηθούν ως υλικό στην ψηφιακή διδασκαλία εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας. Οι έννοιες της ενσυναίσθησης (empathy), της ανάπτυξης της προσωπικότητας (character development) και της πολυτροπικότητας (multimodality) είναι καίριας σημασίας στην παρούσα διατριβή. Στην περίπτωση του Foer, το τυπωμένο λογοτεχνικό κείμενο διανθίζεται και μεταμορφώνεται με τη χρήση ψηφιακών στοιχείων. Στο έργο της Pullinger το λογοτεχνικό κείμενο προσφέρεται με τη μορφή της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, η οποία φανερώνεται ως μία σύγχρονη και δυναμικότατη μορφή λογοτεχνίας που μπορεί να ελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών που είναι δεινοί χρήστες της ψηφιακής τεχνολογίας.Η πολυτροπικότητα (multimodality), η οποία αξιοποιείται στο ακέραιο και στα δύο έργα, επιδιώκει την πλήρη απορρόφηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος παράλληλα με τον ενθουσιασμό του. Επιπλέον, στην παρούσα διατριβή αναπτύσσουμε στους τρόπους με τους οποίους τα δύο έργα μπορούν να αξιοποιηθούν στην ψηφιακή τάξη και την online διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, όπου η ανάγκη για συναισθηματική σύνδεση είναι πιο επιτακτική εξαιτίας της φυσικής, όχι συναισθηματικής, απόστασης μεταξύ του μαθητή και του καθηγητή. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα έργα των Henry Jenkins, N. Katherine Hayles, Cathy Davidson, Jessica Pressman και Johanna Drucker.


62. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΜΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Δημιουργική Μεταβλητότητα στις Ωδές του Τζον Κιτς
Μετάφραση Τίτλου: Creative Mutability in the Odes of John Keats
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ

Η έννοια της μεταβλητότητας συμβιβάζει τη διαρκή αλλαγή με τα πάντα στον κόσμο, ανεξάρτητα από ηθική κατηγοριοποίηση. Σχετίζεται με τις έννοιες της ρευστότητας και της αναγκαιότητας. Για τους Ρομαντικούς, ενσαρκώνεται κατά κόρον στην ποίηση. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει την επιρροή της μεταβλητότητας στις ωδές του Τζον Κιτς, ιδιαιτέρως αν τα ποιήματα αυτά προσεγγιστούν σε μία λογική ακολουθία. Στην «Ωδή στην Αεργία», ο ποιητής αμφιταλαντεύεται μεταξύ αδράνειας και πνευματικής διέγερσης, εμπνευσμένος από στοχασμούς πάνω στην ίδια την τέχνη της ποίησης, ενώ στην «Ωδή προς την Ψυχή», αναλαμβάνει με την ποίησή του να επαναφέρει ένα ξεχασμένο ιδανικό. Στην ανάλυσή μου ακολουθεί η «Ωδή σε μία Ελληνική Υδρία», όπου ο Κιτς προσωρινά αποστασιοποιείται από το ρόλο του ως ποιητής και γίνεται αποδέκτης της τέχνης, στοχαζόμενος την επίδραση της μεταβλητότητας πάνω σε ένα έργο τέχνης. Η «Ωδή προς ένα Αηδόνι» και η «Ωδή στη Μελαγχολία» αποτελούν ποιήματα πνευματικής περισυλλογής · στο πρώτο ποίημα ο Κιτς, προσεγγίζοντας ποιητικά μια κατάσταση καταληψίας, αναλογίζεται τη θνητότητα του ανθρώπινου όντως ως κατάληξη της μεταβλητότητας · στο δεύτερο ποίημα η ίδια σκέψη γίνεται ενσυνείδητη μελαγχολία στα πλαίσια της καθημερινότητας. Στην «Ωδή στο Φθινόπωρο» έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη απεικόνιση των θεμάτων που εξετέθησαν μέχρι τώρα στις ωδές, και ο ποιητής ενσαρκώνει μια στάση αποδοχής και συμφιλίωσης με τις δυνάμεις της μεταβλητότητας. Μέσα από τις ωδές και κυρίως μέσα από την «Ωδή στο Φθινόπωρο», διαφαίνεται ότι η βεβαιότητα της μεταβλητότητας πλήττει μεν προσωπικά τον ποιητή, αλλά και αποτελεί κίνητρο δημιουργίας.


63. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Η Έννοια του Χώρου και της Μετατροπής του Σκοπού Χρήσης Υλικών και Τεχνολογίας στον Νευρομάντη και το Εικονικό Φως του Γουίλλιαμ Γκίμπσον
Μετάφραση Τίτλου: Space and the Re-Purposing of Materials and Technology in William Gibson’s Neuromancer and Virtual Light
Επιβλέπων/ουσα: ΤΑΤΙΑΝΗ ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ


64. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Εξέλιξη ή Εκφυλισμός: Μια Ανάλυση της Δαρβινικής Επιρροής στην «Παράξενη Υπόθεση του Δόκτωρος Τζέκιλ και του Κυρίου Χάιντ» του Ρ. Λ. Στίβενσον και στη «Σκιά Πάνω από το Ίνσμουθ» του Χ. Φ. Λάβκραφτ
Μετάφραση Τίτλου: “Evolution or Degeneration”? An Analysis of Darwinian Influence on R. L. Stevenson’ s “Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” and H. Lovecrafts’ “The Shadow over Innsmounth”
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ

Η θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου, όπως την αναλύει στο βιβλίο Η Καταγωγή των Ειδών (1859), καθώς και στο βιβλίο Η Καταγωγή του Ανθρώπου (1871), ταρακούνησε όλους τους πυλώνες της ανθρώπινης ζωής, και ειδικότερα την επιστήμη και την κουλτούρα. Αυτή η διπλωματική εργασία εξερευνά την αισθητή επιρροή του Δαρβίνου και της επιστήμης σε δύο λογοτεχνικά έργα διαχωρισμένα και χρονικά και γεωγραφικά: Την Παράξενη Υπόθεση του Δόκτωρ Τζέκιλ και του Κύριου Χάιντ από τον Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, δημοσιευμένη για πρώτη φορά στην Αγγλία του 1886, και την «Σκιά πάνω από το Ίνσμουθ» του Χάουαρντ Φίλλιπς Λόβκραφτ, δημοσιευμένη το 1936 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια προσεκτική σύγκριση των δύο αυτών γοτθικών κειμένων αναδεικνύει την ύπαρξη πολλαπλών συνδέσεων και ομοιοτήτων αναμεταξύ τους, οι οποίες αρθρώνονται μέσα από την έκδηλη, δυνατή επιρροή της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου. Η σχεδόν σαγηνευτική διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη εξέλιξη και τον εκφυλισμό, ένα θέμα που αβίαστα προερχόταν από την θεωρία του Δαρβίνου, μπορεί να απομονωθεί ως το πιο σημαντικό θέμα που και τα δύο αυτά λογοτεχνικά έργα προσεγγίζουν. Ταυτόχρονα, το κοινωνικό γίγνεσθαι της Βικτωριανής Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920 συγκρίνεται και αξιολογείται γύρω από το πώς και οι δύο αυτές κοινωνίες επεξεργάστηκαν τις περιπλοκότητες και τα αποτελέσματα, υπονοούμενα και μη, της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου.


65. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Πολιτισμική αντίληψη και εμφάνιση των Εννοιακών Μεταφορών στον Ελληνικό και Βρετανικό Τύπο για την Προσφυγική Κρίση
Μετάφραση Τίτλου: Cultural conceptualizations and Manifestation of Conceptual Metaphors in Greek and British Press on Refugees Crisis
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ


66. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΤΟΥ ΠΑΛΜΥΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Λίστες συχνότητας σε βιβλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2) σε σύγκριση με λίστες συχνότητας σωμάτων κειμένων από φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής
Μετάφραση Τίτλου: Frequency lists in EFL coursebooks (C2) compared to the frequency lists of native English corpora
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


67. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Ενισχύοντας την Ανεξάρτητη Μάθηση της Γλώσσας μέσω της Χρήσης Ψηφιακών Δραστηριοτήτων: Μία Μελέτη Περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: Enhancing Independent Language Learning through the Use of Digitally-Constructed Activities: A Case Study
Επιβλέπων/ουσα: ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ

Αυτή η έρευνα μελετά την επίδραση της εκμάθησης γλώσσας με την βοήθεια του υπολογιστή (CALL) σε μαθητές της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο στόχος ήταν διττός. Αρχικά, να προσδιοριστεί η επίδραση των ψηφιακών δραστηριοτήτων στην γραπτή παραγωγή της παθητικής φωνής, που ήταν το γλωσσολογικό επίκεντρο της έρευνας? δεύτερον, να εκτιμήσουμε το βαθμό στον οποίο προήχθη η ανεξάρτητη εκμάθηση της γλώσσας, μελετώντας το κίνητρο που επέδειξαν οι μαθητές, όπως επίσης, και τις μεθόδους εκμάθησης που εφάρμοσαν κατά την εκτέλεση των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Η ομάδα-στόχος αυτής της έρευνας αποτελούταν από έντεκα Έλληνες έφηβους μαθητές του επιπέδου Β1/Β2, οι οποίοι έκανα εξάσκηση στην παθητική φωνή μόνοι τους στο σπίτι μέσα από μια σειρά διαδικτυακών δραστηριοτήτων που κατασκευάστηκαν για τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Τα ψηφιακά εργαλία που χρησιμοποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν ήταν τα Educaplay, Lyricstraining, Padlet, Playposit, Wizer.me, and Who Wants to Be a Millionaire. Για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τεστ γραπτής παραγωγής λόγου πριν και μετά τις δραστηριότητες, ένα ερωτηματολόγιο και μια συνέντευξη. Τα αποτελέσματα αυτής της έρυνας έδειξαν ότι αυξήθηκε η συχνότητα χρήσης των εκφράσεων στη παθητική φωνή αλλά δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στη γραμματική ορθότητα του σχηματισμού της παθητικής φωνής. Όσον αφορά την ανεξάρτητη εκμάθηση γλώσσας, προήχθη σημαντικά καθώς οι μαθητές επέδειξαν εξωγενή αλλά κυρίως ενδογενή κίνητρο, παρακινούμενοι από τη ψηφιακή σχεδίαση των δραστηριοτήτων και τα στοιχεία της μουσικής, του βίντεο, της ενδιαφέρουσας θεματολογίας, της αυτοματοποίησης και της παιχνιδοποίησης. Επιπροσθέτως, οι μαθητές δούλεψαν μεθοδικά και εφάρμοσαν ένα μεγάλο εύρος στρατηγικών εκμάθησης για να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις δραστηριότητες που απαιτούσαν ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής.


68. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Ερευνώντας τις Απόψεις Ελλήνων Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας Σχετικά με τα Διδακτικά Εγχειρίδια και τα Ψηφιακά Εργαλεία ως προς την Προώθηση των Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα
Μετάφραση Τίτλου: Investigating Greek EFL Teachers’ Views on Teaching Materials and Digital Tools towards the Promotion of 21st Century Skills
Επιβλέπων/ουσα: ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ

Η εμφάνιση του πολυδιάστατου περιβάλλοντος του 21ου αιώνα που διέπεται από προηγμένη τεχνολογία, και χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από πολυεπίπεδες πραγματικότητες και κοινωνικές αλλαγές εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης επιβάλλουν την επαναπροσδιόριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ρόλου των Αγγλικών στην τάξη της διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων εν ενεργεία καθηγητών Αγγλικής σχετικά με την χρησιμότητα των διδακτικών εγχειριδίων και των ψηφιακών εργαλείων ως προς την προώθηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Κύριος στόχος αποτελεί η εξέταση για το εάν τα διδακτικά εγχειρίδια που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα των Αγγλικών στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία, και το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που επιλέγεται από τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας είναι κατάλληλα ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και την προετοιμασία των μαθητών για την ευημερία τους στον σύγχρονο κόσμο. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας συγκρίνονται και αντιπαραθέτονται προκειμένου να εντοπισθεί εάν μία από τις δύο βαθμίδες υπερέχει της άλλης ως προς την προώθηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Για τη συλλογή των δεδομένων υιοθετήθηκε ένας συνδυασμός ποσοτικής (ερωτηματολόγιο), το οποίο διανεμήθη ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκε από 172 συμμετέχοντες και ποιοτικής (ημιδομημένες συνεντεύξεις) με τη μορφή συζητήσεων ομάδων εστίασης, με τη μία ομάδα να αποτελείται από καθηγητές Αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας της πρωτοβάθμιας και η δεύτερη ομάδα με καθηγητές Αγγλικών της Δευτεροβάθμιας. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι παρόλο που οι περισσότεροι καθηγητές Αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας αναγνωρίζουν τη σημασία των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, τα διδακτικά εγχειρίδια και τα ψηφιακά εργαλεία δεν συντελούν στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπερτερεί της δευτεροβάθμιας στην προώθηση των περισσοτέρων από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και συνεπώς στην αποτελεσματικότερη γαλούχηση των νεαρών μαθητών με τα πολύτιμα αυτά εφόδια. Η έρευνα ολοκληρώνεται με κάποιες εισηγήσεις σχετικά με την ανάγκη για επιπρόσθετη εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας πάνω σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προωθούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα επί του συγκεκριμένου θέματος.


69. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Ερευνώντας την επίδραση που έχουν οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, η επαγγελματική εξέλιξη και η εμπειρία των καθηγητών αγγλικής γλώσσας στην υιοθέτηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Μετάφραση Τίτλου: Investigating the impact of EFL teachers’ self-efficacy beliefs, professional development and experience on the implementation of differentiated instruction
Επιβλέπων/ουσα: ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΓΑΡΗ

Μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφέρεται στον σημαντικό ρόλο των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας, της επαγγελματικής εξέλιξης και της εμπειρίας των καθηγητών στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Παρόλα αυτά οι έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται στο ελληνικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι ελάχιστες. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει το κατά πόσο οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, η επαγγελματική εξέλιξη και η εμπειρία των καθηγητών αγγλικής γλώσσας επιδρά στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Για τον σκοπό της έρευνας σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης αποτελούμενο από τρία μέρη. Στην έρευνα συμμετείχαν 130 καθηγητές αγγλικών οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καθηγητές με υψηλότερο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας τείνουν να εφαρμόζουν διαφοροποιημένη διδασκαλία πιο συχνά σε σύγκριση με καθηγητές με χαμηλότερο αίσθημα. Όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη, οι μεταπτυχιακές σπουδές και η αποτελεσματική εκπαίδευση είναι από τους παράγοντες που επίσης επιδρούν στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σχετικά με την εμπειρία των καθηγητών, φαίνεται πως καθηγητές με μεγαλύτερη εμπειρία είναι πιο πρόθυμοι να εφαρμόσουν αυτό το είδος διδασκαλίας. Τέλος, προτείνονται αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία όχι μόνο πληροφορούν τους καθηγητές, αλλά επιπλέον επιτρέπουν την εξάσκηση στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, μέσα από την συζήτηση και την συνεργασία με τους συναδέλφους.


70. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Επανατροφοδότηση στα Λάθη και Αισθήματα Άγχους σε Μικρούς Μαθητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: Μια μελέτη περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: Oral Corrective Feedback and Anxiety in Young EFL Learners: A Case Study
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΎΛΟΥ

Η προφορική επανατροφοδότηση στα λάθη είναι αναμφίβολα μια σημαντική μεταβλητή κατά την διαδικασία της εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας και ανήκει στις πιο διαδεδομένες τεχνικές των δασκάλων για την διόρθωση στα λάθη των μαθητών (Psaltou-Joycey, 2004). Παρόλα αυτά, πολλαπλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των διάφορων τύπων επανατροφοδότησης και ένας τέτοιος παράγοντας είναι το άγχος σχετικά με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (DeKeyser, 1993). Αυτό εκδηλώνεται με ανησυχία ή ακόμα και φόβο και βιώνεται αποκλειστικά από μαθητές σε ξενόγλωσσες τάξεις (Rassaei, 2015). Επίσης, εμφανίζεται σε νεαρούς μαθητές που μαθαίνουν τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα (Liu & Chen, 2013), ενώ το άγχος αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή απόδοση και επιτυχία τους (Gkonou, 2014). Ωστόσο, παρόλη την προσοχή και την έρευνα που έχει προσελκύσει το θέμα, ελάχιστες μελέτες έχουν διερευνήσει την σχέση μεταξύ του άγχους και την προφορική επανατροφοδότηση στα λάθη (Rassaei, 2015) και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έχουν καταλήξει σε ποικίλα και διφορούμενα συμπεράσματα. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερευνών που αφορούν στο θέμα αυτό αναφέρονται σε ενήλικους μαθητές της ξένης γλώσσας παραβλέποντας το γεγονός ότι το άγχος είναι επίσης πρόδηλο ανάμεσα σε νεαρούς μαθητές (Liu & Chen, 2013). Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων που έχουν οι αναδιατυπώσεις (recasts) και η μεταγλωσσική ανατροφοδότηση (metalinguistic feedback) στην εκμάθηση γραμματικών φαινομένων σε δύο δίδυμες νεαρές μαθήτριες της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, σε συσχετισμό με τα επίπεδα άγχους τους. Ένα μη χρονομετρημένο τεστ γραμματικής ορθότητας και ένα τεστ προφορικής μίμησης χρησιμοποιήθηκαν ως τα εργαλεία της μελέτης για την μέτρηση της έμμεσης και άμεσης γνώσης των γραμματικών φαινομένων από τις συμμετέχουσες (Ellis et. al, 2006) τόσο πριν, όσο και μετά την κύρια παρέμβαση. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το άγχος και μια ημι-δομημένη συνέντευξη για την μέτρηση του άγχους σχετικά με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Οι συνεδρίες της κύριας παρέμβασης διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες. Οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να επαναδιατυπώσουν οκτώ μικρές ιστορίες ενώ λάμβαναν προφορική επανατροφοδότηση όταν εντοπίζονταν λάθη σε δύο γραμματικά φαινόμενα: την κατάληξη –ed του Απλού Αορίστου και την κατάληξη –s του τρίτου ενικού προσώπου στα Αγγλικά. Ακολούθησε ένα άμεσο τεστ έπειτα από το πέρας της κάθε εβδομάδας παρέμβασης, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκαν και άλλα τεστ μετά το πέρας τεσσάρων εβδομάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συμμετέχουσες διέφεραν σημαντικά μόνο όσον αφορά το επίπεδο άγχους τους σχετικά με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι ότι γενικά και οι δύο μαθήτριες επωφελήθηκαν και από τους δύο τύπους προφορικής επανατροφοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν. Το άγχος για την ξένη γλώσσα αποδείχθηκε όμως να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα αυτών των δύο τύπων επανατροφοδότησης. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η μαθήτρια με το χαμηλό επίπεδο άγχους ωφελήθηκε και από τις επαναδιατυπώσεις αλλά και από την μεταγλωσσική ανατροφοδότηση, αλλά περισσότερο από την δεύτερη. Αντιθέτως, η μαθήτρια με το υψηλό επίπεδο άγχους επέδειξε διαφορετικό μοτίβο συμπεριφοράς καθώς ωφελήθηκε σημαντικότερα από τις επαναδιατυπώσεις παρά από την μεταγλωσσική ανατροφοδότηση. Έτσι, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης πληροφορούν και ευαισθητοποιούν τους καθηγητές της ξένης γλώσσας σχετικά με το ζήτημα αυτό.


71. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Η Ελλάδα σε κρίση: Εννοιοποίηση και πολυτροπική πραγμάτωση της Ελλάδας στην πολιτική γελοιογραφία της κρίσης.
Μετάφραση Τίτλου: Greece in crisis: conceptualization and multimodal realization of Greece in political cartoons
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ


72. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΖΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Διαβάζοντας με Θόρυβο;: Η Επίδραση της Μουσικής και της Ομιλίας Υποβάθρου στην Κατανόηση Κειμένου στην Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα.
Μετάφραση Τίτλου: Reading with Noise: The Effects of Music and Background Speech on Reading Comprehension in EFL.
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ

Η κατανόηση γραπτού λόγου μπορεί να διαταραχθεί από ποικίλους εξωτερικούς θορύβους ή ακουστικά εισαγώμενα της δικής μας επιλογής, όπως η μουσική. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των ακουστικών ερεθισμάτων, συγκεκριμένα της μουσικής και της ομιλίας υποβάθρου, στην κατανόηση γραπτού κειμένου στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές Πανεπιστημίου, φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής γλώσσας, συμμετείχαν στην έρευνα και η απόδοσή τους αξιολογήθηκε ως προς την κατανόηση και την ταχύτητα της ανάγνωσης κειμένου. Προκειμένου να διερευνηθούν οι επιδράσεις που προκαλούνται από αυτά τα ακουστικά ερεθίσματα στην κατανόηση γραπτού λόγου, οι συμμετέχοντες έκαναν ανάγνωση ενός κειμένου στα Αγγλικά, ενώ παρεμβάλλονταν τέσσερα ηχητικά ερεθίσματα, δημιουργώντας τέσσερις ξεχωριστές συνθήκες ανάγνωσης: ανάγνωση σε ησυχία, ανάγνωση ακούγωντας ποπ μουσική με στίχους, ανάγνωση με ποπ μουσική χωρίς στίχους και ανάγνωση με παρεμβολή ομιλίας ως ηχητικό υπόβαθρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι ενήλικες είχαν σημαντικά υψηλότερη επίδοση από τους εφήβους όσον αφορά την κατανόηση υπό την επίδραση των τριών συνθηκών θορύβου, υποδεικνύοντας ότι ο ηλικιακός παράγοντας είναι κρίσιμος στην κατανόηση γραπτού λόγου. Τα δεδομένα επιδεικνύουν μια διαφορά ως προς τον παράγοντα φύλου υπό την επίδραση της ποπ μουσικής με στίχους καθώς οι γυναίκες σημείωσαν εξαιρετικά υψηλή επίδοση σε σύγκριση με τους άνδρες. Η ποπ μουσική με στίχους αποδεικνύεται ότι είναι το πιο ακατάλληλο περιβάλλον για την ανάγνωση κειμένου, έχοντας επιζήμιες επιρροές τόσο στην κατανόηση όσο και στον ρυθμό ανάγνωσης. Η ποπ μουσική χωρίς στίχους δεν έχει κάποια αρνητική επιρροή στη συνολική επίδοση των συμμετεχόντων και οι επιδράσεις της ομιλίας υποβάθρου αποδεικνύονται διφορούμενες, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία μιας σημαντικής διακύμανσης στην απόδοση μεταξύ των ατόμων. Η μελέτη εμπλουτίζει με νέα στοιχεία τις γνώσεις μας για την δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα και συμβάλλει στο να αντιληφθούμε καλύτερα τις συνήθειες γύρω από τη μελέτη.


73. Ονοματεπώνυμο: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Μέτρηση γλωσσικής έφεσης χαρισματικών μαθητών μέσα από ένα τεστ δοκιμασιών
Μετάφραση Τίτλου: Measuring foreign language learning aptitude of intellectually gifted students with a newly devised test
Επιβλέπων/ουσα: ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ

Η γλωσσική έφεση στις ξένες γλώσσες προβλέπει τον ρυθμό με τον οποίο ένα άτομο μπορεί να μάθει επιτυχώς μια ξένη γλώσσα (Carrol, 1973). Παρά την εκτενή έρευνα σχετικά με αυτήν την ικανότητα σε μικρούς μαθητές (Alexiou, 2005) και χαρισματικούς φοιτητές πανεπιστημίου (Dai & Renzulli, 2008; Feldhusen & Moon, 1992), μέχρι στιγμής καμία μελέτη δεν ερευνά χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές σχολικής ηλικίας. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του επιπέδου της γλωσσική έφεση στις ξένες γλώσσες των μαθητών με υψηλή διανοητική ικανότητα, μέσω της χρήσης ενός νέου εργαλείου μέτρησης. Στη μελέτη συμμετείχαν 120 μαθητές (50 άνδρες, 70 γυναίκες), ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών, που συμμετείχαν στο Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece). Οι μαθητές του CTY Greece θεωρούνται χαρισματικοί και ταλαντούχοι,βάση της βαθμολογίας τους σε δύο τεστ: The School and College Ability Test (SCAT) και το Spatial Test Battery (STB) που μετρούν τη λεκτική και μαθηματική ικανότητα και την οπτική-χωρική και συλλογιστική αντίληψη, αντιστοίχως. Το εργαλείο αποτελείται από πέντε μέρη, και το καθένα μετροάει συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται με την γλωσσική έφεση στις ξένες γλώσσες. Χορηγήθηκαν επίσης δύο τεστ μέτρησης μεγέθους λεξιλογίου, το Pic-Lex (Alexiou, 2019) και το XLEX (Meara & Milton, 2003). Η χορήγηση ήταν ηλεκτρονική και διήρκεσε περίπου 20 έως 25 λεπτά. Η ανάλυση αξιοπιστίας έδειξε ότι το καινούριο τεστ δοκιμασιών ήταν αξιόπιστο (α = .87). Οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές έλαβαν υψηλές βαθμολογίες στα τεστ λεξιλογίου, και συνεπώς έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, η πλειοψηφία των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών είχε πολύ καλή επίδοση στα περισσότερα μέρη του νέου τεστ, επιτυγχάνοντας ένα μέτριο προς υψηλό επίπεδο γλωσσικής έφεσης στις ξένες γλώσσες. Επίσης, παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των φύλων των συμμετεχόντων. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τους καθηγητές Αγγλικών, καθώς και για τις εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθούνται.


74. Ονοματεπώνυμο: ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Η χρήση της μη-κυριολεκτικής γλώσσας στον ελληνικό πολικό λόγο· η μεταφορά του "σώματος" για την ελληνική οικονομική κρίση.
Μετάφραση Τίτλου: The use of figurative language in Greek political discourse; the "body" metaphor for the Greek economic crisis
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Σκοπός της διατριβής ήταν να αναλύσει τον τρόπο που συλλαμβάνεται η έννοια της κρίσης μέσα από την εξακρίβωση του μεταφορικού λόγου που χρησιμοποιήθηκε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις μέσα στην Ελληνική Βουλή την περίοδο 2010-2015 μέσα στα πλαίσια της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Η ανάλυση είναι βασισμένη σε ένα σώμα 150.000 περίπου λέξεων που απαρτίζεται από ομιλίες που εκφωνήθηκαν στην Βουλή των Ελλήνων τις παραμονές της επικύρωσης του Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (Μνημόνια) για την προμήθεια οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα. Η προσέγγιση ακολουθεί την Κριτική Ανάλυση Μεταφοράς, η οποία εντάσσει τη Γνωσιακή Γλωσσολογία στην Κριτική Ανάλυση Λόγου καθότι εφαρμόζει τις μεθόδους της Θεωρίας Εννοιακής Μεταφοράς ενώ αναλύει την έννοια των μεταφορών στο υπόψη κείμενο και, συνεπώς, τον ρόλο τους στη διαμόρφωση μιας αντίληψης της τότε συγκυρίας στην Ελλάδα. Η ανάλυση περιστρέφεται γύρω από επτά κεντρικά θέματα: χρέος, οικονομία, μέτρα, συμφωνία και συνέπειές της, Ε.Ε / ευρωπαίοι σύμμαχοι και δανειστές, δημοκρατία, κοινωνία. Η εργασία, τέλος, διαπίστωσε αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι εννοιακοί μηχανισμοί στην ανάλυση της ελληνικής κρίσης χρέους κατά τη διάρκεια της υπόψη πενταετίας, οι οποίες τις περισσότερες φορές ακολουθούν την τάση της σωματοποίησης


75. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΤΤΑ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Η αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών γλωσσικών παιχνιδιών στην εμπέδωση του Γ2 λεξιλογίου
Μετάφραση Τίτλου: The efficacy of online computer games in the consolidation of L2 vocabulary.
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ


76. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΪΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Κριτική Ανάλυση Λόγου: Η Περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ελλάδα
Μετάφραση Τίτλου: Critical Discourse Analysis: The Case of the Prespes Agreement in Greece
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ

Η κριτική ανάλυση λόγου έχει δεχθεί μεγάλη αναγνώριση τα τελευταία χρόνια στην γλωσσολογική κοινότητα. Ασχολείται εξετάζοντας κριτικά κάθε είδος λόγου, γραπτό ή προφορικό. Δεν υπάρχει ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο. Αντιθέτως, υπάρχουν τρεις κυρίως προσεγγίσεις: η κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση του Fairclough, η κοινωνιογνωσιακή του Van Dijk και η λογοϊστορική της Wodak. Ο κύριος σκοπός των τριών αυτών προσεγγίσεων είναι ο ίδιος καθώς ο στόχος της ΚΑΛ είναι να βρει κοινωνικές ανισότητες και να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται αυτές στον λόγο. Αυτή η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στον πολιτικό λόγο και αφορά το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται στην ονομασία της χώρας που τώρα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Αυτό υπήρξε ένα μακροχρόνιο ζήτημα ανάμεσα στις δύο χώρες μετά από την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991. Από τότε, υπήρξαν αναταραχές και αντιδράσεις μεταξύ των δύο χωρών καθώς και οι δυο επιζητούσαν την προφύλαξη της ταυτότητας και της ιστορίας τους. Η διαμάχη αυτή σχετικά με το όνομα της Μακεδονίας έλαβε τέλος το 2018 με την υπογραφή της επίσημης ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ωστόσο, υπήρχαν πολλοί που διαφώνησαν με αυτήν την απόφαση και στις δύο χώρες. Σε αυτήν την διπλωματική, εξετάστηκαν οι κοινοβουλευτικές ομιλίες των δύο μεγάλων πολιτικών αρχηγών της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη (Νέα Δημοκρατία) και Αλέξη Τσίπρα (ΣΥΡΙΖΑ) στην συζήτηση σχετικά με την συμφωνία. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι προσεγγίσεις των Wodak και Van Dijk. Η προσοχή στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο η προϋπόθεση, η λεξικοποίηση και η νοηματοδότηση κατασκέυασαν την ιδέα του έθνους και στον εάν υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στους δύο πολιτικούς όπως και στις ιδεολογίες που ο καθένας πρεσβεύει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θετική παρουσίαση του Εαυτού και η αρνητική παρουσίαση του Άλλου ήταν έκδηλες και στις δύο ομιλίες. Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα νοήματα που έδωσαν στο όνομα Μακεδονία και στις λεξικές δομές που χρησιμοποίησαν για να αναφερθούν στους Βόρειους Μακεδόνες οι οποίες αποκαλύπτουν την ιδεολογία τους και την αντίληψή τους για το έθνος.


77. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Απόψεις και στάσεις Ελλήνων καθηγητών/τριών ως προς τη χρήση του δράματος, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, στην ξενόγλωσση τάξη
Μετάφραση Τίτλου: Greek teachers’ beliefs and attitude on the use of drama as an educational tool in the EFL classroom.
Επιβλέπων/ουσα: ΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο κύριος σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των Ελλήνων/ίδων καθηγητών/τριών αναφορικά με το δράμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο πλαίσιο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Με σκοπό να ερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών, ξεκίνησε μια μικτή έρευνα με συνδυασμό μεθόδων. Κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου της έρευνας, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο σε τρεις διαφορετικές μορφές. Ανάλογα με το εάν οι Έλληνες/ίδες καθηγητές/τριες αγγλικών χρησιμοποιούν, δεν χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή τεχνικές δραματοποίησης αλλά έχουν εγκαταλείψει αυτήν την εφαρμογή, ζητήθηκε από τους καθηγητές/τριες της αγγλικής γλώσσας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που εξέφραζε καλύτερα την τότε διδακτική τους κατάσταση. Ένα σύνολο 94 ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκε και έπειτα, η δεύτερη φάση της έρευνας ξεκίνησε. Στην δεύτερη ποιοτική φάση, 14 καθηγητές/τριες αγγλικών συμμετείχαν σε ημι-δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS, ενώ το περιεχόμενο των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνήθηκε και μεταφράστηκε. Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν αποκάλυψαν ότι οι Έλληνες/ιδες εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας δεν συσχετίζουν την καταλληλότητα του δράματος με μαθητές/τριες συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αποδεικνύουν την ύπαρξη πόλωσης ανάμεσα στον πληθυσμό της έρευνας, καθώς οι συμμετέχοντες/ουσες είτε χρησιμοποιούν είτε δεν χρησιμοποιούν το δράμα στην διδακτική τους μεθοδολογία, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν εγκαταλείψει την εφαρμογή του δράματος είναι ελάχιστος σε αυτή την έρευνα. Συνεπώς, έγινε μια προσπάθεια να οριστούν ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οι Έλληνες/ίδες καθηγητές/τριες αγγλικών δεν εφαρμόζουν δραστηριότητες δραματουργίας στα μαθήματά τους, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι ώστε αυτοί που έχουν χρησιμοποιήσει το δράμα στα μαθήματά τους κάποια στιγμή στην διδακτική τους πορεία σταμάτησαν την εφαρμογή του στην τάξη, και τέλος, ποια είναι τα κύρια οφέλη και ποιες οι προκλήσεις που αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν το δράμα στα μαθήματά τους. Οι δυσκολίες που αυτοί οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και βήματα μπορούν να γίνουν ώστε να μειωθούν αυτές οι δυσκολίες και να διευκολυνθούν οι καθηγητές/τριες στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν το δράμα στο διδακτικό τους πλαίσιο.


78. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Αυτή είναι η Αγγλία»: Υβριδικές Ταυτότητες και Πολυπολιτισμικοί Ξένοι στο “Brick Lane” της Monica Ali, “Fruit of the Lemon” της Andrea Levy και “White Teeth” της Zadie Smith
Μετάφραση Τίτλου: “This is England”: Hybrid Selves and Multicultural Strangers in Monica Ali’s , “Brick Lane”, Andrea Levy’s “Fruit of the Lemon” and Zadie Smith’s “White Teeth”
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


79. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΙΝΔΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της Γραπτής Διορθωτικής Ανατροφοδότησης στη Γλωσσική Ανάπτυξη μαθητών μικρής ηλικίας κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Effects of Written Corrective Feedback on Young Learners’ Development in EFL.
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Η έρευνα πάνω στη διόρθωση των λαθών του γραπτού λόγου δείχνει ότι οι καθηγητές τείνουν να παρέχουν διορθωτική ανατροφοδότηση στους μαθητές και ότι οι δεύτεροι είναι πρόθυμοι να τη δεχτούν. Η παρούσα ημι-διαχρονική έρευνα μελετά την επίδραση δύο διαφορετικών ειδών γραπτής διορθωτικής ανατροφοδότησης (WCF), συγκεκριμένα την άμεση (σαφή) και την έμμεση (μέσω υπογράμμισης των λαθών) διορθωτική ανατροφοδότηση, στοχεύοντας σε «διαχειρίσιμα» και «μη διαχειρίσιμα» λάθη αντίστοιχα. Δύο δεκάχρονες μαθήτριες της Αγγλικής ως Ξένης γλώσσας συμμετείχαν στην έρευνα. Αρχικά οι δύο μαθήτριες υποβλήθηκαν σε μία τυποποιημένη εξέταση αξιολόγησης (standardized placement test). Τα δεδομένα συνίστανται σε 88 έκθεσεις πάνω σε θέματα της καθημερινότητάς τους (journal writing). Οι πρώτες 44 εκθέσεις (περίοδος πρώιμης αξιολόγησης) οι οποίες παρήχθησαν χωρίς χρονικό περιορισμό (untimed) αποτελούν την πρώτη φάση της έρευνας (pre-test essay session). Οι μαθήτριες κλήθηκαν να διορθώσουν τα «διαχειρίσιμα» (treatable) λάθη στα οποία είχε παρασχεθεί έμμεση διορθωτική ανατροφοδότηση (υπογράμμιση των λαθών) από την καθηγήτρια-ερευνήτρια. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις μαθήτριες να προσέξουν τα «μη διαχειρίσιμα» (untreatable) λάθη, τα οποία είχαν διορθωθεί με άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση. Μετά από τη διόρθωση-αναθεώρηση (revision) κάθε έκθεσης της πρώτης φάσης οι μαθήτριες έλαβαν πληροφορίες σχετικές με τα λάθη που διέπραξαν (εξήγηση γραμματικων κανόνων, μεταγλωσσικές πληροφορίες/στοιχεία). Στη συνέχεια, ακολούθησε η «ύστερη-αξιολόγηση» (post-test essay session) κατά την οποία οι μαθήτριες κλήθηκαν να παράξουν 44 εκθέσεις πάνω στα θέματα της πρώτης φάσης της έρευνας με χρονικό περιορισμό αυτή τη φορά. Στο τέλος, ζητήθηκε από τις μαθήτριες να γράψουν 4 νέες εκθέσεις (delayed post-test essays) πάνω σε διαφορετικά αυτή τη φορά θέματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και τα δύο είδη γραπτής διορθωτικής ανατροφοδότησης που εφαρμόσθηκαν στην παρούσα μελέτη συμβάλλουν στην προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης δεκάχρονων παιδιών κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Οι στάσεις των μαθητών σχετικά με τη διόρθωση των λαθών επίσης αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος της παρούσας έρευνας. Επιπροσθέτως, εικάζεται ότι η έμμεση γραπτή διορθωτική ανατροφοδότηση ήταν περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την άμεση λόγω της προτίμησής της πρώτης και από τις δύο μαθήτριες. Τέλος, γίνεται αναφορά στην πιθανή εμπλοκή των ατομικών χαρακτηριστικών στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών μικρής ηλικίας.


80. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Εκφάνσεις του φαινομένου της τελικής βαρύτητας (End-weight) σε ελληνικά διώνυμα.
Μετάφραση Τίτλου: End-weight manifestations in Greek binomials
Επιβλέπων/ουσα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΠΙΝΤΖΗ


81. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Κριτική Ανάλυση Λόγου στη Βρετανική Πολιτική σκηνή: η υπόθεση του Brexit
Μετάφραση Τίτλου: Critical Discourse Analysis in British politics: The Case of Brexit
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ


82. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/8/2020
Τίτλος Εργασίας: Λεκτικοί συνειρμοί: Σύγκριση των λεκτικών μοτίβων στα Ελληνικά ως Γ1 και Γ2.
Μετάφραση Τίτλου: Word associations: an insight into verbal behavior patterns in Greek as L1 and L2
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να εξετάσει τα είδη των λεκτικών συνειρμών που τείνουν να κάνουν οι φυσικοί και μη φυσικοί ομιλητές στην ελληνική ως πρώτη (Γ1) και δεύτερη (Γ2) γλώσσα αντίστοιχα, καθώς επίσης και να ερευνήσει εάν η παράμετρος της συχνότητας των λεκτικών ερεθισμάτων επηρεάζει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Το τεστ λεκτικών συνειρμών δόθηκε σε τάξεις των ενήλικων Γ2 μαθητών καθώς και σε τρεις τάξεις μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης –τετάρτη, πέμπτη και έκτη- με μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Το επίπεδο ελληνομάθειας και των δύο ομάδων είναι Β1-Β2. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές και οι δύο ομάδες (Γ1 και Γ2) έτειναν στο σχηματισμό παραδειγματικών μοτίβων. Οι συμμετέχοντες με μητρική γλώσσα τα ελληνικά παρουσίασαν μεγαλύτερο αριθμό παραδειγματικών και συνταγματικών συνειρμών σε αντίθεση με τους ενήλικες Γ2 μαθητές ελληνικών, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη τάση για φωνολογικά μοτίβα σε σχέση με την Γ1 ομάδα. Οι απαντήσεις βρέθηκαν ότι επηρεάζονταν κυρίως από την κατηγορία των σχετικά συχνών λεκτικών ερεθισμάτων, καθώς και για τις δύο ομάδες οι παραδειγματικοί συνειρμοί μειώθηκαν, ενώ οι συνταγματικοί και φωνολογικοί αυξήθηκαν κατά τη μετάβαση από τις λέξεις υψηλής συχνότητας στις σχετικά συχνές. Πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων στην ομάδα των μη φυσικών ομιλητών, οι τάσεις αυτές δεν συνεχίστηκαν στην κατηγορία των λεκτικών ερεθισμάτων χαμηλής συχνότητας υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.


83. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/7/2020
Τίτλος Εργασίας: Από το περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ στο περί τυφλότητας του Ζοζέ Σαραμάγκου: η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και η αναπαράσταση της ανθρώπινης πάλης
Μετάφραση Τίτλου: From Samuel Beckett’s waiting for Godot to Jose Saramago’ s blindness: construction of social reality and reproduction of human struggle
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Η μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο ‘Από το Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ στο Περί Τυφλότητας του Ζοζέ Σαραμάγκου: Η Κατασκευή της Κοινωνικής Πραγματικότητας και η Αναπαράσταση της Ανθρώπινης Πάλης’, επικεντρώνεται σε μία συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, Περιμένοντας τον Γκοντό και στο μυθιστόρημα του Ζοζέ Σαραμάγκου, Περί Τυφλότητος. Συγκεκριμένα, αναλύεται η ιδιαίτερη γραφή τόσο του Μπέκετ, όσο και του Σαραμάγκου, παρά το γεγονός ότι τα δύο λογοτεχνήματα ανήκουν σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη. Γίνεται σαφές πως τα θέματα που απασχολούν τον Μπέκετ και που αποτελούν κατ’ επέκταση αντικατοπτρισμό των αναγκών και πληγών της κοινωνίας στα μέσα του εικοστού αιώνα, εξακολουθούν και απασχολούν τον Σαραμάγκου στα τέλη του ίδιου αιώνα - οι ανθρώπινες σχέσεις, οι κυβερνήσεις που εκθέτουν τον λαό σε κίνδυνο, αλλά και η αποκτήνωση του ανθρώπου, όταν οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται άσχημες. Και τα δύο βιβλία, πάντως, απαρτίζονται από ήρωες-αντιήρωες που στο τέλος καταφέρνουν να επιζήσουν μόνο και μόνο επειδή παραμένουν ενωμένοι, έχοντας ως πρώτιστο μέλημά τους την ανάγκη τους για συντροφικότητα. Η διατριβή αυτή επιχειρεί μία ιστορική αναδρομή στα πολιτικά, κοινωνικά, όπως και στα λογοτεχνικά κινήματα που αναπτύσσονται την εποχή αυτή: πιο συγκεκριμένα, στην Avant-Garde, από την οποία γεννήθηκε το Θέατρο του Παραλόγου, ως αποτέλεσμα του θυμού και της απογοήτευσης των ανθρώπων μετά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και στο δικτατορικό καθεστώς κάτω από το οποίο έζησε ο Σαραμάγκου, το οποίο τον επηρέασε και μεταφέρει στη λογοτεχνία του. Βασικοί άξονες της ανάλυσης αποτελούν η κατακερματισμένη και επαναληπτική γλώσσα, την οποία βάζει ο Μπέκετ τους ήρωες-αντιήρωές του να χρησιμοποιούν σε μια τελματωμένη προσπάθεια να επικοινωνήσουν και η απουσία μνήμης τους, η οποία ενισχύει την αδυναμία επικοινωνίας τους σε έναν ανύπαρκτο χρόνο-τόπο. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στον ιδιόμορφο τρόπο γραφής που κυριαρχεί στο Περί Τυφλότητος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μία ακατάσχετη πολυλογία. Ο τόπος και ο χρόνος είναι και εδώ απροσδιόριστοι, δίνοντας διαχρονική και πανανθρώπινη διάσταση στο μυθιστόρημα. Όσο για τη μνήμη, οι χαρακτήρες εδώ ξεχνούν τους καλούς τους τρόπους μόλις η ζωή τους δυσκολεύει. Και οι δύο συγγραφείς δημιουργούν ‘υβρίδια’ ανθρώπου και ζώου αποδεικνύοντας πως όταν ο άνθρωπος απομονωθεί από τις κοινωνικές συμβάσεις, αναδύεται η ζωώδης πλευρά του. Η διατριβή επιχειρεί την ανάλυση της έννοιας του Άλλου και στα δύο βιβλία ώστε να αποδειχτεί πως οι χαρακτήρες όχι μόνο είναι αλληλοεξαρτώμενοι, αλλά στον Άλλον αντικατοπτρίζεται ο ίδιος τους ο εαυτός, όπως σημειώνει ο Paul Ricoeur στο βιβλίο του Oneself as Another. Τέλος, η ανάλυση επικεντρώνεται στην έννοια του Πανοπτισμού, η οποία στηρίζεται στον Michel Foucault και στο βιβλίο του Επιτήρηση και Τιμωρία: H Γέννηση της Φυλακής με σκοπό να εξηγήσει τις μορφές ελέγχου και τους τρόπους επιβολής της πειθαρχίας στις φανταστικές αυτές κοινωνίες όπου ο χρόνος, ο τόπος, η γλώσσα και η μνήμη χάνουν κάθε γνωστό νόημα και ανοίγονται στην ερμηνευτική ελευθερία του αναγνώστη. Καθίσταται έτσι σαφές ότι o ιδιόμορφος τρόπος γραφής των δύο λογοτεχνημάτων λειτουργεί πολυεπίπεδα και κατορθώνει να αναδείξει τα βαθιά ρήγματα σε κοινωνικές δομές και ανθρώπινες σχέσεις.


84. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΣΗΛΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση διαφορετικών ειδών ανατροφοδότησης σε λάθη μαθητών της Αγγλικής γλώσσας: Μια μελέτη περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: The effect of different types of corrective feedback on errors in EFL: A case study
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αυτή η μελέτη ερεύνησε την αποτελεσματικότητα διαφορετικών ειδών ανατροφοδότησης σε τρία διαφορετικά γραμματικά μορφήματα. Μια σειρά από τεστ χορηγήθηκαν στους δύο συμμετέχοντες (δίδυμα αδέρφια), τα οποία συμπεριέλαβαν δύο ασκήσεις, προφορική εκμαίευση (oral elicited imitation task) και κρίση γραμματικής ορθότητας προτάσεων (grammaticality judgment task), για να ελεγχθεί η απόδοσή τους στα άρθρα (articles), στον αόριστο (past simple) και στο τρίτο ενικό πρόσωπο (third-person agreement). Μετά τη χορήγηση της προκαταρκτικής δοκιμής (pre-test), και οι δύο συμμετέχοντες έλαβαν εντατική διόρθωση στις τρεις αυτές δομές κατά τη διάρκεια πέντε μαθημάτων. Ρητή ανατροφοδότηση (explicit feedback) επιλέχθηκε για τα άρθρα, εκμαίευση (elicitation) για το παρελθοντικό μόρφημα και εμφατική αναδιατύπωση (emphatic recast) για το τρίτο ενικό. Τα επεισόδια διορθωτικής ανατροφοδότησης όπως και επιδιόρθωση των μαθητών (learners’ uptake) απομαγνητοφωνήθηκαν. Αμέσως μετά την παρέμβαση χορηγήθηκε η τελική δοκιμή (immediate post-test), η οποία ήταν πανομοιότυπη με την προκαταρτική. Τρία δικτόγλωσσα και τρεις γραπτές ασκήσεις δόθηκαν στους δύο συμμετέχοντες μετά την τελική δοκιμή και η καθυστερημένη τελική δοκιμή (delayed post-test) έγινε τρεις μήνες μετά την πρώτη. Καμία σημαντική βελτίωση δε βρέθηκε στην επίδοση των συμμετεχόντων στα τρία τεστ. Ωστόσο, σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην επίδοσή τους στον παρελθοντικό χρόνο και στο τρίτο ενικό πρόσωπο. Καμία σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στα δικτόγλωσσα και τις τρεις γραπτές δραστηριότητες μεταξύ των δύο συμμετεχόντων, όπως επίσης και στις περιπτώσεις επιδιόρθωσης σχετικά με την προφορική και γραπτή γλώσσα


85. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Χαρακτηριστικά της μικροδομής και την μακροδομής των προφορικών αφηγήσεων νεαρών μαθητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και η επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων
Μετάφραση Τίτλου: Feature of micro- and macro-structure in the oral narratives of young EFL learners in Greece: Effects of internel and external factors
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Το θέμα της Μεταπτυχιακής αυτής εργασίας, είναι να διερευνήσει το πως η περίοδος εκμάθησης Αγγλικών ως ξένης γλώσσας, έχει επηρεάσει τις ικανότητες της προφορικής αφήγησης των νέων μαθητών της αγγλικής γλώσσας. Χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές ιστορίες ώστε να προκαλέσει τις προφορικές αφηγήσεις μαθητών ηλικίας από 9 εώς 12 χρονών, αυτή η εργασία εξετάζει τα χαρακτηριστικά της μικροδομής και της μακροδομής των αφηγήσεων της ιστορίας. Συγκεκριμένα, εξετάζει την πολυπλοκότητα της γραμματικής που χρησιμοποιήθηκε, τον αριθμό και τα είδη των λέξεων, το περιεχόμενο, την οργάνωση των προτάσεων, και την ευχέρεια λόγου στις προφορικές προτάσεις που ειπώθηκαν, καθώς συγκρίνει τα αποτελέσματα δύο τάξεων από ένα Δημοτικό Σχολείο της Ελλάδας. Ένας σημαντικός παράγοντας τον οποίο εξετάζει αυτή η έρευνα, είναι η περίοδος στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν επαφή με την Αγγλική γλώσσα, καθώς ερευνά την συσχέτιση μεταξύ του χρόνου που οι μαθητές ασχολούνται με τα αγγλικά και των προφορικών αφηγήσεων που ειπώθηκαν. Εξαιτίας του μικρού αριθμού συμμετεχόντων σε αυτήν την έρευνα, οι τρεις ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο εξέτασης, ερευνώνται με έναν λεπτομερή, καθώς και διεξοδικό τρόπο, ώστε να υπάρχει μία πλήρης κατανόηση του τι κατάφεραν οι μαθητές στις αφηγήσεις των ιστοριών. Τα αποτελέσματα ενισχύονται αργότερα από το τεστ λειτουργικής μνήμης N-Back, μέσω του οποίου εκφέρονται αποτελέσματα σχετικά με το αν η λειτουργική μνήμη των συμμετεχόντων ενισχύει την παραγωγή προφορικών αφηγήσεων με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Έτσι, εξετάζονται διαφορετικές βαθμίδες στο τεστ της λειτουργικής μνήμης, ώστε να δούμε πως επηρεάζονται σε καθε περίπτωση οι γλωσσικές μεταβλητές τω προφορικών αφηγήσεων.


86. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση Συνομιλίας: Παραδείγματα Εναλλαγής Κώδικα από Λογαριασμούς Ελλήνων Χρηστών του Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης Instagram
Μετάφραση Τίτλου: Conversational Analysis of Code-Switching Examples of Online Posts from Greek Instagram Accounts
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κανένας δεν μπορεί να δηλώσει με σιγουριά, την ακριβή χρονολογία και τον ακριβή τόπο όπου η γλωσσική επαφή συνέβη για πρώτη φορά, ωστόσο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για την ανθρώπινη επικοινωνία και αποτελεί ένα εμφανές φαινόμενο ακόμα και στον 21ο αιώνα (Thomason, 2001). Ως γλωσσική επαφή, ορίζεται η χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών στον ίδιο χώρο και χρόνο. Η αγγλική γλώσσα θεωρείται, παράδειγμα γλωσσικής επαφής στην σημερινή εποχή, καθώς έχει υιοθετήσει γλωσσικά δάνεια από άλλες γλώσσες, όπως έχει συμβεί και το αντίθετο. Στις μέρες μας, η αγγλική γλώσσα θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες που χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στο Διαδικτύου όσο και εκτός Διαδικτύου στον καθημερινό λόγο, λόγω της εκτεταμένης χρήσης του Διαδικτύου. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας, που θεωρείται κατεξοχήν μονόγλωσση, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας προωθείται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και μεγάλος αριθμός Ελλήνων τείνει να χρησιμοποιεί Αγγλικά γλωσσικά δάνεια στον καθημερινό λόγο, εντός και εκτός Διαδικτύου, παρά την ύπαρξη αντίστοιχων λέξεων στα ελληνικά (Tatsioka, 2010). Συνεπώς, είναι φανερό ότι η επικράτηση της αγγλικής-αμερικάνικης γλώσσας στους τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης και της διασκέδασης (Androutsopoulos, 2007), σε συνδυασμό με την προώθηση της εκμάθησης ξένης γλώσσας στην ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων γλωσσικής επαφής, όπως είναι : η Εναλλαγή κώδικα (Tatsioka, 2010). Η Εναλλαγή κώδικα, αποτελεί ένα κοινό φαινόμενο γλωσσικής επαφής, που συναντάται σε δίγλωσσες και πολύγλωσσες κοινωνίες και έχει οριστεί ως η εναλλασσόμενη χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών (Clyne, 1987). Ο στόχος της διατριβής είναι να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τους λόγους πίσω από την χρήση της Eναλλαγής κώδικα μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, στο διαδικτυακό περιβάλλον του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, γνωστό ως Instagram. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, συλλέχθηκαν δεδομένα από λογαριασμούς του Instagram , τεσσάρων γυναικών και τεσσάρων ανδρών ελληνικής καταγωγής, τα οποία αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την προσέγγιση της Ανάλυσης Συνομιλίας που προτάθηκε από τον Auer (1984), και σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις των χρήσεων της Εναλλαγής κώδικα, που προτάθηκαν από την: Tsilipakou (1999), την Tsiplakou (2009), τον Hoffman (1991) and την Georgakopoulou (2011). Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην παρούσα διατριβή, είναι η ψηφιακή εθνογραφία, η οποία βοήθησε στην λεπτομερή εξέταση, ανάλυση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων, ενώ ακολουθώντας την προσέγγιση αυτή, οι συμμετέχοντες της έρευνας συμφώνησαν να περάσουν από ατομικές συνεντεύξεις, με σκοπό την υποκειμενική τους εξήγηση σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να χρησιμοποιήσουν την Εναλλαγή κώδικα. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η Εναλλαγή κώδικα, χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους, οι οποίοι δεν μπορούν αν αναλυθούν επιφανειακά, καθώς ο λόγος πίσω από την χρήση της Εναλλαγής κώδικα ήταν διαφορετικός για κάθε χρήστη και συχνά ήταν διαφορετικός από αυτόν που είχε υποθέσει η ερευνήτρια, πριν την διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Ωστόσο, οι πιο συχνοί λόγοι της χρήσης της Εναλλαγής κώδικα ήταν : η χρήση των αγγλικών όρων καθώς είναι πιο δημοφιλείς συγκριτικά με τους ελληνικούς αντίστοιχους όρους στο Διαδίκτυο, για χιούμορ, για ακρίβεια και για να εκφράσουν αισθήματα αλληλεγγύης μεταξύ μελών μιας ομάδας.


87. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Διδασκαλία και Εκμάθηση Αγγλικών μέσω διαδικτυακών μαθημάτων: Έρευνα σε Έλληνες Καθηγητές και Μαθητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας μέσω διαδικτύου
Μετάφραση Τίτλου: Teaching and Learning English Online: A Research on Greek Online Teachers and Learners of EFL
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

Η παρούσα διατριβή ερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντι στην διδασκαλία και εκμάθηση αγγλικών στην Ελλάδα μέσω διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που εξαπλώνεται ως αποτέλεσμα της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας και της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για πιστοποίηση στην ξένη γλώσσα. Για αυτό το σκοπό διεξήχθη μία ποσοτική έρευνα στην οποία 93 μαθητές της αγγλικής ως ξένης γλώσσας μέσω διαδικτύου και 56 καθηγητές συμμετείχαν απαντώντας σε δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι παράγοντες όπως ο τόπος μόνιμης κατοικίας, το άνετο εργασιακό περιβάλλον, η εύκολη πρόσβαση, και η άνετη παρακολούθηση επηρεάζουν την επιλογή μαθητών και διδασκόντων να στραφούν στην διαδικτυακή εκπαίδευση. Η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στα διαδικτυακά μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο θετική όπως αποδεικνύουν τα ποσοστά ικανοποίησης και κινήτρων και των δύο ομάδων. Τα διαδικτυακά μαθήματα θεωρούνται εξίσου αποτελεσματικά και από τους καθηγητές και από τους μαθητές. Μολαταύτα, και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων αναγνωρίζουν την περιορισμένη εξάπλωση του συγκεκριμένου είδους μαθημάτων στην Ελλάδα και συνιστούν την καθιέρωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαδικτυακούς καθηγητές καθώς και την αύξηση της διαφήμισης των εν λόγω μαθημάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα τους στο μέλλον. Τέλος, τα τεχνικά ζητήματα και η πολύωρη ενασχόληση με τον υπολογιστή είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διαδικτυακοί μαθητές και καθηγητές αντίστοιχα. Οι πρώτοι δήλωσαν ότι ο μεγαλύτερός τους φόβος είναι η ποιότητα των μαθημάτων, ενώ οι τελευταίοι υπέδειξαν φόβους που πηγάζουν από την έκθεση και την πιθανότητα να πέσουν θύματα απάτης.


88. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Αξιολόγηση φορητών εφαρμογών για μαθητές με δυσλεξία στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένη γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Evaluation of mobile applications for learners with dyslexia in English as a foreign language (EFL)
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

Η δυσλεξία είναι η πιο συνηθισμένη μαθησιακή γλωσσική διαταραχή (Riddick, Wolfe & Lumsdon, 2002). Οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας εξαιτίας της περίπλοκης φωνολογίας της σε σχέση με την ορθογραφία. Οι φορητές τεχνολογίες και συγκεκριμένα οι φορητές εφαρμογές είναι τρόποι μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν ουσιαστικά και να ξεπεράσουν πιθανά προβλήματα. Υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές που ισχυρίζονται ότι βοηθούν τους μαθητές στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επικριτικοί σχετικά με το κατά πόσο αυτές οι εφαρμογές αποτελούν κατάλληλα μέσα για τη διαχείριση της δυσλεξίας. Η παρούσα εργασία ερευνά την ύπαρξη χρήσιμων εφαρμογών για δυσλεξία στην αγορά, θέτει τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των εργαλείων και στο τέλος παρουσιάζει μια αξιολόγηση εφαρμογών ώστε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να παρουσιάζουν οι εφαρμογές. Χρησιμοποιήθηκαν και εξετάστηκαν εφαρμογές από τα συστήματα iOS και Android, και έπειτα οι δέκα από τις εφαρμογές που βρέθηκε ότι ήταν περισσότερο σχετικές με τη δυσλεξία αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει έλλειψη από κατάλληλες εφαρμογές που να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών με δυσλεξία και που να μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Οι περισσότερες από αυτές απαιτούν κάποιου είδους πληρωμή και είναι ανεπαρκείς λαμβάνοντας υπόψιν την πρόοδο της τεχνολογίας και την απόκτηση γνώσεων στον τομέα της δυσλεξίας. Επομένως, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για δημιουργία νέων προσβάσιμων και αποτελεσματικών εφαρμογών.


89. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Παίζοντας το παιχνίδι της κοκκινοσκουφίτσας στην τάξη των αγγλικών
Μετάφραση Τίτλου: Gamifying Little Red Riding Hood in the EFL classroom
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Στα πλαίσια της εκπόνησης του φακέλου εργασιών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γλώσσα, λογοτεχνία και ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση», σκοπός της εργασίας μου με τίτλο ‘Παίζοντας το παιχνίδι της κοκκινοσκουφίτσας στην τάξη των αγγλικών’ είναι η μελέτη των μαθητών και πως αυτοί ανταποκρίνονται στην χρήση τεχνολογίας για να εργαστούν πάνω σε κλασσικά λογοτεχνικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα. Όλες οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή ενότητα και στο online Portfolio. Για το συγκεκριμένο μάθημα ζητήθηκε από τους μαθητές να λάβουν μέρος σε ένα παιχνίδι, τύπου escape room ή αλλιώς διαδραστικό παιχνίδι απόδρασης το οποίο είναι βασισμένο στην ιστορία του γνωστού παραμυθιού της κοκκινοσκουφίτσας. Σε αυτό το παιχνίδι οι μαθητές με την χρήση των τάμπλετ τους πρέπει να ψάξουν να βρουν τα στοιχεία μέσα στο δωμάτιο και να λύσουν γρίφους για να μπορέσουν να σώσουν τους ήρωες του παιχνιδιού. Όλες οι δραστηριότητες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα από το τάμπλετ, σχεδιάστηκαν μέσα από εκπαιδευτικά σάιτ και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη. Η κάθε δραστηριότητα που πρέπει να ολοκληρώσουν οι μαθητές είναι βασισμένη σε γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο, βασισμένα στην ήδη υπάρχουσα γνώση των μαθητών και αποτελεί επανάληψη της ύλης που έχει καλυφθεί έως την ημέρα της διεξαγωγής του παιχνιδιού. Υποδειγματικά, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντιστοιχήσεις, κείμενα και ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν με βάση αυτά, και άλλου είδους ηλεκτρονικές ασκήσεις. Για την καλύτερη εμπέδωση του παιχνιδιού δημιουργήθηκαν δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν πριν και μετά από αυτό. Η συγκεκριμένη εργασία σχεδιάστηκε για μαθητές της τρίτης δημοτικού του δημοτικού σχολείου Ανατόλια και επίπεδο Α1-Α1+ CEFR


90. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΥΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Η Σχέση ανάμεσα στα Παραμύθια και την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου στην Τάξη των Αγγλικών
Μετάφραση Τίτλου: The Relationship between Fairytales and the Development of Writing Skills in the EFL Classroom
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Όσον αφορά την διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, πλήθος επιστημονικών ερευνών επιβεβαιώνει την καθοριστική συμβολή της αφήγησης παραμυθιών στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των παραμυθιών ως εργαλείου ανάπτυξης συγκεκριμένα του γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα, εξετάζει εάν τα παραμύθια έχουν την δύναμη να εμπνεύσουν τους μαθητές και να ανεβάσουν το επίπεδο γραφής τους. Γι’αυτό το σκοπό, οργανώθηκαν οχτώ μαθήματα (διάρκειας 90 λεπτών έκαστο), τα οποία απεύθυνονταν σε 20 μαθητές (17 κορίτσια και 11 αγόρια) ενός Ιδιωτικού Κέντρου Ξένων Γλωσσών και αφορούσαν την μελέτη δύο παραμυθιών (με τίτλο «Σταχτοπούτα» και «Τα 3 Γουρουνάκια – Η Αληθινή Ιστορία»). Τόσο πριν (προέλεγχος) όσο και μετά (μετα-έλεγχος) τα συγκριμένα μαθήματα, οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν μια σύντομη ιστορία, με στόχο την αξιολόγηση της συγγραφικής τους ικανότητας. Μάλιστα, στο στάδιο του μετα-ελέγχου, οι τελευταίοι συμπλήρωσαν και ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο επίσης λειτούργησε ως επιπλέον εργαλείο συλλογής δεδομένων. Η αξιολόγηση των ιστοριών των μαθητών έγινε βάσει αναγνωρισμένης βαθμολογικής κλίμακας (ESL Composition Profile) και η σύγκρισή τους έδειξε ότι μέσω της διδασκαλίας δύο παραμυθιών, οι μαθητές είχαν καταφέρει να αναπύξουν σημαντικές δεξιότητες σχεδιασμού, καθώς τα κείμενά τους ήταν μεγαλύτερα σε έκταση και είχαν πιο ολοκληρωμένο περιεχόμενο, καλύτερη οργάνωση και δομή


91. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος στη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε άτομα με αναπηρία
Μετάφραση Τίτλου: Drama in education techniques in EFL classes for students with disability
Επιβλέπων/ουσα: ΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διερευνά τον τρόπο επίδρασης των τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος στη βελτίωση των γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με διανοητική αναπηρία στο πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Με βάση τους παραπάνω στόχους πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, η οποία περιλάμβανε τις εξής δύο μελέτες περίπτωσης μαθητών: α) μια γυναίκα είκοσι επτά ετών με σύνδρομο Ντάουν, β) έναν άνδρα είκοσι έξι ετών με σύνδρομο Άσπεργκερ. Η έρευνα διεξήχθη στο Κέντρο Αποκατάστασης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία «Σωτήρ» στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2019. Η ερευνήτρια πραγματοποίησε τέσσερα σαρανταπεντάλεπτα μαθήματα χωρίς τη χρήση τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος και τέσσερα σαρανταπεντάλεπτα μαθήματα κάνοντας χρήση τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος, ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε σύγκριση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Με βάση την ποιοτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων φαίνεται ότι οι τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος μπορούν να ενισχύσουν τους μαθητές με σύνδρομο Ντάουν και με σύνδρομο Άσπεργκερ, ώστε να βελτιώσουν τις γλωσσικές και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει βάση για τη διεξαγωγή αντίστοιχων ερευνών στο μέλλον, αναφορικά με τη χρήση τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με αναπηρία


92. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΛΓΙΝΗ ΧΡΥΣΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Απόκτηση λεξιλογίου στο μάθημα των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα μέσω ψηφιακής αφήγησης: με τη χρήση του Μικρού Πρίγκιπα
Μετάφραση Τίτλου: EFL vocabulary acquisition through digital storytelling: the case of Little Prince
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

Η διαδικασία εκμάθησης καινούργιου λεξιλογίου σε μια ξένη γλώσσα είναι πολύ σημαντική και παρόμοια με την απόκτηση λεξιλογίου στην πρώτη γλώσσα. Ωστόσο, η περιστασιακή μάθηση δε φαίνεται να είναι επαρκής στην απόκτηση και τη διατήρηση νέων λέξεων στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η κύρια αιτία είναι ότι οι μαθητές λαμβάνουν περιορισμένο αριθμό πληροφοριών, κυρίως κατά τη μικρή διάρκεια του μαθήματος και το γεγονός ότι οι δάσκαλοι τείνουν να καταφεύγουν στη μητρική γλώσσα όταν υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας. Αυτό, σε συνδυασμό με τη χρήση μεθόδων οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί για χρόνια, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες για επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα. Έρευνες υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση νέου λεξιλογίου μέσα σε εννοιολογικά πλαίσια μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές με στόχο τη δημιουργία πιο εξελιγμένων μεθόδων. Επομένως, ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να αναζητήσει και να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στο παραδοσιακό και ψηφιακό παραμύθι στην εκμάθηση λεξιλογίου ξένης γλώσσας, καθώς και να εξετάσει την επιρροή του φύλου των μαθητών, του μέρους του λόγου και της επανάληψης των λέξεων σε αυτό το θέμα. Για την περαιτέρω διαλεύκανση του θέματος διεξάχθηκε μία έρευνα στην 5η τάξη του 3ου πειραματικού σχολείου Ευόσμου, η οποία απαρτίζεται από 33 μαθητές. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ; το πειραματικό γκρουπ (18 μαθητές), το οποίο διδάχθηκε την ιστορία ψηφιακά και το γκρουπ ελέγχου (15 μαθητές), το οποίο διδάχθηκε την ίδια ιστορία μέσω παραδοσιακής αφήγησης. Η απόκτηση λεξιλογίου εξετάστηκε μέσα από διάφορα λεξιλογικά τεστ τα οποία χορηγήθηκαν πριν και μετά τις παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ποσοτικά στο SPSS. Τα αποτελέσματα απέδειξαν την κατά γενική ομολογία καλύτερη επίδοση του πειραματικού γκρουπ, ενώ το φύλο των μαθητών, το είδος και η επανάληψη των λέξεων δε φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση νέου λεξιλογίου. Παρά το μικρό δείγμα, τα ευρήματα της έρευνας συμβαδίζουν με τις τάσεις της νέας εποχής, τα οποία είναι υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας στην εκμάθηση γλωσσών και τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση, στοχεύοντας σε πιο πετυχημένες προσεγγίσεις απόκτησης λεξιλογίου.


93. Ονοματεπώνυμο: ΦΑΝΑΡΑ ΧΑΪΔΩ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/4/2020
Τίτλος Εργασίας: "Όλο το Καλοκαίρι σε μια Μέρα": Αλληλεπι-δρώντας με το Περιβάλλον και τους Άλλους μέσα από τη Λογοτεχνία. Ένας Φάκελος Εργασιών για τη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: "All Summer in a Day": Inter-acting with the Εnvironment and Others through Literature and Drama. An EFL Teaching Portfolio
Επιβλέπων/ουσα: ΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η χρήση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας έχει πλέον αναγνωριστεί για τα οφέλη της, αλλά σπάνια ενσωματώνεται στην ελληνική τάξη. Αυτός ο φάκελος εργασιών είναι ένα πείραμα για να μελετηθεί πως με τη χρήση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας μπορεί να αυξηθεί το κίνητρο των μαθητών, να βελτιωθεί η κριτική τους σκέψη, να γίνουν καλύτεροι αναγνώστες μέσα και έξω από την τάξη, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι γλωσσικές τους δεξιότητες. Δημιουργήθηκε με βάση τη δική μου φιλοσοφία για τη διδασκαλία και λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες και τεχνικές σχετικά με την εφαρμογή της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας των Lazar, Showalter, Dunning, Rosenblatt, Carter και Long. Το λογοτεχνικό έργο «Όλο το Καλοκαίρι σε μια Μέρα» χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας σειράς έξι μαθημάτων, με έμφαση στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο περιβάλλον και τον χαρακτήρα και το πώς καθοριζόμαστε από το περιβάλλον γύρω μας. Η εφαρμογή των μαθημάτων στην τάξη αποδείχθηκε ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους μαθητές, οι οποίοι διατύπωσαν θετικά σχόλια, έκαναν επιλογές και κρίσεις βασισμένες στην ιστορία, ευαισθητοποιήθηκαν για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) και κατανόησαν το αντίκτυπο του περιβάλλοντος στον χαρακτήρα—αντλώντας από τη λογοτεχνία για να κατανοήσουν καλύτερα τη δική τους ζωή.


94. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ιστοσελίδων για παιδιά και εφήβους για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Developing wbsites and games for children and adolescentsfor the EFL classroom
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Η Ηλεκτρονική λογοτεχνία έχει αρχίσει να διεκδικεί ξεχωριστό ρόλο στην εκπαίδευση. Το βιβλίο του Len Unsworth με τίτλο E-literature for Children: Enhancing Digital Literacy Learning (2005) άνοιξε το δρόμο για να εκτιμήσουμε την ηλεκτρονική λογοτεχνία και να εισάγουμε ηλεκτρονικά λογοτεχνικά κείμενα στην τάξη. Αν και τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία είναι πολλά και σημαντικά, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που θεωρουν αυτή τη διαδικασία ως μία σημαντική πρόκληση. Το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά λογοτεχνικά κείμενα, κατάλληλα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι λιγοστά καθιστά τη χρήση τους στην τάξη μία αρκετά δύσκολη διαδικασία. Για το λόγο αυτό η ηλεκτρονική λογοτεχνία παραμένει στο περιθώριο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Στην εργασία αυτή επικεντρώνομαι στις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά λογοτεχνικά κείμενα και επεξηγώ τη δυναμική των οπτικοακουστικών εμπειριών και των υπερσυνδέσμων που παρέχουν τα εν λόγω κείμενα. Εξετάζω τα κείμενα αυτά, που συχνά μοιάζουν με παιχνίδια, υπό το πρίσμα της διδασκαλίας και εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τους μικρούς μαθητές και τους εφήβους, είτε είναι αρχάριοι είτε σε πιο προχωρημένο επίπεδο, αναλύω τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών λογοτεχνικών κειμένων τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη όταν αποφασίζουν να τα εντάξουν στο μάθημα τους. Με βασικό άξονα τις ανάγκες των μαθητών επιχείρησα να αναπτύξω ένα ψηφιακό παιχνίδι και μία ιστοσελίδα κατάλληλα για χρήση στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ενσωματώνοντας πληθώρα χαρακτηρικών της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας. Σκοπός μου είναι να αναλύσω το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου έχω σχεδιάσει το παιχνίδι και την ιστοσελίδα, τους μαθησιακούς στόχους και τις δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω αυτών.


95. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά αποσπάσματος του άρθρου The Anthropocene is a Joke του Peter Brannen
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from English into Greek of an extract from the article The Anthropocene is a Joke by Peter Brannen
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική αποσπάσματος του άρθρου “The Anthropocene is a Joke” του Peter Brannen. Στο συγκεκριμένο άρθρο ο συντάκτης αναφέρεται στην απόφαση της Ομάδας Εργασίας Ανθρωπόκαινου να ψηφίσει υπέρ της απόδοσης του όρου «Ανθρωπόκαινο» στη γεωλογική εποχή που διανύουμε από τα μέσα του 20ού αιώνα και εκφράζει την αντίθεσή του εν προκειμένω. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας, η οποία λειτουργεί ως εισαγωγική, επιχειρείται μια παρουσίαση των εννοιών της επικοινωνίας της επιστήμης και της δημοσιογραφίας επιστήμης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ειδικό αντικείμενο που πραγματεύεται το προς μετάφραση άρθρο. Στη συνέχεια, παρατίθεται το μετάφρασμα σε παράλληλη αντιστοίχιση με το πρωτότυπο κείμενο. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει την ορολογική τεκμηρίωση εξήντα όρων του κειμένου στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, καθώς και την παρουσίαση την ορολογικής έρευνας που διεξήχθη. Τέλος, στην τελευταία ενότητα αναλύονται οι σημαντικότερες μεταφραστικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα άρθρα της δημοσιογραφίας επιστήμης και να αναδείξει μερικά από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας μεταφραστής δημοσιογραφικών κειμένων επιστήμης.


96. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΑΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο "Λογοτεχνική Μετάφραση. Ιστορία. Θεωρία. Πολιτισμική Επίδραση." κεφ. 8, παρ 8.1 του Γιέρυ Άλμπρεχτ.
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of an excerpt from the book " Literarische Ubersetzung. Gesichte. Theorie. Kulturelle Wirkung." by Jorn Albrecht, chapter 8, § 8.1
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζει τη σχολιασμένη μετάφραση των κεφαλαίων 8 και 8.1 του βιβλίου «Λογοτεχνική Μετάφραση» του Γιερν Άλμπρεχτ από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα. Στις συγκεκριμένες ενότητες, ο συγγραφέας μας εισάγει στην ιστορία της λογοτεχνικής μετάφρασης με διακειμενικές αναφορές από τον Δον Κιχώτη και τη μετάφραση του Αισώπου από τη Μαρί ντε Φρανς και αναλύει τους όρους και προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας περιγραφής του επαγγέλματος του μεταφραστή λογοτεχνίας. Σκοπός της εκπόνησης σχολιασμένης μετάφρασης ως διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατεύθυνση τη μετάφραση, αποτελεί η παραγωγή ενός λειτουργικού και σημασιολογικά ορθού μεταφράσματος, καθώς και η αιτιολόγηση (τεκμηρίωση) των μεταφραστικών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνησή του.


97. Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στη διερμηνεία στο ραδιόφωνο.
Μετάφραση Τίτλου: Annotated interpretation within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation” with emphasis on Radio Interpreting
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν ο σχολιασμός της υποχρεωτικής πρακτικής που διεξήχθη στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης (Κατεύθυνση Διερμηνείας). Αρχικά, έγινε μια συνοπτική αναφορά στον τομέα της διερμηνείας γενικότερα και ακολούθησε η θεωρητική προσέγγιση της διερμηνείας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ειδικότερα στο ραδιόφωνο, με την οποία ασχολήθηκε η συντάκτρια της παρούσας διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής της. Επιπλέον, παρατέθηκαν αναλυτικά οι εκδηλώσεις κατά τις οποίες διεξήχθη η πρακτική άσκηση, έγινε περιγραφή όλων των σταδίων προετοιμασίας και διεξαγωγής της κάθε διερμηνείας, και τέλος αναφέρθηκαν οι εκάστοτε δυσκολίες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, καθώς και σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης μνείας.


98. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης με έμφαση στις διαφορές μεταξύ διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting Process within the Internship of the J.P.P.S. 'Conference Interpreting and Translation" with emphasis on the differences between consecutive and simoultaneous interpretation
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αναλυτική περιγραφή της πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησε η γράφουσα κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους των σπουδών της στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στην κατεύθυνση Διερμηνείας. Στα επιμέρους κεφάλαια της παρούσας εργασίας περιγράφονται τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε η γράφουσα, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους ομιλητές, τις συνθήκες εργασίες και τις δυσκολίες που προέκυψαν καθώς και σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών. Ειδική δε έμφαση δίδεται στις διαφορές μεταξύ διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας. Τέλος εξάγονται κάποια βασικά συμπεράσματα σχετικά με την εμπειρία της πρακτικής άσκησης.


99. Ονοματεπώνυμο: ΖΟΥΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, με έμφαση στη διερμηνεία μη-φυσικών ομιλητών
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting Process within the Internship of the J.P.P.S. 'Conference Interpreting and Translation" with emphasis on interpreting non-native speakers
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη και επικεντρώνεται στον σχολιασμό της διερμηνείας, η οποία έγινε στα πλαίσια του τελευταίου σκέλους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διερμηνείας Συνεδρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των φοιτητών σε μια σειρά συνεδρίων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το οποίο αφορά στη διερμηνεία μη φυσικών ομιλητών, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα διάφορα είδη διερμηνείας και του ζητήματος που προκύπτει όταν οι διερμηνείς καλούνται να εργαστούν με μη φυσικούς ομιλητές μίας γλώσσας. Το δεύτερο μέρος συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των συνεδρίων στα οποία συμμετείχαν οι ασκούμενοι διερμηνείς. Τέλος, γίνεται αναφορά των συμπερασμάτων σε σχέση με την εμπειρία που απέκτησε ο ασκούμενος από τη συμμετοχή του στα συνέδρια. Στο τέλος σε μορφή παραρτήματος παρατίθεται το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην προετοιμασία του κάθε συνεδρίου, αλλά και κατά τη διάρκειά του και τα έντυπα αξιολόγησης των διοργανωτών των συνεδρίων, στις δύο περιπτώσεις που συμπληρώθηκαν.


100. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΤΖΗ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία με έμφαση στη διερμηνεία στα όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μετάφραση Τίτλου: Commenting interpreting process with emphasis on interpreting in the EU institutions
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Με τον όρο «διερμηνεία» ορίζεται η μετατροπή μιας σκέψης ή έκφρασης από μια γλώσσα-πηγή σε έκφραση με ανάλογη σημασία σε μια γλώσσα-στόχο, είτε ταυτόχρονα σε "πραγματικό χρόνο" είτε σταδιακά, όταν ο ομιλητής κάνει προσωρινή παύση μετά την ολοκλήρωση μιας ή δύο προτάσεων. Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διερμηνεία συμβάλλει στην ομαλή επικοινωνία των κρατών, είκοσι επτά σε αριθμό (λαμβάνοντας υπόψιν την πολύ πρόσφατη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου) με είκοσι τέσσερις επίσημες γλώσσες. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του διατμηματικού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση, οι φοιτητές έπρεπε να κάνουν την πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Η φοιτήτρια συμμετείχε στα εξής: σε μία ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ για το 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε ένα διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Αφηγήματα της Μετανάστευσης: Η κοινοτική διερμηνεία ως μέσο εισδοχής» και σε μία προσομοίωση συνεδρίου στο Στρασβούργο με τίτλο «MEUS Strasburg 2019».


101. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης με έμφαση στην προετοιμασία του διερμηνέα
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting Process within the Internship of the J.P.P.S. 'Conference Interpreting and Translation" with Special Mention to Interpreter Preparation
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Σκοπός της διατριβής ήταν ο σχολιασμός της διερμηνείας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και η έμφαση στη σημασία της προετοιμασίας του διερμηνέα. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά τις περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε η διερμηνεία και περιγράψαμε τις συνθήκες και τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. Επιπλέον, αναλύσαμε την απόδοση του διερμηνέα σε συνάρτηση με την προετοιμασία που είχε πραγματοποιήσει και κατά πόσο οι δύο αυτές μεταβλητές είναι αλληλένδετες.


102. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΝΔΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στη διερμηνεία εξ αποστάσεως
Μετάφραση Τίτλου: Annotated interpretation within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation” with emphasis on remote interpreting
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την εμπειρία την οποία αποκόμισα κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης που διεξήχθη στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διερμηνείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στο τελευταίο έτος φοίτησης. Η εργασία συμπεριλαμβάνει μια εισαγωγή στην θεωρητική ανάλυση της διερμηνείας εξ αποστάσεως, ακολουθούμενη από τη περιγραφή της πρακτικής άσκησης στους διάφορους φορείς. Στο παράρτημα αναγράφονται τα γλωσσάρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της πρακτικής, καθώς και επιπρόσθετο υλικό που ήταν διαθέσιμο και χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία αλλά και κατά την διάρκεια της πρακτικής. Τέλος, στο παράρτημα συμπεριλαμβάνονται τα έντυπα αξιολόγησης πλήρως συμπληρωμένα, στα οποία δίδονται και οι απαραίτητες πληροφορίες για την κάθε εμπειρία πρακτικής ξεχωριστά (είδος διερμηνείας, χώρος, ημερομηνία, συμμετέχοντες).


103. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμός διερμηνείας με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοτική διερμηνεία για ψυχολόγους
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting Process within the Internship of the J.P.P.S. 'Conference Interpreting and Translation" with special mention to community interpreting for psychologists
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL, ES > EL

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση των νέων αναγκών που έχουν προκύψει στο χώρο της Κοινοτικής Διερμηνείας λόγω της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Γίνεται σύντομη αναφορά των διαφόρων ειδών διερμηνείας και παρουσίαση της παρούσας κατάστασης στη σύγχρονη Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Κοινοτική Διερμηνεία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται περιγραφή διεξαγωγής συνεδρίας μεταξύ ειδικού ψυχικής υγείας-ωφελούμενου παρουσία διερμηνέα και σχολιασμός αναφορικά με τις διαφορές που παρουσιάζουν οι συνεδρίες που διεξάγονται σε προσφυγικές δομές. Τέλος, γίνεται αναφορά στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο διερμηνέας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας για μια πιο ολιστική κατανόηση και απόδοση του προφορικού μηνύματος.


104. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/2/2020
Τίτλος Εργασίας: Ο Χώρος ως Κοινωνικό Προϊόν στο Dogville: Ένας Διάλογος Μεταξύ δύο Ηπείρων
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ


105. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/1/2020
Τίτλος Εργασίας: Πέρα από τις Αφηγήσεις Αιχμαλωσίας: Η περίπτωση του Ο Συλλέκτης του Τζον Φάουλς και Η Μυστική Γραφή του Σεμπάστιαν Μπάρυ
Μετάφραση Τίτλου: Beyond Captivity Narratives: The Case of Jowles' The Collector and Sebastian Barry's The Secret Sculpture.
Επιβλέπων/ουσα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Η παρούσα εργασία αναλύει δυο σύγχρονα παραδείγματα αφήγησης αιχμαλωσίας τα οποία ξεπερνούν τα δεδομένα αυτού του λογοτεχνικού είδους. Το κάθε μυθιστόρημα περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς χαρακτήρες, τα θύματα και τους κρατούντες τους, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση και την περίπλοκη σχέση μεταξύ τους. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών, αν οι τελευταίες δεν αποδεικνύονταν πολύ λιγότερες από το αναμενόμενο. Η εργασία αποδεικνύει ότι οι ομοιότητες εκτείνονται πολύ περισσότερο απ’ ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Είναι όλοι θύματα των κοινωνικών, θρησκευτικών και εκπαιδευτικών κλισέ τα οποία καθόρισε το κοινωνικό τους περιβάλλον και ενίσχυσε η εκπαίδευσή τους. Η κύρια διαφορά είναι ότι, παραδόξως, τα θύματα είναι αυτά που καταφέρνουν να ξεφύγουν. Οι γυναίκες –θύματα αποδεικνύονται πολύ πιο ισχυρές, σημαντικά πιο ανθεκτικές και ευπροσάρμοστες ακόμα και στις ακραίες συνθήκες στις οποίες βρίσκονται, ένα υπόγειο κελί ενός απομακρυσμένου εξοχικού στο μυθιστόρημα του Φάουλς και ένα ψυχιατρικό κατάστημα στο βιβλίο του Μπάρυ. Η καθεμιά τους χρησιμοποιεί το χρόνο της φυλάκισής της για να αποκτήσει βαθύτερη γνώση του κόσμου και κυρίως του εαυτού της. Τα κείμενά τους παρέχουν το μέσο διαφυγής καθώς επιστρέφουν νοερά στον έξω κόσμο και στην πρότερη ζωή τους, την οποία παρουσιάζουν με βαθιά κατανόηση. Εκλογικεύουν ακόμα και την τρέχουσα κατάσταση τους, το οποίο οι κρατούντες τους αδυνατούν να κάνουν. Εξετάζοντας τα γραπτά τους από διαφορετική οπτική γωνία αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα θύματα εγκαταλείπουν το ρόλο του θύματος/ φυλακισμένου και υψώνονται σε αυτό του αφηγητή, ο οποίος έχει τη δύναμη να αποκαλύψει ή να κρύψει γεγονότα και αλήθειες κατά το δοκούν. Οι κρατούντες , αντίθετα, μοιάζουν με αδύναμα πιόνια, παθητικοί αναγνώστες της ιστορίας τους και εξίσου θύματα των περιστάσεων. Παγιδεύονται στα ίδια μέρη με τις γυναίκες-θύματα από τα οποία δείχνουν άβουλοι, ακόμα και αδύναμοι να ξεφύγουν, αρχικά μεταφορικά και τελικά και κυριολεκτικά.


106. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/1/2020
Τίτλος Εργασίας: "Ν' αγαπάς μαναχά τ' απαλά και τ' ασάλευτα. Έχουμε χρέος να συγκεντρώσουμε όλη τη οργή": Ο Οδυσσέας Ελύτης και ο Γιάννης Ρίτσος ς μεταφραστής του Πωλ Ελυάρ.
Μετάφραση Τίτλου: Odysseas Elytis and Giannis Ritsos as translators of Paul Eluard
Επιβλέπων/ουσα: ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σκοπός της διατριβής ήταν η εξέταση των μεταφράσεων των ποιημάτων του γάλλου ποιητή Πωλ Ελυάρ από τους έλληνες ποιητές Οδυσσέα Ελύτη και Γιάννη Ρίτσο. Αρχικά, επιχειρήθηκε μία εισαγωγή στις επικρατέστερες μεταφραστικές θεωρίες και αμέσως μετά εστιάσαμε στα χαρακτηριστικά της ποιητικής του Πωλ Ελυάρ, από τα οποία έγινε η εκκίνηση, ώστε να φτάσουμε στη συγκριτική μελέτη των μεταφράσεων, λαμβάνοντας φυσικά υπόψιν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο ελλήνων ποιητών. Θεωρήθηκε σημαντικό να κωδικοποιήσουμε τα βασικά στοιχεία της ποίησης του Ελυάρ και να εντάξουμε τις ελληνικές μεταφράσεις στα ιστορικά – γραμματολογικά τους συμφραζόμενα και στη λογοτεχνική πορεία του κάθε ποιητή. Κατόπιν, προχωρήσαμε στην παράθεση και ανάλυση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος μεταφρασμένων ποιημάτων από τον Ελύτη και το Ρίτσο αντίστοιχα. Παράλληλα, προσεγγίσαμε συγκριτικά τα δύο δείγματα, ώστε να διαπιστώσουμε την τεχνική με την οποία μεταφράζουν οι δύο ποιητές, το βαθμό στον οποίο παραμένουν πιστοί στο πρωτότυπο, όσο αυτό είναι βέβαια εφικτό, και τέλος το βαθμό στον οποίο αφήνουν το προσωπικό τους στίγμα ως μεταφραστές. Διαπιστώθηκε, τέλος, δεδομένου ότι κατά μία εκδοχή η επιτυχημένη λογοτεχνική μετάφραση εκκινεί από την επιλογή του προς μετάφρασιν κειμένου, ο Οδυσσέας Ελύτης επέλεξε να μεταφράσει υπαρξιακής θεματικής υφής ποιήματα του Ελυάρ, ενώ ο Γιάννης Ρίτσος μετέφρασε ποιήματα του γάλλου δημιουργού με σαφή κοινωνικοπολιτικό προσανατολισμό, γεγονός που υποδεικνύει και τις γενικότερες κατευθύνσεις των Ελύτη και Ρίτσου ως ποιητών και όχι απλώς ως μεταφραστών


107. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Μετάφραση Τίτλου: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT > EL

Η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκάστοτε κοινωνίας επιτυγχάνεται με μια κοινή γλώσσα. Την εξέλιξη των κοινωνιών και κατ’ επέκταση των επιστημών και της τεχνολογίας, ακολουθεί η ανάγκη για τη δημιουργία νέων εννοιών και όρων που θα είναι σε θέση να περιγράψουν τις νέες πραγματικότητες. Η παρούσα διπλωματική μελετά την ανεύρεση και καταγραφή όρων στο πεδίο της κοιλιοκάκης και πιο συγκεκριμένα στο υποπεδίο της χημείας. Το πεδίο της κοιλιοκάκης επιλέχθηκε κατόπιν πρότασης από τη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TermCoord) καθώς υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού της βάσης ορολογικών δεδομένων της ΙΑΤΕ σε αυτό το πεδίο, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, ενώ το υποπεδίο επιλέχθηκε για να περιοριστεί και να καταστεί πιο στοχευμένη η αναζήτηση. Η αναζήτηση των όρων έγινε μέσα από ποικίλα κείμενα με λέξεις κλειδιά αποφέροντας θετικά αποτελέσματα και μια βαθύτερη γνώση στο πεδίο της κοιλιοκάκης


108. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/11/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από το βιβλίο "Literarische Ubersetzung" του Albrecht Jorn από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of an extract from the book of Albrecht Jorn "Literarische Ubersetzung", from German into Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσοκακτσίδου Δήμητρα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία μιας λειτουργικής και ισοδύναμης μετάφρασης ενός ειδικού κειμένου από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση, το είδος και τον σκοπό του κειμένου, καθώς και τα πολιτισμικά και γλωσσολογικά χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας. Το περιεχόμενο της εργασίας αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος αναλύθηκαν οι επικοινωνιακές περιστάσεις του κειμένου-πηγή και του κειμένου-στόχου, έγινε αναφορά στη θεωρία του Σκοπού των Ράις και Φερμέερ και στην κειμενική ανάλυση της Νορντ (Nord) και έγινε μια συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση του κειμένου-πηγής. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην ιστορία της μετάφρασης της Βίβλου και στο δίλλημα των μεταφραστών αυτής, μεταξύ πιστής και ελεύθερης μετάφρασης. Το πρακτικό μέρος της εργασίας αποτελείται από την αντιστοιχισμένη μετάφραση, το γλωσσάρι με τους όρους που συλλέχθηκαν και την ορολογική τεκμηρίωση. Σημαντικό μέρος της εργασίας αποτέλεσε και η παράθεση και ανάλυση των μεταφραστικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία καθώς και η παρουσίαση του τρόπου προσέγγισης και επίλυσης αυτών. Συμπέρασμα της εργασίας αυτής ήταν ότι η θεωρία και πράξη είναι δύο πράγματα αλληλένδετα, καθώς η θεωρία αποτελεί τη βάση για τις μεταφραστικές επιλογές ενός μεταφραστή.


109. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/11/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση μέρους του κεφαλαίου "Ein Dandy "bester Zucht" του Rainer Kohlmayer από το βιβλίο Literatur und Theater, Traditionen und Konventionen als Problem der Dramenubersetzung.
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of a part of Rainer's Kohlmayer's chapter"Ein Dandy "bester Zucht" from the book Literatur und Theater, Traditionen und Konventionen als Problem der Dramenubersetzung.
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


110. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/11/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα EN σε EL αποσπάσματων του «Eye Tracking in Audiovisual Translation Research» του Jan Louis Kruger από το βιβλίο The Routledge Handbook of Audiovisual Translation Studies σε επιμέλεια του Luis Perez-Gonzalez
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from English to Greek of extracts from the chapter "Eye Tracking in Audiovisual Translation Research" by Jan Louis Kruger from the book The Routledge Handbook of Audiovisual Translation Studies, edited by Luis Perez Gonzalez
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική αποσπασμάτων του κεφαλαίου «Eye tracking in audiovisual translation research» του Jan-Louis Kruger από το βιβλίο The Routledge Handbook of Audiovisual Translation σε επιμέλεια Luis Perez-Gonzalez. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί μια επισκόπηση της χρήσης της μεθοδολογίας της οφθαλμικής ιχνηλάτησης (eye tracking) στην έρευνα στον τομέα της οπτικοακουστικής μετάφρασης και στη μελέτη των οπτικοακουστικών κειμένων. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση του αντικειμένου της οφθαλμικής ιχνηλάτησης, η γλωσσική και κειμενική ανάλυση του κειμένου-πηγή και του κειμένου-στόχου, καθώς και αναγνώριση των επικοινωνιακών περιστάσεων. Έπειτα, παρατίθεται η μετάφραση των αποσπασμάτων κατ’ αντιστοιχία με το πρωτότυπο κείμενο και ακολουθεί το γλωσσάρι των όρων που εμφανίζονται σε αυτό. Στη συνέχεια, παρατίθεται ο πίνακας με την τεκμηρίωση των όρων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, ενώ ακολουθεί η ανάλυση της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης. Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας αναλύονται τα μεταφραστικά προβλήματα και δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία και οι τεχνικές που επιλέχθηκαν για την αντιμετώπισή τους


111. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΙΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/10/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση (EN,EL) - Απόσπασμα από το βιβλίο «Invisible Women: Exposing data bias in a world designed for men» της Caroline Criado-Perez
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation (EN,EL) - Excerpt from the book "Invisible Women: Exposing data bias in a world designed for men" by Caroline Criado Perez
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση αποσπασμάτων από το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου Invisible women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men της βρετανίδας Caroline Criado Perez από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα. Η συγγραφέας συγκεντρώνει για πρώτη φορά έρευνες και ιστορίες από όλο τον κόσμο που αποκαλύπτουν πώς τα μεροληπτικά επιστημονικά δεδομένα διαμορφώνουν μια κοινωνία η οποία αποκλείει τις γυναίκες και τις καθιστά αόρατες. Τα υπό μετάφραση αποσπάσματα καταδεικνύουν το κενό δεδομένων σχετικά με την επαγγελματική υγεία των γυναικών, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία τους. Αρχικά, παρουσιάζεται η τυπολογία του κειμένου σύμφωνα με την κειμενική ανάλυση της Καταρίνα Ράις και το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τη φεμινιστική μετάφραση, τον γλωσσικό σεξισμό και την αναπαράσταση του φύλου στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια, παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο σε αντιστοιχία με το μετάφρασμα, ακολουθεί το γλωσσάρι όρων και η ορολογική τεκμηρίωση. Έπεται η κειμενική και γλωσσική ανάλυση του πρωτοτύπου και η παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας. Αναφέρονται οι μεταφραστικές δυσκολίες σε λεξιλογικό, πραγματολογικό, μορφοσυντακτικό και υφολογικό επίπεδο καθώς και η αντιμετώπισή τους. Τέλος, στο παράρτημα παρατίθεται ένα δείγμα των ad hoc σωμάτων κειμένων που λειτούργησαν τεκμηριωτικά σε επίπεδο ορολογίας και φρασεολογίας.


112. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/10/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος του άρθρου "Regulatory considerations for the Clinical and Research use of Transcranial Direct Current Stimulation (+DCS): Review and recommendations from an expert panel" των Fregni κ.συν. από EN στα EL
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the article “Regulatory Considerations for the Clinical and Research Use of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS): review and recommendations from an expert panel”
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη σχολιασμένη μετάφραση τμήματος του άρθρου «Regulatory Considerations for the Clinical and Research Use of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS): review and recommendations from an expert panel» και επιδιώκει να εξετάσει το εύρος της ελληνικής ορολογίας και βιβλιογραφίας ως προς το πεδίο του διακρανιακού ερεθισμού μέσω ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για ένα σύνολο μη-επεμβατικών μεθόδων με τις οποίες επιτυγχάνεται ο ερεθισμός του εγκεφάλου και οι οποίες αξιοποιούνται σε διαρκώς διευρυνόμενη κλίμακα από ποικίλους κλάδους, όπως η νευρολογία και η ψυχιατρική, για κλινικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Οι συντάκτες του άρθρου επιχειρούν μια ανασκόπηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη μέθοδο tDCS και εξετάζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, στηριζόμενοι σε δεδομένα που έχουν συλλεγεί από διάφορες χώρες. Η χρήση της εν λόγω μεθόδου στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη, καθιστώντας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την αναζήτηση σχετικών δεδομένων και εμπειριών. Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο βαθμός στον οποίο έχουν διατηρηθεί στην αγγλική γλώσσα όροι που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο, αναλύονται τα εμπόδια που απαντήθηκαν κατά τη διαδικασία της μετάφρασης και, τελικώς, διαμορφώνεται ένα γλωσσάρι με τους όρους που απαντούν στο εν λόγω άρθρο και την απόδοση που επιλέχθηκε για την ελληνική γλώσσα


113. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΜΗΡΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Κοινωνιογλωσσική ανάπτυξη και πραγματολογική παρεμβολή υπό το πρίσμα της μετάφρασης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
Μετάφραση Τίτλου: The Use of Translation n Language Learning: Focusing on the Elements of Sociolinguistic Development and Pragmatic Transfer
Επιβλέπων/ουσα: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Η παρούσα θεωρητική διπλωματική εργασία θέτει ως στόχο να ερευνήσει το πλαίσιο στο οποίο η μετάφραση έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διδασκαλίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών από παλαιότερα ως σήμερα έτσι, ώστε να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί, καθώς και να προτείνει νέους τρόπους χρήσης της μετάφρασης στη σύγχρονη εποχή. Η εργασία θα επικεντρωθεί στα οφέλη της χρήσης της μετάφρασης ως εργαλείο διδασκαλίας στο επίπεδο της κοινωνιογλωσσικής ανάπτυξης και το στοιχείο της πραγματολογικής ικανότητας που συχνά παραλείπονται κατά τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας δίνοντας τη θέση τους στην εκμάθηση γραμματικών κανόνων και την απομνημόνευση λεξιλογίου, ενώ θα εξεταστούν συγκεκριμένοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να υποστηρίξουμε τη μετάφραση ως εργαλείο εκμάθησης ξένων γλωσσών μεθοδολογικά. Τέλος, η εργασία ευελπιστεί να προσδώσει καθολικότητα στην έρευνα και να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο θέμα άπτεται όλων των γλωσσικών συνδυασμών


114. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Συγκριτική ανάλυση των μεταφράσεων της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο) για την ενσωμάτωση της σύμβασης στην ελληνική και στην κυπριακή έννομη τάξη
Μετάφραση Τίτλου: Comparative analysis of the translations of the Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention) for its integration into the Greek and Cypriot legal order respectively
Επιβλέπων/ουσα: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Τα διεθνή συμβατικά κείμενα, μετά την υπογραφή τους από τα συμβαλλόμενα κράτη, μεταφράζονται και δημοσιεύονται στις επίσημες γλώσσες των συμβαλλόμενων κρατών, προκειμένου να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine” (Σύμβαση του Οβιέδο) υπογράφηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο και στη συνέχεια, μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύονται συγκριτικά οι διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στις μεταφράσεις που έγιναν για την ελληνική και για την κυπριακή έννομη τάξη αντίστοιχα, σε σχέση με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της έννομης τάξης στην οποία ενσωματώνεται κάθε κείμενο


115. Ονοματεπώνυμο: ΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική Γλώσσα Αποσπάσματος του Επιστημονικού Άρθρου με Τίτλο: «Alzheimer's Disease»
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation from English into Greek of Excerpt of the Article: “Alzheimer’s Disease”
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά προς τα ελληνικά αποσπάσματος του άρθρου με τίτλο «Alzheimer’s Disease». Αρχικά, παρουσιάστηκε η μετάφραση του άρθρου και ακολούθησε το γλωσσάρι των όρων που είχαν εξαχθεί από το άρθρο και η τεκμηρίωσή τους. Στη συνέχεια έγινε αναλυτική περιγραφή των σταδίων που ακολουθήθηκαν κατά την έρευνα, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη μετάφραση και τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την επίλυσή τους


116. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Ορολογική εργασία στις Ιατρικές Θεματικές Επικεφαλίδες (MeSH), σε συνεργασία με τη μονάδα SIMED του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Γενεύης
Μετάφραση Τίτλου: Terminology work in Medical Subject Headings (MeSH), in collaboration with the Medical Information Sciences Division (SIMED) of the University Hospital of Geneva
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση και η διερεύνηση τμήματος ορολογίας των Ιατρικών Θεματικών Επικεφαλίδων (MeSH) της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής (NLM) των ΗΠΑ. Οι Ιατρικές Θεματικές Επικεφαλίδες αποτελούν ένα ολοκληρωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο που εξυπηρετεί σκοπούς ευρετηρίασης των άρθρων, περιοδικών και βιβλίων στον τομέα των ιατρικών επιστημών. Η ορολογική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πεδίο της ιατρικής και πιο συγκεκριμένα της ανατομίας, με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά, τα ελληνικά και τα γαλλικά. Επιλέχθηκαν συνολικά 139 όροι που καταγράφηκαν σε φύλλα Excel και δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες οντολογίες για την απεικόνιση των εννοιολογικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των όρων.


117. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Μετάφραση Τίτλου: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL

The present thesis was completed under the collaboration of the Joint Postgraduate Studies programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation” with the Terminology Coordination Unit of the European Parliament (TermCoord) in order to enrich the IATE terminology database. We carried out a terminology project in the domain of celiac disease, and in particular, in the subdomains of the clinical manifestations and the differential diagnosis of the disease. During this process, we performed term extraction for 50 terms on the aforementioned subdomains and we compiled corpora for English and Greek, our two working languages. The terminology extraction was carried out using the terminology extraction tool Sketchengine. After compiling the final list of the terms, we provided the necessary supporting information for each one of them in the following categories: term source, definition, definition source, context and context source. We also attempted to demonstrate the semantic relations among the terms using diagrams. Apart from this process, this thesis also provides the theoretical background, giving emphasis on terminology management and its importance on the field of medicine. A detailed presentation of all reference works, dictionaries and other sources is also included. The final chapter is dedicated to the main problems we had to face during the process. The appendix consists of an extensive excel table that contains all necessary information about the terms.


118. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας στο πεδίο της βιολογικής φυτοπροστασίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Ορολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)
Μετάφραση Τίτλου: Terminology project in biopesticides in collaboration with the Terminology Unit of the World International Property Organization (WIPO)
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη μονάδα ορολογίας του τμήματος μετάφρασης του WIPO. Στόχος της παρούσας αποτέλεσε η εξαγωγή και τεκμηρίωση 50 όρων που ανήκουν στο υποπεδίο της βιολογικής φυτοπροστασίας για το ζεύγος γλωσσών αγγλικά-ελληνικά με σκοπό την αξιοποίησή τους από τη βάση ορολογικών δεδομένων του WIPO, που φέρει την ονομασία WIPO Pearl. Αρχικά, συγκεντρώσαμε τους όρους και τους περάσαμε σε υπολογιστικό φύλλο excel συμπληρώνοντας τις εξής παραμέτρους: όρος, πηγή όρου, επεξηγηματικό συγκείμενο και πηγή επεξηγηματικού συγκειμένου. Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση της διπλωματικής έγινε χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων με τη βοήθεια των οποίων αντλήθηκαν τα στοιχεία που ζητούσαμε για τον κάθε όρο αντίστοιχα και ακολούθως έγινε η δόμηση των εννοιολογικών σχέσεων μεταξύ των όρων. Η διπλωματική εργασία, όπως αυτή συντάχθηκε, περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση του οργανισμού WIPO, του επιλεχθέντος πεδίου καθώς και του υλικού αναφοράς και τεκμηρίωσης στο οποίο ανατρέξαμε. Τέλος, γίνεται λόγος για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ενώ παρατίθεται και παράρτημα του αγγλικού και ελληνικού σώματος κειμένων και πίνακας με την ορολογία σε μορφή excel.


119. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή Τουριστικών Κειμένων: Κείμενα ΕΟΤ
Μετάφραση Τίτλου: Translation and Localization in Tourist Texts: GNTO Texts
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη του φαινομένου νέας επιχώριας προσαρμογής στα τουριστικά κείμενα. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν και διερευνηθούν οι όροι μετάφραση, επιχώρια προσαρμογή και τουριστικό κείμενο, βάσει βιβλιογραφικών πηγών. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στην ιδιάζουσα περίπτωση νέας «υπερχώριας προσαρμογής», νέας ορίζεται από νέας Φλώρο και Χαραλαμπίδου. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε μια μελέτη περίπτωσης, όπου θα μελετηθούν επιλεγμένα κείμενα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ (visitgreece.gr), τα οποία έχουν συνταχθεί με σκοπό να παρουσιάσουν και να προωθήσουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα νέας. Θα μελετηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που παρουσιάζουν τα ελληνικά πρωτότυπα κείμενα με τα μεταφράσματά νέας στα αγγλικά. Η μελέτη περιστρέφεται γύρω από τη θεωρία του σκοπού και το κατά πόσο επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα των εν λόγω κειμένων και των επιμέρους στοιχείων του ανάλογα με τον πολιτισμό-στόχος. Η σύγκριση αφορά σε κείμενα παρμένα από τον τομέα του πολιτισμού και νέας γαστρονομίας και θα πραγματοποιηθεί σε σημασιολογικό, πολιτισμικό και μορφολογικό επίπεδο. Παράλληλα, θα ληφθεί υπόψη και η πολυμεσικότητα που διέπει νέας ιστοτόπους όπου είναι αναρτημένα τα ψηφιακά κείμενα, καθώς περιλαμβάνουν γραπτό λόγο, εικόνες, βίντεο, κ.ά.


120. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/9/2019
Τίτλος Εργασίας: Η οικογένεια ως τόπος συγκρούσεων στα ρεαλιστικά μυθιστορήματα Μαντάμ Μποβαρύ και Η Μεγάλη Χίμαιρα
Μετάφραση Τίτλου: Family as a field of conflict in the realistic novels Madame Bovary and The Great Chimaira
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του θεσμού της οικογένειας στα μυθιστορήματα Μαντάμ Μποβαρύ και Μεγάλη Χίμαιρα στο πλαίσιο του ρεαλισμού. Ξεκινήσαμε με τη θεωρητική μελέτη των ρευμάτων του γαλλικού ρεαλισμού και νατουραλισμού και, ακόμη, ασχοληθήκαμε με την επίδραση που τα δύο ρεύματα άσκησαν στην ελληνική πεζογραφία. Στη συνέχεια παραθέσαμε κάποια εισαγωγικά, κατατοπιστικά στοιχεία σχετικά με το έργο των δύο συγγραφέων. Κατόπιν εξετάσαμε εκ παραλλήλου τον τρόπο σύλληψης και πραγμάτωσης της θεματικής της οικογένειας στα δύο έργα. Ερευνήθηκε διεξοδικά το πλέγμα των σχέσεων που εξυφαίνεται μέσα στις οικογένειες και η δυναμική τους με έμφαση στο γυναικείο ζήτημα. Αναφερθήκαμε, επιπλέον, στο συλλογικό περίγυρο των ηρώων


121. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Ο "βρυκόλακας" ως αναπαράσταση της σύγχρονης συνείδησης στα μυθιστορήματα της Anne Rice
Μετάφραση Τίτλου: "Your Fall from Grace has been the Fall of a Century”: The Vampire as Representation of Contemporary Consciousness in Anne Rice’s Novels
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Η Anne Rice θεωρείται ευραίως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της σύγχρονης γοτθικής λογοτεχνίας και είναι κυρίως γνωστή για τα μυθιστορήματά της με θέμα τους βρυκόλακες. Ως διάδοχος των πιο πρώιμων και παραδοσιακών απεικονίσεων των βρυκολάκων, μελετά, μέσα από τους παράτυπούς της βρυκόλακες, σύχρονα κοινωνικά προβλήματα και άγχη. Οι βρυκόλακες παραδοσιακά αντικατοπτρίζουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όμως η Rice τους δίνει αφηγηματική φωνή σε μία διαστροφή του λογοτεχνικού είδους όπου ο πραγματικός δαίμονας της ιστορίας είναι επιτέλους η κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία και όχι τα θύματα του αποκλεισμού της. Στο μυθιστόρημα Συνέντευξη με ένα Βρυκόλακα (1976) η Rice μελετά φεμινιστικά θέματα και την τοξικότητα της πατριαρχικής ιδεολογίας, όπως επίσης και το άγχος το οποίο γεννιέται μέσα από τη σύχρονη απώλεια της πίστης στις κοινωνικές νόρμες και ιδεώδη. Το επιτυχχάνει μέσα από τη θεματολογία της η οποία περιστρέφεται γύρω από το διαχωρισμό του καλού και του κακού και τη συμβολική χρήση του υπερφυσικού και του μακάβριου τα οποία αντικατοπτρίζουν σύχρονες νοοτροπίες και ανησυχίες. Στο Ο Βρυκόλακας Λεστάτ (1985), η Rice εξακολουθεί να ανατρέπει την παραδοσιακή σύνδεση μεταξύ του βαμπιρισμού και της διαφορετικότητας αποδίδοντας μία θετική αύρα στη συνήθη λογοτεχνική χρήση του βρυκόλακα ως συμβολικού σεξουαλικά ξένου. Παίρνοντας έμπνευση από την επιδημία του AIDS στην Αμερική της δεκαετίας 1980 και από τις μάχες για απελευθέρωση της ομοφυλοφιλικής κοινότητας που ακολούθησαν, η Rice δίνει φωνή σε προσεχτικά κατασκευασμένες αφηγήσεις οι οπόιες εξυμνούν τη διαφορετικότητα και δαιμονοποιούν τις καταπιεστικές κυριάχουσες πολιτιστικές ιδεολογίες.


122. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Ακουστική Μελέτη της Φωνητικής Μείωσης σε Έλληνες Εφήβους με Κοχλιακό Εμφύτευμα και Φυσιολογική Ακοή
Μετάφραση Τίτλου: Acoustic Study on Vowel Reduction by Greek Adolescents with Cochlear Implant and Normal Hearing
Επιβλέπων/ουσα: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της φωνητικής μείωσης σε Έλληνες Εφήβους με κοχλιακό εμφύτευμα και φυσιολογική ακοή. Εξετάσαμε δισύλλαβες λέξεις τονισμένες σε αρχική και τελική θέση καθώς και τρισύλλαβες τονισμένες σε προτονική, τονισμένη και ποστονική θέση στη μέση της συλλαβής. Ερευνήσαμε την επίδραση του τόνου, του αριθμού των συλλαβών και το φύλλο στη διάρκεια, συχνότητες και ένταση των ελληνικών φωνηέντων με τη χρήση του Praat λογισμικού.


123. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Παρατηρήσεις πρωτογενών δεδομένων και μορφοφωνολογική ανάλυση της τσακωνικής διαλεκτού βάσει επιτόπιας έρευνας
Μετάφραση Τίτλου: Primary Data Annotation and Morphophonological Analysis of the Tsakonic Dialect based on Fieldwork Research
Επιβλέπων/ουσα: ΜΕΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η παρούσα διατριβή συζητά τα φωνολογικά και μορφολογικά φαινόμενα στην τσακωνική διάλεκτο. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής αλλαγής και του γλωσσικού θανάτου, στοχεύει επίσης να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό επηρεάστηκαν κάποια μορφοφωνολογικά φαινόμενα της τσακωνικής διαλέκτου από τα νέα ελληνικά. Με άλλα λόγια, εάν τα τσακώνικα έχουν υποστεί φθορά και αποτελούν απειλούμενη γλώσσα. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω έρευνας πεδίου, η οποία διεξήχθη στην Πελοπόννησο τον Νοέμβριο του 2016. Συμμετείχαν δώδεκα τσάκωνες ομιλητές και η ηλικία τους κυμαινόταν από 52 έως 84 ετών. Οι συνεντεύξεις μαζί τους έλαβαν χώρα κατά την εγγραφή τους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με ποιοτική έρευνα, συνεπώς στατιστικά αποτελέσματα δεν συμπεριλήφθηκαν. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν ότι τα τσακώνικα έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τα νέα ελληνικά. Η δομή της διαλέκτου τώρα μειώνεται και απλοποιείται. Τα δωρικά στοιχεία της διαλέκτου έχουν διατηρηθεί, αλλά αποτελούν κυρίως ένα λεξικό και όχι ένα φωνολογικό θέμα. Οι λόγοι για τους οποίους η τσακωνική κατευθύνεται προς το θάνατό της από τη δεκαετία του 1960 είναι διάφοροι. Η αστικοποίηση έκανε τους ανθρώπους να αναζητούν καλύτερη δουλειά στις μεγάλες πόλεις, η αναβάθμιση των μεταφορικών μέσων έκανε την περιοχή προσβάσιμη, συνδέοντας τα χωριά της Τσακονιάς με τις κοντινές πόλεις. Ως εκ τούτου, η κυρίαρχη γλώσσα στην Τσακωνιά είναι πλέον τα νέα ελληνικά. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η τσακωνική διάλεκτος απειλείται σοβαρά, καθώς υπάρχουν πολύ λίγοι νέοι ομιλητές. Προκειμένου να σωθεί η διάλεκτος, η στάση των ομιλητών απέναντι σ’ αυτή πρέπει να είναι θετική και η κοινότητα πρέπει να οργανώνει μαθήματα, διαλέξεις κτλ.


124. Ονοματεπώνυμο: ΚΕΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Διδασκαλία Στρατηγικών Ανάγνωσης στην Αγγλική Γλώσσα σε Μικρούς Μαθητές
Μετάφραση Τίτλου: Teaching Reading Strategies to Young Learners of English
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η εργασία πραγματεύτηκε τη διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης στα Αγγλικά σε μικρούς μαθητές και εξετάζει την αποτελεσματικότητά τους με τη χρήση αυθεντικών ή προσαρμοσμένων ιστοριών. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μικροί μαθητές μπορούν να διδαχθούν στρατηγικές «από πάνω προς τα κάτω» και «από κάτω προς τα πάνω» ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες κατανόησης κειμένου. Μερικές από αυτές τις στρατηγικές είναι η πρόβλεψη, η ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, η οπτικοποίηση, η άσκηση της μνήμης, η συναγωγή συμπερασμάτων, η γρήγορη και ανιχνευτική ανάγνωση. Η εργασία εξέτασε την πρόοδο στην Αγγλική γλώσσα 7 μικρών μαθητών (επιπέδου Α1) μέσα από εμπειρική παρατήρηση και ανάλυση έργου. Οι μαθητές ολοκλήρωσαν ασκήσεις σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικών και πήραν μέρος σε τεστ πριν και μετά τη διδασκαλία των στρατηγικών. Τέλος, απάντησαν σε μία σειρά ερωτήσεων κατανόησης ανοιχτού και κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν πως οι μαθητές είχαν καλύτερη επίδοση στις ερωτήσεις κατανόησης όταν δέχονται καθοδήγηση για τη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών. Τέλος, οι μαθητές εκδήλωσαν θετική διάθεση απέναντι στη χρήση στρατηγικών


125. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση των κινουμένων σχεδίων στην απόκτηση λεξιλογίου από μικρούς μαθητές: μία μελέτη περίπτωσης του Μπεν και Χόλι
Μετάφραση Τίτλου: The Impact of Cartoons on Young Learners' Vocabulary Acquisition: A Case Study on Ben and Holly
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

H παρούσα εργασία συζητά την επίδραση των σειρών κινουμένων σχεδίων στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Για να υποστηριχθεί η παραπάνω υπόθεση, μαθητές της δευτέρας δημοτικού, με μητρική τους γλώσσα τα ελληνικά, εκτέθηκαν σε οχτώ επεισόδια της Βρετανικής σειράς κινουμένων σχεδίων Τα Μικρό Βασίλειο του Μπεν και της Χόλι, στην αγγλική γλώσσα χωρίς υπότιτλους και τα μαθήματα έλαβαν χώρα σε ιδιωτικό κέντρο ξένων γλωσσών στο οποίο δημιουργήθηκε ένα θερινό πρόγραμμα για μικρούς μαθητές κατά τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων, οι μαθητές διδάχθηκαν μόνο προφορικά την αγγλική γλώσσα και δεν υπήρξε καθόλου χρήση του γραπτού λόγου. Μετά την προβολή των επεισοδίων, οι μαθητές υποβάλλονταν σε προφορικές εργασίες, ειδικά διαμορφωμένες για το γνωστικό και ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβολή της χρήσης σειρών κινουμένων σχεδίων στην πρόσληψη και την απόκτηση λεξιλογίου. Αφού πραγματοποιήθηκαν όλα τα μαθήματα, οι μαθητές υποβλήθηκαν σε μία προφορική αξιολόγηση και οι παρατηρήσεις κατέδειξαν σημαντική ποσότητα λέξεων και εκφράσεων που προσλήφθηκε από τους μαθητές καθώς και αυξημένο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο είδος με το οποίο ήρθαν σε επαφή. Η χρήση της σειράς ως διδακτικό εργαλείο λειτούργησε ως μέσο επικοινωνίας για τους μαθητές, οι οποίοι με τη στήριξη του διδάσκοντα, επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική κατά το δυνατόν περισσότερο. Φυσικά, όπως ήταν πιθανό, η χρήση της δεύτερης γλώσσας από τους μαθητές ήταν φανερά αποσπασματική και επηρεάστηκε σημαντικά από την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του κάθε μαθητή. Συνολικά, η προσφυγή στη μητρική γλώσσα ήταν σε πολλές περιπτώσεις αναπόφευκτη, παρόλα αυτά παρατηρήθηκε όντως συχνή και αυθόρμητη χρήση της αγγλικής γλώσσας από τους μαθητές, γεγονός που μας οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα ότι η βασική αιτία αυτής της χρήσης υπήρξε η έκθεση των μαθητών στη σειρά κινουμένων σχεδίων ως κύριο μέσο εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας.


126. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΔΟΛΛΑΡΙ ΚΛΙΤΙ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Υπολογιστική Επεξεργασία της Ονοματικής Κλιτικής Αλλομορφίας στην Αλβανική.
Μετάφραση Τίτλου: Computation of Normal Inflectional Allomorphy in Albanian
Επιβλέπων/ουσα: ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η παρούσα διπλωματική εξετάζει την κλιτική αλλομορφία των ουσιαστικών στην αλβανική σε θεωρητικό και υπολογιστικό επίπεδο. Περιγράφοντας το φαινόμενο της αλλομορφίας, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία, επιχειρείται η θεωρητικοποίηση του φαινομένου συγκεκριμένα στην αλβανική. Στην προσπάθεια αυτή παρατηρήθηκαν διάφορες ασυνέπειες στην ομαδοποίηση των δεδομένων και προτείνονται ως ιδανικότεροι τρόποι ανάλυσης η μορφοφωνολογία καθώς και άλλοι λεξικοϊστορικοί παράγοντες, βασιζόμενοι στο ότι η αλβανική σημειώνει αρκετές γλωσσικές επαφές με άλλες γλώσσες της Χερσονήσου του Αίμου και όχι μόνο. Έπειτα, η εργασία επικεντρώνεται στην παρατήρηση των δεδομένων μετά την επεξεργασία τους από το LINGUISTICA, ενός προγράμματος βασισμένο σε σώματα κειμένων που αναλύει τις ονοματικές καταλήξεις. Ως βασικό εύρημα της διπλωματικής παρατηρείται η επιτυχέστερη πρόβλεψη των καταλήξεων που περιγράφουν την οριστικότητα έναντι αυτών της αοριστότητας. Στο τέλος η εργασία προτείνει νέες πιθανές έρευνες για την αλβανική γλώσσα και αλλομορφία.


127. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Μία Ψυχογλωσσολογική Προσέγγιση στη Δυσλεξία. Διερευνώντας τις Επιτελικές Λειτουργίες στη Δυσλεξία: Μία βιβλιογραφική ανασκόπηση
Μετάφραση Τίτλου: A Psycholinguistic Approach to Dyslexia, Exploring Executive Functions in Dyslexia: A Literature Review
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα υιοθετήσει μία ψυχογλωσσολογική προσέγγιση προς τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και πιο συγκεκριμένα, τη δυσλεξία. Αρχικά, θα παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο της δυσλεξίας, εστιάζοντας κυρίως στις διαταραχές των επιτελικών λειτουργιών που διέπουν τη δυσλεξία και κατά πόσο αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν την ικανότητα των δυσλεκτικών μαθητών να μάθουν μία ξένη γλώσσα. Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής, θα εστιάσω κυρίως στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για μαθητές με δυσλεξία. Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα στοχεύουν στη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών που επηρεάζονται, βασιζόμενοι στις επιτελικές λειτουργίες που θεωρείται πως μένουν ανεπηρέαστες στη δυσλεξία. Μία από τις δραστηριότητες θα είναι σε ψηφιακή μορφή. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό, θα προσπαθήσω να αναπτύξω μια εφαρμογή στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να έχουν διαχρονική πρόσβαση και τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται αυτόματα στον διαχειριστή


128. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Η μορφοφωνολογική ανάλυση της διαλέκτου της Κρανέας, Ελασσόνας
Μετάφραση Τίτλου: The morphonological analysis of the dialect of Kranea, Elassona
Επιβλέπων/ουσα: ΜΕΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Σκοπός της διατριβής είναι η εξέταση της διαλέκτου της Κρανιάς, Ελασσόνας, η οποία αποτελεί μία ελληνική βόρεια διάλεκτο, από φωνολογική και μορφολογική άποψη. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη μία έρευνα βασισμένη στην ανάλυση ηχογραφημένων διαλόγων από τέσσερεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, οι οποίοι είναι κάτοικοι της Κρανιάς. Η εξερεύνηση των δεδομένων έδειξε ότι η διάλεκτος της Κρανιάς χαρακτηρίζεται από αύξηση των μεσαίων άτονων φωνηέντων και αποβολή των υψηλών άτονων φωνηέντων. Τα ακουστικά αυτά φαινόμενα επηρεάζουν τη μορφολογία της διαλέκτου της Κρανιάς και ως αποτέλεσμα, το μορφολογικό της σύστημα παρουσιάζει κάποιες διαφορές σε σχέση με τη μορφολογία της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας


129. Ονοματεπώνυμο: ΜΩΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση της Ρητορικής Δομής των κεφαλαίων Συζήτησης σε Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες στα Αγγλικά: Σύγκριση μεταξύ φυσικών και μη φυσικών ομιλητών σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: A Rhetorical Analysis of Discussion Sections in MA Dissertations in English: a Corpus-Based Comparison between Native and Non-Native Writers
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η συγγραφή του κεφαλαίου Συζήτησης μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μια πρόκληση τόσο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι φυσικοί ομιλητές (ΦΟ) της αγγλικής γλώσσας όσο για τους μη φυσικούς ομιλητές (ΜΦΟ), ωστόσο είναι ακόμη μια σχετικά ανεξερεύνητη περιοχή. Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διορθώσει αυτή την «ατυχή παράλειψη» (Berkenkotter & Huckin, 1995, σ. 4) ερευνώντας όχι μόνο τη ρητορική δομή των κεφαλαίων Συζήτησης μεταπτυχιακών διατριβών στο τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που έχουν συνταχθεί από ΦΟ και ΜΦΟ αλλά και την εμφάνιση των «ουσιαστικών-κελυφών» (Schmid, 2000) και τα λεξικό-γραμματικά μοτίβα των πιο συχνών ουσιαστικών-κελυφών. Η μελέτη των σωμάτων κειμένων με την χρήση ενός προσαρμοσμένου μοντέλου δύο επιπέδων για τη ρητορική ανάλυση (Yang & Allison, 2003) αποκάλυψε τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές σχετικά με: τη κατανομή των κινήσεων και των βημάτων, την ακολουθία των κινήσεων και τις υποχρεωτικές κινήσεις. Επιπλέον, η έρευνα στη συχνότητα 35 ουσιαστικών-κελυφών (Hinkel, 2004) φανέρωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην κατανομή των ουσιαστικών-κελυφών ενικού ή πληθυντικού αριθμού μεταξύ των δύο σωμάτων κειμένων. Επίσης, εντοπίστηκαν τα κύρια λεξικό-γραμματικά μοτίβα των συχνότερων ουσιαστικών-κελυφών. Τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσαν να έχουν πολύτιμες παιδαγωγικές εφαρμογές στην διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, ιδιαίτερα στο πεδίο της διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας


130. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Στρατηγικές Γλωσσικής Εκμάθησης Ακρόασης και Ομιλίας που χρησιμοποιούνται από Έλληνες μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές κατά τη διδασκαλία των Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Listening and Speaking Strategies employed by Greek monolingual and bilingual learners of EFL.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση των στρατηγικών ακρόασης και ομιλίας όπως αυτές χρησιμοποιήθηκαν από Έλληνες μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης και συμμετείχαν πέντε μονόγλωσσοι και δύο δίγλωσσοι Έλληνες μαθητές, εκ των οποίων όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων επιπέδου Γ2 Αγγλικών κατά την περίοδο διεξαγωγής του πειράματος. Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, η οποία αρχικά εφαρμόστηκε πιλοτικά, συνδύασε τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές τεχνικές έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια στρατηγικών ακρόασης και ομιλίας, παρεμβατικές δραστηριότητες, παρατηρήσεις εντός της τάξης καθώς επίσης και ημιδομημένες συνεντεύξεις προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος οι στρατηγικές ακρόασης και ομιλίας των συμμετεχόντων πριν και μετά από ένα παρεμβατικό πρόγραμμα. Σε αντίθεση με την αναμενόμενη γενική υπεροχή των δίγλωσσων μαθητών, αυτοί υπερείχαν ελαφρώς των μονόγλωσσων μόνο στις γνωστικές και κοινωνικές στρατηγικές ακρόασης, καθώς και στις επανορθωτικές στρατηγικές ομιλίας. Από την άλλη μεριά, οι μονόγλωσσοι μαθητές σημείωσαν καλύτερη επίδοση στις μεταγνωστικές στρατηγικές ομιλίας. Αν και δεν προέκυψε κάποιο σημαντικό εύρημα τόσο στη χρήση των Στρατηγικών Γλωσσικής Εκμάθησης γενικά όσο και στη χρήση των στρατηγικών ομιλίας συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες φάνηκαν να είναι θετικοί απέναντι στη διδασκαλία των στρατηγικών καθώς επίσης και την αξιοποίηση των Στρατηγικών Γλωσσικής Εκμάθησης μέσα σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας. Δεδομένου αυτού, τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μικτά. Επιπλέον, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι δάσκαλοι ξένων γλωσσών θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές και συναισθηματικές στρατηγικές εκμάθησης


131. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΙΝΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: ΟΕΠΓ: Συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες – Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο
Μετάφραση Τίτλου: CLIL: A comparative study among four European countries – Cyprus, Greece, Italy and Spain
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

Ο σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η διδακτική μεθοδολογία ΟΕΠΓ (CLIL method) αποκρυσταλλώνεται και εφαρμόζεται στις τέσσερις νοτιότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο) με σκοπό να συγκρίνει τα αναλυτικά τους προγράμματα σπουδών και να αναπτύξει μαθήματα που θα βασίζονται στη μέθοδο ΟΕΠΓ και θα απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί να συγκεράσει διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να προσφέρει εκπαιδευτικές ιδέες και διδακτικό υλικό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από δασκάλους και μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων οι οποίοι παρά το ότι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, μπορούν να διδάξουν και να παρακολουθήσουν τα ίδια μαθήματα σχεδιασμένα γι’αυτό το σκοπό. Χάρη στον ευέλικτο χαρακτήρα της μεθοδολογίας ΟΕΠΓ αυτό το εγχείρημα θα μπορούσε να είναι εφικτό. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο εντάσσει τη μέθοδο ΟΕΠΓ μέσα στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο και παρουσιάζει μία γενικότερη θεώρηση της εν λόγω μεθοδολογίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις μελέτες σχετικά με την ΟΕΠΓ που έχουν διεξαχθεί στις τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες, ερευνά τους τρόπους που η ΟΕΠΓ εφαρμόζεται σε αυτές και συγκρίνει τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Στο τρίτο κεφάλαιο επιλέγεται το σχολικό μάθημα από το οποίο αντλούνται οι τέσσερις θεματικές ενότητες που θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό των ΟΕΠΓ μαθημάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει το σχεδιασμό των ΟΕΠΓ μαθημάτων τα οποία δομούνται από μία σειρά μελετημένων ασκήσεων. Εν τέλει το πέμπτο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει στοχευμένες ιδέες άξιες για περαιτέρω σχολιασμό, παιδαγωγικά συμπεράσματα, κάποιους περιορισμούς της μελέτης όπως επίσης και προτάσεις για μελλοντική έρευνα


132. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Πολυφωνική Αφήγηση, Προαστιακή Γοτθικότητα και το (Αυτοκτονικό) Γυναικείο Σώμα στις Αυτόχειρες Παρθένες του Jeffrey Eugenides.
Μετάφραση Τίτλου: Plural Narratives, Suburban Gothicity and the (Suicidal) Female Body in Jeffrey Eugenides' The Virgin Suicides.
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος του γυναικείου σώματος στις Αυτόχειρες Παρθένους του Τζέφρι Ευγενίδη. Όπως υποστηρίζω, το γυναικείο σώμα λειτουργεί ως σημείο τομής των δύο κύριων καταστατικών αξόνων του μυθιστορήματος. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός της αφηγηματικής οργάνωσης του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική αφηγηματική φωνή του μυθιστορήματος διαπλέκεται με μια πληθώρα περιφερειακών αφηγηματικών φωνών. Είναι δε στην κεντρική θέση του γυναικείου σώματος μέσα στο βιβλίο που εντοπίζω την κινητήριο δύναμη που κατευθύνει την ανάπτυξη της αφήγησης. Ο δεύτερος άξονας αφορά τον ειδολογικό χαρακτήρα του κειμένου. Ειδικότερα, όπως θα δείξω, στο εν λόγω έργο γίνεται μεθοδική χρήση των εκφραστικών τρόπων του λεγόμενου Προαστιακού Γοτθικού Μυθιστορήματος, με συνέπεια την ανάδειξη μιας σειράς από προβληματικές που σχετίζονται με τη θέση του γυναικείου σώματος, τόσο εντός των Αμερικανικών προαστίων όσο και εντός του λογοτεχνικού είδους του Γοτθικού Mυθιστορήματος. Σύμφωνα με το κεντρικό μου επιχείρημα, ενώ η πλειονότητα των αφηγηματικών φωνών και των αναπαραστάσεων της θηλυκότητας μέσα στο μυθιστόρημα φαινομενικά αναπαράγουν την ιδεολογία της πατριαρχίας, την ίδια ώρα, μια σειρά από αφηγηματικές στιγμές υποσκάπτουν, έστω και έμμεσα, τη συγκεκριμένη ιδεολογία, επιτρέποντας την ανάγνωση του μυθιστορήματος ως κειμένου που στέκεται κριτικά απέναντι στον κυρίαρχο πατριαρχικό λόγο.


133. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Το πρόθεμα "ξε-": οι εννοιακές και γραμματικές του κινητροδοτήσεις.
Μετάφραση Τίτλου: The Greek prefix "Ξε-" "Kse-": its conceptual and grammatical motivations
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η παρούσα διατριβή εστιάζει το ενδιαφέρον της στις εννοιακές και γραμματικές κινητροδοτήσεις οι οποίες αφορούν το πολύσημο ελληνικό πρόθημα ξε-. Η διατριβή εξετάζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και περιγράφει τον κατάλογο των εννοιών που παρέχονται μέχρι τώρα για το πρόθημα. Ο κύριος στόχος είναι να προτείνει μια νέα οργάνωση των εννοιών του ξε- με βάση τα γνωσιακά ζητήματα και να τονίσει το ρόλο της μεταφοράς για τον σχηματισμό και την οργάνωση των ελληνικών ρημάτων με ξε-. Για το λόγο αυτό, και χωρίς να υποτιμάται η σημασία των γραμματικών κινητροδοτήσεων για την οργάνωση των εννοιών του ξε-, η ανάλυση επικεντρώνεται περισσότερο στις γνωσιακές πτυχές του θέματος, καθώς και στη μεταφορά. Αρχικά, παρέχεται περιγραφή της θεωρίας των εικονοσχημάτων, ως των βασικών γνωσιακών μηχανισμών που δομούν την ανθρώπινη κατανόηση. Ακολουθεί επισκόπηση της Γνωσιακής Γλωσσολογίας για την πολυσημία των λέξεων, με επίκεντρο την πολυσημία μέσω του γνωσιακού μηχανισμού της μεταφοράς, καθώς και των σημασιολογικών δικτύων. Η σημασιολογική σχέση της αντίθεσης παρουσιάζεται επίσης σε σχέση με την πολυσημία του ξε-. Ο ρηματικός χρόνος και η ρηματική όψη, συζητούνται από την πλευρά της Γνωσιακής Γραμματικής σε σχέση με τα γραμματικά κίνητρα που αποτελούν τη βάση της οργάνωσης των εννοιών του ξε-. Τέλος, η διατριβή αναλύει τα ελληνικά ρήματα με ξε- βάσει της Event-Structure Metaphor (ESM) των Lakoff και Johnson και προτείνει ότι η ESM εξηγεί την μεταφορική επέκταση της έννοιας και, συνεπώς την πολυσημία, των ελληνικών ρημάτωνν με ξε-.


134. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Μετάφραση Τίτλου: "Aurality and Form in the construction of Ethnic Identity in the poetry of Simon J. Ortiz’s From Sand Creek: Rising in This Heart Which Is Our America (1981) and Yusef Komunyakaa’s I Apologize for the Eyes in My Head (1986)"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


135. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Προϋποθεση στον Πολιτικό Λόγο: Η Περίπτωση της Χίλαρι Κλίντον "εναντίον" του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των Τηλεμαχιών τους στις ΗΠΑ το 2016.
Μετάφραση Τίτλου: Presupposition in Political Discourse: The Case of Hilary Clinton versus Donald Trump in 2016 United States Presidential Debates
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Έχει παρατηρηθεί ότι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τη μέθοδο της πειθούς ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την ψήφο του εκλογικού σώματος. Ένα ισχυρό μέσο πειθούς θεωρείται η «προϋπόθεση», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως το φαινόμενο το οποίο επιτρέπει στον/ην ομιλητή/-τρια να υπονοεί κάτι άλλο από αυτό που λέει μέσω των λέξεων και φράσεων που χρησιμοποιεί. Ο στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο το φαινόμενο της προϋπόθεσης χρησιμοποιείται από τα πολιτικά πρόσωπα στις προεκλογικές τους δηλώσεις με σκοπό να πείσουν για την αξιοπιστία τους. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζεται η χρήση του φαινομένου της προϋπόθεσης κατά τη διάρκεια των πολιτικών τηλεμαχιών μεταξύ της Χίλαρυ Κλίντον και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική το 2016.


136. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/6/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη και το υποπεδίο της βιολογίας
Μετάφραση Τίτλου: IATE terminology project in the domain of coeliac disease and subdomain of biology
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η αποτύπωση ορολογίας στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη και, συγκεκριμένα, στο υποπεδίο της βιολογίας. Οι όροι που συγκεντρώθηκαν μέσα από σώμα αυθεντικών κειμένων ήταν συνολικά σαράντα και καταγράφηκαν σε υπολογιστικά φύλλα Excel στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν οι εννοιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ όρων. Το θεματικό πεδίο και ορισμένοι από τους προτεινόμενους όρους αποφασίστηκαν σε συνεργασία με τη μονάδα συντονισμού ορολογίας TermCoord του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη της πολύγλωσσης βάσης ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης IATE (Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη). Η εργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση του πεδίου έρευνας, τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για την τεκμηρίωση της ορολογίας, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση δεδομένων και τα στάδια της έρευνας. Τέλος, παρατίθενται σε παραρτήματα δείγματα του αγγλικού και ελληνικού σώματος κειμένων καθώς και το σχέδιο ορολογίας σε μορφή υπολογιστικών φύλλων


137. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/6/2019
Τίτλος Εργασίας: Μετάφραση αποσπασμάτων του δοκιμίου «Entre theatre et performance : la question du texte » του Joseph Danan
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text with the title "Eutre theatre et performance"
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση μέρους της εισαγωγής του βιβλίου «Entre theatre et performance : la question du texte» του Joseph Danan. Με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του όρου performance στα θεατρικά ζητήματα, ο θεατρολόγος Joseph Danan επιχειρεί να προσδιορίσει τι είναι η performance και διερευνά την θέση που κατέχει το δραματικό κείμενο στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό είδος. Μετά τη σύντομη εισαγωγή σχετικά με το είδος της performance, παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο και η μετάφραση από το έργο του Joseph Danan σε αντιστοιχία και το γλωσσάρι που αποτελείται από 30 όρους. Ακολουθεί η τεκμηρίωση των όρων με παραδείγματα και ορισμούς σε ελληνικά και γαλλικά, καθώς και η παρουσίαση των σταδίων της ορολογικής έρευνας. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η κειμενογλωσσική ανάλυση και οι μεταφραστικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την μετάφραση. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας


138. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/6/2019
Τίτλος Εργασίας: Bjork-ειν ή [και] πώς γίγνεσθαι;
Μετάφραση Τίτλου: Bjork-ing or [and] how to become?
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά το συγκερασμό της οργανικότητας και της τεχνολογίας, μέσα από την ψηφιακή τέχνη του βίντεο κλιπ. Με επίκεντρο δύο βίντεο κλιπ της ισλανδής μουσικού Bjork, προσεγγίζονται οι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος βιώνει συνεχείς αναδιαμορφώσεις και μετατροπές, δια μέσου της τέχνης, αλλαγές οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του με τον ψηφιακό κώδικα και τα δεδομένα. Οι διαρκείς μεταμορφώσεις του ανθρώπου, οι οποίες παρατηρούνται στα βίντεο κλιπ, κατασκευάζουν μια διαδρομή εξερεύνησης των ορίων της οργανικότητας, τόσο του ανθρώπου, όσο και της ψηφιακής τέχνης. Εντοπίζοντας τα σημεία που τέμνονται οι δύο άξονες, εξετάζεται το ζήτημα της συμβίωσης ανθρώπου και δεδομένων, με αγωγό την ψηφιακή τέχνη. Αντικείμενο της έρευνάς μου θα αποτελέσουν συγκεκριμένα τα βίντεο κλιπ των κομματιών Human Behavior (1993) και Notget (2015). Θα εξεταστούν οι τρόποι αναπαράστασης της έννοιας του γίγνεσθαι των Gilles Deleuze και Felix Guattari, με σκοπό την ανάδειξη του ανθρώπινου σώματος ως ανοιχτή και συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία. Εν συνεχεία, διά μέσου της χρήσης της ψηφιακής εικόνας και των ειδικών ψηφιακών οπτικών εφέ, θα αναλυθεί ο τρόπος, με τον οποίο ανάγεται μετωνυμικά αυτή η προσέγγιση σε μια αντίληψη του ανθρώπινου σώματος αλλά και της πραγματικότητας σε σύνολο πληροφοριών. Τα βίντεο κλιπ που έχουν επιλεγεί καλύπτουν χρονικά το φάσμα της συνολικής πορείας της Bjork, μέχρι σχεδόν και σήμερα, αποκαλύπτωντας έτσι την εξέλιξη και τη διαμόρφωση της σκέψης της καλλιτέχνιδος πάνω σε αυτό το ζήτημα


139. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από το βιβλίο "Literarische Ubersetzung - Geschishte, Theorie, Kulturelle Wirkung" του Albrecht Jorn. Κεφάλαιο 7.1.
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of an extract from the book of Albrecht Jorn "Literarische Ubersetzung - - Geschishte, Theorie, Kulturelle Wirkung". Chapter 7.1.
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζει τη σχολιασμένη μετάφραση του κεφαλαίου 7.1 του βιβλίου «Λογοτεχνική Μετάφραση» του Γιερν Άλμπρεχτ από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα. Το κεφάλαιο εστιάζει στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τις πιο ελεύθερες μορφές μετάφρασης λογοτεχνικών έργων. Μέσα από την παράθεση αποσπασμάτων λογοτεχνικών και ποιητικών έργων επεξηγούνται οι ελεύθερες μορφές μετάφρασης. Tο πρωτότυπο κείμενο αναλύεται στην επικοινωνιακή του περίσταση και η μετάφραση εξετάζεται από πλευράς σκοπού και στρατηγικής. Στο κείμενο εντοπίζονται όροι της μεταφρασεολογίας και της λογοτεχνίας, οι οποίοι καθιστούν τη δημιουργία γλωσσαρίου ορολογίας και την ορολογική τεκμηρίωση απαραίτητα στάδια της εργασίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση των μεταφραστικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας και των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυσή τους.


140. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση: «Φαρμακοθεραπεία στη διπολική διαταραχή»
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation: “Pharmacotherapy of Bipolar Disorder”
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN, ES

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από κεφάλαιο του βιβλίου A Handbook of Depression and Anxiety: Pharmacotherapy of Bipolar Disorder των Kenneth Thau και Anna Maria Streeruwitz από τα αγγλικά στα ελληνικά. Το κεφάλαιο αυτό αφορά τη φαρμακοθεραπεία που χρησιμοποιείται σε μία διαταραχή του συναισθήματος, στη διπολική διαταραχή, και συγκεκριμένα στη χρήση δύο κατηγοριών φαρμάκων, των σταθεροποιητών διάθεσης και των αντιεπιληπτικών και ανήκει στην κατηγορία των ιατρικών κειμένων. Αρχικά, στην εισαγωγή της διατριβής παρουσιάζεται εν συντομία το πρωτότυπο κείμενο και το ειδικό αντικείμενο. Στη συνέχεια, παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο σε αντιστοιχία με το μετάφρασμα και ακολουθεί το γλωσσάρι όρων και η ορολογική τεκμηρίωση. Ακολουθεί σχολιασμός της μετάφρασης, με τα χαρακτηριστικά του προς μετάφραση κειμένου, τη μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε και ορισμένα μεταφραστικά προβλήματα καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν. Τέλος, υπάρχει παράρτημα με παράλληλα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία


141. Ονοματεπώνυμο: ΖΒΕ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Ο ερασιτεχνικός υποτιτλισμός στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση των κωμικών σειρών The Good Place και Brooklyn Nine Nine
Μετάφραση Τίτλου: Fansubbing in Greece : A comparative analysis of sitcom series The Good Place and Brooklyn Nine Nine
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Η εργασία είχε στόχο, σε θεωρητικό επίπεδο, τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για το φαινόμενο του fansubbing στην Ελλάδα μέσα από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Σε πρακτικό επίπεδο, αποσκοπούσε στη συλλογή δεδομένων από ανθρώπους που ασχολούνται με το fansubbing για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και της ερευνητικής υπόθεσης της εργασίας: ποιοι είναι οι fansubbers, τι εμπειρία έχουν με τον υποτιτλισμό, εάν ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές με τον επαγγελματικό υποτιτλισμό ή δικές τους συμβάσεις. Στο πλαίσιο της εργασίας, πραγματοποιήθηκε επίσης, συγκριτική ανάλυση υπότιτλων δύο κωμικών σειρών που δημιουργήθηκαν από επαγγελματίες υποτιτλιστές και από fansubbers για την εξέταση των διαφορών ή ομοιοτήτων στα προϊόντα του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού υποτιτλισμού αντίστοιχα


142. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Διερευνώντας την αποτελεσματικότητα διδακτικού υλικού CLIL στην 5η Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Ευόσμου: Μια Πιλοτική Έρευνα
Μετάφραση Τίτλου: Investigating the Effectiveness of CLIL Teaching Materials in 5th Grade of the Experimental Primary School in Evosmos: A Case Study
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για την Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών χάρη στον ισορροπημένο τρόπο διδασκαλίας περιεχομένου και γλώσσας. Ωστόσο, η έλλειψη έτοιμου υλικού CLIL θεωρείται ένα μειονέκτημα αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης. Αυτή η έρευνα στοχεύει στην εξέταση της αποτελεσματικότητας και συνοχής συγκεκριμένου διδακτικού υλικού το οποίο έχει σχεδιαστεί βασισμένο στις αρχές του CLIL. Το υλικό έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητριών του προγράμματος Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του μαθήματος «Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού». Γίνονται δοκιμές σε έξι διαφορετικά μαθήματα (Ανθολόγιο, Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Θεατρική Αγωγή και Κοινωνικές Επιστήμες) με εστίαση σε συγκεκριμένες θεματικές. Η αποτελεσματικότητα του υλικού ερευνάται σε σχέση με τον απαιτούμενο χρόνο, την καταλληλότητα του γλωσσικού και γνωστικού επιπέδου, την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών καθώς επίσης και τη δυνατότητα του υλικού να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιείται στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου στην Ελλάδα. Τα μαθήματα διδάσκονται από δασκάλους/-ες του σχολείου στην 5η και 6η δημοτικού. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω τριών διαφορετικών πηγών: παρατήρηση στην τάξη, ημιδομημένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Όσον αφορά τα ευρήματα, το υλικό αναμένεται να είναι αποτελεσματικό· στην περίπτωση που δεν είναι, θα τροποποιηθεί με σκοπό να γίνει πιο πρακτικό. Αυτή η εργασία συμπεριλαμβάνει την τελική εκδοχή του υλικού CLIL το οποίο μετά την αξιολόγηση από το ψηφιακό σχολείο έχει ως στόχο να δημοσιευθεί, ώστε οι δάσκαλοι/δασκάλες να έχουν πρόσβαση σε αυτό.


143. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΓΚΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Αφήγηση ως Μέθοδος Αξιολόγησης Ελληνόφωνων Παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας
Μετάφραση Τίτλου: Narrative as an Assesment Tool for Greek-Speaking Chlidren with Specific Language Impairment and High Functiong Autism
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση του πεδίου της μη παρεμβατικής παρακολουθησης ηλεκτρικού φόρτου σε σπίτια με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Στην εργασία αναλύονται οι κυριότερες των τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί για το πρόβλημα αυτό. Καθώς επίσης, αναπτύσσεται και υλοποιείται μία νέα τεχνική που βασίζεται στις αρχές της μεταφοράς χαρακτηριστικών σε άλλη διάσταση και τύπο. Δηλαδή μετατρέπεται το ηλεκτρικό σήμα σε μορφή εικόνων και στη συνέχεια σε μορφή χαρακτηριστικών με χρήση Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου και εξετάζεται πόσο επιτυχής είναι αυτή η μέθοδος σε σύγκριση με προηγούμενες υλοποιημένες μεθόδους της βιβλιογραφίας. Η μέθοδος που προτείνεται στην παρούσα εργασία λειτουργεί καλύτερα για ορισμένες συσκευές σε σχέση με τα συγκρινόμενα μοντέλα


144. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η θέση της άρνησης και του επιρρήματος στην Αγγλική του 18ου αιώνα
Μετάφραση Τίτλου: Negation and adverb placement in Late Modern English.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η παρούσα διατριβή έχει ως σκοπό να ερευνήσει σε ποιο βαθμό υπήρχε η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στον περιφραστικό τύπο που χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα do (σε αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις της Αγγλικής) και στην αντιστροφή ρήματος και υποκειμένου σε γραπτά του 17ου, 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι θεωρίες που εξηγούν τη γλωσσική αλλαγή, ώστε να γίνει κατανοητό για ποιους λόγους η Αγγλική γλώσσα άλλαξε σε τέτοιο βαθμό, αφήνοντας πίσω την πλούσια σε κλίσεις, ελεύθερη σύνταξη που είχε κατά τον 10ο αιώνα για να καταλήξει στις αυστηρές συντακτικές δομές με ελάχιστες κλίσεις του σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, οι θεωρίες της γραμματικοποίησης, της γλωσσικής αλλαγής λόγω επαφής με άλλες γλώσσες αλλά και της εσωτερικής γλωσσικής αλλαγής παρουσιάζονται και επιχειρείται μια συσχέτιση με την περίπτωση της Αγγλικής. Επιπλέον, γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση της σύνταξης της άρνησης όπως επίσης και της θέσης του επιρρήματος σε όλη την ιστορική διαδρομή της Αγγλικής γλώσσας ώστε να καταδειχθεί η θέση τους μέσα στην πρόταση διαχρονικά. Επίσης, γραπτά από την Jane Austen, τον Adam Smith, τον Jonathan Swift και τον Daniel Defoe μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται ως δείγματα αυθεντικής γλώσσας της συγκεκριμένης περιόδου και αναλύονται ώστε να καθοριστεί το εάν οι ερωτήσεις και οι αρνήσεις που σχηματίζονται με την περίφραση do ήταν το ίδιο δημοφιλής όσο οι ερωτήσεις με αντιστροφή και οι αρνήσεις με απλή προσθήκη του not μετά από το ρήμα, οι οποίες ήταν οι κυρίαρχες δομές για πολλά χρόνια στην ιστορία της Αγγλικής. Εκτός από την άρνηση, η διατριβή εξετάζει τη θέση των επιρρημάτων συχνότητας και τρόπου, από τη στιγμή που ηθέση τους πριν ή μετά το ρήμα είναι χαρακτηριστικό της μετακίνησης του ρήματος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Η εμφάνιση του do είναι μία θεμελιώδης αλλαγή στην Αγγλική, και σηματοδότησε την πλήρη μεταστροφή της γλώσσας. Παρόλο που το φαινόμενο έχει μελετηθεί διεξοδικά στα Μεσαιωνικά Αγγλικά, περίοδο κατά την οποία το do πρωτοεμφανίστηκε ως δομή, η σύγχρονη Αγγλική παραμένει σε μεγάλο βαθμό χωρίς πολλές μελέτες, άρα προσφέρεται για μία μελέτη αυτού του είδους. Για τις ανάγκες της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν corpora του Αρχείου Κειμένων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, διότι η μορφή που υπάρχουν (.txt) βοηθάει την ανάλυσή τους από σχετικό λογισμικό (AntCon). Tα αποτελέσματα φανερώνουν σημαντική πτώση και εντέλει την εξαφάνιση της δυνατότητας επιλογής από τα Μεσαιωνικά στα σύγχρονα Αγγλικά, περίοδο κατά την οποία η άρνηση πλέον φαίνεται σταθερά να σχηματίζεται με το do. Τελειώνοντας, θα αναφέρουμε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιες αρνητικές και οι ερωτηματικές προτάσεις σχηματίζονται χωρίς το do υπό κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο


145. Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Μελέτη της κατανόησης προτάσεων σε ελληνόφωνους ασθενείς με γλωσσική διαταραχή του αγραμματισμού (Αφασία τύπου Μπροκά)
Μετάφραση Τίτλου: Sentence Comprehension Ability in Greek-speaking Individuals with Agrammatic Broca's Aphasia
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η έρευνα αφορά την επίδραση της γλωσσικής διαταραχής του αγραμματισμού (αφασία τύπου Μπροκά) στην κατανόηση προτάσεων. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσουμε αν η σειρά των λέξεων, η μορφολογική πτώση, η ονοματική και η ρηματική συμφωνία, και η θέση του επιθέτου επηρεάζουν την επίδοση των ασθενών με γλωσσική διαταραχή του αγραμματισμού στην κατανόηση προτάσεων. Χρησιμοποιήσαμε δύο τεστ κρίσης γραμματικότητας για να αξιολογήσουμε την επίδοση των συμμετεχόντων στις σειρές ρήμα-υποκείμενο-αντικείμενο και ρήμα-αντικείμενο-υποκείμενο, στις σειρές υποκείμενο-ρήμα και ρήμα-υποκείμενο, στις δομές με ορίσματα στην ονομαστική και στην αιτιατική, σε επίθετα πριν και μετά το ουσιαστικό, στην ονοματική και στη ρηματική συμφωνία, οι οποίες περιλαμβάνουν συμφωνία αριθμού, γένους και προσώπου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς αντιμετώπισαν δυσκολία στην ερμηνεία υποκειμένων που ακολουθούν το ρήμα και ότι στην ερμηνεία που έδιναν στις προτάσεις ο δράστης προηγούνταν του θέματος. Επιπλέον, οι ασθενείς παρουσίασαν έλειμμα στην κατανόηση της ονοματικής, και κυρίως, της ρηματικής συμφωνία, ενώ δε βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των συμφωνιών αριθμού, γένους και προσώπου. Τα αποτελέσματα είναι ασαφή σχετικά με τα επίθετα που προηγούνται ή έπονται του ρήματος και σχετικά με το ρόλο της μορφολογικής πτώσης. Η επίδοση των ασθενών φαίνεται να εξηγείται από ένα έλειμμα επεξεργασίας, σε συνδυασμό με μία επιλεκτική βλάβη στο νοητικό λεξικό.


146. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Δομές επιθέτων στην Αγγλική: Προβλήματα μορφής και σημασίας
Μετάφραση Τίτλου: Ideology in language: Motivation and Construction
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο σκοπός αυτή της διατριβής είναι να εξετάσει τη θέση και την ερμηνεία δομών με επίθετα στην Αγγλική γλώσσα. Ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ερμηνεία των επιθέτων εξετάζονται σε συνάρτηση με τις θέσεις που αυτά καταλαμβάνουν. Οι θέσεις υπό εξέταση περιλαμβάνουν την κατηγορηματική θέση εντός της πρότασης και τις θέσεις του προτροποποιητή και του μετατροποποιητή εντός της ονοματικής φράσης. Η ανάλυση δείχνει ότι δεν είναι δυνατή κάθε ερμηνεία σε οποιαδήποτε θέση. Συμπερασματικά, οι θέσεις υπό εξέταση είναι στην πραγματικότητα κατασκευές, όπως αυτές ορίζονται στη Γραμματική Κατασκευών (Goldberg 1995). Συγκεκριμένα, η ζώνη του προτροποποιητή περιέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες επιθετικές λειτουργίες που μπορούν να εκφράσουν ένα μεγάλο εύρος σημασιών με το ουσιαστικό-κεφαλή. Από την άλλη, η κατηγορηματική θέση μπορεί να εκφράσει κυρίως σημασίες που σχετίζονται με την εξωγλωσσική αναφορά του ουσιαστικού. Τέλος, η ζώνη του μετατροποποιητή επίσης περιέχει δύο θέσεις με συγκεκριμένες ερμηνείες και, επομένως, η ζώνη αυτή μπορεί να εκφράσει μόνο μερικές από τις σημασίες που είναι διαθέσιμες στη ζώνη του προτροποποιητή. Επιπλέον, εξετάζεται η μονιμότητα ή προσωρινότητα των ιδιοτήτων που φέρουν οι σημασίες των επιθέτων, καθώς αυτές σχετίζονται συχνά με συγκεκριμένες θέσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις ως προς τη μονιμότητα των ιδιοτήτων και στις δύο τροποποιητικές ζώνες στις οποίες οι θέσεις των επιθέτων έχουν συγκεκριμένες συσχετίσεις με αυτές τις διαβαθμίσεις. Από την άλλη, η κατηγορηματική θέση είναι ουδέτερη ως προς το θέμα αυτό, καθώς αυτή απαιτεί επιπλέον συμφραστική εξειδίκευση μέσω του συγκειμένου.


147. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Επαναπροσεγγίζοντας το νόμο του Schneider
Μετάφραση Τίτλου: Re-approaching Schneider's Law
Επιβλέπων/ουσα: ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

Σκοπός της διατριβής ήταν η κατανόηση και ανάλυση του φωνολογικού φαινομένου γνωστό ως νόμος του Schneider ή νόμος των διπλών συμφώνων. Η διατριβή υποστηρίζει την ύπαρξη του νόμου σε τέσσερις γλώσσες, τα Inuktitut, τα Trukese, τα Ιαπωνικά και τα Dogrib. Αφού παρουσιαστούν τα δεδομένα των γλωσσών και οι προηγούμενες αναλύσεις τους, δίνεται η πρόταση της διατριβής. Συγκεκριμένα, προηγούμενες αναλύσεις υποστήριζαν ότι στον νόμο του Schneider τα διπλά σύμφωνα απλοποιούνται όταν ακολουθούν μια συλλαβή η οποία και η ίδια εμπεριέχει διπλό σύμφωνο. Η παρούσα διατριβή κατευθύνει την ανάλυση στην αποφυγή ύπαρξης μία μόνο συλλαβής η οποία έχει μέρος των διπλών συμφώνων και στα δύο συλλαβικά της όρια. Η αποφυγή αυτή θεωρείται ως απόρροια του υπερβολικού μαρκαρίσματος των διπλών συμφώνων. Επιπλέον, δίνονται αναλύσεις των τεσσάρων γλωσσών με βάσει την Θεωρία του Βέλτιστου ώστε να στηριχθεί περαιτέρω η πρόταση. Τέλος, η διατριβή ασχολείται με εναλλακτικές θεωρίες σχετικά με την ανάλυση του εν λόγω νόμου.


148. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΪΡΑ ΑΛΚΜΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Δοκιμή διδακτικού υλικού CLIL και διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς του σύμφωνα με τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών: Μελέτη περίπτωσης της 6ης τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
Μετάφραση Τίτλου: Piloting CLIL materials and investigating their effectiveness according to teachers’ and students’ standpoint: A case study of the 6th grade of the Experimental Primary School of Evosmos
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ


149. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Προσαρμογή διδακτικών εγχειριδίων και στρατηγικών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μαθητή ξένης γλώσσας με μαθησιακές δυσκολίες: μελέτη ειδικής περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: Adapting learning materials and teaching strategies to suit the needs of a foreign language learner with learning difficulties: a single-case study
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο Έλληνας μαθητής που μελετήθηκε έχει διαγνωσθεί από το Ελληνικό Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης με ειδική μαθησιακή δυσκολία, συγκεκριμένα δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή χωρίς υπερκινητικότητα, εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά και συναισθηματικές δυσκολίες, χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την επίδοσή του στην εκμάθηση Αγγλικών ως ξένη γλώσσα καθώς επίσης και την αυτο-εικόνα του. Ο σκοπός της έρευνας είναι διπλός. Πρώτον, να περιγράψει το μαθησιακό του προφίλ παρέχοντας μία εις βάθος κατανόηση των γνωστικών διεργασιών που συσχετίζονται με τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του. Δεύτερον, να εξετάσεις τις συνέπειες στην επιλογή μεθοδολογίας, βελτιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Για την λεπτομερή περιγραφή του μαθησιακού προφίλ του μαθητή, έχει χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Συγκεκριμένα α) δεδομένα από πειραματικές εργασίες που μετρούν την γλωσσική ικανότητα, την κοινωνική γνώση και τις επιτελικές λειτουργίες, β) την επίσημη διάγνωση από το διαγνωστικό κέντρο και γ) συμπληρωματικές παρατηρήσεις από έναν από τους δασκάλους Αγγλικών του (την συγγραφέα) κατά τη διάρκεια τριών χρόνων. Τα δυνατά σημεία του μαθητή εντοπίστηκαν στην περιοχή των προφορικών ικανοτήτων, την ακουστική κατανόηση, την γνώση λεξιλογίου, την αφηγηματική ικανότητα, φωνολογική, οπτικο-χωρική και επεισοδική μνήμη εργασίας. Οι δυσκολίες του εντοπίζονται στις περιοχές την αυτόματης αναγνώρισης λέξεων, αναγνωστική ακρίβεια, αναγνωστική ταχύτητα, αναγνωστική κατανόηση, γραφο-φωνημική αντιστοιχία, ορθογραφική αντίληψη, φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, οπτική πίεση, λεπτές δεξιότητες κινητικού συντονισμού, θέματα προσοχής και κάποιες δυσκολίες στην προοπτική λήψη. Συστηματική, παρέμβαση βασισμένη σε έρευνα μπορεί να μετριάσει τις επιδράσεις των παραπάνω δυσκολιών και να βελτιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας του μαθητή στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.


150. Ονοματεπώνυμο: ΝΕΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η εκπροσώπηση της κουλτούρας των φαν στην τηλεοπτική σειρά "Supernatural" και το μυθιστόρημα "Fangirl" της Rainbow Rowell
Μετάφραση Τίτλου: The Representation of Fandom in Supernatural
Επιβλέπων/ουσα: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Για πάνω από μία δεκαετία, η τηλεοπτική σειρά Supernatural είναι η μακροχρονιότερη σειρά φαντασίας που προβάλλεται αδιάλειπτα στην τηλεόραση. Το καλτ κοινό της έχει μεγαλώσει αργά αλλά σταθερά σε αριθμό, εκτοξεύοντας την αρχικά μικρή και ασήμαντη σειρά τρόμου, σε μια επιτυχημένη σειρά με πρωταγωνιστική θέση, η οποία προήλθε από την τεράστια υποστήριξη των φαν της. Η διπλωματική μου θα εξετάσει πως οι φαν του Supernatural απεικονίζονται μέσα στην ίδια τη σειρά, και πώς η δυναμική μεταξύ των παραγωγών και των φαν έχουν διαμορφώσει την αφηγηματολογία της τηλεοπτικής σειράς. Η κοινότητα των φαν είναι μια δημιουργική κοινότητα, η οποία λαμβάνει την πρώτη ύλη της από το κομμάτι της πολιτιστικής ψυχαγωγίας και την πλάθει με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο, έτσι ώστε η αγάπη για το αρχικό προϊόν να είναι εμφανής. Μέσα από τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήγα και μοίρασα μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους φαν της σειράς, στοχεύω στο να παρουσιάσω και να αποδείξω πως η απεικόνιση της κουλτούρας των φαν μέσα στην αφηγηματολογία της σειράς έχει βοηθήσει στην θετική απεικόνιση των φαν. Ακολουθώντας, μεταξύ άλλων, τη θεωρητική προσέγγιση του Henry Jenkins σχετικά με τα μέλη της κουλτούρα που συγκλίνουν κι έρχονται κοντά (“convergence culture”), όπως και με αυτά που συμμετέχουν ενεργά (“participatory culture”), εξετάζω πως οι πρακτικές των φαν αλληλοεπιδρούν με τη σειρά, και πως η ίδια η σειρά επικοινωνεί με τους φαν της με το να τους ενσωματώσει στο βασικό πυρήνα της σειράς. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός έμπιστου αρχικά περιβάλλοντος για τους φαν έτσι ώστε να μπορούν να προβάλλουν τις δημιουργικές ιδέες τους, και ασφαλούς, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις προσωπικότητές τους ενώ ενασχολούνται με πρακτικές της ποπ κουλτούρας. Ολοκληρώνω με την άποψη πως οι φαν δεν είναι απλά τεμπέληδες, οι λεγόμενοι“couch potatoes,” που πατάνε μηχανικά κουμπιά σε ένα τηλεκοντρόλ, αλλά εμπλέκονται ενεργά με το πολιτιστικό κομμάτι με το οποίο ασχολούνται. Τα τηλεοπτικά πολιτιστικά αγαθά δεν είναι πλέον μόνο κινούμενες εικόνες, είναι ένα νήμα στον ιστό της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η σωστή αναπαράσταση της κουλτούρας των φαν είναι σημαντική, μιας και είναι οι φύλακες και οι μεταφορείς όλων των παρελθοντικών και μελλοντικών πολιτιστικών φαινομένων


151. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Μια ηλεκτροπαλατογραφική μελέτη της άρθρωσης των ατόμων με σύνδρομο Down: μελέτη περίπτωσης.
Μετάφραση Τίτλου: An EPG analysis of the articulatory patterns in Down syndrome: A case study
Επιβλέπων/ουσα: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η παραγωγή λόγου των ατόμων με σύνδρομο Down χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία συνήθως οδηγούν σε ακατανόητη ομιλία (Hamilton, 1993, Timmins et al, 2007, Bunton et al. 2007). Οι σχετικές έρευνες αναφέρονται σε ένα σύνολο πιθανών αιτιών, συμπεριλαμβανομένων των ανατομικών ιδιαιτεροτήτων που επιδρούν στο μέγεθος της στοματικής κοιλότητας, της υποτονίας των μυών, των φωνολογικών διαταραχών ή της καθυστέρησης στην ανάπτυξη λόγου, καθώς και της διαταραχής της κινητικής λειτουργίας (Hamilton, 1993, Bunton et al., 2007). Η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα των αρθρωτικών προβλημάτων στα άτομα με σύνδρομο Down πιθανώς οφείλεται στην έλλειψη διερεύνησης των διαταραχών μέσω αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η χρήση του ηλεκτροπαλατογράφου (EPG) για τη μελέτη των αρθρωτικών προβλημάτων κατά την παραγωγή των τριβόμενων συμφώνων από έναν ενήλικα ομιλητή της Ελληνικής γλώσσας με σύνδρομο Down (ομιλητής MB). Δεδομένα για σύγκριση αντλήθηκαν από έναν ενήλικα ομιλητή της Ελληνικής γλώσσας (ομιλητής KK). Ηχητικά και EPG δεδομένα συλλέχθηκαν ταυτόχρονα κατά την παραγωγή μιας λίστας λέξεων που περιείχε τα τριβόμενα σύμφωνα /s/, /z/, /x/, /?/, [c] και [?]. Η ανάλυση επίσης περιείχε το τριβόμενο σύμφωνο /s/ ως μέρος συμφωνικών συμπλεγμάτων, συγκεκριμένα στα /st/, /ts/, /str/, /sp/, /ps/, /spr/ /sk/, /ks/ and /skr/. Οι αναλύσεις του EPG αφορούν τους δείκτες total amount of contact, center of gravity and centrality index. Εξετάσθηκαν διαφορές βάσει του γειτονικού φωνήεντος, του τόνου και της θέσης του συμφώνου στη λέξη. Οι ομιλητές συμμετείχαν επίσης σε ένα τεστ διαδοχοκίνησης (DDK), στο οποίο εξετάσθηκε η ικανότητά τους να εναλλάσσουν τις αρθρωτικές κινήσεις για την παραγωγή των συλλαβών /p?/, /t?/, /k?/, καθώς και των αλληλουχιών /t?-k?/ και /p?-t?-k?/. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης EPG έδειξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους δύο ομιλητές στην ποσότητα επαφής της γλώσσας με την υπερώα και στη θέση της γλώσσας κατά την άρθρωση, καθώς ο ομιλητής MB έδειξε μειωμένη και οπίσθια επαφή σε σχέση με τον KK για τα σύμφωνα /s/, /z/, [c]και [?] και το /s/ σε συμφωνικά συμπλέγματα. Δεν βρέθηκαν διαφορές για τα σύμφωνα /x/ και /?/. Τα αποτελέσματα της DDK έδειξαν αργότερο ρυθμό στην εναλλαγή αρθρωτικών κινήσεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση του /p?-t?-k?/. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μία πιθανή αρθρωτική διαταραχή σχετιζόμενη με χαρακτηριστικά δυσαρθρίας και δυσπραξίας λόγου. Η ελλιπής επαφή που αφορούσε την πλειοψηφία των συμφώνων σχετίζεται με υποτονία. Η υποτονία της γλώσσας, που χαρακτηρίζει τα άτομα με σύνδρομο Down, είναι χαρακτηριστικό δυσαρθρίας και υποδηλώνει προβλήματα στην εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων κατά την παραγωγή λόγου (Hardcastle et al., 1985). Ο αργότερος ρυθμός στο τεστ DDK είναι χαρακτηριστικό δυσπραξίας (Forster and Hardcastle ,1998, Wood ,1995), καθώς φανερώνει ελλιπή κινητική λειτουργία κατά την παραγωγή λόγου. Σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της έρευνας έπαιξε η διαταραχή ροής λόγου που αντιμετώπιζε ο ομιλητής MB


152. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Απόκτηση Λεξιλογίου σε παιδιά Α’ Δημοτικού: ο Ρόλος των Παραμυθιών και της Μουσικής
Μετάφραση Τίτλου: Multisensory Tasks for Vocabulary Instruction in the First Primary Grade Classrom: The role of Fairytales and Music
Επιβλέπων/ουσα: ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ

Σκοπός του συγκεκριμένου Φακέλου Εργασιών ήταν η παρουσίαση του σκεπτικού πίσω από την εφαρμογή των παραμυθιών και της μουσικής στην διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Τα οφέλη της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εμφανή, τόσο στις έρευνες που παραθέτω όσο και στην δική μου πρώτη απόπειρα να αντικαταστήσω τα κλασσικά διδακτικά βιβλία, που χρησιμοποιούν συνήθως στα σχολεία με σκοπό την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, με ενναλακτικό υλικό εκμάθησης. Πιο συγκεκριμένα, επέλεξα τρία παραμύθια της κλασσικής λογοτεχνίας (Η Κοκκινοσκουφίτσα, Τα Τρία Γουρουνάκια, Ο Πινόκιο), για να διδάξω απλές λέξεις και φράσεις στα Αγγλικά. Τα εννέα (9) μαθήματα που σχεδιάστηκαν παρουσιάζουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτά τα τρία παραμύθια μπορούν να διδαχθούν σε μαθητές Α’ Δημοτικού ενός ιδιωτικού σχολείου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), με την βοήθεια της αφήγησης, του παιχνιδιού και της μουσικής. Στο τέλος του φακέλου επιχειρώ να αποδώσω την ενδοσκόπηση που επήλθε μετά από κάθε μάθημα, όσων αφορά τις δραστηριότητες που λειτούργησαν αποτελεσματικά και αυτές που χρειάζονται τροποποίηση. Παρόλο που υπήρξαν αλλαγές που έπρεπε να πραγματοποιηθούν, μπορώ να πω ότι η δημιουργική απασχόληση των μαθητών, παράλληλα με την απόκτηση της αντίστοιχης γνώσης, που ήταν και ο αρχικός στόχος, στέφθηκε με επιτυχία


153. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΠΟΥΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Αμερικανική Ιστορία και Εθνική Ταυτότητα στο Broadway: Hamilton: An American Musical (2015) του Lin-Manuel Miranda και Assassins του Stephen Sondheim (1990).
Μετάφραση Τίτλου: American History and National Identity on Broadway: Lin-Manuel Miranda's Hamilton: An American Musical (2015) and Stephen Sondheim's Assassins (1990)
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ

Η παρούσα εργασία εξετάζει δύο Broadway μιούζικαλ τα οποία αντικατοπτρίζουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής ταυτότητας επανεξετάζοντας την αμερικανική ιστορία. Το έργο Hamilton: An American Musical του Lin-Manuel Miranda, που έκανε πρεμιέρα το 2015, απεικονίζει τη ζωή του Πατέρα του αμερικανικού Έθνους Alexander Hamilton. Το μιούζικαλ, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου αποτελούν η hip hop μουσική και οι ηθοποιοί διάφορων εθνικοτήτων, εξετάζει την Αμερικανική Επανάσταση με μια έντονη πατριωτική χροιά, καθώς τονίζει και επικυρώνει κάποια κυρίαρχα αμερικανικά ιδεώδη, όπως την πίστη στην ατομική επιτυχία και την ύπαρξη ισότητας και ελευθερίας. Αντιθέτως, το μιούζικαλ Assassins του Stephen Sondheim, το οποίο εμφανίστηκε εκτός Broadway το 1990, απεικονίζει εννιά επιτυχημένες και μη απόπειρες φόνου αμερικανών προέδρων στο χρονικό πλαίσιο των εκατό χρόνων. Το έργο προσεγγίζει την αμερικανική ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο, καθώς παρουσιάζει τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου και αμφισβητεί κάποια κυρίαρχα αμερικανικά ιδεώδη, όπως την ιδέα της οικονομικής επιτυχίας και κοινωνικής ευημερίας. Ο στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει τις ιστορικές αναδρομές των δύο μιούζικαλ, οι οποίες έχουν στόχο είτε να εκθειάσουν είτε να αμφισβητήσουν τον αμερικανικό πατριωτισμό. Εστιάζοντας στο πολιτικό κλίμα της εποχής που δημιουργήθηκαν, η παρούσα διατριβή εξερευνεί τον αντίκτυπο που είχαν τα δύο μιούζικαλ στον κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο σε ένα πλαίσιο κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών


154. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Μελέτη της επίδρασης της διγλωσσίας στα διεπίπεδα γλωσσικής επεξεργασίας-γνωστικού ελέγχου-Θεωρίας του Νου σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Μετάφραση Τίτλου: Exploring the Syntax – Cognitive Control – Theory Of Mind Interfaces in Early Bilingualism
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην επίδραση της διγλωσσίας στην επεξεργασία της αναφοράς, στον μηχανισμό αναστολής μη λεκτικών πληροφοριών και στη Θεωρία του Νου δίγλωσσων παιδιών ηλικίας 6-12 ετών καθώς και σε μονόγλωσσους συνομιλήκους τους. Σχετικά με τη διαδικασία επεξεργασίας της αναφοράς έγινε χρήση έργου αυτό-καθοδηγούμενης ακρόασης με ταυτόχρονη επαλήθευση εικόνας (Παπαδοπούλου κ.α., 2015). Πρότερη βιβλιογραφία (Παπαδοπούλου κ.α., 2015· Sorace κ.α., 2009· Τσιμπλή κ.α., 2004) καταδεικνύει ότι γλωσσικά φαινόμενα στο διεπίπεδο σύνταξης-πραγματολογίας παρουσιάζουν προαιρετικότητα και αστάθεια. Με στόχο να ελεγχθεί το εάν υπάρχουν διαγλωσσικές διαφορές, όσον αφορά στην προτίμηση της ερμηνείας των αντωνυμιών σε αναφορικά αμφίσημα περιβάλλοντα, το προαναφερθέν έργο χορηγήθηκε σε δίγλωσσα παιδιά που είχαν διαφορετικές μητρικές γλώσσες (αλβανική, αρμένικη) αλλά την ίδια δεύτερη γλώσσα (ελληνική). Για να ελεγχθούν οι ικανότητες γνωστικού ελέγχου των παιδιών, χρησιμοποιήθηκε ένα οπτικο-χωρικό έργο εντοπισμού στόχου (Treccani κ.α., 2009), το οποίο ελέγχει α) την καταστολή/αναχαίτιση διασπαστικών μη-λεκτικών ερεθισμάτων και β) την επίδραση του φαινομένου της αρνητικής προτεραιοποίησης (negative priming). Βάσει των ερευνητικών υποθέσεων, οι δίγλωσσοι αναμένεται να έχουν πλεονέκτημα στον μηχανισμό αναχαίτισης πληροφοριών και αρνητικής προτεραιοποίησης. Τέλος, σχετικά με τη Θεωρία του Νου, χρησιμοποίθηκε ένα μη λεκτικό έργο αποτελούμενο από αποσπάσματα στιγμιότυπων (Devine & Hughes, 2013). Στοχος ήταν η διερεύνηση του εάν η διγλωσσία συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας Θεωρίας του Νου όπως επίσης και εάν τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων έργων συσχετίζονται με αυτά του έργου επίλυσης της αναφορικής αμφισημίας. Οι συμμετέχοντες (57) χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 19 ατόμων αποτελούμενες η καθεμία από παιδιά με μητρική γλώσσα την αλβανική, αρμένικη και ελληνική αντιστοίχως. Τα επίπεδα γραμματισμού των παιδιών καθώς και οι κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας συνυπολογίστηκαν μέσα από ερωτηματολόγια προς τους γονείς των παιδιών (Thales project MIS377313–Bilingual Acquisition & Bilingual Education: The Development of Linguistic and Cognitive Abilities in Different Types of Bilingualism, FP7). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μονόγλωσσα και τα αλβανόφωνα παιδιά παρουσίασαν όμοια επίδοση στο έργο επίλυσης της αναφοράς σε αντίθεση με τα αρμενόφωνα, ενώ και οι δύο δίγλωσσες ομάδες είχαν καλύτερη επίδοση από τα μονόγλωσσα παιδιά στο έργο αναστολής μη λεκτικών πληροφοριών. Τα αλβανόφωνα παιδιά παρουσίασαν καλύτερη επίδοση από τα αρμενόφωνα στο έργο Θεωρίας του Νου. Τα συνολικά ευρήματα υποδηλώνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Θεωρίας του Νου, του μηχανισμού αναχαίτισης πληροφοριών και της επεξεργασίας της αναφοράς, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στο στοιχείο της μετατόπισης της προοπτικής που εμπεριέχεται στο γλωσσικό έργο. Τέλος, τα αποτελέσματα θα συζητηθούν και με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Η συγκεκριμένη έρευνα συμβάλλει στη διερεύνηση της σχέσης γλώσσας-νόησης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αναχαίτισης πληροφοριών αλλά και της Θεωρίας του Νου.


155. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Αντιμετώπιση των Αναγκών Εκμάθησης Λεξιλογίου σε Αρχάριους Ενήλικες Μαθητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας μέσα από το πλαίσιο της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης
Μετάφραση Τίτλου: Addressing the Vocabulary Needs of Adult Beginner EFL Learners through a Social and Emotional Teaching Framework
Επιβλέπων/ουσα: ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ

The present portfolio endorses the implementation of Social and Emotional Learning (SEL) practices to address the vocabulary needs of beginner adult Greek learners of English as a foreign language in a Second Chance School classroom. It aims to enhance learners’ intrapersonal and interpersonal skills and lead them to positive outcomes on both their capacity to learn and their development of lifelong learning competencies. There is a theoretical part presenting key concepts with reference to the philosophy of Second Chance Schools, adult learners and the author’s philosophy of teaching. The practical part consists of samples of the Social and Emotional Learning syllabus designed by the author to cover eight teaching sessions in a Second Chance School of Thessaloniki during the school year 2018-2019. Each sample includes a lesson plan, the teaching materials, a justification for the activities designed and an overall reflection of the actual lesson. Finally, a general assessment of the whole endeavor is presented


156. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Γλωσσική Πολυπλοκότητα στη Γραμματικοποίηση: Περίπτωση μελέτης στη δομή "be going to"
Μετάφραση Τίτλου: Linguistic Complexity in Grammaticalization: A case study in the "be going to" construction
Επιβλέπων/ουσα: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος

Η γλωσσική πολυπλοκότητα είναι θέμα που έχει πυροδοτήσει έντονες διαφωνίες μεταξύ των ερευνητών και η μέτρηση της αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Στην παρούσα εργασία, ερευνήθηκε πώς η γραμματική πολυπλοκότητα αλλάζει διαχρονικά κατά τη δημιουργία νέων γραμματικών στοιχείων, με αντικείμενο μελέτης τη διαδικασία γραμματικοποίησης του be going to, μιας δομής της Αγγλικής γλώσσας που έχει αναλυθεί εκτενώς. Στόχος ήταν να αναδειχτεί πως αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως καθολικά “μονοπάτια” μεταβολής της π., παράλληλα με τις διαδικασίες της γραμματικοποίησης. Μια σημαντική θεωρητική παραδοχή της παρούσας έρευνας υπήρξε η διάκριση σε δύο τύπους πολυπλοκότητας: 1) τη δομική (στατική) πολυπλοκότητα που υπολογίστηκε από την αναλογία των αντιστοιχιών μορφής-λειτουργίας της δομής σε κάθε φάση της και 2) τη δυναμική πολυπλοκότητα, η οποία ορίστηκε ως ο λόγος της δομικής π. προς το βαθμό της γνωστικής εδραίωσης της δομής ανά μονάδα χρόνου. Ο βαθμός γνωστικής εδραίωσης ορίστηκε ως ανάλογος της συχνότητας τύπου, δεδομένου ότι μεγαλύτερη συχνότητα τύπου συνεισφέρει θετικά στην παραγωγικότητα μιας δομής και μεγαλύτερη παραγωγικότητα οδηγεί σε ισχυρότερη εδραίωσή της. Τέλος, για τον υπολογισμό των συχνοτήτων, αναλύθηκαν σώματα κειμένων της Αγγλικής. Η δυναμική π. μας φανέρωσε το επίπεδο της δυσκολίας γνωστικής επεξεργασίας της δομής σε κάθε φάση της γραμματικοποίησής της. Η υπόθεση εργασίας μας ήταν η εξής: οποιαδήποτε τάση προς δομική πολυπλοκοποίηση ή απλοποίηση εξουδετερώνεται όταν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της γνωστικής επεξεργασίας της γλώσσας. Με τον συνδυασμό που προτάθηκε δομικής π. και γνωστικών παραγόντων, ο υπολογισμός της π. -τόσο με τη συστημική έννοια του όρου, όσο και ως μιας δυναμικής γνωστικής διαδικασίας- αποκάλυψε ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το πώς εξελίσσεται η γραμματική π. στο χρόνο. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι γλωσσικές γραμματικές δεν γίνονται απαραιτήτως απλούστερες ή πιο πολύπλοκες στο πέρασμα του χρόνου, όπως έχει προταθεί πολλές φορές. Αντίθετα, εικάζεται ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ισορρόπησης μεταξύ δομικών και γνωστικών διεργασιών που εμπλέκονται στη γλωσσική αλλαγή, ο οποίος διατηρεί τη συνολική πολυπλοκότητα των γλωσσών σε σταθερά επίπεδα διαχρονικά.


157. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Διδασκαλία του Υποθετικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα: Μια Γνωσιακή Προσέγγιση
Μετάφραση Τίτλου: A Cognitive Linguistics Approach to Teaching English Conditionals
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι διττός. Αρχικά, στοχεύει να διερευνήσει τις γνωσιακές αρχές που διέπουν τα διάφορα είδη των Υποθετικών Δομών στην Αγγλική Γλώσσα, να εξετάσει τις υποθετικές δομές στα πλαίσια της Γνωσιακής Γλωσσολογίας και να διαφωτίσει τις βαθύτερες γνωσιακές και επικοινωνιακές ανάγκες που ωθούν τους ομιλητές στη χρήση των υποθετικών δομών. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία των Υποθετικών Λόγων στα Αγγλικά, η οποία θα βασίζεται στις αρχές της Γνωσιακής Γλωσσολογίας και της Γνωστικής Γραμματικής. Οι υποθετικές δομές είναι πολύσημες (προγνωστικοί, αντιγεγονοτικοί, επιστημικοί, μεταγλωσσικοί υποθετικοί λόγοι και υποθετικοί λόγοι των γλωσσικών πράξεων). Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν αυθεντικά δεδομένα γλωσσικής χρήσης που αντλήθηκαν κυρίως από σώματα κειμένων (British National Corpus, Corpus of Contemporary American English) και άλλες πηγές. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στη θεωρία των Νοητικών Πεδίων (mental spaces) (Fauconnier, 1985, 1994) και στη θεωρία της Εννοιακής Μίξης (conceptual blending)(Fauconnier and Turner 1996, 1998, 2002). Όταν χρησιμοποιούν μια υποθετική δομή, οι ομιλητές εμπλέκονται σε μια διαδικασία κατασκευής νοητικών πεδίων. Συγκεκριμένα, κατασκευάζουν δύο εναλλακτικά νοητικά πεδία τα οποία δε μπορούν να συνυπάρχουν στο χώρο και στο χρόνο. Οι σημασίες των δύο αυτών νοητικών πεδίων ενσωματώνονται σε μία και επομένως προκύπτει ένα νέο νοητικό πεδίο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν οι διάφορες σημασίες των υποθετικών δομών. Στα πλαίσια αυτά, παρέχω μια σειρά πρακτικών προτάσεων και παιδαγωγικών πρακτικών που απευθύνονται σε μαθητές της Αγγλικής γλώσσας διαφορετικών επιπέδων. Προτείνω μια πληθώρα δραστηριοτήτων και διδακτικών πρακτικών που στόχο έχουν να διευκολύνουν και να ενισχύσουν την εκμάθηση και απόκτηση των υποθετικών δομών της Αγγλικής. Σε γενικές γραμμές, η παρούσα εργασία επιχείρησε μία ανάλυση των υποθετικών δομών στα αγγλικά υπό το πρίσμα της Γνωσιακής Γλωσσολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία των Υποθετικών Δομών της Αγγλικής Γλώσσας


158. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Φωνολογικά Καθορισμένη Αλλομορφία στη Νέα Ελληνική Γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Phonologically Conditioned Allomorphy in Modern Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια εντοπισμού των σημείων επαφής μεταξύ της μορφολογίας και της φωνολογίας, παρουσιάζοντας μια λεπτομερή ανάλυση περιπτώσεων φωνολογικά καθορισμένης αλλομορφίας στη Νέα Ελληνική γλώσσα. Περιπτώσεις προσφυματικής και θεματικής αλλομορφίας στην κλίση και στην παραγωγή πρόκειται να αναλυθούν σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί αν τέτοιες αλλομορφικές μεταβολές καθορίζονται από φωνολογικά και προσωδιακά στοιχεία του περιβάλλοντός τους, όπως η δομή της συλλαβής και ο τονισμός. Η αλλομορφία συζητείται υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων, της Θεωρίας του Βέλτιστου και της Κατανεμημένης Μορφολογίας. Με αυτό τον τρόπο πρόκειται να ερευνηθεί αν τα δύο μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν στην ελληνική μορφοφωνολογία και αν μπορούν να εξηγήσουν αποτελεσματικά την επιλογή συγκεκριμένων αλλόμορφων στον σχηματισμό λέξεων.


159. Ονοματεπώνυμο: ΤΥΜΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της Διαφοροποιημένης Έκθεσης σε Αυθεντικά Υλικά στην Προφορά της Αγγλικής Γλώσσας σε Έλληνες μαθητές
Μετάφραση Τίτλου: The Effect of Differential Exposure to Authentic Materials on the Pronunsciation of Greek EFL Students
Επιβλέπων/ουσα: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση της διαφοροποιημένης έκθεσης σε αυθεντικά υλικά στην προφορά της Αγγλικής γλώσσας σε Έλληνες μαθητές ενώ προσπαθεί να ρίξει φώς στα ευρήματα προηγούμενων μελετών σχετικά με την απόκτηση της Αγγλικής προφοράς και να γεμίσει βιβλιογραφικό κενό στην έρευνα προφοράς της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Εβδομήντα έξι άτομα συμμετείχαν στη μελέτη που συγκρότησαν τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα συμμετείχε σε ένα εβδομαδιαίο ενισχυμένο με αυθεντικά υλικά μάθημα ως ένα επιπλέον μέρος των κανονικών σχολικών αγγλικών μαθήματα και εκτέθηκε σε επιπρόσθετα αυθεντικά οπτικοακουστικά υλικά με τη μορφή κινούμενων ταινιών μετά το σχολείο. Η δεύτερη ομάδα συμμετείχε μόνο στα εβδομαδιαία ενισχυμένα με αυθεντικά υλικά μαθήματα, ενώ η τρίτη ομάδα εκτέθηκε μόνο στα επιπρόσθετα αυθεντικά οπτικοακουστικά υλικά μετά το σχολείο. Η τέταρτη ομάδα ήταν η ομάδα ελέγχου, η οποία παρακολούθησε μόνο τα κανονικά σχολικά μαθήματα αγγλικών. Όλοι οι συμμετέχοντες ηχογραφήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης των είκοσι εβδομάδων και αξιολογήθηκαν από δώδεκα γηγενείς ομιλητές βάση της φυσική τους ομοιότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο η έκθεση σε αυθεντικά αγγλικά υλικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και μετά το σχολείο συμβάλλουν στην επίτευξη μιας πλησιέστερης προς την εγγενή προφορά, επιβεβαιώνοντας το θετική επίδραση που υποδεικνύεται από την προηγούμενη βιβλιογραφία της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός της έκθεσης σε γλωσσικό εισαγόμενο σε ένα επίσημο και ένα ανεπίσημο πλαίσιο πέτυχε την υψηλότερη πρόοδο, ενώ η ομάδα ελέγχου παρουσίασε έλλειψη βελτίωσης


160. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΩΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/3/2019
Τίτλος Εργασίας: Από τον Homo Sapiens στον Homo Animalis: Το Ζωώδες (και το) Ανθρώπινο σε έργα του Σάμιουελ Μπέκετ και του Ευγένιου Ιονέσκο
Μετάφραση Τίτλου: From Homo Sapiens to Homo Animalis: The Animalistic (and the) Human in Samuel Beckett’s and Eugene Ionesco’s Plays
Επιβλέπων/ουσα: ΚΙΤΣΗ-ΜΥΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη του υβριδίου ζώου/ανθρώπου που απαντάται σε θεατρικά έργα του Σάμιουελ Μπέκετ και του Ευγένιου Ιονέσκο, δύο σημαντικών εκπροσώπων του Θεάτρου του Παραλόγου, μελετώντας τα υπό το πρίσμα της θεωρίας του Deleuze περί γίγνεσθαι-ζώο και ριζωμάτων (όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο του Καπιταλισμός και Σχιζοφρένεια: Χίλια Πλατώματα). Πιο αναλυτικά, πραγματοποιείται αρχικά μία σύντομη αναφορά στο παρελθόν αναλύοντας την έννοια του ζωώδους ‘άλλου’, όπως αυτή έχει κληρονομηθεί κυρίως από την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό, βάσει της οποίας το ζωώδες παρουσιάζεται ως ξένο, κατώτερο, υποδεέστερο της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η ιστορική avant-garde και μετέπειτα η avant-garde σκηνή του Θεάτρου του Παραλόγου απομακρύνθηκαν από αυτή την οπτική του παρελθόντος, προβάλλοντας το ζώο αλλά και το ζωώδες στοιχείο. Τέλος, η διατριβή επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ο Ιονέσκο στο έργο του Ρινόκερος και ο Μπέκετ στα έργα του Περιμένοντας τον Γκοντό και Η Τελευταία Μαγνητοταινία του Κραπ δημιούργησαν υβριδικούς ‘χαρακτήρες’, οι οποίοι ακροβατούν ανάμεσα στο ανθρώπινο και το ζωώδες, χωρίς ποτέ να εμπίπτουν απόλυτα σε καμία από τις δύο κατηγορίες.


161. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/2/2019
Τίτλος Εργασίας: Η ανθρώπινη ταυτότητα των κλώνων, οι αρνητικές συνέπειες της κλωνοποίησης και η ορθή απόφαση περί απαγόρευσης αυτής, βασισμένα στα έργα Where Late the Sweet Birds Sang της Kate Wilhelm και Never Let Me Go του Kazuo Ishiguro
Μετάφραση Τίτλου: The Human Identity of the Clones, the Negative Consequences of Cloning and the Proper Decision for its Abolition. Based on the Novels of Kate Wilhelm Where Late the Sweet Birds Sang and Kazuo Ishiguro Never Let Me Go
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΔΟΜΝΑ

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η παρουσίαση του πολύπλοκου και ιδιαίτερου ζητήματος της κλωνοποίησης. Εφόσον η κλωνοποίηση αφορά ένα ζήτημα το οποίο μπορεί μόνο θεωρητικά να εξεταστεί και να συζητηθεί, σαν βάση για την ερευνητική εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα έργα Where Late the Sweet Birds Sang και Never Let Me Go των Kate Wilhelmκαι Kazuo Ishiguro αντίστοιχα. Με βάση τα λογοτεχνικά έργα αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν και τα δυο βασικά θέματα της εργασίας. Το πρώτο αφορά στο κατά πόσο οι κλώνοι μπορούν να θεωρηθούν ανθρώπινες οντότητες. Με βάση κύριους χαρακτήρες των δυο λογοτεχνικών έργων αλλά και θεωρίες και λεγόμενα φιλοσόφων και ερευνητών παρουσιάστηκαν βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ταυτότητας τα οποία μπορούν να ανιχνευτούν και στις κλωνοποιημένες οντότητες. Τέλος, παρουσιάστηκε σε θεωρητικό επίπεδο η αρνητική πλευρά της κλωνοποίησης και οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής τόσο για τους κλώνους όσο για την ίδια την φύση και την κοινωνία που θα αποδεχτεί την κλωνοποίηση σαν ένα φαινόμενο νόμιμο και αποδεκτό.


162. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2019
Τίτλος Εργασίας: Ο επίμονος άνθρωπος του Κάφκα και το ανθρώπινο πλήθος του Φραγκιά: κατασκευές μύθων – συναρμογές μηχανών – λογοτεχνικές μηχανές γραφής
Μετάφραση Τίτλου: Kafka 's persistent man and Fragias' human crowd: Myth constructions- machine assembly- literary writing machines.
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ/ ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η παρούσα εργασία αποτελεί συνεξέταση της λογοτεχνίας του Φραντς Κάφκα και του Αντρέα Φραγκιά, των λογοτεχνικών τρόπων με τους οποίους οι δύο συγγραφικοί κόσμοι συναντώνται θεματικά και αισθητικά στα πλαίσια ενός γόνιμου διαλόγου που αποκαλύπτει μια νέα λογοτεχνική τοιχογραφία. Η εργασία δεν στέκεται στο επίπεδο επιρροής του ενός συγγραφέα από τον άλλο. Μελετά τις κοινές συντεταγμένες με τις οποίες αναπτύσσεται το έργο τους –έχοντας στο κέντρο τον άνθρωπο και τις δυνάμεις που τον αντιπαλεύουν– και τους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους το ένα συγγραφικό σύμπαν φωτίζει το άλλο. Τα σταθερά αμφισβητούμενα όρια πραγματικότητας και μυθοπλασίας και τα διαρκώς δοκιμαζόμενα όρια της λογοτεχνικής γραφής αποτελούν τον πυρήνα της συγγραφικής εργασίας, των δύο λογοτεχνών, που επικεντρώνεται στο δράμα του ανθρώπου. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η μέθοδος με την οποία οι δύο συγγραφείς εκθέτουν την πραγματικότητα εγείροντας ερωτήματα γύρω από την αυτονομία της τέχνης και της σχέσης της με την ιστορία, την πολιτική, την κοινωνία και τη μεταφυσική. Από τη μοναξιά του «Καλλιτέχνη της πείνας» (Κάφκα), όπου η καλλιτεχνική δημιουργία αποκτά την ιδιότητα λατρευτικού τοτέμ που εύκολα αποκαθηλώνεται, περνάμε στα κολαστήρια της «Αποικίας των καταδίκων» (Κάφκα) και του Λοιμού (Φραγκιάς). Εδώ εξετάζουμε το ερώτημα περί της αυτονομίας ή της στράτευσης της τέχνης όταν το διακύβευμα είναι η πραγματικότητα που διαρκώς μας διαφεύγει ενώ η ανθρώπινη ταυτότητα και αξιοπρέπεια τελούν υπό διωγμό. Ο παραβολικός λόγος του Κάφκα και ο αλληγορικός λόγος του Φραγκιά δεν είναι καταφυγή στο μυθοπλαστικό. Ο κατασκευασμένος μύθος είναι ο τρόπος με τον οποίο οι συγγραφείς αναπλαισιώνουν ιστορικά συμφραζόμενα ώστε να τους προσδώσουν καθολικότερες διαστάσεις. Στο δεύτερο μέρος προσεγγίζεται ο μύθος του Πύργου (Κάφκα) και η αλληγορία του Πλήθους (Φραγκιάς) στα πλαίσια της ίδιας προβληματικής, δηλαδή της σχέσης της λογοτεχνίας με την κοινωνία. Τίθενται ζητήματα σχετικά με τη διάκριση μορφής και περιεχομένου που αντιβαίνει τους όρους της γενικής αισθητικής η οποία εξετάζει το έργο, πρώτον, ως ένα όλον και, δεύτερον, ως αναπόσπαστο και ταυτόχρονα αυτόνομο τμήμα του ανθρώπινου πολιτισμού, καθώς και το θέμα της ερμηνείας που στοχεύει στη διαφάνεια του έργου και της κριτικής. Τα δύο μυθιστορήματα επιχειρούν νέες χωρομετρήσεις της ανθρώπινης κοινωνίας, του κοινού ανθρώπινου ισοδύναμου που συνθλίβεται από συναρμογές απρόσωπων, ελεγκτικών μηχανισμών εξουσίας. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος επιχειρείται μια πιο ειδική πραγμάτευση των έργων που ήδη παρουσιάστηκαν παράλληλα με κάποια ακόμα. Με σημείο εκκίνησης τη Μεταμόρφωση (Κάφκα) η μελέτη εστιάζεται σε ανθρώπινες, γλωσσικές και λογοτεχνικές μεταμορφώσεις που τα κείμενα του Κάφκα και του Φραγκιά πραγματώνουν ώστε να υπηρετηθούν κοινές συγγραφικές στοχεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, από τους ζωομορφισμούς της Μεταμόρφωσης και του Λοιμού και τη χαμένη ανθρώπινη μορφή στον Πύργο και στο Πλήθος, οι γλωσσικές και λογοτεχνικές μεταμορφώσεις καταγράφουν τις παραμορφώσεις της ανθρώπινης ταυτότητας και εγγράφουν το αίτημα για ελεύθερη βούληση. Η μελέτη στοχεύει να καταδείξει πως ο Κ. του Κάφκα είναι το ανθρώπινο πλήθος του Φραγκιά: η λογοτεχνία των δύο συγγραφέων είναι ένας πειραματισμός των ορίων της ανθρώπινης ύπαρξης και της λογοτεχνικής γραφής. Στο κέντρο βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος και το δράμα της ύπαρξης. Ο Κάφκα το καταγράφει και ο Φραγκιάς το υπομνηματίζει


163. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/1/2019
Τίτλος Εργασίας: Αρχετυπικές Αναπαραστάσεις του Ελληνικού Μύθου και της Ιστορίας στα έργα του Julio Cortazar
Μετάφραση Τίτλου: Archetypical representations of the greek myth and history in the works of Julio Cortazar
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ / ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι τρόποι που μεταχειρίζεται στο έργο του ο Julio Cortazar, προκειμένου να αναδείξει και να εμπλουτίσει αρχέτυπες εικόνες της ελληνικής μυθολογίας και της ιστορίας. Η εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Οι τρεις πρώτες πραγματεύονται κείμενα του συγγραφέα που βασίζονται εξολοκλήρου στον μύθο. Ξεκινώντας από το πρώτο έργο που δημοσιεύει ο Cortazar με το όνομά του, το ποιητικό δράμα Οι Βασιλείς, επιχειρούμε να δείξουμε πώς ο συγγραφέας, αντιστρέφοντας τον μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου, ανανεώνει τις αρχέτυπες εικόνες του ήρωα και του λαβύρινθου, δίνοντας παράλληλα πολιτικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις στον μύθο. Στη δεύτερη ενότητα συνεξετάζονται η «Κίρκη» και «Οι Μαινάδες», δύο διηγήματα με κοινό παρονομαστή το μυθολογικό διακείμενο στον τίτλο και την υπαινικτική αναβίωση του μύθου σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Η μελέτη επικεντρώνεται στον σχολιασμό του αρνητικού θηλυκού αρχετύπου που αναπαράγεται και στην ανθρωπολογική-πολιτική διάσταση του μαιναδισμού, ενώ παράλληλα δίνεται το έναυσμα να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά τού νεοφανταστικού διηγήματος. Το θέμα του αρνητικού θηλυκού αρχέτυπου επανέρχεται στην τρίτη ενότητα με τη μορφή ενός κυκλαδικού ειδωλίου, που γίνεται η αφορμή για την επανάληψη μιας θυσιαστικής τελετουργίας. Στο διήγημα «El Idolo de las Cicladas» ο μύθος εισβάλλει καταστροφικά στη σύγχρονη ζωή, προσθέτοντας τον ντετερμινισμό και το παράδοξο στους όρους του νεοφανταστικού. Στην τέταρτη ενότητα, προτάσσεται ένας πίνακας με συγκεντρωμένες μυθολογικές αναφορές από διάφορα έργα του Cortazar και στη συνέχεια συμπληρώνονται τα βασικά μυθολογικά θέματα που αναπτύσσονται στις προηγούμενες ενότητες: ο λαβύρινθος και τα θηλυκά αρχέτυπα. Έπειτα, εξετάζεται η σχέση του συγγραφέα με τον Ηράκλειτο, τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα, στο πλαίσιο πάντα της αρχετυπικής επανάληψης, και γίνεται μία σύντομη μνεία άλλων ελληνικών αναφορών που συναντώνται στο έργο του. Στο επιλογικό μέρος της εργασίας, επανεξετάζονται τα έργα και τα θέματα που μελετήθηκαν στο σώμα της εργασίας, τώρα πια μέσα από το πρίσμα των θεωρητικών κειμένων του συγγραφέα. Σκοπός μας είναι να καταδείξουμε πως οι ποικιλότροποι μετασχηματισμοί της ελληνικής γραμματείας είναι για τον Cortazar δυνατότητες αναπαράστασης ενός κόσμου που εγκολπώνεται το φανταστικό ως κομμάτι του πραγματικού και λειτουργούν ως κώδικες κοινώς αποδεκτοί για να κοινωνήσει ο συγγραφέας τη δική του αλήθεια.


164. Ονοματεπώνυμο: ΔΙΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2019
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση Λόγου Ευγένειας/Αγένειας σε Σχόλια στο YouTube: Η Περίπτωση του Νόμου της Απαγόρευσης Αμβλώσεων
Μετάφραση Τίτλου: A Discourse Analysis of Im/Politeness on YouTube Comments: The Case of the Anti-Abortion Law
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει τις γλωσσολογικές στρατηγικές σύμφωνα με τις οποίες εκφράζονται στερεότυπα σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, και συγκεκριμένα στο YouTube.1 Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να «ανεβάσουν» βίντεο, στα οποία μπορούν αργότερα άλλοι χρήστες του διαδικτύου να σχολιάσουν. Το YouTube είναι μία πλατφόρμα η οποία επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να απαντήσουν σε ένα σχόλιο, δημιουργώντας, έτσι, κατάλληλες συνθήκες όχι μόνο για διαλόγους, αλλά και για πολύλογους. Η ανωνυμία ανάμεσα στους χρήστες συμβάλλει στην έκφραση αγένειας, ενώ βίντεο που πραγματεύονται αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως είναι και το βίντεο στην προκειμένη περίπτωση, τείνουν να προσελκύουν πιο πολύ τους χρήστες του διαδικτύου και δημιουργούν, έτσι, ένα περιβάλλον κατάλληλο για οποιουδήποτε είδους διαφωνία. Τα σχόλια και οι απαντήσεις που εξετάζονται στην προκειμένη περίπτωση εκφράζουν αγένεια απέναντι σε άτομα (και ειδικά σε γυναίκες), που, είτε αντιτίθενται, είτε κάποιοι υποθέτουν ότι αντιτίθενται σε έναν νόμο που απαγορεύει την άμβλωση. Τα σχόλια έχουν επιλεχθεί και κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τον αντίκτυπο που έχουν στο διαδικτυακό κοινό, και συγκεκριμένα ανάλογα με τις αντιδράσεις «μου αρέσει» που λαμβάνει το καθένα, καθώς επίσης και ανάλογα με τα στερεότυπα που το καθένα εκφράζει.2 Ορισμένοι χρήστες κάνουν χρήση αγένειας στα σχόλια, με σκοπό να διαιωνίσουν στερεότυπα σχετικά με το γυναικείο φύλο, εκφράζοντας σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στους ίδιους και τους συνομιλητές τους. Οι τύποι αγένειας αναλύονται σύμφωνα με τον Culpeper (2011a; 2016), ενώ τα στερεότυπα και οι σχέσεις εξουσίας αξιολογούνται σύμφωνα με τον Culpeper (1996; 2005), τη Lakoff (2003), τη Μills (2003; 2005; 2008), τους Assimakopoulos et al. (2017), και τη Georgalidou (2017). Μια κοινωνιο-γλωσσολογική οπτική υιοθετείται καθ’ όλη την έκταση της ανάλυσης, καθώς η αγένεια, τα στερεότυπα και οι σχέσεις εξουσίας σχετίζονται με κοινωνικούς ρόλους και κανόνες, τους οποίους ενστερνίζονται και υποστηρίζουν ορισμένοι άνθρωποι.


165. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/11/2018
Τίτλος Εργασίας: Αναπαραστάσεις του ανδρισμού στη σύγχρονη ισπανική κουλτούρα: η ανεργία ως πηγή της κρίσης του ανδρισμού και ως παράγοντας αλλαγής
Μετάφραση Τίτλου: Representations of Masculinity Crisis in Spanish Culture: Unemployment as the Source of the Crisis and Agent of Change
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

This MA thesis examines Spanish masculinities and how those are represented in contemporary literary and cinematic texts, particularly in Alicia Gimenez Bartlett’s Hombres desnudos (2016), Rafael Chirbes’s En la orilla (2013) and Fernando Leon de Aranoa’s film Los lunes al sol (2002). The aim of this MA thesis is to research unemployment and the subsequent loss of capital as the sources of masculinity crisis; which is understood as an agent that destabilizes male identity, challenging traditional male roles and models of masculinity. The particular socio-economic conditions under which this change takes place are critically presented, with the view of clarifying the underlying structures that lead to the crisis. Furthermore, it examines two possible responses to the crisis. The first relates to male bonding, homosociality, and how it can function as a means of protecting male privileges in the labour market. The second response revolves around the objectification of the male body and its becoming a spectacle subject to the female gaze, as a means of male empowerment.


166. Ονοματεπώνυμο: ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/11/2018
Τίτλος Εργασίας: Η Επίδραση της Δεύτερης Γλώσσας στις Γλωσσικές και Γνωστικές Ικανότητες των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας
Μετάφραση Τίτλου: The impact of L2 exposure on cognitive and linguistic abilities among preschoolers
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ & ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδραση που έχει η έκθεση σε μια δεύτερη γλώσσα, ονομαστικά στην Αγγλική, στις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες παιδιών ηλικίας 5 με 6 ετών όσον αφορά την μητρική τους γλώσσα, την ελληνική. Η έρευνα εξέτασε 14 ελληνόπουλα με γνώση αγγλικών και 14 χωρίς γνώση αγγλικών (μέσης ηλικίας 5;9) από δυο δίγλωσσους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και ένα δημόσιο νηπιαγωγείο, αντίστοιχα. Οι γλωσσικές ικανότητες των παιδιών μετρήθηκαν μέσω της παραγωγής αφηγηματικού λόγου και αναλύθηκαν ως προς την μικροδομή της αφήγησης (και συγκεκριμένα ως προς το γλωσσικό και το αφηγηματικό μήκος, την λεκτική ποικιλία, τη συντακτική πολυπλοκότητα, την υπόταξη, την παράταξη, τις απλές, σύνθετες, αναφορικές, επιρρηματικές και ελλιπτικές προτάσεις, καθώς και τον αριθμό των ρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν). Ένα επιπρόσθετο μέτρο υπήρξε η παροχή βοήθειας για την ολοκλήρωση της αφήγησης. Για την γνωστική ικανότητα, χρησιμοποιήθηκε έλεγχος της προσοχής των παιδιών, η οποία μετρήθηκε από τους χρόνους απόκρισης ενός αντικειμένου-στόχου σε δυο κλιμακούμενες πολυπληθυσμικές εικόνες (RTPict1 kai RTPict2). Τα αποτελέσματα φανέρωσαν υπεροχή των παιδιών με γνώση της αγγλικής σε όλες τις μετρήσεις της γλωσσικής ικανότητας, και κυρίως ως προς το γλωσσικό και αφηγηματικό μήκος, τον αριθμό ρημάτων, την παράταξη, τις επιρρηματικές και απλές προτάσεις και τη λεκτική ποικιλία, ωστόσο δεν βρέθηκε υπεροχή ως προς τον έλεγχο της προσοχής, κάτι που μπορεί να αποδωθεί στο μικρό αριθμό του δείγματός μας και την έλλειψη πλουσιότερων οργάνων μέτρησης της προσοχής.


167. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΛΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/11/2018
Τίτλος Εργασίας: Οι γνώσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία και τους μαθητές με δυσλεξία: Μια μελέτη μέσα στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Teachers' knowledge and Beliefs about Dyslexia and Dyslectic Students: a study within the The EFL Context and the State Sector of Greece
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των γνώσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δυσλεξία και τους μαθητές με δυσλεξία και κατά πόσο οι μεταπτυχιακές σπουδές τους τούς έχουν επηρεάσει. 75 Έλληνες καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας που δουλεύουν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας ήταν το δείγμα της έρευνας. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά και δύο ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις και την αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη δυσλεξία, τους παράγοντες που τους εμποδίζουν να διδάξουν μαθητές με δυσλεξία και τις απόψεις που έχουν για εκείνους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας έχουν κοινές παρανοήσεις σχετικά με τη δυσλεξία και αυτό γίνεται εμφανές τόσο στην αυτοαντίληψη που έχουν όσο και στους παράγοντες που τους παρεμποδίζουν από μια επιτυχή διδασκαλία. Τέλος, έγινε φανερό ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές με δυσλεξία είναι αμφιλεγόμενες και ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις απόψεις τους και όχι τις γνώσεις τους. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα προαναφερθέντα ζητήματα, να προταθούν και να συζητηθούν πιθανές αιτίες για τα αποτελέσματα.


168. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/11/2018
Τίτλος Εργασίας: Διόρθωση Λαθών στον Επιχειρηματικό Λόγο: Μια εμπειρική Έρευνα στους Φυσικούς Ομιλητές της Αγγλικής Γλώσσας έναντι των Μη Φυσικών Ομιλητών
Μετάφραση Τίτλου: Error correction in argumentative essays: An empirical research on native versus non-native speaker of English
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ


169. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΜΒΑΚΑ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας στη Βιομηχανική Ρομποτική σε συνεργασία με τη WIPO Pearl
Μετάφραση Τίτλου: Industrial Robotics terminology project in collaboration with WIPO Pearl
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ορολογική μονάδα της μεταφραστικής υπηρεσίας του WIPO, ήταν να καταγραφούν έννοιες και όροι του πεδίου της βιομηχανικής ρομποτικής για το ζεύγος γλωσσών αγγλικά-ελληνικά. Αρχικά, συγκεντρώθηκε σώμα αυθεντικών κειμένων για τις δύο γλώσσες, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για εξαγωγή και τεκμηρίωση ορολογίας. Συγκεντρώθηκαν 51 όροι του πεδίου που καταχωρίστηκαν σε λογιστικό φύλλο excel ως προς τις εξής πληροφορίες: όρος, πηγή όρου, επεξηγηματικό συγκείμενο και πηγή επεξηγηματικού συγκειμένου. Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά εργαλεία για τη συγκέντρωση, εξαγωγή, επεξεργασία και τεκμηρίωση δεδομένων και δομήθηκαν εννοιολογικές σχέσεις μεταξύ των όρων του πεδίου. Η παραπάνω ορολογική εργασία περιγράφεται αναλυτικά. Στη διπλωματική εργασία περιλαμβάνονται επίσης η σύντομη παρουσίαση του πεδίου, το βασικότερο υλικό αναφοράς και τεκμηρίωσης, οι κύριοι όροι του πεδίου, καθώς και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την ερευνητική διαδικασία. Τέλος, σε παράρτημα παραθέτουμε δείγματα του αγγλικού και ελληνικού σώματος κειμένων και το σχέδιο ορολογίας σε μορφή excel.


170. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας σε συνεργασία με τη βάση ορολογικών δεδομένων ΙΑΤΕ στο πεδίο των υλικών συσκευασίας και στο υποπεδίο της εύκαμπτης συσκευασίας με έμφαση στη διανομή προϊόντων και την επισήμανση
Μετάφραση Τίτλου: Terminology project in cooperation with the terminology database IATE in the field of packaging materials and the subfield of flexible packaging, accentuating product dispensing and labeling
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αποτύπωση ορολογίας που αφορά το πεδίο των υλικών συσκευασίας και ειδικότερα το υποπεδίο της εύκαμπτης συσκευασίας με έμφαση στη διανομή προϊόντων και την επισήμανση. Οι όροι που αποτυπώθηκαν είναι σαράντα στο σύνολο και καταχωρήθηκαν στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα σε μορφή λογιστικών φύλλων excel. Τα λογιστικά φύλλα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα πεδία για κάθε όρο και στις δύο γλώσσες, ενώ το σχέδιο ορολογίας περιλαμβάνει και δείγμα σώματος αυθεντικών κειμένων, στα αγγλικά και στα ελληνικά, αντιπροσωπευτικό της διαδικασίας αναζήτησης και έρευνας στο πεδίο. Η διπλωματική εργασία διεξήχθη σε συνεργασία με τη μονάδα συντονισμού της ορολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Terminology Coordination (TermCoord) για την υποστήριξη της πολύγλωσσης βάσης ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΑΤΕ. Για την αποδελτίωση της πλειοψηφίας των όρων του πεδίου βασιστήκαμε στον εννοιολογικό χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας WIPO. Το πρακτικό κομμάτι της έρευνας όπως καταγράφηκε στα λογιστικά φύλλα υποστηρίζεται με θεωρητική παρουσίαση η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για το μελετώμενο πεδίο και υποπεδίο και παρουσιάζει συνοπτικά τις σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καθώς και αναφορά των δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.


171. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/9/2018
Τίτλος Εργασίας: Ηθική, ανάγκη και κοινωνικές συμβάσεις στις ερωτικές σχέσεις και στο γάμο: διαβάζοντας διηγήματα των Luigi Pirandello και Italo Calvino
Μετάφραση Τίτλου: Ethics, needs and social conventions in love affairs and marriage: reading short stories by Luigi Pirandello and Italo Calvino
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναζήτηση των κοινών στοιχείων μεταξύ των Λουίτζι Πιραντέλλο και Ίταλο Καλβίνο αναφορικά με την ηθική, τις ανθρώπινες ανάγκες και τις κοινωνικές συμβάσεις που διέπουν τις ερωτικές σχέσεις και το γάμο, σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους της ιταλικής ιστορίας. Με βάση τα παραπάνω εξετάσαμε τρία, αντιπροσωπευτικά κατά τη γνώμη μας, διηγήματα κάθε συγγραφέα στα οποία αναπαρίσταται ρεαλιστικά η καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και αναδεικνύεται η κοινή οπτική των συγγραφέων απέναντι στα ανθρώπινα πάθη


172. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά του επιστημονικού άρθρου της Heidemarie Sarter: «Η διαμεσολάβηση και οι πραγματογλωσσολογικές όψεις στο διαπολιτισμικό μάθημα της ξένης γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the article by Heidemarie Sarter: “Mediation and pragmalinguistic aspects of the intercultural foreign language class”
Επιβλέπων/ουσα: Τσοκακτσίδου Δήμητρα
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η σύνδεση της μεταφραστικής θεωρίας με την πράξη για τη δημιουργία μιας σημασιολογικά ορθής μετάφρασης από τα γερμανικά στα ελληνικά, και η αποτύπωση βήμα προς βήμα της μεταφραστικής διαδικασίας. Στο κείμενο-πηγή αναφέρονται θεωρητικές προσεγγίσεις επιστημόνων που εμπλούτισαν τον χώρο της διδακτικής των ξένων γλωσσών και της γλωσσολογίας. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η επικοινωνία να είναι επιτυχής σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς και το πώς θα αναπτυχθεί η διαπολιτισμική ικανότητα των μαθητών στη σχολική τάξη. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό κείμενο-στόχο, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί. Αιτιολογήσαμε τις μεταφραστικές μας επιλογές, δημιουργήσαμε πίνακα ορολογίας και παρουσιάσαμε τη σημασία των όρων σε παρόμοιο συγκείμενο. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τα μεταφραστικά προβλήματα που προέκυψαν και την επίλυσή τους.


173. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Γυναικείο Σώμα ως Θυμικό (Affective Space) στα έργα των: Ματέι Βισνιέκ «Το Σώμα της Γυναίκας ως Πεδίο Μάχης στη Βοσνία» (1996) και Έλεν Καπλάν «Σαράγεβο Φοίνιξ» (2013)
Μετάφραση Τίτλου: The Female Body as affective space in Matei Visniec' s The Bodie of a Woman as a Battlefield in the Bosnian War (1996) and Ellen W. Kaplan' s Saragievo Phoenix
Επιβλέπων/ουσα: Ζωή Δέτση

Πάντοτε η σχέση θεάτρου και πολέμου θεωρούνταν ζωτικής σημασίας, καθώς ο πόλεμος με τη μορφή του τραύματος, του πόνου, του τρόμου και της φρίκης «ανεβαίνει στη σκηνή» ως εκείνη η απόκοσμη παρουσία και φρικιαστική επανάληψη η οποία στοιχειώνει την ανθρώπινη ιστορία και παραμορφώνει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ο πόλεμος της Βοσνίας, μια από τις πιο αιματηρές και φονικές πολεμικές συγκρούσεις της σύγχρονης Ευρωπαϊκής ιστορίας παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα εύφλεκτο ζήτημα, επανέρχεται στη σύγχρονη σκηνή. Έχοντας ως κινητήρια δύναμη το θυμικό (affect), το θέατρο εμφανίζεται ως άλλη γλώσσα μιας ανείπωτης πολυτραυματικής εμπειρίας, ως αισθητική εκδήλωση μιας πραγματικότητας που πλήττεται από σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά τραύματα. Τα έργα των: Ματέι Βισνιέκ «Το Σώμα της Γυναίκας ως Πεδίο Μάχης στη Βοσνία» (1996) και Έλεν Καπλάν «Σαράγεβο Φοίνιξ» (2013) διερευνούν, με διαφορετικούς τρόπους, το γυναικείο σώμα ως χώρο μαρτυρίου· αναβιώνοντας το ως θυμικό (affective space), τα έργα επιπλέον εκφράζουν το πόνο του γυναικείου σώματος που υποφέρει, κάνοντας μας να βιώσουμε σε κάθε εκατοστό του κορμιού μας την ένταση του πόνου αυτού. Ο αβάσταχτος πόνος που χτυπάει λυσσαλέα το γυναικείο σώμα βρίσκει διέξοδο και κραυγαλέα εκτονώνεται πάνω μας. Τα δεινά των χαρακτήρων δεν παρουσιάζονται άμεσα στη σκηνή ωστόσο «βιώνονται» με όλη τους την ένταση, επιτρέποντας κατ’επέκταση εμάς να διαισθανθούμε την ανθρωπιά τους αλλά και να ανακαλύψουμε τη δικής μας. Βασιζόμενα σε προσωπικά βιώματα, τα έργα αναπαριστούν μαρτυρίες (οι οποίες θεωρούνται από αυτόν τον κόσμο ως η φωνή του σώματος) με τη μορφή οδυνηρών διηγήσεων μέσα από τις οποίες η βία εμφανίζεται με όλη την ωμότητα και αποκρουστικότητά της, εμπλέκοντας το κοινό στην ένταση της εμπειρίας αυτής.


174. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΥΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Παραβατικό Σώμα στη Βικτωριανή Γοτθική Λογοτεχνία: Οι Περιπτώσεις του Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ και της Καρμίλλα του Τζόσεφ Σέρινταν Λε Φανού
Μετάφραση Τίτλου: The Transgressive Body in Victorian Gothic Literature: The Cases of Bram Stoker' s Dracula and Joseph Sheridan le Fanu' s Carmilla
Επιβλέπων/ουσα: Μαρία Σχοινά

Στην Ύστερη Βικτωριανή Γοτθική λογοτεχνία, η ιδέα του σώματος εξετάζεται συχνά ως μία διφορούμενη έννοια προσδιοριζόμενη από βαθιά ριζωμένους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και ηθικούς κώδικες που τοποθετούν συγκεκριμένες και σταθερές ερμηνείες σε αυτήν. Επομένως, σκοπεύω να εξετάσω την ιατρικοποίηση του αποκλίνοντος σώματος και την απεικόνιση του στην δημοφιλή αλληγορία του βρικόλακα σε σχέση με τα θέματα του φύλλου και της σεξουαλικότητας. Δύο λογοτεχνικά κείμενα χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό, πιο συγκεκριμένα η Καρμίλλα (1871) του Τζόσεφ Σέρινταν λε Φανού και ο Δράκουλας (1897) του Μπραμ Στόκερ. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει ότι η ιατρικοποίηση της Ύστερης Βικτωριανής Γοτθικής λογοτεχνίας λειτούργησε ως ένας εν μέρει επιστημονικός οδηγός συμπεριφοράς που προώθησε τον κοινωνικό και σεξουαλικό έλεγχο στα τέλη του 1800. Επομένως, σκοπεύω να εξετάσω τις συνθήκες που διαμόρφωσαν την διανοητική και σεξουαλική αποκλίνουσα συμπεριφορά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην στοματικό χαρακτήρα της φιγούρας του βρικόλακα, που αναδιαμόρφωσε το διδακτικό χαρακτήρα του λογοτεχνικού είδους εξυψώνοντας το στην θέση μίας ιστορίας με ηθικό δίδαγμα βασιζόμενη στο φύλο.


175. Ονοματεπώνυμο: ΖΥΓΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Οι Λογοτεχνικές Οπτικές του Φύλου και της Σεξουαλικότητας στο In Another Place, Not Here της Dionne Brand και στο Cereus Blooms at Night της Shani Mootoo
Μετάφραση Τίτλου: Literary visions of Gender and Sexuality in Dionne Brand’s In Another Place, Not Here and Shani Mootoo’s Cereus Blooms at Night
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία

Οι λογοτεχνικές εξερευνήσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας, τα ζητήματα του ανήκειν, κι οι συναφείς ιδέες περί ταυτότητας είναι ευρέως διαδεδομένα θέματα στο λογοτεχνικό έργο και την πολιτική ατζέντα των σύγχρονων γυναικών συγγραφέων της Καραϊβικής. Η παρούσα μελέτη συζητά τις αναπαραστάσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας στο In Another Place, Not Here (1996) της Dionne Brand και στο Cereus Blooms at Night (1996) της Shani Mootoo εξετάζοντας τις αφηγηματικές μεθόδους που αυτές χρησιμοποιούν για ν’ αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν, και να επαναπροσδιορίσουν τις ιδεολογίες περί φύλου και σεξουαλικότητας σ’ ένα Παν-Καραϊβικό (Caribglobal) κοινωνικοπολιτικό και πολιτιστικό συγκείμενο. Η Brand κι η Mootoo φανερώνουν την ηγεμονική δομή της ετεροπατριαρχίας και της ετεροκανονικότητας έτσι ώστε να τονίσουν την υποδεέστερη (subaltern) κατάσταση των χαρακτήρων που παρουσιάζουν άντι-κανονικές διαστάσεις του φύλου και σεξουαλικές ταυτότητες. Μ’ αυτό τον τρόπο, χαρτογραφούν εκ νέου τις εμπειρίες στέρησης και μη-ανήκειν των γυναικών και των «queer» καθώς και τις μεθόδους αντίστασής τους στις εγκεκριμένες έμφυλες και σεξουαλικοποιημένες πρακτικές στη Καραϊβική και τη διασπορά της. Νέοι οραματισμοί του χώρου—αναφερόμενοι είτε στους γεωγραφικούς, πολιτιστικούς, και κοινωνικούς χώρους είτε στο σώμα ως χώρο—βοηθούν τις συγγραφείς ν’ αναθεωρήσουν και να συλλάβουν εκ νέου το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Οι πολυδιάστατες και κριτικές γνώσεις πάνω στη σχέση του χώρου με τις υποδεέστερες ταυτοτήτες καθιστά δυνατό τον επαναπροσδιορισμό των άλλοτε έμφυλων και σεξουαλικοποιημένων υποδεέστερων υποκειμένων ως ενεργούς παράγοντες και μέλη του κοινωνικοπολιτιστικού χάρτη της Καραϊβικής. Κάνοντας αφήγημα τις επιθυμίες και τις υποκειμενικότητές τους δημιουργούν μια καινούργια πιθανότητα για συλλογικό ανήκειν και κοινωνική αλλαγή.


176. Ονοματεπώνυμο: ΖΥΓΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Μετάφραση Τίτλου: Literary Visions of Gender and Sexuality in Dionne Brand' s In another place, not here and Shani Mootoos' s Cereus Blooms at night
Επιβλέπων/ουσα: Έφη Γιαννοπούλου


177. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Αξιολογική λειτουργία των επιθέτων: Μια γνωσιακή προσέγγιση
Μετάφραση Τίτλου: Evaluative adjectives: A cognitive approach
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως βασικό της θέμα την αξιολογική λειτουργία των επιθέτων, και ειδικότερα την παρουσία γνωσιακών διεργασιών όπως η μεταφορά και η μετωνυμία κατά τη χρήση των επιθέτων αυτών. Όλα τα παραδείγματα τα οποία αναλύονται αποτελούνται από δομές επιθέτου και ουσιαστικού και προέρχονται από τίτλους ελληνικών εφημερίδων. Οι τίτλοι αυτοί είναι τίτλοι άρθρων τα οποία αφορούν σύγχρονα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τη χρήση μη κυριολεκτικής γλώσσας στις δομές των επιθέτων (π.χ. μεταφορά, μετωνυμία, ειρωνεία κλπ.). Μάλιστα τίθεται η υπόθεση πως όλη η δυναμική των εκφράσεων-τίτλων εφημερίδων έγκειται ακριβώς σε αυτήν την χρήση μη κυριολεκτικής γλώσσας και ως αποτέλεσμα ο/η συγγραφές καταφέρνει με πολύ άμεσο τρόπο να εκφράσει την άποψη του/της σχετικά με το θέμα το οποίο συζητά στο άρθρο.


178. Ονοματεπώνυμο: ΠΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων αυτο-αποτελεσματικότητας των καθηγήτων αγγλικής γλώσσας σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στην τάξη
Μετάφραση Τίτλου: Investigating greek EFL Teachers' Attitudes and Self-efficacy Beliefs towards the Integration of ICT (Information and Communication Technology) in the classroom
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) από τους εκπαιδευτικούς αγγλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας στην τάξη. Πιο συγκριμένα, η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την εξέταση των αντιλήψεων και των απόψεων της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα μαθήματα αγγλικής γλώσσας καθώς και την συχνότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ μέσα στην τάξη. Επιπλέον η παρούσα έρευνα στόχευσε στο να εξετάσει εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη συχνότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς αγγλικών και των απόψεων της αυτό-αποτελεσματικότητας τους. Για τη συλλογή των δεδομένων υιοθετήθηκε ένας συνδυασμός ποσοτικής (ερωτηματολόγιο) και ποιοτικής (ημι-δομημένες συνεντεύξεις) έρευνας, και 134 εκπαιδευτικοί αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας εργαζόμενοι σε δημόσια σχολεία, ιδιωτικά σχολεία καθώς και σε κέντρα ξένων γλωσσών (φροντιστήρια) που δίδασκαν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε περιοχές όλης της Ελλάδας, έλαβαν μέρος για τους σκοπούς της έρευνας. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αγγλικών δεν ήταν αρνητικά προδιατεθειμένοι ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις τάξεις τους, εκφράζοντας σχετικά θετικές πεποιθήσεις. Τα ερευνητικά ευρήματα απέδειξαν επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας νιώθουν αυτό-αποτελεσματικοί ως προς την εφαρμογή απλών εργασιών με την χρήση των ΤΠΕ (π.χ. να μεταφορτώνουν και να περιηγούνται σε διαδικτυακό υλικό για την ξένη γλώσσα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να προετοιμάζουν εργασίες σε εφαρμογές ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένου) ενώ βρέθηκε ότι δεν νιώθουν αυτό-αποτελεσματικοί ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ για την εφαρμογή πιο σύνθετων εργασιών (π.χ. χρήση των ΤΠΕ για την παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητές, για την ανάρτηση εργασιών για το σπίτι στo σχολική ιστοσελίδα). Το φύλο, τα ακαδημαϊκά προσόντα καθώς επίσης και o τρέχων τομέας διδασκαλίας (δημόσιο σχολείο, ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο) των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας αποδόθηκαν ως οι παράγοντες που επηρέαζαν τις απόψεις αυτό-αποτελεσματικότητάς τους σε μεγάλο βαθμό. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν επιπλέον, μεγάλη συχνότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, παρόλο που επισημάνθηκε ότι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τη συχνότητα με την οποία ενσωματώνονται οι ΤΠΕ για την εφαρμογή συγκεκριμένων εργασιών. Επίσης, σημαντική συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στις απόψεις αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών αγγλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και τη συχνότητα με την οποία ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στην τάξη. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, κάποιες προτάσεις, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς αγγλικών, συστήνονται στο τέλος της παρούσας διατριβής.


179. Ονοματεπώνυμο: ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Βρετανική Γυναικεία Λογοτεχνία και (Απο)αποικιοποίηση: Αποικιακή Λευκότητα και Γυναικείες Ταυτότητες στο Voyage in the Dark της Ζαν Ρις και στο Black Narcissus της Ρούμερ Γκόντεν
Μετάφραση Τίτλου: British Women’s Writing and (De)colonization: Colonial Whiteness and Female Subjectivities in Jean Rhys’s Voyage in the Dark and Rumer Godden’s Black Narcissus
Επιβλέπων/ουσα: Έφη Γιαννοπούλου

Η λογοτεχνική αναπαράσταση του τέλους της Βρετανικής αυτοκρατορίας ή της αποαποικιοποίησης, μέσα από τις κριτικές και δημιουργικές φαντασίες των γυναικών συγγραφέων όπως της Ζαν Ρις και της Ρούμερ Γκόντεν, επέτρεψε σε αυτές να αποδομήσουν τις ευρωκεντρικές πολιτισμικές νοοτροπίες και ιδεολογίες που κυριαρχούσαν σε πολλά ιμπεριαλιστικά σχέδια κατά τον δέκατο ένατο και εικοστό αιώνα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσει αυτή τη φανταστική αναπαράσταση επικεντρώνοντας κυρίως στις συνέπειες της ιδεολογίας της αποικιακής λευκότητας στις γυναίκες όπως παρουσιάζονται στο Voyage in the Dark (1934) της Ζαν Ρις και στο Black Narcissus (1939) της Ρούμερ Γκόντεν. Γράφοντας κατά τη διάρκεια της παρακμής της Βρετανικής αυτοκρατορίας και οι δυο συγγραφείς αμφισβητούν τα όρια που τέθηκαν από τις διαλογικές πρακτικές της αποικιακής λευκότητας δημιουργώντας γυναικείους χαρακτήρες, στους οποίους οι ταυτότητες βρίσκονται σε μια συνεχή στάση διαπραγμάτευσης και μεταμόρφωσης. Στο Voyage in the Dark η λευκή κρεολή πρωταγωνίστρια της Ζαν Ρις, Άννα Μόργκαν, γίνεται συνεχώς θύμα της ρατσιστικής και πατριαρχικής ιδεολογίας της λευκότητας στην Καραϊβική και στην ιμπεριαλιστική πρωτεύουσα του Λονδίνου. Μόνο μέσω του υβριδικού τύπου της κρεολής ταυτότητας μπορεί να αντισταθεί και να αντιδράσει στο ρατσιστικό λόγο της λευκής θηλυκότητας. Η Γκόντεν ασχολείται με την παρακμή του Βρετανικού Ρατζ μέσα από την συμβολική αποχώρηση των καλογριών που αντιστρέφει τον κυρίαρχο ρόλο των λευκών αποικιοκρατών στους αποικιοκρατικούς χώρους. Το μυθιστόρημα αφήνει να εννοηθεί ότι το ταξίδι των λευκών γυναικών ιεραποστόλων στην αποικιοκρατούμενη Ινδία τους οδηγεί στον «τρίτο χώρο» της «μεταιχμιακότητας» ανάμεσα στο αποικιοκρατικό δίπολο αποικιοκράτη/αποικιοκρατούμενο. Οι έμφυλες υποκειμενικότητές τους και οι σχέσεις τους με τους κυρίαρχους λόγους του Χριστιανισμού και του Δυτικού ιμπεριαλισμού μεταβάλλονται εντελώς.


180. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΛΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Πληρότητα εαυτού: Η ενηλικίωση στα έργα της Ούρσουλα K. Λε Γκεν Ο μάγος του αρχιπελάγους και Η πιο μακρινή ακτή
Μετάφραση Τίτλου: Wholeness of self: Coming of age in Ursula K. Le Guin' s a Wizard of Earthsea and the Farthest Shore
Επιβλέπων/ουσα: Δόμνα Παστουρματζή

Τα μυθιστορήματα της Ούρσουλα Κ. Λε Γκεν Ο μάγος του αρχιπελάγους (1968) και Η πιο μακρινή ακτή (1972) είναι ιδανικά παραδείγματα ‘μυθιστορημάτων ενηλικίωσης’ νέων ενηλίκων. Τα βιβλία ακολουθούν την ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη των ανδρών πρωταγωνιστών τους, Γκεντ και Άρρεν, και περιγράφουν το ακανθώδες ταξίδι τους από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Έχοντας χτίσει έναν λεπτομερή φανταστικό κόσμο που διαπνέεται από το ταοϊστικό δόγμα του γιν-γιανγκ και την ιδέα της διασύνδεσης όλων των στοιχείων του κόσμου, η Λε Γκεν τονίζει, μέσω των ιστοριών ενηλικίωσης του Γκεντ και του Άρρεν, ότι η ωριμότητα εξαρτάται από την απόκτηση ενός ολοκληρωμένου εαυτού. Στο Ο μάγος του αρχιπελάγους, ο εχθρός του Γκεντ είναι το κομμάτι της ανεξερεύνητης του ψυχής, η σκοτεινή πλευρά του που γεννήθηκε από υπερηφάνεια και υπερβολική αυτοπεποίθηση. Βασισμένη στις αρχές της φιλοσοφίας του Καρλ Γιουνγκ, η Λε Γκεν καταδεικνύει ότι μόνο όταν ο πρωταγωνιστής συνειδητοποιεί τη ‘σκιά’ μέσα του επιτυγχάνει πραγματική ατομικότητα και ωριμότητα. Από την άλλη πλευρά, στο Η πιο μακρινή ακτή, ο Άρρεν, ο νεαρός πρίγκηπας που προορίζεται να ενώσει το αρχιπέλαγος υπό από την κυριαρχία του, επιτυγχάνει την ηθική του ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας τους φόβους και τις επιθυμίες του και διασχίζοντας τα τελικά σύνορα μεταξύ ζωής και θανάτου. Απορρίπτει την αφύσικη επιθυμία για αθανασία και αποδέχεται τον θάνατο ως απαραίτητο κομμάτι της ζωής. Ο συνδυασμός από τη Λε Γκεν της ταοϊστικής φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας του Καρλ Γιουνγκ, της λογοτεχνίας του φανταστικού και των μυθιστορημάτων ενηλικίωσης είναι πολύ αποτελεσματικός μιας και είναι μια συναισθηματικά και πνευματικά μεταμορφωτική εμπειρία για κάθε έφηβο –νέο ενήλικα– που διαβάζει αυτά τα βιβλία.


181. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Κοινωνικο-χωρικότητα (Sociospatiality) και Ψυχολογική Κρίση στον Εντμοντ (1982) του Ντειβιντ Μάμετ και στους Πνεύμονες (2011) του Ντάνκαν Μακμίλλαν.
Μετάφραση Τίτλου: Sociospaciality and Psycological crises in David Mamet' s Edmond (1982) and Dancan Mac Millan' s Lunges (2011)
Επιβλέπων/ουσα: Ζωή Δέτση

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει την έννοια του αστικού πεδίου και τις πολλαπλές διαστάσεις του μέσα από το πρίσμα της θεατρικής παραγωγής. Στο έργο Έντμοντ του Ντέιβιντ Μάμετ όπως επίσης και στους Πνεύμονες του Ντάνκαν Μακμίλλαν, το αστικό πεδίο, χωρίς να αποτελεί απλά ένα υπόβαθρο για τις ιστορίες, παρουσιάζεται ως ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο είναι ένα κοινωνικό παράγωγο της διαβρωτικής επιρροής του καπιταλισμού. Το αστικό πεδίο που αντικατοπτρίζεται στα έργα φαντάζει επισφαλές, που στερείται κάθε είδους σταθερών και ισορροπίας, έναν αστικό κόσμο δυσοίωνο και αποπροσανατολιστικό. Μέσα από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα στα αστικά πεδία τα ανθρώπινα σώματα γίνονται αποδέκτες σωματικών εμπειριών που τα διαμορφώνουν, τα μεταμορφώνουν και προδιαγράφουν το πεπρωμένο τους. Επομένως, η παρούσα εργασία αποτυπώνει την ουσία των αστικών πεδίων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά έχουν εξελιχθεί, ενώ ταυτόχρονα διαφωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η ψυχολογική κατάσταση των χαρακτήρων ορίζεται από την αλληλεπίδρασή τους με τα αστικά πεδία που κατοικούν και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαπραγματεύονται την παρουσία τους σε αυτά τα δυναμικά περιβάλλοντα.


182. Ονοματεπώνυμο: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Η Πολιτική του Χρώματος του Δέρματος και το Πρότυπο της Ομορφιάς: Εξετάζοντας την Αφρο-Αμερικανική Θηλυκή Εφηβεία στο The Bluest Eye (1970) και God Help the Child (2015) της Τόνι Μόρρισον
Μετάφραση Τίτλου: Skin Color Politics and the Beauty Standard: Examining African American Girlhood in Toni Morrison' s the Bluest Eye (1970) and God Help the Child (2015)
Επιβλέπων/ουσα: Δόμνα Παστουρματζή

Στην διπλωματική εργασία μου προσπαθώ να ερευνήσω τον στιγματισμό των Αφρο-Αμερικανίδων από τα λευκά Αμερικανικά πρότυπα ομορφιάς. Τα διηγήματα της Τόνι Μόρρισον, The Bluest Eye (1970) και God Help the Child (2015), παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αφρο-Αμερικανίδες, όχι μόνο οι ενήλικες γυναίκες αλλά και τα νεαρά κορίτσια, σε σχέση με την εξωτερική εμφάνισή τους. Επικεντρώνομαι στην φυλή και το φύλο έτσι ώστε να εκθέσω τους τρόπους κατά τους οποίους έχει τραυματιστεί ο ψυχισμός της Αφρο-Αμερικανίδας και αναπόφευκτα χαρακτηρίζεται από απέχθεια και έλλειψη εκτίμησης για την ίδια. Στα διηγήματά της η Μόρρισον παρουσιάζει πως οι σκουρόχρωμες μαύρες γυναίκες είναι περιθωριοποιημένες και υποτιμημένες από τους λευκούς Αμερικάνους καθώς και από μέλη της Αφρο-Αμερικανικής κοινότητας, επειδή δεν διαθέτουν την ιδανική εικόνα της γυναικείας ομορφιάς, η οποία απαιτεί ανοιχτόχρωμο δέρμα, ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Παρά τους κοινωνικούς παράγοντες που επιτείνουν και επιβάλλουν αυτά τα πρότυπα στην μαύρη γυναικεία ψυχοσύνθεση, η Μόρρισον φαίνεται να διατηρεί μια πιο αισιόδοξη άποψη στο τελευταίο διήγημά της σχετικά με την ελπίδα για αλλαγή στην Αμερικανική κοινωνία και την πιθανότητα ενός καλύτερου μέλλοντος για τις Αφρο-Αμερικανίδες.


183. Ονοματεπώνυμο: ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του άρθρου “Rethinking GDP” της Diane Coyle από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the article “Rethinking GDP” by Diane Coyle from the English to the Greek language
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η πραγματοποίηση της σχολιασμένης μετάφρασης του άρθρου “Rethinking GDP” της Diane Coyle από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Αρχικά, παρουσιάστηκε η μετάφραση του άρθρου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, σε δυο στοιχισμένες στήλες. Έπειτα, ακολούθησε το γλωσσάρι των όρων που είχαν εξαχθεί από το άρθρο και η τεκμηρίωση των όρων. Στη συνέχεια, έγινε εκτενής αναφορά στην ορολογική έρευνα και τεκμηρίωση των όρων, με ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Ακόμη, αναλύθηκαν οι χαρακτηριστικές μεταφραστικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, τόσο μορφοσυντακτικές όσο και λεξιλογικές - ορολογικές


184. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του άρθρου: «Η εξέλιξη του ρεαλισμού στον κινηματογράφο IV: Οι ρεαλιστικές τάσεις στον σύγχρονο κινηματογράφο (1940 – 1960)"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the article : “L’evolution du realisme au cinema IV : Les tendances realistes du cinema d’aujourd’hui (1940 - 1960)?
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά του άρθρου με τίτλο L'evolution du realisme au cinema IV: Les tendances realistes du cinema d'aujourd'hui (1940-1960). Το συγκεκριμένο άρθρο αναλύει την εξέλιξη του κινήματος του ρεαλισμού στον κινηματογράφο και των τάσεων που αποτυπώθηκαν στο φιλμ μέσα από το βλέμμα και τον φακό ορισμένων εκ των σπουδαιότερων σκηνοθετών του 20ου αιώνα. Το άρθρο παρακολουθεί τις τεχνολογικές καινοτομίες και την μετατόπιση του ενδιαφέροντος του σύγχρονου δημιουργού / σκηνοθέτη, αλλά και θεατή, από τις ταινίες μυθοπλασίας στις ταινίες που έχουν ως επίκεντρο τον ανθρώπινο πόνο και τα προβλήματα της καθημερινότητας και περαιτέρω καταγράφουν τον απόηχο του πολέμου, ιδωμένο μέσα από τα μάτια των απλών, λαϊκών ανθρώπων. Πρόκειται για ένα θεωρητικό κείμενο που εμπίπτει στο πεδίο της μετάφρασης των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνει ειδική ορολογία και απαιτεί γνώση του πεδίου (θεωρία του κινηματογράφου). Στην εργασία αιτιολογείται η επιλογή του κειμένου, παρατίθεται στοιχισμένο το πρωτότυπο με το μεταφρασμένο κείμενο, το γλωσσάριο, ενώ τέλος παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι ιδιαίτερες δυσκολίες που εντοπίστηκαν κατά τη μετάφρασή του.


185. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/6/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση – Ευρωπαϊκό Έργο για την Ηλεκτρονική Υγεία Τελική Ερευνητική Έκθεση – CHF – Δρ. Παναγιώτης Σταφυλάς – Ερευνητικό Έργο United4Health – Καθολικές λύσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation – Ehealth Project Final Trial Report – CHF - Dr. Panagiotis Stafylas - United4HealthProject – UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care – EU funded
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Το ερευνητικό έργο United4Health, στο οποίο ανήκει το κείμενο που αφορά την παρούσα εργασία σχολιασμένης μετάφρασης, συνδέεται με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκτιμηθεί, μέσω παρόμοιων έργων, η χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη και στην πρόληψη των ασθενειών. Καλύπτει ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεοντολογικά ζητήματα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν επενδυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικά κονδύλια στο είδος έρευνας που ονομάζεται «Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας». Ο κειμενικός τύπος του τελικού κειμένου που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της σχολιασμένης μετάφρασης είναι ξεκάθαρα πληροφοριακός. Η αξιολόγηση τεχνολογιών στον τομέα της υγείας είναι ένα είδος επιστημονικής έρευνας που εξετάζει τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της χρήσης της τεχνολογίας υγείας. Πρόκειται για μια διεπιστημονική διαδικασία που συγκεντρώνει πληροφόρηση με συστηματικό, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο για ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεοντολογικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της ιατρικής τεχνολογίας. Αν υπάρξει έλλειψη δεδομένων για κάποιο θέμα, τότε μέσω αυτής της αξιολόγησης δημιουργείται και η απαραίτητη πληροφόρηση. Ο σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι να προσφέρει ενημέρωση για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών πολιτικών υγείας, έχοντας πάντα στο επίκεντρό της τον ασθενή, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής, όπως αυτή ορίζεται από τους εκάστοτε ιθύνοντες. Ακολουθούν ορισμένα ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να απαντηθούν με τη βοήθειά της: - Ποιες είναι οι κατάλληλες θεραπείες για τη Χ ασθένεια; - Πρέπει η Χ θεραπεία να καλυφθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας; - Σε ποιους ασθενείς θα πρέπει να παρέχεται; - Για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει οι ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία; Για την εκπόνηση της αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από πηγές όπως: - Συστηματικές αξιολογήσεις κλινικών δοκιμών - Οικονομοτεχνικές αξιολογήσεις - Αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην παροχή υπηρεσιών υγείας - Αξιολογήσεις/αποδεικτικά στοιχεία από τους χρήστες των τεχνολογιών υγείας.Το προς μετάφραση κείμενο αφορά ένα σκέλος της Τελικής Ερευνητικής Έκθεσης για τη Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου United4Health, ένα Ευρωπαϊκό Έργο για την Ηλεκτρονική Υγεία. Το έργο United4Health αποτελείται από διάφορα δομικά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη ενός κοινού στόχου: την αξιολόγηση του αντίκτυπου των καινοτόμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες έχουν επανασχεδιαστεί για να αξιοποιήσουν πλήρως την τηλεϋγεία και την τηλεϊατρική. Ο πυρήνας του έργου είναι τα τέσσερα μοντέλα καινοτόμων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τηλεϊατρικές τεχνολογίες για την περίθαλψη ασθενών που υποφέρουν από Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπέρταση. Το ερευνητικό έργο που πραγματεύεται ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016, ενώ αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τα τέλη του 2017, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και επίσημα το ερευνητικό πρόγραμμα United4Health από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενημέρωση των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας για τους πειραματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ΣΚΑ με τη βοήθεια της τεχνολογίας της τηλεϋγείας αποτελεί τη μεταφραστική εντολή του κειμένου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάφραση του κειμένου δεν αποτέλεσε μόνο η κατανόηση της νόσου που πραγματεύεται το κείμενο, αλλά και η εμβάθυνση στις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας.


186. Ονοματεπώνυμο: ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/5/2018
Τίτλος Εργασίας: Η αντιπαράθεση Κρέοντα - Αντιγόνης ως σύγκρουση εξουσίας - καθήκοντος. Από τον Σοφοκλή στα έργα των Anouilh και Brecht
Μετάφραση Τίτλου: The confrontation between Creon and Antigone as a conflict between political authority and moral duty in Antigone by Sophocles, Anouilh and Brecht.
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ / ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της αντιπαράθεσης Κρέοντα Αντιγόνης σαν σύγκρουση εξουσίας- καθήκοντος στα έργα των Σοφοκλή, Anouilh και Brecht. Εξετάσαμε τις έννοιες του μύθου και της διακειμενικότητας σε μια προσπάθεια να τις συσχετίσουμε με την τραγωδία. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τις έννοιες της εξουσίας και του ηθικού καθήκοντος. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά στην Αντιγόνη του Σοφοκλή αλλά και στα έργα των Anouilh και Brecht και μας απασχόλησε το ιστορικό τους συγκείμενο.. Ένα άλλο θέμα που θίξαμε ήταν τι αντιπροσωπεύει η Αντιγόνη, ποια εξουσία ασκεί και υπερασπίζεται ο Κρέοντας;. Ασχοληθήκαμε επιπλέον με το ερώτημα τι είναι αυτό που κάνει την ηρωίδα να αντισταθεί μέχρι τέλους και να θυσιάσει τη ζωή της.


187. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/5/2018
Τίτλος Εργασίας: Οι Παιδικοί Χαρακτήρες στο Παιδικό μυθιστόρημα 19ου και 20ου αιώνα: Αναζητώντας τα Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα
Μετάφραση Τίτλου: Child Characters in the novel of 19th and 20th century: Looking for their main characteristics
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ / ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μέσα από πραγματολογική και κυρίως ιδεολογική προσέγγιση να αναδειχθεί μέσα από μυθιστορήματα του 19ου και του 20ου αιώνα, το πρόσωπο/μοντέλο του μυθιστορηματικού ήρωα. Η εν λόγω ιδεολογική προσέγγιση επιτρέπει να απομονώσουμε τα γνωρίσματα της προσωπικότητας του μυθιστορηματικού ήρωα και την ηθική και κοινωνική του υπόσταση, τη στάση του απέναντι σε προβλήματα, αξίες και θεσμούς, χωρίς την πρόθεση φιλολογικής ανάλυσης και αισθητικής προσέγγισης των έργων


188. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/5/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στη διερμηνεία συνεδρίων και κοινωνικών φόρουμ
Μετάφραση Τίτλου: Commenting on the Interpreting process at conferences and social forums during the student internship of the J.P.P.S. “Conference Interpreting and Translation”
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να καταγράψει το σύνολο των εμπειριών ενός τελειόφοιτου φοιτητή του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης Κατεύθυνση Διερμηνείας κατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης στο 4ο εξάμηνο των σπουδών κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2017. Πρόκειται στην ουσία για την πλήρη εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, όλων όσων είχαν διδαχθεί στις αίθουσες του πανεπιστημίου. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει λεπτομερώς: πληροφορίες για την εκδήλωση στην οποία έλαβε χώρα η διερμηνεία, την προετοιμασία που έγινε πριν από το συνέδριο, στοιχεία τόσο για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διερμηνεία όσο και για την ίδια την διερμηνεία, στοιχεία για τους ομιλητές και τις ομιλίες τους, πληροφορίες για την απόδοση της διερμηνείας.


189. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/4/2018
Τίτλος Εργασίας: Νεαρές Επαναστάτριες Ενάντια σε Δυστοπικά Καθεστώτα στα βιβλία uglies (2005) του Scott Westerfeld και starters (2012) της Lissa Price
Μετάφραση Τίτλου: Young female rebels against dystopian regimes in Scott Westerfeld' s uglies (2005) and Lissa Price' s starters (2012)
Επιβλέπων/ουσα: Δόμνα Παστουρματζή

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εξερευνά τον συσχετισμό της διαμόρφωσης της γυναικείας υποκειμενικότητας και επανάστασης ενάντια σε ένα δογματικό, υψηλής τεχνολογίας δυστοπικό καθεστώς, όπως αυτό σκιαγραφείται σε εφηβικά λογοτεχνικά έργα του εικοστού-πρώτου αιώνα. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εξετάζει τα παρακάτω βιβλία: Uglies του Scott Westerfeld (2005) και Starters της Lissa Price (2012), ενώ αναλύει την κοινωνική, ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη των γυναικών πρωταγωνιστών τους, παράλληλα με τον επικείμενο ρόλο τους ως ισχυροί αντιφρονούντες και φορείς κοινωνικής αλλαγής. Μέσω της θεωρίας της ενηλικίωσης καθώς και της σύγχρονης ακαδημαϊκής κριτικής σχετικά με την δυστοπική εφηβική λογοτεχνία, η πτυχιακή αποπειράται να διερευνήσει την φύση της επανάστασης γένους θηλυκού στα προαναφερθέντα κείμενα. Επίσης, θα διαφωτίσει τις διαπραγματεύσεις κάθε ηρωίδας με τις έννοιες της δύναμης και της εξουσίας. Επομένως, η εργασία ισχυρίζεται ότι η υποκειμενικότητα αυτών των εφήβων δύναται να οριστεί ως διττή: οι πρωταγωνίστριες είναι ανεξάρτητες οντότητες με ελεύθερη βούληση, αλλά και υποκείμενα που βιώνουν εξαναγκασμό από εξωτερικούς φορείς. Βρισκόμενες επί των πυλών της ενήλικης ζωής, η Tally Youngblood και η Callie Woodland (εκ των βιβλίων Uglies και Starters αντίστοιχα) επαναστατούν ενάντια σε ένα καταπιεστικό κοινωνικό σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται νεανικά σώματα ώστε να επεκτείνει τον αστικό και πολιτικό του έλεγχο. Με το να αψηφούν τα καθιερωμένα πρότυπα συσχετιζόμενα με την ομορφιά, την χειραγώγηση σωμάτων, και τις προσδοκίες ενηλίκων, οι ηρωίδες μεταμορφώνονται σε εμβλήματα πανίσχυρης έφηβης θηλυκότητας. Η συγκεκριμένη πτυχιακή, μέσω της κριτικής προσέγγισης των δύο λογοτεχνικών κειμένων ως παραδείγματα του bildungsroman, έχει ως στόχο να επεξηγήσει τον σχηματισμό της μεταιχμιακής υποκειμενικότητας των πρωταγωνιστριών καθώς και της επανάστασης τους. Κατά τη μετάβαση από την ανωριμότητα στην ωριμότητα, αυτά τα κορίτσια αντιμετωπίζουν εμπόδια, βιώνουν θριάμβους ενώ διδάσκονται πολύτιμα μαθήματα, όπως η ανάγκη να συμβιβαστούν ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στο απολυταρχικό καθεστώς. Οι σύγχρονοι Αμερικανοί συγγραφείς, που γράφουν μυθιστορήματα ενηλικίωσης και προβάλλουν έφηβες ως πρωταγωνίστριες, επισημαίνουν αυτό το μοναδικό πνεύμα της επανάστασης γένους θηλυκού.


190. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/4/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά νομικού άρθρου με τίτλο “Tartuffe face a Marie-Madeleine: Retour sur la condamnation d’une ex-Femen pour exhibition sexuelle” της Hileme Kombila
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from french into greek of a legal article with the title “Tartuffe face a Marie-Madeleine: Retour sur la condamnation d’une ex-Femen pour exhibition sexuelle”, written by Hileme
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά σχολιασμένη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά ενός νομικού άρθρου το οποίο δημοσιεύτηκε στην ψηφιακή νομική επιθεώρηση Revue des droits de l’homme, στις 5 Απριλίου 2017. Η επιλογή του προς μετάφραση άρθρου έγινε με βάση το περιεχόμενό, τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες, την ορολογική ποικιλία και την εναλλαγή ύφους που παρουσιάζει. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Tartuffe face a Marie-Madeleine: Retour sur la condamnation d’une ex-Femen pour exhibition sexuelle» και δημοσιεύτηκε στην ενότητα της επιθεώρησης σχετικά με την επικαιρότητα στον τομέα των δικαιωμάτων και ελευθερίων. Αφορμή για τη σύνταξη του άρθρου αποτέλεσε η έκδοση μιας απόφασης του εφετείου Παρισίων, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, η οποία επικύρωσε μια καταδικαστική απόφαση του πλημμελειοδικείου Παρισίων, σχετικά με ένα συμβάν που απασχόλησε εκτενώς τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η Ελοΐζ Μπουτόν, μέλος των Φέμεν, μεταβαίνει στην εκκλησία της Μαντλέν στο Παρίσι, συνοδευόμενη από δημοσιογράφους και φωτογράφους με πρόθεση να καταγγείλει, αφενός, τη στάση της καθολικής εκκλησίας όσον αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, και, αφετέρου, ένα νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί την περίοδο εκείνη στην ισπανική βουλή σχετικά με την απαγόρευση της άμβλωσης. Υποδυόμενη την Παναγία, εμφανίζεται γυμνόστηθη και, κρατώντας κομμάτια βοδινού συκωτιού στα χέρια της, παριστά την άμβλωση του Ιησού. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή της σε δίκη για το έγκλημα της άσεμνης πράξης του άρθρου 222-32 του γαλλικού ποινικού κώδικα καταδικάστηκε πρωτοδίκως από το πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση ενός μήνα Η Ελοΐζ Μπουτόν άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής η οποία και απορρίφθηκε από το εφετείο. Το άρθρο αυτό σχολιάζει εκτενώς τις παραπάνω αποφάσεις από νομική σκοπιά. Το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το άρθρο αυτό (και εν δυνάμει η μετάφρασή του στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, καθώς ο σκοπός του πρωτότυπου κειμένου ταυτίζεται με τον σκοπό της μετάφρασης) αποτελείται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από νομικούς. Όσον αφορά τη διάρθρωση της παρούσας εργασίας, ακολουθεί αντιστοιχισμένη μετάφραση, γλωσσάρι των όρων του κειμένου και πίνακας με τεκμηρίωση των όρων αυτών. Εν συνεχεία, γίνεται σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά του προς μετάφραση κειμένου, περιγράφονται τα στάδια ορολογικής αναζήτησης και τεκμηρίωσης και αναλύονται τα προβλήματα μεταφραστικής και ορολογικής φύσης. Στο τέλος, παρατίθεται το δίγλωσσο σώμα κειμένων που συγκροτήθηκε για τους σκοπούς της μετάφρασης αυτής.


191. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η έκφραση της επιστημικής τροπικότητας των Ελλήνων σπουδαστών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο γραπτό λόγο επιχειρηματολογίας: Μία συγκριτική μελέτη βασισμένη σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: The expression of epistemic modality in Greek EFL Learners' argumentative essays
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Οι επιστημικές εκφράσεις θεωρούνται πολύ σημαντικές στον ακαδημαϊκό γραπτό λόγο, καθώς επιτρέπουν τους συγγραφείς να εκφράσουν τη βεβαιότητα ή την πιθανότητα των ισχυρισμών και των επιχειρημάτων τους. Τέτοιου είδους εκφράσεις είναι ακόμα πιο σημαντικές στο γραπτό λόγο επιχειρηματολογίας, όπου οι συγγραφείς χρειάζεται να αξιολογήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους με πειστικό αλλά κι αποδεκτό τρόπο. Η μελέτη αυτή, βασισμένη σε συγκριτική ανάλυση με σώματα κειμένων, συγκρίνει την έκφραση της επιστημικής τροπικότητας σε κείμενα με επιχειρηματολογία Ελλήνων φοιτητών (GRICLE) με αντίστοιχα κείμενα φυσικών ομιλητών της Αγγλικής γλώσσας (LOCNESS) παρόμοιου εκπαιδευτικού επιπέδου κι ηλικίας. Η ανάλυση και των δύο σωμάτων κειμένων καταδεικνύει ότι οι Έλληνες σπουδαστές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας εκφέρουν ισχυρές απόψεις κι επιχειρηματολογούν με μεγάλη βεβαιότητα, βασίζονται σε περιορισμένο αριθμό εκφράσεων και χρησιμοποιούν συντακτικά απλούστερες δομές, όπως είναι τα επιρρήματα. Επίσης παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα στο να δικαιολογήσουν τα επιχειρήματά τους σε σχέση με τους φυσικούς ομιλητές. Δε διαφέρουν όμως σημαντικά στη χρήση των επιστημικών ουσιαστικών κι επιθέτων, τα οποία εμφανίζονται με χαμηλή συχνότητα και στα δύο σώματα κειμένων. Ο τρόπος της επιχειρηματολογίας των Ελλήνων σπουδαστών της Αγγλικής αποδίδεται στην μεταφορά πολιτιστικών χαρακτηριστικών από την μητρική τους γλώσσα καθώς επίσης και στην Ελληνική και ξενόγλωσση εκπαίδευση που λαμβάνουν, η οποία δεν απευθύνεται στην πραγματολογική ικανότητα των σπουδαστών. Η μελέτη αυτή επισημαίνει μερικές επιπτώσεις που έχει η σημασιολογική λειτουργία της επιστημικής τροπικότητας στη διδασκαλία και στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.


192. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΣΕ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού: Απόψεις εκπαιδευτικών
Μετάφραση Τίτλου: Traits and Qualities of the interculturally competent teacher: Teachers' Perspectives
Επιβλέπων/ουσα: Θωμαή Αλεξίου & Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει να αναδείξει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με συγκεκριμένες διαπολιτισμικές στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες και να διερευνήσει εάν αυτές οι απόψεις διαφοροποιούνται από συγκεκριμένες ανεξάρτητες μεταβλητές και πιο συγκεκριμένα το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο σπουδών, την επιπλέον κατάρτιση, τη συνολική διδακτική εμπειρία καθώς επίσης και τη διδακτική εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στο μοντέλο διαπολιτισμικής επάρκειας της Deardoff και συμπληρώθηκε από πενήντα εννέα εκπαιδευτικούς σε όλα τα διαπολιτισμικά γυμνάσια της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται στην πλειοψηφία τους να συμφωνούν με συγκεκριμένες διαπολιτισμικές στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που σκιαγραφούν το προφίλ του διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού. Επιπλέον η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών καθώς επίσης και η επιπλέον κατάρτιση μπορεί να επηρεάσουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Ωστόσο τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η προηγούμενη διδακτική εμπειρία γενικά όσο και η διδακτική εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ειδικότερα δε φαίνεται να αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τις διαπολιτισμικές στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες ενός διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού. Τέλος κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας προκειμένου τα συγκεκριμένα ευρήματα να ενισχυθούν αλλά και να εμπλουτιστούν ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προς το συμφέρον της παγκοσμιότητας και του πλουραλισμού.


193. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολικός εκφοβισμός σε διαπολιτισμικό πλαίσιο: Η περίπτωση του διαπολιτισμικού γυμνασίου Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Μετάφραση Τίτλου: Bullying in a Multicultural Context: the Case of the Intercultural Junior High School of Eastern Thessaloniki.
Επιβλέπων/ουσα: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης & Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

The current experimental study investigated the extent of bullying in an intercultural school and certain factors that are related to it. More specifically, teachers’ and students’ views on the factors that affect bullying incidents in their school, its common causes, its consequences and any potential anti-bullying measures taken were examined. Data were collected through a questionnaire administered to the participants, which was directly asking about the possible bullying incidents in their school and a questionnaire which examined the students’ feelings after experiencing isolation imposed to them through a virtual game; Cyberball. The results indicated that there is indeed bullying in this school and multiple correlations were found between certain types of bullying and all the other factors that were under investigation, despite the fact that the teachers and some of the students claimed the opposite. It was also suggested that bullies and victims seem to experience different feelings when they are being isolated.


194. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η επίπτωση της πρακτικής άσκησης στους μέντορες καθηγητές όσο αφορά στις απόψεις και τις πρακτικές διδασκαλίας τους
Μετάφραση Τίτλου: The impact of a practicum on mentor-teachers' beliefs and teaching practices
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη

Οι φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση ως δάσκαλοι συνεργάζονται με τους μέντορες-καθηγητές τους και αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνικές διδασκαλίας. Η επαφή αυτή επιδρά στους μέντορες-καθηγητές όσο αφορά στις πρακτικές διδασκαλίας και στις απόψεις τους. Η παρούσα εργασία ερευνά την πολύπλευρη αυτή επίδραση. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους μέντορες-καθηγητές και μια σειρά συνεντεύξεων με πέντε μέντορες και πέντε φοιτητές. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια αλλαγή στις απόψεις των καθηγητών, στις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες τους και σε διάφορα άλλα θέματα που προκύπτουν στην τάξη. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι καθηγητές τείνουν να υιοθετούν κάποιες από τις πρακτικές διδασκαλίας των φοιτητών. Οι παράγοντες που ενδέχεται να ευθύνονται γι’ αυτές τις επιδράσεις όπως η ηλικία των καθηγητών, τα χρόνια εμπειρίας τους, οι φορές συμμετοχής στην πρακτική άσκηση, ο τομέας της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια) ερευνήθηκαν και δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται με τον αντίκτυπο της πρακτικής πάνω στους καθηγητές. Ωστόσο, ο παράγοντας του τομέα της εκπαίδευσης συσχετίζεται με την προσωπική αξιολόγηση των μαθημάτων τους. Σε αντίθεση με τους μέντορες-καθηγητές που δουλεύουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επηρεάστηκαν όσο αφορά στην προσωπική αξιολόγηση των μαθημάτων τους. Εν ολίγοις, η εκ βάθεως και ακριβής ανάλυση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει τη θετική επιρροή που απολαμβάνουν οι μέντορες-καθηγητές από τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση κάτι το οποίο συνεπάγεται τη βελτίωση της διδασκαλίας τους.


195. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΙΣΑ ΑΓΛΑΪΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η εφαρμογή των πολυτροπικών κειμένων στην τάξη των μικρών παιδιών στην Ελλάδα: Οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών
Μετάφραση Τίτλου: The implementation of multimodal texts in the young learners' classroom in Greece: Teachers' beliefs and practices
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή των πολυτροπικών κειμένων που χρησιμοποιούνται στην τάξη των μικρών μαθητών και εμβαθύνει σε συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς όσο αφορά τα πολυτροπικά κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στα βιβλία αγγλικών του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι να εντοπίσει τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την στάση των εκπαιδευτικών για το ζήτημα της πολυτροπικότητας. Μάλιστα, 112 εκπαιδευτικοί από διάφορα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα μοιράστηκαν τις απόψεις τους στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν ενώ τέσσερις από εκείνους εξέφρασαν τις ιδέες τους μέσω των ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Τόσο η στατιστική όσο και η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύουν ότι παρόλο που οι εκπαιδευτικοί είναι θετικά προδιατεθειμένοι ως προς την εφαρμογή των πολυτροπικών κειμένων και έτσι εμπλουτίζουν τις πρακτικές τους με ποικίλους τρόπους, εκφράζουν αντιφατικές πεποιθήσεις ως προς τα βιβλία Αγγλικών του δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, οι αντιφάσεις αποδίδονται στην ανεπαρκή ενσωμάτωση του στοιχείου της πολυτροπικότητας στα σχολικά βιβλία Αγγλικών και στην ελλιπή γνώση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με το παραπάνω θέμα. Φυσικά, η ποικιλία στις απόψεις των καθηγητών για τα βιβλία αγγλικών και στις πρακτικές που ακολουθούν αποδίδονται με κάποιους ατομικούς παράγοντες όπως η ηλικία, η διδακτική εμπειρία και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Τέλος, η παρούσα έρευνα εξετάζει τις διαφορετικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών λόγω των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί είναι ανεπαρκώς καταρτισμένοι σχετικά με τα πολυτροπικά κείμενα. Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι είναι αναγκαίο για τους εκπαιδευτικούς να λάβουν περαιτέρω επιμόρφωση. Επιπλέον γίνεται φανερό ότι οι συγγραφείς των βιβλίων και οι συντονιστές του προγράμματος του μαθήματος των Αγγλικών πρέπει να αποδεχτούν την πολυτροπική τάση στα βιβλία έτσι ώστε να δημιουργούν κείμενα με ευρεία ποικιλία στοιχείων πολυτροπικότητας.


196. Ονοματεπώνυμο: ΝΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Linguistic Processing and Executive Control: the case of Pontic-Greek Bidialectalism in Healthy Ageing. The Role of Morphological Case in the Processing of Locally Ambiguous Sentences
Μετάφραση Τίτλου: Γλωσσική επεξεργασία και εκτελεστικός έλεγχος: Η περίπτωση του διδιαλεκτισμού Ποντιακής-Νεοελληνικής στην υγιή γήρανση. Ο ρόλος της μορφολογικής πτώσης στην επεξεργασία τοπικά αμφίσημων προτάσεων
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκης & Γεωργία Φωτιάδου

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την επίπτωση της γνωστικής γήρανσης στις επιτελικές λειτουργίες και τη γλωσσική επεξεργασία, καθώς και την επίδραση του διδιαλεκτισμού Ποντιακής - Ελληνικής διαλέκτου στον γνωστικό έλεγχο και την επίλυση της αμφισημίας. Η γνωστική εξασθένηση κατά τις αρχές της γήρανσης έχει συσχετιστεί με χαμηλότερες επιδόσεις σε γνωστικές και γλωσσικές δοκιμασίες, ενώ αντιστρόφως η διγλωσσία έχει συνδεθεί με προστατευτικές επιδράσεις αυτής κατά την υγιή γνωστική λειτουργία. Η επαλήθευση ενός εξίσου παρατεταμένου όφελους στον ώριμο διδιαλεκτισμό υπήρξε ένα από τα κύρια πεδία αυτής της έρευνας. 16 διδιαλεκτικοί ομιλητές Ποντιακής - Νεοελληνικής και 16 μονόγλωσσοι Έλληνες μεγαλύτερης ηλικίας έλαβαν μέρος σε αυτή την μελέτη. Με την εφαρμογή ενός χρονομετρικού πειράματος ανάγνωσης προτάσεων και ενός σετ γνωστικών μετρήσεων επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τα συγκεκριμένα γλωσσικά μοτίβα που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερης ηλικίας διδιαλεκτικοί και μονόγλωσσοι ομιλητές της ελληνικής γλώσσας κατά την επίλυση των τοπικώς περίπλοκων προτάσεων, που εμπεριέχουν μία αμφισημία υποκειμένου/αντικειμένου, καθώς και να εξετάσουμε τα επίπεδα του γνωστικού ελέγχου των αντίστοιχων ομάδων. Ως στόχο είχαμε να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες στην ταχύτητα επεξεργασίας κάθε λέξης και στην ακρίβεια/σωστότητα της τελικής επίλυσης της πρότασης, ώστε να εντοπίσουμε την πιθανή ύπαρξη ενός προτερήματος του διδιαλεκτισμού. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η ομάδα των διδιαλεκτικών ομιλητών υπήρξε πράγματι πιο γρήγορη της ομάδας των μονόγλωσσων, παρέχοντας υποστήριξη στην ύπαρξη πλεονεκτήματος του διδιαλεκτισμού κατά την γλωσσική επεξεργασία. Επιπλέον συγκρίναμε την ταχύτητα και σωστότητα των απαντήσεων των δύο μας ομάδων, που απαρτίζονταν από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με αυτές νεότερων Ελλήνων μονόγλωσσων ενηλίκων προηγούμενων μελετών (Papadopoulou & Tsimpli, 2005a). Η σύγκριση αποκάλυψε ότι, πράγματι όπως προβλέψαμε, και οι δύο ομάδες μας Ελλήνων μεγαλύτερης ηλικίας επέδειξαν αυξημένους χρόνους ανάγνωσης και ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιτίας της επεξεργαστικής εξασθένησης στην αρχή της γήρανσης. Αντιθέτως, και σε σχέση με την ακρίβεια της επίλυσης, παρ'όλο που οι δύο μεγαλύτερης ηλικίας ομάδες δεν επέδειξαν διαφορές η μία από την άλλη, και οι δύο επέδειξαν χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση με τους νεότερους ενήλικες. Οι μετρήσεις των γνωστικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων αποκάλυψαν την υψηλότερη επίδοση των Πόντιων-Ελλήνων διδιαλεκτικών ομιλητών έναντι των Ελλήνων μονόγλωσσων στην γνωστική ευελιξία, πλεονέκτημα το οποίο αποδόθηκε στην παρατεταμένη εξάσκηση και μακροπρόθεσμη εμπειρία του χειρισμού δύο γλωσσών και του θετικού αποτελέσματος της γνωστικής συντήρησης. Τέλος, σε μία προσπάθεια να συνδέσουμε τα δύο ερευνητικά σκέλη της γνωστικής λειτουργίας και γλωσσικής επεξεργασίας, επιχειρήσαμε να εξερευνήσουμε εάν τo επίπεδo γνωστικού ελέγχου του κάθε ατόμου παίζει σημαντικό ρόλο στην γλωσσική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, και να εντοπίσουμε ποιες συγκεκριμένες πτυχές της προσοχής επηρεάζουν την κάθε ομάδα. Αποκαλύφθηκε ότι η ικανότητα γνωστικής ευελιξίας υπήρξε εξαιρετικής σημασίας για την ομάδα των διαδιαλεκτικών ομιλητών κατά το αρχικό στάδιο προτασικής επεξεργασίας, ενώ αντιθέτως η επιλεκτική προσοχή ήταν η γνωστική λειτουργία που καθοδήγησε τις προτιμήσεις των μονόγλωσσων κατά τα τελικά στάδια. Συνολικά, αυτή η έρευνα έριξε μοναδικό φώς στην σχέση μεταξύ του διδιαλεκτισμού των ελληνικών στις αρχές γήρανσης, στον γλωσσικό και γνωστικό τομέα.


197. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Γοτθικό στα Τέλη του Δεκάτου Ογδόου Αιώνα και το Θρησκευτικό Άλλο: Οι Περιπτώσεις των Vathek του William Beckford και The Monk του Matthew G. Lewis
Μετάφραση Τίτλου: Late Eighteenth-Century Gothic and the Religious other: William Beckford' s Vathek and Matthew G Lewis' the Monk
Επιβλέπων/ουσα: Μαρία Σχοινά

Η διατριβή αυτή έχει στόχο να ερευνήσει την στάση των Άγγλων Προτεσταντών στα τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα ως προς τη θρησκευτική ετερότητα, σε σχέση με την παράβαση, και μέσα στο πλαίσιο του Βρετανικού εθνικισμού. Τα μυθιστορήματα που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι το Vathek του William Beckford (1786) και το The Monk του Matthew G. Lewis (1796), στα οποία απεικονίζονται ξένα θρησκευτικά συστήματα, όπως το Ισλάμ και ο Καθολικισμός αντίστοιχα. Τόσο ο Vathek όσο και ο Ambrosio έχουν ως αφετηρία το θρησκευτικό φονταμενταλισμό και την ευλάβεια, ωστόσο διαπράττουν ποικίλλες παραβάσεις κατά τη διάρκεια της αφήγησης, με αποτέλεσμα την τιμωρία τους από το Διάβολο. Αμφότερα θρησκεύματα κατακρίνονται στα δύο μυθιστορήματα, με τον Προτεσταντισμό, την επίσημη Βρετανική θρησκεία, φαινομενικά να αναδεικνύεται ως ανώτερή τους. Η παρούσα διατριβή θα αμφισβητήσει την άποψη αυτή, επικαλούμενη την θεωρία του Slavoj Zizek για τις εθνοτικές φαντασιώσεις και το ρατσισμό. Εν συντομία, η θεωρία του Zizek θίγει την ανησυχία του Εαυτού, η οποία προκύπτει απο το γεγονός οτι το Άλλο έχει πρόσβαση σε μια μυστήρια, ξένη jouissance πράττωντας διαφορετικά απο τον Εαυτό. Μελετώντας την παράβαση στο Vathek και το The Monk, διατείνομαι πως, παρά του ισχυρισμούς τους περί της ανωτερότητας της θρησκείας τους, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του εθνικισμού, οι Προτεστάντες στα τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα αισθάνονταν άβολα απο την αντιπαράθεση με άλλα θρησκευτικά συστήματα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζω πως ο συντηρητικός τρόπος ζωής του Vathek και του Ambrosio, όπως αναπαριστάται στα μυθιστορήματα, φαίνεται να τους παρέχει τη δυνατότητα της παραβατικής, επώδυνης απόλαυσης, η οποία, κατά την κρίση μου, δίνει την εντύπωση πως απουσιάζει απο τον Προτεσταντικό Εαυτό, που διακηρύσσει την ανωτερότητά του λόγω της ελευθερίας που παρέχει.


198. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Εφαρμόζοντας μια διδακτική προσέγγιση της Αγγλικής ως διεθνής γλώσσα σε μαθητές δημοτικού
Μετάφραση Τίτλου: Implementing an ELF-oriented approach in the young classroom
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη

Σκοπός της μελέτης είναι να ερευνήσει τις αρχικές αντιλήψεις των Ελλήνων μαθητών όσον αφορά στην Αγγλική ως διεθνής γλώσσα (lingua franca) και στο βαθμό στον οποίο οι αντιλήψεις αυτές μπορούν να επηρεαστούν από την εφαρμογή μέσα στην σχολική τάξη μιας διδακτικής προσέγγισης που βασίζεται στην παραπάνω θεώρηση. Στην έρευνα που διεξήχθη συμμετείχαν εικοσιπέντε μαθητές της έκτης τάξης ενός ελληνικού δημόσιου Δημοτικού Σχολείου. Η συλλογή των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της έρευνας έλαβε χώρα σε δύο φάσεις: μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές πριν και μετά από τα μαθήματα με την ανωτέρω διδακτική προσέγγιση και μέσω συνεντεύξεων μετά τη δεύτερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης των δεδομένων, η ανωτέρω διδακτική προσέγγιση ενίσχυσε την υπάρχουσα επίγνωση του διεθνούς χαρακτήρα και της χρησιμότητας της Αγγλικής γλώσσας. Επίσης συνέβαλε στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στοιχείων τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν την ετοιμότητα των Ελλήνων μαθητών για αλλαγές στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και την ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής κοινότητας στη νέα πραγματικότητα όσον αφορά στην Αγγλική γλώσσα με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών για την ευρύτερη παγκόσμια κοινωνία της οποίας θα είναι μέλη.


199. Ονοματεπώνυμο: ΠΛΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η γνώση δεκτικού λεξιλογίου σε δυο διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα: σύγκριση τάξης CLIL με μία κανονική τάξη
Μετάφραση Τίτλου: Receptive vocabulary knowledge of CLIL and non-CLIL learners: A comparison between two different learning contexts
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση του δεκτικού λεξιλογίου ενός τμήματος CLIL (ολιστική εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου) και ενός τμήματος non-CLIL της ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 21 μαθητές από την ομάδα CLIL του 3ου Πειραματικού Σχολείου Ευόσμου, Θεσσαλονίκης και 20 μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Κομποτίου, Άρτας που δεν συμμετείχαν σε πρόγραμμα CLIL. Όλοι οι μαθητές εξετάστηκαν μέσω του τεστ δεκτικού λεξιλογίου (VLT) και ενός ερωτηματολογίου που περιείχε σημαντικές ερωτήσεις για το προφίλ των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές της ομάδας CLIL είχαν καλύτερα σκορ και μεγαλύτερο δεκτικό λεξιλόγιο από τους μαθητές της ομάδας non-CLIL. Όσον αφορά το φύλο, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές εκτός από την κατηγορία των 5.000 λέξεων. Οι δραστηριότητες εκμάθησης αγγλικών εκτός σχολείου μελετήθηκαν επιδεικνύοντας μια θετική επίδραση στην εκμάθηση δεκτικού λεξιλογίου.


200. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της μεθόδου CLIL στην εκμάθηση λεξιλογίου και την εργαζόμενη μνήμη
Μετάφραση Τίτλου: The effect of CLIL and EFL teaching on Greek young learners' vocabulary knowledge and working memory
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της επίδρασης της μεθόδου CLIL στην εκμάθηση λεξιλογίου και την εργαζόμενη μνήμη μαθητών μικρής ηλικίας. Το γεγονός ότι η μέθοδος CLIL εφαρμόζεται διαφορετικά στις διάφορες χώρες, οδηγώντας σε διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Sylven, 2013), καθώς επίσης και το γεγονός ότι η επίδραση της διγλωσσίας και των δίγλωσσων προγραμμάτων εκπαίδευσης στην εργαζόμενη μνήμη του εγκεφάλου αποτελεί θέμα αμφιλεγόμενο στις μελέτες, καθιστούν την περαιτέρω έρευνα στον τομέα απαραίτητη. Για την εκπόνηση της διατριβής πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν σαράντα έξι μαθητές δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν είκοσι τρεις μαθητές δημοτικού σχολείου της Κοζάνης, όπου διδάσκονται την αγγλική γλώσσα ως ξένη μέσω του μαθήματος των αγγλικών, καθώς επίσης και είκοσι τρεις μαθητές πειραματικού δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκονται την αγγλική γλώσσα μέσω του μαθήματος των αγγλικών αλλά και άλλων σχολικών μαθημάτων όπως η φυσική, η γεωγραφία, τα θρησκευτικά κλπ, κοινώς μέσω της μεθόδου CLIL. Η γνώση λεξιλογίου των μαθητών αξιολογήθηκε μέσω της δοκιμασίας εκφραστικού λεξιλογίου (Renfrew, 1998), ενώ η εργαζόμενη μνήμη μέσω των δοκιμασιών μνήμης, ανάκληση λίστας ψευδολέξεων, αντίστροφη ανάκληση ψηφίων, και «Κύριος Χ». Καθεμία από τις δοκιμασίες μνήμης απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα στελέχη της εργαζόμενης μνήμης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μέθοδος CLIL επιδρά με στατιστικά σημαντική διαφορά στην εκμάθηση λεξιλογίου σε σχέση με την διδασκαλία της αγγλικής αποκλειστικά μέσω του μαθήματος των αγγλικών, καθώς οι μαθητές που διδάσκονται αγγλικά και μέσω CLIL είχαν καλύτερη απόδοση στη λεξιλογική δοκιμασία. Αντιθέτως, η επίδοση των μαθητών των δύο σχολείων στις δοκιμασίες εργαζόμενης μνήμης δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά. Συνεπώς, παρόλο που η επίδραση της μεθόδου CLIL στην εκμάθηση λεξιλογίου είναι εμφανής, η επίδρασής της στη γνωστική λειτουργία αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.


201. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης διερμηνείας του ΔΠΜΣ διερμηνείας και μετάφρασης, με έμφαση στον ρόλο του επικεφαλής διερμηνέων
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, with emphasis on the working mode
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των εμπειριών της γραφούσας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διερμηνείας, το τελευταίο έτος φοίτισής της στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας, στην κατεύθυνση Διερμηνείας. Στις ενότητες αυτής της εργασίας γίνεται αναφορά στα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που συμμετείχε η συντάκτρια, στους ομιλητές που συμμετείχαν σε αυτά, στην προετοιμασία πριν από αυτά, ενώ γίνεται αξιολόγηση της απόδοσής της, περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, καθώς επίσης και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο του επκεφαλής διερμηνέων, ρόλο που ανέλαβε η γραφούσα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στο τέλος της εργασίας, γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων από την εμπειρία της γραφούσας μέσα από την πρακτική άσκηση. Επιπλέον, στην εργασία υπάρχει παράρτημα στο οποίο περιέχονται τα προγράμματα των συνεδρίων και τα έγγραφα αξιολόγησης της διερμηνείας.


202. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης με έμφαση στην πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του διερμηνέα και πώς αυτή επηρεάζει την απόδοσή του
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Conference Interpreting process in the context of student internship with special mention to the interpreter’s emotional and intellectual condition and how it affects their performance
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οι τελειόφοιτοι/τες καλούνται να ανταποκριθούν σε πραγματικές συνθήκες διερμηνείας σε επιλεγμένες συνεδριακές διοργανώσεις. Σκοπός της εργασίας είναι η σαφής και ολοκληρωμένη αποτύπωση της εμπειρίας αυτής και των διαδικασιών της κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή της διερμηνείας. Το θέμα προσεγγίζεται μέσα από το πρίσμα των παραμέτρων που επηρεάζουν την πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του/της διερμηνέα, πριν και κατά τη διάρκεια της διερμηνείας, η οποία διαμορφώνεται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες και έχει άμεση επίδραση στην απόδοσή του/της. Περιγράφεται η προετοιμασία και η μελέτη που απαιτήθηκε καθώς και οι συνθήκες διεξαγωγής των πέντε συνεδρίων της πρακτικής άσκησης και επιχειρείται μια συνολική αξιολόγηση της απόδοσης της γράφουσας με βάση τις εκάστοτε παραμέτρους καθώς και η εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων.


203. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στην ταυτόχρονη διερμηνεία τεχνικών κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: Commented interpretation in the context of the work experience placement provided by the JPPS “Conference Interpreting and Translation” Interpreting branch, with the emphasis given on the interpretation of technical texts
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας, ήταν η αναλυτική παρουσίαση της εμπειρίας, την οποία αποκόμισε ο γράφων, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης. Η έμφαση δόθηκε στη διερμηνεία τεχνικών κειμένων, στα τρία συνέδρια, στα οποία λάβαμε μέρος. Στο πλαίσιο της εργασίας, συντάχθηκε, κατ’ αρχάς μία εισαγωγή, η οποία περιλάμβανε τους σκοπούς αυτής, μεταξύ άλλων. Επιχειρήθηκε, ακόμη, μία θεωρητική ανάλυση της διερμηνείας. Επιροσθέτως, παρουσιάστηκαν ο χώρος και η ημερομηνία διεξαγωγής των συνεδρίων, το είδος της διερμηνείας, το είδος των συνεδρίων, οι φορείς διοργάνωσης, οι γλωσσικοί συνδυασμοί, ο αριθμός των συμμετεχόντων, το αναλυτικό πρόγραμμα αυτών, καθώς και ορισμένες πληροφορίες για τους διοργανωτές. Ακόμη, παρουσιάστηκαν αναλυτικά, τα βιογραφικά των ομιλητών, οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν κατά την εκπόνηση της διερμηνείας και τέλος, εκπονήθηκαν γλωσσάρια σχετικά με την ορολογία κάθε συνεδρίου. Εν κατακλείδι, παρουσιάστηκαν, τα συμπεράσματα της μεταπτυχιακής εργασίας, μία σύντομη βιβλιογραφία με ηλεκτρονικές πηγές και το παράρτημα, με τα έντυπα αξιολόγησης των εκπαιδευτών, μεταξύ άλλων.


204. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στον τρόπο εργασίας (working mode)
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, with emphasis on the working mode
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διαδικασία ελέγχου λογισμικού μιας εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας και τη διασφάλιση της ποιότητας της. Με τον όρο ελέγχο λογισμικού εννοούμε όλα εκείνα τα στάδια τα οποία πρέπει να περάσει μία εφαρμογή προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της τελικής έκδοσης της, έτσι ώστε να παραδοθεί στους χρήστες για τους οποίους προορίζεται. Σκοπός της λοιπόν είναι η εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης του λογισμικού στις απαιτήσεις που θέτει ο εκάστοτε χρήστης ,σύμφωνα βέβαια και με τους όρους τους οποίους έχουν οριοθετηθεί από το έγγραφο των απαιτήσεων. Στην σύγχρονη καθημερινότητα όπου η ζωή εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, είναι αναγκαίο να υπάρχει η υψηλότερη δυνατή αποδοτικότητα σε ότι αφορά τις διαδικτυακές εφαρμογές ώστε να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα οι ανάγκες που μπορούν να καλήψουν. Αρκετοί άνθρωποι πλέον είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν διεργασίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών που σε προγενέστερες εποχές δεν ήταν εφικτό λόγο χώρου π.χ. αποστάσεις, χρόνου και πόρων π.χ. χρήμα. Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημαντικότητα του ελέγχου του λογισμικού των διαδικτυακών εφαρμόγων προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η χρησιμότητα τους. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας λοιπόν είναι ο έλεγχος της διδικτυακής εφαρμογής του COMALAT. Συγκεκριμένα αυτή η εφαρμογή πρόκειται για μία πλατφόρμα η οποία εκπαιδεύει άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων πάνω σε συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία συγκεκριμένων χωρών στις οποίες ο εκπαιδευόμενος ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε επίπεδο εργασίας. Κατα τη διαδικασία σχεδιασμού του πλάνου ελέγχου, ακολουθήθηκε η τεχνική που χρησιμοποιεί η IBM σχετικά με τα συστήματα λογισμικού και προσαρμόστηκε η μεθοδολογία της στις ανάγκες της κάθε έκδοσης. Η προσαρμογή αυτή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική καθώς κάθε εκδόση παρουσίαζε ιδιαιτερότητες που την διαφοροποιούσαν από τις προηγούμενες με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσεκτική επαναπροσαρμογή του σχεδίου ελέγχου. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και το πιο απαιτητικό μέρος τις εργασίας συνολικά. Σχετικά με τα συμπεράσματα, το κυριότερο από αυτά είναι ότι κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου του COMALAT η εφαρμογή πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια δοκιμών επιβεβαιώνοντας έτσι την χρησιμότητά της και είναι πλέον ικανή να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. Συνοψίζοντας, ένας έλεγχος λογισμικού θεωρείται αποτελεσματικός όταν εχει εντοπίσει σφάλματα στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Αυτή είναι και η σπουδαιότερη συνεισφορά του στο πρόγραμμα. Τα λάθη που εντοπίστηκαν λοιπόν στην συγκεκριμένη εφαρμογή μέγάλης ή αμελητέας σοβαρότητας, αναφέρθηκαν κάνοντας έτσι εφικτή την διόρθωση τους και τη βελτίωση της εφαρμογής, λαμβάνοντας σοβαρά υπ'όψιν τις ανάγκες των χρηστών και τις αρχικές απαιτήσεις που είχαν τεθεί από τους σχεδιαστές.


205. Ονοματεπώνυμο: ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης διερμηνείας του ΔΜΠΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ διερμηνέων στην ταυτόχρονη διερμηνεία
Μετάφραση Τίτλου: Annotated interpretation within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation” with emphasis on the cooperation between interpreters in simultaneous interpretation
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί καταγραφή των πεπραγμένων της πρακτικής άσκησης στην διερμηνεία συνεδρίων που διεξήχθη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Διερμηνείας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η προετοιμασία, η απόδοση καθώς και άλλα στοιχεία της εργασίας των διερμηνέων. Ακόμη περιλαμβάνει μια μικρή εισαγωγή στη βασική ορολογία της διερμηνείας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ των διερμηνέων στην ταυτόχρονη διερμηνεία. Τέλος δίνονται κάποια συμπεράσματα σχετικά με την σπουδαιότητα της πρακτικής άσκησης και τον ρόλο αυτής στην εκπαίδευση διερμηνέων.


206. Ονοματεπώνυμο: TERENETSKA OLGA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Ολοκαύτωμα της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην Κατοχή στη Λογοτεχνική Μνήμη: Τα Μυθιστορήματα "Ουζερί Τσιτσάνης" του Γ. Σκαμπαρδώνη και "The House by the Sea. A Portrait of the Holocaust" της Ρ. Φρόμερ
Μετάφραση Τίτλου: Holocaust of the Jewish Community of Thessaloniki during WW2 in literature about memory: the novel Ouzeri Tsitsanis by G. Skambarrdonis and The House by The Sea: A Portrait of Holocaust in Greece by R. Frommer
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στα δύο λογοτεχνικά έργα αφιερωμένα στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης την περίοδο της Κατοχής και τους τρόπους με τους οποίους η πολιτισμική μνήμη Ολοκαυτώματος κατασκευάζεται σε αυτά τα κείμενα. Στην εισαγωγή περιγράφεται ιστορικό υπόβαθρο των δύο μυθιστορημάτων την περίοδο της Κατοχής στην Θεσσαλονίκη με φόντο τα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει πώς η Θεσσαλονίκη αναδύεται ως τοπίος μνήμης στα δύο μυθιστορήματα χρησιμοποιώντας τις θεωρίες μνήμης του Πιέρ Νορά και την Α.Άσμαν καθώς και τις θεωρίες της πολιτισμικής μνήμης. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται στο τράυμα Ολοκαυτώματος στα δύο έργα και την εικόνα των Ναζί και τη βία τους εναντίων των Ελλήνο-Εβραίων αναλύοντας τους κεντρικούς χαρακτήρες των μυθιστορημάτων και τις στρατηγικές της αντίστασης τους στη ναζιστική βία και της επιβίωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο εφαρμόζονται οι θεωρίες της πολιτισμικής μνήμης και οι θεωρίες τραύματος της Κ.Κάρουθ. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο πώς οι θεωρίες της πολιτισμικής μνήμης στηρίζουν τους τρόπους διαπραγμάτευσης Ολοκαυτώματος στα δύο βιβλία και γιατί αυτές είναι σημαντικές στο πλαίσιο της ενιαίας Ευρωπαϊκής μνήμης και πολιτικής σήμερα.


207. Ονοματεπώνυμο: ZHU RUOXI
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Παλεύοντας με τις εικόνες: η Οπτική, το Λεκτικό και το Πραγματικό στο Saturday του Ian McEwan και στο Falling Man του Don DeLillo
Μετάφραση Τίτλου: Wrestling with images: The Visual, the Verbal and the Real in Ian McEwan's "Saturday" and Don DeLillo's "Falling Man"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Η διεισδυτική οπτικότητα που χαρακτήρισε την επίθεση της 9/11 στην Νέα Υόρκη όχι μόνο αμφισβητεί την ανθρώπινη κατανόηση της πραγματικότητας, αλλά, εν όψει της διαπεραστικής αμεσότητας των τρομοκρατικών συμβάντων καθιστά τη λεκτική αποτύπωση των συμβάντων αυτών σχεδόν αδύνατη. Εστιάζοντας σε δύο μυθιστορήματα που πραγματεύονται το θέμα της τρομοκρατίας, το έργο Saturday (2005) του Βρετανού συγγραφέα Ian McEwan και το έργο Falling Man (2007) του Αμερικάνου συγγραφέα Don DeLillo, η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στοχεύει να διερευνήσει πώς οι δύο αυτοί συγγραφείς αντιδρούν στα έργα τους στη διαπεραστική οπτικότητα των επιθέσεων και πώς αυτό το οπτικό ερέθισμα τους εξαναγκάζει να αναθεωρήσουν τη λειτουργικότητα της λογοτεχνικής παραγωγής σε ένα κόσμο που έπεται της 9/11. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική θα διερευνήσει πώς οι δύο συγγραφείς εξετάζουν διεξοδικά την περίπλοκη σχέση που υφαίνεται ανάμεσα στο οπτικό, το λεκτικό και το πραγματικό μέσα στα εν λόγω κείμενα που σχετίζονται με τα συμβάντα της 9/11. Ερευνώντας τις διάφορες οπτικές αναφορές που εντοπίζει κανείς σε αυτά τα δύο μυθιστορήματα και εξετάζοντας μία σειρά εννοιών (όπως πχ εικόνα, όραση, φαντασία, θέαμα), η συγκεκριμένη διατριβή πραγματεύεται την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο λεκτικό και το οπτικό, τον τρόπο με τον οποίο η αλληλεπίδραση αυτή συνδέεται με την αντίληψη της πραγματικότητας και το κατά πόσο η αντίληψη αυτή διαφοροποιείται από συγγραφέα σε συγγραφέα. Και οι δύο συγγραφείς (McEwan και DeLillo), με τις σχολαστικά σχεδιασμένες πλοκές και διηγήσεις, φαίνονται να υποστηρίζουν πως, αν και το οπτικό έχει διεισδύσει στον πραγματικό κόσμο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και έχει αλλάξει μια για πάντα την αντίληψη των ανθρώπων ως προς την κατανόηση της πραγματικότητας, η λογοτεχνική παραγωγή μπορεί και πρέπει να αγωνιστεί εναντίον αυτής της αφήγησης τρόμου, ώστε να ανοικοδομήσει εννοιολογικά μία νέα πραγματικότητα για την εποχή που ακολουθεί μετά την τρομοκρατική επίθεση της 9/11.


208. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Περί Μηχανών και Τεράτων: Μία Νέα Υλιστική Ανάγνωση της Ύλης στο Steampunk στα The Difference Engine των William Gibson και Bruce Sterling και Perdido Street Station του China Mieville
Μετάφραση Τίτλου: Of Engines and Monsters: A New Materialist Reading of Steampunk Materialities in William Gibson and Bruce Sterling's The Difference Engine and China Mieville's Perdido Street Station
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου

Αυτή η διπλωματική εργασία εξετάζει δυο έργα ευρέως γνωστά ως ενδεικτικά παραδείγματα steampunk λογοτεχνίας, τα μυθιστορήματα με τίτλο The Difference Engine (1991) των William Gibson και Bruce Sterling και Perdido Street Station (2000) του China Mieville, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις θεωρίες του νέου υλισμού όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στα δύο αυτά κείμενα. Ξεκινώντας στο πρώτο κεφάλαιο με το έργο The Difference Engine, το οποίο αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται ως μεταμοντέρνο με μεταμυθιστορηματικά (metafictional) στοιχεία, έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο τα υλικά αντικείμενα φαίνονται να καθοδηγούν την κοινωνική πρόοδο μέσα στο μυθιστόρημα και ταυτόχρονα να αμφισβητούν αλλά και να επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη υπεροχή, καταλήγοντας σε ένα διφορούμενο αλλά τελικά απαισιόδοξο αποτέλεσμα για την ανθρωπότητα. Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο με το έργο Perdido Street Station, το οποίο αποτελεί παράδειγμα του λογοτεχνικού είδους “weird fiction” με ρεαλιστικά στοιχεία, η ανάλυση επικεντρώνεται στις θετικές πολιτικές προοπτικές που προκύπτουν από τις αναπαραστάσεις υβριδικών ενσώματων υλικών στην αλληλεπίδραση τους με ισχύουσες επιστημονικές γνώσεις. Ο στόχος της διπλωματικής αυτής είναι επομένως διπλός: από τη μία, επιχειρεί να δείξει πόσο ευέλικτο είναι το steampunk και από την άλλη υποστηρίζει ότι ο νέος υλισμός είναι μια πολλά υποσχόμενη κριτική και φιλοσοφική προσέγγιση για την μελέτη της λογοτεχνίας του φανταστικού (speculative fiction). Χρησιμοποιώντας ένα εύρος διαφορετικών πηγών, η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά σώματα και υλικά αντικείμενα αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με αντιλήψεις που αφορούν την πρόοδο αλλά και την επιστημονική γνώση με απώτερο στόχο να επιτευχθεί ένα πιο κοινωνικο-πολιτικά βιώσιμο μέλλον.


209. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/1/2018
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της μεθόδου CLIL στην ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου και λεξιλογίου μαθητών Γ' Δημοτικού στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Μετάφραση Τίτλου: The effect of CLIL on the writing and vocabulary skills of 3rd graders in the 3rd Experimental Primary School of Thessaloniki
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Σκοπός της έρευνας είναι η σύγκριση της ανάπτυξης της παραγωγής γραπτού λόγου και λεξιλογίου ανάμεσα σε μαθητές Γ' δημοτικού. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το 3ο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο Ευόσμου, Θεσσαλονίκη. Στην παρούσα έρευνα, η Μελέτη Περιβάλλοντος και η Ιστορία ήταν τα μαθήματα που διδάχθηκαν με τη μέθοδο CLIL. Οι ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου επιλέχθηκαν και δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτές της μεθόδου CLIL. Οι μαθητές της Γ' δημοτικού παρήγαγαν κείμενα, τα οποία αργότερα μεταγράφηκαν και έτσι, έξι σώματα μαθητικών κειμένων συντάχθηκαν σύμφωνα με τον διαχωρισμό (streaming) των μαθητών στην Δ' δημοτικού και αναλύθηκαν για το σκοπό αυτής της έρευνας. Συγκεκριμένα, τρία σώματα μαθητικών κειμένων συντάχθηκαν για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και τρία σώματα μαθητικών κειμένων συντάχθηκαν για το μάθημα της Ιστορίας. Τα πρώτα, δεύτερα και τρίτα σώματα μαθητικών κειμένων συμπεριλαμβάνουν δείγματα γραπτών των πιο δυνατών, μέτριων και αδύναμων μαθητών αντίστοιχα. Συγκρίναμε αυτά τα σώματα κειμένων σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια όπως η συχνότητα των λέξεων, η λεξιλογική ποικιλία και τα Ευρωπαϊκά γλωσσικά επίπεδα (CEFR) των λέξεων. Η ανάλυση των σωμάτων μαθητικών κειμένων του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος δείχνει ότι οι αναμενόμενες διαφορές ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα ήταν αρκετά μικρές. Η χαμηλή λεξιλογική ποικιλία σε όλα τα σώματα μαθητικών κειμένων μπορεί να αιτιολογηθεί και από το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν μόλις ξεκινήσει να μαθαίνουν αγγλικά και από την ηλικία τους. Εξετάζοντας την συχνότητα των λέξεων στα δείγματα γραπτών των μαθητών που αφορούσαν το μάθημα της Ιστορίας, η πιο συχνή λίστα λέξεων (Nation, 2006) έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλα τα σώματα μαθητικών κειμένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρώτη ομάδα μαθητών τείνει να είναι πιο προχωρημένη σύμφωνα με τα πιο υψηλά ποσοστά είτε σε λέξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται σε λίστες είτε σε πιο σπάνιες. Παρ'όλα αυτά, οι διαφορές ανάμεσα στα αποτελέσματα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος και την Ιστορία δείχνουν ότι δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μικρές διαφορές ανάμεσα στα ποσοστά των Ευρωπαϊκών γλωσσικών επιπέδων (CEFR) που εμφανίζονται στα σώματα μαθητικών κειμένων και στις δύο εργασίες. Τα δύο πρώτα σώματα μαθητικών κειμένων και στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και στο μάθημα της Ιστορίας δεν παρουσίασαν μεγάλες διαφορές και σε ορισμένες περιπτώσεις η δεύτερη ομάδα σημείωσε υψηλότερα ποσοστά από την πρώτη.


210. Ονοματεπώνυμο: ΤΑΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2018
Τίτλος Εργασίας: Η Θεωρία του Νου σε άτομα με αφασία Broca: στοιχεία από μη-γλωσσικά πειράματα.
Μετάφραση Τίτλου: A study of the Theory of Mind skills in Broca's aphasia; evidence from non-verbal theory of Mind tasks
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η γλώσσα και η ικανότητα να ερμηνεύουμε τις αντιλήψεις καθώς και τις προθέσεις κάποιου είναι συστατικά μιας επιτυχημένης προσπάθειας επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η αφασία Broca είναι μια πάθηση που εμφανίζεται με διαταραχές στην ικανότητα της παραγωγής λόγου και μπορεί να οφείλεται σε κάποιου είδους τραυματισμό του εγκεφάλου, όγκο ή μόλυνση. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της αφασίας Broca (που έχει προκληθεί από εγκεφαλικό επεισόδιο) και της Θεωρίας του Νου. ‘Ενας πιθανός σύνδεσμος μεταξύ των δύο μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και την ανάγκη για μία νέα προσέγγιση στην δημιουργία των προγραμμάτων παρέμβασης και αποκατάστασης για ασθενείς με τον συγκεκριμένο τύπο αφασίας. Η ερευνητική υπόθεση της παρούσας έρευνας υποστηρίζει την σύνδεση μεταξύ των δύο καθώς και το ότι βλάβες στην λειτουργία της Θεωρίας του Νου μπορούν να προκληθούν από την αφασία Broca. Πέντε (5) υγιείς συμμετέχοντες που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου, καθώς και πέντε (5) ασθενείς με αφασία Broca έλαβαν μέρος σε ένα μη-γλωσσικό πείραμα για το οποίο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό E-prime για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις του χρόνου αντίδρασης των συμμετεχόντων. Το πείραμα εξέταζει την Θεωρία του Νου πρώτης τάξης, τόσο σε απλά αλλά και σε πιο σύνθετα παραδείγματα που απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατανόησή τους, και συμπεριλαμβάνει επομένως δοκιμές (σύντομα βίντεο) που αφορούν αληθινές (ΤΒ) αλλά και λανθασμένες (FB) πεποιθήσεις. Σε κάθε δοκιμή-συνθήκη συμβαίνει μια αλλαγή η οποία είτε γίνεται αντιληπτή απ’τον πρωταγωνιστή (ΤΒ) είτε όχι (FB). Οι τελευταίες θεωρούνται πιο απαιτητικές καθώς η πραγματικότητα των συμμετεχόντων και του πρωταγωνιστή του πειράματος διαφέρει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση των ασθενών στις δοκιμές που αφορούσαν την λανθασμένη πεποίθηση ήταν αισθήτα πιο χαμηλή από εκείνη των υγειών συμμετεχόντων, και μάλιστα κάτω από το αποδεκτό επίπεδο απόδοσης, κάτι που αποδεικνύει πως η αφασία Broca μπορεί να προκαλέσει όντως προβλήματα στη Θεωρία του Νου


211. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2017
Τίτλος Εργασίας: Η ανατροπή της ετεροκανονικότητας στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο στα « Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ» και «Τέλενυ» του Όσκαρ Γουάιλντ
Μετάφραση Τίτλου: The Subversion of Heteronormativity in Public and Private Space in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Teleny
Επιβλέπων/ουσα: Κατερίνα Κίτση-Μυτάκου

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να εξετάσει την ανατροπή της «ετεροκανονικότητας» και της ετεροφυλοφιλίας ως μοναδική αποδεκτή μορφή σεξουαλικής ταυτότητας κατά την περίοδο της Βικτωριανής εποχής, μέσα από τα κείμενα «Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ» και «Τέλενυ» του Όσκαρ Γουάιλντ. Συγκεκριμένα, αναλύεται η παρουσίαση μίας εναλλακτικής μορφής σεξουαλικότητας, αποκλίνουσας από τα αποδεκτά πρότυπα εκείνης της εποχής. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιεί την περιγραφή του αστικού τοπίου, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό του χώρο, και μελετά πολύ συγκεκριμένους συμβολισμούς που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας ώστε να αποδώσει και να υπονοήσει την ύπαρξη μιας αποκλίνουσας σεξουαλικότητας με ομοφυλοφιλικές τάσεις. Στο πρώτο κομμάτι, η εργασία αναλύει περιοχές του δημόσιου αστικού περιβάλλοντος και τις παρουσιάζει ως άρρηκτα συνδεδεμένες με την εκδήλωση ομοφυλοφιλικών τάσεων, παρά το γεγονός πως ο δημόσιος χώρος θεωρούταν πάντα χώρος επιβολής των αποδεκτών κοινωνικών στερεοτύπων και προτύπων. Στο δεύτερο μέρος αναλύει περισσότερο ιδιωτικά μέρη των μεγαλουπόλεων στις οποίες έιχε ζήσει ο Γουάιλντ, και συγκεκριμένα του Λονδίνου και του Παρισιού. Το ενδιαφέρον της ανάλυσης στο δεύτερο κομμάτι επικεντρώνεται κυρίως στον χώρο της ιδιωτικής οικίας ο οποίος παραδοσιακά αποτελούσε τον πυρήνα της ετεροφυλοφιλίας και της οικογένειας, που με τη σειρά τους αποτελούσαν δύο από τους θεμελιώδεις θεσμούς της συντηρητικής Βικτωριανής κοινωνίας. Η εργασία ολοκληρώνεται, συνεπώς, με το συμπέρασμα πως ο συγγραφέας επιχειρεί να αποδομήσει βασικούς ετεροφυλοφιλικούς χώρους και έννοιες της εποχής του, υπονοώντας την ύπαρξη εναλλακτικών σεξουαλικοτήτων και ανατρέποντας, έτσι, τα απόλυτα κοινωνικά και σεξουαλικά πρότυπα της Βικτωριανης εποχής


212. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/12/2017
Τίτλος Εργασίας: Διηγήσεις για έναν Άγνωστο Κόσμο: η μετανάστευση ως χωρικό στάδιο του καθρέφτη σε ελληνικές και ελληνοαμερικανικές συλλογικές καλλιτεχνικές παραγωγές
Μετάφραση Τίτλου: Narratives of a World beyond Understanding: Migration as a spacial mirror stage in Greek American artistic production
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος

Η πειραματική προσέγγιση πρόσφατων θεωρητικών μελετών απέναντι στην έννοια του χώρου και στα σώματα που τοποθετούνται σε αυτόν λειτούργησε ως ο θεμέλιος λίθος της παρούσης μελέτης. Επηρεαζόμενη από μια σειρά θεωρητικών ερευνών που τείνουν να εισάγουν την ψυχαναλυτική ορολογία στις θεωρίες του χώρου, αποπειράθηκα να τεστάρω τα όρια αυτής της τάσης, προβαίνοντας σε μια Λακανική ανάγνωση της διαδικασίας παραγωγής χώρου (Spatial Architectonics), στην οποία και αναφέρεται ο Henry Lefebvre. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία προσεγγίζει την διαδικασία αυτή ως μια χωρική εκδοχή του Λακανικού Mirror Stage. Μελετώντας την μαζική μετανάστευση σε έναν άγνωστο τόπο ως ένα δευτερεύον – χωρικό – Στάδιο του Καθρέφτη (Mirror Stage), μέσω του οποίου οι μετανάστες επανατοποθετούνται στην Αμερική ως «ξένη» χώρα, συνέλεξα και ανέλυσα συλλογικές παραγωγές των κατοίκων αγροτικών περιοχών της Ελλάδας του 19ου αιώνα και των Ελληνοαμερικανών μεταναστών των αρχών του 20ου αιώνα. Χωρίζοντας την παρούσα διατριβή σε τρεις αυτούσιες και ταυτόχρονα αλληλένδετες ενότητες, εξέτασα όχι μόνο τη συλλογική αντίληψη της Αμερικής ως μιας αρνητικής, ετεροτοπικής τοποθεσίας, αλλά και τον αντίκτυπο των συλλογικών αναπαραστάσεων της ξενιτιάς τόσο στο μετέπειτα βίωμα του χώρου της ξενιτιάς από τους μετανάστες ως μονάδες, όσο και στην επανα-σύλληψη της Ελλάδας ως μοναδικό πραγματικό, και συνεπώς τον μοναδικό επιθυμητό και συνάμα άπιαστο, χώρο. Η ελληνική παράδοση, και συγκεκριμένα τα τραγούδια της ξενιτιάς, τα μοιρολόγια, οι εκκλησιαστικές τελετουργίες αλλά και τα διηγήματα και ιστορίες των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, λειτούργησαν ως αντικείμενα μελέτης, προσφέροντας στην έρευνά μου το βασικότερο στοιχείο που οι ατομικές παραγωγές αδυνατούν να προσφέρουν: Την αντίληψη της ξενιτιάς ως μιας ιστορίας χώρων, μέσα στους οποίους τα υποκείμενα κινούνται, αλλά και διαπραγματεύονται την γεωγραφική και τοπογραφική τους ύπαρξη μέσα από διαδικασίες παρόμοιες με τις πρώιμες προσπάθειες του βρέφους να δημιουργήσει μια συμβολική εικόνα ενός ακέραιου εγώ.


213. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας στο πεδίο της ρομποτικής χειρουργικής σε συνεργασία με τη Μονάδα Ορολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Μετάφραση Τίτλου: Robotic surgery terminology project in collaboration with World Intellectual Property Organization’s Terminology Unit.
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Το σχέδιο ορολογίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μονάδα Ορολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας με στόχο την καταχώρηση 51 όρων του πεδίου της ρομποτικής χειρουργικής, στο ζεύγος γλωσσών ελληνικά-αγγλικά, στην πολύγλωσση βάση ορολογικών δεδομένων του. Η ορολογική εργασία περιλάμβανε τη δημιουργία ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων και την εξόρυξη ορολογίας, τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τους όρους, την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, την τελική επιλογή των όρων, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής ορολογικής βάσης με τη συμπλήρωση των εξής πεδίων: όρος, πηγή όρου, είδος όρου, επεξηγηματικό συγκείμενο, πηγή συγκειμένου. Στη διπλωματική εργασία περιλαμβάνεται μια σύντομη παρουσίαση του πεδίου, τα βασικά έργα αναφοράς, οι βασικοί όροι του πεδίου, οι εννοιολογικές σχέσεις μεταξύ των όρων, η παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και των βασικών δυσκολιών που ανέκυψαν. Στο παράρτημα παρατίθενται δείγμα του αγγλικού και του ελληνικού σώματος κειμένων καθώς και οι όροι σε λογιστικό φύλλο Excel.


214. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΠΝΤΕΛ-ΝΟΥΡ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/11/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμός Διερμηνείας με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοτική διερμηνεία στο πλαίσιοτης πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας & Μετάφρασης
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process during the student internship with special mention to community interpreting as part of the Joint Postgraduate Studies programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η καταγραφή όλων των σταδίων που περνάει ένας διερμηνέας τόσο πριν το συνέδριο όσο και και κατά τη διάρκεια αυτού. Δηλαδή έγινε η απόπειρα να παρουσιαστεί η προετοιμασία που απαιτείται από τον διερμηνέα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις, ομολογουμένως, υψηλές απαιτήσεις ενός συνεδρίου, αλλά και των διάφορων απροσδόκητων καταστάσεων που πιθανόν να κληθεί να διαχειριστεί. Βέβαια, όλοι αυτοί οι τρόποι διαχείρισης και προετοιμασίας ενός διερμηνέα αποτελούν τους καρπούς τριών εξαμήνων ενός πολύ εντατικού διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος διερμηνείας που έλαβε χώρα την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2017. Ο φοιτητής καλείται στο τέταρτο εξάμηνο με τη συμμετοχή του σε συνεχείς πρακτικές ασκήσεις σε συνέδρια, να εφαρμόσει όλα όσα αποκόμισε από τα μαθήματα των τριών προηγούμενων εξαμήνων. Τα συνέδρια αυτά αποτελούν μια ευκαιρία για τον ασκούμενο διερμηνέα, να διαπιστώσει ποιές είναι οι επαγγελματικές συνθήκες στο χώρο της διερμηνείας. Ταυτόχρονα, στην εργασία γίνεται μια εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της διερμηνείας συνεδρίων και πως αυτή μπορεί να αποτελέσει στήριγμα για τον διερμηνέα. Τέλος γίνεται ειδική μνεία στην κοινοτική διερμηνεία, η οποία αποτελεί ένα κλάδο της διερμηνείας ο οποίος βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο στην Ελλάδα, αλλά, άρχισε να έρχεται στο προσκήνιο λόγω της προσφυγικής κρίσης. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο και μια καταγραφή των εμπειριών του φοιτητή ο οποίος εργάστηκε ως κοινοτικός διερμηνέας την περίοδο 2016-2017.


215. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΒΕΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/11/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο Ρόλος του Συγγραφέα στην εποχή του Τρόμου και της Συναισθηματικής Αποσύνδεσης: Mao II του Don DeLillo και Taipei του Tao Lin
Μετάφραση Τίτλου: The Role of the Author at a time of Terror and Emotional Detachment: Don DeLillo’s Mao II and Tao Lin’s Taipei
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να εξερευνήσει τον ρόλο του καλλιτέχνη στη σύγχρονη λογοτεχνία αλλά και κοινωνία, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα, μέσα από τα μυθιστορήματα Mao II (1991) του Don DeLillo και Taipei (2013) του Tao Lin. Τα δύο έργα είναι αντιπροσωπευτικά της ρευστότητας και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία σήμερα, καθώς αναπαριστούν κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα και γεγονότα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών στις οποίες έχουν γραφτεί.. Και τα δύο μυθιστορήματα έχουν ως αντικείμενο τον ρόλο του συγγραφέα σήμερα, o οποίος γράφει και δημιουργεί εν μέσω μιας αβέβαιης κοινωνικής πραγματικότητας. Για τον λόγο αυτό γίνεται χρήση της αυτοαναφορικότητας λόγω της συγγραφικής ιδιότητας του βασικού χαρακτήρα και στα δύο μυθιστορήματα. Ο τρόμος, όπως αυτός προκύπτει από την τρομοκρατία, αλλά και η συναισθηματική αποσύνδεση, η οποία παίρνει την μορφή της κατάθλιψης, αντίστοιχα αποτελούν δύο οδυνηρά κοινωνικά ζητήματα που παρουσιάζονται και στα δύο μυθιστορήματα υπό μελέτη στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική. Ταυτόχρονα, θίγονται τα θέματα της δημιουργικότητας, της χρήσης της γλώσσας, της κυκλικότητας και της μνήμης. Αυτά τα μοτίβα χρησιμοποιούνται τόσο από τον DeLillo όσο και από τον Lin στην προσπάθεια τους να εξετάσουν αλλά και να αναλύσουν διάφορα κοινωνικά θέματα που θίγονται στα βιβλία τους. Στόχος τους είναι να καταδείξουν τις κρίσεις και τα διλήμματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι χαρακτήρες τους, κάτι που απορρέει από το ανησυχητικό κοινωνικο-πολιτισμικό κλίμα που τους περιβάλει, έτσι ώστε να το καταστήσουν εμφανές στην αντίληψη του αναγνωστικού τους κοινού. Η τραυματική τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, αν και δεν τίθεται προς συζήτηση σε κανένα από τα δύο μυθιστορήματα, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους αναγνώστες στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν βαθύτερα τα ζητήματα που θίγουν τα δύο έργα. Εν τέλει, τόσο το Mao II όσο και το Taipei καταδεικνύουν πως η σύγχρονη λογοτεχνική συγγραφή έχει την ικανότητα να συνδέει τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου με την κοινωνία μέσα στην οποία κινείται, να καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και να προάγει τον διάλογο, γεγονός που μέλλει να οδηγήσει σταδιακά τον σύγχρονο άνθρωπο σε νέες κατευθύνσεις, με σκοπό να αποφευχθεί η έλευση κάποιας μορφής διανοητικής νωθρότητας.


216. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2017
Τίτλος Εργασίας: Φωνητική ανάλυση της ομιλίας των ασθενών με σχιζοφρένεια
Μετάφραση Τίτλου: Acoustic characteristics of speech production by speakers with schizophrenia and other psychotic disorders
Επιβλέπων/ουσα: Αικατερίνη Νικολαϊδου

Υπάρχουν στοιχεία πως η σχιζοφρένεια μπορεί να επηρεάσει την ομιλία και σε προηγούμενες μελέτες, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση μεταξύ χαρακτηριστικών της και της αρνητικής ψυχωτικής συμπτωματολογίας. Στόχοι της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν η εξιχνίαση ακουστικών αποκλίσεων στην παραγωγή φωνηέντων της ομιλίας ασθενών με σχιζοφρένεια, η σύγκριση τους με δείγμα ομιλίας από ομιλητές τυπικής ψυχικής ανάπτυξης. και η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της κλινικής συμπτωματολογίας και των ακουστικών μετρήσεων. Σε αυτήν συμμετείχαν δεκαοχτώ ομιλητές με σχιζοφρένεια και δέκα ομιλητές τυπικής ψυχικής ανάπτυξης ως ομάδα ελέγχου. Το υπό εξέταση υλικό περιλάμβανε δισύλλαβες λέξεις που ενσωματώθηκαν σε φράσεις, τις οποίες οι ομιλητές επανέλαβαν τρείς φορές. Οι ακουστικές μετρήσεις περιελάμβαναν τη διάρκεια και τις συχνότητες των δύο πρώτων διαμορφωτών (F1 and F2) των τονισμένων και μη τονισμένων φωνηέντων στην Φ θέση. Επιπροσθέτως μετρήθηκε η συνολική απόσταση μεταξύ των φωνηέντων των δύο ομάδων. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στην συνολική απόσταση μεταξύ φωνηέντων, στα F1 και F2 αλλά όχι στη διάρκεια. Καταγράφηκε επίσης συσχέτιση των μετρήσεων συχνοτήτων και της απόστασης των φωνηέντων με την αρνητική συμπτωματολογία, ευρήματα που συμφωνούν με δεδομένα προηγούμενων μελετών (Covington, et al. 2012, Bernardini, et al., 2016). Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ενώ υπάρχει επαρκή χρόνος για τη γλώσσα ώστε να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές και να γίνει η σωστή άρθρωση των φωνηέντων, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο άρθρωσης.


217. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΝΤΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση: «Φαρμακευτικά Φυτά και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα»
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation: “Medicinal plants and the central nervous system”
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η εκπόνηση σχολιασμένης μετάφρασης ειδικού κειμένου από τα ιταλικά στα ελληνικά. Το πρωτότυπο κείμενο αποτελεί ενότητα του κεφαλαίου “Piante medicinali e sistema nervoso centrale” («Φαρμακευτικά Φυτά και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα»), από το βιβλίο Fitoterapia: Impiego razionale delle droghe vegetali των F. Capasso, G. Grandolini και A.A. Izzo. Η εργασία περιλαμβάνει το πρωτότυπο κείμενο και το μετάφρασμά του, γλωσσάρι όρων, τεκμηρίωση της ορολογίας με την παράθεση ορισμών ή επεξηγηματικού συγκείμενου και στις δύο γλώσσες, ενώ παρουσιάζεται αναλυτικά η ορολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, οι μεταφραστικές δυσκολίες που εμφανίστηκαν και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών. Κύριο θέμα του κειμένου είναι η δράση τριών φαρμακευτικών φυτών (λυκίσκος, χαμομήλι, λεβάντα) στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του νευρικού συστήματος, και συγκεκριμένα του άγχους και της αϋπνίας, ενώ αρχικά γίνεται παρουσίαση της δομής και λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Με στόχο την ορθή απόδοση της ορολογίας, έγινε χρήση πληθώρας πηγών, διαδικτυακών και έντυπων, ενώ ζητήθηκε η γνώμη ειδικών από τα πεδία της Ιατρικής, της Χημείας και της Φαρμακογνωσίας.


218. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κεφαλαίου «Essenze o oli essenziali» από το βιβλίο του Francesco Capasso, Farmacognosia-Botanica, Chimica e Farmacologia delle Piante Medicinali
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the chapter “Essenze o oli essenziali” from the book Farmacognosia-Botanica, Chimica e Farmacologia delle Piante Medicinali, by Francesco Capasso
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκπόνηση σχολιασμένης μετάφρασης ειδικού κειμένου από τα ιταλικά στα ελληνικά. Πρόκειται για το κεφάλαιο «Essenze o oli essenziali» από το εγχειρίδιο Farmacognosia- Botanica, Chimica e Farmacologia delle Piante Medicinali του Francesco Capasso, εκδόσεις Springer (2011). Το κείμενο που επελέγη υπάγεται στο θεματικό πεδίο της φαρμακογνωσίας και έχει ως υποπεδίο τη φυτοθεραπεία. Εκτός από τη μετάφραση του εν λόγω κειμένου, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ιταλο-ελληνικό γλωσσάριο των όρων που αποδελτιώθηκαν στο κείμενο, τεκμηρίωση των όρων με ορισμό ή επεξηγηματικό συγκείμενο και παραπομπή στις πηγές, παρουσίαση της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης, ανάλυση ορισμένων χαρακτηριστικών δυσκολιών μεταφραστικής/ορολογικής φύσης και σχολιασμό του τρόπου αντιμετώπισής τους. Tέλος, συμπεριλαμβάνεται παράρτημα όπου παρατίθεται ένα δείγμα του ad hoc σώματος κειμένων που καταρτίστηκε.


219. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΜΕΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2017
Τίτλος Εργασίας: Απόκτηση απομνημονευμένων ακολουθιών και αντίληψη προφορικής γλωσσικής ικανότητας: αξιολογώντας μικρούς μαθητές στο ελληνικό πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Acquisition of formulaic sequences and perceived oral proficiency: assessing young learners in the Greek EFL context
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφεται ένα μικρής έκτασης πείραμα που σχεδιάστηκε για να καθορίσει το βαθμό στον οποίο (α) η χρήση απομνημονευμένων ακολουθιών (formulaic sequences), όπως λεξιλογικών συνάψεων (collocations), συμβατικών και καθιερωμένων λόγων (institutionalized utterances) και ιδιωματικών εκφράσεων (idiomatic expressions), επηρεάζει το βαθμό προφορικής γλωσσικής ικανότητας τον οποίο μικροί μαθητές της ξένης γλώσσας εκλαμβάνονται να παρουσιάζουν και (β) μαθητές της ξένης γλώσσας που λαμβάνουν παραδοσιακή διδασκαλία, στην οποία η γραμματική και το λεξιλόγιο γίνονται αντιληπτά και διδάσκοντα ξεχωριστά, μπορούν να διαφοροποιηθούν από αντίστοιχους μαθητές οι οποίοι διδάσκονται αποκλειστικά με διδακτική μέθοδο που δίνει έμφαση στην αντίληψη (noticing) απομνημονευμένων ακολουθιών, όσο αφορά στην προσληπτική και παραγωγική γνώση και χρήση τέτοιων φράσεων. 14 Έλληνες μαθητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας που φοιτούσαν στην τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου συμμετείχαν στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι πειραματικοί μαθητές (αρ. =7) ήρθαν σε επαφή μόνο με το διδακτικό υλικό του δημόσιου σχολείου (Magic Book) που τους ενθάρρυνε να αντιληφθούν καθιερωμένες εκφράσεις και διδάχθηκαν γραμματική μόνο με έμμεσο τρόπο, ενώ οι μαθητές ελέγχου (αρ. =7) έλαβαν και επιπρόσθετη διδασκαλία σε φροντιστήριο Αγγλικών, κατά την οποία διδάχθηκαν κάθε γραμματικό φαινόμενο ξεχωριστά και με άμεσο τρόπο και το λεξιλόγιο ως ξεχωριστές λέξεις. Στη συνέχεια, η προφορική τους γλωσσική ικανότητα αξιολογήθηκε σε προφορική διήγηση από δύο κριτές. Επιπρόσθετα, μετρήθηκε ο αριθμός απομνημονευμένων ακολουθιών που χρησιμοποίησαν οι μαθητές στις διηγήσεις τους και η βαθμολογία των μαθητών στην αναγνώριση και ανάκληση ακολουθιών σε δοκιμασία που σχεδιάστηκε για να τις αποσπάσει. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μία αποκλειστικά λεξιλογική προσέγγιση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι πιο αποτελεσματική στην προαγωγή της προφορικής γλωσσικής ικανότητας και ευχέρειας λόγου μικρών μαθητών όπως την αντιλαμβάνονται κριτές, καθώς επίσης και στην αναγνώριση απομνημονευμένων ακολουθιών και την ανάκληση λεξιλογικών συνάψεων, συγκρινόμενη με παραδοσιακή διδασκαλία η οποία συνδυάζεται με την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε απομνημονευμένες ακολουθίες.


220. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου με τίτλο «Le bilan», από το βιβλίο «Les societes commerciales»των Michel Germain & Veronique Magnier
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text entitled “Le bilan”, from the book of Michel Germain and Veronique Magnier “Les societes commerciales”
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση του αποσπάσματος με τίτλο «Le bilan» από το βιβλίο Les societes commerciales των Michel Germain και Veronique Magnier, από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα. Το προς μετάφραση κείμενο ανήκει στο θεματικό πεδίο του γαλλικού λογιστικού δικαίου και έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τους αναγνώστες του για τη δομή και τις διαδικασίες σύνταξης του ισολογισμού της ανώνυμης εταιρίας, καθώς και για το νομικό πλαίσιο που τις ρυθμίζει. Στην εισαγωγή παρουσιάζονται βασικές νομικές και λογιστικές έννοιες οι οποίες συναντώνται συχνά στο κείμενο με σκοπό την καλύτερη κατανόησή του από τους αναγνώστες. Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο σε αντιστοιχία με το μετάφρασμα, το γλωσσάρι το οποίο περιλαμβάνει γαλλικούς και αγγλικούς όρους και την ελληνική απόδοση αυτών και έπεται η τεκμηρίωση ορισμένων όρων οι οποίοι ανήκουν στο θεματικό πεδίο της λογιστικής προκειμένου να αιτιολογηθούν οι μεταφραστικές επιλογές. Στη συνέχεια, γίνεται μια γλωσσική και υφολογική παρουσίαση του κειμένου, αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τα στάδια της μετάφρασης και τεκμηρίωσης και τέλος περιγράφονται ορισμένες μορφοσυντακτικές, λεξιλογικές-σημασιολογικές και πραγματολογικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Αντί επιλόγου παραθέτονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη μετάφραση νομικών και οικονομικών κειμένων.


221. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου ‘Communication Theatrale’ του Tadeusz Kowzan από την γαλλική στην ελληνική γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text ‘Communication Theatrale’ by Tadeusz Kowzan from the French to the Greek language
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η πραγματοποίηση της σχολιασμένης μετάφρασης του κειμένου ‘Communication Theatrale’ του Tadeusz Kowzan από την γαλλική στην ελληνική γλώσσα. Αρχικά, παρουσιάστηκε η μετάφραση του κειμένου από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα, σε δυο στοιχισμένες στήλες. Έπειτα, ακολούθησε το γλωσσάρι των όρων που είχαν εξαχθεί από το κείμενο, και αμέσως μετά η τεκμηρίωση των θεατρικών όρων, καθώς και κάποιων όρων σημειωτικής άμεσα σχετιζόμενων με το θέατρο. Στη συνέχεια, έγινε εκτενής αναφορά στην ορολογική έρευνα και τεκμηρίωση των όρων, με ανάλυση της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, και της διαδικασίας συγκρότησης του σώματος κειμένων αναφοράς. Ακόμη, αναλύθηκαν κάποιες από τις χαρακτηριστικότερες μεταφραστικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, τόσο μορφοσυντακτικές όσο και λεξιλογικές - ορολογικές.


222. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΔΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Μια διεπιστημονική σύγκριση περιλήψεων ερευνητικών άρθρων: Ανάλυση βασισμένη σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: A cross-disciplinary comparison of research article abstacts: A corpus-based study
Επιβλέπων/ουσα: Ελένη Αγαθοπούλου

Η περίληψη του ερευνητικού άρθρου είναι ένα ακαδημαΐκό είδος που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών λόγω της σημασία της στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να ρίξει φως στις διαφοροποιήσεις των περιλήψεων ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν καθώς και στη χρήση μεταγλωσσικών στοιχείων και ακαδημαϊκού λεξιλογίου. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας συντάχθηκαν 4 σώματα κειμένων αποτελούμενα από περιλήψεις δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων από τα πεδία α) θεωρητική γλωσσολογία, β) εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γ) θεωρητική φυσική και εφαρμοσμένη φυσική. Τα ευρήματα της έρευνας δείχουν συγκεκριμένες ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις περιλήψεις διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Η έρευνα ακολουθείται από προτάσεις που αφορούν πιθανές χρήσεις των ευρημάτων στη διδασκαλία αγγλικών για ειδικούς σκοπούς.


223. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ρητορική ανάλυση των περιλήψεων συνεδρίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: ανάλυση βασισμένη σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: A rhetorical analysis of conference abstracts in Greek and English: a corpus-based analysis
Επιβλέπων/ουσα: Ελένη Αγαθοπούλου

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ερευνήσει το είδος της περίληψης συνεδρίων σε δυο διαφορετικές γλώσσες, την Αγγλική και την Ελληνική, εστιάζοντας στην ρητορική δομή και το λεξιλόγιο στις περιλήψεις συνεδρίων (ΠΣ). Σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι πιθανές διαφορές και ομοιότητες αυτού του είδους μεταξύ των δυο γλωσσών. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, δυο σώματα κειμένων συντάχθηκαν με περιλήψεις στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα, επιλεγμένες από τέσσερα συνακόλουθα συμπόσια από το Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, που διεξάγεται κάθε δυο χρόνια από το τμήμα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκης. Η ρητορική δομή των περιλήψεων συνεδρίων (ΠΣ) εξετάζεται βάση του μοντέλου των Halleck και Connor (2006), προσαρμοσμένο από την Αγαθοπούλου (2009). Το μοντέλο περιλαμβάνει εννιά είδη κινήσεων στις περιλήψεις. Η ανάλυση λεξικολογικών επιλογών βασίζεται στην συχνότητα παρουσίας, όπως εμφανίζονται από το AntConc, ένα πρόγραμμα λογισμικού από τον Anthony Lawrence (2012). Επιπλέον, δόθηκε ιδαίτερη προσοχή στην χρήση μεταγλωσσικών στοχείων όπως μετριαστικούς και ενισχυτκούς συνομιλιαούς δείκτες στις ΠΣ. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι συγγραφείς επιλέγουν παρόμοιο μοτίβο στα είδη των κινήσεων για την οργάνωση των περιλήψεών τους ανεξαρτήτως γλώσσας. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται ότι οι κύριες κινήσεις στις ΠΣ είναι η Περιοχή, ο Σκοπός και η Μεθοδολογία. Δυο βασικές λίστες με τα πιο συχνά κλιτά μέρη του λόγου προήλθαν από την λεξιλογική ανάλυση των δύο σωμάτων κειμένων. Η ανάλυση έδειξε ότι οι λεξιλογικές επιλογές είναι εξαρτημένες από το περιεχόμενο των ΠΣ και όχι από την γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται μεγάλη συνάφεια στις λεξιλογικές επιλογές των ΠΣ στις δυο γλώσσες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εμφάνησαν μια βασική διαφορά στην χρήση μεταγλωσσικών, συνομιλιακών δεικτών μεταξύ των ΠΣ που είναι γραμμένες στην Αγγλική και στην Ελληνική. Οι συγγραφείς που γράφουν στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιούν περισσότερους συνομιλιακούς δείκτες από τους συναδέλφους που γράφουν στην Ελληνική. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς ΠΣ στην Αγγλική επιδεικνύουν μια τάση στην χρήση περισσότερων ενισχυτικών δεικτών και λιγότερο μετριαστικών δεικτών. Αντίθετα, οι συγγραφείς ΠΣ στην Ελληνική χρησιμοποιούν περισσότερους μετριαστικούς δείκτες, αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την προφανη χρήση των ενισχυτικών δεικτών. Προηγούμενη έρευνα μεταξύ της Αγγλικής και άλλων γλωσσών (Salar & Behzad, 2016; Yagiz & Demir, 2015) προτείνουν ότι η χρήση μεταγλωσσικών, συνομιλιακών δεικτών επηρεάζεται από κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και είναι ίδιον της κάθε γλώσσας. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία εκπαιδευτικής υποστήριξης για μελλοντικούς συμμετέχοντες συνεδρίων έχοντας ως στόχο την παραγωγή πετυχημένων ΠΣ. Επιπλέον, αυτή η έρευνα θα μπορούσε να είναι η βάση για περαιτέρω έρευνα του είδους των ΠΣ και μια προσθήκη στην γενικότερη γλωσσολογική ανάλυση κειμένων στην Νέα Ελληνική.


224. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ουρλιάζοντας τα κλέφτικα: ξαναγράφοντας τους Μπιτ στις ελληνικές νεανικές (υπο)κουλτούρες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Μετάφραση Τίτλου: Howling Kleftika: Re-writing the Beats in the post-December 2008 youth underground (sub)cultures
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Το θέμα της διπλωματικής διατριβής αφορά μια συγκριτολογική ανάλυση δυο ποιητικών βιβλίων, το Howl and Other Poems που εκδόθηκε από τον Allen Ginsberg στις ΗΠΑ το 1956 και το Κλέφτικο του Γιώργου Πρεβεδουράκη που εκδόθηκε στην Ελλάδα το 2013. Θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους ένα ποιητικό κείμενο από τις ΗΠΑ της δεκαετίας του ’50 με το δικό του πλέγμα πολιτισμικής συνάφειας και τη διακριτή του, πλέον, επιρροή στην αμερικανική ποιητική παραγωγή του 20ου αιώνα μπορεί να επανεξεταστεί και εντέλει να επανεγγραφεί στο πλαίσιο της ποίησης που εκδίδεται την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα. Το Κλέφτικο του Πρεβεδουράκη είναι ένα ποιητικό μείγμα εξομολογητικής και πολιτικής ποίησης, ένα λυρικό και ειρωνικό γράμμα προς τη νέα «γενιά της ελληνικής κρίσης». Προτού οι Βeat λογοτέχνες ενσωματωθούν στην καθιερωμένη αμερικάνικη λογοτεχνική παραγωγή είχαν προλάβει να αρθρώσουν ένα συμπαγή λόγο στο πλαίσιο του πρωτοποριακού κινήματος της Αντικουλτούρας με σκοπό τη ρήξη με την αμερικανική πολιτική ηγεμονία, την κοινωνική συναίνεση, και την καπιταλιστικής αφθονία της μεταπολεμικής εποχής. Ακολουθώντας το αντισυμβατικό ύφος του Ginsberg αλλά με το δικό του ιδιότυπο τρόπο, ο Πρεβεδουράκης επιχειρεί να εισαγάγει μέσω της ποιητικής γραφής τις κοινωνικές φιγούρες των νέων (υπο)πολιτισμικών κουλτούρων που αναδύθηκαν στην ελληνική πολιτισμική σκηνή μέσα από τα γεγονότα της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008, τα οποία διέσπασαν την κοινωνική ειρήνη σε διάφορα αστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.


225. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ουρλιάζοντας τα Κλέφτικα: ξαναγράφοντας τους Μπιτ στις ελληνικές νεανικές (υπο)κουλτούρες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Μετάφραση Τίτλου: Howling Kleftika: Re-writing the Beats in the post-December 2008 youth underground (sub)cultures
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Το θέμα της διπλωματικής διατριβής αφορά μια συγκριτολογική ανάλυση δυο ποιητικών βιβλίων, το Howl and Other Poems που εκδόθηκε από τον Allen Ginsberg στις ΗΠΑ το 1956 και το Κλέφτικο του Γιώργου Πρεβεδουράκη που εκδόθηκε στην Ελλάδα το 2013. Θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους ένα ποιητικό κείμενο από τις ΗΠΑ της δεκαετίας του ’50 με το δικό του πλέγμα πολιτισμικής συνάφειας και τη διακριτή του, πλέον, επιρροή στην αμερικανική ποιητική παραγωγή του 20ου αιώνα μπορεί να επανεξεταστεί και εντέλει να επανεγγραφεί στο πλαίσιο της ποίησης που εκδίδεται την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα. Το Κλέφτικο του Πρεβεδουράκη είναι ένα ποιητικό μείγμα εξομολογητικής και πολιτικής ποίησης, ένα λυρικό και ειρωνικό γράμμα προς τη νέα «γενιά της ελληνικής κρίσης». Προτού οι Βeat λογοτέχνες ενσωματωθούν στην καθιερωμένη αμερικάνικη λογοτεχνική παραγωγή είχαν προλάβει να αρθρώσουν ένα συμπαγή λόγο στο πλαίσιο του πρωτοποριακού κινήματος της Αντικουλτούρας με σκοπό τη ρήξη με την αμερικανική πολιτική ηγεμονία, την κοινωνική συναίνεση, και την καπιταλιστικής αφθονία της μεταπολεμικής εποχής. Ακολουθώντας το αντισυμβατικό ύφος του Ginsberg αλλά με το δικό του ιδιότυπο τρόπο, ο Πρεβεδουράκης επιχειρεί να εισαγάγει μέσω της ποιητικής γραφής τις κοινωνικές φιγούρες των νέων (υπο)πολιτισμικών κουλτούρων που αναδύθηκαν στην ελληνική πολιτισμική σκηνή μέσα από τα γεγονότα της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008, τα οποία διέσπασαν την κοινωνική ειρήνη σε διάφορα αστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.


226. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Από την Υπακοή στην Αντίσταση: η Μεταμόρφωση των Θηλυκών Εφήβων στο Επαναστάτες στο Mockingjay της Suzanne Collins και στο Divergent της Veronica Roth
Μετάφραση Τίτλου: From Docility to Resistance: The Transformation of Female Adolescents into Rebels in Suzanne Collins’s Mockingjay and Veronica Roth’s Divergent
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αμερικανών νέων εφήβων για τη δυστοπική λογοτεχνία για νέους τον εικοστό πρώτο αιώνα έχει φέρει στο προσκήνιο ερωτήσεις σχετικά με το πώς οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους που συνεχώς αλλάζει και πως αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία. Το επίκεντρο αυτής της εργασίας είναι πως οι νέοι έφηβοι, όπως παρουσιάζονται στα δύο Αμερικάνικα μυθιστορήματα που εξετάζονται, ξεφεύγουν από την υπακοή και τον έλεγχο που η δυστοπική κοινωνία τους επιβάλλει και γίνονται αυτόνομα και ενεργά μέλη που δε μπορούν να χειραγωγηθούν και να τιμωρηθούν. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι το ταξίδι που ξεκινούν οι έφηβοι από την αφέλεια και την άγνοια προς την αυτογνωσία και την αφύπνιση που φέρνουν την αντίστασή τους κατά των κοινωνικών δομών στους κόσμους τους. Τα μυθιστορήματα που σχολιάζονται σε αυτή την εργασία είναι το Mockingjay (2010) της Suzanne Collins και το Divergent (2011) της Veronica Roth, τα οποία προβάλλουν νεαρές πρωταγωνίστριες στην εφηβική ηλικία των οποίων το ταξίδι προς την ωριμότητα καταλήγει με αντίσταση. Προσφεύγοντας στις απόψεις ορισμένων θεωρητικών όπως οι Michel Foucault, Gilles Deleuze και ακαδημαϊκών όπως οι Keith Booker, Roberta Seelinger Trites, Thomas Moylan, και Raffaella Baccolini, αυτή η εργασία επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβες πρωταγωνίστριες καταφέρνουν να ξεφύγουν από την υπακοή και τη συμμόρφωση και μεταμορφώνονται σε νέες που αντιστέκονται.


227. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΕΥΗ ΕΛΙΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση: Αρχιτεκτονική και διακόσμηση των αναγεννησιακών κάστρων της Γαλλίας
Μετάφραση Τίτλου: Interpreted translation: Architecture and ornamentation of Renaissance castles in France
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Σχολιασμένη Μετάφραση: Αρχιτεκτονική και διακόσμηση των αναγεννησιακών κάστρων της Γαλλίας» αποτελεί η μετάφραση αποσπάσματος του εντύπου με τίτλο “Les chateaux a la Rennaisance” του David Bordes, σε έκδοση του ιδρύματος Cite de l’architecture & du patrimoine με έδρα το Παρίσι. Πιο συγκεκριμένα, το πρωτότυπο κείμενο και η μετάφρασή του πραγματεύεται εν συντομία τη λειτουργία, το αρχιτεκτονικό σχέδιο, την κατασκευή, την τοιχοποιία, τη γλυπτική και ζωγραφική διακόσμηση των εν λόγω κάστρων. Πρόκειται επομένως για τη μετάφραση ενός κειμένου ειδικής γλώσσας με ορολογία αρχιτεκτονικής της περιόδου της Αναγέννησης στη Γαλλία. Σε συνέχεια της μετάφρασης του κειμένου και του γλωσσαρίου, ακολουθούν τα μεταφραστικά σχόλια αναφορικά με τον ορισμό της ειδικής μετάφρασης, τις δυσκολίες αυτής καθώς και τις δυσκολίες τεκμηρίωσης. Τέλος, την εργασία συμπληρώνουν το Γλωσσάρι, το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο των όρων του κειμένου καθώς και το Παράρτημα με τις εικόνες και αρχιτεκτονικά σχέδια που αξιοποιήθηκαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία.


228. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 4.3
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of a passage from the book Literarische Ubersetzung – Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung by Jorn Albrecht. Chapter 4.3
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE> EL

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η σχολιασμένη μετάφραση ενός κειμένου από την γερμανική στην ελληνική γλώσσα. Το κείμενο που επιλέχθηκε να μεταφραστεί αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του Jorn Albrecht Literarishe Ubersetzung – Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung. Συγκεκριμένα πρόκειται για το κεφάλαιο 4.3, το οποίο πραγματεύεται τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της μετάφρασης στη γλώσσα. Μετά τη μετάφραση του κειμένου ακολουθεί ένα γλωσσάρι όρων καθώς και η τεκμηρίωση των όρων αυτών. Η εργασία ολοκληρώνεται με την τεκμηρίωση της ορολογικής έρευνας και τον σχολιασμό των μεταφραστικών δυσκολιών.


229. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση (DE, EL) - Αποσπάσματα από το βιβλίο «Λογοτεχνική Μετάφραση» του Γιερν Άλμπρεχτ
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation (DE, EL) - Excerpts from the book “Literary Translation” by Jorn Albrecht
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΘΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE> EL

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η εκπόνηση σχολιασμένης μετάφρασης ειδικού κειμένου από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα. Μεταφράστηκαν αποσπάσματα του μεταφρασεολογικού έργου «Λογοτεχνική Μετάφραση» του Γιερν Άλμπρεχτ. Συντάχθηκε γλωσσάρι ορολογίας, ενώ κάθε όρος συνοδεύεται από τεκμηρίωση της σημασίας και της χρήσης του (ορισμός και επεξηγηματικό συγκείμενο) τόσο στη γλώσσα-πηγή όσο και στη γλώσσα-στόχο, με βιβλιογραφική παραπομπή και διαδικτυακό σύνδεσμο, όπου αυτός είναι διαθέσιμος. Εξετάστηκαν ακόμη οι επικοινωνιακές περιστάσεις δημιουργίας του κειμένου-πηγής και του κειμένου-στόχου με αναφορές στη Θεωρία του Σκοπού του Χανς Φερμέερ και την κειμενική ανάλυση της Κριστιάνε Νορντ. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε αναλυτικά η μέθοδος προσέγγισης του κειμένου και της ορολογίας του, στο πλαίσιο της ανάλυσης της μεταφραστικής πρόθεσης και στρατηγικής. Ακολουθεί η παράθεση και ανάλυση των μεταφραστικών προβλημάτων που απαντούν στο κείμενο καθώς και του χειρισμού τους με τη χρήση διάφορων μεταφραστικών τεχνικών. Διαπιστώθηκε και καταδεικνύεται η αλληλεξάρτηση θεωρίας και πράξης κατά τη μεταφραστική δραστηριότητα.


230. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική του άρθρου με τίτλο: La propulsion diesel electrique des methaniers Gaz de France
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from French into Greek of the article entitled: La propulsion diesel electrique des methaniers Gaz de France
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μετάφραση ενός αποσπάσματος του άρθρου «La propulsion diesel electrique des methaniers Gaz de France», του Μ. Roger Courtay, μηχανικού έργων στο ναυπηγείο Chantiers de l' Atlantique. Το κείμενο πηγή είναι συνταγμένο στην γαλλική γλώσσα και μεταφράζεται στην ελληνική με τίτλο «Η ντιζελοηλεκτρική πρόωση των υγραεριοφόρων της εταιρείας Gaz de France». Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι, καταρχάς, η ορθή μετάφραση του αποσπάσματος, έτσι ώστε να είναι κατανοητό και να υπάρχει λογική ροή στην ελληνική. Η μετάφραση γίνεται από την ελληνική στη γαλλική και στη συνέχεια ακολουθεί το γλωσσάρι, η τεκμηρίωση των όρων, δηλαδή η παράθεση των ορισμών του κάθε όρου και στις δύο γλώσσες. Στη συνέχεια γίνεται ο λεπτομερής σχολιασμός των δυσκολιών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας, καθώς και ο τρόπος επίλυσής τους. Το άρθρο πραγματεύεται τη χρήση του φυσικού αερίου ως κύριο καύσιμο στα υγραεριοφόρα. Δίνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πετρελαίου, ατμού και ηλεκτρισμού, ενώ παράλληλα κάνει τη σύγκριση με μία πιο σύγχρονη επιλογή, το φυσικό αέριο. Μέσα στο κείμενο παρουσιάζεται λεπτομερώς η λειτουργία μίας μηχανής με τη χρήση φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού, ατμού, καθώς και συνδυαστικών λύσεων, και αναλύονται τα θετικά και τα αρνητικά σημεία κάθε επιλογής. Η εργασία αποτελείται από το πρωτότυπο, το μετάφρασμα, το γλωσσάρι, την τεκμηρίωση, το σχολιασμό, τη βιβλιογραφία και τέλος το παράρτημα.


231. Ονοματεπώνυμο: ΠΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ελληνικές Παραδόσεις στις ΗΠΑ και Μετάλλαξη Ταυτότητας: Αφομοίωση και Ενσωμάτωση στην Αμερικανική Κουλτούρα στο Rain in the Valley της Helen Papanikolas και το My Big Fat Greek Wedding 1 & 2 της Nia
Μετάφραση Τίτλου: Greek Homeland Traditions in the USA and Identity Transformation: Assimilation and Acculturation in Helen Papanikolas’s Rain in the Valley and Nia Vardalos’s My Big Fat Greek Wedding 1 & 2
Επιβλέπων/ουσα: Γιώργος Καλογεράς

Τα έθιμα κι οι παραδόσεις μπορούν να βοηθήσουν στην καταγραφή της διαδικασίας της αφομοίωσης στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η κάθε γενιά κληροδότησε – ή όχι – αυτές τις παραδόσεις στην επόμενη. Σε αυτή τη διατριβή, πραγματεύομαι την παρουσίαση και απεικόνιση ελληνικών παραδόσεων στο Rain in the Valley της Helen Papanikolas και στα My Big Fat Greek Wedding 1 & 2 της Nia Vardalos, συνδέοντας το μυθιστόρημα της Papanikolas με την έννοια της μερικής ή ολοκληρωτικής αφομοίωσης της ταυτότητας, και τις ταινίες της Vardalos με την ενσωμάτωση στην αμερικανική κουλτούρα. Αυτή η διαφοροποίηση γίνεται με βάση εθνο-θρησκευτικά και εθνο-πολιτισμικά έθιμα, όρους τους οποίους δανείζομαι από την Alice Scourby. Πιο συγκεκριμένα, το μυθιστόρημα της Papanikolas, το οποίο διηγείται την ιστορία τριών γενεών μη πραγματικών Ελληνοαμερικάνων, αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία εθνο-θρησκευτικών αλλά και εθνο-πολιτισμικών εθίμων τα οποία μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα στις ΗΠΑ από την πρώτη γενιά μεταναστών, δεν ευδοκίμησαν στις επόμενες γενεές. Έως το τέλος του βιβλίου, η πλήρης αφομοίωση έχει επέλθει για την τρίτη γενιά. Από την άλλη πλευρά, οι ταινίες της Vardalos προωθούν μία διαφορετική, πιο αισιόδοξη προοπτική, υποδεικνύοντας ότι και η αμερικανική αλλά και η ελληνική κουλτούρα μπορούν να συμβιώσουν και να διαμορφώσουν αμφότερες την ελληνινοαμερικάνικη ταυτότητα. Πιο είναι το μέλλον των πραγματικών και σύγχρονων Ελληνοαμερικάνων όμως; Μπορούμε να εξάγουμε γενικά συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή αφομοίωση μίας ολόκληρης γενιάς βασισμένοι σε μία μονάχα μερίδα ανθρώπων, είτε είναι φανταστικοί ή μη;


232. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Χρήση της λίστας ακαδημαϊκών λέξεων (AWL) της Coxhead και συμφράσεις που παράχθηκαν σε διαλεκτικά δοκίμια Ελλήνων και Αμερικανών πανεπιστημιακών φοιτητών: μια συγκριτική μελέτη
Μετάφραση Τίτλου: Coxhead’s AWL use and collocations produced in Greek and American university students’ argumentative essays: a comparative study
Επιβλέπων/ουσα: Ελένη Αγαθοπούλου

Η παρούσα μελέτη διεξήγε Συγκριτική Ανάλυση Διαγλώσσας (CIA) στο Ελληνικό κομμάτι του Διεθνούς Σώματος Κειμένων Μαθητών/Φοιτητών της Αγγλικής Γλώσσας (ICLE), το GRICLE, συγκρίνοντάς το με την Αμερικανική συλλογή σωμάτων κειμένου των LOCNESS και PELCRA. Η εργασία μας εξέτασε την ακαδημαϊκή επίτευξη των δύο φοιτητικών πληθυσμών, GRICLE και LOCNESS και PELCRA αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τη Λίστα Ακαδημαϊκών Λέξεων (AWL) της Coxhead. Συγκρίναμε τη συχνότητα των λέξεων συνολικά, καθώς επίσης, τη συχνότητα των λέξεων σε κάθε υπολίστα της AWL χωριστά στα σώματα κειμένων και των Ελλήνων και των Αμερικανών φοιτητών. Ακόμη, ερευνήσαμε ποιες οικογένειες λέξεων είχαν υψηλότερη ή μηδενική συχνότητα λέξεων σε καθένα ή και στα δυο σώματα κειμένων μαζί. Έπειτα, υπολογίσαμε το ποσοστό κάλυψης λεξιλογίου από την AWL σε κάθε σώμα κειμένου. Τέλος, διεξήγαμε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση στις συμφράσεις που παράχθηκαν από τους αυτόχθονες και μη της αγγλικής γλώσσας χρησιμοποιώντας τη λίστα ακαδημαϊκών λέξεων (AWL) της Coxhead. Τα αποτελέσματα που εξήγαμε από την ανάλυση του λογισμικού προγράμματος και επακόλουθη ενδελεχή εξέταση φαίνονται να διαψεύδουν την αρχική μας υπόθεση υπεροχής των αυτόχθονων ομιλητών της αγγλικής γλώσσας. Άλλωστε, ο στόχος μας από την αρχή ήταν να αποφύγουμε μια αυστηρή αντιπαράθεση ακολουθώντας το αρχικό μοντέλο της πρώτης εκδοχής της Συγκριτικής Ανάλυσης Διαγλώσσας (CIA). Γι’ αυτό, προτιμούμε τον όρο «συγκριτική μελέτη» αντί για τον όρο «αντιπαραβαλλόμενη μελέτη». Το πρόσφατα αναθεωρημένο μοντέλο της CIA είναι πιο ανεκτό και καταδικάζει ιμπεριαλιστικές απηχήσεις υπακοής σε γηγενή πρότυπα. Τα αποτελέσματά μας ενδυναμώνουν τη σημασία και αξία της χρήσης και δημιουργικότητας της ξένης γλώσσας από μαθητές/φοιτητές.


233. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Το Μυστικό Νόημα: Μία Συγκριτική Προσέγγιση Στωικών και Νεοπλατωνικών Αλληγορικών Αναγνώσεων των Ομηρικών Επών "Ιλιάς" και "Οδύσσεια"
Μετάφραση Τίτλου: The Secret Meaning: a comparative approach of Stoic & Neoplatonic allegorical readings of the Homeric Epics Ilias & Odyssey
Επιβλέπων/ουσα: ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η εργασία έχει θέμα την συγκριτική προσέγγιση της αλληγορικής ερμηνείας των Ομηρικών Επών Ιλιάς και Οδύσσεια από τους Στωϊκούς και τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους αντίστοιχα, με ενδεικτικές κειμενικές αναφορές σε έργα των Κορνούτου, Ηράκλειτου του Αλληγοριστή, Πορφύριου και Πρόκλου. Η αλληγορική ερμηνεία του πλούσιου μυθολογικού υλικού που εμπεριέχεται στα Έπη αποτελεί έναν αρχαίο τρόπο ανάγνωσης και ερμηνείας ενός «κρυμμένου» νοήματος φιλοσοφικής υφής που τα διέπει. Ο τρόπος αυτός εξυπηρέτησε επί μακρόν την προσπάθεια υπεράσπισης του Ομήρου έναντι των πολυάριθμων επικρίσεων που δέχτηκε το έργο του ανά τους αιώνες. Παράλληλα, όμως, έγινε και φορέας έκφρασης των φιλοσοφικών πτυχών που κάθε φιλόσοφος ανάλογα με τη Σχολή στην οποία ανήκει επιθυμούσε να αναδείξει. Οι Στωικοί, στα πλαίσια της θεωρίας τους για την γλώσσα και την υλοζωϊστική τους αντίληψη, δίνουν έμφαση στην ετυμολογία και την αντιμετώπιση του Ομηρικού ποιητικού λόγου ως έκφραση θεϊκή, ενώ οι Νεοπλατωνικοί - αν και συνεχίζουν να ενεδύονται τα στοιχεία αυτά και να τα εξελίσσουν- επιχειρούν να συνδέσουν τον Ομηρικό λόγο με την ενατένιση του θείου, μέσα από τα σύμβολα και τα Μυστήρια προς τα οποία αυτός ομοιάζει, προσδίδοντας έτσι μια καθαρά μεταφυσική διάσταση στην αλληγορική ερμηνεία των Επών. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται μια σύγκλιση μεταξύ φιλοσοφίας, θεολογίας και ποίησης που δίνει έμφαση στην αναγνώριση των ιδιοτήτων του Φιλοσόφου, Θεολόγου και Ποιητή στο πρόσωπο του Ομήρου. Αυτή, αν και έχει αναγνωριστεί από τους μελετητές, συνεχίζει να αποτελεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω μελλοντικές μελέτες.


234. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Μετανεωτερικές αναπαραστάσεις και το βίωμα της πόλης
Μετάφραση Τίτλου: Postmodern representations and the experience of the city
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η μελέτη των μεταμοντέρνων μυθιστορημάτων του Τζόναθαν Φράνζεν (Διορθώσεις) και της Ζέιντι Σμιθ (Στην καρδιά της πόλης). Η συγκριτική μελέτη των δύο μυθιστορημάτων που εκδόθηκαν το 2001 στις ΗΠΑ και το 2012 στην Αγγλία αντίστοιχα, αποτέλεσε τον κεντρικό πυρήνα της εργασίας. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι αφηγηματικές εκδοχές που αποκτούν οι έννοιες της μετανεωτερικότητας και του φύλου σε συνάρτηση με το βίωμα της πόλης. Αναλύθηκε, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο η μεταμοντέρνα αφήγηση προσεγγίζει την πολυδιάστατη ζωή του μετανεωτερικού υποκειμένου, όπως αυτή αναπτύσσεται στο σύγχρονο αστικό τοπίο. H δύναμη, επομένως, της γλώσσας να δρα και να επιτελεί, σχηματίζοντας και ανασχηματίζοντας το ατομικό και κοινωνικό παρόν, αποτέλεσε το κύριο διακύβευμα της συγκριτικής αυτής μελέτης. Ως εκ τούτου, δόθηκε έμφαση στην αφηγηματική διάσταση της δόμησης και της αποδόμησης της μεταμοντέρνας ταυτότητας καθώς και στην πολλαπλότητα της ερμηνείας της μεταμοντέρνας γραφής και τις έμφυλες προβληματικές με τις οποίες αυτή καταπιάνεται. Τέλος, η εξέταση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των δύο μεταμοντέρνων μυθιστορημάτων αποσκοπούσε στη διερεύνηση του κοινωνιολογικού προφίλ του αστικού χώρου καθώς και στις δυνατότητες αναμόρφωσής του μέσα από τη σύγχρονη αφηγηματολογία.


235. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Η παρουσία του παρία / του περιθωρίου στο αθηναϊκό άστυ. Μια γενεαλογία των μορφών και του χώρου
Μετάφραση Τίτλου: The presence of pariah / margin in the Athens city. A genealogy of forms and space
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

Η παρούσα διατριβή διαπραγματεύεται την παρουσία του περιθωρίου στην Αθήνα, μια μεγαλούπολη που συνεχώς αλλάζει από εποχή σε εποχή, φιλοξενώντας στους κόλπους της κάθε είδους περιθωριακή ιστορία. Στην εργασία μελετώνται τρία λογοτεχνικά έργα, ένα μυθιστόρημα, Η Βικτώρια (Δεν) Υπάρχει του Γιάννη Τσίρμπα και δυο λογοτεχνικά λευκώματα, η Ομόνοια 1980 του Γιώργου Ιωάννου και Η Πόλη στα Γόνατα του Μισέλ Φάϊς. Στα τρία αυτά έργα ξετυλίγονται στα μάτια του αναγνώστη προσωπικές ιστορίες ανθρώπων του περιθωρίου, ήχοι, μυρωδιές και χρώματα μιας πόλης που αλλάζει, ενώ ο φακός του φωτογράφου, ως άλλου flaneur στα λογοτεχνικά λευκώματα, αποτυπώνει όψεις της πόλης, τόσο διπλανές, τόσο κοντινές, αλλά συνάμα και τόσο απόμακρες και ξένες στα καθωσπρέπει περιβάλλοντα της μικροαστικής μας ζωής


236. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στον τομέα των υλικών συσκευασίας
Μετάφραση Τίτλου: Project IATE in Packaging field
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρουσιάσει την ορολογία και την χρήση αυτής, στο πεδίο των υλικών συσκευασίας και να την διαθέσει στην ελληνική γλώσσα. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διεξήχθη σε συνεργασία την μονάδα συντονισμού ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Terminology Coordination, με την υποστήριξη της διοργανικής βάσης δεδομένων ορολογίας ΙΑΤΕ και τον εννοιολογικό χάρτη του παγκόσμιου οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας WIPO. Η εργασία αυτή αναλύει την ορολογία που πηγάζει από τον τομέα συσκευασίας. Ξεκινάει με μία σύντομη περιγραφή ανάλυσης του πεδίου, επιπλέον αναφέρει τις ενώσεις των Ελλήνων κατασκευαστών στο πεδίο της συσκευασία και των υλικών. Στο τέλος της εργασίας υπάρχει ένας κατάλογος με 30 όρους στον τομέα των υλικών συσκευασίας και ειδικότερα της εύκαμπτης συσκευασίας, οι οποίοι συλλέχθηκαν από την πολύγλωσση πύλη ορολογίας του παγκόσμιου οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας ΙΑΤΕ. Οι όροι έχουν αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα. Επίσης το σχέδιο ορολογίας περιλαμβάνει την εξαγωγή 15 επιπλέον όρων μέσα από σώμα αυθεντικών κειμένων σύμφωνα με την συχνότητα εμφάνισης και αξιοπιστία τους


237. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Αναγνώσεις του Αστικού Πεδίου στην Πεζογραφία της 11ης Σεπτεμβρίου: Αστικές Εκδηλώσεις Τραύματος και Εθνικής Ταυτοτητας στο Falling Man του Don DeLillo και στο Netherland του Joseph O’Neill
Μετάφραση Τίτλου: Reading the Cityscape in Post-9/11 Fiction: Urban Manifestations of Trauma and National Identity in Don DeLillo’s Falling Man and Joseph O’Neill’s Netherland
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζει τον καθοριστικό ρόλο των αστικών αναπαραστάσεων σε έργα Αμερικάνικης πεζογραφίας σχετικά με την 11η Σεπτεμβρίου, και πιο συγκεκριμένα στο Falling Man (2007) του Αμερικανού συγγραφέα Don DeLillo και στο Netherland (2008) του Ιρλανδικής και Τουρκικής καταγωγής συγγραφέα Joseph O’Neill. Αναμφίβολα, τα αστικά πεδία βρίσκονταν πάντα στο προσκήνιο των λογοτεχνικών αφηγήσεων, όχι μονο ως το απαραίτητο σκηνικό για την εξέλιξη μιας ιστορίας, αλλά και ως στοιχεία που παράγουν και προωθούν τα ίδια τα νοήματά της. Έχοντας ως βάση την ιδεά της κειμενικής δύναμης του αστικού πεδίου, η παρούσα εργασία εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο η πόλη της Νέας Υόρκης καταγράφεται σε δύο μυθιστορήματα για την 11η Σεπτεμβρίου, με σκοπό να τονιστεί η σημασία του αστικού πεδίου για την έκφραση του τραύματος και της έννοιας του «ανήκειν,» καθώς και την ικανότητα του αστικού πεδίου να φιλοξενεί ενθικές, φυλετικές, και πολιτισμικές εντάσεις σε εναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αλλαγή και ολοένα αυξανόμενη αλληλεξάρτηση. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο Falling Man και μελετά τους τρόπους με τους οπόιους η «αστική» ανάγνωση του συγκεκριμένου μυθιστορήματος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια πιο χειροπιαστή κατανόηση των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο Netherland, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η πόλη της Νέας Υόρκης μπορεί να μεταμορφωθεί σε μία αφήγηση που δίνει βάση στην ποικιλομορφία και τον πολυ-πολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης. Γενικότερα, η παρούσα διατριβή στοχεύει στο να φέρει κοντά τα δύο έργα ξεκινώντας ένα διάλογο σχετικά με το ρόλο της πεζογραφίας στην κρίσιμη διαδικασία της επαναδιαπραγμάτευσης της ατομικής και συλλογικής εθνικής ταυτότητας, αναγνωρίζοντας τον υβριδικό της χαρακτήρα.


238. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Η πόλη των Αθηνών στη λογοτεχνία της κρίσης
Μετάφραση Τίτλου: The city of Athens in the literature of crisis
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Η πόλη των Αθηνών στη Λογοτεχνία της κρίσης» διερευνά το θέμα της κρίσης στα λογοτεχνικά δρώμενα και κυρίως τη λογοτεχνική παρουσία της πόλης. Η εργασία κινείται στο πεδίο της συγκριτικής γραμματολογίας και ανοίγει το θέμα της λογοτεχνίας της κρίσης στην κατεύθυνση της συγχρονίας και συγκεκριμένα σε λογοτεχνικά κείμενα στα οποία η πόλη πρωταγωνιστεί όπως στα βιβλία Φακός στο στόμα του Χ. Χρυσόπουλου, Η Βικτώρια δεν υπάρχει του Γ.Τσίρμπα, Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί του Ν.Μάντη και Η άκρα ταπείνωση της Ρέας Γαλανάκη. Άξονας της διερεύνησής της εργασίας είναι το ερώτημα κατά πόσον η θεματική της κρίσης συνιστά γραμματολογική κατηγορία και εάν ναι, πώς ένας τέτοιος ορισμός σχετίζεται με την πρωταγωνιστική παρουσία του άστεως, και εν προκειμένου της Αθήνας. Υπό το παραπάνω πρίσμα, η διπλωματική εργασία διατρέχει τη μεταπολιτευτική πεζογραφία, καθώς η λογοτεχνία διέβλεψε πολύ πρώιμα τα στοιχεία που οδηγούσαν σε κρίση τη μεταπολιτευτική ελληνική κοινωνία, εξετάζοντας και παράλληλα συγκροτώντας μία γενεαλογία της λογοτεχνίας της κρίσης, όσον αφορά την πεζογραφική παραγωγή. Το καίριο ζητούμενο είναι το καινούριο στοιχείο που φέρνει η λογοτεχνία της κρίσης, η τομή που θέλει να προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία και η αλλαγή στο αστικό τοπίο, με σημείο αναφοράς την πόλη της Αθήνας.


239. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Διεθνείς οργανισμοί και εκπαίδευση: Μελέτη της περίπτωσης της UNESCO και της UNISEF. Σημειωτική Ανάλυση
Μετάφραση Τίτλου: International organizations and education. Study case of UNESCO and UNICEF. Semiotic analysis
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σκοπός της διπλωματικής ήταν να φανούν οι στόχοι της εκπαίδευσης όπως προωθούνται από τους διεθνείς οργανισμούς και ο τρόπος με τον οποίο τους παρουσιάζουν οι τελευταίοι μέσα από τις διαφημίσεις τους. Για τον σκοπό αυτό αναλύθηκαν σημειωτικά δύο διαφημιστικά βίντεο των διεθνών οργανισμών UNESCO και UNICEF για την εκπαίδευση, ώστε να γίνει φανερός ο τρόπος άρθρωσης των δομών σημασίας σε γλώσσα και εικόνα. Αρχικά στην εργασία παρουσιάστηκαν οι γενικοί σκοποί της εκπαίδευσης και πώς αναπροσαρμόζονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Έγινε αναφορά στους διεθνείς οργανισμούς και τη σχέση τους με την εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε εν συντομία η ρητορική της διαφήμισης και η σημειωτική μέθοδος, που υιοθετήθηκε για την ανάλυση των διαφημίσεων. Έπειτα παρουσιάστηκε η σημειωτική ανάλυση των διαφημίσεων των δύο διεθνών οργανισμών στο εικονικό, γραπτό και προφορικό τους κείμενο, η εξαγωγή συμπερασμάτων από την ανάλυση της κάθε διαφήμισης και η σύγκριση των συμπερασμάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα γενικά συμπεράσματα, τα οποία αφορούν στα συγκριτικά δεδομένα ανάλυσης των τριών ειδών κειμένων (εικόνα, προφορική γλώσσα, γραπτή γλώσσα) με τους εκπαιδευτικούς στόχους των διεθνών οργανισμών, προκειμένου να αναδυθεί το είδος της σχέσης τους, ενώ αναφέρεται και ο τρόπος πειθούς των δύο βίντεο.


240. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Σημειωτική ανάλυση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β, αρ. φύλλου 304/13-03-03
Μετάφραση Τίτλου: Semiotic analysis of the cross-curricular comprehensive framework for preschool education (Government’s Gazette Vol. B, No. 304 / 13-03-03)
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σκοπός της εργασίας ήταν η σημειωτική ανάλυση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, αρ. φύλλου 304/13-3-03) προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το περιεχόμενο του ΔΕΠΠΣ σε επίπεδο δομημένων σημασιολογικών συνόλων (κωδίκων) σχετίζεται με τους στόχους της προσχολικής αγωγής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απώτερος στόχος ήταν να προσδιορίσουμε τα ευρύτερα ιδεολογικά στρώματα που ενυπάρχουν μέσα στο ανωτέρω Φ.Ε.Κ. μέσω μιας συστηματικής σημειωτικής μεθοδολογίας ανάλυσης κειμένων. Αρχικά μελετήσαμε τις βασικές αρχές της Σημειολογίας ή Σημειωτικής, ενός νέου κλάδου που μελετά τα φαινόμενα σημασίας. Έπειτα εστιάσαμε στο μοντέλο σημασιολογικής ανάλυσης κειμένων που στηρίζεται στη θεωρία της δομικής σημαντικής του Α.Greimas, ο οποίος υπήρξε ο πιο διακεκριμένος μεταξύ των Γάλλων σημειωτιστών. Με βάση αυτό το μοντέλο ομαδοποιήσαμε τις λέξεις του ΔΕΠΠΣ οι οποίες είχαν κοινό σημασιολογικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε ανάλυση των κωδίκων και πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύσαμε τις σχέσεις και τις αρθρώσεις των κωδίκων μεταξύ τους. Τέλος, συγκρίναμε τα αποτελέσματα της σημειωτικής ανάλυσης του ΦΕΚ με τις βασικές αρχές της προσχολικής αγωγής όπως αυτές αποτυπώνονται στο νόμο 1566/1986.


241. Ονοματεπώνυμο: LUKIANENKO MARYNA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Investigating the effects of processing instruction on the acquisition of Russian aspect by Greek learners
Μετάφραση Τίτλου: Διερεύνηση των επιπτώσεων της Διδασκαλίας Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας στην απόκτηση του ποιού ενέργειας στα Ρώσικα από Έλληνες σπουδαστές
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της προσέγγισης Διδασκαλία Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΔΒΓΕ) (Processing instruction), που στηρίζεται στο γλωσσικό εισαγόμενο, σε σύγκριση με Παραδοσιακή Διδασκαλία (ΠΔ) γραμματικής που στηρίζεται στο γλωσσικό εξερχόμενο στην εκμάθηση του ποιού ενέργειας (συνοπτικό/μη συνοπτικό) στο παρελθόν στα ρωσικά. Συμμετείχαν 22 Έλληνες σπουδαστές της ρωσικής γλώσσας σε κέντρο ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. Οι σπουδαστές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: μια ομάδα ΔΒΓΕ και μια ομάδα ΠΔ. Και στις δύο ομάδες έγινε ρητή διδασκαλία του ποιού ενέργειας στα ρωσικά, αλλά η ομάδα ΔΒΓΕ έλαβε πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές επεξεργασίας γλωσσικής μορφής καθώς και μια σειρά δραστηριοτήτων Δομημένου Γλωσσικού Εισαγόμενου ενώ η ομάδα ΠΔ διδάχτηκε με τεχνικές βασισμένες στην παραγωγή λόγου. Η αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων ελέγχθηκε με 3 δοκιμασίες κατανόησης και παραγωγής που δόθηκαν στους συμμετέχοντες: (α) πριν τη διδασκαλία, (β) αμέσως μετά τη διδασκαλία και (γ) έναν μήνα αργότερα. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε βελτίωση στη χρήση και κατανόηση του ποιού ενέργειας στα ρωσικά και για τις δύο ομάδες, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.


242. Ονοματεπώνυμο: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-NANETTE
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο μεταφραστής και το XLIFF: Πού έγκειται η σημασία του;
Μετάφραση Τίτλου: XLIFF and the Translator: Why Does It Matter?
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η σχολιασμένη μετάφραση ενός πρωτότυπου κειμένου με μεταφραστικό ενδιαφέρον από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Επιλέχθηκε ένα απόσπασμα από ακαδημαϊκό άρθρο που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό και αναλύει το πρότυπο XLIFF (XML Localisation Interchange File Format). Το συγκεκριμένο πρότυπο χρησιμοποιείται στα εργαλεία μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAT tools) και υποστηρίζει εργασίες μετάφρασης και επιχώριας προσαρμογής. Οι κυριότερες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία ήταν η έλλειψη σχετικού υλικού στα ελληνικά, η ύπαρξη πολλών διαφορετικών αποδόσεων στα ελληνικά για κάποιους όρους και η ισπανική καταγωγή των συγγραφέων. Η ορολογία του κειμένου προέρχεται από τα πεδία της μετάφρασης και της πληροφορικής και αρκετοί όροι δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη στα ελληνικά. Έγινε αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια της εργασίας και περιγραφή της επίλυσης των κυριότερων μεταφραστικών δυσκολιών.


243. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνική πρόσληψη του τραύματος που προκάλεσαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη: συγκριτική ανάλυση των έργων Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά και Ο Απρόθυμος
Μετάφραση Τίτλου: American and European literary responses to the 9/11 trauma: a comparative analysis of Extremely Loud and Incredibly Close and The Reluctant Fundamentalist.
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι διαφορετικοί τρόποι λογοτεχνικής πρόσληψης του τραύματος που επέφεραν τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Έχοντας ως έργα αναφοράς το Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά του Τζόναθαν Σάφραν Φόερ και το Ο Απρόθυμος Φονταμενταλιστής του Μοσίν Χαμίντ, επιχειρείται συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στην πολιτισμική νοηματοδότηση της 11ης Σεπτεμβρίου από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους λογοτέχνες αντίστοιχα. Η μεθοδολογική υποστήριξη της εργασίας βασίζεται σε θεωρίες που αφορούν στην πολιτισμική μνήμη, τον δημόσιο λόγο και τη ψυχογεωγραφία, με απώτερο σκοπό να εκτιμηθεί η εξέλιξη της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην αμερικανική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία με την εγκαινίαση του Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας.


244. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΙΒΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Το στερεότυπο της Ανατολής μέσα από την εικονολογία: οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις της Αιγύπτου και του Πακιστάν μέσα από τα έργα των Alaa Al-Aswany και Tariq Ali
Μετάφραση Τίτλου: The stereotype of the Orient through literary imagology: the cultural representations the Egypt and Pakistan through the works of Alaa Al – Aswany and Tariq Ali
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η παρούσα διατριβή εξετάζει το στερεότυπο της «Ανατολής» μέσα από τα έργα των Alaa Al – Aswany και Tariq Ali. Σκοπός μας ήταν να αναδειχθούν οι δομές των στερεοτύπων που διέπουν τις πολιτισμικές παραστάσεις ενός εκάστοτε συνόλου. Εξετάσαμε τους τρόπους με τους οποίους αναπαρίσταται η πολιτισμική ταυτότητα και χρησιμοποιήσαμε τα μεθοδολογικά εργαλεία του συγκριτολογικού κλάδου της λογοτεχνικής εικονολογίας για να μελετήσουμε πώς απεικονίζεται η ταυτότητα των ηρώων μέσα από την αφηγηματική δομή των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο διατρέξαμε τις ιστορικές, πολιτισμικές, ανθρωπολογικές και κοινωνικές συνιστώσες της ταυτότητας και επιχειρήσαμε να εκθέσουμε πως μέσα από τις διεργασίες αφομοίωσής τους και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής, δομείται ή/και αποδομείται το πολιτισμικό στερεότυπο. Διαπιστώσαμε ότι οι σταθερές στερεοτυπικές δομές της πολιτισμικής αντίληψης μπορούν να επανακαθορισθούν και να εκτεθούν σε νέους κανόνες, εμπειρίες και αξιολογήσεις και έτσι να εγείρουν νέες ερμηνείες των φαινομένων και των θεωριών.


245. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΟΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο τρόμος μέσα στον τρόμο: η επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης στη Λογοτεχνία μέσα από την αφήγηση του Καλόγερου του Matthew Lewis και Justine του Μαρκήσιου Ντε Σαντ
Μετάφραση Τίτλου: The terror within the “Terror”: The influence of the French Revolution on literature, through the narratives of Matthew Lewis’ The Monk and Marquis De Sade’s Justine
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

Μέσα από τη σύγκριση δύο λογοτεχνικών έργων του 18ου αιώνα, τη Ζυστίν του Μαρκήσιου Ντε Σαντ (1971) και τον Καλόγερο του Matthew Lewis, επιχειρούμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλική Επανάσταση και πιο συγκεκριμένα η «Βασιλεία του Τρόμου» του Μαξιμιλιανού Ροβεσπιέρου, επηρέασε τη λογοτεχνική παραγωγή σε Αγγλία και Γαλλία. Η έντονη κοινωνική ανησυχία και η πολιτική αναταραχή της εποχής συνδέονται με την άνοδο της γοτθικής λογοτεχνίας κατά την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο τα δύο έργα αντικατοπτρίζουν το επαναστατικό κλίμα της εποχής. Η εξέταση των δύο έργων και η ανάπτυξη της εργασίας βασίζονται σε ορισμένους κοινούς άξονες, όπως τον τρόμο, το λιμπερτινισμό, και τον αντι-καθολικισμό. Γίνεται επίσης αναφορά στη φιλοσοφία περί Φύσης, η οποία αναπτύσσεται λεπτομερώς στη Ζυστίν και στο υπερφυσικό στοιχείο, το οποίο συναντάμε στην αφήγηση του Lewis.


246. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο τρόμος μέσα στον «Τρόμο»: Η επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης στη λογοτεχνία, μέσα από την αφήγηση του Καλόγερου του Matthew Lewis και της Ζυστίν του Μαρκήσιου Ντε Σαντ
Μετάφραση Τίτλου: The terror within the “Terror”: The influence of the French Revolution on literature, through the narratives of Matthew Lewis’ The Monk and Marquis De Sade’s Justine
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

Μέσα από τη σύγκριση δύο λογοτεχνικών έργων του 18ου αιώνα, τη Ζυστίν του Μαρκήσιου Ντε Σαντ (1971) και τον Καλόγερο του Matthew Lewis, επιχειρούμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλική Επανάσταση και πιο συγκεκριμένα η «Βασιλεία του Τρόμου» του Μαξιμιλιανού Ροβεσπιέρου, επηρέασε τη λογοτεχνική παραγωγή σε Αγγλία και Γαλλία. Η έντονη κοινωνική ανησυχία και η πολιτική αναταραχή της εποχής συνδέονται με την άνοδο της γοτθικής λογοτεχνίας κατά την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο τα δύο έργα αντικατοπτρίζουν το επαναστατικό κλίμα της εποχής. Η εξέταση των δύο έργων και η ανάπτυξη της εργασίας βασίζονται σε ορισμένους κοινούς άξονες, όπως τον τρόμο, το λιμπερτινισμό, και τον αντι-καθολικισμό. Γίνεται επίσης αναφορά στη φιλοσοφία περί Φύσης, η οποία αναπτύσσεται λεπτομερώς στη Ζυστίν και στο υπερφυσικό στοιχείο, το οποίο συναντάμε στην αφήγηση του Lewis.


247. Ονοματεπώνυμο: ΝΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Το αισθητικό Υψηλό και οι ονειρικές κατασκευές στον William Wordsworth και τον Διονύσιο Σολωμό
Μετάφραση Τίτλου: The aesthetic Sublime and dream devices in William Wordsworth and Dionysios Solomos
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του Υψηλού σε έργα των William Wordsworth και Διονύσιου Σολωμού. Ειδικότερα, μελετάται η σχέση του αισθητικού Υψηλού με το Εγώ και τη φύση και επιχειρείται η σύνδεσή του με τα εξωτερικά ερεθίσματα που συνιστούν το τρομερό Υψηλό. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο Εγώ, τη φύση και το Υψηλό και ακολούθως οι τρόποι με τους οποίους η διάνοια απελευθερώνεται από την πραγματιστική αντίληψη και λαμβάνει χώρα η συνειδητοποίηση όλων των πτυχών του ατόμου και του κόσμου, ιδίως δε των σκοτεινών. Γίνεται επίσης αναφορά στη θρησκευτικότητα από την οποία διαπνέονται τα υπό εξέταση έργα και η οποία συνυφαίνεται με τις αισθήσεις του Υψηλού, όπως και στη φαντασία, η οποία δρα ως καταλύτης στις διεργασίες που οδηγούν σε αυτό. Επιπλέον, μελετώνται τα όνειρα ή/και οράματα ως κατασκευές που, μέσω των διαφορετικών λειτουργιών τους, υπηρετούν το Υψηλό και συμβάλλουν στην πραγμάτωσή του.


248. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΜΒΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο Καβάφης και ο Σεφέρης ως world poets. Η παρουσία της καβαφικής και σεφερικής ποίησης σε αγγλόφωνες ανθολογίες της world literature
Μετάφραση Τίτλου: Cavafy and Seferis as world poets. Cavafy’s and Seferis’ poetry in anglophone anthologies of world literature
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

Η διπλωματική εργασία επιδιώκει να επαληθεύσει ή όχι αφενός ότι ο Κ. Π. Καβάφης και ο Γιώργος Σεφέρης είναι δύο από τους κατεξοχήν νεοέλληνες world poets, αφετέρου τη γενική παραδοχή ότι η απήχηση του καβαφικού έργου στον αγγλόφωνο χώρο είναι ευρύτερη και επιδεικνύει μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Πρωτογενές υλικό της έρευνας αποτελούν εννέα αγλλόφωνες ανθολογίες της world literature και της world poetry, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 1990 και εξής. Η εργασία δομείται σε δύο κύριες ενότητες. Στην αρχική ενότητα επιχειρείται μια κατά το δυνατόν κατατοπιστική παρουσίαση της world literature ως θεωρητικού κλάδου, ξεκινώντας από τις απόπειρες προσδιορισμού του αντικειμένου της. Η προβληματική της αντιπροσώπευσης στο πλαίσιο της world literature συζητείται με σημεία αναφοράς την αλληλεπίδρασή της με την πολιτικο-οικονομική πραγματικότητα και τις ανισότητες κέντρου-περιφέρειας, τη σχέση της με την παγκοσμιοποίηση, καθώς και τη συγκρότηση του κανόνα και των ανθολογιών της world literature, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητά της ως λογοτεχνίας σε μετάφραση. Τέλος, γίνεται αναφορά στις νέες προϋποθέσεις που τίθενται για την ανάγνωση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο της world literature. Στην επόμενη ενότητα, μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις εννέα ανθολογίες και με βάση την προαναφερθείσα έρευνα, εξετάζεται συγκριτικά η πρόσληψη του Καβάφη και του Σεφέρη από το αγγλόφωνο αναγνωστικό κοινό. Η εξέταση του θέματος κινείται σε τρεις άξονες, μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται τα κοινά χαρακτηριστικά και οι αποκλίσεις των δύο ποιητών, που φαίνεται να δικαιολογούν την πρωτοκαθεδρία του Καβάφη στο πεδίο της world literature. Συγκεκριμένα, προσεγγίζεται, στην ιστορική του προοπτική, ο τρόπος με τον οποίο ο Καβάφης και ο Σεφέρης έγιναν γνωστοί στο εξωτερικό και συζητείται η επίδραση της ομοερωτικής καβαφικής ποίησης και το εκτόπισμα ενός βραβείου Νόμπελ στο δίπολο αυτόφωτης-ετερόφωτης απήχησης των λογοτεχνικών έργων. Στη συνέχεια εξετάζεται το κοινό ενδιαφέρον του Καβάφη και του Σεφέρη για τη μυθολογία και την ιστορία και ο τρόπος με τον οποίο αυτό αποτυπώνεται και διαμορφώνει την ποίησή τους, με την τοποθέτηση των δύο ποιητών στο δίπολο μικροϊστορίας-επίσημης ιστορίας. Τέλος, με δεδομένη την κοσμοπολίτικη ταυτότητα των δύο ποιητών, εξετάζεται ο βαθμός ιθαγένειας του ποιητικού τους έργου, καταλήγοντας στις έννοιες του κράματος και μιας περισσότερο αμιγούς ελληνικότητας για την καβαφική και σεφερική ποίηση αντιστοίχως.


249. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Σεξουαλικότητα και πόλεμος ως νεοτερικές εκφάνσεις στα μυθιστορήματα Mrs Dalloway και Lady Chatterley's Lover
Μετάφραση Τίτλου: Sexuality and war as manifestations of modernity in Mrs Dalloway and Lady Chatterley's Lover
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η σεξουαλικότητα και ο πόλεμος διαμόρφωσαν το πνεύμα του μοντερνισμού μελετώντας κείμενα διαφορετικού ύφους και τεχνικής γραφής. Μελετήσαμε αρχικά τη σχέση του μοντερνισμού με την ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητας και το πώς αυτή αποτυπώνεται σε μοντερνιστικά μυθιστορήματα, δίνοντας έμφαση στον τρόπο γραφής και αφήγησης. Επίσης, παρουσιάσαμε στοιχεία θεωρίας σχετικά με τις τεχνικές αναπαράστασης της συνείδησης στο μυθιστόρημα, όπως τα συστηματοποιούν η Dorrit Cohn και η Μαρία Κακαβούλια. Στη συνέχεια, μελετήσαμε το διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης της σεξουαλικότητας στα δύο μυθιστορήματα, με παράθεση αποσπασμάτων και σχολιασμό των αφηγηματικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Ακόμη ασχοληθήκαμε αναλυτικά με τη θέση που κατέχει στα μυθιστορήματα αυτά ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Τέλος, παρουσιάσαμε συγκριτικά τα στοιχεία ομοιότητας και διαφοράς των μυθιστορημάτων ως προς τη μορφή της αφήγησης όσο και ως προς τις επιμέρους θεματικές τους.


250. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΝΤΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/4/2017
Τίτλος Εργασίας: CLIL in art: Materials Design and implementation
Μετάφραση Τίτλου: CLIL και τέχνη: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Ο σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει το σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδακτική προσέγγιση CLIL. Η έρευνα εξέτασε την επίδραση της εικαστικής αγωγής σε συνδυασμό με τα Αγγλικά στους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, εξερεύνησε τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας της εκαστικής αγωγής μέσω της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα όσον αφορά α) στις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών στα Αγγλικά, β) στις γνώσεις που αποκόμισαν σχετικά με τα εικαστικά, και γ) στην διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους. Οι συμμετέχοντες ήταν 4 μαθητές της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα (11-14 χρονών) στην Ελλάδα, την ακαδημαική χρονιά 2015-16. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν οφέλη ενθαρρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο περαιτέρω ποσοτική έρευνα μεγάλης κλίμακας.


251. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Στις δύο όχθες του τρόμου: Άνθρωπος σε Πτώση του Don DeLillo και Τα χελιδόνια της Καμπούλ του Yasmina Khadr
Μετάφραση Τίτλου: On both banks of terror: Don DeLillo’s Falling Man and Yasmina Khadra’s The Swallows of Kabul
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετά τη διαφαινόμενη ανάδυση ενός νέου λογοτεχνικού ρεαλισμού στη σύγχρονη εποχή της φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας, μέσα από το έργο δύο πολιτισμικά ανομοιογενών συγγραφέων – του αμερικανού Don DeLillo και του εκδοθέντος μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11η Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη έργου του, Άνθρωπος σε Πτώση (2007, αγγλική έκδοση), και του γαλλόφωνου αλγερινού συγγραφέα Yasmina Khadra και του πρώτου έργου του στη θεματική της τρομοκρατίας στις χώρες της Μέσης Ανατολής, Τα Χελιδόνια της Καμπούλ (2004, ελληνική έκδοση). Η διατριβή εστιάζει, μέσα από την ανάλυση των κοινών στα δύο έργα μοτίβων του μάρτυρα – με την τριπλή σημασία του θύματος, του ομολογητή της πίστεως/θύτη και του θεατή/αφηγητή/αναγνώστη – και του αποξενωμένου επικοινωνιακά σχήματος των κεντρικών χαρακτήρων, στον τρόπο με τον οποίο οι δύο συγγραφείς καθιστούν οικεία και άρα διαχειρίσιμη τη νέα πραγματικότητα της συνεχώς επαπειλούμενης βίας και απώλειας στο σύγχρονο κόσμο, ανανεώνοντας συγχρόνως τις τεχνικές της αφήγησης και επενδύοντας ξανά τη λογοτεχνία με ένα ηθικό πρόταγμα.


252. Ονοματεπώνυμο: ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Περιστασιακή και Σκόπιμη κατάκτηση λεξιλογίου με αξιοποίηση παραμυθιού: μελέτη περίπτωσης για μικρούς μαθητές
Μετάφραση Τίτλου: Incidental and intentional vocabulary acquisition through storytelling: A case study of young learners
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της υιοθέτησης τόσο έμμεσων όσο και άμεσων στρατηγικών στη διδασκαλία του λεξιλογίου αγγλικών (στα πλαίσια της διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα) για μαθητές του δημοτικού, μέσα από το φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον της αφήγησης ιστοριών. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό υλικό ένα λογοτεχνικό βιβλίο διαβαθμισμένης δυσκολίας από το οποίο επιλέχθηκαν 40 λεξιλογικά στοιχεία-στόχοι: 20 διδάχθηκαν άμεσα και 20 έμμεσα, αναλογικά κατανεμημένα ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας και το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκαν. Μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας, τα παιδιά κλήθηκαν να ανακαλέσουν αυτά τα λεξιλογικά στοιχεία προφορικά. Οι απαντήσεις τους εξετάστηκαν προσεκτικά σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας και τα ειδικά χαρακτηριστικά των λεξιλογικών στοιχείων, σε μια προσπάθεια να ρίξoυν φως στους παράγοντες που πραγματικά επηρεάζουν την εκμάθηση λεξιλογίου. Τα συλλεχθέντα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας λογισμικό SPSS. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρόλο που τα αποτελέσματα έδειξαν ένα ελαφρώς υψηλότερο λεξιλογικό κέρδος στα στοιχεία που διδάχτηκαν άμεσα, ο παράγοντας ‘άμεση/έμμεση διδασκαλία’ έπαιξε σημαντικό ρόλο μόνο στην ανάκληση των λέξεων που ανήκουν στο επίπεδο Α1. Η συζήτηση των ευρημάτων στηρίζεται σε μια ποικιλία θεωρητικών απόψεων και προτείνει πιθανές κατευθύνσεις για αποτελεσματική εκμάθηση λεξιλογίου


253. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στον τομέα των υλικών συσκευασίας
Μετάφραση Τίτλου: IATE terminology project on packaging materials
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Το σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας για την απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μετάφρασης του Α.Π.Θ. και είχε ως στόχο την εύρεση όρων και εννοιών που αφορούν τον τομέα των υλικών συσκευασίας (πεδίο) και συγκεκριμένα της εύκαμπτης συσκευασίας (υποπεδίο). Ειδικότερα, το σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ αποτελείται από 50 όρους συσκευασίας, καταγεγραμμένους σε λογιστικό φύλλο excel, και τη θεωρητική παρουσίαση της αποδελτίωσής τους. Τα πεδία που περιλαμβάνονται στο λογιστικό φύλλο excel αφορούν το ζεύγος γλωσσών αγγλικά-ελληνικά και είναι τα εξής: όρος, πηγή όρου, ορισμός, πηγή ορισμού, συγκείμενο, πηγή συγκειμένου, σχέση όρου με τους υπόλοιπους και (τυχόν) παρατηρήσεις. Το σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Termcoord και βασίστηκε στον εννοιολογικό χάρτη της βάσης δεδομένων ορολογίας WIPO PEARL, ο οποίος αφορά τα υλικά συσκευασίας. Συγκεκριμένα, στη θεωρητική παρουσίαση δίνονται πληροφορίες για το πεδίο και το υποπεδίο, καθώς και τα έργα αναφοράς, τα λεξικά και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Επιπλέον, σημειώνονται οι βασικοί όροι του πεδίου και οι μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες αναπαριστώνται με τη βοήθεια γραφημάτων. Στη συνέχεια, περιγράφονται η ερευνητική διαδικασία και οι δυσκολίες που προέκυψαν, ενώ παρατίθενται τα λογιστικά φύλλα του excel και δείγμα από το σώμα αυθεντικών κειμένων που χρησιμοποιήθηκε.


254. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά Απόσπασμα από το άρθρο «The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation into Greek. Abstract of the article “The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία γίνεται σχολιασμένη μετάφραση ενός αποσπάσματος του άρθρου «Refugee Surge in Europe: Economic Challenges» (Εισροή προσφύγων στην Ευρώπη: Οικονομικές Προκλήσεις), και πιο συγκεκριμένα της ενότητας με τίτλο «Labor market impact and absorption of immigrants» (Επίδραση και απορρόφηση των μεταναστών στην αγορά εργασίας).Tο άρθρο αναλύει, κατά κύριο λόγο από οικονομική σκοπιά, την εισροή των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως περιλαμβάνει οικονομική ορολογία καθώς επίσης και ορολογία σχετική με τη μετανάστευση. Eκτός της μετάφρασης του κειμένου, παρατίθεται και ένα αναλυτικό γλωσσάρι όρων όπου εμφανίζονται όλοι οι όροι που αποδελτιώθηκαν στο κείμενο με αλφαβητική σειρά με βάση τη γλώσσα-πηγή, καθώς και η τεκμιρίωση αυτών. Αναλυτικά καταγράφονται επίσης τα μέσα της μεταφραστικής έρευνας καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη μετάφραση του κειμένου


255. Ονοματεπώνυμο: ΧΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση του κειμένου: Κατευθυντήριες γραμμές εκτέλεσης των ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας στο πλαίσιο της παράγωγης και της διάθεσης στην αγορά γάλακτος που προορίζεται για θερμική επεξεργασία και
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text: Guidelines for the execution of controls to ensure food safety during the production and placing on the market of milk intended for heat treatment and processing
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT > EL

Σκοπός της διπλωματικής διατριβής ήταν η σχολιασμένη μετάφραση του ενός μέρους του ΦΕΚ της Ιταλικής Κυβερνήσεως με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές εκτέλεσης των ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας στο πλαίσιο της παράγωγης και της διάθεσης στην αγορά γάλακτος που προορίζεται για θερμική επεξεργασία και μεταποίηση». Εξετάσαμε την ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους τα κείμενα. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά ένα μέρος των όρων του κειμένου, με τους ορισμούς τους και της πηγές αυτών. Επίσης αναφερθήκαμε αναλυτικά στις μεταφραστικές δυσκολίες που συναντήσαμε στο κείμενο σε ορολογικό, πραγματολογικό, μορφολογικό και υφολογικό επίπεδο. Ακόμη, παρουσιάσαμε τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιήσαμε για την εξεύρεση των ορισμών των όρων. Και τέλος ασχοληθήκαμε με την χρησιμότητα του κειμένου αυτού, το κοινό για το οποίο προορίζεται και τον λόγο που το μεταφράσαμε.


256. Ονοματεπώνυμο: NAIRAT ABDELARHAM
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Terrorized Lives in Malala Yousafzai's "I am Malala" and Yiassmina Kahadra's "The Swallows of Kabul"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


257. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Τρομοκρατία στα δυστοπικά νεανικά μυθιστορήματα των Cory Doctorow, Little Brother (2008) και Sam Mills, Blackout (2010)
Μετάφραση Τίτλου: Terrorism in Young Adult Dystopian Novels: Cory Doctorow’s Little Brother (2008) and Sam Mills’s Blackout (2010)
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Μέσα από την εργασία αυτή, επιχειρούμε να συσχετίσουμε τον κόσμο της Αγγλόφωνης δυστοπικής νεανικής λογοτεχνίας με την προσέγγιση του φαινομένου της τρομοκρατίας στον 21ο αιώνα, θέτοντας ως ορόσημο τις επιθέσεις της 9/11 στην Αμερική. Ταραγμένος και ασταθής, ο εφηβικός κόσμος συγκρούεται στα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα με εξίσου ταραγμένους και βίαιους κόσμους. Μέσα από την εργασία αυτή και με τη βοήθεια συγκριτολογικών εργαλείων θα εξερευνήσουμε το Blackout (2010) της Βρετανίδας Sam Mills και το Little Brother (2008) του Καναδού Cory Doctorow, με σκοπό τη σκιαγράφηση της υποκειμενικότητας και της ατομικής δράσης των χαρακτήρων, της δόμησής τους σε σχέση με την τρομοκρατία, καθώς και της προσέγγισης των πολιτικών ζητημάτων της βίας, του κρατικού ελέγχου, των πολιτικών ελευθεριών και της κοινωνικής ευθύνης για την μάχη κατά του φόβου και της ρητορικής που τον ενδυναμώνει. Για το λόγο αυτό, ανατρέχουμε παράλληλα με τα δυστοπικά στοιχεία των δυτικών κοινωνιών των μυθιστορημάτων – αμερικανική και βρετανική – στην πρόσφατη πολιτική πραγματικότητα. Στόχος μας είναι να μελετήσουμε εάν οι αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας μέσα από τη δυστοπική κριτική γραφή μπορούν να γίνουν αντικείμενο πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής επεξεργασίας για την υπέρβαση του φόβου και της βίας.


258. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΦΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνία της πόλης και λογοτεχνία της μνήμης: Η "Χαμένη Άνοιξη" του Σ. Τσίρκα και "Η Άκρα Ταπείνωση" της Ρ. Γαλανάκη, Η Αθήνα σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους
Μετάφραση Τίτλου: City literature and memory literature: Lost Spring by S. Tsirkas and The Ultimate Humiliation by R. Galanaki, the city of Athens in challenging historical eras.
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων και των αλληλοπροσδιορισμών της «λογοτεχνίας της πόλης» με τη «λογοτεχνία της μνήμης» μέσα από τη συγκριτική μελέτη της Χαμένης Άνοιξης (1976) του Σ. Τσίρκα και της Άκρας Ταπείνωσης (2015) της Ρ. Γαλανάκη. Η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου σχετικά με τις μορφές της μνήμης και τις σχέσεις μνήμης και τόπου ανέδειξε τη σύνδεση της λογοτεχνίας με την πόλη, τον κατεξοχήν τόπο στη λογοτεχνία, και με τη μνήμη. Στη συνέχεια, η εξέταση των τρόπων αναπαράστασης της πόλης και της μνήμης από την αφήγηση στους άξονες της οπτικής γωνίας, του χρόνου και του χώρου στα δύο έργα αποτέλεσε τη βάση για τη σύγκριση, η οποία εστίασε στους κοινούς «τόπους μνήμης» των δύο μυθιστορημάτων και στον διάλογο των γενεών. Τέλος, η ερμηνεία των αποκλίσεων, που διαπιστώθηκαν, ανέδειξε τις δυνατότητες της «λογοτεχνίας της πόλης» να αναπαριστά τη διαδικασία όχι μόνο της ανάμνησης αλλά και της διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης.


259. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Όταν οι κόσμοι συγκρούονται: Οντολογία και μεταμυθοπλασία στα έργα του Stephen King "To τραγούδι της Σουζάνας και ο Μαύρος Πύργος"
Μετάφραση Τίτλου: When worlds collide: Ontology and metafiction in Stephen King’s The Dark Tower Series
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή

H ερευνητική εργασία εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία στα έργα του Στίβεν Κινγκ, Το Τραγούδι της Σουζάνας (2004) και Ο Μαύρος Πύργος (2004). Ένας από τους στόχους της είναι να εξερευνήσει τον διπλό ρόλο του Κινγκ ως συγγραφέα και ως χαρακτήρα στα δυο αυτά μυθιστορήματα και τις επιπτώσεις της συγγραφικής του πρακτικής στην υπόσταση των χαρακτήρων και στο συνολικό οικοδόμημα του κειμένου. Σε αυτή την διατριβή, η ενσωμάτωση του συγγραφέα στην ιστορία θεωρείται ως μια απόπειρα αποσύνδεσής του από τη δημιουργία του κειμένου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον ρόλο που παίζουν οι χαρακτήρες σε αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι να αποκαλύψει την ρευστότητα που χαρακτηρίζει την έννοια της μυθοπλαστικής πραγματικότητας, αλλά και την πληθώρα αφηγηματικών κόσμων που αυτή δημιουργεί, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σύμπαντος του Μαύρου Πύργου στο οποίο ανήκουν οι δύο κύριες πηγές που εξετάζουμε. Ένας ακόμα στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει τη σχέση που εγκαθιδρύει ένα κείμενο με άλλα κείμενα, καθώς και την ενδοκειμενική δυναμική αλλά και τις διασταυρούμενες αναφορές που παράγονται όσον αφορά την ανάπτυξη της ιστορίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, κείμενα που έχουν επηρεάσει και έχουν επηρεαστεί από τη σειρά Ο Μαύρος Πύργος λαμβάνονται υπόψιν στα δύο κεφάλαια αυτής της διατριβής. Τέλος, αυτή η εργασία θα επιχειρήσει να προσεγγύσει με κριτική ματιά όρους όπως μεταμυθοπλασία, ενδοκειμενικότητα, από μηχανής θεός, εγκιβωτισμένη αφήγηση, μετάθεση νοήματος.


260. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Αρθρωτικά προβλήματα σε ενήλικες με Σύνδρομο Ντάουν: μια μελέτη για τα φωνήεντα και τα σύμφωνα της ελληνικής γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Articulatory problems in adults with Down Syndrome: A study of Greek vowels and consonants
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα

Οι ομιλητές με Σύνδρομο Ντάουν εκτός από τη νοητική ανεπάρκεια, χαρακτηρίζονται και από δυσπλασίες, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την άρθρωσή τους. Έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό έχουν εμβαθύνει στη φύση των αρθρωτικών προβλημάτων των ομιλητών με Σύνδρομο Ντάουν. Για την ελληνική γλώσσα ωστόσο, απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν δεδομένα αναφορικά με την παραγωγή των φωνηέντων και των συμφώνων από ενήλικες με Σύνδομο Ντάουν. Ως εκτούτου, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η καταγραφή της ομιλίας της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Η πρώτη πειραματική ομάδα απαρτίστηκε από τρεις ενήλικες γυναίκες με Σύνδρομο Ντάουν στη Θεσσαλονίκη και η δεύτερη από τρεις ενήλικες άντρες στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αντίστοιχες ομάδες ενηλίκων τυπικής ανάπτυξης σε κάθε περιοχή. Αρχικά διεξήχθη μια ακουστική ανάλυση των πέντε ελληνικών φωνηέντων σε τονισμένη και άτονη θέση για να μετρηθεί η διάρκεια των φωνηέντων και να καταγραφεί ο φωνηεντικός χώρος των ομιλητών. Επιπλέον, έγινε και μια ποιοτική ανάλυση της παραγωγής των συμφώνων και οριμένων συμφωνικών συμπλεγμάτων σε πρώτη, τονισμένη και δεύτερη, άτονη θέση. Μετά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, καταγράφηκαν για τα σύμφωνα και τα συμφωνικά συμπλέγματα οι φωνολογικές διεργασίες που εντοπίστηκαν σε κάθε ομιλητή. Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερη διάρκεια στα φωνέντα για τους ομιλητές με Σύνδρομο Ντάουν. Επιπλέον, βρέθηκαν πιο περιορισμένοι φωνηεντικοί χώροι, τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες με Σύνδρομο Ντάουν, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους συμμετέχοντες από τον τυπικό πληθυσμό. Κατά την ποιοτική ανάλυση των συμφώνων και των συμφωνικών συμπλεγμάτων, βρέθηκε ποικιλομορφία λαθών μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι ενήλικες με Σύνδρομο Ντάουν πέρα από την εμφάνιση κοινών φωνολογικών διεργασιών, χαρακτηρίζονταν από διαφορετική συχνότητα στην εμφάνιση των διεργασιών αυτών. Επίσης, υπήρχαν αρκετά ιδιοσυγκρασιακά λάθη. Σημαντική ήταν και η διαφοροποίηση που παρουσίαζε ο κάθε ομιλητής ανάμεσα στις προσπάθειες για κάθε φώνημα, δείχνοντας μια υψηλή ασυνέπεια στην παραγωγή λόγου, κάτι που αναφέρεται και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ένα μέρος των ευρημάτων αφορούσε στη διαλεκτολογία, και κατά πόσον ορισμένα στοιχεία της κρητικής διαλέκτου διατηρήθηκαν στην ομιλία των συμμετεχόντων με Σύνδρομο Ντάουν. Συγκρίνοντας τα ευρήματα της παρούσας μελέτης με βιβλιογραφικά στοιχεία για την τυπική φωνολογική ανάπτυξη των παιδιών στην Ελλάδα, παρατηρήσαμε ότι οι συμμετέχοντες με Σύνδρομο Ντάουν παρουσίασαν στοιχεία ενός καθυστερημένου αλλά και αποκλίνοντος φωνολογικού συστήματος.


261. Ονοματεπώνυμο: ΝΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Ακουστική ανάλυση των ελληνικών έρρινων, υγρών συμφώνων και του φωνιεντικού περιβάλλοντός τους όπως αυτά παράγονται από παιδιά και ενήλικες
Μετάφραση Τίτλου: An acoustic analysis of Greek nasals, liquids and their vocalic context as produced by children and adults
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα

Οι στόχοι της έρευνας είναι πολύπλευροι και έχουν ως κοινό παρανομαστή τη σύγκριση του παιδικού λόγου με αυτόν των ενηλίκων. Ο πρώτος στόχος είναι η εξέταση επιλεγμένων ακουστικών χαρακτηριστικών των έρρινων και υγρών συμφώνων της ελληνικής γλώσσας στην αρχή της λέξης: την πρώτη, δεύτερη και τρίτη συχνότητα καθώς και τη διάρκειά τους. Ο δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία του χώρου των φωνηέντων των παιδιών και των δύο φύλων και η σύγκρισή του με αυτόν των ενηλίκων και των δύο φύλων. Ο τρίτος στόχος είναι η μελέτη της επιρροής που ασκεί ο δυναμικός τόνος, το φύλο και η ηλικία των συμμετεχόντων στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο χώρος των φωνηέντων τους. Για τους σκοπούς της έρευνας συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν δεδομένα από την παραγωγή λόγου είκοσι ενηλίκων (δέκα αντρών και δέκα γυναικών) και είκοσι παιδιών (δέκα αγοριών και δέκα κοριτσιών). Τα δεδομένα ήταν του τύπου 'ΣΦΣΦ και ΣΦ'ΣΦ ενσωματωμένα σε προτασιακό πλαίσιο. Μόνο το πρώτο σύμφωνο (έρρινο είτε υγρό) της κάθε λέξης-στόχου και το πρώτο φωνήεν αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν το φωνήεν υπό ανάλυση δεν ήταν τονισμένο, υπήρξε μια ανοδική τάση του χώρου των φωνηέντων, ενώ ο τονισμός τους οδήγησε στην αύξηση του μεγέθους του και σε μεγαλύτερη διάρκεια και των συμφώνων και των φωνηέντων. Η διάρκεια των τεμαχίων ήταν μεγαλύτερη και η πρώτη και δεύτερη συχνότητα ήταν υψηλότερες στην παραγωγή των γυναικών και κοριτσιών με τα παιδιά να πετυχαίνουν τις υψηλότερες τιμές από όλους. Η επιρροή του φύλου δεν ήταν τόσο εμφανής στα αποτελέσματα όσον αφορά στην παραγωγή των παιδιών. Στον λόγο των παιδιών τα έρρινα και τα υγρά είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία με τη σειρά της επηρεαζόταν από το αν το φωνήεν που ακολουθούσε ήταν τονισμένο ή όχι (με εξαίρεση τη διάρκεια του /r/). Τέλος, και οι τρεις συχνότητες των έρρινων και του πλευρικού υπόκειντο στο φύλο και την ηλικία του ομιλητή που τα παρήγαγε, στην ποιότητα του φωνήεντος που ακολουθούσε και στον αν το φωνήεν αυτό ήταν τονισμένο ή όχι.


262. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Η φύση και το υπερφυσικό στοιχείο στη ρομαντική ποίηση: Μια συγκριτική ανάγνωση του Percy Bysshe Shelley και του Διονύσιου Σολωμού
Μετάφραση Τίτλου: The nature and the supernatural element in romantic poetry: a comparative reading of Percy Bysshe Shelley and Dionysios Solomos
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

O ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα κυριάρχησε στην Ευρώπη από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα και μετέβαλε τη ζωή και τη σκέψη του δυτικού κόσμου. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την αντίδραση στην αιτιοκρατική σύλληψη του κόσμου, την οποία πρέσβευε ο διαφωτισμός, και τη στροφή στο συναίσθημα, στη φαντασία, στην προσωπική εμπειρία της φύσης αλλά και στο παράδοξο, το μυστηριώδες, το υπερφυσικό. Η επιρροή που άσκησε ο ρομαντισμός στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποίηση είναι σαρωτική. Αναπτύχθηκαν διαφορετικές σχολές ρομαντικών ποιητών, καθεμία από τις οποίες διαμόρφωσε ιδιαίτερα γνωρίσματα. Με αυτή την εργασία επιδιώκεται η συγκριτική εξέταση δύο ποιητών της ρομαντικής περιόδου, οι οποίοι εκπροσωπούν δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές λογοτεχνικές παραδόσεις. Πρόκειται για τον Percy Bysshe Shelley, βασικό εκπρόσωπο του αγγλικού ρομαντισμού, και τον Διονύσιο Σολωμό, Έλληνα ρομαντικό ποιητή, ηγετική μορφή της επτανησιακής σχολής της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει σε δύο βασικά χαρακτηριστικά του ρομαντισμού: στο στοιχείο της φύσης και στο υπερφυσικό στοιχείο. Μέσα από την εξέταση αυτών των στοιχείων αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο φυσικός και υπερφυσικός κόσμος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και με τις μη αισθητές δυνάμεις που δρουν μέσα σε αυτήν και ο ρόλος της ποίησης στο σύμπλεγμα «φύση-υπερφυσικές δυνάμεις-άνθρωπος».


263. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Ανακτώντας το Φεμινισμό στη Λαϊκή Κουλτούρα
Μετάφραση Τίτλου: Reclaiming feminism in popular culture: Subversive humour and satirical reappropriation of female stereotypes in the film comedies "Pitch Perfect" and "Pitch Perfect 2"
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα

Σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματικής ήταν να ερευνήσει την ανακύκλωση των κοινών στο Χόλυγουντ γυναικείων στερεότυπων στις δημοφιλείς Αμερικάνικες κωμωδίες Pitch Perfect (2012) και Pitch Perfect 2 (2015). Εξέτασα την κινηματογραφική αφήγηση των ταινιών καθώς και το ύφος των σκηνοθετών τους οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα στερεότυπα και τα μετατρέπουν σε μία μορφή σάτιρας η οποία στοχεύει στην αποδόμηση και την ανατροπή πατριαρχικών θεωρήσεων για τη θηλυπρέπεια. Με εργαλεία φεμινιστικές, πολιτισμικές και κινηματογραφικές θεωρίες ισχυρίστηκα πως η γυναίκα σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος καθώς και το σχεδόν αποκλειστικά γυναικείο cast των δύο ταινιών συνεργάστηκαν για να προωθήσουν μία αμιγώς φεμινιστική δήλωση. Όλες μαζί ανατρέπουν τις συμβάσεις του κωμικού είδους και συγχρόνως κατασκευάζουν θετικά μηνύματα για τη γυναικεία ανεξαρτησία, ενδυνάμωση και την κοινωνική ισότητα. Με αυτόν τον τρόπο αντιστέκονται ενάντια στον κατεστημένο σεξισμό του Χόλυγουντ που παραδοσιακά αποκλείει γυναικείες φωνές και εμπειρίες τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Η διπλωματική αυτή επίσης σχολιάζει το δημόσιο διάλογο σχετικά με το φεμινισμό στο Χόλυγουντ ο οποίος έχει προκληθεί από την τεράστια επιτυχία των δύο ταινιών. Ένας διάλογος που τονίζει την σπανιότητα των γυναικών δημιουργών του σινεμά, φαινομένου που υποδεικνύει το σεξισμό που διακρίνει το σύστημα των studios στο Χόλυγουντ τα οποία ελέγχουν και διαμορφώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανίας του κινηματογράφου παγκοσμίως. Τέλος, ισχυρίστηκα πως η μεγαλύτερη επιτυχία των δύο ταινιών είναι ο χώρος που δημιουργούν στο είδος της κωμωδίας για την προώθηση και αναγέννηση της γυναικείας και φεμινιστικής κωμικής παράδοσης. Ένας χώρος όπου η γυναικεία κωμική τέχνη μπορεί να μεταμορφωθεί σε πηγή μιας πολιτισμικής επανάστασης.


264. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Φύλο, (Απο)Σωματοποίηση, και Εικόνα της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ρομπότ στο «Δικός της» του Σπάικ Τζονζ και στο «Από μηχανής» του Άλεξ Γκάρλαντ
Μετάφραση Τίτλου: Gender, (Dis)Embodiment, and the Image of A.I. and Robot in Spike Jonze’s Her and Alex Garland’s Ex Machina
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει την απεικόνιση της τεχνητής νοημοσύνης και του ρομπότ ως χαρακτήρες, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο των (απο)σωματοποιημένων μηχανών στην ανθρώπινη κοινωνία σε δύο κινηματογραφικά αφηγήματα. Η ταχύτατη εξάπλωση καινοτόμων τεχνολογιών στο δυτικό κόσμο του 21ου αιώνα και η αλληλοεξάρτηση ανθρώπων και μηχανών βρίσκονται στο επίκεντρο του «Δικός της» του Σπάικ Τζονζ (2013) και του «Από μηχανής» του Άλεξ Γκάρλαντ (2015). Τόσο ο Τζονζ όσο και ο Γκάρλαντ είναι δύο Αγγλο-Αμερικάνοι σεναριογράφοι και σκηνοθέτες με έκδηλο ενδιαφέρον για την συνύπαρξη ανθρώπων και μηχανών ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογικά διαποτισμένης σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας. Ωστώσο, ούτε ο Τζονζ ούτε ο Γκάρλαντ επιλέγουν να απεικονίσουν στις ταινίες τους την πιθανότητα της υπέρβασης του ανθρώπου από τις μηχανές. Αντιθέτως, και οι δύο σεναριογράφοι/σκηνοθέτες υπογραμμίζουν τη δυνατότητα συνύπαρξης των δύο αυτών διαφορετικών οντότητων που συνυπάρχουν στο ίδιο περιβάλλον, τονίζοντας παράλληλα την υποβόσκουσα ιδεολογία αναφορικά με τις σχέσεις των δύο φύλων, η οποία ολοφάνερα επηρεάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ.


265. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΛΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Διαμελίζοντας το Πολιτικό Σώμα: Έθνος και Διαφορετικότητα στο Frankenstein και στο The Last Man της Mary Shelley
Μετάφραση Τίτλου: Dissecting the Body Politic: Nationhood and Otherness in Mary Shelley's Frankenstein and The Last Man
Επιβλέπων/ουσα: Μαρία Σχοινά

Η ιδέα του έθνους ως σώμα σίγουρα δεν είναι καινούρια, και ούτε είναι η αναπαράσταση του πολιτικού σώματος στην λογοτεχνία άγνωστη στους κριτικούς. Aυτή η εργασία όμως στοχεύει στην προσέγγιση της σωματικής (φυσιολογικής) πτυχής του πολιτικού σώματος ως μεταφορά, και πώς αυτό διοχετεύει τις πολιτικές ιδέες και προτάσεις της Mary Shelley, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που σημαδεύεται από ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο αντίληψης της σχέσης ανάμεσα στο σώμα, την κοινωνία, και τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον συλλογισμό αυτό, το πρώτο μέρος της μεταπτυχιακής μου εργασίας θα εξετάσει τις αναπαραστάσεις του πολιτικού σώματος από τη Mary Shelley ως ένα σωματικό σύμβολο και μια πολιτική μεταφορά στην μετα-επαναστατική, ιμπεριαλιστική Αγγλία. Συνδυάζοντας θεωρίες σχετικά με το Γοτθικό σώμα/το σώμα που διέπεται από το φύλο, με θεωρίες εθνικισμού και έθνους, καθώς και με ένα ευρύ φάσμα σχετικών κοινωνικοπολιτικών σπουδών, στοχεύω να ερευνήσω τον τρόπο με τον οποίο το Frankenstein (1818) αναδεικνύεται ως ένα αφήγημα που πραγματεύεται θέματα υγιών και τερατωδών πολιτικών σωμάτων, και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα σώματα αλληλεπιδρούν. Πιο συγκεκριμένα, θα εξερευνήσω το πολιτικό πρόγραμμα της Shelley στο Frankenstein για το πολιτικό σώμα και το φύλο σε σχέση με θέματα κανονικότητας/ ανωμαλίας, καθώς και θέματα σχετικά με το γνώριμο και το διαφορετικό. Από την άποψη αυτή, θα επικεντρωθώ στις ιδέες της Shelley για μια πολιτική οντότητα που τοποθετεί στο προσκήνιο την σημαντικότητα των γυναικών στην γαλούχηση του οικείου και της κοινωνίας. Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής μου εργασίας θα επεξεργαστεί μια παρόμοια ενασχόληση με την διατήρηση του οικείου/εθνικού, αλλά στο μετα-αποκαλυπτικό The Last Man (1826) της Shelley, ένα μυθιστόρημα που αφηγείται την ιστορία της Αγγλίας ως σώμα από τη γέννηση μέχρι το θάνατο και παραπέρα. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα διερευνήσω την διαδικασία αποδόμησης του Αγγλικού εθνικού σώματος, την λειτουργία της διπολικής σχέσης μεταξύ εθνικού εαυτού/ξένου, καθώς και την πιθανότητα ύπαρξης ενός διαφορετικού είδους εθνισμού φύλου σε ένα κόσμο που συνεχώς κινείται, αλλάζει, και καταστρέφει, μέσα από μια κουλτούρα απώλειας και θρήνου.


266. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Επανεξέταση της πολιτισμικής ταυτότητας στα έργα «Τα πάντα γίνονται κομμάτια» του Τσίνουα Ατσέμπε και «Τελετή»
Μετάφραση Τίτλου: Cultural identity revisited in Chinua Achebe's Things Fall Apart and A.M. Silko's Ceremony
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία

Σκοπός της διατριβής ήταν η εξερεύνηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων μη δυτικών πολιτισμών καθώς και η αλλαγή αντίληψης σχετικά με έννοιες όπως έθνος και φυλή με την έλευση του μεταμοντερνισμού. Τα δύο μεταταποικιοκρατικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν αμφισβητούν το καθένα με το δικό του τρόπο την ιδέα της μοναδικότητας σε σχέση με τις πολιτισμικές μας ταυτότητες. Παίρνοντας παραδείγματα μέσα από αυτά τα δύο έργα προσπάθησα να δείξω τις διαπολιτισμικές συναλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο της μελέτης της μεταποικιοκρατικής/μεταμοντέρνας θεωρίας καθώς και της έννοιας της κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο, μεγάλο μέρος της διατριβής αφιερώθηκε και στην αποδόμηση της ιδεολογίας διαφόρων εθνικών κινημάτων απο πρώην αποικίες τα οποία στην προσπάθεια τους να αντισταθούν στη δυτική επιρροή, διακήρυτταν την επιστροφή στις ρίζες δηλαδή μια παλαιότερη αγνή ταυτότητα η οποία δεν είχε επηρεαστεί από την επαφή με άλλους πολιτισμούς. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε μελετώντας την έννοια ταυτότητα είναι ότι δεν υπήρχε καμία περίοδος στην ανθρώπινη ιστορία κατά την οποία δεν γίνονταν πολιτισμικές συναλλαγές άρα η αναζήτηση της πολιτισμικής ταυτότητας σε ένα ένδοξο παρελθόν είναι μάταιη. Mέσα από την εξερεύνηση των δύο εξεταζόμενων έργων βλέπουμε πώς καταπιεσμένες ομάδες ανθρώπων από τις πρώην αποικίες καταφέρνουν να βρουν τη φωνή τους μέσα από την εδραίωση της έννοιας του υβριδισμού (hybridity) η οποία έχει βοηθήσει πολύ και στην αποδοχή των διαφυλετικών ατόμων. Ο υβριδισμός έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια του πολιτισμού καθώς έχει υποδείξει ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι έως ένα βαθμό υβρίδια.


267. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με τίτλο: "Χρηματοπιστωτικές αγορές μικρών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2014"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation entitled: "Small business finance markets 2014"
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η σχολιασμένη μετάφραση ενός ειδικού κειμένου από τα αγγλικά στα ελληνικά. Το κείμενο το οποίο επιλέχθηκε να μεταφραστεί αποτελεί τμήμα της ετήσιας αναφοράς της Βρετανικής Τράπεζας British Business Bank για το 2014, και είναι σχετικό με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα με την μετάφραση του κειμένου δημιουργήθηκε ένα γλωσσάρι όρων, στα ελληνικά και στα αγγλικά, από το πεδίο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν μονόγλωσσα και δίγλωσσα λεξικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, καθώς επίσης και αντίστοιχα κείμενα. Ακόμη, έγινε αναλυτική τεκμηρίωση της ορολογίας και παρουσίαση της ορολογικής έρευνας μαζί με τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.


268. Ονοματεπώνυμο: ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Αξιολόγηση ξενόγλωσσου (Αγγλικού) υλικού για μαθητές προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα
Μετάφραση Τίτλου: Evaluation of EFL materials for preschool learners in Greece
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίον τα Αγγλικά διδάσκονται σε μαθητές προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό. Η επιλογή, προσαρμογή και ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί μία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές αυτού του υλικού. Επομένως, η αξιολόγηση αυτού του υλικού κρίνεται απαραίτητη. Σε αυτή την έρευνα, το υλικό μιας πιλοτικής σχολικής χρονιάς αξιολογείται αναφορικά με συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό οι εκπαιδευτικοί να είναι πιο προετοιμασμένοι και οργανωμένοι τις επόμενες χρονιές. Αυτή η έρευνα είναι βασισμένη σε υλικό Αγγλικών ως Ξένης γλώσσας που διδάχθηκε σε δημόσιο νηπιαγωγείο στον Εύοσμο (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2015-2016. Δύο ώρες διδασκαλίας παρατηρήθηκαν με σκοπό την αξιολόγηση του φυσικού χώρου, την οργάνωση της τάξης καθώς και τον εξοπλισμό που ήταν διαθέσιμος. Επιπλέον, έγινε περιγραφή και ανάλυση του υλικού που διδάχθηκε σχετικά με συγκεκριμένα κριτήρια, τις θεματικές περιοχές να τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών , τη λεξική επιλογή και τις δομές. […]. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δείχνουν ότι τα παιδιά χρειάζονται ποικιλία από διασκεδαστικές δραστηριότητες οι οποίες τους κινητοποιούν να συμμετέχουν ενεργά καθώς και περιεχόμενο που είναι συμβατό με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Το περιεχόμενο και τα θέματα που διδάσκονται πρέπει να είναι συμβατά με το γνωστικό επίπεδο και την ηλικία των παιδιών. Συχνό αλλά και πιο σπάνιο λεξιλόγιο φαίνεται ότι πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά. Φράσεις αλλά και συχνές επαναλήψεις των λέξεων πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν απευθυνόμαστε σε τόσο μικρούς μαθητές. Η διδασκαλία των γλωσσικών δομών επίσης απαιτεί πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση που κινητοποιεί τους μαθητές.


269. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΟΥΒΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Developing Learner Profiles: A corpus-based study of tense and aspect use by young EFL learners
Μετάφραση Τίτλου: Αναπτυσσόμενα Προφίλ Μαθητών: Μια μελέτη, βασισμένη σε σώματα κειμένων, της χρήσης των χρόνων και ρηματικών όψεων από μικρούς μαθητές που μαθαίνουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Ο σκοπός αυτής της μελέτης, η οποία είναι βασισμένη σε σώματα κειμένων, είναι να εξερευνήσει και να συγκρίνει δύο σώματα μαθητικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα που αποτελούνται από γραπτά κείμενα μικρών μαθητών που μαθαίνουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη είναι μαθητές σε δύο διαδοχικές τάξεις σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της σύγκρισης αυτής εστιάζεται στη χρήση των χρόνων και ρηματικών όψεων σε δύο σημαντικά στάδια της πορείας εκμάθησης τους της αγγλικής ως ξένης γλώσσας και ενώ η διαγλώσσα τους βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς μεταβολής καθώς νέα γλωσσικά στοιχεία προστίθενται σε αυτή. Η διατριβή, συγκεκριμένα, έχει ως θέμα το εύρος των ρηματικών τύπων και τη συχνότητα με την οποία αυτοί εμφανίζονται στα δύο σώματα κειμένων και έμφαση δίνεται στις κατηγορίες χρόνων (παροντικού και παρελθοντικού) και ρηματικών όψεων (progressive και perfective) που χρησιμοποιούν οι μαθητές και πώς αυτό το πεδίο γνώσης τους εξελίσσεται καθώς βελτιώνεται το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εξετάζονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 ως Γ2, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).


270. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Μάτση Χατζηλαζάρου - Joyce Mansour: Εκλεκτικές Συγγένειες
Μετάφραση Τίτλου: Matsie Chandjilazaros- Joyce Mansour: “Elective affinities”
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιχειρεί να καταδείξει τον καινοφανή χαρακτήρα της ποίησης δύο υπερρεαλιστριών ποιητριών, της Ελληνίδας Μάτσης Χατζηλαζάρου (1914-1987) και της γαλλόφωνης Αιγύπτιας Joyce Mansour (1928-1986). Οι δύο ποιήτριες, μολονότι πραγματεύονται θέματα οικεία στο κίνημα του υπερρεαλισμού, αποπειρώνται για πρώτη φορά να τα θέσουν υπό το πρίσμα μιας νέας, αμιγώς γυναικείας οπτικής. Η προσέγγισή τους συνεπώς προσδίδει έναν αυτοαναφορικό χαρακτήρα στο έργο τους, ενδεικτικό των ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών τους, μέσω του οποίου προσπαθούν να καταδείξουν –μεταξύ άλλων– την πολυπλοκότητα της γυναικείας σεξουαλικότητας ταυτόχρονα αναδεικνύουν έναν νέο τύπο γυναίκας, η οποία εναλλάσσει με ευκολία διαφορετικούς ρόλους, κατ’ αντιστοιχία προς το ευρύ φάσμα των καινοφανών δραστηριοτήτων της. Οι δύο ποιήτριες, σπάζοντας το φράγμα του ανδροκρατούμενου υπερρεαλισμού, συμπορεύτηκαν με τους υπερρεαλιστές αντί να αναπαράγουν άκριτα τους τρόπους έκφρασής τους. Με αυτόν τον τρόπο, επαναδιαπραγματεύθηκαν μια σειρά πατριαρχικές στερεοτυπικές αντιλήψεις τις οποίες διαιώνιζαν οι παραδοσιακές κοινωνικές δομές και, τελικά, δημιούργησαν μια νέα ποιητική γλώσσα εστιασμένη σε πτυχές της γυναικείας φύσης που η ανδρική ποίηση επέλεγε να αφήνει αφώτιστες ή απλώς αγνοούσε. Εν κατακλείδι, εάν η υπερρεαλιστική ποιητική λειτούργησε γονιμοποιητικά και ανανεωτικά στη διαμόρφωση των δύο αυτών γυναικείων ποιητικών φωνών, οι τελευταίες εμπλούτισαν εξίσου με τη σειρά τους την ίδια την εκφραστική παλέτα του υπερρεαλισμού.


271. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Δυσλεξία στην Ελληνική ως μητρική γλώσσα και στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα: μελέτη μιας περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: Dyslexia in Greek as an L1 and in English as an L2: A Case Study
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Η Δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη της ανάγνωσης και των γλωσσικών δεξιοτήτων και σχετίζεται με δυσκολίες στην επεξεργασία πληροφοριών. Αυτή η εργασία ασχολείται με την δυσλεξία και πως επηρεάζει την αναγνωστική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα την ανάγνωση, τη γραφή και τις αφηγηματικές δεξιότητες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Είναι μια μελέτη περίπτωσης η οποία εξετάζει την επίδοση του δυσλεκτικού παιδιού και τα λάθη του στην ανάγνωση, στη γραφή και στην αφήγηση στα Ελληνικά, τα οποία είναι η μητρική γλώσσα του και στα Αγγλικά, τα οποία είναι η ξένη γλώσσα του. Ο στόχος της εργασίας είναι να συγκρίνει την επίδοση του παιδιού στις δύο γλώσσες στην ανάγνωση, τη γραφή και την αφήγηση και να εξετάσει τα είδη λαθών τα οποία κάνει σε κάθε γλώσσα.


272. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/9/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα Ισπανικά προς τα Ελληνικά Τίτλος άρθρου: El “interprete” audiovisual y el humor en el doblaje
Μετάφραση Τίτλου: Αnnotated translation from Spanish into Greek Article title: El “interprete” audiovisual y el humor en el doblaje
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL

Κύριος στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η παραγωγή σχολιασμένης μετάφρασης από τα Ισπανικά στα Ελληνικά του άρθρου με τίτλο El interprete audiovisual y el humor en el doblaje [Ο οπτικοακουστικός διερμηνέας και το χιούμορ στη μεταγλώττιση] του Αντόνιο Φορές Λόπεθ, καθηγητή του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της Βαλένθια. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται, μαζί με άλλα τέσσερα άρθρα μεταφρασεολογικού περιεχομένου, στο βιβλίο Interculturalidad y traduccion en cine, television y teatro [Διαπολιτισμικότητα και μετάφραση στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο] των εκδόσεων Tirant Humanidades (Βαλένθια, 2012). Εκτός από τη μετάφραση του κειμένου σκοπός της εργασίας ήταν επίσης η εξαγωγή ορολογίας, η τεκμηρίωσή της, καθώς και η ανάλυση της ορολογικής έρευνας και των μεταφραστικών δυσκολιών κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Στην εισαγωγή επίσης παρατίθεται μία σύντομη ανασκόπηση της οπτικοακουστικής μετάφρασης παγκοσμίως προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο όρος. Έμφαση ακόμη δίνεται σε μια σύντομη αναδρομή τόσο σε μεταφρασεολογικό όσο και σε ιστορικό πλαίσιο με αναφορές σε εξειδικευμένες τεχνικές που ακολουθούνται από τους οπτικοακουστικούς μεταφραστές. Τέλος, όπως γίνεται κατανοητό και από τον τίτλο του άρθρου, επιβάλλεται να γίνει αναφορά επίσης στο χιούμορ, αλλά και στις θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά με αυτό.


273. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΦΕΤΖΗ-ΛΟΥΖΙΩΤΟΥ ΛΙΓΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/9/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση «Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global» Miguel A. Bernal-Merino
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation “Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global” Miguel A. Bernal-Merino
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE> EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση δύο ενοτήτων του βιβλίου Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global του Miguel Bernal-Merino από τα αγγλικά στα ελληνικά. Οι συγκεκριμένες ενότητες αφορούσαν τη διαδραστική αφηγηματολογία των βιντεοπαιχνιδιών, πώς το χαρακτηριστικό της διαδραστικότητας μπορεί να αποδοθεί στη γλώσσα-στόχο, τον κατακερματισμό του διαδραστικού κειμένου και τι εμπόδια δημιουργεί αυτός στους μεταφραστές. Αρχικά, παρουσιάζεται στην εισαγωγή το θεωρητικό πλαίσιο του κειμένου που αφορά την επιχώρια προσαρμογή και τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών σε συνάρτηση με τη μετάφραση. Στη συνέχεια, το πρωτότυπο κείμενο παρατίθεται σε αντιστοιχία με το μετάφρασμα, ακολουθεί το γλωσσάρι όρων και η ορολογική τεκμηρίωση. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες μεταφραστικές δυσκολίες και προβλήματα, καθώς και η αντιμετώπισή τους και τέλος ακολουθεί ο επίλογος. Στόχος της εργασίας ήταν τόσο η περιγραφή ενός σχετικά νέου τομέα, της επιχώριας προσαρμογής βιντεοπαιχνιδιών, στο πλαίσιο της μεταφραστικής διαδικασίας, με τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που συνεπάγεται, καθώς και η μετάφραση ενός καθαρά μεταφρασεολογικού κειμένου με την τεκμηρίωση όρων που ανήκουν στον τομέα αυτό. Στην τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικές πηγές (γλωσσάρια, βάσεις δεδομένων, λεξικά, συγκρίσιμα κείμενα στα ελληνικά, ιστολόγια, πανεπιστημιακές εργασίες κ.ο.κ.), ενώ για την ανάλυση και αντιμετώπιση των μεταφραστικών δυσκολιών ακολουθήθηκε το μοντέλο των J.P. Vinay και J. Darbelnet, Stylistique comparee du francais et de l’anglais.


274. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/9/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά του άρθρου El control de la inmigracion ilegal en la frontera exterior del Mediterraneo Central
Μετάφραση Τίτλου: Commented Translation from Spanish to Greek of the article with the title “El control de la inmigracion ilegal en la frontera exterior del Mediterraneo Central”
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί τη σχολιασμένη μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά του άρθρου με τίτλο «El control de la inmigracion ilegal en la frontera exterior del Mediterraneo Central» της Magdalena Martinez-Almeida de Navasques [Μαγδαλένα Μαρτίνεθ-Αλμέιδα δε Ναβασκουές]. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι μια πολιτική ανάλυση της κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέσων και οργάνων που αυτή διαθέτει για να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση και τις αυξανόμενες ροές μεταναστών. Αρχικά, παρατίθεται η αντιστοιχισμένη μετάφραση του κειμένου με το μετάφρασμα να παρουσιάζεται αντικριστά με το πρωτότυπο κείμενο. Στη συνέχεια, η εργασία περιλαμβάνει ένα γλωσσάριο όπου συγκεντρώνονται οι όροι του κειμένου και ακολουθεί η παρουσίαση της ορολογικής έρευνας και η τεκμηρίωση των όρων. Επίσης, στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται ανάλυση των δυσκολιών που συναντήθηκαν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Τέλος, μετά την αναλυτική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε ακολουθεί παράρτημα που περιλαμβάνει ένα μικρό δείγμα από το σώμα κειμένων που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη μετάφραση του κειμένου.


275. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/8/2016
Τίτλος Εργασίας: Μια επώδυνη κληρονομιά: Τραύμα, Ενοχή και Διαχείριση του Παρελθόντος στα μυθιστορήματα "Διαβάζοντας στη Χάννα" του Bernhard Schlink και "Ο Γερμανός Μουτζαχεντίν" του Boualem Sansal
Μετάφραση Τίτλου: A painful heritage Trauma, Guilt and Management of the Past in Bernhard Schlink’s The Reader and Boualem Sansal’s Le Village de l'Allemand ou Le Journal des freres Schiller
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η αναπαράσταση του τραύματος σε δυο μυθιστορήματα, στο Διαβάζοντας στη Χάννα του Bernhard Schlink και στο Γερμανό Μουτζαχεντίν του Boualem Sansal. Στα συγκεκριμένα μυθιστορήματα οι πρωταγωνιστές ανακαλύπτουν ότι σημαντικοί γι’ αυτούς Άλλοι, η ερωμένη του πρωταγωνιστή Μίκαελ στο πρώτο έργο και ο πατέρας των δύο πρωταγωνιστών στο δεύτερο, υπήρξαν υπεύθυνοι για ναζιστικά εγκλήματα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η έννοια του τραύματος και της ενοχής, αποτελούν τους θεματικούς πυρήνες γύρω από τις οποίες συγκροτούνται τα μυθιστορήματα. Οι μυθοπλαστικές αφηγήσεις αναδεικνύονται για τους πρωτοπρόσωπους αφηγητές σε ένα πρόσφορο μέσο διεργασίας της τραυματικής εμπειρίας, συλλαμβάνοντας ποικίλες διαστάσεις των θεωρητικών συζητήσεων γύρω από τη διαχείριση του παρελθόντος και αποδίδοντας τις αμφιβολίες και αμφιταλαντεύσεις που βιώνουν οι μεταπολεμικές κοινωνίες, όταν έρχονται αντιμέτωπες με το παρελθόν. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται έννοιες οι οποίες θεματοποιούνται στα δυο μυθιστορήματα, όπως το τραύμα, το πένθος, η ενοχή, η μνήμη και οι συνέπειες ενός οικογενειακού μυστικού. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας διερευνάται πώς αντιδρούν οι πρωταγωνιστές στην τραυματική αποκάλυψη, η οποία σηματοδοτεί για αυτούς μια κρίση ταυτότητας και παράγει αισθήματα ενοχής. Η ποιότητα των αμυντικών τους μηχανισμών, η δομή της προσωπικότητάς τους και η σχέση των ηρώων με το κοινωνικό τους πλαίσιο επηρεάζουν τις αντιδράσεις τους. Τέλος εξετάζεται πού εκβάλει η διαχείριση της ενοχής και του τραύματος. Ο κάθε ήρωας μεταβολίζει ψυχικά με διαφορετικό τρόπο το τραυματικό γεγονός και στο τέλος της αφήγησης προχωρά σε άλλη επιλογή.


276. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΚΗ ΘΩΜΑΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/5/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας IATE : μια πρακτική και θεωρητική προσέγγιση
Μετάφραση Τίτλου: IATE Terminology project : a practical and theoretical approach
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ΙΤ > EL

Σκοπός της διατριβής ήταν η ολοκληρωμένη και λεπτομερής παρουσίαση ενός σχεδίου ορολογίας στον τομέα της μετανάστευσης και η ανάδειξη του επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου της ορολογίας. Αποτελείται από δυο μέρη, ένα εμπειρικό και ένα θεωρητικό και συνοδεύεται από δυο παραρτήματα. Το εμπειρικό κομμάτι περιλαμβάνει την επιμέλεια μιας ορολογικής βάσης η οποία αποτελείται από 169 όρους. Το θεωρητικό κομμάτι χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο σκιαγραφείται το θεωρητικό υπόβαθρο του επιστημονικού πεδίου της ορολογίας. Εν συνεχεία αναλύεται η ταυτότητα του σχεδίου ορολογίας και γίνεται η σύνδεση με τον τομέα της μετανάστευσης. Το τελευταίο μέρος αφορά την υλοποίηση της έρευνας όπου περιγράφονται τα βασικά στάδια αυτής και βασικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την διεξαγωγή της. Η εργασία ολοκληρώνεται με την συνόψιση των κυριότερων στόχων και την καταγραφή ερευνητικών συμπερασμάτων.


277. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/4/2016
Τίτλος Εργασίας: Elizabeth Barrett Browing - Edna St Vincent Milay: Η ανατρεπτικότητα της γραφής τους μέσα από την ποιητική φόρμα του σονέτου
Μετάφραση Τίτλου: Elizabeth Barrett Browning - Edna St. Vncent Millay The subversiveness of their writing through the poetic form of the sonnet
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Σκοπός της διπλωματικής ήταν η διερεύνηση της γυναικείας φωνής μέσα από τη συγκριτική μελέτη και παρουσίαση του έργου δύο ποιητριών που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και οι οποίες έζησαν σε διαφορετικές εποχές. Μελετήσαμε και αναλύσαμε τo έργo Sonnets from the Portuguese (1850) της Αγγλίδας Elizabeth Barrett Browning (1806-1861), που έγραψε κατά τη διάρκεια της βικτωριανής εποχής, και τα σονέτα που συμπεριλαμβάνονται στο Collected Poems της Αμερικανίδας Edna St. Vincent Millay (1892-1950), που έζησε και δημιούργησε κατά τη νεωτεριστική εποχή. Για τη συγκριτική αυτή μελέτη επιλέχτηκε η ποιητική φόρμα του σονέτου ώστε να αναδειχθεί η σταδιακή εξέλιξή του και να απομυθοποιηθεί ως είδος γραφής ικανό να παραχθεί μόνο από άντρες ποιητές. Διαπιστώσαμε ότι το σονέτο λειτούργησε για τις ποιήτριες αυτές ως μέσο ανατροπής των στερεοτύπων της εποχής αναφορικά με τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά στα στοιχεία που διαφοροποιούν το έργο της E.B. Browning από την πετραρχική σονετική παράδοση αλλά και στα στοιχεία εκείνα στο έργο της E.S.V. Millay που, μέσα στην ανακατάταξη που επιφέρει ο φεμινισμός και ο Μοντερνισμός, μιλάνε ανοιχτά για τη σεξουαλική απόλαυση και τη γυναικεία χειραφέτηση. Προσεγγίσαμε επιπλέον τα σονέτα των δύο ποιητριών από πλευράς θεματικής και διαπιστώσαμε ότι, παρά τη διαφορετική τους ματιά, ο στόχος είναι κοινός: η ανάδειξη βασικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη γυναικεία ταυτότητα, η αντίδραση στις στερεοτυπικές αντιλήψεις της πατριαρχικής κοινωνίας στην οποία έζησε η κάθε μία αλλά και η συνεισφορά στην εξέλιξη του σονέτου ως ποιητικής φόρμας.


278. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΜΠΛΗ ΗΛΙΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/3/2016
Τίτλος Εργασίας: Η απόδοση του πολιτισμικού στοιχείου στα κόμικς: η περίπτωση Don Rosa: «Bίος και πολιτεία του Σκρουτζ Μακ Ντακ
Μετάφραση Τίτλου: The rendition of the cultural element in comics: the case of Don Rosa: “The Life and Times of Scrooge Mc Duck
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η παρούσα έρευνα ασχολείται έχει στόχο την καταγραφή και την ανάλυση της απόδοσης του πολιτισμικού στοιχείου, συγκεκριμένα διαλεκτικών στοιχείων, ιδιωτισμών και πολιτισμικών αναφορών που χρησιμοποιούνται από τον συγγραφέα και κομίστα Don Rosa στην επική μυθιστορηματική βιογραφία του πολυαγαπημένου φανταστικού ήρωα, του Σκρουτζ Μακ Ντακ, τον «Βίο και την Πολιτεία του Σκρουτζ Μακ Ντακ». Το εν λόγω κείμενο αποτελεί ιδανικό παράδειγμα προς ανάλυση για τη μελέτη των διαλέκτων, των ιδιωματισμών και των πολιτισμικών αναφορών όσον αφορά τη μετάφραση και απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα. Συνολικά εντοπίστηκαν 94 παραδείγματα πολιτισμικών στοιχείων που εντοπίσαμε στο σύνολο του έργου, τα 47 αποτελούν παραδείγματα τοπικών διαλέκτων, 21 αποτελούν παραδείγματα ιδιωτισμών και τα υπόλοιπα 26 είναι παραδείγματα πολιτισμικών αναφορών. Τα παραδείγματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της θεώρησης της μετάφρασης ως διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Levy 1966, Schaffner 2001), οι οποίες αφορούν τη μεταφραστική στρατηγική και τις μεταφραστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην απόδοση του πολιτισμικού στοιχείου στα πολυτροπικά κείμενα που συνιστούν τα κόμικς. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι να συνεισφέρει στον διάλογο για τη μετάφραση των κόμικς στα ελληνικά, που ακόμη βρίσκεται, όπως προκύπτει από την ελληνική βιβλιογραφία, σε αρχικό στάδιο, και ακροθιγώς στη συζήτηση για τη διαπολιτισμική μεταφορά πολυτροπικών /πολυσημειωτικών κειμένων εν γένει, στον βαθμό που αυτά πολλαπλασιάζονται ραγδαία στα νέα μέσα.


279. Ονοματεπώνυμο: ΑΧΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΕΡΒΕΡ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2016
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση της Πομακικής γλώσσας βασισμένη σε δεδομένα επιτόπιας έρευνας
Μετάφραση Τίτλου: En analysis of the Pomak language based on fieldwork research data
Επιβλέπων/ουσα: Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να παρουσιάσει την μειονοτική γλώσσα των Πομακικών που ομιλείται από 30.000 περίπου κατοίκους σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ 2011) στην γεωγραφική περιοχή της Θράκης και κυρίως στον νομό Ξάνθης, μέσω αυθεντικών ακουστικών καταγραφών και να διεξάγει μια γλωσσολογική ανάλυση βασισμένη στα καταγεγραμμένα δεδομένα με ιδιαίτερη έμφαση σε μορφοφωνολογικά και λεξικοσυντακτικά στοιχεία. Προσπαθεί να διεισδύσει σε αυτήν την σε περιορισμένο βαθμό μελετημένη μειονοτική γλώσσα και να αναλύσει τις λεπτότητες, περιπλοκότητες και κάποιες διαλεκτικές διαφορές και ομοιότητες ενώ παρέχει και άποψη φυσικού ομιλητή και διαισθήσεις για φωνολογικά, μορφολογικά, λεξιλογικά, και συντακτικά φαινόμενα που εμφανίζονται στις καταγραφές.


280. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2016
Τίτλος Εργασίας: A Sketch Grammar of the Dialect of Thrace, based on primary data from the region of Xanthi
Επιβλέπων/ουσα: Μελά-Αθανασοπούλου Ελισάβετ


281. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΒΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/2/2016
Τίτλος Εργασίας: A corpus-based study of future 'will' and 'be going to' in Greek EFL textbooks
Μετάφραση Τίτλου: Μια έρευνα βασισμένη στα σώματα-κειμένων πάνω στο Μέλλοντα (will be και going to) όπως χρησιμοποιείται σε αγγλικά ξενόγλωσσα βιβλία που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια έρευνα βασισμένη σε σώματα-κείμενα (corpora) σχετικά με δύο αγγλικούς μελλοντικούς χρόνους όπως αυτοί παρουσιάζονται σε πέντε βιβλία αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα. Οι στόχοι ήταν να διερευνηθεί η χρήση των μελλοντικών χρόνων will και be going to στα βιβλία αγγλικής γλώσσας μέσω ενός corpus. Συγκεκριμένα, μια συγκριτική μελέτη διεξήχθη ανάμεσα σε ένα corpus, που σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια, και το Βρετανικό Εθνικό Corpus προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των βιβλίων που χρησιμοποιούνται σε σχολεία ξένων γλωσσών και την αγγλική γλώσσα όπως αυτή χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα. Η παρούσα μελέτη κάνει χρήση της βιβλιογραφίας σχετικά με διάφορα γραμματικά και υφολογικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε EFL (Αγγλικά ως Ξένης Γλώσσας) ή ESL (Αγγλικά ως Δεύτερη Γλώσσα) βιβλία σε αντίθεση με αυθεντικές αλληλεπιδράσεις, όπως τρόπους έκφρασης ποσοτικών προσδιορισμών και συχνότητας (Kennedy, 1987), αμφιβολία και βεβαιότητα (Holmes, 1988), μελλοντικό χρόνο (Mindt, 1992), δεικτικών στοιχείων της ομιλίας (Gilmore, 2004; Sadeghi, 2012; Khojastehrad, 2012; Mikkola, 2008), παραθέσεις (Molavi et al 2014), υποθετικές προτάσεις (Romer, 2004), φρασεολογικά μοτίβα των make και take (Gouverneur, 2008), και τη συχνότητα εμφάνισης των προθέσεων και συνύπαρξη τους με άλλα μέρη του λόγου (Mukundan, 2009). Έγινε μια προσπάθεια να ερμηνευτούν εν μέρει οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των δύο μεγάλων σωμάτων-κειμένων (corpora) καθώς και να δοθούν οι παιδαγωγικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση της ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα μπορούν να καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στο να αποφασίσουν τον καλύτερο τρόπο για να συμπληρώσουν το κείμενο με δραστηριότητες που εκθέτουν τους μαθητές στο γραμματικό αντικείμενο στόχο που δεν παρουσιάζεται επαρκώς στο βιβλίο.


282. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/2/2016
Τίτλος Εργασίας: Revision and recycling of linguistic elements in textbook materials: A corpus investigation
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


283. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/2/2016
Τίτλος Εργασίας: Memory and vocabulary development in children
Μετάφραση Τίτλου: Μνήμη και γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Η έρευνα για την παρούσα διπλωματική εργασία διεξήχθη στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Ερευνώντας τον ρόλο της μνήμης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, οι δομές της βραχύχρονης μνήμης (short-term memory) και της μνήμης εργασίας (working memory) συνδέονται με το λεξιλόγιο στη Γλώσσα 1 (Γ1) και τη Γλώσσα 2 (Γ2). Σύμφωνα με τη βασική υπόθεση της μελέτης, η δομή της μνήμης σχετίζεται με την ανάπτυξη του λεξιλογίου στη Γ1 και στη Γ2. Προκειμένου να αξιολογηθεί η μνήμη, χρησιμοποιήσαμε μια σειρά από ειδικά διαγνωστικά τεστ-Working Memory Test Battery for children (Pickering and Gathercole, 2001). Το λεξιλόγιο στη Γ1 αξιολογήθηκε με τη χρήση του εργαλείου Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου (Βογινδρούκας κ.ά., 2008) ενώ για το λεξιλόγιο στη Γ2, οι μαθητές υποβλήθηκαν σε τεστ δεκτικού (receptive) και παραγωγικού (productive) λεξιλογίου. Με βάση τα παραπάνω, η μελέτη επικεντρώθηκε σε τρία ζητήματα. Το πρώτο, διερευνά τη συμβολή της μνήμης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Το δεύτερο, επιδιώκει να ορίσει τη σχέση ανάμεσα στη βραχύχρονη μνήμη και την ανάπτυξη του λεξιλογίου στη Γ1. Το τελευταίο μελετά τη συμβολή της μνήμης εργασίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στη Γ2. Τα ευρήματα υπήρξαν διαφωτιστικά ως προς τη σχέση μνήμης-λεξιλογίου. Ειδικότερα, η βραχύχρονη μνήμη δεν συνδέεται με το λεξιλόγιο στη Γ1. Αντιθέτως, η βραχύχρονη μνήμη συνδέεται με το δεκτικό λεξιλόγιο στη Γ2, ενώ το παραγωγικό λεξιλόγιο στη Γ2 φαίνεται να συνδέεται οριακά με τη μνήμη εργασίας. Οι παιδαγωγικές εφαρμογές των ευρημάτων της έρευνας καθώς και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα τίθενται υπό συζήτηση


284. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/2/2016
Τίτλος Εργασίας: Pre-service Foreign Language Teachers' Beliefs about Language Learning
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


285. Ονοματεπώνυμο: ΤΕΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/2/2016
Τίτλος Εργασίας: A study on French-Greek Bilingual School Children
Μετάφραση Τίτλου: Μελέτη σε δίγλωσσα γαλλο-ελληνόφωνα παιδιά σχολικής ηλικίας
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της γλωσσικής επίδοσης μίας ομάδας 12 δίγλωσσων γαλλο-ελληνόφωνων παιδιών σχολικής ηλικίας, από 7 έως 11 ετών, σε τρεις γλωσσικές δοκιμασίες με στόχο την παραγωγή κλιτικών μορφών. Εξετάσαμε την επίδραση που έχει η εργαζόμενη μνήμη (working memory), η μη λεκτική νοημοσύνη (nonverbal intelligence) και το γλωσσικό υπόβαθρο των παιδιών (χρήση της γλώσσας και γραμματισμός (literacy)) στην επίδοσή τους στις γλωσσικές δοκιμασίες. Παρουσιάσαμε αναλυτικά πως τα δίγλωσσα γαλλο-ελληνόφωνα παιδιά τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες που αφορούν την εργαζόμενη μνήμη, σε σχέση με τα μονόγλωσσα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Αναφερθήκαμε στην επίδραση που έχει ο συνεχής εγγραματισμός στην ανάπτυξη λεξιλογίου τόσο στα γαλλικά όσο και στα ελληνικά, στα δίγλωσσα παιδιά, ενώ επίσης αναλύσαμε το γεγονός ότι ο αναδυόμενος γραμματισμός παίζει σπουδαίο ρόλο στην πρώιμη ανάπτυξη λεξιλογίου όπως φάνηκε από τις επιδόσεις των μικρότερων σε ηλικία δίγλωσσων παιδιών. Τα μονόγλωσσα παιδιά είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα δίγλωσσα, στην παραγωγή κλιτικών. Τα δίγλωσσα παιδιά παρουσίασαν σημαντικά περισσότερα λάθη στη συμφωνία του γένους από τα μονόγλωσσα σε ορισμένες δοκιμασίες, ενώ παρατηρήθηκε υψηλός βαθμός παράλειψης του κλιτικού μορφήματος γ’ ενικού αιτιατικής, στην παραγωγή του γαλλικού κλιτικού συμπλέγματος από τα δίγλωσσα παιδιά.


286. Ονοματεπώνυμο: ΡΟΥΜΑΝΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/1/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με τίτλο: Το trafficking ως φαινόμενο και η εκπόρνευση των μεταναστριών
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation titled: Trafficking and prostitution of immigrant women
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT> EL

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η σχολιασμένη μετάφραση ενός κειμένου από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα. Το κείμενο που επιλέχθηκε να μεταφραστεί είναι απόσπασμα αναφοράς της ψυχολόγου Emily Giovazzino που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ιταλικής αστυνομίας. Η αναφορά αναλύει το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και την εκπόρνευση των μεταναστριών στην Ιταλία. Παράλληλα με τη μετάφραση του αποσπάσματος έγινε μια ανάλυση των δυσκολιών που συναντήθηκαν σε λεξιλογικό, πραγματολογικό και συντακτικό επίπεδο. Δημιουργήθηκε ένα δίγλωσσο γλωσσάρι των όρων του κειμένου και μέρος αυτών αναλύθηκαν μεμονωμένα ώστε να τεκμηριωθούν οι μεταφραστικές επιλογές. Για την ολοκλήρωση της μετάφρασης χρησιμοποιήθηκαν δίγλωσσα και μονόγλωσσα λεξικά, έντυπα και ηλεκτρονικά.


287. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Ονειρικό φως και εφιαλτικές σκιές στα διηγήματα του Ε. Τ. Α. Χόφμαν: Κόσμος μαγικός, εσώτερος και φροϋδικό ασυνείδητο. Μια κατοπτρική σχέση.
Μετάφραση Τίτλου: The light of dreams and the shadows of nightmares in the stories of ETA Hoffman: A world of magic and Freudian unconscious. A mirror relationship.
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάδειξη της κατοπτρικής σχέσης του έργου του Ε.Τ.Α. Χόφμαν και του Σίγκμουντ Φρόιντ. Τόσο ο Φρόιντ μέσω της επιστήμης όσο και ο Χόφμαν μέσω της τέχνης έχοντας ως εφαλτήριο το κοινό πολιτισμικό πλαίσιο, τις ρομαντικές καταβολές της εποχής τους, αναδεικνύουν την αγωνία του ανθρώπου για εσωτερική αναζήτηση. Οι συγκεκριμένες καλλιτεχνικές επιλογές του Χόφμαν και η διαμόρφωση της επιστημονικής θεωρίας του Φρόιντ πηγάζουν από τη φιλοσοφική, ρομαντική κοσμοθεώρηση μιας εποχής, όπου το βλέμμα στρέφεται στον εσωτερικό κόσμο του ονείρου και της φαντασίας. Έτσι αφού έγινε αναφορά στις φιλοσοφικές και αισθητικές προκείμενες του ρομαντισμού και του φιλοσοφικού υπόβαθρου που το στηρίζει, παρουσιάστηκε το κύριο θεωρητικό πλαίσιο της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Φρόιντ με σκοπό στη συνέχεια να στοιχηθεί κατοπτρικά με τα διηγήματα του Χόφμαν, ώστε να φωτιστούν εκατέρωθεν.


288. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΛΙΟΥΦΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου: Η Οικιακή Εργασία είναι Πραγματική Εργασία: Η εκ νέου πολιτικοποίηση του θέματος του Φύλου, της Ιδιότητας του Πολίτη και των Παγκόσμιων Αδικιών
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text: Domestic Work is Real Work: Repoliticizing the Discourse on Gender, Citizenship, and Global Injustices
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί δείγμα σχολιασμένης μετάφρασης προκειμένου μέσα από τη διαδικασία μετάφρασης να δημιουργηθεί ένα γλωσσάρι όρων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα καθώς και να σχολιαστούν οι τυχόν μεταφραστικές δυσκολίες που συναντήθηκαν αλλά και η αντιμετώπιση αυτών. Έτσι λοιπόν μετά από την μετάφραση του αποσπάσματος που προέρχεται από μια εργασία της Midori Kaga, με τον τίτλο ‘Domestic Work is Real Work’ Repoliticizing the Discourse on Gender, Citizenship, and Global Injustices - «Η Οικιακή Εργασία είναι Πραγματική Εργασία» Η εκ νέου πολιτικοποίηση του θέματος του Φύλου, της Ιδιότητας του Πολίτη και των Παγκόσμιων Αδικιών, από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, ακολουθεί ένα γλωσσάρι όρων με τους όρους στα αγγλικά αλλά και η μετάφρασή τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η τεκμηρίωση των όρων μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο σε αγγλικές αλλά και ελληνικές ιστοσελίδες. Στο τέλος της εργασίας αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση των μεταφραστικών δυσκολιών που συναντήσαμε κατά τη διαδικασία της μετάφρασης του κειμένου αλλά και τις επιλογές που κάναμε προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτές και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες επιλογές.


289. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΪΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Investigating Primary Classroom Assessment Practices in Greek State Schools and Foreign Language Centres: A Case Study
Μετάφραση Τίτλου: Η διερεύνηση των πρακτικών αξιολόγησης στα ελληνικά δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών: μια περιπτωσιολογική μελέτη
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας περιπτωσιολογικής μελέτης των πρακτικών αξιολόγησης που υιοθετούνται στις τάξεις των μικρών μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, θεωρήθηκε σημαντικό να εξετασθεί εάν το περιβάλλον, όπου λαμβάνει χώρα η διδασκαλία, υπαγορεύει συγκεκριμένες πρακτικές. Έτσι, ερευνήθηκαν οι πρακτικές αξιολόγησης που εφαρμόζονται από Έλληνες καθηγητές της αγγλικής γλώσσας σε δημόσια δημοτικά σχολεία (PSSs) και κέντρα ξένων γλωσσών (FLCs) στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν πρακτικές αξιολόγησης που εφαρμόζονται πιο συχνά από τους καθηγητές της αγγλικής γλώσσας, καθώς και σε τι βαθμό χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία και ασκήσεις αξιολόγησης από τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Τέλος, μεταξύ των συμμετεχόντων ερευνήθηκαν επίσης οι ενδεχόμενες διαφορές της χρήσης των πρακτικών αξιολόγησης σε μικρούς μαθητές


290. Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΓΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Greek students' motivation and belifs about choosing teaching English as a career
Μετάφραση Τίτλου: Πεποιθήσεις και κίνητρα που ωθούν τους Έλληνες φοιτητές να επιλέξουν τη Διδασκαλία των Αγγλικών ως επάγγελμα
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη των πεποιθήσεων των φοιτητών του τμήματος της Αγγλικής Φιλολογίας της Θεσσαλονίκης σχετικά με την επιλογή να επιλέξουν τη διδασκαλία των Αγγλικών ως επάγγελμα. Ερευνήσαμε τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την αφοσίωση στη συγκεκριμένη καριέρα, την προσωπική τους εξέλιξη, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις επαγγελματικές συνθήκες, το εισόδημα και την κοινωνική θέση, καθώς και τη σπουδαιότητα της κατάρτισης κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επιπλέον εξετάσαμε τα κίνητρα που ωθούν τους φοιτητές να επιλέξουν τη διδασκαλία των Αγγλικών στην Ελλάδα ως επάγγελμα. Τα κίνητρα ερευνήθηκαν σε σχέση με την εγγενή αξία, τα εργασιακά οφέλη, τις ουσιαστικές εργασιακές σχέσεις, τις ανιδιοτελείς απόψεις, τις ικανότητές τους καθώς και τις ευκαιρίες που θεωρούν ότι θα έχουν σαν μελλοντικοί καθηγητές Αγγλικών στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, εξετάσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές στις απόψεις των φοιτητών που είχαν παρακολουθήσει το μάθημα της Πρακτικής στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας και σε αυτούς που δεν το είχαν παρακολουθήσει.


291. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Teaching English through Differentiated Instruction in Greek State Primary Schools
Μετάφραση Τίτλου: Διδάσκοντας Αγγλικά μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία

Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι καθηγητές Αγγλικής των δημοτικών σχολείων της πόλης της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, καταλαβαίνουν και χρησιμοποιούν τις στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η έρευνα επίσης εξετάζει εάν η στάση των καθηγητών απέναντι στη διαφοροποιημένη διδασκαλία επηρεάζει τη χρήση της στην καθημερινή πράξη. Ένας συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων έρευνας κρίθηκε απαραίτητος. Συνεπώς, 100 συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο και 6 καθηγητές Αγγλικής σε Ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία συμμετείχαν σε μία ημιδομημένη συνέντευξη. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από τα εργαλεία έρευνας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των καθηγητών Αγγλικής τροποποιούν τη διδασκαλία και την αξιολόγηση τους σε σχέση με το περιεχόμενο μάθησης χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα ή τα στυλ εκμάθησης των μαθητών που είναι ανάμεσα στις κύριες αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι συσχετισμοί μεταξύ των πεποιθήσεων των καθηγητών και της χρήσης στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι είτε μέτριοι είτε υψηλοί. Συνεπάγεται ότι οι καθηγητές επηρεάζονται σημαντικά από τις πεποιθήσεις τους. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες οι πιο σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την επιτυχή διαφοροποίηση διδασκαλίας είναι η έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία των μαθημάτων και η ελάχιστη προϋπηρεσιακή ή υπηρεσιακή εκπαίδευση. Συστήνεται να ξεκινήσει η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα Ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία μέσω της συνεχούς εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών όπως είναι η μείωση της διδακτέας ύλης και του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Μετά την εκπαίδευσή τους οι καθηγητές θα είναι πιο ευέλικτοι στη διδασκαλία τους και η διαφοροποίηση θα εφαρμόζεται με έναν οργανωμένο τρόπο επηρεάζοντας σημαντικά την απόδοση των μαθητών.


292. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Investigating English teacher motivation in the Greek educational context
Μετάφραση Τίτλου: Εξερευνώντας τα κίνητρα των καθηγητών αγγλικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των κινήτρων των καθηγητών Αγγλικής σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξετάστηκε ο ορισμός των κινήτρων καθώς και οι διαφορετικές μορφές κινήτρων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι θεωρίες που υπάρχουν σχετικά με τα κίνητρα. Έγινε ανάλυση των κινήτρων στον εργασιακό χώρο γενικότερα και πιο συγκεκριμένα έγινε σύνδεσή τους με το χώρο της εκπαίδευσης. Συζητήθηκε επιπλέον το θέμα της εργασιακής εξουθένωσης και παρουσιάστηκαν προηγούμενες μελέτες σχετικές με τα κίνητρα των καθηγητών. Παρουσιάστηκαν με λεπτομέρειες οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών Αγγλικής, το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της καθώς και οι συνεντεύξεις που κάποιοι από τους συμμετέχοντες δέχθηκαν να παραχωρήσουν. Έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου τα οποία παρουσιάστηκαν με λεπτομέρειες στη συνέχεια της διατριβής. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί ωθούνται περισσότερο από εσωτερικά παρά εξωτερικά κίνητρα, όπως η αγάπη για τα παιδιά και η διάθεση για προσφορά.


293. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2015
Τίτλος Εργασίας: The American Dream Becomes American Nightmare: The Perfomavity of Violence in the Age of Late Capitalism in the Theatrical Adaptations of The Talented Mr. Ripley (1999) and American Psycho: a New Musical Thriller (2013)
Μετάφραση Τίτλου: Το Αμερικανικό όνειρο γίνεται Αμερικανικός εφιάλτης: Η παραστασιολογία της βίας στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού στις θεατρικές προσαρμογές Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλει? (1999) και American Psycho: Ένα Νέο Musical Τρόμου (2013)
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας

Όπως υποδεικνύουν οι ιστορικές πηγές, η εξέλιξη μας είναι άρρικτα δεμένη με παραδείγματα βίας. Πράγματι, οι παλαιοντολογικές πληροφορίες αποκαλύπτουν ένα συνεχές ρεύμα βίας που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτή η διαρκής παρουσία της βίας σε όλη της ανθρώπινη ιστορία, όχι μόνο ως τακτική επιβίωσης αλλά και ως κοινωνικό σύμπτωμα, τονίζει την πολυπλοκότητα του θέματος. Η σχετικότητα και ρευστότητα της λέξης βία επηρεασμένη από τις κοινωνικές συνθήκες και την χρήση της ως μέσο επιβολής εξουσίας υποδηλώνει τις πολιτικές διαστάσεις της. Αυτό γίνεται εμφανές από τις δημόσιες εκδηλώσεις βίας, όπως αυτές των απαγχωνισμών στην γκιλοτίνα οι οποίες συνέβαιναν για να επιβάλλουν την πειθαρχεία και τιμωρία, καθώς επίσης και για να διασκεδάσουν το πλήθος. Στον σύγχρονο κόσμο, η εισβολή της βίας στην καθημερηνότητα του ατόμου θεωρείται σχεδόν φυσιολογική. Η έκθεση των παιδιών σε βίαια βιντεοπαιχνίδια και οι βίαιες εικόνες που μεταφέρουν τα ΜΜΕ έχει συμβάλει στην ανοσία του ατόμου απέναντι στη βία και στον πόνο. Την ίδια στιγμή, οι αξίες του ύστερου καπιταλισμού πνίγουν το άτομο προτρέποντας το να θέτει ως προτεραιότητα ταυλικά αγαθά και τα χρήματα αντί για την ανθρώπινη επαφή. Η κατάσταση αυτή αποτελεί τη βάση για τις θεατρικές προρασμογές, Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλει? (1999) και American Psycho (2013) που είναι και η βάση της εργασίας μου. Με άλλα λόγια, το θέμα αυτής της διπλωματικής είναι πώς μπορεί να αναπαρασταθεί η βία στο θέατρο και η άμεση σχέση της με την καπιταλιστική νοοτροπία. Στις δύο αυτές προσαρμογές, οι συγγραφείς συζητούν την επίδραση του καταναλωτισμού στους πρωταγωνιστές τους μέσα από τα βίαια ξεσπάσματά τους στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που περιβάλλουν τις ζωές τους με στόχο να αναδείξουν τις αιτίες των επιθετικών συμπεριφορών τους.


294. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΤΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/2015
Τίτλος Εργασίας: The acquisition of Greek liquids /r/ and /l/ by pre-school and primary school children
Μετάφραση Τίτλου: Η κατάκτηση των Ελληνικών υγρών σύμφωνων /ρ/ και /λ/ από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την κατάκτηση των Ελληνικών υγρών σύμφωνων /ρ/ και /λ/ από Ελληνόφωνα παιδιά καθώς και τις φωνολογικές διαδικασίες τις οποίες περνούν έτσι ώστε να κατακτήσουν και τα δύο υγρά σύμφωνα. Ένα άλλο θέμα της έρευνας είναι η παρουσία, ο αριθμός και ο μέσος όρος διάρκειας των ηχηρών και άηχων “vocoids” και στα δύο υγρά σύμφωνα. Το πείραμα που περιγράφεται στην παρούσα έρευνα διεξήχθη χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από ηχογραφήσεις 56 παιδιών (ηλικίας 2 έως 9 ετών) τα οποία έχουν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το /ρ/ αλλά και το /λ/ κατακτώνται περίπου στην ηλικία των 5. Ωστόσο, ολοκληρωμένη κατάκτηση και των δύο φωνημάτων γίνεται σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Τα παιδιά παρήγαγαν σωστά τις λέξεις που εμπεριείχαν το /λ/ νωρίτερα από τις λέξεις που εμπεριείχαν το /ρ/. Οι λέξεις που εμπεριέχουν και τα δύο υγρά σύμφωνα παράγονται αργότερα και οι λέξεις που εμπεριέχουν τρία υγρά σύμφωνα ακόμη αργότερα. Στην έρευνα αυτή βρήκαμε έξι είδη /ρ/ και δύο είδη /λ/. Τα πιο κοινά είδη /ρ/ ήταν τα “approximants” και τα “taps” με παρουσία μικρής παύσης που μοιάζει με έκρηξη. Τα “trills” ήταν επίσης συχνά γύρω στην ηλικία των 5. Το πιο κοινό είδος /λ,/ ήταν το /λ/ χωρίς την παρουσία “απελευθέρωσης” στο ακουστικό σήμα. Οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες παιδιών συνήθως είχαν μεγαλύτερους μέσους όρους στη διάρκεια των φωνημάτων εξαιτίας του γεγονότος ότι μιλούν πιο αργά. Όσο για τις φωνολογικές διαδικασίες, οι πιο συνηθισμένες ήταν η διαγραφή, το “stopping”, η μετάθεση, η εισαγωγή ενός φωνήεντος καθώς και διάφορα είδη αντικατάστασης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προσφέρουν νέες ιδέες σε σχέση με την ηλικία κατά την οποία θεωρείται ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει εντελώς και τα δύο υγρά σύμφωνα στη μητρική τους γλώσσα.


295. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2015
Τίτλος Εργασίας: Αναμετάφραση και Γλωσσική Επικαιροποίηση: H νεανική ιδιόλεκτος στο The Catcher in the Rye, του J.D.Salinger
Μετάφραση Τίτλου: Retranslation and Linguistic update: Teenage slang in The Catcher in the Rye, by J.D. Salinger
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL

Σύμφωνα με τον Antoine Berman (1990: 1), το μετα?ράζειν είναι μια δραστηριότητα που υπόκειται στον χρόνο και διαθέτει μια προσίδια χρονικότητα: τη χρονικότητα του παρωχημένου και του ανολοκλήρωτου. Συνεπώς, κάθε μετάφραση επισύρει αναπόφευκτα την αναμετάφρασή της όμως, παρότι η αναμετάφραση συνδέεται εκ προοιμίου με τη μεταφραστική πράξη, ελάχιστα έχει μελετηθεί σε μεταφρασεολογικό επίπεδο. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην πρόσφατη αναμετάφραση στα ελληνικά ενός από τα σπουδαιότερα έργα του 20ου αιώνα, το The Catcher in the Rye του J. D. Salinger. Η (ανα)μεταφράστριά του επιχειρεί τη γλωσσική επικαιροποίηση με σεβασμό τόσο στην πρωτότυπη γλώσσα, όσο και στον σύγχρονο αναγνώστη. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αναλύονται τα εγγενή χαρακτηριστικά του λογοτεχνήματος, η παιδαγωγική διάστασή του και η γλωσσική ποικιλότητα. Επιπλέον, καταγράφονται οι μεταφραστικές τεχνικές που επιστρατεύονται κατά τη διαπολιτισμική μεταφορά ιδιολεκτικών και ιδιοπολιτισμικών στοιχείων, με έμφαση στη νεανική ιδιόλεκτο, ώστε να επιτευχθεί ένα λειτουργικό αποτέλεσμα για ένα νέο αναγνωστικό κοινό.


296. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Διερμηνεία
Μετάφραση Τίτλου: Report on Conference Interpreting
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρούσα εργασία αποτελεί καταγραφή και σχολιασμό της εμπειρίας της συντάκτριας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διερμηνείας σε πραγματικές συνθήκες που έγινε κατά το τελευταίο έτος φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας με ειδίκευση τη Διερμηνεία. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι εμπειρίες από τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις, όπου έγινε διερμηνεία. Δίνονται στοιχεία για τους ομιλητές, κάποια ενδεικτικά γλωσσάρια με όρους και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν, περιγράφεται ο τρόπος προετοιμασίας και αναλύονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν, καθώς και οι στρατηγικές τεχνικές διαχείρισής τους.


297. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/10/2015
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL, ES > EL


298. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/10/2015
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL, ES > EL


299. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΛΑΜΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/10/2015
Τίτλος Εργασίας: The "Voice" of the "Other": Storytelling in Maxine Hong Kingston's The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts and China Men
Μετάφραση Τίτλου: Η “φωνή” του “άλλου”: η διήγηση μύθων στα έργα της Μαξίν Χονγκ Κίνγκστον η γυναίκα πολεμιστής: απομνημονεύματα μιας παιδικής ηλικίας ανάμεσα σε φαντάσματα και άντρες της Κίνας
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος

Η Αμερική, περισσότερο από άλλα έθνη, συμπεριλαμβάνει πολλές κοινωνικές και πολιτισμικές πραγματικότητες. Η αμερικανική κοινωνία και κουλτούρα συνίστανται από πολλές φωνές που πασχίζουν να αναγνωρισθούν μέσα σε ένα ηγεμονικό κλίμα, που έχει την τάση να επιβάλλει και να διαιωνίζει διαφόρων ειδών περιθωριοποιήσεις - γλωσσικές, φυλετικές, σεξουαλικές, εθνοτικές, πολιτιστικές και ούτω καθεξής. Μια τέτοια περίπτωση στην οποία μπορεί κανείς να αντιληφθεί τις διακρίσεις που επιβάλλονται στον άνθρωπο ως εθνική οντότητα, καθώς επίσης και τις προσπάθειές του να διατηρήσει την ιδιαίτερη ταυτότητα και κληρονομιά του, συμμετέχοντας παράλληλα στο σύγχρονο κόσμο, καταγράφεται με σχεδόν μυθοπλαστικό τρόπο στα έργα Η Γυναίκα Πολεμιστής: Αναμνήσεις μιας Παιδικής Ηλικίας ανάμεσα σε Φαντάσματα και Άνδρες της Κίνας από την Μαξίν Χονγκ Κίνγκστον. Αντλώντας από κείμενα φεμινιστικού και εθνολογικού περιεχομένου και από λογοτεχνικές κριτικές, η παρούσα εργασία υποστηρίζει την άποψη ότι τα κείμενα της Κίνγκστον με τη μη γραμμική αφήγηση και την πολυδιάστατη πραγματικότητά τους θα πρέπει να νοούνται ως συνειδητή προσπάθεια μιας Κινεζο-Αμερικανίδας γυναίκας, να χαράξει τη θηλυκή και εθνική υπόστασή της μέσα στις πολλαπλές πραγματικότητες της αμερικανικής ζωής. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην τεχνική της διήγησης μύθων που χρησιμοποιεί η Κίνγκστον, μια τεχνική η οποία μπερδεύοντας τα όρια ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη, εργάζεται προς τη σύνθεση μιας πολιτισμικής εναλλακτικής που υπογραμμίζει την ποικιλομορφία και την υποκειμενικότητα της πράξης της γραφής. Αυτό που γίνεται φανερό από την ανάλυση των δύο κειμένων είναι η προσπάθεια της συγγραφέως να εξερευνήσει τις πολλαπλές δυνατότητες που οδηγούν σε μια πλουραλιστική σύλληψη αυτοπροσδιορισμού μέσα στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, εξετάζοντας εκ νέου τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί αυτοκαθορισμού, και φέρνοντας στο προσκήνιο τις πολυειδείς επιλογές που μπορεί να προσφέρει η αμερικανική κουλτούρα.


300. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Αναπαραστάσεις για τους Εβραίους σε επιλεγμένα ιστοριογραφικά κείμενα για τα πρώτα χρόνια της ελληνικής επανάστασης (1821-1822)
Μετάφραση Τίτλου: Representations of Jews in selected historiographical texts about the early years of the Greek revolution (1821-1822)
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

Η παρούσα εργασία εγγράφεται στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτισμικής Εικονολογίας (Imagologie). Πρόκειται για επιστημονικό κλάδο της Συγκριτικής Γραμματολογίας που αντιλαμβάνεται το κείμενο ως μια μαρτυρία για τον «ξένο». Η μελέτη προσεγγίζει συγκριτικά –κατά βάση– ελληνικά και –επικουρικά– αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά ιστοριογραφικά αυτοβιογραφικά κείμενα (απομνημονεύματα), που αφορούν τα πρώτα χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Εστιάζεται σε ζητήματα εννοιολογικής πρόσληψης και κατ’ επέκταση νοητικών κατασκευών σχετικά με τον ρόλο των Εβραίων στην ελληνική επανάσταση (κατά την έναρξή της) και τις ποικίλες ενδοκοινοτικές σχέσεις (Εβραίοι – Χριστιανοί, Εβραίοι – Μουσουλμάνοι). Δευτερευόντως, επιλεκτικά και συνοπτικά σχολιάζει πώς και για ποιους λόγους κάθε φορά στοιχεία αυτού του είδους απομνημονευματικής γραφής αναπαράχθηκαν σε περαιτέρω γραφές για τον ρόλο των Εβραίων κατά την έναρξη της ελληνικής επανάστασης σε μεταγενέστερες ιστοριογραφίες (του 19ου και του 20ου αιώνα) για τον επαναστατικό αγώνα, οι οποίες άλλοτε έχουν τοπικό χαρακτήρα και άλλοτε διαπραγματεύονται την επανάσταση του 1821 σε όλο της το (γεωγραφικό) εύρος. Η εργασία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και την παρουσίαση των ιστοριογραφικών πηγών στις οποίες στηρίζεται. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε η ελληνική επανάσταση του 1821 και κατ’ επέκταση τα ιστοριογραφικά αυτοβιογραφικά κείμενα για αυτή, με μια ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα μνήμης και αυτοβιογραφικής γραφής. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει ζητήματα αναπαραστάσεων Χριστιανών (Ελληνορθόδοξων και Δυτικών) για τους Εβραίους και τον ρόλο τους στην ελληνική επανάσταση, βασισμένων κατά κύριο λόγο σε στερεοτυπολογικές πεποιθήσεις. Συγκεκριμένα, επεξεργάζεται τις δύο έννοιες-κλειδιά, που είναι μείζονος σημασίας για την αποκωδικοποίηση των απομνημονευμάτων και ευρύτερα των ιστοριογραφικών έργων για την επανάσταση και που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στους τρόπους με τους οποίους στο συλλογικό φαντασιακό των Χριστιανών κατασκευάζεται η εικόνα των Εβραίων στον ελληνικό επαναστατικό αγώνα του 1821: η ασφαλής πεποίθηση και η δικαίωση. Τοιουτοτρόπως, αναλύεται η ασφαλής πεποίθηση των Ελλήνων για τον ρόλο των Εβραίων αφενός ως συνεργατών των Οθωμανών και αφετέρου ως μισούντων τους Χριστιανούς, έτσι όπως φαίνεται –μεταξύ άλλων– από τη στάση τους κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης στη Μολδοβλαχία (1821), κατά τον διασυρμό του πτώματος του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ στην Κωνσταντινούπολη (1821), κατά την έναρξη της επανάστασης στη Μακεδονία (1821) με έμφαση στην καταστροφή της Νάουσας (1822) και κατά την καταστροφή της Χίου (1822). Επίσης, αναλύεται η αίσθηση της δικαίωσης που βίωσαν οι Έλληνες στον βαθμό που προέβησαν στην εκδικητική εξόντωση των Εβραίων το 1821 τόσο κατά την άλωση της Τριπολιτσάς, δηλαδή της σημερινής Τρίπολης, πρώην διοικητικού κέντρου της Πελοποννήσου, όσο και κατά τη μάχη του Βραχωρίου, δηλαδή του σημερινού Αγρινίου, πρώην διοικητικού κέντρου της Στερεάς Ελλάδας. Ακολουθεί ένας σύντομος επίλογος, που περιλαμβάνει συνοπτικά τα βασικότερα συμπεράσματα της εργασίας, θέτοντας ταυτόχρονα καινούργια ερωτήματα προς περαιτέρω διερεύνηση.


301. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ ΘΩΜΑΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Γλωσσική Ποικιλία και Μετάφραση: μια μελέτη στη μετάφραση της αμερικανικής και βρετανικής ποικιλίας της αγγλικής προς την ελληνική γλώσσα βασισμένη στα μυθιστορήματα Σαλεμς Λοτ του Σ.Ε. Κινγκ και ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
Μετάφραση Τίτλου: Linguistic Variation and Translation: a study on the translation of the American and British English varieties into the Greek language based on S.E. King’s Salem’s Lot and J.K. Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone novels”
Επιβλέπων/ουσα: ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL

Ο σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής είναι η έρευνα στον τομέα της μετάφρασης, και συγκεκριμένα της μετάφρασης της γλωσσικής ποικιλίας, όπως στην περίπτωση της μετάφρασης διαλέκτων, από τα αγγλικά προς τα ελληνικά. Η έρευνα στο πεδίο αυτό αποσκοπεί στο να εντοπίσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη διαδικασία της μετάφρασης διαλέκτων, καθώς και στρατηγικές και τεχνικές που επιστρατεύουν οι μεταφραστές όταν καλούνται να μεταφράσουν γλωσσικά στοιχεία που εμπίπτουν σε «μη επίσημες» γλωσσικές ποικιλίες. Το πρώτο μέρος της διατριβής εστιάζει σε προηγούμενες μελέτες με αντικείμενο τη μετάφραση σε συνάρτηση με τις διαλέκτους, ενώ παράλληλα πραγματεύεται προβληματικές περιοχές ή προκλήσεις που ανακύπτουν κατά τη μεταφραστική διαδικασία, όπως αυτές εντοπίστηκαν από ερευνητές και μεταφραστές. Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη γλωσσική ποικιλία όπως αυτή προκύπτει στην περίπτωση των αμερικανικών και βρετανικών αγγλικών. Προκειμένου να ερευνηθεί η γλωσσική διαφοροποίηση που γίνεται εμφανής μεταξύ των δύο αυτών ποικιλιών επιλέχθηκαν ένα κείμενο στα Αμερικανικά και ένα στα Βρετανικά αγγλικά, και πιο συγκεκριμένα, ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Σ.Ε. Κινγκ Σάλεμς Λοτ και ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος. Με σκοπό τον εντοπισμό της γλωσσικής διαφοροποίησης, σε πρώτο επίπεδο πραγματοποιείται γλωσσική ανάλυση των δύο κειμένων. Σε δεύτερο επίπεδο, οι ελληνικές μεταφράσεις των κειμένων μελετούνται ως προς τις μεταφραστικές προσεγγίσεις και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση αναφορικά με την απόδοση των στοιχείων ενδεικτικών της γλωσσικής ποικιλίας στη γλώσσα στόχο. Στόχος είναι να καταδειχτεί το κατά πόσο η γλωσσική ποικιλία διατηρείται στις μεταφράσεις και ποια μέσα χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί αυτό. Η παρούσα διατριβή υποδεικνύει ότι γλωσσικά στοιχεία αντιπροσωπευτικά μιας γλωσσικής ποικιλίας, ή λεξικά στοιχεία συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο γλωσσικό και κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο δύσκολα διατηρούνται στο κείμενο-στόχος, όσον αφορά τουλάχιστον το δεδομένο λογοτεχνικό είδος (φαντασία – δημοφιλής λογοτεχνία) και αναγνωστικό κοινό-στόχο. Ωστόσο, οι μεταφραστές/ -ιες συχνά υιοθετούν αντισταθμιστικές στρατηγικές προκειμένου να διατηρήσουν τον διαλεκτικό χαρακτήρα των πρωτοτύπων και να αναπαράγουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά και εξωγλωσσικά χαρακτηριστικά τους, κλίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο προς μια προσέγγιση που ευνοεί την δυναμική ισοδυναμία.


302. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΕΛΑ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση του κειμένου «Και τι σημαίνει τ’ όνομα; Η ιστορία και οι σημασίες του όρου Μεγάλου Μπαμ"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation of the text «What’s in a Name: History and Meanings of the Term “Big Bang”»
Επιβλέπων/ουσα: Δημητρούλια Ξανθίππη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί σχολιασμένη μετάφραση ειδικού κειμένου από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα. Στο άρθρο του με τίτλο «What’s in a Name: History and Meanings of the Term “Big Bang”», και θέμα τη σύγχρονη κοσμολογία και την ορολογία της, ο καθηγητής Helge Kragh, του πανεπιστημίου Aarhus της Δανίας, πραγματεύεται τις συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίστηκε και παγιώθηκε στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ο όρος big bang, «μεγάλη έκρηξη». Το πρωτότυπο κείμενο παρατίθεται σε αντιστοιχία με το μετάφρασμα, ακολουθεί το γλωσσάρι ορολογίας και ορολογική τεκμηρίωση κάθε όρου, τόσο στη γλώσσα-πηγή όσο και στη γλώσσα-στόχο, όπου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ηλεκτρονικές πηγές. Στη συνέχεια παρατίθονται και αναλύονται τα μεταφραστικά προβλήματα που απαντούν στο κείμενο, καθώς και ο χειρισμός τους με τη χρήση διάφορων μεταφραστικών τεχνικών.


303. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2015
Τίτλος Εργασίας: “Let her go”: The evolution of the Disney female model in Tangled, Brave and Frozen


304. Ονοματεπώνυμο: ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Υπερρεαλισμός και Τρέλα: Μια προσέγγιση της τρέλας και του παραλόγου στο υπερρεαλιστικό κίνημα
Μετάφραση Τίτλου: Surrealism and madness: an approach of madness and absurdity in the surrealist movement
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ

H εργασία αυτή πραγματεύεται την σχέση του κινήματος του υπερρεαλισμού με την τρέλα ως έννοια, στον επιστημονικό, καλλιτεχνικό και καθημερινό λόγο. Σκοπός είναι η ανάδειξη της συμβολής του υπερρεαλιστικού προβληματισμού, πέρα από τις συνήθεις καλλιτεχνικές πρακτικές, σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και η επιρροή του στη σύγχρονη σκέψη καθώς και στην σύλληψη και την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική προσέγγιση του υπερρεαλισμού ως κινήματος, των πρακτικών του και βασικών διαστάσεών του, καλλιτεχνικών και πολιτικών. Βασικός άξονας στην εισαγωγική αυτή περιγραφή είναι η κατανόηση της εξέλιξης του υπερρεαλισμού μέσα από την ανάδειξη της ιστορικής αναγκαιότητας σε καλλιτεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της εργασίας, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της τρέλας από τον υπερρεαλισμό, όπως αυτή αποτυπώνεται προδρομικά μέσα π.χ. από την περίπτωση του Ιερώνυμου Μπος, και από βασικούς εκπροσώπους του κινήματος, όπως ο Μπρετόν, ο Νταλί και ο Κάλας. Οι τρεις αυτοί υπερρεαλιστές επιλέχτηκαν ανάμεσα σε άλλους για την παρούσα ανάλυση ως αντιπρόσωποι τριών ξεχωριστών στιγμών στην υπερρεαλιστική πορεία. Για την πληρέστερη κατανόηση του εγχειρήματος, θεωρήθηκε χρήσιμο να συμπεριλάβουμε στοιχεία των βασικών απόψεων για την τρέλα από την σκοπιά της κριτικής προσέγγισης στις επιστήμες της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Η υπερρεαλιστική οπτική φαίνεται να είναι κοντά σε αυτή την κριτική προσέγγιση και πιθανότατα να την έχει επηρεάσει στο επίπεδο που κινήματα και επιστημονικά πεδία συναντώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας επιχειρείται μια προσέγγιση της θεματικής της τρέλας μέσα από την αποτύπωσή της σε υπερρεαλιστές εικαστικούς. Παράλληλα, η εικαστική αποτύπωση συστοιχίζεται με όψεις του επιστημονικού λόγου περί τρέλας, στην κατεύθυνση της υπερβατικής σύλληψης της έννοιας και της άρσης του διαχωρισμού μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού.


305. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2015
Τίτλος Εργασίας: On Cognition, Culture, Discourse and Corpora: High Seas and Smitten Hearts
Μετάφραση Τίτλου: Περί Γνωσιακής Ικανότητας, Πολιτισμού, Συνεχούς Λόγου και Σωμάτων Κειμένων: Θάλασσες και Καρδιές
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αυτή η εργασία έχει έναν φιλόδοξο διπλό σκοπό: αφ’ ενός να διαφωτίσει πλευρές της εννοιοποίησης σε περιβάλλοντα πυκνής τροπολογικής γλώσσας και αφ’ ετέρου να διερευνήσει πιθανές διεξόδους μεθοδολογικής επικονίασης μεταξύ της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων και της Γνωσιακής Γλωσσολογίας. Μελετά θαλάσσιες εννοιοποιήσεις της ‘καρδιάς’ σε ένα σώμα κειμένων 260 τραγουδιών της Σύγχρονης Ελληνικής ως μελέτη περίπτωσης, θεωρητικά πλαισιωμένη από συζητήσεις για: (α) Θεωρία Εννοιακής Συνολοκλήρωσης (Conceptual Integration Theory, CIT), σε σχέση με τη γνωσιακή ικανότητα και το συνεχή λόγο (β) Διαμοιρασμένη, Αναδυόμενη, Πολιτιστική Γνωσιακή Ικανότητα (Distributed emergent cultural cognition), σε σχέση με τη γνωσιακή ικανότητα και τον πολιτισμό (γ) Ανάλυση Συνεχούς Λόγου Υποβοηθούμενη από Σώματα Κειμένων (Corpus-Assisted Discourse Analysis, CADS), σε σχέση με το συνεχή λόγο και τα σώματα κειμένων (δ) Ανάλυση Πολιτιστικού Συνεχούς Λόγου (Cultural Discourse Analysis, CuDA), σε σχέση με το συνεχή λόγο και τον πολιτισμό


306. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/9/2015
Τίτλος Εργασίας: Superheroes in an Age of Economic and Political Crisis: Negotiations on American Republicanism in Marvel's Superhero Films
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


307. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL


308. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


309. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ - ΜΕΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


310. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Διερμηνεία
Μετάφραση Τίτλου: Dossier of Conference Interpreting experience
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αποτελέσει έναν συγκεντρωτικό φάκελο σχολιασμένων πράξεων διερμηνείας. Ο γράφων της εργασίας κλήθηκε να κάνει μια ανασκόπηση της πρακτικής του άσκησης, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του τελευταίου σκέλους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διερμηνείας Συνεδρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιγράφει τις σημαντικότερες παραμέτρους των συνεδρίων, στα οποία συμμετείχε παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας, παραθέτοντας παράλληλα προσωπικά σχόλια καθώς και την κριτική αξιολόγηση των διοργανωτών και των επιβλεπόντων καθηγητών. Στον επίλογο γίνεται μια προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για τις ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν κατά τη διερμηνεία συνεδρίων και για τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Επίσης επιχειρείται και μια ανάλυση του βαθμού της συμβολής του Προγράμματος Σπουδών στην προετοιμασία και στην επιτυχή έκβαση της διερμηνείας σε πραγματικά συνέδρια και σε πραγματικές συνθήκες γενικότερα.


311. Ονοματεπώνυμο: ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


312. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/9/2015
Τίτλος Εργασίας: "Early EFL literacy introduction: A Comparative Study of Whole World and Systematic Phonics Approaches"
Μετάφραση Τίτλου: Εισαγωγή στον Εγγραμματισμό για μικρούς μαθητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: Mια συγκριτική μελέτη Ολιστικής και συστηματικής αναλυτικό-συνθετικής προσέγγισης (Phonics)
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Πλήθος ερευνών έχουν εντοπίσει θετικό συσχετισμό ανάμεσα στην ευχέρεια και ακρίβεια στην μεγαλόφωνη ανάγνωση καθώς και την ικανότητα στην ορθογραφία και την ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου αλλά και την γενικότερη γλωσσική ευχέρεια. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλές έρευνες που αναφέρουν πλεονεκτήματα στην μεγαλόφωνη ανάγνωση και τις ορθογραφικές δεξιότητες για νεαρούς μαθητές που έχουν την αγγλική ως μητρική γλώσσα καθώς και για μαθητές για τους οποίους η αγγλική είναι δεύτερη γλώσσα και οι οποίοι εισήχθησαν στον εγγραμματισμό μέσω μιας συστηματικής αναλυτικό-συνθετικής προσέγγισης (phonics). Σε αντίθεση, και εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει προς το παρόν υπάρξει κάποια έρευνα σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει η εν λόγω μέθοδος διδασκαλίας στην αναγνωστική ικανότητα των μικρών μαθητών της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η παρούσα έρευνα στόχο έχει να επιβεβαιώσει ευρήματα που αφορούν στην υπεροχή της αναλυτικό-συνθετικής προσέγγισης (phonics) στο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έτσι, διεξάγουμε μια μέτρηση της ευχέρειας και ακρίβειας στην μεγαλόφωνη ανάγνωση μαθητών που έχουν εκτεθεί στην αναλυτικό-συνθετική μέθοδο (phonics), οι επιδόσεις των οποίων συγκρίνονται με αυτές μαθητών που έχουν εκτεθεί σε διαφορετικές προσεγγίσεις στον εγγραμματισμό. Επιπλέον, οι ίδιοι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε δοκιμασία ορθογραφίας για να εντοπιστούν πιθανοί θετικοί συσχετισμοί ανάμεσα στην αναλυτικό-συνθετική διδασκαλία των phonics και τις ορθογραφικές δεξιότητες στην αγγλική.


313. Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/7/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte – Theorie - Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 7.2
Μετάφραση Τίτλου: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte – Theorie - Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 7.2
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η σχολιασμένη μετάφραση ενός κειμένου από την γερμανική στην ελληνική γλώσσα. Το κείμενο που επιλέχθηκε να μεταφραστεί αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του Jorn Albrecht Literarische Ubersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung, και συγκεκριμένα το κεφάλαιο 7.2, το οποίο πραγματεύεται κάποιες πτυχές της θεωρίας του Σκοπού αναφορικά με τη λογοτεχνική μετάφραση. Μετά την παρουσίαση των εξωκειμενικών και ενδοκειμενικών χαρακτηριστικών του αποσπάσματος, επιχειρήθηκε η μετάφρασή του και ο εντοπισμός όρων μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα γλωσσάρι όρων βάσει μεταφρασεολογικών και/ή γλωσσολογικών κριτηρίων. Ακολούθησε η τεκμηρίωση των όρων αυτών, η οποία στηρίχθηκε σε μεταφρασεολογικά συγγράμματα, σε δίγλωσσα και μονόγλωσσα λεξικά αλλά και σε επίσημους ιστότοπους. Η εργασία ολοκληρώνεται με το σχολιασμό αφενός των μεταφραστικών δυσκολιών, αφετέρου των μεταφραστικών επιλογών σε επίπεδο λεξιλογίου, σύνταξης, ύφους καθώς και σε πραγματολογικό επίπεδο.


314. Ονοματεπώνυμο: ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΡΟΜΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/7/2015
Τίτλος Εργασίας: Η μετάφραση στο έργο του Jorge Luis Borges: θεωρία και πράξη
Μετάφραση Τίτλου: The theme of translation in Jorge Luis Borge’s writings: theory and practice
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL

Η μετάφραση είναι ένα θέμα που εμφανίζεται συνεχώς στα γραπτά του Αργεντινού συγγραφέα Jorge Luis Borges καθώς, μεταφραστής και ο ίδιος, ασχολήθηκε με τη θεωρία της μεταφραστικής πρακτικής τόσο στα δοκίμιά του όσο και στις διαλέξεις του. Ωστόσο, ακόμα και στα λογοτεχνικά του κείμενα μπορούν να ανιχνευθούν οι θέσεις του περί της πρακτικής της μετάφρασης. Οι απόψεις του Borges για τη συγγραφή επηρέασαν όχι μόνο τη συγγραφική του δραστηριότητα αλλά και τη μεταφραστική. Για τον Borges οι έννοιες και πρακτικές της γραφής, της ανάγνωσης και της μετάφρασης αλληλοσυνδέονται καθώς θεωρούσε τη μετάφραση αλλά και την ανάγνωση ως παραγωγή λογοτεχνίας και την κάθε μορφή λογοτεχνίας ως μετάφραση ενώ δεν αναγνώριζε την ύπαρξη πρωτότυπων και αρχικών κειμένων. Το μυθιστόρημα του William Faulkner, The Wild Palms, αντικείμενο της παρούσας μελέτης, μεταφράστηκε στα ισπανικά από τον Borges όταν ο πρώτος δεν έχαιρε ακόμα σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης. Ο ίδιος ο Borges, αν και σε παλαιότερες κριτικές του είχε εξυμνήσει το έργο του Faulkner, χαρακτηρίζει το The Wild Palms ως υποδεέστερο. Είναι ωστόσο αυτό που επιλέγει να μεταφράσει. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να ερευνήσει τη μετάφραση κατά τον Borges σε θεωρητικό επίπεδο, να παρουσιάσει το κίνητρο πίσω από την επιλογή του να μεταφράσει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα και τον τρόπο με τον οποίο η μετάφρασή του επηρέασε την εξέλιξη της λατινοαμερικανικής λογοτεχνία. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να ανιχνεύσει τις μεταφραστικές τεχνικές και επιλογές του Borges στην προσπάθειά του να βελτιώσει και να εξυψώσει ένα κείμενο που το θεωρούσε ως το λιγότερο επιτυχημένο που είχε γραφτεί από τον William Faulkner.


315. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΜΠΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/7/2015
Τίτλος Εργασίας: The Wicked Witch of the Discworld: A Re-examination of Magical Authority and Gender Politics
Μετάφραση Τίτλου: Η Κακιά Μάγισσα του Δισκόκοσμου: Η Αναθεώρησης της Μαγικής Αρχής και η Πολιτική του Φύλου
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να ερευνηθεί ο τρόπος με τον όποιο οι μαγικά-ταλαντούχοι γυναίκες και άντρες έχουν αντιπροσωπευθεί στη δυτική λογοτεχνία του φανταστικού. Γίνεται μια ευρύτερη έρευνα για τις ιεραρχικές δομές της μαγικής απασχόλησης στη μυθιστοριογραφία φαντασίας, όπου η μαγεία που οι γυναίκες εξασκούν θωρείτε συχνά κατώτερη και καταστρεπτική, σε μια προσπάθεια να γίνει κατανοητή η δημοφιλής εικόνα της «κακίας μάγισσας.» Επιπλέον, αυτή η διατριβή εξετάζει και τον τρόπο με τον οποίο ο Τέρι Πράτσετ προκαλεί την παραδοσιακή απεικόνιση των μαγισσών και των μάγων στη μυθιστοριογραφία του και το βαθμό στο οποίο ο ίδιος υπονομεύει και ανατρέπει τις προϋπάρχουσες έννοιες τις μαγικής αρχής. Τέλος, διερευνάται η πολυπλοκότητα της γυναικείας μαγείας στο Δισκόκοσμο σε σχέση με τα θέματα της εξουσίας, της νοικοκυροσύνης ή οικογενειακής ζωής και της ηθικής της φροντίδας.


316. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/6/2015
Τίτλος Εργασίας: Διπλωματική Εργασία για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης - Ειδίκευση Διερμηνείας
Μετάφραση Τίτλου: Thesis for the Master’s Degree in Conference Interpreting and Translation of the Schools of Philology, English, French, German, Italic Language and Literature – Major
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL, ES > EL

Η παρούσα εργασία περιγράφει την υποχρεωτική πρακτική άσκηση που κάναμε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος διερμηνείας συνεδρίων. Κατά κάποιον τρόπο συνοψίζει ολόκληρο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αφού η πρακτική άσκηση αποσκοπούσε στην πραγματική εφαρμογή των όσων είχαμε μάθει. Στην εργασία περιγράφονται τα τέσσερα συνέδρια, στα οποία συμμετείχα. Το κάθε κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή της εκάστοτε εκδήλωσης, των συνθηκών διερμηνείας και γίνεται μια σύντομη αναφορά στους ομιλητές, ενώ στα υπόλοιπα υποκεφάλαια περιγράφεται λεπτομερώς το περιεχόμενο των ομιλιών, η προετοιμασία για το συνέδριο και στο τέλος προβάλλεται ο τρόπος απόδοσης των ομιλιών που συνοδεύεται από μια αξιολόγηση της επίδοσής μου. Πριν την περιγραφή των συνεδρίων θεώρησα σκόπιμο να προβώ σε μια σύντομη εισαγωγή στη θεωρία της συνεδρίας συνεδρίων. Στο τέλος σε μορφή παραρτήματος παρατίθεται το υλικό που χρησιμοποίησα στην προετοιμασία του κάθε συνεδρίου, αλλά και κατά τη διάρκειά του και τα έντυπα αξιολόγησης των διοργανωτών των συνεδρίων, στις δύο περιπτώσεις που συμπληρώθηκαν


317. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/6/2015
Τίτλος Εργασίας: Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ανιθαγένεια Νο. 4: Εξασφάλιση του Δικαιώματος κάθε παιδιού για την Κτήση Ιθαγένειας μέσω των Άρθρων 1-4 της Σύμβασης του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας
Μετάφραση Τίτλου: Guidelines on statelessness no. 4: ensuring Every Child’s Right to Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί τη σχολιασμένη μετάφραση ενός άρθρου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με την ανιθαγένεια. Αποτελείται από την ελληνική μετάφραση, το γλωσσάρι των όρων, την τεκμηρίωση αυτών και το σχολιασμό ορολογίας. Πρόκειται για ένα νομικό κείμενο το οποίο έχει σκοπό να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μεταφραστές, νομικούς, το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Ο στόχος της μετάφρασης παραμένει ο ίδιος με αυτόν του κειμένου-πηγή. Το κείμενο που μεταφράστηκε αποτελεί τμήμα του άρθρου με τίτλο “UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on Statelessness No. 4: Ensuring Every Child's Right to Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness”, 21 December 2012, HCR/GS/12/04 της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η γλώσσα-πηγή είναι η αγγλική και η γλώσσα-στόχος η ελληνική. Στο τέλος επιχειρείται ανάλυση των μεταφραστικών δυσκολιών και η αιτιολόγηση των τελικών επιλογών μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές.


318. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/6/2015
Τίτλος Εργασίας: Τραγουδώντας το Θάνατο: Το Μακάβριο και η Βία στο Ευρωπαϊκό Παιδικό Τραγούδι
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


319. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Η γοτθική πλευρά της καφκικής τοπιογραφίας: Γοτθικά μοτίβα στη Δίκη του Φραντς Κάφκα
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


320. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Do bilinguals have an advantage in inhibitory control over monolinguals?
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


321. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2015
Τίτλος Εργασίας: The Painful Body: A Trajectory of Pain through Female Performance Art
Μετάφραση Τίτλου: Το σώμα του πόνου: μια πορεία του πόνου μέσω της γυναικείας τέχνης του περφόρμανς
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας

The performers that I have chosen to focus on in the present thesis re/present their pieces of art by working on their bodies or merely using their bodies as a malleable raw material so as to respond creatively on the sociopolitical challenges of their time. They use their bodies in order to show its limitless potential and provoke their audiences as the body is a boundless canvas to process on and express their artistry. When the body is disposed of manipulation, when it is cut and penetrated by needles and when it is presented in an unnatural way but depicted as the norm, then, the audience loses the comfort and the security of being distant from what the spectacle creates. Hence, the female body is presented through performance art to lead its appearance to extreme cases of representation and provoke the spectators’ reactions. The spectators are awakened from their former passivity as mere observers of the theatrical performances to a more active participation in them. The female body, presented in a rather “grotesque” way, manages to be spectated as such as it is most of the times concealed, mystified, “sexualized,” or completely eroticized. The female performers that I occupy with in my research come from different cultural backgrounds ranging from the 1960s experimental theatrical performances to today’s representational mediatized popular culture. Gina Pane, the French artist of Italian descent deals with body-cutting by inserting blades in her own body. Marina Abramovic, the Serbian artist places her body in the center of attention and she tries to objectify the image of the “passive-performer, active spectator” with the intention to reverse balance and subsequently activate the spectators or even stimulate their most vicious and animalistic instincts. Orlan, the French artist, stresses the limits of the female body through surgical cosmetic surgeries as she tries to redefine the notion of female beauty through constant transformations and hybridizations of the self. Lady Gaga, the American artist of Italian origin, shocks her audience with her weird costumes, her haute-couture outfits and her own body transformations through media representations. Millie Brown, the English performer known as the “vomit artist,” causes almost controlled vomiting to her herself which she subsequently places on white canvases because she intends to create her “colorful” artistic outcomes as parts of an inverted expressivity. The specific artists present and treat the female body in a different, yet provocative way with the need to stress the limits that society and especially the American society along with mass media place on it. To conclude, the inner psychological need to test the body-limits and stress the physical boundaries through painful procedures, beautifying techniques, the incessant quest for youth and newness, and fashion are what four performers respond to. The body perception and representation ideology are presented from a differentiated angle through those artists’ experimentation and recreation. Even if they presented their pieces of performance art in more or less successful ways yet, they manage to challenge audience reception and vision of the body. ?


322. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΑΦΗ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Η απόδοση του κωμικού στοιχείου στον υποτιτλισμό κινούμενων σχεδίων
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


323. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/5/2015
Τίτλος Εργασίας: The old and the new English course books of Greek state primary schools: Vocabulary comparison and analysis between the third and the fourth primary school course books: Transition issues and recommendations'
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή


324. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΑΤΣΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Vocabulary analysis of Magic Book 1 and Magic Book 2: a corpus study'
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή


325. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Η Διερεύνηση της Ουτοπίας στο Ποιητικό Έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου
Μετάφραση Τίτλου: The investigation of Utopia in Andreas Embeirikos’ poetic work
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


326. Ονοματεπώνυμο: ΤΑΠΤΑΣ ΣΥΝΟΔΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/3/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με θέμα «Froschglossar/ Βατραχογλωσσάρι»
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


327. Ονοματεπώνυμο: MIRAKA FJORALBA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/3/2015
Τίτλος Εργασίας: Hollywood and the Femme Fatale: Feminine Monsters and Monstrous Femininities in Classical Film Noir and Neo-Noir
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


328. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2015
Τίτλος Εργασίας: Bilingualism and Narration: Exploring Grammatical and Orgainzational Skills through narrative development
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


329. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2015
Τίτλος Εργασίας: Re-Writing History in Quentin Tarantino's Django Unchained
Επιβλέπων/ουσα: Κόντος Νίκος


330. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/2/2015
Τίτλος Εργασίας: Ημιαυτόματη επεξεργασία σωμάτων κειμένων στο πεδίο της βιοποικιλότητας με σκοπό την εξαγωγή ορολογίας
Μετάφραση Τίτλου: Semi-automatic processing of a corpus in the field of biodiversity for terminology extraction purposes
Επιβλέπων/ουσα: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT > EL

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στο πεδίο της υπολογιστικής γλωσσολογίας και ως στόχο έχει την παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία ενός ειδικού σώματος κειμένων, αποτελούμενο από περιλήψεις έργων που αφορούν το πεδίο της βιοποικιλότητας, με απώτερο σκοπό την εξαγωγή σχετικής ορολογίας. Για τα διάφορα στάδια επεξεργασίας του σώματος κειμένων εξετάστηκε η χρήση και ο βαθμός αξιοποίησης διάφορων υπολογιστικών μέσων, όπως εργαλεία αυτόματης εξαγωγής ορολογίας, αναλυτές κειμένων και επισημειωτές γραμματικής κατηγορίας. Εν τέλει, βασικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ο αναλυτής Unitex, μέσω του οποίου δόθηκε η δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων βάσει γλωσσολογικών φίλτρων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται ως ημιαυτόματη, καθώς τα δεδομένα που προέκυψαν από τα υπολογιστικά εργαλεία εξετάστηκαν περαιτέρω με μη αυτόματο τρόπο. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η εξαγωγή 861 μονολεκτικών και πολυλεκτικών όρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της βιοποικιλότητας. Με αυτούς δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό λεξικό που περιλαμβάνει συνολικά 1.127 εγγραφές, ενώ παράλληλα για τους μισούς από τους εξαχθέντες όρους αναζητήθηκε ελληνική απόδοση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα γλωσσάρι για τον συνδυασμό γλωσσών Αγγλικά-Ελληνικά.


331. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/1/2015
Τίτλος Εργασίας: Η Ιστορία της Πορφυρής Δούλης και Το Πάθος: Θηλυκή Ταυτότητα και Μεταμοντερνιστική Γραφή στα Μυθιστορήματα της Margaret Atwood και της Jeannette Winterson
Μετάφραση Τίτλου: The Handmaid’s Tale and The Passion : Female Identity and Postmodernist Writing in the Novels of Margaret Atwood and Jeanette Winterson
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Το εν λόγω πόνημα επιχειρεί να εντάξει τα μυθιστορήματα Η Ιστορία της Πορφυρής Δούλης της Καναδής Margaret Atwood και Το Πάθος της Βρετανίδας Jeanette Winterson στο ευρύτερο πλαίσιο της δεκαετίας του 1980, μιας περιόδου πολιτικού φιλελευθερισμού και μεταμοντέρνων καιρών αλλά και πειραματισμών. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταδείξει τη σύγκλιση στη γραφή των δύο δημιουργών τόσο ως προς τους μεταμοντερνιστικους πειραματισμούς όσο ως προς τις συγγραφικές καινοτομίες, την θεματολογία τους, η οποια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι και την αναζητησή τους γύρω από θέματα γυναικείας ταυτότητας και σεξουαλικότητας. Προκειμένου να τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας βασιζόμαστε - στην πρώτη ενότητα - στο ιστορικό πλαίσιο αναφοράς της δεκαετίας του 1980, εν συνεχεία, καταφεύγουμε στην αποδόμηση του συγγραφέα από το Roland Barthes και στη μπαχτινική ετερογλωσσία ούτως ώστε να δώσουμε κάποια εξήγηση στους πειραματισμούς των δύο συγγραφέων όπως λόγου χάρη η αποσπασματικότητα και η θραυσματοποίηση του λόγου με την οποία κατ’ουσίαν παίζουν. Σαφώς γίνεται μνεία και σε άλλους θεωρητικούς και κριτικούς. Στη δεύτερη ενότητα ως πυξίδα έχουμε κυρίως το έργο του Michel Foucault. Ιστορία της Σεξουαλικότητας, Ι. Η Βούληση για Γνώση προκειμένου να αποκωδικοποιήσουμε ορισμένες συμπεριφορές και στάσεις ζωής των γυναικείων χαρακτήρων των υπό μελέτη μυθιστορημάτων. Σαφέστατα ο Foucault δεν αποτελεί το μοναδικό οδηγό. Τέλος οδηγούμαστε σε ένα επίλογο όπου εντοπίζουμε τις ομοιότητες των δύο μυθιστορημάτων και επισημαίνουμε την προσφορά τους στην παγκόσμια λογοτεχνία.


332. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2014
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του βιβλίου με τίτλο: Foucault: A graphic guide
Επιβλέπων/ουσα: Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


333. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΝΤΩ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/12/2014
Τίτλος Εργασίας: The American Interpretation of the Greek War of Independence through M. M. Noah's The Grecian Captive, Fitz G. Halleck's poem Marco Bozzans and other texts
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή

Σκοπός αυτής της διατριβής ήταν να μελετήσει τα κίνητρα που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, την βοήθεια που προσέφεραν οι Αμερικανοί Φιλέλληνες και τις ομοιότητες που και οι δύο πλευρές παρατήρησαν ότι είχαν καθώς και τον αμοιβαίο σεβασμό που υπήρχε ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Έλληνες της εποχής. Πληροφορίες από διάφορα ιστορικά βιβλία καθώς γράμματα και άρθρα συμπεριλήφθηκαν και μελετήθηκαν. Βασικό μέλημα της διατριβής αυτής ήταν να αναλύσει τα βαθύτερα αίτια της Αμερικανικής βοήθειας, την Αμερικανική κοινή γνώμη και τέλος επίσημα και ανεπίσημα έγγραφα Αμερικανών που είχαν ως στόχο να προωθήσουν τον Φιλελληνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία εξίσου σημαντική πλευρά είναι η δημιουργία του Ελληνικού «εθνικού μύθου» και η «Ελληνοποίηση των Γραικών» οι οποίες συνέβαλαν στην δημιουργία του Ελληνικού έθνους και στην αντιμετώπιση των Ελλήνων ως το «νέο Ισραήλ», οι «εκλεκτοί» χάρη στο ένδοξο παρελθόν τους και το γεγονός ότι ήταν οι πρόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Τέλος, ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι η επίσημη «ουδέτερη» Αμερικανική στήριξη δεν ήταν αυτό που αναμενόταν από τους Έλληνες αλλά και από τους Αμερικανούς Φιλέλληνες.


334. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/12/2014
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με θέμα “Altamira, un legado del palaiolitico espanol” των Αντόνια Μαρία Μουνιόθ & Χοσέ Αντόνιο Μολέρο από το τεύχος 77 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2012) του περιοδικού GIBRALFARO, που εκδίδεται από την Παιδαγωγική Σχολή του Παν. Μάλαγα
Επιβλέπων/ουσα: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος


335. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/11/2014
Τίτλος Εργασίας: Εξερευνώντας το ελληνόφωνο μεταφρασεολογικό τοπίο με οδηγό τον χάρτη του Holmes: μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Μετάφραση Τίτλου: Exploring the Translation Studies field in the Greek-speaking word with the guidance of Holmes’ map: a bibliographic database
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ιχνηλάτηση της ελληνόφωνης μεταφρασεολογικής σκέψης, τόσο μέσα από της υπάρχουσες μελέτες αναφορικά με την ιστορία της θεωρίας της μετάφρασης όσο και μέσα από τη συλλογή και τη καταγραφή της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης μεταφρασεολογικής έρευνας στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα έως σήμερα από μεταφρασεολόγους που δραστηριοποιούνται στον ελληνόφωνο χώρο. Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στην προϋπάρχουσα μελέτη των Γραμμενίδη και Φλώρου αναφορικά με της ερευνητικές τάσεις και τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά της ελληνόφωνης Μεταφρασεολογίας (Grammenidis and Floros, 2013). Οδηγός της σε αυτό το ταξίδι αναζήτησης υπήρξε ο επονομαζόμενος χάρτης του Holmes, μια πρωτοποριακή πρόταση του αμερικανού θεωρητικού James S. Holmes στην προσπάθεια του να υπάρξει μια ονομασία κοινής αποδοχής του αναδυόμενου τότε επιστημονικού κλάδου της Μεταφρασεολογίας, αλλά και να επιτευχθεί μια ευρεία συναίνεση αναφορικά με τον σκοπό και τη δομή του. Η έρευνα πλαισιώνεται από τη δημιουργία μιας βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων, τα εξαγόμενα συμπεράσματα της οποίας της επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά της ελληνόφωνης Μεταφρασεολογίας. Απώτερο στόχο αποτελεί η διάθεση της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων στον ευρύτερο επιστημονικό κόσμο με την ελπίδα να συνεπικουρήσει μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες στο πεδίο της Μεταφρασεολογίας.


336. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/2014
Τίτλος Εργασίας: From Homophobia to Phobophilia: Poetics of Camp in Southern Gothic Literature
Μετάφραση Τίτλου: Από την Ομοφοβία στην Φοβοφιλία: Η Ποιητική του Εξεζητημένου στη Γοτθική Λογοτεχνία του Αμερικανικού Νότου
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία

Το Γοτθικό λογοτεχνικό είδος εκλαμβάνεται πάντα παράλληλα με θεωρίες της “queer” ταυτότητας, της οποίας ο πυρήνας εμπεριέχει ταυτότητες σεξουαλικώς μη-κανονικών ομάδων που θολώνουν τα όρια των ξεκάθαρα δομημένων κοινωνικών φύλων. Μαζί με τη θεματική του Γοτθικού, το “queer” εισέρχεται σε με μια τελείως καινούρια πραγματικότητα της οποίας η έμφυλη σύσταση υπερβαίνεται ολοσχερώς. Οι ρίζες του Αμερικανικού Γοτθικού βρίσκονται στο σκοτεινό ρομαντισμό των Έντγκαρ Άλαν Πόε, Ναθάνιελ Χόθορν και Ουίλιαμ Φώκνερ. Ο τελευταίος, ωστόσο, αποτελεί βασική πηγή έμπνευσης για τη γέννηση του Γοτθικού υπο-είδους του Αμερικανικού Νότου, με μια σειρά συγγραφέων, όπως η Φλάνερυ Ο’Κόνορ και η Γιουντόρα Ουέλτυ, να ανθίζουν υπό τη φαντασματική σκιά του. Για τους συγγραφείς του Νότου, το Γοτθικό ενσαρκώνεται μέσα από “queer” φιγούρες και χαρακτήρες σεξουαλικής αντι-συμβατικότητας που η απόκοσμη φύση τους τούς μετέτρεψε σε αντικείμενα φόβου, αποστροφής, αλλά πάνω απ’ όλα, περίπλοκης μυθοποίησης. Συνεπώς, το γοτθικό “queer” του Νότου έχει καταδικαστεί να ζει στην εξορία, αμφιταλαντευόμενο στο μεταίχμιο φοβίας και επιθυμίας. Η έρευνά μου προσεγγίζει αυτό το διάκενο φοβίας και επιθυμίας μέσω της πολύτιμης βοήθειας του Εξεζητημένου (=Camp), όπως έχει προταθεί από τη Σούζαν Σόντγκαν και έχει πολιτικοποιηθεί από τους μετά-Σόνταγκ θεωρητικούς, σύμφωνα με το οποίο το “queer” άτομο παρουσιάζει μια παρωδία του έμφυλου εαυτού με απώτερο σκοπό να γελοιοποιήσει και να αποσταθεροποιήσει τα ετεροκανονικά συμπλέγματα ισχύος. Βασισμένος σε αυτό, θα ασχοληθώ με την ανάλυση του λόγου των τεσσάρων παρακάτω νουβελών: Πρόσκληση σε Γάμο της Κάρσον ΜακΚαλερς, Άλλες Φωνές, Άλλοι Τόποι του Τρούμαν Καπότε, Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα της Άνν Ράις και Το Κοράκι: Η Καρδιά του Λαζάρου του Πόπι Ζ. Μπράιτ. Και τα τέσσερα έργα λειτουργούν καταλυτικά ως πολιτικώς φορτισμένα μέσα ενάντια στις ιδεολογικές ασυνέπειες που διαιωνίζονται στον Αμερικανικό Νότο. Βγαίνοντας από τη «ντουλάπα»/φέρετρο, το γοτθικό “queer” του Νότου, στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει την πατριαρχεία του Νότου, αναζωογονεί την παραστασιακή δομή του κοινωνικού φύλου με γκροτέσκ παρωδία, ενσταλάζοντας συνεπώς στους εν λόγω συγγραφείς την υπερβολική και κατηγορηματική, αλλά παρ΄όλα αυτά, αναπόφευκτη ανάγκη να καταδικάσει τις αδικίες που διαπράττονται ενάντια στα σεξουαλικώς «απόκληρα» άτομα. Σε αυτό το σημείο, η φοβοφιλία είναι αυτή η υπερ-εντρύφηση στο γοτθισισμό που επιτρέπει στους συγγραφείς να πατάξουν την ομοφοβία.


337. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΟΥΧΑ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/11/2014
Τίτλος Εργασίας: The Vision of an Egalitarian Society within Charlotte Perkins Gilman's Utopian Novels: Moving the Mountain, Herland, and With Her In Ourland
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


338. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΦΙΝΑ ΧΡΥΣΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/10/2014
Τίτλος Εργασίας: Η οπτικότητα του λόγου στο ποιητικό έργο του Vassily Kamensky και του e. e. Cummings
Μετάφραση Τίτλου: The visuality of speech in poetry of Vassily Kamensky and E.E. Cummings
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Σκοπός της εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη της ρωσικής και αμερικανικής οπτικής ποιητικής γραφής των αρχών του 20ού αιώνα μέσα από το έργο δύο ποιητών και ζωγράφων, του Ρώσου φουτουριστή Vassily Kamensky και του Αμερικάνου E.E.Cummings, οι οποίοι αξιοποίησαν στη γραφή τους στοιχεία που παραδοσιακά ανήκαν στο χώρο της ζωγραφικής. Καταρχήν παρουσιάσαμε το θεωρητικό πλαίσιο της οπτικότητας του ποιητικού λόγου. Στη συνέχεια, αφού ερευνήσαμε τις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο κάθε ποιητής και τη στόχευση που θέτουν τα έργα αυτά, και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό-πολιτικό υπόβαθρο της εποχής, όπως αυτό διαμορφώνεται στις δύο χώρες και επηρεάζει την καλλιτεχνική τους δημιουργία, επιχειρήσαμε να ερμηνεύσουμε την εξωτερική ομοιότητα των ποιημάτων σε σχέση με την ιδεολογική και χωρική τους απόσταση. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να προάγουμε έναν ευρύτερο διάλογο μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών τεχνοτροπιών (Ιταλικός Φουτουρισμός/ Dada) που προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές εστίες πολιτισμικής επίδρασης. Όσο αφορά τις πρωτογενείς πηγές που εξετάστηκαν, επικεντρωθήκαμε σε τυπογραφικά («typographic) και σε «σιδερομπετόν» («ferroconcrete») ποιήματα του Kamensky από τη συλλογή Ταγκό με αγελάδες, η οποία παρουσιάζει και το μεγαλύτερο οπτικό ενδιαφέρον. Αντίστοιχα από την ποίηση του E.E. Cummings αξιοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικά ποιήματα από το σύνολο του ποιητικού του έργου με κριτήριο και πάλι τις οπτικές τους καινοτομίες και τη συμβολή τους στη συγκριτική παρουσίαση των δύο ποιητών.


339. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/10/2014
Τίτλος Εργασίας: Questing for 21st Century ??? In the Realm of the Greek Magic Myth: Dramatic Mythic(al) Revisions by Cherrie Moraga, Luis Alfaro, and Caridad Svich
Μετάφραση Τίτλου: Αναζητώντας τη mestizaje του 21ου αιώνα στη χώρα του Ελληνικού τραγικού μύθου: Δραματικές μυθικές διασκευές από την Cherrie Moraga, τον Luis Alfaro, και την Caridad Svich.
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας

Με τις διανοητικές και φαντασιακές φαρέτρες τους γεμάτες με μύθους, θρύλους, και λαϊκές γνώσεις προερχόμενες από πολλές διακριτές και διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, η Cherrie Moraga, ο Luis Alfaro, και η Caridad Svich έχουν στοχεύσει θεατρικά σε έναν κόσμο στοιχειωμένο από κληρονομημένες ανεπίλυτες συγκρούσεις. Οι τρεις συγγραφείς βρήκαν στην αρχαία ελληνική παράδοση μια ανεξάντλητη πηγή τέτοιου μυθικού υλικού από το οποίο άντλησαν για τη δημιουργία αρκετών θεατρικών έργων κατά την τελευταία δεκαετία, μεταξύ των οποίων τα τρία πιο αντιπροσωπευτικά είναι The Hungry Woman: A Mexican Medea (2002) της Moraga, Electricidad (2003) του Alfaro, και Iphigenia Crash Land Falls On The Neon Shell That Was Once Her Heart (A Rave Fable) (2004) της Svich. Οι δραματικές μυθικές διασκευές τους (αντ)αποκρίνονται σε πανανθρώπινα, δια-ιστορικά ερωτήματα, καθώς και σε ερωτήματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο, (πολυ)πολιτισμικό υπόβαθρο των ίδιων των καλλιτεχνών? πρόκειται για διασκευές που αντηχούν με πάθος, μυθική σημασία, και πολιτική δέσμευση, αλλά, επίσης, αντικατοπτρίζουν μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει το Λατινοαμερικανικό θέατρο ένα βήμα περαιτέρω προς τον εικοστό πρώτο αιώνα και τις ιδιαιτερότητες, προκλήσεις, και προβληματικές του. Και οι τρεις καλλιτέχνες διαπραγματεύονται και ανα-συγκειμενοποιούν τους αρχαίους Ελληνικούς τραγικούς μύθους με τρόπους που συμβάλλουν στις σύγχρονες συζητήσεις που αφορούν στη δημιουργία και τον πειραματισμό με νέες ευαισθησίες, νέες θέσεις υποκειμένου, νέες mestizo/a υποκειμενικότητες μέσα στην αναδυόμενη παγκόσμια τάξη? μια τάξη πραγμάτων που απηχεί παλιές και νέες μυθολογίες ταυτότητας και διαφορετικότητας. Είναι ενδιαφέρον το ότι τόσο η ανάγκη της επιβεβαίωσης του ατομικού υποκειμένου—όσο συγκρουσιακό, κατακερματισμένο, διασκορπισμένο, ή νομαδικό κι αν είναι αυτό—αλλά και η επιτακτική ανάγκη του ανήκειν σε μια συλλογικότητα μπορεί να βρεθεί χαραγμένο στο έργο τους. Η ίδια η ύπαρξη αυτών των δύο «πόλων» γεννά μια παραγωγική ένταση—μια ένταση που μπορεί να εντοπιστεί στο έργο των αρχαίων Ελλήνων τραγικών ποιητών. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι τρεις δραματουργοί έχουν προσεγγίσει τους αρχαίους Ελληνικούς τραγικούς μύθους υπό το φως των δικών τους υποκείμενων και διαρκών δεσμεύσεων, έχουν φέρει στο προσκήνιο τις (ιδεολογικές) ρωγμές τους ή/και έχουν προκαλέσει οι ίδιοι ρωγμές σε αυτούς, και, τελικά, έχουν αξιοποιήσει αυτές τις ρωγμές έτσι ώστε να φέρουν το κοινό σε μια μετωπική σύγκρουση με εκκρεμή ζητήματα που παραμένουν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και είναι τόσο οικεία στους σύγχρονους Λατινοαμερικανούς όσο ήταν και στους αρχαίους Έλληνες. Αυτού του είδους η αντιπαράθεση θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπνεύσει μια ανανεωμένη αίσθηση υπευθυνότητας στο σύγχρονο κοινό: την επείγουσα ανάγκη να εμπλακεί με τα ζητήματα αυτά με έναν ενεργό, πολιτικά ενημερωμένο, και αποτελεσματικά δεσμευμένο τρόπο.


340. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2014
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου Ευρωπαϊκός Σεξουαλικός Εθνικισμός: Η πολιτισμικοποίηση της υπηκοότητας και η σεξουαλική πολιτική της ενσωμάτωσης και του αποκλεισμού
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text: European sexual nationalisms: the culturization of citizenship and the sexual politics of Belonging and Exclusion
Επιβλέπων/ουσα: Κουρούνη Κυριακή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


341. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2014
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του άρθρου «Cos’ e’ la LAM?» από την ιστοσελίδα της ιταλικής ένωσης Λεμφαγγειολειομυομάτωσης
Επιβλέπων/ουσα: Κασάπη Ελένη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


342. Ονοματεπώνυμο: PONOMARYOVA LYUDMYLA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2014
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με θέμα Brain Tumor Guide for the Newly-diagnosed
Επιβλέπων/ουσα: Στεργιοπούλου Ελένη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, RU>EL


343. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/9/2014
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


344. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/7/2014
Τίτλος Εργασίας: Η λογοτεχνική απεικόνιση στης έμφυλης υποκειμενικότητας: Επικίνδυνες Σχέσεις του Choderlso de Laclos, Κουαρτέτο του Heiner Muller και True Love του Άρη Μαραγκόπουλου
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


345. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/7/2014
Τίτλος Εργασίας: (Re)Imagining the (Neo)Victorian Spinster: Gothic, Sensationalist and Melodramatic Reflections of Miss Havisham
Μετάφραση Τίτλου: (Aνα)Διαμορφώνοντας την (Νέο)Βικτωριανή Γεροντοκορη: Γκόθικ, Αισθησιοκρατικές και Μελοδραματικές Απεικονήσεις της Μις Χάβισαμ.
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη

Η διατριβή αυτή διερευνά την αναπαράσταση της Μις Χάβισαμ στις Μεγάλες Προσδοκίες του Dickens και σε κινηματογραφικές προσαρμογές του 20ου και 21ου αιώνα μέσα από γκόθικ, αισθησιοκρατικές και μελοδραματικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Θα εξετάσω πώς παρουσιάζεται η βικτοριανή γεροντοκόρη που φαντάστηκε ο Dickens στο μυθιστόρημα καθώς και πώς διαμορφώθηκε από προηγούμενες γραφές. Προχωρώντας στις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις στην μετά του Dickens εποχή, θα διερευνήσω το πώς αυτή η εικόνα μεταφέρεται σε ταινίες που απεικονίζουν τη σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα και τη δική μας αντίληψη των Βικτωριανών. Αναφέρομαι στο κλασικό αριστούργημα Μεγάλες Προσδοκίες (1946) του David Lean ως ένα λαμπρό παράδειγμα για όλες τις ταινίες που ακολουθούν και υιοθετώ μια μεταμοντέρνα και νεο-βικτοριανή προσέγγιση για να εξετάσω τις πιο πρόσφατες προσαρμογές: Μεγάλες Προσδοκίες (2011) του Brian Kirk και Μεγάλες Προσδοκίες (2012) του Mike Newell. Ωστόσο, το ενδιαφέρον μου για τις σύγχρονες γκροτέσκο αναπαραστάσεις της προδομένης νύφης δεν σταματούν σε ταινίες βασισμένες στο μυθιστόρημα του Dickens. Θεωρώ τις ταινίες κινουμένων σχεδίων εξίσου σημαντικές και ως εκ τούτου θα αναφερθώ, επίσης, στο Corpse Bride (2005) του Tim Burton, ως μια ακόμα ταινία που αναπαριστά την Μις Χάβισαμ με ένα σκοτεινό και χιουμοριστικό τρόπο.


346. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/6/2014
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα του άρθρου "Psyche animee par le baiser de I' Amour a la Louvre, από την εκπαιδευτική ενότητα του Μουσείου του Λούβρου
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


347. Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/5/2014
Τίτλος Εργασίας: The Invention of Children's Literature: The Case of the Mischievous Roald Dahl
Μετάφραση Τίτλου: Η Εφεύρεση της Παιδικής Λογοτεχνίας: Η Περίπτωση του Άτακτου Ρόαλντ Νταλ
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin

Η Παιδική Λογοτεχνία είναι ένα κομμάτι της λογοτεχνίας που συχνά αγνοείται, παραβλέπεται, και σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θεωρείται καν μέρος του λογοτεχνικού κόσμου. Ο πρώτος στόχος αυτής της διατριβής ήταν να παρουσιαστεί το γεγονός ότι η έννοια της παιδικότητας που κυριαρχεί σήμερα δεν υπήρχε από πάντα, αλλά εφευρέθηκε. Στη συνέχεια εξετάστηκε η εμφάνιση μιας λογοτεχνίας για παιδιά η οποία συνέπεσε με την εφεύρεση της «παιδικότητας» και μελετήθηκαν οι διάφοροι ορισμοί της Παιδικής Λογοτεχνίας. Στο δεύτερο μέρος αυτής της διατριβής ερευνήθηκε η άποψη ότι η Παιδική Λογοτεχνία πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένα θέματα έτσι ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά ή να «διαφθείρεται» ένα παιδί που διαβάζει. Αυτή η άποψη εξετάστηκε σε συνδυασμό με την Ψυχανάλυση, και πιο συγκεκριμένα τις ιδέες των Σίγκμουντ Φρόιντ και Μπρούνο Μπέτελχαϊμ, για να φανεί κατά πόσο η λογοτεχνία μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά. Τέλος, η διατριβή εστίασε στα έργα του δημοφιλή συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Ρόαλντ Νταλ, τα βιβλία του οποίου συχνά θεωρούνται ανατρεπτικά και ακατάλληλα για παιδιά καθώς ο ίδιος δεν συμμεριζόταν τις προσδοκίες κάποιων ανθρώπων σε σχέση με το τι είναι κατάλληλο υλικό για διάβασμα για τα παιδιά.


348. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΑΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/5/2014
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνικός και μουσικός Ρομαντισμός: Ο Φάουστ και ο Βέρθερος στο λιμπρέτο της όπερας
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


349. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/4/2014
Τίτλος Εργασίας: Investigating Teachers' and Learners' Perceptions and Attitudes Towards Multiculturalism: A Case Study
Μετάφραση Τίτλου: Ερευνώντας τις στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα: Μελέτη περίπτωσης
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις που έχουν οι Έλληνες καθηγητές Αγγλικών και οι μαθητές του δημοτικού σχολείου σχετικά με το βαθμό στον οποίο η ύλη που διδάσκεται στο μάθημα της αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας ενσωμάτωνε μια πολυπολιτισμική άποψη . Επιπλέον , αυτό που διερευνήθηκε ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες είδαν την πολιτιστική διάσταση μέσα στο σχολικό πρόγραμμα ως παράγοντα που καθόρισε τις στάσεις και τις αντιλήψεις τις οποίες οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επεδείκνυαν απέναντι στην πολιτιστική πολυμορφία . Ένα ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι αντιλήψεις και των δύο πλευρών που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης . Στην έρευνα συμμετείχαν 30 καθηγητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά σχολεία και 70 μαθητές , 36 της 5ης τάξης και 34 της 6ης τάξης ενός δημοσίου Δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν τις αρνητικές απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την πολυπολιτισμική διάσταση των σχολικών βιβλίων, ενώ οι μαθητές εξέφρασαν πιο θετικές απόψεις . Ωστόσο, και οι δύο ομάδες έδειξαν να συμφωνούν στην ανάγκη για ένα πολυπολιτισμικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από το εθνικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο . Ένα πολυπολιτισμικό πρόγραμμα θα πρέπει , σύμφωνα με τους συμμετέχοντες , να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των μαθητών σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών , έτσι ώστε να προσφέρονται ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που όχι μόνο τους ενημερώνουν για την πολιτιστική πολυμορφία , αλλά επίσης τους δείχνουν πώς να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα . Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη για αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα , έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.


350. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/3/2014
Τίτλος Εργασίας: The acquisition of Greek vowels by pre-school and primary school children
Μετάφραση Τίτλου: Η απόκτηση των φωνηέντων της Ελληνικής από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα

Η διάρκεια των φωνηέντων έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολυάριθμων μελετών στον τομέα της Φωνητικής και της Φωνολογίας, καθώς συχνά εξετάζεται σε σχέση με την επιρροή των ακόλουθων συμφώνων και του τονισμού. Η παρούσα έρευνα υιοθετεί μία αναπτυξιακή προσέγγιση της επιρροής που έχει η ύπαρξη ηχηρών συμφώνων και τόνου στη διάρκεια των αμέσως προηγουμένων φωνηέντων, καθώς και τη σχέση της διάρκειας των φωνηέντων με τη θέση τους στη λέξη, το μέγεθος των λέξεων και το είδος της ομιλίας, με βάση την ανάλυση δεδομένων τόσο παιδικού όσο και ενήλικου λόγου. Η έρευνα που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δεδομένων που λήφθηκαν από εκατό φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής (ηλικίας 3 έως 12 ετών και ενηλίκων) τα οποία εξετάστηκαν σε σχέση με την επιρροή της ύπαρξης ηχηρών συμφώνων και τονισμού στο άμεσο περιβάλλον των φωνηέντων και την ηλικία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το /ο/ είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια φωνήεν και το /i/ το μικρότερο. Η μέση διάρκεια των φωνηέντων φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στην ομιλία των μικρότερων σε ηλικία παιδιών, και να μειώνεται καθώς η ηλικία των παιδιών αυξάνεται, ενώ οι ενήλικες παράγουν τα μικρότερα σε διάρκεια φωνήεντα. Όσον αφορά την επιρροή της ύπαρξης ηχηρών φωνηέντων και τονισμού στο περιβάλλον των φωνηέντων που μελετήθηκαν, παρατηρήθηκε ότι και οι δύο αυτοί παράγοντες οδηγούν στην αύξηση της διάρκειας των φωνηέντων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σχετικά με την επιρροή του μεγέθους της λέξης, παρατηρήθηκε ότι τα φωνήεντα σε δισύλλαβες λέξεις είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε διάρκεια σε σχέση με αυτά σε τρισύλλαβες λέξεις. Επίσης, η ανάλυση των δεδομένων απέδειξε ότι τα μη τονισμένα φωνήεντα σε θέση που προηγείται της τονισμένης συλλαβής τείνουν να είναι μεγαλύτερα σε διάρκεια από ότι εκείνα που ακολουθούν μία τονισμένη συλλαβή, και τέλος, ότι η διάρκεια των φωνηέντων είναι συνολικά μεγαλύτερη όταν αυτά παράγονται στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης φράσης (carrier phrase) παρά όταν παράγονται αυθόρμητα. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση των πολύ νεαρών παιδιών δεν παρατηρήθηκε η τελευταία αυτή τάση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την πλειονότητα των αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών σχετικά με την επιρροή των παραγόντων της ύπαρξης ηχηρών συμφώνων και τονισμού, του μεγέθους των λέξεων και της ηλικίας στη διάρκεια των φωνηέντων, αλλά προσφέρουν επίσης νέα δεδομένα σχετικά με την ηλικία στην οποία τα παιδιά θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει την απόκτηση του συστήματος των φωνηέντων της μητρικής τους γλώσσας.


351. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/2/2014
Τίτλος Εργασίας: Making Humans/Making Empires: Technologically Created Bodies as a Metaphor for Racialised Bodies in Mary Shelley's Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) and Kazus Ishiguro's Never Let me Go (2005)
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


352. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/2/2014
Τίτλος Εργασίας: Overcoming Trauma and Guilt through Narrative in Ian McEwan's Atonement: Novel versus Film
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


353. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2014
Τίτλος Εργασίας: Utopic/Dystopic Narratives and the Fantasy of Copernicization in Mary Shelley's Frankenstein or the Modern Prometheus
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


354. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΠΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2014
Τίτλος Εργασίας: The Disruption of Stereotypical Prejudices, Ideological Mechanisms and Cultural Conventions by the Early Twentieth Century African American Women Playwrights
Μετάφραση Τίτλου: Η κατάρριψη των στερεοτυπικών προκαταλήψεων, ιδεολογικών μηχανισμών και πολιτιστικών συμβάσεων από τις Αφροαμερικανίδες θεατρικούς συγγραφείς των αρχών του εικοστού αιώνα.
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση των παραμελημένων σε μεγάλο βαθμό θεατρικών έργων των Αφροαμερικανίδων συγγραφέων των αρχών του εικοστού αιώνα. Στόχος ήταν να εντρυφήσω στο έργο τεσσάρων από τις πρώτες πολυγραφότατες Αφροαμερικανίδες θεατρικούς συγγραφείς της Αναγέννησης του Χάρλεμ (Angelina Weld Grimke, Shirley Graham, May Miller, Myrtle Smith Livingston) ,ώστε να φέρω τα μοναδικά τους έργα από την αφάνεια στο προσκήνιο. Κεντρικός θεματικός τους άξονας είναι η κατάρριψη των στερεοτυπικών προκαταλήψεων, ιδεολογικών μηχανισμών, πολιτιστικών συμβάσεων και φυλετικών περιορισμών που η ανδροκρατούμενη λευκή κοινωνία επινοεί και χρησιμοποιεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της και να κρατήσει τους Αφροαμερικάνους σε υποδεέστερη θέση. Τα έργα τους αμφισβητούν τις επικρατούσες ρατσιστικές απόψεις εναντίον των Αφροαμερικανών που η πατριαρχία των λευκών διαιωνίζει και αποκαλύπτουν όλους τους κατασκευασμένους μύθους που συμβάλλουν στον εξευτελισμό και την απανθρωποποίηση ολόκληρης της μαύρης φυλής. Αψηφώντας τις στερεοτυπικές προκαταλήψεις εναντίον των Αφροαμερικανών, οι Αφροαμερικανίδες θεατρικοί συγγραφείς καταφέρνουν να απεικονίσουν ρεαλιστικές εικόνες των Αφροαμερικανών, δραματοποιούν την Αφροαμερικάνικη ζωή όπως είναι και κατά συνέπεια μας βοηθούν να κατανοήσουμε την Αφροαμερικάνικη κουλτούρα. Το έργο τους είναι μοναδικό, επειδή προβάλλουν τα δεινά των Αφροαμερικανών μέσω της γυναικείας οπτικής γωνίας. Απεικονίζουν την πραγματικότητα των Αφροαμερικανίδων γυναικών και διερευνούν τις επιπτώσεις της λευκής κυριαρχίας στη γυναικεία ψυχή. Με αυτόν τον τρόπο δίνουν φωνή στα συναισθήματα των Αφροαμερικανίδων γυναικών μπροστά σε ένα ευρύ κοινό και αποκαλύπτουν την πραγματική ουσία της Αφροαμερικάνικης ζωής. Τέλος, τα έργα τους είναι μια σημαντική συνεισφορά τόσο στο Αφροαμερικάνικο όσο και στο Αμερικάνικο θέατρο γενικότερα.


355. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Wh-Movement: The Case of Greek Learners of English
Μετάφραση Τίτλου: Μετακίνηση WH-φράσης: Η Περίπτωση των Ελλήνων Μαθητών που Διδάσκονται την Αγγλική.
Επιβλέπων/ουσα: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος

Η παρούσα μελέτη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η μετακίνηση των wh- φράσεων πραγματοποιείται στις αγγλικές και ελληνικές ερωτηματικές προτάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που δείχνουν τί έχουν κατακτήσει οι νεαροί μαθητές που διδάσκονται τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα όσον αφορά τη μετακίνηση των wh- φράσεων, καθώς και εάν η μητρική τους γλώσσα προωθεί ή εμποδίζει την κατάκτηση του συγκεκριμένου συντακτικού φαινόμενου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι πενήντα μαθητές δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν πως οι μαθητές που έχουν ως μητρική γλώσσα τα Ελληνικά μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία της μετακίνησης wh- φράσεων στην Αγγλική, και πως η πλειοψηφία των λαθών που παρατηρούνται σχετίζεται με τη γραμματική κλίση. Επιρροή από τη γνώση της ελληνικής γλώσσας- ως μητρική- παρατηρείται όσον αφορά τη σειρά των λέξεων στη σύνταξη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η επιρροή αυτή δε φαίνεται να εμποδίζει την κατάκτηση της μετακίνησης των WH- φράσεων σε γενικό επίπεδο.


356. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/1/2014
Τίτλος Εργασίας: «Graphic Frankenstein»
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


357. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Η απεικόνιση της Ελλάδας ως γυναίκα σε ποιήματα και ζωγραφικούς πίνακες φιλελλήνων δημιουργών
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


358. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός και η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


359. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΠΡΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Women and Madness in American Theatre
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


360. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Greek teenagers' argument construction in written English: a contrastive rhetoric study of argumentative writing
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


361. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ-ΛΗΔΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/12/2013
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου «Μπαίνοντας στο εκπαιδευτικό αρκέιντ»
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text “Entering the education arcade”
Επιβλέπων/ουσα: Κουρούνη Κυριακή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


362. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/11/2013
Τίτλος Εργασίας: Frankenstein's Palimpsest: Cases of Media Specific Analysis in Mary Shelley's 1816-17 Draft of Frankenstein and Shelley Jackson's Patchwork Girl
Μετάφραση Τίτλου: Το Παλίμψηστο του Frankenstein: Μιντιακές Προσεγγίσεις στο 1816-17 Draft of Frankenstein της Mary Shelley και στο Patchwork Girl της Shelley Jackson
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζει το παλίμψηστο που σχηματίζουν τα διάφορα μέσα των διασκευών του Φράνκενσταϊν. Εστιάζει στα μέσα που προσφέρουν έναν επαναπροσδιορισμό του όρου της κειμενικότητας, καθώς επικεντρώνεται στο πρώτο και στο τελευταίο στρώμα του παλίμψηστου, το χειρόγραφο και το ηλεκτρονικό υπερκείμενο αντίστοιχα. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το χειρόγραφο του Φράνκενσταϊν (1816-17) της Mary Shelley, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει το ηλεκτρονικό υπερκείμενο Patchwork Girl της Shelley Jackson (1995).


363. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/11/2013
Τίτλος Εργασίας: The Language of Expert and Lay Witness Testimonies in the State of Florida vs Casey Marie Anthony: a Corpus-based Analysis
Μετάφραση Τίτλου: Η γλώσσα των καταθέσεων των πραγματογνωμόνων και των απλών μαρτύρων στη δίκη της Πολιτείας της Φλόριντα κατά της Casey Marie Anthony: Μία ανάλυση που βασίζεται σε σώματα κειμένων.
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ

Η παρούσα μελέτη εξετάζει οκτώ καταθέσεις, εν όλω ή εν μέρει, τεσσάρων απλών μαρτύρων και τεσσάρων πραγματογνωμόνων, ανδρών και γυναικών, που κατέθεσαν στη δίκη της Casey Anthony από τον Μάιο ως τον Ιούλιο του 2011. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τις καταθέσεις των μαρτύρων ως προς την ύπαρξη γλωσσικών στοιχείων, όπως επισχέσεων (hedges), ενισχυτικών προσδιορισμών (intensifiers) και δεικτών ευγενείας (politeness markers), που έχουν θεωρηθεί ως χαρακτηριστικά στοιχεία της «γυναικείας γλώσσας» (“women’s language”) (Lakoff, 1975) ή του «αδύναμου λόγου» (“powerless speech”) (O’Barr and Atkins, 1980), να διεξάγει μία ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να αποφανθεί αν η χρήση των εν λόγω γλωσσικών στοιχείων διέπεται από το φύλο ή την ισχύ και να μελετήσει τις διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούν τα εξεταζόμενα γλωσσικά στοιχεία. Τα ευρήματα της μελέτης ενισχύουν την πρόταση των O’Barr και Atkins’ (1980) ότι οι πραγματογνώμονες χρησιμοποιούν λιγότερα «αδύναμα» στοιχεία σε σύγκριση με τους απλούς μάρτυρες και έρχονται σε αντίθεση με τη θεωρία της Lakoff (1975) ότι τα εν λόγω στοιχεία εμφανίζονται συχνότερα στον λόγο των γυναικών παρά στων ανδρών. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα ευρήματα των O’Barr και Atkins (1980), τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν υποδεικνύουν ότι μεταξύ μαρτύρων ίσης κοινωνικής υπόστασης, οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερα αδύναμα στοιχεία σε σχέση με τους άνδρες. Εντούτοις, από τη σκοπιά της ποιοτικής ανάλυσης, η ίδια η αδύναμη φύση των «αδύναμων» στοιχείων αμφισβητείται, υπό το πρίσμα των διαφορετικών λειτουργιών που επιτελούν τα εν λόγω στοιχεία.


364. Ονοματεπώνυμο: RAKHUBA ANASTASIYA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2013
Τίτλος Εργασίας: The Belarusian Learner Corpus of English: current status and Future directions
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


365. Ονοματεπώνυμο: ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/11/2013
Τίτλος Εργασίας: A corpus-based analysis of the lexis and phraseology of Management articles: A comparison to the "Academic wordlist" and the "General Service List"
Μετάφραση Τίτλου: Λεξιλογική και φρασεολογική ανάλυση των άρθρων Διοίκησης Επιχειρήσεων βασισμένη σε σώμα κειμένων: σύγκριση με την Λίστα Ακαδημαϊκών Λέξεων και την Λίστα Λέξεων Γενικής Χρήσης.
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην ανακάλυψη των πεντακοσίων (500) συχνότερων λεξικών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται σε ακαδημαϊκά άρθρα Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και στην ανακάλυψη των συντακτικών δομών αλλά και των γλωσσικών συνάψεων στις οποίες αυτά συναντώνται. Ο τελικός σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση των παρόντων ευρημάτων με την Λίστα Ακαδημαϊκών Λέξεων (Coxhead, 2000), η οποία έχει προταθεί ως μία λίστα με τα συχνότερα λεξικά στοιχεία γραπτών ακαδημαϊκών κειμένων διαφόρων επιστημών, καθώς και με την Λίστα Λέξεων Γενικής Χρήσης (West, 1953), η οποία περιέχει τις δυο χιλιάδες (2000) οικογένειες λέξεων, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για γενικές χρήσεις της αγγλικής γλώσσας. Για την εξέταση του λεξιλογίου και της φρασεολογίας που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων συλλέξαμε ένα σώμα κειμένων που αποτελείται από 199.596 λέξεις, οι οποίες περιέχονται σε είκοσι (20) άρθρα Διοίκησης Επιχειρήσεων, τα οποία προέρχονται από τέσσερα (4) διαφορετικά περιοδικά. Η λίστα των συχνότερων λεξικών στοιχείων των άρθρων υποδεικνύει το λεξιλόγιο και την φρασεολογία τα οποία στοχεύουν στο να βοηθήσουν μη-μητρικούς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας να σπουδάσουν Διοίκηση Επιχειρήσεων σε κάποιο αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολυσημία, η οποία βρέθηκε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τεχνικής ορολογίας. Κλείνοντας, η παρούσα διατριβή προτείνει τρεις (3) κατηγορίες πολύσημων λεξικών στοιχείων κι ολοκληρώνεται με τη σημασία της παρούσας μελέτης για τη διδασκαλία.


366. Ονοματεπώνυμο: ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2013
Τίτλος Εργασίας: Fashion Glamor and Mass-Mediated Reality: Bret Easton Ellis's Glamorama (1998) and Jay McInverney's Model Behaviour (1998)
Μετάφραση Τίτλου: Η Λάμψη της Μόδας και η Μιντιακή Πραγματικότητα στο Μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis, Glamorama (1998) και του Jay McInerney, Model Behaviour (1998).
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή

Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι ο σχολιασμός της επίδρασης που ασκούν στην ανθρώπινη ταυτότητα οι μεγάλες βιομηχανίες διασκέδασης τη δεκαετία του 90΄ στις ΗΠΑ γεγονός που οδηγεί στη διαμόρφωση ενός καταναλωτικού μοντέλου συμπεριφοράς όπως αυτό φαίνεται στα μυθιστορήματα Glamorama (1998) και Model Behaviour (1998) των Αμερικανών συγγραφέων Bret Easton Ellis και Jay McInerney αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, σε αυτά τα δύο λογοτεχνικά κείμενα έμφαση δίνεται στη συμπεριφορά των νέων και πώς αυτή διαμορφώνεται από τις εικόνες που προωθούν τα ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ρόλο που παίζει η διαφήμιση ως μέσον αναπαραγωγής της πραγματικότητας και αμφισβήτησης της αλήθειας. Επιπλέον, η παρούσα διατριβή εξετάζει κατά πόσο η βιομηχανία μόδας βασίζεται στην προώθηση και κατασκευή μιας απατηλής αίσθησης αυτοεκπλήρωσης μέσω της προβολής εξιδανικευμένων μοντέλων εμφάνισης. Επιπλέον, εξετάζεται η κατασκευασιμότητα της δημόσιας εικόνας η οποία οδηγεί στην αμφισβήτηση και πολλές φορές στον εκμηδενισμό της ανθρώπινης υπόστασης καθώς και στην εμπορευματοποίηση της οποιασδήποτε «ηθικής».


367. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2013
Τίτλος Εργασίας: Exploring Racial Identity in Digital Narratives: Erik Loyer's Chroma (2001) and Joyce R. Walker's Textural Textuality: A Personal Exploration of Critical Race Theory (2002)
Μετάφραση Τίτλου: Η Διερεύνηση της Φυλετικής Ταυτότητας σε Ψηφιακές Αφηγήσεις: Το Παράδειγμα του Erik Loyer Chroma (2001) και της Joyce R. Walker Textural Textuality: A Personal Exploration Of Critical Race Theory (200
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή

Η εμφάνιση των νέων λογοτεχνικών και τεχνολογικών μέσων στα τέλη του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα έφερε στο προσκήνιο νέους τρόπους αναφορικά με την έκφραση και την επιχειρηματολογία η οποία αφορά τα φυλετικά ζητήματα, τις εμπειρίες και τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας. Επομένως, ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει πως καταγράφονται η Αφρο-Αμερικανική ταυτότητα και η εμπειρία σε ηλεκτρονικά λογοτεχνικά κείμενα της δεκαετίας 2000. Σε αυτό το έργο, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ψηφιακή κατασκευή της φυλετικής ταυτότητας, καθώς επίσης, στη χρήση της πολύ-επίπεδης, υπερκειμενικής αφήγησης με σκοπό να δοθεί έμφαση στις πολλαπλές αντιλήψεις της φυλετικής ταυτότητας στις Η.Π.Α. Το πρώτο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στο κείμενο του Erik Loyer Chroma (2001), και ισχυρίζεται ότι παρά τις νέες δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα νέα λογοτεχνικά και τεχνολογικά μέσα, η φυλετική ταυτότητα εξακολουθεί να καθορίζεται από αυτούς που κατέχουν εξουσία. Διαμέσου της εμβύθισης των χρηστών στον κυβερνοκόσμο “mnemonos” και της χρήσης μιας πληθώρας εργαλείων της ηλεκτρονικής λογοτεχνίας, γίνεται εμφανές ότι οι άνθρωποι δύνανται να κατασκευάσουν την ταυτότητά τους με τον ίδιο τρόπο που ένας συγγραφέας κατασκευάζει έναν χαρακτήρα ή ένας ηθοποιός ενσαρκώνει έναν ρόλο. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου της χρήσης των άβαταρ σαν μάσκες στις οποίες καταφεύγουν οι χρήστες για να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα. Το δεύτερο Κεφάλαιο ερευνά τις σχέσεις εξουσίας οι οποίες ανακύπτουν από τις πολλαπλές φυλετικές εμπειρίες στις Η.Π.Α. και παρουσιάζονται μέσω της πολυ-επίπεδης αφήγησης στο υπερκείμενο της Joyce R. Walker Textural Textuality: A Persona; Exploration of Critical Race Theory (2002). Διαμέσου της παράθεσης των αντιλήψεων που σχετίζονται με την φυλετική εμπειρία, τοποθετείται στο προσκήνιο η πολυπλοκότητα της φυλετικής ταυτότητας και της εμπειρίας και συσχετίζεται με την δομή του υπερκειμένου της Walker. Αυτός ο συσχετισμός αποκαλύπτει τις πολυπρόσωπες αντιλήψεις τις οποίες μπορεί να προσφέρει το ψηφιακό περιβάλλον όσον αφορά τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία είναι πολύπλοκα και πολυπρόσωπα. Οι αναγνώστες εκτίθενται σε νέες μορφές λογοτεχνικής γραφής σε μια προσπάθεια να δουν τη φυλή, το ρατσισμό και την φυλετική εμπειρία από μια νέα προοπτική. Κάποιοι όροι κλειδιά που μπορεί να συναντήσει κανείς στην παρούσα διατριβή είναι η ηλεκτρονική κειμενικότητα και αφήγηση, το υπερκείμενο, η γραμμικότητα της αφήγησης και πλοήγηση στο κείμενο, η παράθεση των κειμένων, η πραγματικότητα και η εικονική πραγματικότητα, η φυλετική απεικόνιση και ο ψηφιακός διαχωρισμός, η φυλετική ταυτότητα και η φυλετική εμπειρία.


368. Ονοματεπώνυμο: ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/10/2013
Τίτλος Εργασίας: Black Masculinity as Otherness: Invisibility and Citizenship in Blackface Minstrelsy, Herman Melville, Ralph Ellison, and Norman Mailer
Μετάφραση Τίτλου: Mαύρη Aρρενωπότητα ως Eτερότητα στην Αμερικάνικη Λογοτεχνία: Αορατότητα και Ιθαγένεια στα έργα των Χέρμαν Μέλβιλ, Ραλφ Ελλισον, και Νόρμαν Μέιλερ
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία

Η μεταπτυχιακή διατριβή μου εξετάζει την μαύρη αρρενωπότητα ως ετερότητα στην Αμερικάνικη λογοτεχνία. Μέσω της λεπτομερούς ανάλυσης τα υπό συζήτηση κείμενα από τον 19ο αι. μέχρι και την σύγχρονη εποχή καλύπτουν χρονολογικά ένα ευρύ φάσμα στο οποίο εξετάζω την αφηγηματική οπτική που χρησιμοποιούν οι λευκοί και μαύροι άνδρες συγγραφείς ώστε να σχηματίσουν την εικονικότητα της μαύρης ετερότητας στο πλαίσιο της λογοτεχνίας και να αποδομήσουν μύθους σχετικά με τον ρατσισμό, την σεξουαλικότητα, τον κοινωνικό διαχωρισμό, και την πολιτισμική αναπαράσταση. Η διατριβή μου αρχικά προσεγγίζει τις φιλομόφυλες-ομοφυλόφιλες αναπαραστάσεις της μαύρης αρρενωπότητας στις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες ηθοποιοί προσπαθούν να μιμηθούν ένα μαύρο πρόσωπο. Αποκωδικοποιώντας την αναπαράσταση της μαύρης αρρενωπότητας και τους μηχανισμούς της δουλείας στα έργα Μόμπυ-Ντικ και “Μπενίτο Σιρίνο” του Χέρμαν Μέλβιλ, δίνω έμφαση στις κοινωνικές ατέλειες και στις ασυμφωνίες της ηγεμονίας της λευκής φυλής. Έπειτα, αναλύω τα προβλήματα της μαύρης υπηκοότητας κατά την περίοδο του μοντερνισμού και το παράδοξο της αορατότητας της μαύρης φυλής στο μυθιστόρημα Αόρατος Άνθρωπος του Ραλφ Έλισον αλλά και της ιδεολογίας των χίπις ως αναπόσπαστο μέρος της Αμερικάνικης υποκουλτούρας στο άρθρο “Ο Λευκός Νέγρος” του Νόρμαν Μέιλερ. Κατά περίπτωση, τα συγκεκριμένα κείμενα προσεγγίζονται με βάση το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αρχικά εμφανίστηκαν και καταναλώθηκαν αφού ο ορισμός της ετερότητας στην Αμερικάνικη λογοτεχνία βασίζεται στην ολισθηρότητα που υπάρχει στις πολιτικές της ταυτότητας και στην πολιτιστική πολιτική. Επιπροσθέτως, οριοθετώντας τις διασυνδέσεις των κειμένων και των υπο-κειμένων τους προσπαθώ να δημιουργήσω έναν διακειμενικό διάλογο ως προς το Αμερικανικό λογοτεχνικό αρχέτυπο. Τέλος, η διατριβή αυτή αναδεικνύει τις προσπάθειες και των λευκών και των μαύρων Αμερικανών συγγραφέων να αψηφήσουν την επικρατούσα τάση ορισμού της μαύρης αρρενωπότητας ως μια Αφρο-Αμερικανικής παρακαταθήκης. Συνοψίζοντας, η διατριβή αυτή εξερευνά την φυλετική πολιτική και τις εικόνες της μαύρης αρρενωπότητας, την πολιτισμική δόμηση της ιδεολογίας των χίπις, και την ένταξη της μουσικότητας στην λογοτεχνική αφήγηση και της φυλετικής ταυτότητας ως ενός μανδύα αορατότητας.


369. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΤΕΛΗ-ΔΕΛΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2013
Τίτλος Εργασίας: Η παιδεία των γυναικών, 17ος-18ος αιώνας
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


370. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL, ES > EL


371. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΒΑΛΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


372. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL, ES > EL


373. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


374. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


375. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΪΜΑΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


376. Ονοματεπώνυμο: ΒΗΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2013
Τίτλος Εργασίας: Το φαινόμενο της μεταφοράς στα έργα του Tennessee Williams
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


377. Ονοματεπώνυμο: ΣΦΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/9/2013
Τίτλος Εργασίας: "Masculinity and Commodity Culture in the British Hooligan Film Center"
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


378. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/8/2013
Τίτλος Εργασίας: Poets, Planters and Shepherds: Edmund Spencer and the borders of Civility
Μετάφραση Τίτλου: Ποιητές, έποικοι και ποιμένες: ο Έντμουντ Σπένσερ και τα σύνορα της πολιτισμικής ταυτότητας
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Σταματία

Στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής διατριβής, εξετάζω την κατασκευή της πολιτιστικής ταυτότητας στην Ιρλανδία του 16ου αιώνα, σε πολιτιστικό και γεωγραφικό πλαίσιο, μέσα από το συγγραφικό έργο του Έντμουντ Σπένσερ, ποιητή και διοικητικού υπαλλήλου της Αγγλικής αποικίας στην Ιρλανδία. Κυρίως μέλημά μου αποτελεί η απόδειξη της υπόθεσης ότι για τον Σπένσερ, η πολιτιστική και πολιτική ταυτότητα αποτελεί ένα εξωτερικώς ελεγχόμενο κατασκεύασμα, το οποίο χρήζει διαρκούς ελέγχου για την διατήρησή του. Ο Σπένσερ χρησιμοποιεί μια εκτενή συλλογή μοντέλων Ιρλανδικής βαρβαρότητας, καθώς κι ένα εξελικτικό μοντέλο της ιστορίας για να δικαιολογήσει την κατάκτηση της Ιρλανδίας από την δυναστία των Τυδώρ, καθώς και για να προσφέρει το κατάλληλο υπόβαθρο για την καταπίεση και τις βιαιοπραγίες κατά του Ιρλανδικού πληθυσμού. Όπως εξηγώ, ο Σπένσερ θεωρεί πως το βασικό εμπόδιο για την επιτυχή κατάκτηση και αφομοίωση με τα Αγγλικά πρότυπα του πλυθησμού, είναι η ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού Ιρλανδικού πολιτισμού, και γι’αυτό υποστηρίζει πως η Ιρλανδική κουλτούρα πρέπει να εξοντωθεί. Μέσα από την ανάλυση του πολιτικού κειμένου A View on the Present State of Ireland και συγκεκριμένων αποσπασμάτων του αυτοκρατορικού του έπους The Faerie Queene, υποστηρίζω ότι ο Σπένσερ κατασκευάζει μέσα στο έργο του την Ιρλανδική βαρβαρότητα για να δικαιολογήσει τα βίαια μέτρα που προτείνει για την υποδούλωση του Ιρλανδικού πληθυσμού. Επιπλέον, ο Σπένσερ υποστηρίζει πως η εποίκηση του νησιού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον συνδυασμό των εξής μεθόδων: της στρατιωτικής παρέμβασης, της αναδιάρθρωσης του Ιρλανδικού χώρου, της εισαγωγής του Αγγλικού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, της εξημέρωσης της Ιρλανδικής άγριας φύσης και του ελέγχου των κινήσεων του Ιρλανδικού πληθυσμού.


379. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/7/2013
Τίτλος Εργασίας: Humanity Square One: From William Golding's Lord of the Fliesto ABC's Lost
Μετάφραση Τίτλου: Ανθρώπινη φύση από την αρχή: Από τον «Άρχοντα των Μυγών» του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ στο «Οι Αγνοούμενοι» του ABC.
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο έργο του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ «Ο Άρχοντας των Μυγών» και στην τηλεοπτική σειρά του ABC «Οι Αγνοούμενοι». Ο σκοπός της εργασίας είναι να δει αυτά τα κείμενα, ξεχωριστά καθώς και συγκριτικά, ώστε να εξετάσει την προσέγγιση τους όσον αφορά την ανθρώπινη φύση, καθώς και την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, και τελικά, με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Επίσης, τα κείμενα τοποθετούνται μέσα στο αντίστοιχο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο και έτσι θεωρούνται ως κείμενα που απευθύνονται στον κόσμο γύρω τους και τον σχολιάζουν. Τελικά, η επίδραση των παραπάνω κειμένων στους αναγνώστες και τους τηλεθεατές, και η δημοτικότητα τους στο Αμερικανικό κοινό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εργασίας. Η απάντηση η οποία προσδοκεί να προτείνει αυτή η εργασία είναι ότι το σενάριο των χαμένων ναυαγών, αποκλεισμένοι σε ένα απομακρυσμένο, απομονωμένο μέρος που προσπαθούν να δουλέψουν συλλογικά για να επιβιώσουν έχει αγαπηθεί από το Αμερικανικό κοινό επειδή λειτουργεί ως μια προβολή της δικής του επιθυμίας να αντιμετωπίσει τους φόβους του και να επανασυνδεθεί με τους γύρω του ώστε να κάνει ένα βήμα μπροστά και να εξελιχτεί. Το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας επικεντρώνονται στον «Άρχοντα των Μυγών» και στους «Αγνοούμενους», αντίστοιχα. Ο στόχος είναι να εξεταστούν τα κείμενα, πρώτα τοποθετημένα στο αντίστοιχο ιστορικό πλαίσιο, και έπειτα μέσα από την ανάλυση της προσέγγισης τους ως προς τη θέση του Κακού στην ανθρώπινη ψυχή καθώς και μέσα από το χτίσιμο των χαρακτήρων. Επειδή ο ανθρωπισμός είναι το κύριο θέμα προς εξέταση, θα ξεκινήσω από το επιχείρημα ότι και στα δυο κείμενα το Κακό θεωρείται ως ένα απαραίτητο ανθρώπινο χαρακτηριστικό, κάτι που προέρχεται μέσα από την ανθρώπινη ψυχή και είναι αχώριστο από την ανθρώπινη φύση. Επίσης, τα θέματα της συντροφικότητας και της συνεργασίας πρόκειται να τονιστούν, μιας και στα δυο κείμενα υπάρχει η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν για να πολεμήσουν το Κακό και να επιβιώσουν. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, η προσοχή στρέφεται στη συγκριτική εξέταση των δυο κειμένων με σκοπό να ανιχνευτεί η εξέλιξη της αφηγηματολογίας του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζει ότι το έργο του Γκολντινγκ και η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του ABC επανέρχονται στο συνηθισμένο σενάριο του έρημου νησιού και το μετατρέπουν σε ένα μέσο που θα επιτρέψει την εξερεύνηση των ανθρώπινων σχέσεων. Με αυτή την έννοια, και τα δυο κείμενα εξετάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την δυναμική της ομάδας μέσα στο περιβάλλον μιας νέας τάξης πραγμάτων. Τελικά, υπάρχει η ελπίδα πως «Ο Άρχοντας των Μυγών» και «Οι Αγνοούμενοι» θα ειδωθούν ως κείμενα που δίνουν στο κοινό μια ενδελεχή εξέταση της ανθρώπινης φύσης, ενώ παράλληλα παρέχουν και ένα κοινωνικό-πολιτικό σχολιασμό.


380. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΧΟΣΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/6/2013
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα γαλλικά προς τα ελληνικά με τίτλο "Et si Grece quittait la wone euro"
Επιβλέπων/ουσα: Δημητρούλια Ξανθίππη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


381. Ονοματεπώνυμο: ΡΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/6/2013
Τίτλος Εργασίας: Θέματα στην Ευρυδίκη του Anouihl
Επιβλέπων/ουσα: ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


382. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/6/2013
Τίτλος Εργασίας: Red Riding Hood – η Κοκκινοσκουφίτσα και οι λύκοι, όπως δίδεται από την Angela Carter
Επιβλέπων/ουσα: ΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ


383. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/6/2013
Τίτλος Εργασίας: Το παραμύθι ως όχημα της νεωτερικότητας: Συγκριτική μελέτη παραμυθιών του Charles Perrault και της Angela Carter
Επιβλέπων/ουσα: ΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ


384. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/5/2013
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση "Literarische Ubersetzung: Gesichte - Theorie - Kulturelle Wirkung von Jorg Albrecht
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


385. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2013
Τίτλος Εργασίας: Materials Development for the CLIL Primary Classroom: Communicative Tasks Revolving Aroundthe Teaching of Geography in English
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


386. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2013
Τίτλος Εργασίας: Dora the Explorer: A TV character or a Preschoolers' foreign language teacher?
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή


387. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΑΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2013
Τίτλος Εργασίας: Beliefs and strategy use in the learning of Spanish on a Third or Additional language by Greek adult learners from a cross-linguistic perspective
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


388. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/4/2013
Τίτλος Εργασίας: Η διαδικασία επιχώριας προσαρμογής του προγράμματος Omega T+: η οπτική του μεταφραστή
Μετάφραση Τίτλου: The process of localizing Omega T+ into greek: a translator’s perspective
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΝΕΛΛΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, IT > EL

Ο όρος «localization» εμφανίζεται συχνά τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μεταφραστικών σπουδών και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίου παρατηρείται πληθώρα αποδόσεων του στην ελληνική γλώσσα. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία μετάφρασης και προσαρμογής ενός προϊόντος με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή απορρόφηση του από την αγορά- στόχο. Η υπόθεση έρευνας της διπλωματικής εργασίας εστιάζει στην οπτική του νέου μεταφραστή ο οποίος αναλαμβάνει ένα παρόμοιο έργο, ερευνώντας τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει, τα πιθανά προβλήματα που θα συναντήσει και το κατά πόσο μπορούν να τον βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία δυο από τα πλέον γνωστά δωρεάν εργαλεία αυτόματης μετάφρασης Google Translate και Systran.


389. Ονοματεπώνυμο: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/3/2013
Τίτλος Εργασίας: Θεσσαλονίκη: Λευκός Πύργος ή ΠΑΟΚ;
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


390. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/3/2013
Τίτλος Εργασίας: "Gender and Horror in Daren Aronofsky's Black Swan"
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


391. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΕΡΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/3/2013
Τίτλος Εργασίας: Using electropalatography to investigate speech production of a hearing impaired adult with cochlear implantation: a case study
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


392. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Specific Language Impairment and Bilingualism: Evidence from Direct Object Clitics in L1 and L2 Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


393. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗ ΙΛΕΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/2/2013
Τίτλος Εργασίας: The impact of Interactive Whiteboard on Young Learners L2 Vocabulary Acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


394. Ονοματεπώνυμο: ΟΣΑΝΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Explicit vs Implicit vocabulary instruction: A comparable study in a Greek EFL primary class
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


395. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Two Rivers Within Me Flow: Identity Formation and Development Among Biracial Individuals
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


396. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΒΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Second Language Acquisition of Greek clitics and determiners: A cross-sectional study of endstate L1 Russian-L2 speakers
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


397. Ονοματεπώνυμο: MAKSIMOVIC TATJANA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Participles: Their Conceptualization, Expression and Function
Μετάφραση Τίτλου: Μετοχές: η νόηση, έκφραση και η λειτουργία τους
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των διαφόρων εκφάνσεων των μετοχών. Εξετάζεται η λειτουργία των μετοχών μέσα από πιο παραδοσιακές θεωρήσεις αλλά και κάτω από το πρίσμα της Γνωσιακής Γραμματικής. Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών μετοχών, σε παρελθοντικό και ενεστώτα χρόνο, και από μια ποικιλία γλωσσών είχαν ως σκοπό να αναδείξουν κάποια γενικά χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας τους. Η διατριβή δεν έκανε διαφοροποίηση διαχρονικού και συγχρονικού επιπέδου θεώρησης, αλλά έθιξε ζητήματα όπως η γραμματικοποίηση και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των μετοχών κυρίως σε συγχρονικό επίπεδο και ανάλογα με τη θέση τους στο λόγο. Το γενικό συμπέρασμα για την πολυμορφική λειτουργία των μετοχών προέρχεται από το χώρο της Γνωσιακής Γραμματικής, καθώς η πολυσημία της κατάληξης μιας μετοχής συνεισφέρει καθοριστικά στην πολύ-λειτουργικότητα της μέσα στο λόγο και επιτρέπει στα διάφορα νοήματα να αναδεικνύονται με τον πιο κατάλληλο τρόπο από τους ομιλητές.


398. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Bringing Cognitive Linguistics theory on stage. Implications for second language acquisition and teaching
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


399. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Baudrillard's 'The Spirit of Terrorism': Baudrillard, America and the Media
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


400. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΘΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/1/2013
Τίτλος Εργασίας: The Oriental Woman in Byron's The Giaour, The Corsair, The Bride of Abydos and Lara: Empowerment or Misogyny?
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


401. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Violence and Otherness in David Mamet's Edmond, Sam Shepard's God of Hell and David Fincher's Fight Club
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


402. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Postmodern Represantations of the Past: Producing and Consuming Neo-Victorian Fiction and Film
Μετάφραση Τίτλου: Μεταμοντέρνες Αναπαραστάσεις του Παρελθόντος: Παράγοντας και Καταναλώνοντας Νέο-Βικτωριανή Πεζογραφία και Κινηματογράφο
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία

Οι τελευταίες δεκαετίες του εικοστού και ο εικοστός πρώτος αιώνας παρουσίασαν στη λογοτεχνική και κινηματογραφική παραγωγή κείμενα συνειδητά τοποθετημένα στη Βικτωριανή εποχή, ξεκινώντας έτσι τη δημιουργία ενός ιδιαιτέρως δημοφιλούς λογοτεχνικού είδους που οι κριτικοί χαρακτηρίζουν ως νέο-Βικτωριανό. Αν και μοιάζει ιδιαιτέρως ξεκάθαρο, αυτό το είδος διέπεται στην πραγματικότητα από μια ιδιοσυγκρασιακή διαδικασία σχηματισμού, η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις γύρω από τις έννοιες της ιστορίας και της λογοτεχνίας, και διεργασίες όπως η διασκευή και η οικειοποίηση. Τοποθετημένες μέσα στα πλαίσια του νέου ιστορικισμού και του μεταμοντερνισμού, αυτές οι διαδικασίες αποτελούν την αφετηρία της διατριβής. Στη συνέχεια, υιοθετείται μία διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθεί μία πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της Βικτωριανής ατμόσφαιρας που εκδηλώνεται σε διάφορα μέσα, λεκτικά ή/και οπτικά. Θεματικά, η διατριβή επικεντρώνεται στο έγκλημα και την επιστήμη, καθώς η επιλογή τους προσθέτει αληθοφάνεια στα κείμενα και γεφυρώνει τη Βικτωριανή εποχή με το σύγχρονο παρόν, επιτρέποντας έτσι στα κείμενα να αναφερθούν σε σύγχρονους, και όχι μόνο σε Βικτωριανούς, προβληματισμούς.


403. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑNΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/1/2013
Τίτλος Εργασίας: "Avgerinos and Poulia", "Giannios and Mario": from myth to folktale
Επιβλέπων/ουσα: Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


404. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Η μετάφραση των τίτλων των κινηματογραφικών ταινιών
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


405. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΩΠΗ ΧΡΥΣΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Kitsch, Politics and Entertainment: the Kitschification of 9/11 and the American Musical
Μετάφραση Τίτλου: Κιτς, Πολιτική και Διασκέδαση: η κιτσοποίηση της 11ης Σεπτεμβρίου και του Αμερικάνικου Μιούζικαλ
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας

Το θέμα αυτής της μελέτης είναι το κιτς, μια λέξη που μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται, και πως έχει διεισδύσει στη σύγχρονη ζωή σε τέτοιο βαθμό που έχει γίνει πανταχού παρόν. Όντας συνδεδεμένο με τις διαδικασίες της βιομηχανοποίησης και της μηχανικής παραγωγής, το κιτς, με την τάση του για επανάληψη, τέχνασμα, συναισθηματισμό και συντηρητισμό, αναδύεται ως ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας που διαμορφώνει την ανθρώπινη εμπειρία τόσο της ευχαρίστησης όσο και του φόβου. Πράγματι, στα πλαίσια της συνεχώς αυξανόμενης εμποροποίησης της κοινωνίας, φαίνεται ότι με μια παραλλαγή όλα τα πράγματα μπορούν εύλογα να «κιτσοποιηθούν», είτε πρόκειται για ευχαρίστηση είτε για τρόμο. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε δύο ακραία παραδείγματα «κιτσοποίησης». Στο ένα άκρο είναι το φριχτό γεγονός της ενδεκάτης Σεπτεμβρίου και ο ρόλος του κιτς στο τρόπο που παρουσιάστηκε στο πλατύ κοινό, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η ευχαρίστηση που προσφέρουν διασκεδάσεις όπως το Αμερικανικό μιούζικαλ, στο οποίο το κιτς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Η χρήση του κιτς σε δυο τόσο ακραίες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας δείχνει ακριβώς αυτήν την ικανότητα της μαζικής κουλτούρας να μετατρέπει οτιδήποτε αγγίζει σε κιτς, σαν άλλος στρεβλωμένος βασιλιάς Μίδας. Η σχέση του κιτς με την πολιτική καθώς και θέματα ιδεολογίας επίσης αποτελούν σημεία αναφοράς αυτής της εργασίας.


406. Ονοματεπώνυμο: ΖΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/12/2012
Τίτλος Εργασίας: Colonial Identity Transformations
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


407. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2012
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL, FR > EL


408. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΚΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/12/2012
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


409. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/12/2012
Τίτλος Εργασίας: The Language of Emotions in Elytis’ Poetry and the Affect of Culture: a Cognitive Linguistic Analysis of Elytis’ The Monogram’
Μετάφραση Τίτλου: Η Γλώσσα των Συναισθημάτων στην Ποίηση του Ελύτη και η Επίδραση του Πολιτισμού: μία Ανάλυση Γνωσιακής Γλωσσολογίας για Το Μονόγραμμα του Ελύτη
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθούν τα εννοιολογικά και γλωσσικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημά του Το Μονόγραμμα χάρη στα οποία το ποίημα αυτό συγκινεί τους αναγνώστες. Το Μονόγραμμα είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα ερωτικά ποιήματα της Νέας Ελληνικής Ποίησης και αυτός ήταν ο λόγος που με ώθησε να αναζητήσω τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να κάνει το ποίημα έναν κοινωνό αγνού λυρισμού αναλύονται μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της Γνωσιακής Γλωσσολογίας, και πιο συγκεκριμένα, του κλάδου της που εξετάζει λογοτεχνικά κείμενα, δηλαδή της Γνωσιακής Ποιητικής. Τα θέματα τα οποία αναλύονται περιλαμβάνουν συντακτικές δομές που συναντώνται στο ποίημα, θεωρίες πάνω στις εννοιoλογικές μεταφορές και μετωνυμίες, στην πολυσημία, την συναισθησία και τη θεωρία της ανάμιξης. Η πρωτοπορία αυτής της μελέτης έγκειται στο ότι αναδεικνύει μία κύρια τεχνική που χρησιμοποιεί ο Ελύτης η οποία δεν έχει αναλυθεί εκτεταμένα από τη Γνωσιακή Γλωσσολογία και ελπίζω ότι αυτή η ανάλυση θα συνεισφέρει σε αυτό το σκοπό. Αυτή η τεχνική είναι η χρήση αντιθετικών εννοιών που η μία διαδέχεται την άλλη προκαλώντας μία συναισθηματική επίδραση που πρέπει να εκτιμηθεί. Επιπλέον, αναδεικνύεται η επίδραση όρων, εκφράσεων και δομών που είναι καθορισμένοι γλωσσικά και πολιτισμικά στους Έλληνες αναγνώστες σε αντίθεση με αναγνώστες που δεν έχουν αυτό το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Καθώς η πλειονότητά τους δεν μπορεί να μεταφραστεί εύκολα ή επακριβώς σε άλλες γλώσσες, δηλώνεται ότι ένα ποίημα είναι ένα μοναδικό και συναισθηματικά δυνατό μέσο επικοινωνίας συναισθημάτων που είναι γλωσσικά και πολιτισμικά εξειδικευμένο. Ό,τι μπορεί να μεταφραστεί βασίζεται κυρίως σε κοινές κατηγοριοποιήσεις και εννοιοποιήσεις που κάνουν οι άνθρωποι, παρά τις πολιτισμικές ή γλωσσικές διαφορές τους. Τέλος, έχει γίνει μία προσπάθεια μετάφρασης του ποιήματος, με στόχο να διατηρηθεί ο αρχικός ρυθμός του, χωρίς να υπάρχει μετακίνηση από το κεντρικό μήνυμα του κάθε στίχου. Έχοντας κάνει αυτή τη μετάφραση υποστηρίζω ότι ο πολιτισμός και η γλώσσα μπορεί να διερμηνευτεί μόνο τμηματικά σε άλλες γλώσσες, αλλά και πάλι να έχει συναισθηματική επίδραση στους αναγνώστες, που μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονη, πάντα σύμφωνα με την υποκειμενικότητα του κάθε αναγνώστη.


410. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/12/2012
Τίτλος Εργασίας: The Cognitive Grounding of English Phrasal Verbs
Μετάφραση Τίτλου: Μια γνωστική προσέγγιση στα περιφραστικά ρήματα της Αγγλικής
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η διδακτορική διατριβή εφαρμόζει μια γνωστική προσέγγιση στη γραμματική κατηγορία των περιφραστικών ρημάτων της Αγγλικής. Η κύρια ερευνητική περιοχή αφορά την ανάδυση των κυριολεκτικών και μη κυριολεκτικών τους σημασίων. H διατριβή συνδυάζει μια πληθώρα γνωσιακών εργαλείων από μια ποικιλία θεωρητικών πεδίων με σκοπό την κατασκευή ενός γνωσιακού μοντέλου σύμφωνα με το οποίο οι σημασίες των περιφραστικών ρημάτων της Αγγλικής μπορούν να εννοιοποιηθούν και να ερμηνευθούν. Επίσης, η διατριβή περιλαμβάνει ένα πειραματικό μέρος το οποίο στοχεύει στο να εξετάσει πώς οι αλλοδαποί σπουδαστές της Αγγλικής ερμηνεύουν αυτή τη σύνθετη γραμματική κατηγορία.


411. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/11/2012
Τίτλος Εργασίας: Growing Up Ethnic and Female in America: Revisions of the Bildungsroman in Sandra Cisnero's The House on Mango Street
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


412. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: On the Road to the Death of the American Dream: Jack Kerouac's On the Road and Hunter S. Thompson's Fear and Loathing in Las Vegas
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


413. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: The Employment of Vocabulary Learning Strategies by Young Greek Learners of English
Μετάφραση Τίτλου: Η Χρήση Στρατηγικών Εκμάθησης Λεξιλογίου από τους Μικρούς Έλληνες Μαθητές της Αγγλικής
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εξερεύνηση των στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου που χρησιμοποιούν οι μικροί Έλληνες μαθητές της Αγγλικής. Ο σκοπός της έρευνας είναι διπλός. Πρώτος στόχος είναι η εξέταση των στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου που χρησιμοποιούνται περισσότερο και λιγότερο από τους μαθητές της Αγγλικής. Δεύτερος στόχος είναι η διερεύνηση της επίδρασης τριών ανεξάρτητων παραγόντων – συγκεκριμένα του φύλου, της τάξης και του μαθησιακού περιβάλλοντος- στην χρήση των στρατηγικών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν μαθητές Δ΄ και ΣΤ’ δημοτικού από 4 μαθησιακά περιβάλλοντα: α) το τρίτο πρότυπο πειραματικό σχολείο για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στον Εύοσμο β) άλλα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης γ) σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και δ) σχολεία της πόλης των Γρεβενών. Οι 455 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για τη συχνότητα χρήσης τους 31 στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου. 364 από τους συμμετέχοντες επίσης απάντησαν σε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου σχετικά με το τι κάνουν συνήθως για να μάθουν και να θυμούνται καλύτερα τις αγγλικές λέξεις. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε στο Excel και στο SPSS. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι πιο συχνές στρατηγικές εκμάθησης λεξιλογίου περιλαμβάνουν στρατηγικές που δίνουν έμφαση είτε στη σχηματισμό είτε στη σημασία της λέξης με την αυτοαξιολόγηση και τη χρήση του λεξικού να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις. Η ανάλυση στο SPSS έδειξε ότι και οι 3 μεταβλητές επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την χρήση των στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου. Τα κορίτσια ανέφεραν σημαντικά συχνότερη χρήση 8 μεμονωμένων στρατηγικών σε σχέση με τα αγόρια. Επιπλέον, οι μαθητές Δ’ και ΣΤ’ δημοτικού διέφεραν σημαντικά στην χρήση 20 στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου με τους μαθητές ΣΤ’ δημοτικού να προηγούνται μόνο στη χρήση δύο στρατηγικών που αφορούν τη χρήση λεξικού (ηλεκτρονικού ή μη) και την αξιοποίηση των τραγουδιών. Όσον αφορά το μαθησιακό περιβάλλον, οι μαθητές της Δυτικής Θεσσαλονίκης –μιας περιοχής λιγότερο προνομιούχας σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο- βρέθηκαν να χρησιμοποιούν 6 στρατηγικές εκμάθησης λεξιλογίου σημαντικά λιγότερο από τους μαθητές άλλων περιοχών. Οι μαθητές από τα υπόλοιπα 3 μαθησιακά περιβάλλοντα επέδειξαν μικρότερες διαφορές ως προς την χρήση των στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου.


414. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: The Drug Trope and Addiction Discourse in William Burroughs's Naked Lunch and William Gibson's Neuromancer
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


415. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: Learning and Teaching Style Preferences in EFL in the Greek Primary School: Match or Mismatch?
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


416. Ονοματεπώνυμο: ΘΥΜΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση τα γαλλικά στα ελληνικά του κειμένου με τίτλο "Επιχώρια προσαρμογή του λογισμικού καθαρισμού μητρώου και λειτουργικού συστήματος JETCLEAN"
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


417. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/10/2012
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνία, ιδεολογία και πολιτική στράτευση στον ισπανικό εμφύλιο. Μια συγκριτική ανάλυση των αυτοβιογραφικών έργων «Πεθαίνοντας στην Καταλωνία» του George Orwell και «Η Φλόγα» του Arturo Barea
Μετάφραση Τίτλου: Literature, ideology and political commitment to the Spanish civil war. A comparative analysis of the autobiographical works Homage to Catalonia of George Orwell and The Flame of Arturo Barea
Επιβλέπων/ουσα: ΞΟΥΠΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η συγκριτική ανάλυση των αυτοβιογραφικών έργων Πεθαίνοντας στην Καταλωνία του George Orwell και Η Φλόγα του Arturo Barea. Έγινε αρχικά μια σύντομη αναφορά σε ιστορικά στοιχεία αναφορικά με τον ισπανικό εμφύλιο. Στη συνέχεια προτάχθηκε μια συνοπτική εργοβιογραφία των συγγραφέων και η υπόθεση των βιβλίων. Ακολούθησε η ειδολογική κατάταξη των κειμένων, τα οποία πληρούν τόσο στοιχεία πολεμικού μυθιστορήματος όσο και πολεμικής ανταπόκρισης και δόθηκε έτσι η αφορμή για μία συζήτηση αναφορικά με τα όρια λογοτεχνίας και δημοσιογραφικής έκθεσης (reportage). Έπειτα, προσεγγίστηκε η πολιτική ιδεολογία του κάθε συγγραφέα, το πώς αυτή αντικατοπτρίζεται στα εν λόγω λογοτεχνικά έργα, καθώς και το μείζον θέμα του βαθμού πολιτικής στράτευσης των συγγραφέων. Έντονος ήταν o προβληματισμός για τη δυνατότητα της λογοτεχνίας να αντανακλά τη βιωμένη ιστορική πραγματικότητα χωρίς να χάνει την αισθητική της αξία. Επιμέρους στόχος μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση της πολιτικής ιδεολογίας των δύο συγγραφέων με το λογοτεχνικό τους έργο, προσεγγίζοντας διεξοδικά τα κίνητρά τους για τη συγγραφή. Εξετάστηκε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στους δύο αλλοεθνείς συγγραφείς, τον Orwell και τον Barea, καθώς και στον διαφοροποιημένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα του εμφυλίου μέσα από το έργο τους. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο θέμα της πρόσληψης των έργων. Τέλος, παραθέσαμε αποσπάσματα των έργων, μελετών, μαρτυριών, αλλά και κριτικών για να διαφωτιστεί περαιτέρω η αδιάρρηκτη σχέση λογοτεχνίας, πολιτικής ιδεολογίας και κοινωνίας.


418. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Ιστορία, μνήμη και συγκρότηση της ταυτότητας στις μεταπολεμικές μητροπόλεις: Από την Έρημος και το Χρυσόψαρο του J.M.G. Le Clezio στο White Teeth της Zadie Smith
Επιβλέπων/ουσα: ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


419. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Hollywood Reflections: The Figure of the Screenwriter in In a Lonely Place and Sunset Boulevard
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


420. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Antithesis in the antipodes: Writing and screening a "multicultural" Australia
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


421. Ονοματεπώνυμο: ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τη γαλλική στην ελληνική αποσπασμάτων άρθρου με τίτλου "De I' alienation enseignante", "Η αλλοτρίωση των εκπαιδευτικών".
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


422. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΡΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ – ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Love, hierarchy and cosmos: Chances and the three medieval principles
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


423. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΔΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα γερμανικά προς τα ελληνικά με θέμα κειμένου: Σύνδρομο Down
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


424. Ονοματεπώνυμο: ΚΡΕΜΕΡ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μεταφράση κειμένου για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας.
Μετάφραση Τίτλου: Kommentierte Ubersetzung aus Thema: Die Bodenschatze Griechenlands
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


425. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα γερμανικά προς τα ελληνικά με θέμα το άρθρο "War Griechenland - Auleger aus der Argentinien - Pleite lernen Peonnen"
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


426. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΙΣΜΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση κειμένου για παραϊατρικά προϊόντα περιποίησης νεογνών
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


427. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2012
Τίτλος Εργασίας: Feature interpretability in adult second language acquisition: the case of the Greek article system
Επιβλέπων/ουσα: Αγαθοπούλου Ελένη


428. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2012
Τίτλος Εργασίας: Language Learning Strategies for Writing by Greek Adolescent Learners of English
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


429. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2012
Τίτλος Εργασίας: "'It's very stressful being an Other': Constructing and Deconstructing Otherness in Lost"
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


430. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/7/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από ταιταλικά στα ελληνικά με θέμα "I respinginenti in Libia: Legali, Efficaci, Convenienti e Giusti ono? Οι επαναπροωθήσεις μεταναστών στη Λιβύη: πρόκειται για ενέργειες νομικές, αποτελεσματικές, πρόσφορες και δίκαιες ή όχι;"
Επιβλέπων/ουσα: Κανελλιάδου Πολυξένη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


431. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/7/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με θέμα υποχρεωτικός εμβολιασμός και συνιστώμενος εμβολιασμός (Le vaccinazioni obligatore e le vaccinazioni raccomandate).
Επιβλέπων/ουσα: Κανελλιάδου Πολυξένη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


432. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/5/2012
Τίτλος Εργασίας: Acquisition of word initial fricatives by Greek-speaking children
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


433. Ονοματεπώνυμο: ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/5/2012
Τίτλος Εργασίας: Consonantal variation and connected speech processes in spontaneous speech: an investigation of the production of British English (RP) and its perception by Greek learners
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


434. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/4/2012
Τίτλος Εργασίας: Digital Textualities in Michael Joyce's Twelve Blue and Twilight: A Symphony, and Steve Tomasula's TOC: A Media Novel
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


435. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Στίχοι για δύο πόλεις: Η Νέα Υόρκη και το Παρίσι στην ευρωπαϊκή ποίηση των αρχών του 20ού αιώνα (1910-1920
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


436. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΛΑ ΑΛΚΥΝΟΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/3/2012
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


437. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΥΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/3/2012
Τίτλος Εργασίας: "Disputing and Confirming Postfeminism in Sex and the City"
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


438. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΜΠΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Manifest Destiny and the American Dream in Anne Rice's Interview with the Vampire and Stephenie Meyer's Twilight
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


439. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Representing Bodies: Plausible Corporeal Readings and Body Image Subversion in Dickens's Little Dorrit and Bleak House
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση Κατερίνα


440. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Η έννοια της περιγραφής στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο: Brokeback Mountain και η κινηματογραφική μεταφορά του
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


441. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Χαρακτηριστικά της δυστοπίας στον κινηματογράφο της δεκαετίας του ’90: Dark City και 12 Monkeys
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


442. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΪΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Το μυθιστόρημα I Malavoglia του Giovanni Verga και η κινηματογραφική διασκευή του Lucino Visconti La Terra Trema
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


443. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/2/2012
Τίτλος Εργασίας: (Re)writing History: Writing about Politics in England, 1380-1577
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


444. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2012
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του άρθρου Rome’s lost aqueduct
Επιβλέπων/ουσα: Κουρούνη Κυριακή
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


445. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2012
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL, ES > EL


446. Ονοματεπώνυμο: ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/12/2011
Τίτλος Εργασίας: French symbolism, English Aestheticism and the Pre-Raphaelites: The Cult of the Beautiful
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


447. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΚΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/12/2011
Τίτλος Εργασίας: A Psychosocial Reading of Ken Loach's Working Class Films Raining Stones (1993), Ladybird Ladybird (1994) and My Name is Joe (1998)
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


448. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2011
Τίτλος Εργασίας: Σημειωτική ανάλυση τηλεοπτικών διαφημιστικών: Το ιδεολογικό υπόβαθρο ενός καθαρού σπιτιού
Επιβλέπων/ουσα: ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


449. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΛΗ ΧΡΥΣΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2011
Τίτλος Εργασίας: Ο μύθος του Καϊν και Άβελ στα έργα Cain: A Mystery του Lord Byron, Abel Sanchez του Miguel de Unamuno και Cain του Jose Saramago. Συγκλίσεις και απολίσεις στις λογοτεχνικές ενσαρκώσεις του Κάιν
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


450. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΟΥΤ ΖΩΗ-ΕΛΕΝΗ-ΤΖΟΙΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/11/2011
Τίτλος Εργασίας: Post-Apocalypse Now: Traversing the Apocalyptic Event
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


451. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/10/2011
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


452. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/10/2011
Τίτλος Εργασίας: A Critique of Fredric Jameson's Theory of Late Capitalism
Μετάφραση Τίτλου: Κριτική της Θεωρίας του Fredric Jameson για τον Ύστερο Καπιταλισμό
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία κριτική των έργων του Fredric Jameson σχετικά με την ανάδυση του ύστερου καπιταλισμού (ή εναλλακτικά, της παγκοσμιοποίησης) ως ένα στάδιο στην ιστορία της εξέλιξης του κεφαλαίου το οποίο ως τέτοιο έχει υπερβεί τον ιμπεριαλισμό, ο οποίος κατά την ανάλυση του Λένιν αποτελεί το μονοπωλιακό, και κατ’ επέκταση, το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού. Βασισμένη σε μία μαρξιστική-λενινιστική αντίληψη, η κριτική που αναπτύσσεται στην εργασία υποστηρίζει ότι η ανάλυση του Λένιν για τον ιμπεριαλισμό ως το ιστορικά και ποιοτικά ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, που αναδύθηκε από το μετασχηματισμό του καπιταλισμού του ελευθερού ανταγωνισμού του 19ου αιώνα σε μονοπωλιακό κεφάλαιο, δικαιώνεται ιστορικά στις τρέχουσες μορφές που λαμβάνει η καπιταλιστική εκμετάλλευση για να ελέγξει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αυτές οι μορφές ουσιαστικά εκφράζουν μία όξυνση των ενδοιπεριαλιστικών (ενδοκαπιταλιστικών) ανταγωνισμών, δείχνοντας ότι η θεωρία – που αναπτύχθηκε από τον Jameson (και άλλους συγγραφείς) – της διαμόρφωσης μίας ενοποιημένης υπερεθνικής καπιταλιστικής τάξης που εκμεταλλεύεται την ανθρωπότητα και τον πλανήτη από κοινού, έχει αποτύχει να επεξηγήσει τις λειτουργίες της καπιταλιστικής οικονομία, ακριβώς διότι ήταν λανθασμένη και αντι-διαλεκτική εξ’ αρχής, σε θεωρητικό, πολιτικό, και φιλοσοφικό επίπεδο. Η κριτική της θεωρίας του Jameson έχει διαμορφωθεί μέσω ενός συνδυασμού της αποτίμησης τωνκύριων πολιτικών και φιλοσοφικών του επιρροών με αναλύσεις της καπιταλιστικής πολιτικής οικονομίας, των υπερεθνικών πολιτικών και οικονομικών θεσμών, συζητήσεις της σχέσης μεταξύ του έθνους-κράτους και του κεφαλαίου, και της σχέσης μεταξύ βάσης και εποικοδομήματος (κατά τη μαρξιστική ορολογία) καθώς και λογοτεχνικά και πολιτιστικά παραδείγματα, που αμφισβητούν την αντίληψη ότι η μεταμοντέρνα πολιτισμική στροφή που έχει αναδυθεί στις πρόσφατες δεκαετίες αποτελεί μία εξέλιξη η οποία οδηγεί στην διαμόρφωση νέων πολιτισμικών συμπεριφορών που να ξεπερνούν το ρατσισμό και τον εθνικισμό.


453. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΚΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Ταυτότητα και ετερότητα στο Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων του Γκάσμεντ Καπλάνι
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


454. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Ακροβατώντας στα όρια μεταξύ στρατευμένης λογοτεχνίας και (αυτο)λογοκρισίας
Επιβλέπων/ουσα: ΛΗΤΩ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ


455. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΛΕΥΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Εφαρμογή των μύθων της Φαίδρας και της Μήδειας του Ευριπίδη στη Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


456. Ονοματεπώνυμο: KOSTIK SEDA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2011
Μετάφραση Τίτλου: Approaching the phenomenon of the modern: Baudelaire and Chaplin
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


457. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική του κειμένου με τίτλο: "Qui sont Les Speculateurs?"
Επιβλέπων/ουσα: Δημητρούλια Ξανθίππη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


458. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Patterns of dyslexia in Greek adolescents
Μετάφραση Τίτλου: Μορφές δυσλεξίας σε Έλληνες εφήβους
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία

Στην εργασία αυτή εξετάζονται δύο έλληνες δυσλεξικοί έφηβοι και συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους με τα αντίστοιχα δύο μη δυσλεξικών συνομήλικων εφήβων. Στους μαθητές αυτούς δόθηκαν διάφορα τεστ για να διαπιστωθεί το είδος της δυσλεξίας που έχουν και να απαντηθούν τα ερωτήματα που τίθενται στην εργασία και αφορούν τα ενεργητικά ρήματα, την χρήση της υποτακτικής σύνδεσης στον γραπτό λόγο και των λειτουργικών λέξεων στην ανάγνωση. Ο γραπτός λόγος εξετάζεται τόσο στην μητρική γλώσσα των μαθητών – την Ελληνική καθώς και στην ξένη – την Αγγλική. Πριν την παρουσίαση των δοκιμασιών και των αποτελεσμάτων τους δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της δυσλεξίας.


459. Ονοματεπώνυμο: RACHINGER ELIZABETH CHRISTINE
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2011
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με θέμα η γλώσσα της εξουσίας και η εξουσία της γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


460. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2011
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση των διηγημάτων "Wie es damals wirklich war" και "Wie es damals wirklich gewesen sein konnte" από το βιβλίο του Jacob Hein "Mein erstes T-Shirt"
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


461. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΔΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/8/2011
Τίτλος Εργασίας: Η αφήγηση του ονείρου στο φανταστικό μυθιστόρημα του Gerard de Nerval και του Theophile Gautier
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΡΑΣΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


462. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/7/2011
Τίτλος Εργασίας: Το Bildungsroman συναντά το Chicanismo: Τα παραδείγματα του Bless Me, Ultima του Rudolfo Anaya και The House on Mango Street της Sandra Cisneros
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


463. Ονοματεπώνυμο: ΥΦΑΝΤΗ ΧΡΥΣΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/7/2011
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου "post-traumatic stress disorder in HIV positive incarcerated women"
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


464. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2011
Τίτλος Εργασίας: Ο ρόλος του Θόα ως αναπαράσταση της ετερότητας στην Ιφιγένεια η εν Ταύροις των Ευριπίδη Goethe και Gluck
Επιβλέπων/ουσα: ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


465. Ονοματεπώνυμο: ΤΕΡΖΗ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2011
Τίτλος Εργασίας: Πολλαπλές μετ-εγγραφές του μύθου της Φαίδρας στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


466. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/6/2011
Τίτλος Εργασίας: Authentic materials and the contribution of language corpora in EFL high school classes in Greece
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


467. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΑΡΑ ΖΩΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/6/2011
Τίτλος Εργασίας: Language learning strategy use by Greek EFL secondary school learners: the effects of age, gender, proficiency level and motivation
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


468. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/6/2011
Τίτλος Εργασίας: Teaching idioms and collocations through corpus-based instruction: A primary school study
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


469. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/6/2011
Τίτλος Εργασίας: The Crossing of Boundaries: Technology, Subjectivity and the Body in Science Fiction Stories
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


470. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/5/2011
Τίτλος Εργασίας: Should EFL textbook writers change their mind? A corpus-based study on the use of idioms in EFL textbooks at C2 level
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


471. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/3/2011
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου "The world-wide web".
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


472. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2011
Τίτλος Εργασίας: Exploring learners and teachers' views of the ELT materials in the Greek Primary School: The case of the new English book of the 6th Grade
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


473. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/3/2011
Τίτλος Εργασίας: Παρενδυσία και μεταμφιέσεις του φύλου στη Νανά του Ζολά και στα διηγήματατου Βιζυηνού
Επιβλέπων/ουσα: ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


474. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/3/2011
Τίτλος Εργασίας: Παρίσι - Αθήνα - Κάλγκαρι: Ο εκπατρισμένος συγγραφέας σε αναζήτηση πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας
Επιβλέπων/ουσα: ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


475. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/3/2011
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


476. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/3/2011
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


477. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/2/2011
Τίτλος Εργασίας: Attending the Theatrical Stock Market of Broadway: Can Failure Teach Success
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


478. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2011
Τίτλος Εργασίας: Investigating readiness for learner autunomy in the foreign language classroom
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή


479. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΟΓΛΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2011
Τίτλος Εργασίας: Investigating Greek Learner Beliefs and Preferences about Learning English
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


480. Ονοματεπώνυμο: ΠΥΛΙΤΣΗ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/12/2010
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Ζωγραφίδου Ζωγραφία
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


481. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/12/2010
Τίτλος Εργασίας: A Historical and Psychoanalytic Reading of Charles Perrault's Donkeyskin
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


482. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/12/2010
Τίτλος Εργασίας: The Ambiguity of Power in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale
Μετάφραση Τίτλου: Η αμφισημία της εξουσίας στο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ «Η Ιστορία της Πορφυρής Δούλης».
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση Κατερίνα

Αυτή η μεταπτυχιακή εργασία ασχολείται με τη δύναμη της εξουσίας στο μυθιστόρημα της Μάργαρετ Άτγουντ The Handmaid’s Tale (στα ελληνικά κυκλοφορεί με τον τίτλο Η Ιστορία της Πορφυρής Δούλης). Συγκεκριμένα εξετάζω το ότι, στο μυθιστόρημα, η εξουσία περνάει από το θύτη στο θύμα και αντίστροφα, για το λόγο τα κύρια πρόσωπα του βιβλίου ζουν σε μια κοινωνία που στηρίζεται στο μοντέλο Panopticon, και ο ένας κατασκοπεύει τον άλλο. Εξετάζω την εξουσία σε σχέση με τη γλώσσα, τη θρησκεία, όπως αυτές περιγράφονται στο βιβλίο της Άτγουντ. Αναφέρομαι στο κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου και συνεχίζω με την αναφορά μου στη χειραγώγηση των Υπηρετριών (Handmaids) από άλλα πρόσωπα στο βιβλίο. Τέλος, κάνω εκτενή αναφορά στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου «Ιστορικές Σημειώσεις».


483. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/12/2010
Τίτλος Εργασίας: Λογική και Ευαισθησία: Το Μυθιστόρημα της Jane Austin και η Κινηματογραφική Διασκευή των Ang Lee & Emma Thompson
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


484. Ονοματεπώνυμο: ΒΩΤΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Macri Gabriella
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


485. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Young learners' preferences in EFL classrooms: Are teachers aware of learners' likes and dislikes?
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


486. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Aptitude and foreign language vocabulary learning in young learners
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


487. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Death and Desire in Bram Stoker's Dracula and Edgar Allan Poe's "The Fall of the House of Usher"
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


488. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/11/2010
Τίτλος Εργασίας: The old and new English course books of Greek State primary schools: A corpus-based study of vocabulary size, frequency and recycling
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


489. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Όψεις διαπολιτισμικότητας στη λογοτεχνία: Η αναπαράσταση της Ινδίας στο "Πέρασμα στην Ινδία" του E. M. Foster και στο "Άρωμα της Ινδίας" του P. P. Pasolini
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


490. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Το ταξίδι από το σκοτάδι στο φως στο "Βλέμμα του Οδυσσέα"
Επιβλέπων/ουσα: ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


491. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/10/2010
Τίτλος Εργασίας: "The Reception of William Shakespeare's The Tempest in Greece: A Comparative Study of Iacovos Polylas' and Vassilis Rotas' translations"
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Τίνα


492. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΚΕΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2010
Τίτλος Εργασίας: Blue Ruins Condemned to Lamentation: An Interpretation of Tennessee William's Mutilated Characters in Terms of Mourning and Melancholia
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


493. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/10/2010
Τίτλος Εργασίας: Revision and/as survival in Jeanette Winterson's and Margaret Atwood's Flood myth remaking
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


494. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΙΣΑΡ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/10/2010
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με θέμα "Προβληματισμοί και ερωτήματα σχετικά με την σκοπιμότητα κατασκευής του φράγματος Ελαφίου" από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα
Επιβλέπων/ουσα: Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


495. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΟΥΡΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/10/2010
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με θέμα: Μετάφραση κειμένων ιστότοπου επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.
Επιβλέπων/ουσα: Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


496. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/10/2010
Τίτλος Εργασίας: The New Millenium Action Heroines in Mainstream Cinema: Promethean Figures or Dociu Nymphs?
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


497. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/9/2010
Τίτλος Εργασίας: The song remains the same.. or not? A pragmatic approach to the lyrics of rock songs
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


498. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/7/2010
Τίτλος Εργασίας: Όσκαρ Ουάιλντ: De Profoundis: Μελέτη του έργου από τη σκοπιά της αυτοβιογραφίας
Επιβλέπων/ουσα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ


499. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/7/2010
Τίτλος Εργασίας: The representation of Masculinities in HanifKureishi’s Quotes
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


500. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/6/2010
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με τίτλο: "Επιχώρια προσαρμογή του λογισμικού Catscradle"
Επιβλέπων/ουσα: Δημητρούλια Ξανθίππη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


501. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΡΛΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/6/2010
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του αποσπάσματος Charles Ferryhough "The Baby in the Mirror", ch. 2, Preconceptions.
Επιβλέπων/ουσα: Δημητρούλια Ξανθίππη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


502. Ονοματεπώνυμο: ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/6/2010
Τίτλος Εργασίας: Αυτοβιογραφία και Αυτοπροσωπογραφία
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


503. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΟΤΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/4/2010
Τίτλος Εργασίας: Οριενταλισμός, φύλο και σεξουαλικότητα: Η φιγούρα της γκέισας στη Λογοτεχνία
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


504. Ονοματεπώνυμο: ΧΟΥΠΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/4/2010
Τίτλος Εργασίας: Ο στερεοτυπικός ανθρωπομορφισμός του μαύρου γάτου στην παιδική λογοτεχνία και η επαναδιαπραγμάτευση των κοινωνικών στερεοτύπων
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


505. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΓΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2010
Τίτλος Εργασίας: Μήδεια. Φωνές: Ένα σχόλιο στον Ευριπίδη
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


506. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/3/2010
Τίτλος Εργασίας: L2 acquisition of Interrogative and Relative Clauses by Greek Learners of English: that-trace effects, subject-object extraction and the nature of Interlanguage represantation
Μετάφραση Τίτλου: Η κατάκτηση των ερωτηματικών και αναφορικών προτάσεων της Αγγλικής Γλώσσας από Έλληνες μαθητές: that-trace effects, μετακίνηση υποκειμένου και αντικειμένου και η φύση της Διαγλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία

Η παρούσα εργασία μελετά την κατάκτηση των πλάγιων ερωτηματικών προτάσεων μερικής άγνοιας και των αναφορικών προτάσεων της Αγγλικής από Έλληνες μαθητές. Έχοντας ως βάση θεωρίες για την κατάκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας που υποστηρίζουν μερική πρόσβαση στην Παγκόσμια Γραμματική (No Parameter Resetting Hypothesis, Interpretability Hypothesis), η εργασία εξετάζει τη φύση της Διαγλώσσας (Interlanguage) και το ρόλο των μη ερμηνεύσιμων χαρακτηριστικών σε σχέση με συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα: that-trace effects, συμφωνία (agreement), μετακίνηση υποκειμένου και αντικειμένου σε ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις. Εστιάζοντας σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από Έλληνες μαθητές σε μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, η εργασία επιχειρεί να επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι τα μη ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά δεν είναι προσβάσιμα στους μαθητές και δημιουργούν προβλήματα στην κατάκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια: στο 1ο κεφάλαιο αναλύονται συντακτικά οι ερωτηματικές προτάσεις της Αγγλικής και συγκρίνονται με τις αντίστοιχες της ελληνικής. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανάλυση των αναφορικών προτάσεων της Αγγλικής και μια σύγκριση τους με τις αντίστοιχες προτάσεις της Ελληνικής. Το 3ο κεφάλαιο πραγματεύεται τα that-trace effects στις ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις. Το 4ο κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά τις βασικές έννοιες του Μινιμαλισμού. Το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται σε θεωρίες εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και σε προηγούμενες μελέτες για την κατάκτηση των ερωτηματικών προτάσεων και των αναφορικών προτάσεων της Αγγλικής. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται η σχετική έρευνα και τα αποτελέσματα της και τέλος, στο 8ο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα της έρευνας.


507. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/2/2010
Τίτλος Εργασίας: The Politics of Violence, Mourning and Commemoration in Sophocles' Philoctetes and Euripides' Daughters of Troy
Μετάφραση Τίτλου: Η Πολιτική της Βίας, του Πένθους και της Μνήμης στον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή και τις Τρωάδες του Ευριπίδη
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ

Αυτό το δοκίμιο θα ασχοληθεί με τα διαχρονικά ίχνη της απώλειας, την ψυχολογία του πένθους, και τις νεκρικές, μνημόσυνες τελετές που είχαν ασκηθεί στις Μυκήνες και αλλες Αχαϊκές κοινωνίες της ‘Υστερης Εποχής του Χαλκού. Θα εξετάσουμε πόσο στενά θρησκευτική πρακτική και ο σχηματισμός μιας πολιτικής ταυτότητας συνδέθηκαν κατά τη διάρκεια της ΥΕΧ, πώς εξελίχθηκαν στην κλασική Αθήνα και πως αποτελούσαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ατόμου στην καθημερινή ζωή. Ο κεντρικός άξονας του παρόντος εγγράφου θα είναι η ανάλυση της δυναμικής μεταξύ των πολιτικών αρχών και της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου σε κοινωνίες όπου οι συλλογικές εκφράσεις της θλίψης μπορεί να ελέγχονται από τις Αρχές μέσω των διαφόρων αναμνηστικών τελετουργιών. Φέρνοντας σε επαφή θεωρίες από τον χώρο της αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας αυτή η έρευνα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα στέρεο θεωρητικό πλαίσιο που εκθέτει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ νεκρικό εορτασμό και πολιτική ζωή, καθώς και τις επιπτώσεις τους επί της ψυχολογίας του ατόμου και της κοινωνικής ταυτότητας, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται πρώτα στην Ιλιάδα και πολύ αργότερα σε δύο κλασικά δραματικά έργα, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα από το 1300 π.Χ. μέχρι το 400 π.Χ.. Για να είναι πιο προσιτό και πιο ευανάγνωστο, αυτό το δοκίμιο θα εξετάσει κάθε ένα από τα θέματα αυτά σε ξεχωριστές αλλά θεματικά συνδεόμενες μονάδες. Τα κύρια σημεία εστίασης θα είναι η ΥΕΧ μυκηναϊκή Ελλάδα, η διήγηση του πολέμου στο Ίλιον κατά τον Όμηρο και η σημασία της για ένα ακροατήριο του 800 π.Χ., καθώς και η ελληνική αναβίωση της Κλασσικής Περιόδου στη θεατρική σκηνή της παλιάς θέματολογίας των επών και τις επιπτώσεις τους στις πολιτικές εξελίξεις. Θα εξετάσουμε πώς ΥΕΧ κοινωνίες όριζαν τις έννοιες της τελετουργίας, της θρησκείας και της πολιτικής που συγχέονται σε μεγάλο βαθμό και με τον καθορισμό τους σε επιμέρους παραμέτρους θα αναλύσουμε στη συνέχεια τους τρόπους που αποτελούν ένα σύνθετο πίνακα αλληλεπιδράσεων που διαμορφώνει τελικά ειδικά σχέδια ανθρώπινης συμπεριφοράς και καθορίζει την ύπαρξη του ατόμου εντός ενός κοινωνικού συλλογικού.


508. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΚΑΡΙΑΝ ΔΑΥΙΔ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/2/2010
Τίτλος Εργασίας: The Vagantendichtung: The Poetry of the Wandering Scholars of the Middle Ages
Μετάφραση Τίτλου: The Vagantendichtung: Η Κοσμική Λατινική Ποίηση των Περιπλανώμενων Φοιτητών του Μεσαίωνα
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin

Η παρούσα εργασία συγκεντρώνει τις υπάρχουσες ιστορικές και φιλολογικές πληροφορίες και τις έρευνες στον τομέα των μεσαιωνικών σπουδών, προκειμένου να περιγράψει τα κύρια διακριτικά χαρακτηριστικά της Vagantendichtung - της λατινικής κοσμικής ποίησης που έχει γραφτεί από λόγιους κληρικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν περιπλανώμενοι φοιτητές. Χρησιμοποιώντας τις εκτενείς γνώσεις τους της κλασικής λογοτεχνίας, έγραφαν ποιήματα και τραγούδια που αντικατόπτριζαν την εποχή τους. Η ποίηση τους διασκέδαζε αλλά και καταδίκαζε τις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες καθώς και τη διαφθορά των κληρικών που κατείχαν αξιώματα. Αυτό το είδος ποίησης, που έδειχνε το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των συγγραφέων, θα μπορούσε να τους επιτρέψει να βρουν ένα ισχυρό προστάτη στην υπηρεσία του οποίου θα εξασφάλιζαν μια σχετικά άνετη ζωή. Αυτή η εργασία κάνει μια ιστορική ανασκόπηση της ανάπτυξης της κοσμικής λατινικής ποίησης και περιγράφει τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (10ος – 13ος αιώνας), οι οποίες διαμόρφωσαν τη μορφή και το περιεχόμενο της Vagantendichtung. Επιπλέον, ένα κεφάλαιο επιχειρεί να αποσαφηνίσει τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από την αδιάκριτη χρήση των λέξεων goliard και goliardic, οι οποίες λανθασμένα συνδέονται με την ποίηση των vagantes. Η ανάπτυξη της κοσμικής λατινικής ποίησης στο μεσαίωνα παρουσιάζεται μέσω μιας ανασκόπησης των βιογραφιών και έργων των πιο διακεκριμένων ποιητών της Vagantendichtung – του Sedulius Scotus (9ος αιώνας), Hugh Primas (γ. 1090 - 1160), του Archpoet (12ος αιώνας), του Peter Blois (γ. 1130 - 1212), Walter (Walther) του Chatillon (τέλη του 12ου - αρχές του 13ου αιώνα). Αυτοί οι ποιητές ανήκαν σε διαφορετικές γενιές και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του «κινήματος» των vagantes. Αν και τα δείγματα της Vagantendichtung βρέθηκαν σε ένα μεγάλο αριθμό των μεσαιωνικών χειρογράφων, η παρούσα εργασία αναλύει τα Cambridge Songs ή Carmina Cantabrigiensia (γ. 1050), που γράφτηκαν κατά βάση από τους πρώτους vagantes, και το περίφημο Carmina Burana ή Codex Buranum (γ. 1230), τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική συλλογή της vagantendichtung. τα δύο αυτά χειρόγραφα δείχνουν πώς η μορφή και το περιεχόμενο της Vagantendichtung αναπτύχθηκαν από τον ένατο έως και το δέκατο τρίτο αιώνα. Τέλος, στο παράρτημα συζητιέται ένα από τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά της Vagantendichtung, το λεγόμενο «goliardic μέτρο» ή το Vagantenstrophe. Αυτό το κεφάλαιο επίσης δείχνει πως το Vagantenstrophe σε κάποιο βαθμό επηρέασε τις λογοτεχνίες ορισμένων ευρωπαϊκών λαών στους ερχόμενους αιώνες.


509. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/2/2010
Τίτλος Εργασίας: Represantations of Postmodern Identity and the Role of the Mass Media: Don DeLillo's Libra and Thomas Pynchon's Vineland
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


510. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/2/2010
Τίτλος Εργασίας: Hester under Scrutiny: Hawthorne’s Heroine v/s Joffe’s Cinematic Representation
Μετάφραση Τίτλου: Η Hester υπό εξέταση: Η ηρωίδα του Hawthorne σε αντιπαράθεση με την κινηματογραφική αναπαράσταση του Joffe
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα

Η εργασία αυτή αποτελεί μια σύγκριση μεταξύ του διηγήματος του Nathaniel Hawthorne Το Άλικο Γράμμα (The Scarlet Letter) και της μεταφοράς του στον κινηματογράφο από το σκηνοθέτη Roland Joffe. Επικεντρώνεται δε περισσότερο στο χαρακτήρα της Hester Prynne. Ένας από τους στόχους της εν λόγω εργασίας είναι να δείξει την απόρριψη της πουριτανικής κοινωνίας της Μασαχουσέτης του 1600 από τον Hawthorne μέσω της ηρωίδας του, αν και αυτός έζησε σε μία εποχή που ο πουριτανισμός κυριαρχούσε. Ο συγγραφέας δείχνει να έχει θετική στάση απέναντι στην Prynne, η οποία διαπράττει μοιχεία και δείχνει εμμέσως συμπόνια και κατανόηση για αυτήν και την τιμωρία της από τους πουριτανούς συμπολίτες της. Επίσης ένας άλλος σκοπός της εργασίας είναι να επισημάνει τις ομοιότητες και τις διαφορές στον χαρακτήρα της Hester όπως αυτός παρουσιάζεται στο διήγημα και στην κινηματογραφική του μεταφορά. Διεισδύοντας σε συγκεκριμένες πτυχές της προσωπικότητας της ηρωίδας θα δειχθεί ότι ενώ ο σκηνοθέτης σέβεται τις απόψεις του Hawthorne, επιδεικνύοντας συμπόνια για την ηρωίδα, προσαρμόζει την ιστορία στην δικιά του εποχή. Ο σκηνοθέτης προσθέτει τολμηρές σκηνές και παρουσιάζει την ηρωίδα να ανταποκρίνεται στο μοντέλο της γυναίκας-θηλυκό του 20ου αιώνα.


511. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/1/2010
Τίτλος Εργασίας: Φύλο και ταυτότητα στο ερμαφρόδιτο Bildungsroman Middlesex
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


512. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/1/2010
Τίτλος Εργασίας: Διακειμενική Μεταβίβαση και Uncanny στον Στερεοτυπικό Μύθο της Carmen: Η Κατασκευή του Prosper Merimee, οι Μετατροπές του George Bizet,: η Αποδόμηση στην Κινηματογραφική Διασκευή του Carlos Saura.
Μετάφραση Τίτλου: Intertextual Transference and the Uncanny in the Stereotypical Myth of Carmen: Prosper Merimee's Construction, George Bizet's Transformations and their Deconstruction in Carlos Saura's Film Adaptation
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μία σύνδεση της μεθόδου Μεταβίβασης του Freud με τη διακειμενικότητα. Όπως κατά τη Mεταβίβαση ο ψυχαναλυτής μεταφέρει στον ασθενή του την ιστορία που αυτός του διηγήθηκε αναμορφωμένη και θεραπευμένη, έτσι και ο απόλυτος λογοτεχνικός και στερεοτυπικός μύθος της αθίγγανης Κάρμεν με την υπέρμετρη γυναικεία σεξουαλικότητα μεταβιβάζεται από το ένα κείμενο στο επόμενο με την παρέμβαση του εκάστοτε δημιουργού-αναλυτή. Ο στερεοτυπικός μύθος αποτελεί όχι μόνο εύκαμπτο υλικό, αλλά και το πιο καθορισμένο στοιχείο των κειμένων που μας απασχολούν. Ο μύθος μεταδόθηκε σαν κειμενική “αρρώστια” από το κείμενο του Prosper Merimee, το ίδιο ένα κατασκευασμένο διακείμενο, στο λυρικό κείμενο του George Bizet αποκαλύπτοντας έναν τύπο συμπεριφοράς που στη συνέχεια αποκρυσταλλώθηκε τόσο σε εθνικό στερεότυπο, όσο και σε στερεότυπο παθολογίας και έμφυλης σεξουαλικότητας. Ο Bizet με τη βοήθεια των Henri Meilhac και Ludovic Halevy μεταβίβασε το λογοτεχνικό κείμενο στην όπερα προσδίδοντάς του μουσική και σκηνική διάσταση, αποδυναμώνοντας κάποια σκληρά μοτίβα και μουσικοποιώντας θέματα όπως η ζωή των αθίγγανων, η γυναικεία σαγήνη και ο έρωτας ως θάνατος. Το 1983, ο μόνος Ισπανός μεταβιβαστής της Κάρμεν, Carlos Saura “άκουσε” και τις δύο ιστορίες, και χρησιμοποίησε τα ίδια όπλα αναπαράστασης που είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως οι Γάλλοι μεταβιβαστές για να κατακερματίσει το μύθο μέσα από τη χρήση του δημιουργικού φλαμένκο, των πλάνων ντοκυμαντέρ, της παρωδίας, της αυτοαναφορικότητας, και του συνεχώς επανερχόμενου μοτίβου του καθρέφτη. Το φανταστικό διαπλέκεται με το πραγματικό και η κατασκευασμένη φύση των στερεοτύπων αποκαλύπτεται. Ο μύθος συνεπώς επανερμηνεύεται και τα στερεότυπα αποτινάσσονται. Η τρίπτυχη αυτή διακειμενική σχέση και διαδικασία μεταφοράς και μεταβίβασης επιβεβαίωνει την πληθυντική φύση των κειμένων, τη μεταγραπτικότητα και τη τηλεπαθητική σχέση τους, αλλά και την ηθελημένα διαστρεβλωμένη μνήμη που δημιουργεί στον αποδέκτη την αίσθηση του ανοίκειου (uncanny) ενώ παρακολουθεί ένα οικείο θέμα.


513. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2010


514. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/2009
Τίτλος Εργασίας: Student response to teacher written feedback in second language writing
Μετάφραση Τίτλου: Η ανταπόκριση των μαθητών/τριών στα σχόλια του/της καθηγητή/τριας στο γραπτό λόγο στο πλαίσιο εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Η εργασία ερευνά την ανταπόκριση των μαθητών/τριών στα σχόλια του/της καθηγητή/τριας στο γραπτό λόγο, στο πλαίσιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, μελετήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν στα γραπτά σχόλια (ανατροφοδότηση) σε εκθέσεις στην ξένη γλώσσα. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου έλαβε την (παραδοσιακή) ανατροφοδότηση, η οποία περιλάμβανε επισημάνσεις των σημείων που χρειάζονταν κάποια αλλαγή / διόρθωση, ενώ η πειραματική ομάδα έλαβε, εκτός από τις επισημάνσεις των σημείων που χρειάζονταν διόρθωση, και επισημάνσεις σημείων όπου η χρήση της ξένης γλώσσας ήταν επιτυχής. Σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση, τα μέλη της πειραματικής ομάδας θα ανταποκρίνονταν στην ανατροφοδότηση α) κάνοντας περισσότερες σωστές διορθώσεις στα αντίστοιχα σημεία που επισημάνθηκαν από την καθηγήτρια και β) κάνοντας περισσότερες επιπλέον διορθώσεις στο γραπτό τους με δική τους πρωτοβουλία, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι οκτώ μαθητές και μαθήτριες (τέσσερις σε κάθε ομάδα) που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν μαθητές/τριες ενός φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στην Κέρκυρα. Στο πλαίσιο της έρευνας οι μαθητές/τριες έγραψαν συνολικά πέντε εκθέσεις (ως εργασία για το σπίτι). Για την κάθε έκθεση οι μαθητές/τριες υπέβαλλαν το γραπτό (αρχικό), στη συνέχεια λάμβαναν τα σχόλια, και ξαναέγραφαν την έκθεση (τελικό γραπτό) κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. Η σύγκριση των αρχικών γραπτών (Ν=40) και των τελικών γραπτών (Ν=40) ανέδειξε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν στα σχόλια της καθηγήτριας. Η μελέτη των 80 γραπτών εντόπισε 783 απαντήσεις των μαθητών στα σχόλια της καθηγήτριας. Η ανάλυση των απαντήσεων επιβεβαίωσε την ερευνητική υπόθεση, αναδεικνύοντας την επίδραση που μπορεί να έχει η θετική ανατροφοδότηση στην επίδοση των μαθητών/τριών στο γραπτό λόγο, στο πλαίσιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας.


515. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2009
Τίτλος Εργασίας: "The Fall of Man": Body Politics and Postmodern Complexities in Chuck Palahnuik's Lullaby and Bret Easton Ellis' Glamorama
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


516. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2009
Τίτλος Εργασίας: Thematic roles of -ma and -simo nominals in Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης


517. Ονοματεπώνυμο: ΚΛΕΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2009
Τίτλος Εργασίας: The concept of WHITENESS in Modern Greek: a semasiological and onomasiological approach
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


518. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Conditionality in Greek Political Speech: An empirical analysis
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


519. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Νεότερες Λογοτεχνικές Προσεγγίσεις του Μϋθου της Μήδειας
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


520. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Η πρόσληψη του λογοτεχνικού μύθου της Μήδειας στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


521. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΝΤΟΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Δομική ανάλυση μεσαιωνικών κειμένων
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


522. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΝΑΒΑΣΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/11/2009
Τίτλος Εργασίας: The status of the unaccusative/unergative split in the Greek-English interlanguage
Μετάφραση Τίτλου: Αναιτιατικά και ανεργαστικά κατηγορήματα στην ελληνοαγγλική διαγλώσσα
Επιβλέπων/ουσα: Αγαθοπούλου Ελένη

Η εργασία αυτή εξετάζει αναιτιατικά και ανεργαστικά κατηγορήματα στην ελληνοαγγλική διαγλώσσα μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της Καθολικής Γραμματικής (Chomsky 1981). Συγκεκριμένα διερευνά τη σειρά Υποκείμενο-Ρήμα (ΥΡ) και Ρήμα-Υποκείμενο (ΡΥ) στα διεπίπεδα σύνταξης/λεξικού και σύνταξης/φωνολογίας. Η κατάκτηση της συντακτικής διαφοράς ανάμεσα σε αναιτιατικά και ανεργαστικά κατηγορήματα στα Αγγλικά αποτελεί λογικό πρόβλημα λόγω πενίας του γλωσσικού ερεθίσματος (poverty of the stimulus), εφόσον αυτή η συντακτική διαφορά σπάνια εμφανίζεται στα γλωσσικά εισερχόμενα (input) και αφορά κυρίως μόνο κάποια αναιτιατικά ρήματα τα οποία συντάσσονται με το πλεοναστικό υποκείμενο there (e.g. There arrived two women). Επιπλέον, η συγκεκριμένη διαφορά δεν αναφέρεται στη γλωσσική διδασκαλία. Ωστόσο, παρόμοια με τους φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής, όσοι μαθαίνουν Αγγλικά σαν ξένη γλώσσα χρησιμοποιούν συντακτική σειρά ΡΥ κυρίως με αναιτιατικά ρήματα (e.g. Rutherford 1989, Zobl 1989, Oshita 2000), ως επί το πλείστον δε όταν το Υ εκφράζει νέα πληροφορία και όταν έχει φωνολογικό βάρος, δηλαδή αποτελείται από πολλές λέξεις (Lozano and Mendikoetxea 2008). Ερευνήσαμε τη σύνταξη ΡΥ στην ενήλικη ελληνοαγγλική διαγλώσσα. Οι συμμετέχοντες ήταν 30 ενήλικοι Έλληνες, 15 μεσαίου και 15 προχωρημένου επιπέδου αγγλομάθειας, που αποτέλεσαν τις δύο πειραματικές ομάδες αντίστοιχα, και 15 ενήλικοι φυσικοί ομιλητές της Αγγλικής που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μία online δοκιμασία (γραμματικής) αποδοχής προτάσεων (acceptability judgements) το οποίο περιείχε 40 πειραματικές προτάσεις με αναιτιατικά και ανεργαστικά ρήματα και 10 προτάσεις χωρίς τέτοια ρήματα (fillers). Στις μισές πειραματικές προτάσεις η σειρά ήταν ΥΡ και στις άλλες μισές ΡΥ. Επίσης στα μισά από τα αναιτιατικά κατηγορήματα όπου η σειρά ήταν ΡΥ, το Υ ήταν φωνολογικά βαρύ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είναι ευαίσθητοι ως προς τη διάκριση μεταξύ αναιτιατικών και ανεργαστικών κατηγορημάτων και στο διεπίπεδο σύνταξης/λεξικού και στο διεπίπεδο σύνταξης/φωνολογίας, καθώς γενικά προτίμησαν τη σειρά ΡΥ στις περιπτώσεις αναιτιατικών κατηγορημάτων με φωνολογικά βαρύ Υ. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα της Καθολικής Γραμματικής στην κατάκτηση δεύτερης γλώσσας από ενήλικες. Τέλος, στο διεπίπεδο σύνταξης/λεξικού η ομάδα μεσαίου επιπέδου ήταν το ίδιο εύστοχη με την ομάδα φυσικών ομιλητών αλλά η ομάδα προχωρημένου επιπέδου δεν έδωσε την ίδια εικόνα. Από την άλλη μεριά, το φαινόμενο υπό εξέταση στο διεπίπεδο σύνταξης/φωνολογίας φαίνεται ότι μαθαίνεται σταδιακά, εφόσον μόνο η ομάδα προχωρημένου επιπέδου συμπεριφέρθηκε παρόμοια με την ομάδα φυσικών ομιλητών.


523. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Ορολογία με προεκτάσεις στη μετάφραση: Σχεδιασμός, υλοποίηση μια τετράγλωσσης ορολογικής βάσης με δεδομένα από την εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ.
Επιβλέπων/ουσα: Χατζηγεωργίου Ευαγγελία
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


524. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2009
Τίτλος Εργασίας: Η ελληνική ναυμαχία ως παράδειγμα συγκρουσιακών όψεων της εθναφύπνυσης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διαφωτισμού
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


525. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/10/2009
Τίτλος Εργασίας: Patterns of corrective feedback in child and adolescent FL classrooms
Μετάφραση Τίτλου: Γλωσσικά Πρότυπα Διορθωτικών Αντιδράσεων σε Ξενόγλωσσες Τάξεις Παιδιών και Εφήβων
Επιβλέπων/ουσα: Αγαθοπούλου Ελένη

Αρκετή έρευνα έχει διεξαχθεί για να διερευνηθεί ο ρόλος των διορθωτικών αντιδράσεων και ανάληψης σε τάξεις όπου διδάσκεται η αγγλική ως Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (ΔΞΓ) και Ξένη Γλώσσα (ΞΓ). Ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση των Lyster and Ranta (1997) όσων αφορά τις διορθωτικές αντιδράσεις και την ανάληψη πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι αναδιαμορφώσεις είναι τα πιο συχνά αλλά λιγότερο αποτελεσματικά είδη διορθωτικών αντιδράσεων σε αντίθεση με την εκμαίευση (Lyster and Ranta, 1997; Panova and Lyster, 2002; Lochtman, 2002; Loewen and Philp, 2006; Havranek, 2002; Lyster and Mori, 2006; Sheen, 2004). Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα στην Ελλάδα και ξεκίνησε να επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό λαμβάνοντας επίσης υπ’όψιν τις παραμέτρους της ηλικίας των μαθητών, του γλωσσικού τους επιπέδου και του αριθμού τους μέσα στην τάξη. Διεξάχθηκε στατιστική ανάλυση για να καταδείξει τη σχέση αυτών των μεταβλητών. Παρατηρήθηκαν έξι τάξεις όπου διδάσκεται η αγγλική και η γερμανική ως Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) με 49 μαθητές διαφορετικής ηλικίας, γλωσσικού επιπέδου και αριθμού ατόμων μέσα στην τάξη τόσο από δημόσια σχολεία και από ιδιωτικά φροντιστήρια. Ο συνολικός αριθμός ηχογραφήσεων ήταν 496 λεπτά (8.5 ώρες). Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά τόσο για τις διορθωτικές αντιδράσεις όσο και για την ανάληψη καθώς επίσης και για την ηλικία, το γλωσσικό επίπεδο και τον αριθμό των ατόμων. Φάνηκε ότι ο αριθμός των διορθωτικών αντιδράσεων αυξανόταν ανάλογα με την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο ενώ ήταν αντιστρόφως ανάλογος με τον αριθμό των ατόμων στην τάξη στο ότι όσο μικρότερος ήταν ο αριθμός των ατόμων τόσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των διορθωτικών αντιδράσεων που τους παρέχονταν. Οι αναδιαμορφώσεις που ακολουθούνταν από την επανάληψη ήταν το πιο συχνό είδος διορθωτικών αντιδράσεων αλλά το λιγότερο αποτελεσματικό. Αντίθετα, η εκμαίευση σε όλες τις τάξεις και οι μεταγλωσσικοί υπαινιγμοί στους εφήβους ήταν τα πιο αποτελεσματικά είδη επειδή παρήγαγαν επανόρθωση προκαλούμενη από το μαθητή και μόνο.


526. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2009
Τίτλος Εργασίας: Code-switching in the ELT classroom
Μετάφραση Τίτλου: Εναλλαγή κώδικα στην τάξη διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη

Η εναλλαγή δύο ή περισσότερων γλωσσών ή ποικιλιών της ίδιας γλώσσας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης είναι ένα γλωσσολογικό φαινόμενο ευρέως γνωστό ως εναλλαγή κώδικα. Υπήρξε ανέκαθεν αντικείμενο έρευνας μέσα στο πλαίσιο της διγλωσσίας ή της πολυγλωσσίας, αλλά σε περιβάλλον τάξης διδασκαλίας αγγλικών σε Έλληνες μαθητές δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα. Τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ελλάδα δεν την αναλαμβάνουν δίγλωσσοι/-ες αλλά συνήθως μονόγλωσσοι/-ες (Έλληνες/-ιδες) καθηγητές/-ριες οι οποίοι έχουν πιστοποιημένες γνώσεις για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σε επίσης μονόγλωσσους (Έλληνες) μαθητές. Θα ήταν λογικό να υποθέσει λοιπόν κανείς ότι η καθηγήτρια σε ένα τέτοιο περιβάλλον –τουλάχιστον στις τάξεις των αρχαρίων- θα καταφεύγει συχνά στη χρήση των ελληνικών για διάφορους λόγους. Αυτή την υπόθεση προσπαθεί κατά βάση να εξετάσει η παρούσα έρευνα, αναλύοντας ηχογραφήσεις μαθημάτων τριών διαφορετικών επιπέδων σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καθηγήτριες και οι καθηγητές κάνουν πράγματι μεγαλύτερη χρήση της μητρικής γλώσσας στις τάξεις χαμηλού επιπέδου και λιγότερη στις τάξεις υψηλού επιπέδου. Οι εναλλαγή από τη μία γλώσσα στην άλλη, όπως και όποτε αυτή χρησιμοποιείται, έχει κάποιες λειτουργίες οι οποίες εξερευνούνται λεπτομερώς.


527. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2009
Τίτλος Εργασίας: Cinematic perceptions and ambivalent dichotomies: Christopher Nolan's batman begins and the dark knight in a post 9/11 world
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


528. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/9/2009
Τίτλος Εργασίας: Fighting the Way for an Affirmative Cultural Position of the Coloured Female Identity in Three Postcolonial Plays
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


529. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/9/2009
Τίτλος Εργασίας: The use of epistemic modality markers as a means of hedging and boosting by L1 and L2 speakers of Modern Greek: A corpus-based study in informal letter-writing
Μετάφραση Τίτλου: Η χρήση δεικτών επιστημικής τροπικότητας ως μέσα μετριασμού και έμφασης από φυσικούς και μη-φυσικούς ομιλητές της ανεπίσημης/μη-τυπικής επιστολής
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα

Η μεταπτυχιακή διατριβή διερευνά το φαινόμενο της Επιστημονικής Τροπικότητας στη Νέα Ελληνική. Η έρευνα βασίζεται σε σώματα κειμένων παραγωγής ανεπίσημης/μη τυπικής επιστολής. Επιχειρήθηκε μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στα σώματα κειμένων μη-φυσικών και φυσικών ομιλητών της Νέας Ελληνικής. Μία σειρά δεικτών επιστημικής τροπικότητας μελετήθηκαν σε επίπεδο περικειμένου (πρόταση ή παράγραφος, όπου δεν ήταν επαρκής η ανάλυση σε επίπεδο πρότασης), προκειμένου να διαφανεί ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι μη-φυσικοί ομιλητές της Ν.Ε. για να εκφράσουν την προσωπική τους θέση/άποψη χωρίς να παραβιάζουν τους κώδικες ευγένειας που επιβάλλει η κοινωνία.


530. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/7/2009
Τίτλος Εργασίας: Σημειωτική της Θεσσαλονίκης: Σημειωτική Ανάλυση μιας Συνέντευξης της Πόλης
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


531. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/7/2009
Τίτλος Εργασίας: The Matrix Metropolis: Το Σώμα ως Υποκείμενο και η Λειτουργία στον Κινηματογράφο Επιστημονικής Φαντασίας
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


532. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/5/2009
Τίτλος Εργασίας: Το μεταφραστικό φαινόμενο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: ισχυρές και ασθενείς γλώσσες. Η περίπτωση της ελληνικής.
Επιβλέπων/ουσα: Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


533. Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/5/2009
Τίτλος Εργασίας: Προσεγγίσεις του μύθου του Έρωτα και της Ψυχής στις Μεταμορφώσεις του Λουκίου Απουλήιου
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


534. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/5/2009
Τίτλος Εργασίας: Ειρωνία και χιούμορ στον Jonathan Swift - Οι τρόποι του Swift
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


535. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/4/2009
Τίτλος Εργασίας: Explorations of the posthuman in Octavia E. Butler's Xenogenesis trilogy
Μετάφραση Τίτλου: Διερευνώντας το Μετα-ανθρώπινο στην Τριλογία Xenogenesis της Octavia E. Butler.
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα

Η εργασία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η Octavia Butler προσεγγίζει το μετα-ανθρώπινο στην τριλογία Xenogenesis και αναλύει την αναθεωρημένη έκδοση του homo sapiens που η συγγραφέας προτείνει για ένα μετα-ανθρώπινο μέλλον. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με το πώς η Butler αναπαριστά στο έργο την μετα-ανθρώπινη υποκειμενικότητα, βασιμένη στις έννοιες της υβριδικότητας, της πολλαπλότητας, της ευελιξίας, της συνάφειας και της αλληλοεξάρτησης. Αναλύοντας τα τρία μυθιστορήματα (Dawn, Adulthood Rites and Imago)μέσα από μεταμοντέρνους θεωρητικούς και κριτικούς, όπως η Donna Haraway, η Rosi Braidotti, η Gloria Anzaldua και η Sherryl Vint, η εργασία υποστηρίζει ότι η Butler προωθεί ένα μετα-ανθρώπινο υποκείμενο νομαδικού χαρακτήρα, το οποίο διαμορφώνει ένα αμάλγαμα από διατεμνόμενες ταυτότητες και αναγνωρίζει τον εαυτό της/του ως ον υλικά συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σύμπαν. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η Butler απεικονίζει το μετα-ανθρώπινο σώμα στην τριλογία, καθώς και στο ρόλο που πιστεύει ότι θα (πρέπει να) παίξει το σώμα σε ένα μετα-ανθρώπινο μέλλον. Εξετάζοντας την τριλογία μέσα από φεμινίστριες θεωρητικούς του σώματος, όπως η Elizabeth Grosz, η Linda Birke, η Magrit Schildrick και η Janet Price, η εργασία τεκμηριώνει ότι η Butler τονίζει τη σημασία της ενσώματης μετα-ανθρώπινης ύπαρξης και τη συμβολή της σωματικότητας στη διαμόρφωση της μετα-ανθρώπινης υποκειμενικότητας. Επίσης, επηρεασμένη από τη φαινομενολογική θεωρία του Maurice Merleau-Ponty για το σώμα, η εργασία βεβαιώνει ότι η Butler προωθεί την εκδοχή του μετα-ανθρώπινου υποκειμένου που βιώνει τον κόσμο γύρω του ενεργά μέσα από το σώμα. Τέλος, μέσα από τη θεωρία του Michel Foucault για την εξουσία, η εργασία αναλύει τις σχέσεις εξουσίας που η Butler καταδεικνύει μέσα από το εργο της και σχετίζονται με τη γνώση του σώματος, καθώς και με τις βιοϊατρικές παρεμβάσεις στη δομή του.


536. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΓΙΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/3/2009
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


537. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2009
Τίτλος Εργασίας: Uncanny Distortions in David Lynch's Lost Highway and Mulholland Drive
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


538. Ονοματεπώνυμο: BABIC MARINA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Κοινωνιοϊστορική Διάσταση και ο Λόγος του Αφηγητή στα Μυθιστορήματα "Διαβάζοντας τη Χάνα" τοιυ Bernard Schlink, "Σαν τον Κάβουρα" του Gunter Grass και το "Χρυσάφι του Κόσμου" του Sebastiano Vassali
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


539. Ονοματεπώνυμο: ΡΕΚΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2008
Τίτλος Εργασίας: "Μήδεια" της Christa Wolff
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


540. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Οι Νεκρές Αγαπημένες των Χάινε, Πόε και Μπωντλέρ.
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


541. Ονοματεπώνυμο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Η Λογοτεχνική Διαδρομή της Δυσέρωτης και Ευκλέους Φαίδρας από τον Ευριπίδη στον Ρίτσο
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


542. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Δημιουργία ιστοσελίδας με οδηγίες προς ναυτιλομένους για νέους / εκκολαπτόμενους μεταφραστές. Μεταφραστικά εργαλεία.
Επιβλέπων/ουσα: Κυριακοπούλου Παναγιώτα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


543. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΕΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Αυτοβιογραφία και Κινηματογράφος
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


544. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΙΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Κασάπη Ελένη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


545. Ονοματεπώνυμο: STOICA DANIELA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/11/2008
Μετάφραση Τίτλου: The Relation Human Body-Culture-Power Systems in Franz Kafka's "The Penal Colony" and Bernard Schlink's "Διαβάζοντας τη Χάνα"
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


546. Ονοματεπώνυμο: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/11/2008
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


547. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/11/2008
Τίτλος Εργασίας: American Landscapes in European Opera: Giuseppe Verdi's Rigoletto Paradigm
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


548. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΥΡΑΓΩ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/10/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Κόντος Νικόλαος
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


549. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/10/2008
Τίτλος Εργασίας: Πολιτισμικά ειδοποιές αναφορές και μεταφραστικές στρατηγικές: Η περίπτωση του έργου "Βίος και Πολιτεία" του Αλέξη Ζορμπά Ν. Καζαντζάκη.
Επιβλέπων/ουσα: Κόντος Νικόλαος
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


550. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/10/2008
Τίτλος Εργασίας: The Androgyne as an Image of Rebellion Against Patriarchal Images of Gender Essentialism: Androgynous Representations in 20th C Literature
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


551. Ονοματεπώνυμο: ΑΞΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Κόντος Νικόλαος
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


552. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2008
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


553. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2008
Τίτλος Εργασίας: Racial Politics and the Construction of Identity in White American Children's Literature: The Case of The Adventures of Huck Finn and To Kill a Mockingbird
Μετάφραση Τίτλου: Φυλετική πολιτική και σχηματισμός ταυτότητας στη λευκή αμερικανική λογοτεχνία: η περίπτωση των "Οι περιπέτειες του Χάλκμπερι Φιν" και "Το να σκοτώνεις ένα κοτσύφι"
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή

Οι φυλετικές σχέσεις είναι ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα το οποίο έχει απεικονιστεί στην παιδική λογοτεχνία θέτοντας έτσι το ερώτημα για το αν η τελευταία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προπαγάνδας υπέρ μιας συγκεκριμένης φυλετικής ιδεολογίας. Πιο συγκεκριμένα, στη λευκή Αμερικανική παιδική λογοτεχνία, η σχέση μεταξύ λευκών και μαύρων έχει απασχολήσει συγγραφείς του δεκάτου ενάτου και του εικοστού αιώνα οι οποίοι έχουν προμηθεύσει το Αμερικανικό αναγνωστικό κοινό με κλασικά έργα παρουσιασμένα από την οπτική γωνία λευκών παιδιών αφηγητών. Αυτή η διπλωματική εργασία θα επικεντρωθεί σε δύο κλασικά έργα της λευκής Αμερικανικής παιδικής λογοτεχνίας, Οι Περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν του Μαρκ Τουέιν, δημοσιευμένο το 1884, και Το να Σκοτώνεις Ένα Κοτσύφι της Χάρπερ Λι, δημοσιευμένο το 1960, τα οποία παραμένουν δημοφιλή σε νεαρούς Αμερικανούς αναγνώστες στον εικοστό πρώτο αιώνα και είναι και τα δύο πρωτοπρόσωπες παιδικές αφηγήσεις. Βασισμένη στο θεωρητικό υλικό του Πίτερ Χόλιντειλ, του Ζακ Έλουλ και του Ράιμοντ Γουίλιαμς σχετικά με την ιδεολογία, την προπαγάνδα και την πολιτιστική ηγεμονία καθώς και στη θεωρία του πολιτικού ασυνείδητου του Φρέντρικ Τζέιμσον και τη θεωρία του λόγου του Μισέλ Φουκώ, θα προσπαθήσει να εξετάσει αν η λευκή Αμερικανική παιδική λογοτεχνία όπως έχει εξελιχθεί τους δύο τελευταίους αιώνες προσφέρει έδαφος για την προώθηση μιας συγκεκριμένης φυλετικής ιδεολογίας εναντίον των Αφροαμερικανών, επηρεάζοντας έτσι το σχηματισμό της εθνικής ταυτότητας των αναγνωστών. Ειδικότερα, η εργασία θα επιχειρήσει να προσφέρει μια συγκριτική ανάλυση των δύο κλασικών έργων με σκοπό να αποκαλύψει περιπτώσεις προπαγάνδας, φυλετικές προκαταλήψεις ή στερεότυπα εναντίον των μαύρων που διαιωνίζονται από τα λευκά παιδιά πρωτοπρόσωπους αφηγητές. Με τη χρήση της αφηγηματικής θεωρίας και της θεωρίας της αφηγηματικής δέσμευσης της Αντρέα Ζβένκε Γουάιλ, θα δοθεί έμφαση στην επιλογή των λευκών παιδιών ως αφηγητών και πρωταγωνιστών ταυτόχρονα, στο βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στη διάδοση της προπαγάνδας και στην πιθανή επίδραση στην ανάπτυξη του εαυτού και το σχηματισμό της ταυτότητας των νεαρών Αμερικανών αναγνωστών. Η εργασία θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο η φυλετική ιδεολογία μπορεί να παραχθεί και να διαποτίσει το μυαλό των παιδιών αναγνωστών ώστε να προβάλλει τη συνεχιζόμενη παρουσία του λευκού ρατσισμού εναντίον των μαύρων στη σημερινή λευκή Αμερικανική παιδική λογοτεχνία. Τελικά, δείχνοντας προσοχή στη σύγχρονη Αμερικανική φυλετική ιδεολογία θα αξιολογήσει κριτικά την αποτελεσματικότητα της λευκής Αμερικανικής παιδικής λογοτεχνίας ως μέσο ρατσιστικής προπαγάνδας εναντίον των μαύρων και θα προτείνει πιθανούς τρόπους προστασίας των νεαρών Αμερικανών παιδιών αναγνωστών από την επιρροή της Αμερικανικής φυλετικής πολιτικής προς τους Αφροαμερικανούς.


554. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/9/2008
Τίτλος Εργασίας: Identity Formation in Biracial Female Authors' Narratives of Passing: Transgressing Racial and Sexual Boundaries in Nella Larsen's Passing and Danzy Senna's Caucasian
Μετάφραση Τίτλου: Σχηματισμός ταυτότητας στις διηγήσεις περάσματος μιγάδων γυναικών συγγραφέων : Υπερβαίνοντας φυλετικά και σεξουαλικά σύνορα στο Πέρασμα της Νίλα Λάρσεν και την Καυκασία της Ντάνζι Σένα
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή

Η σύνθετη παρουσία της φιγούρας της μιγάδας στην Αμερικανική πολιτιστική ιστορία είναι περισσότερο ορατή σε αφηγήσεις περάσματος του εικοστού αιώνα όπου η ανοιχτόχρωμη αρκετά ώστε να κάνει πέρασμα Νέγρα γίνεται το όχημα για την ανατροπή τόσο της χρωματικής γραμμής όσο και των ίδιων των εννοιών του μαύρου και του άσπρου. Αντίθετα με τις στερεότυπες αναπαραστάσεις της «τραγικής μιγάδας» σα θύμα της διαιρεμένης της φυλετικής κληρονομιάς από λευκούς του δεκάτου ενάτου αιώνα, η χρήση της μιγάδας που κάνει πέρασμα από μιγάδες γυναίκες συγγραφείς του εικοστού αιώνα εξυπηρετεί στην κριτική βιολογικών χαρακτηριστικών της φυλής και του φύλου. Σχετικά με αυτό, αυτή η διπλωματική εργασία θα εστιάσει στο Πέρασμα της Νίλα Λάρσεν, δημοσιευμένο το 1929 και την Καυκασία της Ντάνζι Σένα, δημοσιευμένο το 1998, προσπαθώντας να δείξει πως οι διαφορετικές αναπαραστάσεις των μιγάδων χαρακτήρων που κάνουν πέρασμα αντικατοπτρίζουν τη σταδιακή αντιστροφή του μύθου της τραγικής μιγάδας και αποκαλύπτουν τους συσχετισμούς μεταξύ φυλής, φύλου, τάξης και σεξουαλικότητας σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα. Εξετάζοντας τη χρήση της μιγάδας που κάνει πέρασμα σαν ένα μέσο με το οποίο οι συγγραφείς αμφισβητούν την κυρίαρχη πολιτική και φυλετική ιδεολογία της εποχής τους, η εργασία θα προσπαθήσει να εξηγήσει πώς η παραβίαση φυλετικών και σεξουαλικών συνόρων από μιγάδες ηρωίδες συμβάλλει στην κατανόηση της ταυτότητας σαν κάτι που κατασκευάζεται και αναπαριστάται. Πιο συγκεκριμένα, η ανάγνωση του Περάσματος και της Καυκασίας θα βασιστεί στην έννοια της αναπαράστασης του φύλου της Τζούντιθ Μπάτλερ και στη θεωρητική συζήτηση της Κάθριν Ρότενμπεργκ για την αναπαράσταση της φυλής. Επιπλέον, η θεωρία της διατμηματικότητας της Κίμπερλι Κρένσοου, η οποία είναι βασική για την έννοια του μαύρου φεμινισμού της Βάλερι Σμιθ, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των δύο έργων.Βασισμένη σε μια συγκριτική ανάλυση των νουβέλων, η εργασία θα εστιάσει την προσοχή στην αναζήτηση των κεντρικών μιγάδων χαρακτήρων για φυλετικές και σεξουαλικές ταυτότητες, με σκοπό να ανιχνεύσει πιθανές αλλαγές στη χρήση του θέματος του περάσματος από τις συγγραφείς στο αυξανόμενα πολυπολιτισμικό Αμερικανικό φυλετικό περιβάλλον. Επίσης με το να φωτίσει τη διαφορά των νουβέλων του περάσματος από στερεότυπες απεικονίσεις φιγούρων μιγάδων, η εργασία στοχεύει στο να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το φυλετικό δυαδισμό και συνεχιζόμενες αντιπαραθέσεις για τη μεικτή ταυτότητα. Γενικά, θα αποκαλύψει ότι οι αναπαραστάσεις των διαπερατών συνόρων μεταξύ κατηγοριών ταυτότητας από τις μιγάδες γυναίκες συγγραφείς βοηθούν στην ανατροπή κυρίαρχων πολιτιστικών αντιλήψεων για φυλετικές και σεξουαλικές διαφορές οι οποίες έχουν πολύ καιρό συμβάλλει στην περιθωριοποίηση της φιγούρας της μιγάδας στην Αμερικανική κοινωνία.


555. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΗΡΩ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/9/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Κόντος Νικόλαος
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


556. Ονοματεπώνυμο: STROEBEL WILLIAM
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2008
Τίτλος Εργασίας: Ο Αντιρεαλισμός και το Μετακείμενο στον Beckett και τον Αλεξάνδρου
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


557. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


558. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΑΚΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2008
Τίτλος Εργασίας: “Encumbered by the trapping of metaphor”. On-stage negotiations of cancer in western culture
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


559. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


560. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/6/2008
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


561. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΜΟΥΖΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/6/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση του άρθρου "le gout de terroir" από το περιοδικό "Le Francais dans le monde"
Επιβλέπων/ουσα: Νενοπούλου-Δρόσου Αντωνία
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


562. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/6/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από το βιβλίο Apprendre a' Apprendre των Andre Giordan και Jerome Saltet
Επιβλέπων/ουσα: Νενοπούλου - Δρόσου Αντωνία
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


563. Ονοματεπώνυμο: ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/6/2008
Τίτλος Εργασίας: An acoustic study of V-V Coarticulation in Greek
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


564. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/6/2008
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


565. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/5/2008
Τίτλος Εργασίας: giorgos_poimenidis@yahoo.gr
Επιβλέπων/ουσα: MACRI GABRIELA


566. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/5/2008
Τίτλος Εργασίας: Guy de Maupassant
Επιβλέπων/ουσα: ΤΙΤΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


567. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/5/2008
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνικός μύθος και Διακειμενικότητα: Ο Μύθος της Μήδειας στα ομώνυμα έργα της Christa Wolf και του Μέντη Μποσταντζόγλου.
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


568. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/5/2008
Τίτλος Εργασίας: "Μυθολογίες - Μάθημα" "Όμορφη Θεσσαλονίκη: Τοπωνυμιακή περιγραφή του δικτυακά ρυθμισμένου χώρου υπό το πρίσμα της αισθητικής"
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


569. Ονοματεπώνυμο: ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2008
Τίτλος Εργασίας: Ο Αυτοπροσωπογραφίες της Φρίντα Κάλο: Προς μία (Μετα)νεωτερική Αυτοβιογραφία
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


570. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/1/2008
Τίτλος Εργασίας: Η έννοια του χρόνου, του παρελθόντος και της μνήμης στα μυθιστορήματα Mrs Dallaway της Virgiania Wolf, Enfance της Natalie Sorrante και Oranges are not the only fruits της Jeannette Winterson.
Επιβλέπων/ουσα: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΛΗΤΩ


571. Ονοματεπώνυμο: ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2008
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, ES > EL


572. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2008
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου SIDA le combat sans repita από την ιστοσελίδα https://www2.cnrs.fr/presse/article/1306
Επιβλέπων/ουσα: Νενοπούλου-Δρόσου Αντωνία
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


573. Ονοματεπώνυμο: ΡΕΣΤΑ ΖΩΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2008
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, DE > EL


574. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΛΑΒΟΥΖΗ ΜΗΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Η τέχνη ως ironic simulacrum. Το παράδειγμα ενός θεατρικού έργου: ΄Ακης Δήμου,…και Ιουλιέττα
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


575. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Η Μυθοποίηση και η απομυθοποίηση της Ελληνικότητας στο Μυθιστόρημα του Άρη Φακίνου "Τα Παιδιά του Οδυσσέα"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΣΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


576. Ονοματεπώνυμο: ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2007
Μετάφραση Τίτλου: The use of gender-neutral language: A case study of European Parliament texts translated from English into Greek
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL

Με την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τους τρόπους με τους οποίους αποδίδεται το γραμματικό γένος κατά τη μετάφραση ενωσιακών κειμένων που συντάχθηκαν τη χρονική περίοδο 2008-2009. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί μια συγκριτική μελέτη δελτίων τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) γραμμένων στα αγγλικά, καθώς και οι αντίστοιχες αποδόσεις τους στην ελληνική γλώσσα. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των επιλογών που προτιμώνται για την απόδοση του γραμματικού γένους, κατά τη μετάφραση κειμένων από μια γλώσσα-πηγή με περιορισμένη τη δήλωση του γραμματικού γένους, όπως η Αγγλική, προς μια έμφυλη γλώσσα-στόχο, όπως η Ελληνική. Το 2008 συντάχθηκε υπό την αιγίδα του ΕΚ μια σειρά οδηγιών με τίτλο Ουδέτερη από Άποψη Φύλου Γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να προωθηθεί η χρήση της μη σεξιστικής γλώσσας σε όλες τις εκδόσεις και γραπτές ανακοινώσεις του ΕΚ. Συνεπώς, ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζονται κατά τη μετάφραση οι κατευθυντήριες γραμμές του συγκεκριμένου οδηγού θα αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής. Με σκοπό να εξεταστεί αν το ΕΚ έχει πράγματι εφαρμόσει την πολιτική αποφυγής μιας έμφυλης γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αντιπαραβολή δελτίων τύπου του ΕΚ τα οποία μεταφράστηκαν πριν και μετά τη δημοσίευση του προαναφερθέντος οδηγού και συγκεκριμένα κατά τα έτη 2008-2009. Κατά συνέπεια, η εν λόγω μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπεί να καταδείξει τον βαθμό στον οποίο έχουν υιοθετηθεί γλωσσικές πρακτικές, ώστε να περιορισθεί –αν όχι να εξαλειφθεί– η χρήση της σεξιστικής γλώσσας.


577. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΙΤΟΥΛΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Η Αλλοτρίωση όπως εμφανίζεται μέσα από τα Έργα του Alberto Moravia: Η Πλήξη και Οι Αδιάφοροι: Μια Κοινωνιολογική Ανάγνωση
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


578. Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Chivalric Ideology in the Political and Religious (Con)Texts of Courtly Romance
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


579. Ονοματεπώνυμο: ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL, ES > EL


580. Ονοματεπώνυμο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL, ES > EL & EL>EN ES > EL EN > EL FR, ES, EN, EL


581. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/10/2007
Τίτλος Εργασίας: Homo Faber: Μορφές Διπολικότητας σε ένα Μοντερνιστικό Κείμενο με Εφαρμογές Βασικών Θέσεων της Σχολής της Φρανκφούρτης μέσα στο Λογοτεχνικό Έργο
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


582. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2007
Τίτλος Εργασίας: Ο Μύθος της Ωραίας Ελένης στην Ελένη του Ευριπίδη, στον Φάουστ του Γκαίτε και στην Οδύσσεια του Καζαντζάκη
Επιβλέπων/ουσα: ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


583. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2007
Τίτλος Εργασίας: Ο Faust του Goethe και το Σολωμικό Έργο: Μια Εκλεκτική Συγγένεια
Επιβλέπων/ουσα: ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


584. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΠΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


585. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


586. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/9/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


587. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/7/2007
Τίτλος Εργασίας: Chicano Folklore Through a Magical Realist Lens: The Case of Rudolfo Anaya's Fiction
Μετάφραση Τίτλου: Η Μεταφυσική Παρουσίαση Λαογραφικών Στοιχείων της Μεξικανοαμερικακινής Παράδοσης στη Λογοτεχνία του Ρουντόλφο Ανάγια
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος

Ο Ρ. Ανάγια είναι ένας Μεξικανοαμερικανός συγγραφέας που εμπνεύστηκε και δημιούργησε τα έργα του κατά τη διάρκεια του Μεξικανοαμερικανικού Κινήματος στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Επειδή χρησιμοποιεί λαογραφικά στοιχεία από την παράδοση του λαού του και τα παρουσιάζει μέσα από ένα μεταφυσικό πρίσμα, πολλοί κριτικοί της εποχής τον κατηγόρησαν για αδιαφορία απέναντι στην αγωνία και τον κοινωνικό αγώνα του λαού του. Παρόλα αυτά, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να αποδείξει ότι τέτοιου είδους κατηγορίες δεν ευσταθούν, αφού ο συγγραφέας κάθε άλλο παρά κοινωνικά αδιάφορος είναι. Αναλύοντας τα δύο πρώτα μυθιστορήματά του , θα προσπαθήσω να δείξω ότι μέσα από την μεταφυσική παρουσίαση των λαογραφικών στοιχείων της παράδοσής του (τεχνική του μαγικού ρεαλισμού) ο Ανάγια επιδιώκει να εκφράσει το όραμά του για την έκβαση των αγώνων του λαού του. Συγκεκριμένα υποστηρίζει την διαλεκτική συνύπαρξη των αλληλοσυγκρουόμενων στοιχείων της πραγματικότητας των Μεξ/νων ως το πρώτο βήμα για την ανάπλαση μιας υγιούς ομαδικής και προσωπικής ταυτότητας που θα έχει ως συνέπεια την επίτευξη κοινωνικοπολιτικών αλλαγών.


588. Ονοματεπώνυμο: ΣΔΡΟΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2007
Τίτλος Εργασίας: The interception of war and mobility in Salman Rushdie fiction
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


589. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/6/2007
Τίτλος Εργασίας: Native American Identity Crisis in Leslie Marmon Silko's Ceremony and James Welch's Winter in the Blood
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


590. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/6/2007


591. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/4/2007
Τίτλος Εργασίας: Μετάφραση μελετών περιπτώσεων σε θέμα το Marketing και σχολιασμός της μετάφρασης
Επιβλέπων/ουσα: Πλακογιαννάκη Μαρία - Εμμανουέλα
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL,FR>EL


592. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Τυπολογία κειμένων και μεταφραστική διαδικασία: η περίπτωση των ταξιδωτικών οδηγών
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


593. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Η μεταφραστική πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια προσέγγιση βάσει της Συνθήκης για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης
Επιβλέπων/ουσα: Βρέττα-Πανίδου Αικατερίνη
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, IT>EL


594. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


595. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


596. Ονοματεπώνυμο: ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


597. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2007
Γλώσσες Εργασίας: EN > EL, FR > EL


598. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Intensive and extensive vocabulary learning through reading
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


599. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Roland Barthes par Roland Barthes: Λόγος και Υποκείμενο μέσα από τον αυτοβιογραφικό λόγο
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


600. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Συνείδηση, χρόνος και πραγματικότητα: Στοιχεία και τεχνικές του μοντερνισμού στα μυθιστορήματα "Η κυρία Ντάλαγουεη" και "Στο Φάρο" της Βιρτζίνια Γουλφ
Επιβλέπων/ουσα: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΛΗΤΩ


601. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΣΧΟΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/1/2007
Τίτλος Εργασίας: A Southern Sense of Place: The Fiction of Eudora Welty
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


602. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/1/2007
Τίτλος Εργασίας: A Psychoanalytic Approach to the Presentation of Identification in Hitchcock's Psycho
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


603. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/11/2006
Τίτλος Εργασίας: Ο Αυτοβιογραφικός Λόγος στο Μυθιστόρημα της Εφηβείας: "Λεωνής του Γ. Θεοτοκά
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


604. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΪΤΣΗ-ΓΚΟΥΑΧΑΡΝΤΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2006
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL & EL>ES


605. Ονοματεπώνυμο: ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2006
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, DE>EL


606. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2006
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, ES>EL & FR>EL


607. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: Legend and Truth in American Letters: The Case of E. A. Poe
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


608. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: Η Αναβίωση του Φιλμ Νουάρ και η Σχέση του με τη Μεταμοντέρνα Κουλτούρα
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


609. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: Ο Ρεαλισμός στον Μεσαίωνα: Μια συγκριτική μελέτη των γαλλικών fabliaux του Βοκάκιο και του Chaucer
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


610. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: On the Way Out: Posthuman Represantations in Greg Egan's Quarantine, Permutation City and Diaspora
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


611. Ονοματεπώνυμο: ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/9/2006
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


612. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/7/2006
Τίτλος Εργασίας: Language Disorders and Cognition: The comprehension and production of Modern Greek media-passive structures in normally developing and language impaired children
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


613. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2006
Τίτλος Εργασίας: Communicative Testing and Communicative Instructions. How feasible are these?
Επιβλέπων/ουσα: Αντωνοπούλου Νιόβη


614. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/6/2006
Τίτλος Εργασίας: Imaginative Colonization: Greek Folk Dances in French anr British Travelogues of the Eighteenth and Nineteenth Century
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


615. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΛΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/5/2006
Τίτλος Εργασίας: Ο Κατά Συρροή Δολοφόνος στα Μυθιστορήματα του Thomas Harris "The Silence of the Lambs" και "Hannibal" μέσα στα Όρια της Γοτθικής και της Μεταγοτθικής Παράδοσης
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


616. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/3/2006
Τίτλος Εργασίας: Postmodern Melodrama in the Films of Pedro Almodovar
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


617. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2006
Τίτλος Εργασίας: Maternal Topocentrism, the Development of the Hero's Masculinity, and Topophilic Politicization in Celtic and Southern Folklore
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


618. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2006
Τίτλος Εργασίας: Narrow paths of instruction: A Kleinian/Object-relations re-reading of Anne Bronte's Agnes Grey and The tenant of Wildfell Hall
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


619. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/2/2006
Τίτλος Εργασίας: The acquisition of Reflexive and Passive Readings of Non-active voice morphology in L1 Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


620. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2006
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


621. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/1/2006


622. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2005
Τίτλος Εργασίας: Γλωσσική ανάπτυξη σε μια μελέτη περίπτωσης συνδρόμου DOWN
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


623. Ονοματεπώνυμο: ΧΟΡΤΑΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2005
Τίτλος Εργασίας: Delving into the Contradictory World of a Genius: Woody Allen's Little Men and the Magnitude of his Women
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


624. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΪΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/11/2005
Τίτλος Εργασίας: Can reading promote vocabulary learning? A preliminary study into incidental vocabulary acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


625. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/11/2005
Τίτλος Εργασίας: The Effect of Glossing on Vocabulary Learning
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


626. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΦΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/11/2005
Τίτλος Εργασίας: Form-Focused Instruction: Variables affecting Grammar Instruction in the EFL classroom
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


627. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/11/2005
Τίτλος Εργασίας: The idea of beauty and its redefinition as a fluid field of the female body in Toni Morrison’s The bluest eye, The baby and Jazz
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη


628. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/11/2005
Τίτλος Εργασίας: Teaching English in the Greek Prmary Classloom: A Study of Teachers' and Pupils' Beliefs and Attitudes
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


629. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2005
Τίτλος Εργασίας: Africa narrated and invented: the making of Colonial subjects with the ambivalence of colonial discourse
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


630. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2005
Τίτλος Εργασίας: Racial and spatial concerns in Pam Gem's Deborah's daughter
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


631. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/9/2005
Τίτλος Εργασίας: Present and Aorist Participles in Modern Greek: A Sociolinguistic Approach
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


632. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/9/2005
Τίτλος Εργασίας: Performance Gender: The Case of Women Politicians in the Context of Tv News Magazines
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


633. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/5/2005
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


634. Ονοματεπώνυμο: ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/5/2005
Γλώσσες Εργασίας: EN>EL, FR>EL


635. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2004
Τίτλος Εργασίας: "A Laying On of Hands": Black Women Writers Exploring Female Bonding in African American Communities
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


636. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Transforming a "Rare Culture": American Personal-Trauma Narratives as Tools of Awakening
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


637. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Dark reflections: A reli(e)vingaggressivity in a Lacanian approach to Tim Burton’s cinematic fantasy
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


638. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Agatha Cristie's Uncanny: a journey into the depths of detective fiction
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


639. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Those arms at last: mourning and melancholia in Samuel Beckett’s Rockaby
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


640. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/10/2004
Τίτλος Εργασίας: Corrective Feedback in L2 acquisition: A study on the Use of Corrective Feedback by Teachers of English and Learners Uptake in Greek foreign language Institutes
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


641. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/9/2004
Τίτλος Εργασίας: Motivation in Learning English as a Foreign Language
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


642. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/9/2004
Τίτλος Εργασίας: Masculinities in postmodern science fiction Hollywood cinema
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


643. Ονοματεπώνυμο: ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/9/2004
Τίτλος Εργασίας: The supernatural and the other in African American women’s fiction of the 20th century
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


644. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΛΑΜΠΑΝΤΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/9/2004
Τίτλος Εργασίας: The implementation of the cross-curricular approach by teachers of English in primary and secondary schools in Thessaloniki
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


645. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΪΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/6/2004
Τίτλος Εργασίας: Δυσλεξία: Βιβλιογραφική επισκόπηση και μελέτη περίπτωσης στην Ελληνική
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


646. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/6/2004
Τίτλος Εργασίας: Dispersing Centre and Centralizing Periphery: De- and Re-mythologizations in Ezra Pound's The Cantos
Επιβλέπων/ουσα: Τραγιαννούδη Πασχαλία


647. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/6/2004
Τίτλος Εργασίας: Η ασάφεια του Broca στην Ελληνική
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


648. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/4/2004
Τίτλος Εργασίας: L2 Acquisition and the constructionof the IL: A study of the Null Subject Parameter in the Interlanguage Grammars of Intermediate & Advanced Greek learners of English
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


649. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/3/2004
Τίτλος Εργασίας: Greek American Identity & New Aspects of Cinematic Represantation: The Case of My Big Fat Greek Wedding
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


650. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2004
Τίτλος Εργασίας: "Harold Pinter's 'Corpo-Reality': A Phenomenological Merleau-pontian Approach"
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


651. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/3/2004
Τίτλος Εργασίας: A Good (Hi)Story to Tell: Discerning the Borderline between Fact and Fiction in Nicholas Gage's Eleni and Stratis Haviaras' The Heroic Age
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


652. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/1/2004
Τίτλος Εργασίας: Focus Theory: A syntactic account of focus structures
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


653. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/12/2003
Τίτλος Εργασίας: An Alternative Approach to Input Processing: Combining Processing Instruction and Output Production
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


654. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/12/2003
Τίτλος Εργασίας: "Performing the Incarnate Struggle towards (Inter) Subjectivity: The Case of Pinter, Beckett, Mamet and Eustathiadi"
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


655. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/12/2003
Τίτλος Εργασίας: The Polysemy of Under
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


656. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/11/2003
Τίτλος Εργασίας: Second Language Acquisition: the case of Turkish-speaking learners of Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


657. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/10/2003
Τίτλος Εργασίας: Em-Bodying the Woman: Represantations of the Female Body in Male and Female Surrealist Discourse
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


658. Ονοματεπώνυμο: ΤΙΑΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/9/2003
Τίτλος Εργασίας: Cinematic Narrative as the Ultimate Abjection through the Figures of the Monstrous Feminine
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


659. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/9/2003
Τίτλος Εργασίας: Towards a Developmental SLA Curricullum for Young Learners (3-6 years)
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


660. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2003
Τίτλος Εργασίας: (N)e(u)rotic Bodies: Hysteria and the Re-inscription of the Maternal in Hamlet and Macbeth
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


661. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/4/2003
Τίτλος Εργασίας: "The Politics of Time and Space from Modernism to Postmodernism: T. S. Eliot and Charles Olson"
Επιβλέπων/ουσα: Τραγιαννούδη Πασχαλία


662. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/3/2003
Τίτλος Εργασίας: Medieval Corporealities: The Ideology of Chivalry and the Construction of the Masculine Body in Malory's Monte D' Arthur
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


663. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/9/2002
Τίτλος Εργασίας: For the Love of a Vampire: The Politics of Love in the Novels of Anne Rice, Chelsea Quinn Yarbro and Suzy McKee Charnas
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


664. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2002
Τίτλος Εργασίας: Revealing the mask of psychoanalysis in Alfred Hitchcock's films
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


665. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/9/2002
Τίτλος Εργασίας: Modernism and the great war: a comparative approach to three war novels
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


666. Ονοματεπώνυμο: ΡΟΦΑΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/7/2002
Τίτλος Εργασίας: "The Invention of the Southern Nation: The Cavalier Myth-Symbol Complex of Old and New Southern Ethnicity and Nationalism"
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


667. Ονοματεπώνυμο: ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/4/2002
Τίτλος Εργασίας: Mother-Daughter Relationships in Margaret Atwood's The Blind Assassin, The Robber Bride and Aias Grace: A Psychoanalytic Approach
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


668. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΤΙΝΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/4/2002
Τίτλος Εργασίας: J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings: Writing a Hobbit/English National Identity
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


669. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/3/2002
Τίτλος Εργασίας: Fairy Tales Old and New: A Kleinian Approach to the Mother-Daughter Plot in Jane Austen's Pride and Prejudice, Mansfield Park and Persuasion
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


670. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/3/2002
Τίτλος Εργασίας: Women and letters in late fifteenth-century England and the case of two anonymous poems: The floure and the leafe and The assembly of ladies
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


671. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/3/2002
Τίτλος Εργασίας: Conditionality and Hypotheticality: An exploration in English and Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


672. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/2/2002
Τίτλος Εργασίας: Neurotic Manhattanites in Quest for Self-Fulfillment: Woody Allen's Serious Comedy
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


673. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΟΓΛΟΥ ΖΑΡΙΦΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2002
Τίτλος Εργασίας: Greek myths - American women-poets: from his-tory to her-story
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


674. Ονοματεπώνυμο: AL HAMMOURI RAIED
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2001
Τίτλος Εργασίας: Linguistic Relativity
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


675. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: The importance of strategies of language learning and communication in second language acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


676. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Strategies for Listening and Reading
Μετάφραση Τίτλου: Strategies for Listening and Reading
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


677. Ονοματεπώνυμο: ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Social and affective factors in second language learning: an overview
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


678. Ονοματεπώνυμο: ΣΜΑΓΑ ΣΤΕΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση λαθών
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


679. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Individual learner differences and their effect on second language acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


680. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/10/2001
Τίτλος Εργασίας: The inner eyes. A cognitive linguistic analysis of the knowing-is-seeing metaphor
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


681. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2001
Τίτλος Εργασίας: Lexical Borrowing and Codeswitching in the Modern Greek Press in the Contest of the Dominance of English as a Global Language
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


682. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2001
Τίτλος Εργασίας: The need for Intercultural Education in the Society: Problems and Future Perspectives
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


683. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2001
Τίτλος Εργασίας: WH-Movement in Interrogatives and Relatives: Evidence from SLA
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


684. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/8/2001
Τίτλος Εργασίας: S. T. Coliridge's Poems of Seduction: Dinning and Signing with Baudrillard
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


685. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/6/2001
Τίτλος Εργασίας: Revisioning the Hollywood Indian: Native American Stereotypes in the Second Half oh the Twentieth Century
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


686. Ονοματεπώνυμο: ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/5/2001
Τίτλος Εργασίας: Modernism(s) and Feminism(s): A Re-Reading of the Works of Gertrude Stein, Hilda Doolittle and Sylvia Plath
Επιβλέπων/ουσα: Τραγιαννούδη Πασχαλία


687. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/5/2001
Τίτλος Εργασίας: Theorizing the Act of Storytelling in and through the Act of Storytelling: A Lacanian Reading of Narrative Theory in the Work of John Fowles
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


688. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/5/2001
Τίτλος Εργασίας: "Gods Trapped in Mortality: Hamlet and the Matter of Power"
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Σταματία


689. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/12/2000
Τίτλος Εργασίας: The immigrant and social progress in American fiction: four fictional cases
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


690. Ονοματεπώνυμο: ΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/11/2000
Τίτλος Εργασίας: "Witnessing the Embodisment of the Self and Its World in Peter Handke's 'Kaspar'"
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


691. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Ideology in Modern Theatre for Children in Greece
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


692. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Comparativetranslation: sometheoreticalandpracticalperspectives. Thejuxtapositionof “ΒίοςκαιΠολιτείατουΑλέξηΖορμπά” byN. Kazantzakisanditstranslationas “ZormpatheGreek” byC. Wildman
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


693. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Teaching English in the Greek Primary Classroom: The Mixed-Ability Issue
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


694. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Mimesis, synthesis, homeosis: the politics and ethics of (pre/post) romantic aesthetics
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


695. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2000
Τίτλος Εργασίας: When a Man Loves a Woman or When Man the Signifier Meets his Double: Man the Signified Through Woman: A Psychoanalytic Study of the Function of the Heterosexual Double in Alan J. Pakula's
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


696. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΣΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/1999
Τίτλος Εργασίας: Unfinished women: problematic portrayals of the female psyche in southern drama
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


697. Ονοματεπώνυμο: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/12/1999
Τίτλος Εργασίας: Paradise of Exiles: Romanticized reading of Italy by Shelley and Byron
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


698. Ονοματεπώνυμο: ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Eve's daughters: female struggles for identity and independence in contemporary plays and films
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


699. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: A case of language delay: the study of the D and INFL systems in the language of a hearing impaired child
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία


700. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Dyslexia: A case study of phonological dyslexia in Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία


701. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΑΚΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Thetranslator’sinterventions. A study and comparison of two translations of the same novel: The Third Wedding Wreath by Costas Taktsis translated by A. Finer and J. Chioles
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


702. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Teaching grammar in EFL classroom: Problems and perspectives
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


703. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: TranslatabilityproblemsinG.B. Shaw’s “Pygmalion” andtheGreektranslationofthetextbyM. Ploritis
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


704. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Political Chaucer: Social class and literary form in the 14th century
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


705. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/11/1999
Τίτλος Εργασίας: A study of the acquisition of polarity items by Greek learners of English
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


706. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/11/1999
Τίτλος Εργασίας: From Bokanovsky groups to Clone Mums: Rethinking the relation between reproductive technologies and science fiction
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


707. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/11/1999
Τίτλος Εργασίας: The language of anger
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


708. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Activities of questionnaires and answerers in Greek news interviews
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαριάνθη


709. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Dyslexia: A specific reading syndrome past and present issues
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


710. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/6/1999
Τίτλος Εργασίας: Watching from a Distance: European Immigrants View their Countries
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


711. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/5/1999
Τίτλος Εργασίας: Confronting ethnicities in the American self
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


712. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/5/1999
Τίτλος Εργασίας: “Father, I have sinned” from Kristeva to Madonna
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


713. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/4/1999
Τίτλος Εργασίας: Fatal Attractions: Performing the Myth of Sappho-Corinne in M. Robinson, F. Hemans and L. Landon
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


714. Ονοματεπώνυμο: ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/1999
Τίτλος Εργασίας: Elizabeth Barrett Browning and Aurora Lee: From Andromeda to Electra, or the Flight of the Woman Poet for Development and Creation
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


715. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/3/1999
Τίτλος Εργασίας: Memory and Jacques Lacan's "Future Perfect": A Psychoanalytic Reading of Marcel Proust's Remembrance of Things Past
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


716. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΜΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/3/1999
Τίτλος Εργασίας: Narrative Structure in the Middle English Breton Lays
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


717. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/1/1999
Τίτλος Εργασίας: Chicanismo and identity formation: the diachronic quest of the true La Vida
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


718. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/12/1998
Τίτλος Εργασίας: The hyphenated American Identity: Fragmented psychesin a tug-of war
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


719. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/11/1998
Τίτλος Εργασίας: The function of ??? And ??? In Modern Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


720. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/4/1998


721. Ονοματεπώνυμο: ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/4/1998
Τίτλος Εργασίας: Gothic horrors in romantic poetry
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


722. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/3/1998
Τίτλος Εργασίας: Romanticism and the sublime: the case of Shelley
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


723. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/2/1998
Τίτλος Εργασίας: Modern theory and medieval dramatic practice
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


724. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΣΤΙΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/2/1998
Τίτλος Εργασίας: Narrative Voice and Gender in E. Gaskill's Cranford and Mary Marton
Επιβλέπων/ουσα: Πολίτη Τζίνα


725. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΗ-ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/1/1998
Τίτλος Εργασίας: Presuppositional aspects of speech in law court proceedings
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


726. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΖΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/12/1997
Τίτλος Εργασίας: The conceptualization of emotional causality in modern Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


727. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Ασκήσεις λεξιλογίου σε μαθητές δημοτικού
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Ευστάθιος


728. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: An LFG approach to develop nominals with special reference to English and Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


729. Ονοματεπώνυμο: ΔΡΑΜΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Vocabulary learning by young adults: learning and teaching strategies
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


730. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΙΟΒΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Η έκφραση της αμφισβήτησης στη γλώσσα των νέων (όπως αυτή φαίνεται μέσα από τους στίχους των τραγουδιών που ακούν)
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαριάνθη


731. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Deontic and epistemic modality in Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


732. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΒΕΔΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/12/1997
Τίτλος Εργασίας: The pragmatics of definiteness/ indefiniteness
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


733. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Middle constructions in English and Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


734. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Physical space and its extensions in Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


735. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΡΛΑΜΗ ΑΓΛΑΪΑ
Τίτλος Εργασίας: Τραύμα στο Σύγχρονο Βρετανικό Θέατρο: Sarah Kane και Lucy Prebble
Μετάφραση Τίτλου: Trauma in Contemporary British Drama: Sarah Kane and Lucy Prebble
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ


736. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Τίτλος Εργασίας: Κρατική Βία: Σύνορα, Βασανιστήρια και η έννοια του Στρατοπέδου στο Περιμένοντας τους Βαρβάρους
Μετάφραση Τίτλου: State Violence: The Frontier, Torture and the Camp in Waiting for the Barbarians
Επιβλέπων/ουσα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Γλώσσες Εργασίας: 12/2/2021

Who is responsible for the existence of violence? Is it an always-already inherent part of civilization or is there a perpetrator to be named? Why is there even need for violence and what is its connection to law and sovereign state? Ultimately, can we do without violence? Since these questions -let alone their answers- are perplexing and rather abstract, I use them as a prompt to examine the concept of violence in a concrete ground, namely J. M. Coetzee’s 1980 novel Waiting for the Barbarians. The purpose of this MA thesis is to use Giorgio Agamben’s theory, mainly from his works Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998), State of Exception (2005) and Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive (1999), to shed light on the mechanisms of state violence -that is, violence deployed by the sovereign rule- as they are represented in J. M. Coetzee’s novel with an aim to conclude whether Waiting for the Barbarians can offer a closure to the perdurable question of the ending of all violence. In doing so, I focus on three main concepts prevalent in Coetzee’s novel that are examined as manifestations of violence: the frontier, torture and the camp


737. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τίτλος Εργασίας: Συμμετοχική Καλλιέργεια/ Πολιτισμός στην Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: Δεξιότητες, Ευκαιρίες και Προκλήσεις
Μετάφραση Τίτλου: Participatory Culture and the EFL Classroom: Skills, Opportunities and Challenges.
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Η μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στις μαθητικές δεξιότητες στα νέα μέσα της συμμετοχικής κουλτούρας του Henry Jenkins, όπως αυτά αναλύονται στη μελέτη του Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century (2009), με έμφαση στην τάξη της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχικής κουλτούρας, οι μαθητές αναμένεται να αξιοποιήσουν τις παραδοσιακές τους δεξιότητες αλφαβητισμού, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη έκθεση σε νέες δεξιότητες έρευνας στα νέα μέσα και σε δεξιότητες κριτικής ανάλυσης. Με προσοχή τόσο στις έντυπες όσο και στις ηλεκτρονικές λογοτεχνικές πρακτικές, σκοπεύω να καταφύγω σε ένα συγκεκριμένο κείμενο ως περιπτωσιολογική μελέτη, αυτό του The Wizard of Oz του L. Frank Baum (1900), με σκοπό να δείξω πώς η γνώση από ένα συγκεκριμένο κείμενο μπορεί να διανεμηθεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και με ψηφιακά εργαλεία σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, επιτρέποντας παράλληλα στους μαθητές να γίνουν ικανοί χρήστες των νέων μέσων. Στην ανάλυσή μου, θα συζητήσω τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση μαθητών με το λογοτεχνικό υλικό. Επιπλέον, θα συζητήσω πώς οι νέες δεξιότητες στα μέσα ενημέρωσης και τις ικανότητες που προτείνονται από τον Henry Jenkins μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να ενισχύσει τη συνεργατική μάθηση ανάμεσα στους μαθητές. Με την ελπίδα ότι οι προτάσεις που θα γίνουν να ρίξουν φως στις δυσκολίες ή τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός κατά το σχεδιασμό ενός λογοτεχνικού μαθήματος υποστηριζόμενο από νέα μέσα τεχνολογίας και με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας των μαθητών. Η συγκεκριμένη διατριβή βασίζεται στην εμπειρία που προέρχεται από τις τάξεις του ίδιου του ερευνητή 12χρονων μαθητών δημοτικού σχολείου.


738. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΑΤΗ ΡΟΔΟΘΕΑ
Τίτλος Εργασίας: Αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές: Τα «Φιλαράκια» στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Linguistic analysis on Television series in EFL classroom: The one with "Friends" as a teaching resource material.
Επιβλέπων/ουσα: ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ