Retired personnel

TEACHING STAFF

ADMINISTRATIVE STAFF

  • Ananiadis Kimonas
  • Chatzopoulou - Kouyevetopoulou Olga
  • Galanopoulou Maria
  • Klonaridou Voula
  • Papazoglou Stella
  • Plastara Maria
  • Sgourou-Kakani Chrysavgi